Bibelkommentarer NT – Gal 5:22 – Gal 6:5

Gal 5:22 Andens frukt däremot är kärlek (Agape) glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, 23 trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. 24 De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. 25 Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden. 26 Låt oss inte söka tom ära, inte utmana…
Läs mer

Bibelkommentarer NT 1 KOR 10:2

1 Kor 10:2 Alla blev i molnskyn och i havet döpta till Mose. Mose är en förebild på Jesus Kristus (5 Mos18:15) Det intressanta är att innan man började att gå igenom havet så formade platsen man var på ett tydligt kors. (2 Mos 14:1-2) I sin Judiska kommentar till NT skriver David H. Stern på sidan 468: Att döpas…
Läs mer
Läs mer

Bibelkommentarer NT – 1 Kor 1:4-12

1 Kor 2:4 Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord (Logos = Rådslut – Plan >>) som skulle övertygagenom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraft. 5 Vi ville inte att er tro skullebygga på människors visdom utan på Guds kraft. 6 Vishet förkunnar vi emellertid bland de fullkomliga,en vishet som inte tillhör den…
Läs mer

Bibelkommentarer NT – Rom 13:8-14

Rom 13:8 Stå inte i skuld till någon utom i kärlek (26 Agape) till varandra. Ty den som älskar (26 Agape) sin nästa har uppfyllt (4138 Pleroma) lagen. (3551 Nomos) 9 Dessa bud: Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte mörda, Du skall inte stjäla, Du skall inte ha begär, och alla andra bud sammanfattas i detta ord: Du…
Läs mer
Läs mer

Bibelkommentarer NT – Rom 8:28-31

MÖNSTERFÖRKUNNELSEN Paulus har som en grund i sitt evangelium att vi var redan innan denna världen fanns utvalda i honom. När Gud skapade världen så fanns du i honom planerad hur du skulle se ut. Gud uppmätte redan då vilka gåvor och vilken kraft som du skulle operera i. Du är ett lerkärl skapat och format av honom för skatten…
Läs mer

Bibelkommentarer NT – Rom 7:1-4

Rom 7:1 Eller vet ni inte, bröder – jag talar till sådana som känner lagen – att lagen råder över människan så länge hon lever? 2 Så är en gift kvinna genom lagen bunden vid sin man så länge han lever. Men när mannen är död, är hon fri från den lag som band henne vid mannen. 3 Därför kallas…
Läs mer

Bibelkommentarer NT Rom 1:21-23

Jag har jämt trott att det som står i Rom 1 om att byta ut härligheten från Gud mot bilder av människor handlar om att vi tillber någon sten eller staty eller så. Ja så var kanske bilden i GT men bakom allt finns det en andemakt så i NT handlar det om vårt hjärta och våra tankar. Bibeln säger…
Läs mer

Bibelkommentarer NT – APG 5

APG 5:19 Men en Herrens ängel öppnade om natten fängelsets portar och förde ut dem och sa: 20 Gå åstad och träd upp i helgedomen (Gk: Templet) och tala till folket alla det sanna livets (Zoe = Det andliga livets) ord (4487 Rhema som är Imrah – Som vattnar i 5 Mos 32) 21 När de hade hört detta gick…
Läs mer