Parousia Mission ”Föreningen Parousia Mission är en kristen ideell förening som vill vara en resurs för att sprida evangelium i Sverige. Med evangelium menar vi det som överlämnades till apostlarna från Jesus Kristus för att spridas, bevaras och försvaras. (Mark 16:15)* Föreningen tror: – på Fadern, Sonen och den helige Ande som en treenig Gud. – på Jesu död och…
Läs mer