Jesu tillkommelse - Johannes lär oss urskiljning

<< Tillbaka

Hur skall vi då kunna testa om de läror som förkunnas NU är ifrån GUD eller EJ? (1 Joh 4:1) Vi skall testa Manifested sons of god och deras lära i bibeln.

Det var den undervisningen Todd Bentley propagerade för i Lakeland och det är den läran David Wilkerson varnar för i sin bok Americas Last Call. I den boken varnar han också starkt för att tro på ett uppryckande före vedermödan >>

Det är ju rent märkligt att så många håller fast vid den livsfarliga läran idag. Men den har ju gjorts populär igenom böcker och filmer.

1Jn 4:2 Därpå ska I känna igen Guds Ande: var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus, kommen i köttet, han är av Gud.

1Jn 4:2 Hereby1722, 5129 know1097 ye the3588 Spirit4151 of God:2316 Every3956 spirit4151 that3739 confesseth3670 that Jesus2424 Christ5547 is come2064 in1722 the flesh4561 is2076 of1537 God:2316

Ser du att I King James översättning så är det lilla ordet IS = ÄR NU en absolut rätt översättning – till skillnad från nästan alla moderna översättningar där man istället översätter ordet med HAR vilket inte sedan får fram den korrekta meningen.

Grekiskan är mycket tydlig när det gäller detta ords grammatiska form så det inte skall råda några som helst oklarheter egentligen om meningen. Många falska lärare är nog mer än villig att säga att ”KRISTUS” har KOMMIT I KÖTTET. Men det är ju inte TESTET – Utan det är ju om de bekänner (HOMO - LOGEO) JESUS KRISTUS ÄR och FÖRBLIR KOMMEN i KÖTTET = I KROPPSLIG FORM.

Exakt samma grekiska mening finns i Textus Receptus i både vers 2 och i vers 3 – De moderna översättningarna som grundar sig på Westcott and Hort utelämnar helt och hållet detta grekiska ord.(underligt?)

Testet blir då detta om läran är från Guds Ande eller från Demoner.

Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God” (I John 4:2). 2 Därpå ska I känna igen Guds Ande: Var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus, kommen i köttet, han är av Gud.

Jag är absolut ingen grekisk lärare och jag är absolut ingen expert alls på det språket – men det finns de som är det. Och en av de mest kända och duktigaste är Dr. A. T. Robertson professor i Grekiska.

Dr. Robertson sa:

Testet som följer är detta: Jesus Kristus är kommen och är nu fortfarande kommen och kommer att komma tillbaka i Kroppslig gestalt. (Iesoun Christon en sarki eleluthota). The correct text (Perfect active participle predicate accusative), not the infinitive (eleluthenai, B Vg). Det är solklart I grekiskan här The predicate participle beskriver då att Jesus Kristus har redan kommit i kroppslig gestalt – alltså i en mänsklig gestalt och inte i en fantomkropp som Gnostikerna säger (A. T. Robertson, Ph.D., Word Pictures in the New Testament, Broadman Press, 1933, pp. 229-230).

The Jamieson, Fausset and Brown kommentar (William B. Eerdmans Publishing Co 1976 reprint  note on I John 4:2  gör också det här fullkomligt solklart. Den här mycket kända och uppskattade bibelkommentaren säger korrekt:

Vår bekännelse måste vara klar och visa sig i läran. Jesus Kristus är kommen i kroppslig form – En 2 - faldig sanning klargörs här.

Och det är att JESUS KRISTUS inte bara har kommit i kroppslig gestalt och är MESSIAS utan ÄR NU I KROPPSLIG GESTALT och KOMMER ATT KOMMA TILLBAKA I KROPPSLIG GESTALT. (Jamieson, Fausset and Brown, A Commentary on the Old and New Testaments, William B. Eerdmans Publishing Co volume III, part three, p. 640).  Att det står I The perfect tense indikerar att det handlar om att JESUS KRISTUS blev MÄNNISKA dog på KORSET – UPPSTEG TILL HIMLEN – I mänsklig form och han kommer för alltid att förbli sådan.

Gud blev kött (mänsklig kropp) i jungfruns modersliv – han tjänade här på jorden i Gud + mänsklig form. Han dödades i Gud + mänsklig form. Han begravdes i Gud +mänsklig form. Han uppstod I Gud + mänsklig form. Han for upp till fadern I Gud + mänsklig form. Han sitter nu på faderns högra sida I Gud + mänsklig form. Han kommer att komma tillbaka i Gud mänsklig form. Han slutade aldrig upp att vara MESSIAS i Gud + mänsklig form inuti graven som en del påstod – Ingen tog någonsin ifrån honom hans krona.

Joh 20:27 Sedan sade han till Tomas: Räck hit dit finger, se här är mina händer och räck hit din hand, och stick den i min sida. Och tvivla icke, utan tro." Joh 20:28 Tomas svarade och sade till honom: Min Herre och min Gud!
Luk 24:37 Då blev de förfärade och uppfylldes av fruktan och trodde att det var en ande de såg. 38 Men han sade till dem: "Varför är I så förskräckta, och varför uppstiga tvivel i era hjärtan? 39 Se här mina händer och mina fötter, och sen att det är jag själv; ja, tag på mig och sen. En ande har ju inte kött och ben, såsom I ser mig ha."

Luk 24:50 Sedan förde han dem ut till Betania och där lyfte han upp sina händer och välsignade dem. 51 Och medan han välsignade dem, försvann han ifrån dem och blev upptagen till himmelen

Det här verkar vara mycket viktigt för bibeln är så oerhört klar när det gäller beskrivningen av Jesus i kroppslig form och även när det gäller tillkommelsen så:

Act 1:9 När han hade sagt detta, lyftes han inför deras ögon upp i höjden, och en sky tog honom bort ur deras åsyn. 10 Och medan de skådade mot himmelen, under det han for upp, se, då stod hos dem två män i vita kläder. 11 Och dessa sa: I galileiske män varför står I och ser mot himmelen? Denne Jesus, som har blivit upptagen från er till himmelen, han skall komma igen på samma sätt som I har sett honom fara upp till himmelen."

Johannes skriver även:

1Jn 1:1 Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med egna händer tog på, det förkunna vi: om livets Ord tala vi.

Så varje förkunnare av evangeliet som inte bekänner (HOMO = LIKA + LOGOS = SKRIFTEN + GUDS RÅDSLUT att Jesus Kristus (Gud) har kommit som människa och han sitter NU (Som både Gud och människa) på faderns högra sida och kommer att komma tillbaka som både Gud och människa är driven av demoniska andar.

Varje ande som inte bekänner JESUS KRISTUS VARA KOMMEN I MÄNSKLIG FORM. Varje ande som inte bekänner att JESUS KRISTUS NU ÄR KOMMEN I MÄNSKLIG FORM Varje ande som inte bekänner att JESUS KRISTUS kommer att KOMMA TILLBAKA I MÄNSKLIG FORM

Så den som nu säger att Jesus Kristus BARA ÄR EN ANDE ELLER EN SMÖRJELSE han är förledd av mörkrets makter. Och detta var ju antikrists ande som skulle manifesteras i den sista tiden innan Jesus kommer att komma tillbaka.

Intressant är att ordet Antikrist – ANTI = Mot eller ”Istället för” Kristus. Så antikrists ande är en ande som vill ta Kristi plats och upphöja sig själv ”Istället för Kristus”

Kan det vara så att den Kristus som man säger vara den Eukaristiske Jesus (Christ) håller på att ta över den riktige Kristus plats? Ja precis detta pågår över hela jorden understödjande av Maria uppenbarelser mm. Maria är död och skall dömas som alla människor varför kan vi inte inse att det inte är hon som uppenbarar sig?

Lyssna Till Ljudklippet Mike Gendron >>

Ordet HOMO – LOGEO betyder som vi sa HOMO = LIKA SOM LOGOS = Skriften eller när det är Guds ord = Hans Rådslut och Plan – HÄR – och HEB DABAR – HÄR – När du studerat länkarna till dessa 2 ord färdigt på vår Teologiska sida. Så måste vi ju ställa oss frågan TODD BENTLEY och LATTER RAIN – KINGDOM NOW stämmer det med HOMO – LOGOS (GUDS PLAN) ?

EF 1:8 Och denna nåd har han i överflödande mått låtit komma oss till del, med all vishet och allt förstånd, 9 i det att han för oss har kungjort sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han efter sitt behag hade fattat inom sig själv, 10 om en ordning som i tidernas fullbordan skulle komma till stånd, det beslutet att i Kristus sammanfatta allt som finnes i himmelen och på jorden.