Läs mer

Andens röst och Ökenvandringen

Vi skriver ju ofta om saker som skall hända i Ändetiden och upplever oss kallade att varna för olika saker som kommer emot Guds folk. Men en tjänst för Gud innebär först och främst att peka på Jesus och den väg han kallar oss alla att vandra. Gåvorna i våra liv strömmar alltid utifrån den relation vi har med Jesus…
Läs mer
Läs mer

New World Order (NWO)

I boken The Externalization of the Heirarchy från 1938 skriver Alice Bailey: ”Nu sker början med att organisera kvinnor och män i samarbete för att få fram en ny världsordning genom broderskapare (Frimurare) och genom ljusets krafter (Mystiska upplevelser – New Age)”. Så skall den nuvarande kulturen och civilisationen förstöras och en ”ny världsordning måste växa fram.” Detta är väl…
Läs mer
Läs mer

Mystik: Den inre resan av Solveig Hendriksen

Den inre resan – och dess konsekvenser Vid sidan av den teologiska polariseringen inom kristenheten i dag finns det en mindre uppmärksammad mystik polarisering som är svårare att upptäcka pg a en gemensam kristen terminologi. Ytterst handlar det om ett val mellan Bibelns Jesus eller ”den inre resan”, om vi når gemenskap med Gud genom att ta emot Jesus Kristus eller…
Läs mer
Läs mer

Varning till Pingst – 96 om avfallet

David Wilkersons varning till The Assembly of God (Pingströrelsen) En profetisk predikan som David Wilkerson höll för ledningen för Pingströrelsen i USA, i deras eget högkvarter 1996. Denna predikan kompletterar hans predikan det stora avfallet – 86 >> Det här är alltså 10 år efter och man har börjat att göra precis det han varnade för då. Och när man…
Läs mer
Läs mer

Det stora avfallet – Predikan – 86

David Wilkerson: Före Antikrists framträdande kommer ett stort avfall från TRON och Laglöshetens människa ska träda fram igenom Satans aktivitet. Den här processen kommer att förstöra tron hos många överallt kommer människor att lida skeppsbrott i tron. Guds stora bekymmer är inte vad vi kommer att falla in i utan vad vi faller av ifrån. Många pastorer, ledare och kristna…
Läs mer

grunden i det profetiska pusslet

1 Grunden Janne >> Pusselbit 1 Janne (Lyssna på grunden först) >> Pusselbit 2 Janne (Tidsgränserna ger oss ljus) >> Pusselbit 3 Elvors predikan om Israels frälsning (Förbundet) >> Pusselbit 4 Det stora avfallet >> Janne: Tidstecken och förberedelse för Jesu tillkommelse >> Elvor >> (Dan 70:e årsvecka + Vilddjurens uppstigande jorden/havet) Janne >>
Läs mer
Läs mer

Äldre predikningar elvor och janne

Elvor: Vart leder vägen? >> Pingst Tanumshede 07-14 Elvor: Jerusalem/Sion  >>  Text Borås 29/3-14 Janne: >> Borås 29/3-14 Janne:”Nåden i den brinnande busken” >> Skara 30/11-13 Elvor:”Guds evangelium – och inget annat” >> Elvor ”Skarpare än ett tveeggat svärd” >> Skara 13/7-13 Janne ”Muren – Andlig urskiljning” >> Janne (Pingstk Alafors) Sönd 2/6 – Ps 46 >>  Elvor (Pingst –…
Läs mer