Selma: ”Jag sökte Allah men fann Jesus”

En av våra unga kristna vänner delar här med sig av ett brev, skrivet till sin muslimska familj. Brevet är personligt och beskriver en ung människas ärliga sökande efter Sanningen och efter verklig kontakt med Gud. Brevet ger oss också en jämförelse mellan islam och den kristna tron, Koranen och Bibeln. Svaret på sin längtan och sina frågor fann vår vän i JESUS KRISTUS. (fingerat namn)

/Elvor och Janne

Hej Familjen!

Det är Selma. Jag skriver detta brev med kärlek och hopp om att få sann försoning med er en dag. Jag vill redan nu påpeka att jag inte skriver detta brev för att skapa några problem. Det som ni nu får höra kanske inte spelar någon roll och ni kommer troligtvis förneka mycket av det jag kommer att ta upp. Men jag hoppas verkligen ni läser mina ord och tar vara på dem.

Jag skriver detta till er alla för jag vill att sanningen skall fram i ljuset och så att ni vet vart jag står idag.  Så detta brev kommer att skickas till var och en i familjen så att ni alla kan ta del av det jag har att säga.

Ni har ringt mig några gånger men har ej svarat. Kände att jag inte kunde ta detta över telefon, för det kommer bli era ord mot mina. Och ni har innan haft inställningen om att när jag försökt säga något viktigt till er, har ni inte lyssnat på mig. Därför får ni allt detta som ett brev.

Det är så mycket saker som har skett mellan oss men det är ingenting som jag vill ta upp i detta brev för det tillhör mitt gamla liv, som Gud har befriat mig ifrån. Trots allt vi varit med om har jag aldrig velat ge upp på er, för saknad av en riktig familj har jag haft sedan födseln.

Och hoppet om en försoning för oss har aldrig lämnat mig. Detta har lett till att jag försökt mitt bästa till att ge er en ärlig chans, för att förstå mig från eran synvinkel på livet och hur ni tänkt och resonerat genom alla år vi levt med och utan varandra. Detta fick mig att börja gräva i Koranen. Jag ville veta mer om våra rötter och vart vi kommer ifrån, eftersom vi alla föddes som muslimer i familjen, så har detta alltid varit en del av min/vår identitet. Så jag bestämde mig för att gå tillbaka till grunderna för att försöka se Islam med nya ögon. Så jag började med att lära känna Muhammed. Islam är ingenting utan Muhammed.

Jag hade redan massa obesvarade frågor från barndomen om Islam. Saker som kändes konstigt och inte stod rätt till i hjärtat. Frågor som ingen kunde svara på (antagligen för att man får inte ifrågasätta Islam, som jag lärt mig). Man skall bara följa även om man inte förstår sig på allting som en god muslim skall göra. Men Gud har skapat mig till en tänkande person och detta resonemang gick alltid emot mitt sunda förnuft. Och jag ville ju verkligen välja Islam helhjärtat. Så detta fick mig att ta tag i saker med egna händer och studera själv. (Istället för det sättet som jag gjort innan med att bara lyssna på någon annans tolkning av Islam.)

Jag hittade snabbt oroväckande saker som jag inte sett förut, men jag gav inte upp.  Jag ville ge Islam en ärlig chans precis som jag ville ge er en ärlig chans. Desto mer jag läste Koranen och Haditherna och lärde känna Muhammed desto värre saker fick jag reda på. Varje dag som gick hitta jag något nytt oroväckande. I Koranen står det skrivet för att få det Muhammed predikade om bekräftat så ska skall man vända sig till böckernas folk. Koranen. 42:15, Koranen. 6:89-90, Koranen. 10:94-95.

Detta fick mig att börja studera Bibeln för första gången.
Och för att få ett ännu större perspektiv på Islam började jag också studera Kristendomen.
För att se hur allting hör ihop. Och jämföra Islam mot Kristendomen och tvärtom.

Några av mina grundfrågor
– Vad säger Koranen om Muhammed? – Vad säger Koranen om Jesus?
– Vad säger Bibeln om Jesus? – Vad säger Bibeln om Muhammed?
– Vad lärde Muhammed folket att göra – Och vad lärde Jesus folket?
– Varför ber man mot Kaaba, Vad finns i Kaaba?
– Hur skall man behandla Kvinnan? Koranen/Bibeln
– Borde inte människan be till Gud ifrån hjärtat eftersom Gud finns överallt?
– Är ISIS riktiga muslimer eller har de misstolkat Koranen?
– Hur kan Muhammed 650 år efter Jesus veta mycket bättre om Jesus och hans lära än alla dessa människor som levde med honom som de 12 lärjungarna vittnar om?
– Är Bibeln Korrupt? Är Koranen Korrupt?
– Varför skulle Jesus som var född Jude komma tillbaka och rädda Muslimer när de aldrig följde honom, istället för Kristna som har valt hans lära och redan väntar på honom?
– Varför kommer inte Muhammed tillbaka?
– Hur och varför dog Muhammed, vad var hans sista ord? –  Hur och varför dog Jesus ? Och vad var hans sista ord?

Jag fick svar på mina frågor…och mer än vad jag hade räknat med. Jag blev så chockad över de svar jag fick, att jag fick ont i magen och hjärtat. Svaren skakade om hela min värld i flera veckor och jag kunde inte förstå att detta var den religion som vi var födda i… Alla Källor jag använde mig av var av dem autentiska Haditherna och Koranen.

Några saker som jag hittade var:
Gud i Koranen kränker mig som kvinna, mannen kan slå mig. (sura 4:34)
Mannen är värd mer än en kvinna, (2 kvinnor = 1 Man) Det finns flest kvinnor i helvetet. Tydligen för att kvinnan är dum och inte lyder sin man. Sahih Muslim 142, Sahih Al-Bukhari 2658.

Kvinnans lön i paradiset är att hon får behålla sin man från jorden eller låta en ny man skapas till henne. Sahih Al-Bukhari 1052, Sahih Al-Bukhari 1462, Sahih Al-Bukhari 4879. Medans mannen får 72 jungfrur som han får ha Sex med i all oändlighet.  En tanke jag fick när jag läste detta var. Är det verkligen en himmel för mig som kvinna få se min egen man som jag älskar ha sex med 72 andra kvinnor i all evighet? För mig låter detta som en fruktansvärd mardröm.

Bibeln
Mitt första intryck av Bibeln var att jag blev så förvånad över hur Gud i Bibeln var så kärleksfull och älskade alla människor, och att det var synden han hatade, inte människorna oavsett var de kom ifrån eller vilken hudfärg de hade eller vilket språk de talade. ”Gud är kärlek” 1 Johannesbrevet 4:8 i jämförelse med Allah där i Koranen diskriminerade och bara tycker om alla Muslimer men hatar de otroende.

Vad säger Bibeln om kvinnan i ett äktenskap
”Ni män, älska era hustrur och var inte hårda mot dem” : Kolosserbrevet 3:19 och Efesierbrevet 5:25. ”Alla är ni Guds barn genom tron på Jesus Kristus ” Galaterbrevet 3:26-29.

De Kristnas Himmel / En muslimsk himmel:
Jag läste också om vad som händer i himlen enligt Bibeln för att se vilken skillnad det är, utgår man från Bibelns perspektiv så insåg jag snabbt Islams himmel svarar på vad Bibeln kallar köttets gärningar (dvs. det i Bibeln man beskriver som synd.) Medan Gud från Bibelns himmel svarar på själens behov, nämligen en relation med Gud Fader och Jesus Guds son och den eviga friden.

Från Bibeln:

Köttets gärningar är uppenbara: sexuell omoral, orenhet, orgier, 20 avgudadyrkan, ockultism, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, irrläror[a], 21  illvilja, fylleri, vilda fester och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så ska inte ärva Guds rike.
22  Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet[b], 23  mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Galaterbrevet 5:19-23

Helhjärtat
Varje människa måste stå till svar för sina egna liv. Ingen av oss kommer dela graven med någon annan när vi dör. Mitt liv är mitt ansvar och ditt liv är ditt ansvar.  Jag ville inte bara följa något för att alla säger till mig att följa det, jag vill göra det helhjärtat och för jag själv har valt det med mitt eget förstånd. Så alla borde verkligen fråga sig själva med handen på sitt hjärta: Om Gud finns och han har skapat mig, kommer då min tro verkligen leda mig rätt om jag dör? Kommer jag verkligen hamna i himlen eller tar jag förgivet något utan att studera det jag tror på? Jag har alltid haft många frågor när det gäller islam men denna gång var jag tvungen att hitta dem själv. Gud har skapat mig att kunna tänka och göra ett val för vilket liv jag vill leva.

Bibeln eller Koranen
Jag fick ett gott helhets perspektiv om Islam och Kristendomen, något jag aldrig haft förut. Muhammeds uppenbarelse säger sig vara en fortsättning av det Bibeln påbörjade. Men läser man båda skrifterna så håller inte detta. För Allah i Koranen, Haditherna förstör allt som Gud påbörjade i Gamla Testamentet och fortsatte i det Nya Testamentet. Hur går det ihop om Islam är den fulla uppenbarelsen om Gud? Dem är ju i motsägelse med varandra?

Men någon av Skrifterna måste ha sanningen, antingen är Koranen falsk eller så är Bibeln det. Islam säger sig älska Jesus och det finns ett helt kapitel om Jesus i Koranen. Men läser man om Jesus i Bibeln så märker man tydligt att Jesus i koranen och Jesus i Bibeln är absolut inte samma Jesus. Detsamma gäller Allah i Koranen och Gud i Bibeln, de är som motsatser till varandra på nästan alla punkter. Jag studerade Koranen och Haditherna och Bibeln noggrant varje dag under mer än 1 års tid.

Något jag upptäckte är att det finns så många motsägelser inom Islam både i skrifterna och de som lär ut om Islam. Imamerna förnekar det som står skrivet, de följer läran som kallas ”Taqiyyah” som tillåter muslimer att ljuga för att försvara sin religion. Koranen 3:28 och 16:106. Till kontrast mot Bibeln där det inte är tillåtet att ljuga överhuvudtaget. 2 Mosebok 20:16, 23.31

Jag har kollat många debatter med Dr. Shabir Ally som är en utav av Islams främsta Debattörer, han är ett bra exempel på någon som förnekar saker som står i Koranen & Haditherna för att få Islam att se bättre ut än vad det är.  Och lurar Människor som inte har en aning om Islam. Alla Muslimska debattörer har detta gemensamt. Antingen förnekar de det som står tydligt skrivet i de Muslimska skrifterna eller så attackerar de Bibeln. Något som Islam också har som gör det otroligt förvirrande och vilseledande är att ”Bättre” verser byter ut ”Sämre” verser för att passa olika ändamål och olika situationer. Med andra ord Koranen kan ha 3 helt olika åsikter om ett och samma ämne. Koranen 2:106, 13:39, 17:86. Det är därför vi kan höra på TV att Islam är fredens religion men samtidigt någon annan säger sig tjäna Allah och döda för hans namns skull. Detta kommer ifrån verser som handlar om våld och krig & krigsföring.  Muhammed började sin karriär som profet med fred men slutade hans gudstjänst med krig.

Vad handlar Bibeln om?
Bibeln, Guds kärleks plan för hela mänskligheten där allting hänger ihop ifrån början till slut. Bibeln kan summeras med att vi människor skall ödmjuka oss till det yttersta så vi kan lämna plats och lära känna Gud på riktigt. Det han lovade i Gamla testamentet fullbordade han i det Nya Testamentet. Den är skriven i en kronologisk ordning och släkt ordning där man kan följa Gudssläkte från början till slut. Till skillnad mot Koranen där allt är skrivet lite hur som helst.

I Bibeln så beskrivs vi alla människor som Guds egna Barn som tror på honom, och Gud beskrivs även som vår trofaste, helige, tålmodige, rättvisa Fader som är utan lögn och med oändlig kärlek och Nåd. Han är densamme som idag och igår och i evigheternas evighet och vi kan alltid lita på honom. Detta är i kontrast mot Allah som vars ett av alla hans 99 namn är The best of deceivers (Wamakaroo wamakara Allahu waAllahu khayru al-makireena)! S. 3:54; cf. 8:30”.
Hur kan jag lita på en Gud som kallar sig själv den bästa bedragaren? Hur vet jag han inte lurar mig?

De goda nyheterna
Det stora budskapet med Bibeln är att Gud skapade oss i sin avbild och vi skall ha en relation med honom. Hela världen ligger i mörker för vi människor separerades ifrån vår Gud Fadern pga. av vår synd. Sedan Adams och Evas syndafall. Ordet Synd på den Grekiska översättningen betyder ”Missa Målet”. Så när vi syndar gör vi något som är utanför Guds vilja med våra liv och vi missar målet och vi skadar oss själva.

Bibelns Gud är så helig och ren att det finns inte någon synd i honom, synd är motsatsen till vad han är och han hatar det mer än något annat. Då vi är syndare sedan födelsen är vi redan förlorade att kunna ha kontakt med Fadern på grund av vår syndiga natur.

Det är därför vi människor vet om följande sanningar – ”Ingen människa är perfekt, vi alla gör fel ”men samtidigt vet vi oxå om hur den perfekta människan skulle kunna se ut och vara.

Då vår Gud är en rättvis Gud och aldrig kan fuska måste han offra något för att betala för våran synd.
I vår värld vet vi att logiskt sett, finns det inget som är gratis utan man måste alltid betala med något för att få något annat. Så Gud offrade något för våran skull.  Gud offrade sin enfödde Son Jesus Kristus.

Johannes 3
16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 17 Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom.”

Jesus valde självmant att bli född här bland oss utan mänsklig hjälp (Helig Ande) när han bestämde sig för att bli en människa/kött.

Johannes 1:1
1 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 2 Han var i begynnelsen hos Gud. 3 Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till.

Johannes 1:14
14 Och Ordet blev kött och bodde bland oss,[
a] och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.

Ordet är ett annat namn för Jesus, och han kom att tillträda våran värld och leva här utan synd och leva ett liv som vi aldrig klarade, och allt detta genom att uppfylla Moses lag. Jesus gick före oss för ett föregå som ett perfekt exempel på hur vi skall leva som människor med och mot varandra. Han fick lida precis som vi lider varje dag. För att sedan offra sig själv som det perfekta felfria offret. Han tog på sig alla våra synder för att sedan dö på korset för våran skull. Och för att sedan återuppstå från det döda på den tredje dagen. Hans blod är det som renar oss ifrån vår Synd, och vår tro på honom försonar oss med vår Himmelska Fader.
Så vi måste tro på att Jesus Kristus dog för våran skull där på korset för att vi ska kunna ta del av hans härlighet och bli räddade genom honom. Det är våran tro som gör oss rättfärdiga för Gud. Inte för våra goda gärningars skull. Gud har skänkt oss Nåd, något som vi aldrig kan förtjäna.

Efesierbrevet 2
8 Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, 9 inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig.

Det spelar ingen roll hur snälla vi är som människor eller hur många goda gärningar vi gör. Se det så här. Du har stulit något ifrån en affär. Du åker fast och du hamnar i en rättegång. Du erkänner ditt brott. Och säger till domaren ” -Ja jag bekänner jag stal dessa kläder.. Det var fel av mig. Men Domaren snälla låt mig gå, jag förtjänar inte detta se jag har hjälpt så många människor och varit snäll mot alla jag känner.”
Vilken typ av domare skulle släppa dig fri pga. av dina tidigare goda handlingar? Vår logik och vårt rättssystem skulle aldrig godta detta. Och det är lika så med Gud. Gud måste straffa synden precis som domaren måste straffa tjuven. För att rättfärdigheten skall segra.

Jesus är våran Advokat, Domare & Frälsare på den stora domedagen. När vi bekänner våran synd och att vi levt utan honom och sätter vår tro på Jesus så är han trogen och förlåter oss för allt vi har någonsin gjort. Och eftersom han är helt oskyldig är han den ende som kan ta på sig vårat straff som vi egentligen förtjänar. Men bara när vi tror på honom.

Johannes 12:44
44 Jesus ropade: ”Den som tror på mig, han tror inte bara på mig utan på honom som har sänt mig, 45 och den som ser mig, han ser honom som har sänt mig. 46 Jag är ljuset som har kommit till världen, för att ingen som tror på mig skall bli kvar i mörkret. 47 Om någon hör mina ord och inte håller dem, så dömer inte jag honom. Ty jag har inte kommit för att döma världen utan för att frälsa världen. 48 Den som förkastar mig och inte tar emot mina ord, han har en domare över sig: det ord som jag har talat skall döma honom på den yttersta dagen.

Och efter detta vi kan bli de människor vi var menade att bli och få en relation med vår Himmelska Fader.  Jesus är en förmedlare mellan oss och Gud.

1 Tim 2
5 Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen i allas ställe”

Jag sökte Allah men fann Jesus
Jag försökte många gånger att ge Allah en chans men det kändes ingenting, och han svarade aldrig på mina böner. Jag kände mig alltid rädd, orolig och otillräcklig som Muslim. Jag visste att Gud fanns för jag kände hans närvaro, jag har alltid känt den men jag hade aldrig förstått hur jag kunde nå honom.
Men jag hittade Gud i Bibeln, han fanns där i mitt hjärta hela tiden men jag kände inte honom men han kände mig.

Så jag vände mig till Jesus och bekände mina synder och vände bort ifrån dem och tog upp mitt kors och började tro på Jesus Kristus. Jag har aldrig känt mig så älskad som den dagen jag bjöd in Jesus till mitt hjärta. För första gången i mitt liv kände jag mig inte ensam längre, jag kände mig fri och blev helt varm i hjärtat med en otrolig frid som varit med mig ända sedan den dagen.

Jag döptes i Mars 2015 i Smyrna Kyrkan. Jag tror nu på att Jesus Kristus är Guds son och våran Herre.

Jesus själv sa: ”Jag har kommit ner från himlen.” Joh 6:38; 8:23. Aposteln Paulus sa om Jesus:  ”Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting, och allt består genom honom. ” Kolosserna 1:15 Jesus fanns till långt innan han föddes i Betlehem. Bibeln säger att ”hans ursprung är före tiden”. Mika 5:2

Många människor som förnekar Jesus brukar säga att han har aldrig påstått sig själv vara Guds son, detta stämmer inte. Jesus har sagt många gånger om sig själv att han är Guds son. Johannes 5:25, Joh 10:36, Joh 11:4, Joh 11:25-27, Joh 19:7, Joh 20:31, Upp 2:18. Jesus talar flera gånger om sig själv i evangelierna som ”Sonen”. Det går inte att missförstå vad han menar. Man kan till och med läsa om honom i Gamla Testamentet flera hundra år innan han ens var född. Jesaja 53: 3-7. 

Något annat som många misstolkar är att vi som följer Jesus tror på 3 Gudar. Vi tror på en Gud i tre personer. Fadern, Sonen och den Helige Anden. För att tydliggöra tanken i treenighetsläran så kan man jämföra Gud med vatten H2O. H2O är ett unikt väsen som samtidigt existerar i tre skilda former, nämligen is, vatten och ånga. Trotts det är 3 olika väsen är allt fortfarande H2O. Precis som Gud i Bibeln. Redan första boken bland de första styckena i Bibeln så ser man tydligt att Gud var flera personer i Huvudet.

Första Moseboken 
26 Gud sade: ”Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss.”

1 John 5:7-8For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost: and these three are one.

När vi bad tillsammans hemma
I slutet när jag bodde hemma med er så bad jag inte alltid när ni inte var hemma. Jag kunde aldrig göra det helt hjärtat. Många gånger då vi bad tillsammans så sa jag inte ens orden. För sanningen var den att för mig så kändes något fel i mitt hjärta varje gång vi bad.. Och när jag flyttade hemifrån slutade jag be totalt till Allah. För varje gång jag bad till Allah blev mina böner aldrig besvarade, utan det hemska var när jag väl bad till Allah blev det tvärtom, hemska saker hände mig istället. Jag försökte detta ett tag men till slut vågade jag inte be mer. För jag var rädd att fler hemska saker skulle hända mig. Men min tro till Gud försvann aldrig. Jag visste bara inte hur jag skulle nå honom så jag började be öppet med ett ärligt hjärta men utan att nämna namnet Allah eller ens vara vänd mot Kaaba. Det sjuka med detta var att då för första gången i mitt liv började jag få mina böner besvarade.

Nu när jag är Kristen har jag direkt kontakt med Gud. Något jag aldrig kunde ha som Muslim. Och redan nu har jag fått många av mina böner besvarade. Jag känner hur han är med mig varje dag och det är underbart. Jag känner mig inte ensam längre, jag trodde aldrig att detta var möjligt. Jag sökte efter Allah men jag fann Jesus. Jesus sa i Joh 8:32 ”och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria.” Det är precis så jag känner varje dag.

Detta sa Jesus till en av hans 12 lärjungar när han uppenbarade sig efter han hade återuppstått från det döda:
Upp 1:17-18 ”När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter, och han lade sin högra hand på mig och sade: ”Var inte förskräckt. Jag är den förste och den siste och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och helvetet.”

Detta innebär Jesus är den siste. Ingen kommer efter Jesus. Om någon påstår sig vara från Gud som kommer efter Jesus så kan vi vara övertygade om att det är en falsk messias eller en falsk profet. Detta har han varnat oss om i Bibeln. Han har även visat oss i Bibeln hur vi känner igen dem.

Jesus är den fulla uppenbarelsen om Gud. Det behövs inga fler uppenbarelser. Vi kan inte lägga till något till den fulla uppenbarelsen. Jesus har redan uppenbarat allt och det finns redan i det Nya Testamentet.
Detta är näst sista stycken i hela Bibeln:
Upp 22
”18 Om någon lägger något till dessa ord skall Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok. 19 Och om någon tar bort något från de ord som står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som det står skrivet om i denna bok.”

Viktiga frågor / funderingar jag vill lämna er med som jag lärt mig:

1. Om Muhammed är en sann profet för Gud, Hur kom det sig han inte kunde urskilja de Sataniska verserna ifrån de riktiga?

2. Varför ville Muhammed ta sitt liv så många gånger om han var Allahs utvalde siste Profet?

3. Om Muhammed var den mest perfekte Mannen som någonsin gått på denna jord. Och inte han själv ens var säker på att han skulle klara sig till himlen. Hur skall jag då som muslim någonsin ha chans att göra det? För jag kan inte vara lika bra som Muhammed det skulle vara en hädelse inför Allah. Har ni frågat er själva detta?

4. Om man lämnar Islam säger Muhammed så här:
”…The Prophet said, ’If somebody (a Muslim) discards his religion, kill him.’ ” Bukhari (52:260)
Koran 4:89, Sahih Al-Bukhari 9:83.17
och Sahih Al-Bukhari 9:84:57

5. Koranen, hänvisar till Bibeln för att bekräfta att det som står skrivet där är sant. Men läser man Bibeln så menar Bibeln att Koranen är falsk. Men om man säger att det som står i Bibeln är falskt så är Allahs ord ändrat. Och ingen kan ändra Allahs ord. Så då är också Koranen falsk. Hur man än vrider och vänder på det så blir Koranen falsk. Värt att tänka på…

6. Studera den Muslimska Himlen och den Kristna Himlen. Vilken känns rätt i hjärtat?

7. Har ni verkligen övervägt att ni valt rätt och att det ni tror på är Sanningen, eller har ni bara valt följa något utan att ifråga sätta det? Kan en blind man leda en annan utan att båda faller i samma grop?  Har ni läst Bibeln själva och jämfört med dess skrifter med ett sant och ödmjukt hjärta innan ni har förkastat den?

8. Jesus sa för att avgöra om en profet är sann eller falsk skall du se på trädets frukt.
Vilken Frukt hade Muhammeds första efterhängare, vad gjorde de?

9. Varför måsta man kunna perfekt Arabiska för att vara en äkta muslim. Kan inte Allah alla språk om han är Gud så har han väl skapat alla språk? Betyder det att bara araber är äkta muslimer?
Fakta det är bara 16% av alla 1.2 biljoner muslimer i världen som kan arabiska, säger inte detta väldigt mycket om hur lite folk kan om vad som verkligen står skrivet i Koranen & Haditherna?

10. Koranen har förfinats för att ge ett gott intryck av islam.  Ser man på det ytliga så verkar det vackert. Men sanningen om islam är en annan om man vågar gräva i den. Den översatta Koranen är en sockrad version av Koranen på arabiska. T ex Arabiska ordet qaatilu som betyder döda har översatts med ett vackrare ord som betyder ”kämpa”. Mohammed Knuts översättning eller rättare sagt tolkning av koranen är den mest sockrade av alla översättningarna.

11. Islam lär ut att kvinnor ska amma vuxna män. Man kan finna detta i islams egna skrifter i de autentiska haditherna T.ex. Sahih Muslim Book 8 Chapter 28 Hadith 3424. Är detta verkligen en lära från en helig Gud?

12. Muhammed förlovade sig med 6 åriga Aisha och fullbordade ätktenskapet när hon var 9 år när han var 53 år gammal. Skulle ni tillåta detta hända era barn eller barnbarn?

13. Islam är den enda religionen/rörelsen som förnekar Jesus korsfästelse.

14. Koranen började med Fred och slutade i Krig. Bibeln började med Krig och slutade I Fred.
Jesus hade en lösning för fred för hela världen han sa: ”- Älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er.” Lukas 6:27. Om vi alla hade lyssnat på honom hade vi aldrig mer haft krig och hat i världen. Tänk om hela världen hade följt Jesus…

15. Bibeln är även den mest väldokumenterade historiska bok genom tiderna och är den enda bok I världen som har förutspått framtiden flera hundra år innan det skett i detalj. Det finns mer än 2000 profetior i hela Bibeln Från Gamla till Nya testamentet.  Varav mer än 80 % av dem har redan gått i uppfyllelse till 100%. Vi kan också vara säkra på att Bibeln inte är förändrad då den är 95% likadan idag som den var 300 år innan Kristus. (5 % skillnad består av mindre felstavningar ord variationer. Då den skrivits för hand.) Med andra ord vi har samma Bibel idag som både Jesus och Muhammed hade tillgång till på deras tid. För mer information på detta ämne Googla ”Dead Sea Scrolls”.

16. Det finns ingen förlåtelse och frid i Islam. Men det finns förlåtelse och frid för oss alla, om vi bekänner våra synder och vänder oss ifrån dem och tror på Jesus Kristus som vår frälsare.
” 9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.”  Johannes 1:9 

17. Jesus utförde mirakel, gick på vatten, helade sjuka, blinda, döva & stumma. Kastade ut demoner, Matade flera tusen med jätte lite mat, Han fick människor som dött återuppstå till liv. Han själv återuppstod ifrån det döda. Han gjorde aldrig något för sig själv. Startade aldrig krig, dödade ingen, hade ingen fru. Och det största mirakel av dem alla, han levde ett syndfritt liv. (Något till och med Koranen intygar om).

18. Jesus är den enda personen I världshistorien som kallats sig själv Gud och Guds Son och haft historisk och pålitligt uppbackning på det med över 500 vittnen som sägs ha sett han efter hans död. Han predikade bara i 3½ år innan han valde att bli korsfäst.  Och trotts hans korta gudstjänst finns det ingen på denna jord som förändrat världen så mycket som han gjort genom hela vår världshistoria.  Och 11 av hans 12 lärjungar om man räknar med Paul som en av dem, blev de alla förföljda, fängslade, hånade, torterade och till slut dödade för att de trodde Jesus Kristus var Gud i köttet och levde bland oss.

25 Jesus svarade till henne: »Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, han skall leva, om han än dör; 26 och var och en som lever och tror på mig, han skall aldrig någonsin dö. Tror du detta?»
27 Hon svarade honom: »Ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds Son, han som skulle komma i världen.» Johannes 11: 25-27
Jesus sa: Jag är den förste och den siste 18 och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och helvetet. Johannesuppenbarelse. 1:18

Låt mig avsluta med dessa ord
Jag känner mig utvald redan sedan min födsel, hade ni tagit med mig till Sverige från början så hade jag kanske aldrig hittat Sanningen. Detta låter lite konstigt men jag är så evigt tacksam över att ni lämnade mig kvar i Togo och för ni stötte bort mig ifrån Familjen. Detta har räddat mitt eviga liv kanske era liv också… Jag har förlorat mycket men jag vann allt. Jag önskar att en dag ni kan lägga bort eran stolthet åt sidan och erkänna att vi alla gör fel. Man kan bara finna sanningen om man vågar släppa taget om sin stolthet och ödmjukar sitt hjärta.

När ni väl har tagit del av sanningen så kommer ni förstå allting. Ni kommer förstå mig, ni kommer förstå vem jag verkligen är och vem ni är. Ni kommer då kunna lära känna mig på riktigt och förstå varför saker och ting har varit som det varit mellan oss. Vad jag egentligen känner och har haft för tankar om er. Varför jag ville komma till Sverige. Ni kommer också förstå varför ni kände att jag aldrig varit en del av er. Jag ber för er att Jesus en dag skall uppenbara sig för er, så ni kan lära känna honom och ta del av sanningen. Endast han kan föra oss tillsammans som en riktig familj.

Jag vet att ni inte får ifrågasätta er religion. Men om man inte har något att gömma varför ska man då skapa en sådan lag? För att den som söker sanningen skall finna den.

Jesus sa: ”Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.”
(Joh 14:6).

Jag hoppas att ni söker sanningen och att ni hittar den så att ni kan få frid i era hjärtan.
Ni ska veta att jag ber för er varje dag och kommer aldrig sluta göra det, Gud välsigna er allihop.

Gud sa: ”Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta.”
(Jeremia 29:13)

Er Syster & Dotter
/Selma