Läs mer

Grekiska ordet 4592 Semeion – Tecken

När det är tecken från Gud så handlar 4592 SEMEION om att det är Gud som själv ger ett bevis på att det som sker verkligen är från honom. ( Holman Bible Dictionary ) Joh 12:37 Fastän han hade gjort så många tecken (4592 Semeion) inför dem, trodde de inte på (Eis) honom. Jesus gjorde allttå tecken inför deras ögon…
Läs mer
Läs mer

Grekiska ordet 4506 RHUOMAI

Ordet betyder att dra bort någon från en fara. I ordet ligger betydelsen en flod eller ström, så man skulle kunna säga att i ordet ligger det att dra bort någon från en fördärvande flod. Mat 6:13 Och för (Bär oss inte) oss inte in (Eis) i frestelse utan fräls (4506 Rhuomai) oss från (Apo) den onde. Bildligt talat så…
Läs mer
Läs mer

Grekiska ordet – 4413 PROTOS

4413 Protos har samma betydelse som 7225 Reshiyth >> på Hebreiska. 4413 Protos betyder enligt strong:Begynnelsen – Den Bäste – Chefen (Huvudet) – Den som kommer först. (Kurios – Herren) I studiet på 7225 Reshiyth >> ser vi att Jesus är 7725 Reshiyth och då är han också 4413 Protos. Vilket också är Johannes döparens vittnesbörd Joh 1:15 Johannes vittnar…
Läs mer
Läs mer

Grekiska ordet 4318 PROSAGOGE

Ordet innehåller två ord PRO = Mot eller Inför + AGO – Föras eller ledas. Det betyder därför att föras inför någon eller att föras fram till någon. Eller att ges tillåtelse att gå in att få tillträde till någonting pågrund av en annans favör. Till exempel säger Herren att han skall ge Petrus nyckeln till Guds Rike = På…
Läs mer
Läs mer

Grekiska ordet 4297 – 4298 Prokopto

4297-98 Pro – Kopto = Före + Hugga ner. Det betyder att gå före och att rensa undan från vägen allting som kan hindra flyttas undan från vägen. Meningen är att folk obehindrat kunna gå framåt på vägen. (Utvecklas och växa i Herren) Ordet (Prokope) betyder de pionjärer i armén som hade till uppgift att förbereda vägen genom att fälla…
Läs mer
Läs mer

Grekiska ordet 4190 Poneros

4190 Poneros – ONDSKA – Roten till detta ord är 4192 Ponos – Som betyder mycket tungt arbete. Key Study Bible: Det är ett mkt tungt ”religiöst” arbete som kommer att kräva hela människans styrka och kraft. När vi talar om ondska här så talar vi om religiös ondska och om onda andemakter vars vilja är att förslava och binda…
Läs mer
Läs mer

Grekiska ordet 4102 PISTIS = TRO

Heb 11:1 Tron (4102 Pistis) är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det (4229 Pragma) man inte ser. 2 Genom tron (4102 Pistis) fick fäderna sitt vittnesbörd. (3140 Martureo) 3 Genom tron (4102 Pistis) förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt.…
Läs mer
Läs mer

Grekiska ordet 4088 Pikria

Ordet betyder bitter galla på Grekiska. Det är relaterat till en bitter rot som ger giftig och dålig frukt. Det handlar om en person som sprider sina argument och sin vrede omkring sig med ett fientligt hjärta mot Guds ord och förlåter inte andra. Ordet har sin rot i Pikros som betyder något som är vasst och som har möjligheten…
Läs mer
Läs mer

Grekiska ordet 3980 Petharcheo

Detta ord är intressant om man tar det i samband med Guds Rike för ordet betyder att bli övertygad och överbevisadoch sedan underordna sig en härskare eller konung och hans ord. Du kan se att det betyder så även i det här sammanhanget Apg 5:29 Då svarade Petrus och apostlarna: Man måste lyda (3980 Peitharcheo) Gud mer än människor. 30…
Läs mer
Läs mer

Grekiska ordet 3952 Parousia

1 Tess 4:15 Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst [3952 parousia] skall alls inte komma före de insomnade. 16 Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus…
Läs mer