Läs mer

Historiken bakom elvorochjanne.se

Information och bakgrund Vi började vår tjänst i en Pingstförsamling i Göteborg 1993, efter att vi träffades på Bibelskola i Saronkyrkan Gbg och gifte oss samma år. Vi hade ansvar för en verksamhet som fick heta ”Den öppna kyrkan”. Det började enbart med bön och snart följde undervisning, evangelisation och soppa varje tisdag för uteliggare, missbrukare och andra som har…
Läs mer