Läror & Debatter: F d Christian Science-medlem

<< Tillbaka


Vittnesbörd från en f d Christian Science-medlem:


"Det är grymt seriöst. Och de är skickliga tankeläsare - för man blir clairvoyant ju mer man går in i dessa studier och praktiserar dem. Jag blev med tiden också clairvoyant under de 5 år som jag praktiserade Christian science.
Vid intervjutillfället (vid min ansökan till kyrkan) sa en Christian Science-praktiserande från styrelsen:
"Du har en syster va?" "Ja?! svarade jag.." (nästan chockat; Hur kunde hon veta det?! Jag hade inte nämnt det någonsin). "Hm, där ser vi ett problem; hon är kristen och ber för dig. Det kan bli problem för dig.." Gissa om jag var ställd! Men jag blev antagen till Christian Science kyrkan.

Det är ju demoner som är i farten och inget annat. Man helar med hjälp av affirmationer/tankens kraft på avstånd, genom sk Christian science practitioners, dvs deras form av metafysiska läkare, som arbetar mycket seriöst och är drivna av stor kärlek; där den hjälpsökande exempelvis kan ringa upp en praktiserande från, låt säga Stockholm till Köpenhamn, i ngt problem. Den praktiserande lovar att jobba på det. En andlig/metafysisk länk i den osynliga världen etableras här mellan klient och praktiserande - som i sin tur ger tillträde och inflytande när den praktiserande "jobbar på problemet" av demoners bländande underverk. Det kan vara allt från cancer, stämma blod, bostadslöshet, äktenskaps-problem…

När jag äntligen blev frälst och avsade mig allt detta o blev befriad från det....döm av min förvåning när jag besökte eller umgicks med Livets Ord folk som bara, i trosrörelsens anda ville köra "positiv bekännelse", ”uppenbarelsekunskap”, allsköns olika uttryck av nygnosticism i kristen skepnad…
”Det där dravlet går jag inte på en gång till”, tänkte jag.

Men jag blev, och är än idag beklämd och fundersam över hur många som gjorde och ännu gör det bland kristna…
När jag fann en välskriven analys i boken ”A different gospel” av D.R. McConnell som tydligt och grundligt avslöjar (vilket jag kunde verifiera med min bakgrund) den direkta läromässiga kopplingen, och rena flagranta citatstölder och plagiat av K. Hagin från Kenyon (Christian science/New Thought) ville ingen från dessa kristna Livets Ord- kretsar lyssna, och ta varning.

Trosrörelsens lära var så omhuldad vid tiden för detta bokinköp att jag t o m blev varnad av expediten i den kristna bokhandeln (i Sverige) vid själva inköpet: ”Det där är en farlig bok”. Nej du; den är rysligt grundlig, och faktamässigt korrekt!
Jag vill däremot med kraft varna alla för Hagins böcker, och dito: Släng inte era pengar i sjön på strunt; köp hellre en bibel! Eller varför inte: ”A different gospel”, och avgör själva.
”Ni skall lära känna sanningen, och sanningen skall göra er fria”.
(slut citat)

Lyssna på Sven Reichmanns undervisning Tidens tecken >>
Trosrörelsens rötter kommer från "christian sience" (new age) och har blandats med biblisk undervisning. "Det är bara en fråga om att du tror att du blir helad så kommer du att bli helad. Det handlar inte om att Gud griper in, han har redan gripit in. Du ska bara tro det här, ta in det i din ande, bekänn det, mata din ande med trosord om att du är frisk så blir du frisk... Det Kenyon lyckades med (till skillnad från Mary Eddie Baker) var att ta en helandepraxis som inte någonting med Bibeln att göra och integrera den med Bibeln till ett till synes sammanhängande helhet".