Israelnyheter: Nödrop från Israel

<< Tillbaka

Idag kom ett mail från en av våra läsare vi känner som har vänner i Israel. Mailet löd så här.

Fick detta meddelande från en vän någonstans i Israel. Dom ber om förbön för den allvarliga situationen för Israel och Jerusalem. Jag har uteslutit deras namn eftersom det är mycket känsligt i den situation dom lever i. Jag känner den ena av dem mycket väl och kan gå i god för dem. Här kommer mailet jag fick i går kväll. Fridshälsningar, Göran

Kära Israelvänner

Vi står nu i en situation som bara Gud vet hur det kommer att sluta. Men vi tror också att Gud verkligen är Gud och svarar på sitt folks böner.Vi tror som Jesu efterföljare att det vi verkkigen ber honom om i hans namn det får vi av honom. I Al-jezeera (arabisk) nyhetskanal så annonserades det att fredagen den 13 Mars blir en raseriets dag mot Israel. Detta kommer att beröra hela den Islamska världen.

Här är en notis i en artikel: >> (Översatt från Arabiskan)

Världsamfundet för Muslimer kallar nu alla ledare och alla folk i de muslimska länderna till stöd för Al Aksa mosken. Vi kräver att tillbakadragandet av fredssträvandena från Arabiskt håll är slut. Vi kräver et slut på alla förhandlingar men Israel. V kräver nu att Egypten och Jordanien drar tillbaka sina ambassadörer från Israel.

Samfundet manar nu att på denna dag (19 Mars) så skall vi lyfta upp hornet av den arabiska och Islamska segern. Vi skall rädda Al Aksa mosken. Vi kallar nu alla ledare och Imamer på varje plats att mobilisera alla för ett försvar. Vi startar fredag med tal av Imamer och med fredsamma protester. Det påkallades också att federationen med Sheikh Yusuf al-Qaradawi skulle utöva påtryckningar på ledare att få dem att göra något imonerande för att rädda den situation som nu råder.

Nu när den Muslimska världens raseri är upptänt mot Israel så behöver vi som troende komma samman för att bedja för Jerusalems skull. Men inte bara det utan för de miljoner som lever i Israel och i Palestina. Låt oss bedja och fasta för situationen den 19 Mars.

Bed för freden, Bed att Jesus griper in.

Mat 6:10 tillkomme ditt rike ske din vilja såsom i himmelen, så ock på jorden

Här är några fler artiklar för uppdatering >> & >>

XXX & XXX from Israel