Läror & Debatter: Sverige - MIKE GENDRON

<< Tillbaka

Mike Gendron har grundat Proclaiming the Gospel Ministry. Han växte upp som hängiven katolik, upplärd av jesuiter. Omvändelsen kom efter 37 år som katolik, då Mike själv började läsa Bibeln och upptäckte sanningen! Här är ett utdrag där han beskriver vad katoliker tror. Hela intervjun (på engelska): >>

  1. RKK:s Jesus är oförmögen att frälsa människor fullständigt – katoliker måste lägga till gärningar till Jesu verk

Bibeln: Rom 4:3 Ty vad säger Skriften? Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet. 4:4 Den som har gärningar att peka på får sin lön, inte av nåd utan som något han har förtjänat. 4:5 Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet.

  1. Katoliker tror inte att Jesus kan frälsa dem för evigt – de är bara frälsta tills de begår nästa dödssynd

Bibeln: Ef 1:7 I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd 1:8 som han har låtit flöda över oss, med all vishet och insikt.

  1. Katoliker tror inte att Jesus betalade det fullständiga straffet för synd – därför har de läran om reningsceremonier och att de måste lida (självpåtaget)
  2. Katoliker tror inte att Jesu blod renar från all synd – därför tror de på skärselden för rening (det är alltså en hädelse mot Jesus Kristus!)

Bibeln: 1Joh 1:9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

  1. Katoliker tror inte att Jesus slutförde försoningsverket – istället för att tro på Jesu ord ”Det är fullbordat” tror katoliker att ”det måste nu fortsätta”, vilket man gör genom att ”kallar ner Jesus från himlen i brödet och vinet” i eucaristin 200000 gånger varje dag i mässan. Prästen lyfter upp brödet och vinet som förvandlas till Jesu kropp och blod för att katolikerna ska tillbe det som det sant frälsande! Så offrar man Jesus igen och igen då man förnekar Guds ord som säger att Jesu offer gjordes en gång för alla. Katoliker tror att Jesus kommer ner igen och igen för att offras. Han läggs på altaret för att åter presenteras som offer inför Fadern. Därför har de ingen visshet om frälsning. Mässan tar bara hand om synder som begåtts den senaste veckan. De måste alltså tillbaka vecka efter vecka.

Bibeln: Hebr 9:14 hur mycket mer skall då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar, så att vi tjänar den levande Guden. Ty Kristus har genom den evige Ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. 9:28 så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder, och han skall en andra gång träda fram, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom.

  1. Katolikernas ”Jesus” är inte enda vägen till himlen. Johannes Paulus II deklarerade att katoliker är inte de enda som är frälsta. Även muslimer ingår i Guds plan om frälsning. Samma människor som förnekar Jesu gudom och förnekar att han dog för världens synd påstås alltså ingå i Guds frälsningsplan(utan omvändelse). Vi som tror på JESU FULLBORDADE VERK är förbannade över 100 gånger av Katolska Kyrkan!

Bibeln: Apg 4:11 Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort, men som blev en hörnsten. 4:12  Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta."

  1. Istället för att tro på Bibelns ord om Jesu återkomst på samma sätt som han for upp, till Oljeberget, tror katoliker att Jesus återvänder varje dag när de tillber brödet och vinet i eucaristin.

Bibeln: Apg 1:10 Medan de såg mot himlen dit han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem. 1:11  Och de sade: "Ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen."

  1. Katoliker tror inte på Jesus som den ende medlaren mellan Gud och människa. Maria ses som ”medförmedlare”. (Moder Teresa bland andra ville upphöja Maria till samma nivå som Jesus som medlare). 1851 antogs dogmen att Maria var syndfri. 1950 antogs läran att Maria togs mirakulöst upp till himlen. (Detta eftersom synden är hindret för att komma till himlen och man redan innan påstod att Maria var syndfri…). KK har alltså två syndfria medlare: Jesus och jungfru Maria. Tvärtom säger Bibeln tydligt att Maria behövde en Frälsare precis som alla människor och Jesus Guds son är den ende syndfrie!

Bibeln: Luk 1:46 (Marias lovsång) Då sade Maria: "Min själ prisar Herren, 1:47  och min ande gläder sig i Gud, min Frälsare.


Hebr 9:15  Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund, för att de kallade skulle få det utlovade eviga arvet, sedan han genom sin död hade friköpt oss från överträdelserna under det första förbundet.