Profetiskt: "JUST NU" - Kan uppdateras flera gånger per dag!

<< Tillbaka -- Tack alla ni som ber för oss!

"JUST NU"" ARKIV >>

Vår undervisning om Ändens tid finns nu på 4 DVD - (120 kr inkl frakt) Maila!

31/10-10

Ett litet utdrag ur Jannes predikan idag i Alafors.

2Kon 6:2 Låt oss därför gå till Jordan och hämta var sin timmerstock därifrån, så att vi där kan bygga oss ett annat hus att sitta i." Han svarade: "Gå." 3 Men en av dem sade: "Jag ber dig: Kom med dina tjänare!" Han svarade: "Jag skall gå med." 4 Så gick han med dem. Och när de kom till Jordan började de hugga ner träd. 5 Men medan en av dem höll på att fälla ett träd, föll yxhuvudet i vattnet. Då skrek han till och sade: "O, min herre, yxan var ju lånad." 6 Gudsmannen frågade: "Var föll den i?" Han visade honom stället. Elisa högg då av ett stycke trä och kastade i det just där yxan fallit i vattnet och fick järnet att flyta upp. 7 Sedan sade han: "Tag nu upp det." Då räckte mannen ut handen och tog det.

Vilket underbart bibelställe! Mannen bekände att han bara hade ett lånat redskap! Det är den enda bekännelsen som öppnar upp för förnyelsen i våra liv. När vi ser att det är hans kraft och hans gåvor så kan korset verka och förnya oss.

EF 1:17 Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. 18 Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, 19 och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam.

30/10-10

Om detta är en pastors svar för trötta församlingsmedlemmar är man nära katastrofens rand. Man skulle kunna säga att här beskrivs hur man formar en död församling och glömmer Gud. >> Så länge det beskrivna företagstänket huserar i församlingen kommer kraften fortsätta att sina och kärleken (agape) att kallna. Men tack och lov kan vi vända oss bort från alla mänskliga idéer och hämta ny kraft, inspiration och ledning i den friska källan - den helige Ande - hos Jesus Kristus, Guds son och Messias: "Vet du inte, har du inte hört att HERREN är en evig Gud, som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött och utmattas inte, hans förstånd kan inte utforskas. Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka". (Jes 40:28-29)

 

29/10-10

Hörnmark hade ju nämnt om en behövlig nationell förnyelseprocess (Läs 27/10) nu har det kommit till vår kännedom att Rick Warren och hans böcker är inne i hans kretsar. Han var ju nyligen också på en Emerging church konferens i Västra Frölunda >> Är det en slump att Hörnmark väljer just samma ord som Rick Warren gör i sin bok?

I boken A Time of Departing av Ray Yungen citeras just Rick Warren: Jag tror att vi står på randen av en ny reformation av kristenheten. Ett nytt Nationellt Uppvaknande i vår Nation!

Detta är oroväckande! Läs Faith Undone >> för mer info. Ja vi kommer att prövas varenda en av oss vart vi har vår lojalitet. Sitter den i ett samfund istället för Jesus själv ?

 

28/10-10

The Market Oracle är en Engelsk ekonomisida på näten som följer olika ekonomiska svängningar på marknaden. Och nu skriver man: KONSTRUKTIONEN AV EN GLOBAL DEPRESSION FÖR ATT SKAPA EN VÄRLDSREGERING " KRISERNA GER TILLFÄLLET" >>

Holger Nilsson i Dagen: >> Citat: Stora och omskakande händelser anses ofta ha sitt upphov i hemliga rörelser eller sammansvurna människor, som verkar för en ny världsordning. Inga bevis för detta förs fram, utan man talar allmänt om en världselit eller att Illuminatiorden ligger bakom olika händelser.

Men i hans egen tidning Flammor >> Skriver han så här om Illuminatiordern

CITAT: Globaliseringen är nu en verklighet och dess naturliga förlängning är en ny världsordning. Det som många inte vet om är att denna sedan länge är förberedd. Det har sedan länge funnits en plan för en ny världsordning. Det som nu sker är en del i en plan som funnits sedan länge. För att vi skall förstå det som nu sker måste vi ha en inblick i denna plan. Funderingarna om en ny världsordning och skapandet av en världsregering går tillbaka till Illuminatiorden.

 

27/10 - 10

Dags att hoppa av tåget?

Jasmin skrev i Berndts blogg: >>

Skulle vilja veta VAD Pingstgeneralen Pelle Hörnmark anser? Men, titta vad jag hittade vid googling! Pelle HAR varit i Linköping! "06 okt 2010. - Ni som större församlingar är loket för att fler mindre församlingar i er region ska hitta spåret i en nationell förnyelseprocess som vi så väl behöver. Det sa pingstföreståndare Pelle Hörnmark vid en inspirationsdag som Pingst nyligen inbjöd till i Linköping.

Jag "hajade" till eftersom jag (Janne) själv i slutet av 90 - talet - Blev varnad 2 ggr av Gud för den väg Pingströrelsen skulle slå in på och båda gångerna handlade det om ett Tåg >> Ett rop till ledarskapet: Vänd om innan det är försent!

Kolla in utbrotten av kolera: Haiti >> Kina >> Pakistan >> Nigeria >> Kamerun >>

26/10-10

Missa inte Carter Conlons predikan: "The Mark of the Beast" >> Det här är ett mycket profetiskt budskap till oss som lever straxt innan Jesus kommer tillbaka. Vi står nu allesammans inför en skiljelinje och vi kommer att få välja väg. Vi nämnde på temadagen att vi tror att solförmörkelserna är en bild på att Gud reser upp hedningarna mot Israel och församlingen. Om vår tolkning är rätt så kommer de 3 solförmörkelserna på Jerusalemdagen 2011 2012 2013 att ha en dess profetisk betydelse av = Ännu mer motstånd mot Israel och församlingen!

Solförmörkelserna den 1 Av 2008 2009 2010 har skett och vad har de fört med sig? Hela världen har börjat vända sig emot Israel och den Kristna tron. Det här kommer att komma som en chock över "framgångsförkunnarna" Jeremia såg fienden komma över staden! Men de falska profeterna fortsatte profetera framgång! Precis samma sak sker nu!

25/10-10

En fråga: Vem påverkar vem i den organiserade ekumeniken

och SKR? Fler frågor: Finns det någon enda katolsk präst eller biskop som har fått insikt och lagt av med tillbedjan av maria och ikoner, och annan österländsk religion? Eller är det tvärtom så att en del präster och frikyrkopastorer har börjat vurma för nämnda avgudadyrkan, djupmeditation mm?! Vad blir nästa steg? Var ställer man sig när Katolska kyrkan säger att "Jesus upphävde löftena till judarna"(?). >> Konsekvensen blir att de inte heller har rätt till landet. I slutändan står valet mellan att lyda Gud eller att behaga människor.

24/10 -10

Biskopar från mellanöstern som var samlade av Påven. Dessa krävde i ett utlåtande att Israel skulle lyda FN resolutioner. Och att Israel skall sluta upp att ockupera Arabiskt land >> Ja här glimmar det till av Israelhat från Vatikanen och värre skall det bli säger det profetiska ordet. Påven: Israel kan inte använda biblisk grund för löfteslandet! >> Känsligt uttalande av honom som enligt en del kända ledare i Sverige är kyrkans "överhuvud".

8 vuxna och 3 barn höll en ockult seans. Plötsligt så manifesterade sig Djävulen och de blev så rädda att de hoppade rakt ut genom fönstret >>

23/10-10

Ja på tal om konstigheter i kristenheten! Kolla in den här videon >> Där Paula White (Bennys Hinns nya tjej >>) "predikar" och leker i sandlådan. Detta sker inför 1000 tals "bedragna" människor. Obs! 2 mycket häftiga och starka vittnesbörd (Sv) >> & >>

22/10-10

Holger Nilsson (Flammor) nämnde nyligen i ett TV program på Kanal 10 att David Wilkersson tror att bruden skall "ryckas bort" innan det svåra kommer. Den Helige Ande kanske försöker få David på andra tankar? Anden sa nyligen till honom: Ni är inte beredda på det som kommer! >> Nej just det! Tror man att man inte ska vara med så är man ju förståss inte beredd på vad som kommer. Sven Reichmanns ljudfil i repris! >>

21/10-10

Kolla in Aktuellt sändningen om matpriserna >> Som tycks stämma med den svarta hästens härjningar.

Upp 6:5 När Lammet bröt det tredje sigillet, hörde jag det tredje väsendet säga: "Kom!" Och jag såg, och se: en svart häst, och han som satt på den hade en våg i handen. 6 Och jag hörde liksom en röst mitt ibland de fyra väsendena säga: "Ett mått vete för en denar, och tre mått korn för en denar, och oljan och vinet får du inte skada."

Nathan Leal på Watchmans Cry har haft drömmar om den kommande inflationen där han ser sig själv gå och handla. När han skall betala så får han chocken det var typ 75 Kr per kopp kaffe och liknande priser.

Heja Israel!

Guds timing är suverän! Redan har Israel funnit massor av gas och olja. Nu kommer nyheten att prover indikerar nya enorma tillgångar under Negev >> Och allt detta upptäcks precis nu till ändetidens stora slutspel. Och Gog kommer inte att kunna hålla sig! Han håller väl på att förgås av girighet och avundsjuka däruppe i norr : )

Nu kommer EU skatt >> men sedan kommer världsskatt som på Jesu tid (Profetiskt Upp 13)

Luk 2:1 Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas.

20/10-10

FN: Världen måste agera omedelbart för att förhindra en utplåning. >> Globala problem kräver Globala lösningar menar man. Man vill alltså ha en lag som står över nationerna - Lyssna till GW Bushs tal inför Gulfkriget 1990 >> Den lagen han talar om är ingenting annat än den antikrist kommer att styra. Så nyheten igår om att Kristna var rädda för FN:s nya lag är befogad. Det är bara en tidsfråga innan Upp 13 är en verklighet.

"Framgångskonceptet" Kristallkyrkan i konkurs >> Ja det här kommer vi nog att få höra mer om i finanskrisens spår. Snappade upp detta i ett Amerikanskt forum Citat: Jag tror att när den ekonomiska situationen blir värre och värre så kommer vi att se fler och fler megakyrkor som har lånat till sina kyrkor gå i konkurs. Den församling jag tillhör just nu är efter sin budget och pastorn har börjat med dessa offerpredikningar som är så vanliga just nu.

19/10-10

Ett mycket märkligt fenomen håller på att utveckla sig i Solen >> Och vi skall se på Solen månen och stjärnorna som ett tecken att Guds rådslut håller på att fullbordas. (Lk 21:25) Jag sa på temadagen att Gud först samlar Israel. Sedan skall han samla hedningarna (Sef 3:8) = Huvuden (Länder) Horn (Ledare + Kungar).

Vi sa att tecken i solen verkar vara en bild på att Gud samlar hedningarna mot Israel och Församlingen. Och det är precis vad som sker nu. Ormens säd emot Kvinnans säd sa Herren. Men vem är beredd på motstånd och svårigheter? Ja vi har då inte hört någon av våra stora ledare i Sveriges kristenhet ens nämna något sådant. Istället får vi höra att det är "Fred och ingen Fara". Den här artikeln från bloggen Watchers Lamp visar tydligt hur ändetidens bespottare av Jesu tillkommelse är här >>

Här är FN:s lagändring (Vilddjuret Dan 7) som kommer att leda till förföljelse av de som tror att Jesus är enda vägen till Gud >> Precis vad vi vanade för i Lördags på temadagen och vad Carter Conlon varnade för >>

Dan 7:25 Denne skall tala mot den Högste och ansätta den Högstes heliga. Han skall sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar, och de skall ges i hans hand under en tid och tider och en halv tid.

18/10-10

Ni som var med på Temadagen hörde hur vi nämnde ALLIANCE OF CIVILIZATION >> Och här är mer information i ämnet >> och >> Mer av Constance Cumbey >> Och missa inte den här sidan >> De har startat ett krig mot sann kristendom. Ni som var med på Temadagen i Malmbäck fick ju höra utläggningen om Leoparden/Pantern som Tyskland (Dan 7). Nu har fler ledtrådar kommit fram. I Tysk Mytologi finns en Panter med 4 Horn (väldigt intressant)

Många positiva mail har kommit in om Temadagen. En del har undrat om det inte går att ordna en ny temadag. Om en bönegrupp eller församling är intresserad att kalla oss tilll en Temadag så tag kontakt så får vi planera in det. Man kan ju alltid hyra en liten lokal eller bygdegård någonstans och all annan utrustning har vi.

Vi har sagt att en rörelse kommer där man kommer att omdefiniera ordet "Terrorism" "Extremism" att gälla för de som tror att Jesus är enda vägen till Gud. Kolla in nyheten idag vad som sker i Norge. >> (Vad tror ni är nästa steg i planeringen?) Läs Carter Conlons predikan >> Han säger att det kommer lagar som gör evangeliet och dess förkunnelse "Exklusivt" och bedöms farligt för samhället.

Vi har själva sett den här tiden komma så kära vänner förbered er nu med färsk olja i lamporna. För det kommer ett stort motstånd mot all sann kristendom.

17/10-10

Gud välsigne alla er som var på Temadagen i Malmbäck. Tack för den fina gemenskapen och värmen. Hälsningar Elvor& Janne.

 

16/10 - 10

Constance Cumbey gör oss medvetna om Rick Warrens roll i Den globala ekonomin och i den interreligiösa rörelsen. Och det religiösa vilddjuret i Upp 13 skall just vara engagerad i det. Alla ni som är medlemmar i församlingar där man förespråkar hans böcker och läror tag varning. >>

15/10-10

UFO hysterin fortsätter över världen och nu senast var det ett mystiskt sken som svävade över New York >> Helt klart är förberedandet pågång för "superbluffen" = Antikrists framträdande

 

14/10-10

Läran om ett "hemligt uppryckande" innan vedermödan sänker vaksamheten hos Guds folk. Vet ni varifrån den läran kommer ? Obs! Detta korta ljudklipp med Sven Reichmann förklarar >>

OBS! Lyssna på Carter Conlons profetiska budskap >> Jerry Potter >> Det här är precis vad Herren har talat till Elvor och mig om >> - Gud skall göra det inte människors organisationer.

13/10-10

Och så dyker Solana upp igen. Sedan han slutade tjänsten i EU har han fart runt i varenda nätverk och arbetat med globala frågor. Det verkar som om det bakom kulisserna byggs upp en solid struktur som är klar att ta över rodret när "problemen" kommer att bli för stora. - Och det kommer de att bli! >> & >>

12/10-10

Är det någon profetisk händelse pågång? Kometen Hartley 2 kommer i "närkontakt" med jorden den 20 Oktober.

Luk 21:25 Tecken skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna (Gk: Astron) och på jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån.

11/10-10

Obamas nya program är egentligen en "rökridå" han skänker bort hela Amerika till att läggas under FN och den nya världsordningen >>

10/10-10

Isaskar Blogg (Fredrik) rapporterar att enligt Palestinsk press så har redan USA accepterat 1967 års gränsen. Och att man är nära att få igenom saken i FN:s säkerhetsråd. >> Det verkar som om alla nu kommer att börja vända sig mot Israel och Jerusalem. Undrar om det nu kommer några reaktioner från Gud? Lite extra skakningar och sånt, bara för att visa vem som bestämmer på jorden.

Psa 2:1 Varför rasar hednafolken, varför tänker folken fåfängliga tankar? 2 Jordens kungar reser sig och furstarna rådslår med varandra mot HERREN och hans Smorde: 3 Låt oss slita sönder deras band och kasta av oss repen. 4 Han som bor i himlen ler, Herren gör narr av dem. 5 Han talar till dem i vrede, i glödande harm förskräcker han dem:

 

9/10-10

Valutakriget en symptom på finanskrisen (Sv) >> Är detta "Dödsspiralen" ? Ja om det här kriget får fortsätta kommer det att leda till ekonomisk katastrof. Kommer att tänka på Lance Lambets profetia från 1992 om den kommande nya världsordningen >> Där nämns att det kommer 3 stormar Politiska - Religiösa - Ekonomiska. Men även i naturen.

Tony Blair tror att nyckeln till problemen i mellanöstern är en fred mellan Israel och Palestinierna. Lägg märke till uttrycken "moderata" och "extremister". Precis den uppdelningen kommer de att använda mot oss i kristenheten. De "moderata" kommer att vara den kompromissande världskyrkan. Och "extremisterna" kommer att vara de troende som inte går in i världskyrkan. (Se Synen om världskyrkan >>)

 

8/10-10

Någonting som slog oss när vi såg bilden var att det precis som oljeläckan i Mexikanska Gulfen >> ser ut som blod >> Vi tror Gud vill säga oss någonting!>> >> & >> Läs Jes 24 och den här nyheten >> (händer på många ställen)

Upp 16:3 Den andre ängeln tömde sin skål över havet, och havet förvandlades till blod som från en död, och allt liv i havet dog. 4 Den tredje ängeln tömde sin skål över floderna och vattenkällorna och de förvandlades till blod.

7/10-10

Mail: Jag har länge trott att de döljer mycket tills det inte går att hålla emot längre. Och därför känns det en aning ironiskt när statsministern igår hade en regeringsförklaring som talade om att vi nu är ur krisen?! >>

Mystiskt ljussken från den "nya jorden" >> Det sker mycket konstiga saker ljust nu med UFO rapporteringar mm över hela denna jord. Lägg märke till att bibeln varnar oss för att antikrists ankomst kommer med falska under och tecken. Någonting mycket bedrägligt håller på att förberedas i andevärlden.

2 Tess 2:9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen

6/10-10

David Wilkerson

En mycket aktuell bok: Amercas Last Call med David Wilkerson. Citat: Gud har redan bestämt en tid då han kommer att börja föröda Amerikas ekonomi och vår livsstil. Låt mig nu få ge er en liten glimt av vad jag talar om. Under en predikan den 18 oktober 1987 i Times Square Church, varnade jag vår församling att aktiemarknaden kommer att åka på en riktig smäll. Jag upplevde Anden väldigt nära och han manade mig att säga detta. Gud hade stilla viskat till mig att om jag ville se bevis för att Gud tänkte döma ekonomin så skall du i morgon måndag gå ner till Wall Street. Jag berättade detta för församlingen under söndagen och inbjöd alla som ville följa med. Det var många av oss som följde med till Wall Street och väntade.

Just denna måndag den 19:e oktober – 1987 så föll börsen med ¼ i värde på bara några timmar. När man studerade ansiktena på de börshandlare som gick ut så såg man att många var skräckslagna. Det var fullkomligt kaotiskt därinne. Många undrade hur i all världen detta kunde gå till. Hur kommer det här att sluta?

Läs hela mer HÄR >>

5/10-10

Är det smarta datanördar i Israel som "trixat" ihop det virus som drabbat så många datorstyrda komponenter i Iran? Iran medger ialla fall att deras kärnanläggning stannat upp. I koden till viruset så kan man se små hänvisningar till drottning Esther ni vet hon som räddade Israel undan Haman >> Men en annan tanke som slog oss var att detta bara kommer att skynda på övervakningen av internet. Det fria ordets plats i cyberrymden kan vara i fara.

Läste ni profetian igår >> om att motorerna har startat borta i Öster? Den här nyheten ger en kuslig påminnelse om vilken färdriktning världen går mot >> Iran öppnar sitt luftrum för Kinesiska stridsplan.

 

4/10 -10

Jer 13:1 Då sade HERREN till mig: "Gå och köp dig ett höftskynke av linne och sätt det omkring dina höfter, men låt det inte bli vått." 2 Jag köpte ett höftskynke, som HERREN hade befallt, och satte det omkring mina höfter. 3 Då kom HERRENS ord till mig för andra gången. Han sade: 4 "Tag höftskynket som du har köpt och som du bär omkring dina höfter och stå upp och gå till Eufrat och göm det i en bergsskreva." 5 Och jag gick och gömde det vid Eufrat, så som HERREN hade befallt mig. 6 En lång tid därefter sade HERREN till mig: "Stå upp och gå till Eufrat och hämta höftskynket som jag befallde dig att gömma där." 7 Jag gick då bort till Eufrat och grävde och tog fram höftskynket från det ställe där jag hade gömt det. Men se, nu var höftskynket fördärvat och det dög inte längre till någonting. 8 Då kom HERRENS ord till mig. Han sade: 9 Så säger HERREN: På samma sätt skall jag göra slut på Judas och Jerusalems stora högmod. 10 Detta onda folk, som inte vill lyssna till mitt ord utan följer sitt hårda hjärta och håller sig till andra gudar, tjänar och tillber dem, det skall bli som detta höftskynke som inte duger till något. 11 Ty liksom en mans höftskynke sluter sig tätt omkring hans höfter, så lät jag hela Israels hus och hela Juda hus sluta sig till mig, säger HERREN, för att de skulle vara mitt folk, till berömmelse, pris och ära för mig. Men de ville inte lyssna.

Så börjar den spännande predikan Elvor predikade i helgen (Mp3) >>

3/10 -10

Kommer den stora bubblan att brista efter valet i November? >>

Om vi tittar bakåt i historien på ekonomiska kollapser som förut varit så kan vi se ett ironiskt mönster som föregått alla nedgångarna. En oproptionell värdering av aktier och andra säkra investeringar i jämförelse med deras egentliga vinstvärde och konsument aktivitet. Innan den stora depressionen kom så såg man stora uppgångar på Wall Street.och en helt oroad financiell propaganda som sa att återhämtningen var här. Detta skedde omedelbart före det stora raset. I många fall så var investerarnas förstroende som högst just före katastrofen. September månad var den största ökningen på börsen kanske någon gång, speciellt konstigt är det när man ser på det faktumet att USA:s fattigdomsnivå nådde 15 års lägsta.

2/10-10

I sitt senaste nyhetsbrev nämner Andrew Stroem att det är många som är utan församling av olika orsaker. Det är något vi också stött på här i Sverige när vi haft mail och telefonkontakt med människor angående hemsidan. Här är Andrew Stroems nyhetsbrev översatt till svenska >>

OBS! Om det är någon som tänkt åka på mötet i kväll i Pingst Vrångö så är mötet KL 19:00 och inte 18:00. Parkering finns vid långedrag. Färjan Silvertärnan går från Saltholmen KL 17:30 >> - Söndagens möte hålls Kl 11:00 Välkommna!

 

1/10-10

Ett krig riskerar att bryta ut på valutamarknaden och beslutet i det amerikanska representanthuset på onsdagen att straffa kinesisk import var bara ett led i en upptrappad konflikt. Det handlar om en panikåtgärd från USA:s sida, enligt analytiker som E24 talat med >>

Det är precis vad David Wilkerson skriver i "Synen": Penningbekymmer kommer att utlösa en våg av osäkerhet och fruktan. De som har pengar behåller dem som reserv. Förenta Staternas regering kommer att reagera på ett överdrivet sätt, då den ser dem ekonomiska utvecklingen gå sig ur händerna. Jag ser en flod av nästan panikartade beslut fattas av olika regeringsorgan. Men dessa förhastade ansträngningar att få bukt med ekonomin kommer att misslyckas..