Läs mer

Grekiska ordet 3841 PANTOKRATOR – EL SHADDAI

Den Allsmäktige eller El Shaddai = Pantokrator och kommer av 2 ord PAS = ALL + KRATOS = STYRKA – MAKT – KONTROLL. Den Allsmäktige betyder alltså: Den som har ALL makt och styrka och som kontrollerar ALLT. Jesus säger själv att han är EL SHADDAI i Mt 28:18-20 och det Jesus menar med missionsbefallningen är faktiskt Jes 55 och…
Läs mer
Läs mer

Grekiska ordet 3700 OPTANOMAI

Heb 12:14 Sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se (3700 Optanomai) Herren. Precis som i Joh 1:14 så är även ordet att SE inte vanliga ordet för att titta (Blepto) utan Gk 3700 Optanomai = Spiro Zodhiates/Att verkligen få förstå vad du ser. Det betyder rätt och slätt att med öppna ögon…
Läs mer
Läs mer

Grekiska ordet – 3410 HORA (Timme)

Ännu en tidsangivelse som precis som GK: Hemera och Heb: Yom även kan betyda en tidsintervall mellan 2 fasta punkter. Alltså en bestämd tid som börjar vid tidpunkt 1 och sträcker sig till tidpunkt 2. Här är Spiro Zodhiates Word Study. G5610 ὥρα hṓra; gen. hṓras, fem. noun. Hour, a time, season, a definite space or division of time recurring…
Läs mer
Läs mer

Grekiska ordet – 5351 PHTEIRO

Upp 19:1 Sedan hörde jag liksom en mäktig röst från en stor skara i himlen säga: ”Halleluja! Frälsningen och äran och makten tillhör vår Gud, 19:2 ty sanna och rättfärdiga är hans domar. Han har dömt den stora skökan som fördärvade [5351 phtheiro] jorden med sin otukt (avgudadyrkan, äktenskapsbrott), och han har utkrävt hämnd på henne för sina tjänares blod.”…
Läs mer
Läs mer

Grekiska ordet 2390 Iaomai

Iaomai [Strongs G 2390] 1Petr 2:22  Han hade inte begått någon synd, och svek fanns inte i hans mun. 23  När han blev smädad, smädade han inte igen, och när han led, hotade han inte, utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. 24  Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi…
Läs mer
Läs mer

Grekiska ordet – 4741 Sterizo

Sterizo Jak 5:8 Var också ni tåliga och styrk (4741 Sterizo) era hjärtan, ty Herrens ankomst är nära. Ordet styrk är sterizo [G4741] på grekiska och betyder också att göra fast, bekräfta, stadfästa och att vända sig i en speciell riktning. I vilken riktning ska vi vända oss för att styrka? 2 Mos 15:2 HERREN är min starkhet och min…
Läs mer

Grekiska ordet 3952 Parousia

1Tess 4:15 Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst [3952 parousia] skall alls inte komma före de insomnade. 16 Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå.…
Läs mer
Läs mer

Grekiska ordet – 2250 Hemera (dag)

2250 – Betyder en period av natt och dag. Men profetiskt också en tidsperiod bestående av 2 bestämda tidspukter. Vi vet att för Gud är en dag som 1000 år mm. Uttrycket i hans dagar Tex beskriver en tidsperiod. Som i Noas dagar betyder helt enkelt den tidsperioden. Grekiska översättningen av GT har 2250 Hemera varje gång GT översätter det…
Läs mer
Läs mer

Grekiska ordet 2101 EUARESTOS

Kommer från 2 olika ord nämligen Eu (Gott och Bra och Rätt) + Arestos (Passa rätt, Passande, Välbehagliga, Att hålla med någon helt och fullt) Arestos har en rot som betyder: (Att göra någon eller något passande) Man kan ju inte låta bli att tänka på levande stenar som görs Passande (Formas) för hans Tempel (Församling) 1Pet 2:4 Kom till…
Läs mer