Profetiskt: "JUST NU" - Kan uppdateras flera gånger per dag!

<< Tillbaka

"JUST NU"" ARKIV >>

Ibland går det profetiska nyhetsflödet så snabbt att vi måste göra nyhetskommentarer dagligen. Vi får även mail och tips från läsarna som vi kan publicera här. Följ oljeläckan life video >>

Bed gärna för oss om beskydd och ledning! Det är tufft ibland på muren!

30/6-10

Hal Lindsey Video: >> Finns det en politisk agenda bakom oljekatastrofen precis lika dold och kuslig som vid 11 September? Konspirations teorierna snurrar verkligen på ute på nätet. Det märkliga är att Goldman & Sachs som sägs ligga bakom Greklandskrisen >> ägde den 31/3 över 6 miljoner aktier och sålde ut 4,7 miljoner av dem precis innan oljekatastrofen >>

29/6-10

Solstormar kan orsaka sammanbrott av all elektronik. Här är en Video i 4 delar från discovery Chanel 1 2 3 4 NASA varnar att det här är på väg att bli en verklighet nu >>

Vad händer då med dem som har ett ID Chips inplanterat under huden?

Upp 13:16 Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan,17 så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal.

Upp 16:1 Och jag hörde en stark röst från templet säga till de sju änglarna: "Gå ut och töm Guds sju vredesskålar över jorden." 2 Och den förste gick bort och tömde sin skål över jorden, och onda och svåra bölder slog upp på de människor som hade vilddjurets märke och som tillbad dess bild.

Upp 16:8 Den fjärde tömde sin skål över solen, och den fick makt att bränna människorna med eld.

Obs! Måndag - Fredag kl 18 i Korskyrkan i Mölndal >> håller Sven Reichmann bibelstudier i ämnet "Fröjd i Herren". Mötena är indelade i 2 stycken 1 timmaspass med fikapaus emellan passen. (rekommenderas)

28/6-10

Vi kan se en ekonomisk spricka i G 20 >> den är som störst mellan Tyskland och USA >> Och USA säger: Vi kan inte lyfta upp världsekonomin själva >> Det här kan slå hårt mot Europas övriga ekonomier, särskilt Frankrike och England.

Kan den här sprickan vara början på den som D Wilkerson såg i Synen. Sid 23

Fastän ekonomiska sanktioner i Europa kommer att utlösa den kommande depressionen så lägger de flesta nationer skulden på de som sker på USA. Frankrike blir ett av de mest USA fientliga nationerna i världen. Politiker och affärsmän i Europa och Japan skjuter skulden på Washington och de Amerikanska bankirerna.

Observera att han skriver depression och inte recession så det verkar som om det blir värre! Och enligt ekonomer har vi nu recession men man varnar för en kommande depression. Se här >>

27/6-10

Magiska stenar varnar Berndt Isaksson om på sin sida >> Runar Sögaard har gjort reklam för gnistrande stenar "med kraft i". Detta är New Age och inte bibelns Gud >> Kolla in artikeln från Dagen 2006 >> Sögaard har tydligen fastnat i tron att Gud är en opersonlig kraft som kan bo i smycken. Och fler och fler börjar tro att Gud bokstavligen kan bo i ett bröd (eucaristin).

 

26/6-10

Man fruktar det värsta i Gulfen en orkan som för det giftiga oljespillet långt upp på land. Det är varmare i vattnet nu än rekordsäsongen 2005. Varmare vatten betyder mer värme och luftfuktighet att ge kraft åt orkaner. Precis som en bil behöver bränsle till motorn så behöver orkaner het fuktig luft. En orkan är som en atmosfärisk motor. Ju varmare och fuktigare luften är som kommer in ju snabbare slår kolvarna och ju starkare blir vindarna. Det varmare vattnet skapar inte bara fler orkaner det skapar också större och starkare orkaner. Säsongen 2005 hade rekordet med 15 orkaner men ingen vet hur många orkaner det blir i år. >> Nytt! >> (orkan bildad med styrka 5)

 

25/6-10

Det är mycket märkligt med alla sk sjunkhål som den senaste tiden börjat visa sig på olika platser på jorden. Nu senast hände det i Ryssland också. Man vet inte vad det här är man tror att det beror på någon slags vulkanisk aktivitet. Rysslands sjunkhål >> Här är bilder från andra sjunkål i världen >> Video >> Kanada >> Guatemala >> och även i Kina >> & >> Video från Kalifornien >> Om du googlar på ordet sinkholes så ser du att de uppträder frekvent över hela jorden och särskilt de sista åren.

Jes 24:17 Fruktan, fallgrop och snara väntar er, ni jordens invånare. 18 Det skall ske att den som flyr undan förskräckelsens grop störtar i fallgropen, och den som kommer upp ur fallgropen fångas i snaran. Ty fönstren i höjden är öppna och jordens grundvalar skakar. 19 Jorden brister, ja, den brister. Jorden rämnar, ja, den rämnar. Jorden vacklar, ja, den vacklar. 20 Jorden raglar som en drucken. Den svajar fram och tillbaka som en vakthydda i trädets topp. Dess missgärning vilar tung på den. Den skall falla och inte mer resa sig.

24/6-10

Hes 27:25 De profeter som finns där har sammansvurit sig och blivit som rytande, rovgiriga lejon. De slukar människor, de roffar åt sig gods och dyrbarheter och gör många till änkor i landet. 26 Prästerna kränker min lag och vanhelgar (2490 Chalal) mina heliga ting. De skiljer inte mellan heligt (6944 Qudesh) och oheligt (2455 Chol) och undervisar inte om skillnaden mellan rent och orent. De blundar (övertäckt ögonen med täckelse) för mina sabbater, och så blir jag vanhelgad (2490 Chalal) mitt ibland (I) dem. 27 Furstarna (Ledarna) i mitt folk är som rovgiriga vargar. De utgjuter blod och förgör människor för att skaffa sig orättfärdig vinning. 28 De profeter de har tjänar dem som vitkalkare. De skådar åt dem falska profetsyner och spår åt dem lögnaktiga spådomar. De säger: Så säger Herren, HERREN, fastän HERREN inte har talat. 29 Folket i landet begår våldsgärningar och stjäl. Den nödställde och fattige förtrycker de, och mot främlingen utövar de våld utan lag och rätt. 30 Jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga en mur och ställa sig i gapet inför mig (Heb: Ansikte) till försvar för landet så att jag inte skulle fördärva det. Men jag fann ingen.

För den som undervisar om skillnaden mellan heligt och oheligt, rent och orent finns risk att bli bortmanipulerad. Likaså finns det många hängivna pånyttfödda kristna utan församlingstillhörighet, eftersom världsligt företagstänk, självtillit och underhållning ersätter gudsfruktan, lydnad och totalt beroende av Guds närvaro i kyrkan. Istället för att stanna upp och falla ner i bön till Gud när nedgången fortsätter för många kyrkor, har många ledare kompromissat och söker hjälp hos varandra, i mänskliga metoder och i en ohelig ekumenik. DÄRFÖR förlorar dessa ledare urskiljningen och kan inte längre skilja heligt från oheligt. Istället för att med skärpa peka på Guds väg, accepterar många ledare att mänskliga påfund får ersätta Guds verk. Läs drömmen "Harmagedon" >>.

23/6-10

Vatten är ju en bristvara i mellanöstern och Turkiet hindrar nu Israel att importera vatten >> Men Israels Gud han har ju gjort Israelerna riktigt smarta. I öknen kunde man inte dricka vattnet vid Mara men Gud visade Mose "ett viss sorts trä" och Mose kastade ner pinnen och vips blev vattnet drickbart. (2 Mos15)

Vad gör man nu då? Jo Gud (just det) har visat Israel hur man kan få dricksvatten ur havet. >> Man bygger helt enkelt en "vattenfabrik" som kan få fram färskvatten ur havet.

22/6-10

Karin J skickade en hälsning >> Det kommer säkert ett spännande nyhetsbrev i sommar när hon kommer hem och har tid att skriva. Har ni lagt märke till alla dessa översvämningar och oväder som har rasat här i Europa och i många andra länder i världen? >> Lägg märke till att Gud vill säga någonting med dessa regnkatastrofer.

Jer 10:13 När han vill låta höra sin röst, då brusa himmelens vatten, då låter han regnskyar stiga upp från jordens ända; han låter ljungeldar komma med regn och för vinden ut ur dess förvaringsrum. 14 Såsom dårar stå då alla människor där och begripa intet; guldsmederna komma då alla på skam med sina beläten, ty deras gjutna beläten äro lögn, och ingen ande är i dem. 15 De äro fåfänglighet, en tillverkning att le åt; när hemsökelsen kommer över dem, måste de förgås.

Job 37:11 Skyarna lastar han ock med väta och sprider omkring sina ljungeldsmoln. 12 De måste sväva än hit, än dit, alltefter hans rådslut och de uppdrag de få, vadhelst han ålägger dem på jordens krets. 13 Än är det som tuktoris, än med hjälp åt hans jord, än är det med nåd som han låter dem komma

21/6 -10

Vad händer egentligen under Mexikanska Gulfen? Har vi bara sett början på olyckan? >> Om de här uppgifterna är riktiga kan en explosion med en Tsunami komma. Man samlar folk från alla religioner för att be i Louisiana >>

Internetkontrollen i USA är till för att spåra inhemsk terrorism >> Och vi har sagt det förr att terrorist kommer att tolkas vara de som tror att Jesus är enda vägen till Gud och protesterar mot det kommande systemet (Upp 13)

20/6-10

Den gamla världsordningen har fallit den nya kommer (Upp13)

Den Ryske presidenten Medvedev gjorde nyss ett intressant uttalande i tidningen Financial Times >> Vi sammanfattar artikeln: Medvedev sa att Moskva är redo att leda ansträngningarna mot en Ny Världsordning efter den Gamla ordningen som kollapsade i den ekonomiska krisen. Han talade vi det ekonomsiska forumet i St Petersburg.

Han sade vidare: Vad som såg ut som oberörbart har nu kollapsat. Dessa "bubblor" som bara var en illusion av blomstrande ekonomier har nu spruckit. För Ryssland så är detta en utmaning och en möjlighet. Vi lever nu i en unik tid och nu skall vi gå in i den och bygga upp ett modernt och blomstrande och starkt Ryssland. Detta Ryssland skall vara samarbetspartner till den nya ekonomiska ordningen och fullt deltagande i det kollektiva ledarskapet som skall styra den Post-Chrisis (Efter-Krisen) värld.

 

Ohlins: Lägg märke till att man vet vad man talar om och att det inte kommer att bli någon som helst återgång till den ekonomi som vi en gång levde i. Han menade att den ekonomiska krisen som startade 2008 har raserat allt som den gamla ordningen stod för. Var beredd på en Ny Världsordning UPP 13

Amerikanska Krigsfartyg har gått igenom Suezkanalen mot Röda Havet. >> & >> Är det dags för en konfrontation med Iran? Till och med Arabländer backar upp ett anfall nu >>

19/6-10

Snart behövs väl inga kontanter?

Staden San Fransisco går mer och mer mot ett kontantlöst samhälle >> Här är en kille som lyckades leva stadslivet i 3 månader utan en penny på fickan >> Redan håller alla mataffärer i Holland på att gå över till att bli kontantlösa >>Här är en artikel som säger att Sverige går mot ett kontantlöst samhälle >>

Nedräkningan har börjat för den illavarslande solförmörkelsen den 11 Juli >> (Nasas hemsida.) Den första i ordningen av 3 som kom 2008 så började den ekonomiska krisen. Vad händer denna gång?

18/6-10

Ökat Intresse för Yeshua (Jesus) i Israel

Växande intresse för Yeshua (Jesus) skriver Israel Today >> Det kommer rapporter från den Messianska organisationen "Revive Israel" att man upplever ett allt större intresse för Yeshua (Jesus) både bland religiösa som sekulariserade israeler.

Enligt profetorden ska väckelsen bland judarna framför allt komma de sista (3,5) åren innan Jesu återkomst. Den kommer genom nöd. När jag (Elvor) bodde i Israel på 80-talet fanns det enstaka messianska grupper, men idag finns de överallt i Israel och det är bara början.

Dan 12:1 "På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten, som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. Men på den tiden skall alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken.
2 De många som sover i mullen skall vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evig skam.

En läsare gjorde oss uppmärksamma på vilken roll Share Ministries Maitreya kunde ha i ändetiden. Är han den falske profeten? Eller är han bara en rökridå för att dra de kristnas uppmärksamhet bort ifrån den verklige Antikrist?

Men om det ligger någon sanning bakom att Maitreya kommer att tala simultant till hela världen som är sammankopplat via satellit TV -så kan ju tex Fotbolls VM vara ett sådant tillfälle. Då sitter ju hela världen som klistrad framför TV rutan. 

17/6-10

Rik eller fattig inför Gud? Jerry Potter sa en gång att Herren visat honom att Laodiceas och Filadelfias hjärta speglar hur kristendomen kommer att se ut när domen kommer.

När vi troende ber till Gud används ordet AITEO vilket kännetecknar attityden vi skall ha när vi kommer till Gud. Det betyder mer än bön för det kännetecknar också tillståndet hos den som kommer SE HÄR >> När Jesus beder till sin fader används aldrig ordet AITEO. Istället används ordet EROTAO vilket betyder att Jesus som Guds Son säger till fadern som har samma ranking som honom själv.

_________________________________________________________________________________________

Vi är tacksamma för alla mail vi får och detta löd sammantaget så här. Finansmannen G Soros som brukar ha koll på det mesta varnar nu för att en Europeisk Recession är oundviklig >> Han säger att den kommer 2011 för att inte skapa panik. Och som finansmän brukar göra så drar han sig naturligtvis ut i tid. Ett litet tips är att fallet kommer redan i år MVH Jörgen

16/6-10

Upp 9:21 Och de ångrade inte sina mord och sin svartkonst (Pharmakeia) sin otukt och sina stölder.

En numera bortgången bibellärare sa en gång så här om ordet Pharmakeia på Grekiska. Det kan beskriva det som om man tar droger till hjälp för att komma in i en ond andevärld.

Så man hajade till när man läste om den här nyheten >> Frankrike tänker kanske tillåta användningen av Absinthe en drog framställd av malört som kan öppna medvetandet hos människor. Den onda andevärlden är verkligen ute efter att fånga sinnen.

__________________________________________________________________________________________

15/6-10

En mycket bra och intressant artikel: Är kyrkan det nya Israel? >> Vi har översatt början av artikeln. När jag blev kristen på - 70 talet så läste jag igenom bibeln och kom fram till 3 huvudpunkter.

  1. Bibeln är Guds ofelbara ord
  2. Jesus är den enda vägen till Gud
  3. Vi lever nu i de sista dagarna

En huvuddel av vad jag såg i bibeln var punkt 3 som handlade om det Judiska folkets hemvändande till Israel. Och den slutliga konflikten som Jer 30 Sak 12-14 Matt 24 och LK 21. Jag såg också andra faktorer i världen som kommer att leda fram till denna svåra tid. Och Antikrists framträdande som är klart profeterat i bibeln. Min slutsats var att alla kristna måste väl se det på samma sätt om de läste bibeln som det stod. Men den drömmen tog snart slut 19982 när jag kom med i ett nytt Karismatiskt sammanhang i Norra London. Och det såg ut som om det här sammanhanget hade framgång och där var levande lovsång och tillbedjan. Där fanns många unga familjer och massor av aktiviteter för ungdomar. Här kom det spännande profetior att just vi skulle vara ett språngbräda att inta hela London för Jesus. Jag hade nu blivit utsedd till en ledande uppgift i denna fantastiska utveckling som väntade. (känns detta igen?)

Detta ledde till en falsk teologi som heter Dominion eller Kingdom Now som lär så här.

(1) Denna tidens slut kommer att avslutas med en jätteväckelse där kyrkan skall fira en otrolig global triumf och tecken och under skall överbevisa folk om sanningen och alla politiska och religiösa system kommer att falla.

(2) Alla profetiorna som pekar på en upprättelse av Israel skall istället appliceras på kyrkan för att kyrkan har ersatt Israel nu. (The New Israel)(Särskilt då Hes 37)

(3) Vanliga kristna kommer att bli utrustade med superkrafter och handpåläggning med otroliga helanden och under kommer att ske på allmänna platser. Fattigdom kommer att bli totalt utplånat för massorna kommer att vända sig till den Herre som ser till alla deras materiella behov.

(4) Mörkrets makter kommer att kastas ner och alla regeringar och religösa system som ej stämmer med bibeln kommer att krossas av denna mäktiga kyrka i stigande kraft och härlighet.

(5) Hela nationer kommer nu att böja sig för Gud när kyrkan nu blir upprättad på Guds berg som reser sig upp över alla nationerna. Politikerna på jorden kommer att falla ner och bedja kyrkan om Herrens vägledning

(6) Efter denna kyrkans maktperiod kommer Jesus tillbaka igen.

________________________________________________________________________________________

14/6-10

Carina var bland de intervjuade när tidningen Dagen skrev om Tikva. I den artikeln togs bara en liten del av hennes åsikter och varningar med. Här är en mer utförlig redogörelse av hennes syn på Tikva >>

Stämmer uppgiften om att Iran tänker sända marinsoldater med en ny Gazabåt? >> Om så är fallet kan ett krig överhuvudtaget undvikas i området?

Berndt Isaksson svarar signaturen Frank på samtalsforum >> följade citat:

Vi märker på område efter område hur "tumskruvarna" vrids åt för att komma åt allt som är biblisk tro, Nu senast genom att hota med indragna statsbidrag. När attacker mot bibeltroende samordnas så blir det ofta väldigt effektfullt. Förföljelsen tror jag här i väst framför allt kommer bestå i att man ser till att allt och alla som dristar sig att hålla fast vid biblisk tro och bibliska värderingar hamnar i ett utanförskap. Det hotet fungerar redan nu och därför väljer många pastorer och präster att inordna sig i ledet i rädsla för att hamna i ett utanförskap eller bli stämplas som fundamentalist o.d. Mvh Berndt

_______________________________________________________________________________________

Vi fick ett annat mail gällande ett upprop mot Oneness-Blessing från Radikat.org Vill ni stödja det här så gå in på den här sidan >>

Var idag inne på Engelbrektskyrkans hemsida. De fortsätter att inbjuda till Onenessblessing en gång i månaden, samtidigt som de utför meditation under Gudstjänsten. Något jag lade märke till var att den person som var ansvarig för meditationen också sysslar med ren hinduism. Jag har nu gjort en namninsamling mot denna styggelse inom Svensk kristenhet. Min tanke är att denna lista kommer att skickas till styrelsen för engelbrektskyrkan och ärkebiskopen. Jag hoppas att ni sprider detta och att så många som möjligt skriver på Listan.

Gud välsigne er alla! Tack på förhand Jörgen Milton Radikalt Liv Mission

13/6-10

Ett fel på servern på Webb hotellet gjorde att sidan låg nere några timmar igår. Plötsligt kom det både mail och telefonsamtal från oroliga läsare som undrade om man stängt ner sidan. Nu reparerade man felet ganska snabbt men tanken slog oss att så här kommer det kanske att bli en dag.

Appropå krisen i den Japanska ekonomin >> så skriver en läsare till oss följande som kan vara bra att lägga på minnet: Det här med Japan är högintressant, eftersom Maitreya förutspått att den ekonomiska krashen ska börja med Japan. Inte för att jag sätter någon tillit till den lögnarens ord, men det kan ju faktiskt vara så, att det finns krafter som vill, och arbetar för att Japan ska falla, så att Maitreya bevisas vara en 'sann profet'. bara en tanke. mvh, X

Det är på förslag i FN att göra en oberoende utredning på Israels ageranden med fredsaktivisterna. Det här innebär en ytterligare press och förföljelse av Israel eftersom mycket värre saker sker i världen än detta utan att FN lyfter så mycket som ett finger. Undersökningen kommer ensidigt att bara se på Israels uppträdande inte på Turkiets eller Hamas. Detta sker nu samtidigt som Ahmadinejad driver med FN och kallar sanktionerna för "ett värdelöst papper" >>

Men Herren har kontrollen över allt som händer. Här är ett ljudklipp på engelska som betytt mycket för oss. Lyssna till Ernest ONeill när han berättar vad Jesus gjorde på Golgata >>

En intressant Born to Watch idag >> där vi bland annat kan läsa följande:

MÄRKLIG TID FÖR NY KOMET

Kometen C/2009 R1 närmar sig jorden, och kommer att vara synlig för blotta ögat från det Norra Halvklotet i mitten av juni, säger NASA på sin hemsida. Kometen, som upptäcktes 2009 av en välkänd brittisk-australiensk astronom och ’komet-jägare’, Robert H. McNaught, kan redan observeras med kraftig kikare på morgonhimlen. NASA säger att kometen kommer att vara som närmast jorden den 15 juni, och kommer att kunna observeras lysa just ovan horisonten i stjärnbilden ’Perseus’. Den kan skina starkare än Venus och vara synlig även dagtid. Kometens gröna plasmahuvud, eller koma, är större än planeten Jupiter, och dess långa joniska svans sträcker sig mer än en miljon kilometer genom rymden. Läs mer här >>

Om jag minns rätt, har det inte skett betydelsefulla händelser för det judiska folket medan en komet varit synlig på himlen?… Jag minns inte alla namn på kometer och de olika historiska datumen, men det vore nog inte så svårt att kolla upp om man har tid, och Herren leder. Jag tycker det är intressant att dagen då kometen är som mest synlig från jorden, den 15 juni, är första dagen då WEU samlas till möte.

______________________________________________________________________________________

Ohlins: Och förra gången 2007 då Holmes 17 P >> visade sig på himlen var det fredskonferens om mellanöstern i Annapolis USA. Då var det väldiga bränder i Kalifornien. Och nu på måndag 14 Juni samlas FN för att gå emot Israel >> och vad har vi? Stora bränder och rökmoln nere i Gulfen + Oljan som ser ut som blod.

Läs den här funderingen från 3/8-09 >> där vi bland annat skriver:

Tecknen i himlen och bränderna på jorden skall alltså vara tecken på att världens folk kommer samman under en flagga (FN)(Upp13) Och denna enhet vid namn Babylon kommer att tillslut vända sig emot Israel med sin militär precis som man gjorde mot Irak. (Sak 14 + Hes 36)

Joel 2:1 Stöten i basun på Sion, och blåsen larmsignal på mitt heliga berg (Sion skakas ej) må alla landets (Heb:Jordens) inbyggare darra! (Heb: Skakas) Ty HERRENS dag kommer, ja, den är nära

Det verkar som om det är 2 hus som nu byggs upp

Joel 3:12 Ja, må hednafolken resa sig och draga åstad till Josafats dal; ty där skall jag sitta till doms över alla folk häromkring. 13 Låten lien gå, ty skörden är mogen. Kommen och trampen, ty pressen är full; presskaren flöda över, så stor är ondskan där. 14 Skaror hopa sig i Domens dal; ty HERRENS dag är nära i Domens dal.

12/6-10

Hatet mot Jesus Kristus blir allt tydligare. Nyheten om att Sverige kan tvingas att ta bort korset ur vår flagga är väl ändå höjden! >> Men samma tendens har funnits i USA ett bra tag nu.

Pastorn som gömde korset bakom lakan

Vi fick telefonsamtal från en läsare. Man skulle ha fest där i kapellet och bjuda in folk ifrån trakten. Pastorn från en annan församling anlände och utbrast: Ni kan väl inte ha korset stående där för det väcker anstöt för människor! Han gick sedan till en granne och lånade ett lakan som han använde för att täckta över korset i kyrkan innan mötet började.

Jer 12:2 Du planterar dem, och de slå rot; de växa och bära frukt. Nära är du i deras mun, men fjärran är du från deras innersta.

EU samlas på måndag och skall diskutera Gazafrågan och hur man skall gå vidare >>

11/6-10

Här kommer en profetia från 1966 som en läsare (Jörgen) mailade som kan vara väldigt aktuell.

Jag (Jörgen) skulle läsa en bok som min mamma ägt som heter Dom över Sverige, B Claesson/A Johansson, och när jag (Jörgen) öppnar den så ligger ett tidningsurklipp innanför pärmen som är ifrån 30/4 -1966. Här kommer den i sin helhet:

I augusti förra året, var jag inbjuden av en pingstförsamling utanför Helsingfors i Finland att predika i en veckas seriemöten. Många gånger förut hade jag besökt detta land och de olika svensktalande pingstförsamlingarna, även denna lilla grupp hade jag vid flera tillfällen haft förmånen att gästa.

Vi hade kommit fram till fredagen av vår mötesserie i Träsk. Det var på förmiddagen vid niotiden. Jag hade satt mig i en stol och tog min bibel för att koncentrera mig för kvällens väckelsemöte. Jag bläddrade fram och tillbaka men kunde inte samla mina tankar. Medan jag så satt där försvann allt omkring mig. Platsen, rummet, tiden försvann. Jag kom i en andlig atmosfär och mitt inre väsen fylldes av en oerhörd fruktan och bävan.

Först hörde jag en röst som talade till mig. Den var mjuk men manande och varnande. När jag hörde rösten och vad den sade skakade jag i hela min varelse. Orden lydde; ”Jag har länge talat till detta folk och de nordiska länderna, jag har sänt mina tjänare och tjänarinnor men människorna vill ej lyssna. Tiden är nu inne då jag än en gång skall varna folken genom prövningar och nöd”. Rösten tystnade, istället fick jag se hur nöd kom över våra folk. Liksom en mörk våg vällde katastrofer, olyckor och prövningar fram över våra länder. ”Vågen” kom från sydväst. Först berörde den västra och sydliga delarna av Sverige. Den bredde ut sig hastigt och omfattade hela skandinaviska landområdet. Det var missväxt, sjukdomsepidemier, hungersnöd och svåra lidanden. Bland dessa katastrofer kom även svåra tider för de troende och kristna. De fingo lida förföljelse. Kyrkor och kapell stängdes. Skaror av andliga män och kvinnor sattes i fängelse för sin tro på Kristus, men jag såg även en liten skara både i Sverige och Finland, övervägande unga män och kvinnor, som frimodigt uppträdde till försvar för kristendomen. De gav ut av det andliga utsädet men någon bibel såg jag dem inte ha. De mötte oerhörda svårigheter men gick frimodigt fram. Myndigheterna försökte anskaffa livsmedel väster ifrån ty människorna dog av svält. Det var dock svårt att få in livsmedel, ty västvärlden hade själva stora svårigheter. I Amerika blev stor arbetslöshet och felslagna skördar. Kina, Indien och hela Asiens folk ropade efter bröd. Det kändes som hela jordplaneten hade kommit ur kurs.

Åter hördes rösten: ”En luttringens tid är inne. Detta är en kärlekens handling till mina älskade barn som håller ut i kampen, därför att jag tillsatt denna nödtid över folken”.

Lika hastigt som jag sändes in i andens värld, lika hastigt kom jag tillbaka. Jag fann mig själv badande i tårar. Min bibel hade jag uppslagen med det högra pekfingret på ett bibelställe. Jag såg på bibelordern och min inre reaktion blev uppenbart stark. Det var händelsen om Josef då han uttyder drömmen för Farao. Först kom det sju feta kor upp ur Nilfloden, därpå sju magra. De sju magra åt upp de sju feta men voro lika magra ändå.

Aldrig hade dessa bibelord stått så levande inför mig. De profetior som kvinnan i Uleåborg framburit blev för mig fullt och fast överensstämmande med sanningen. Birger Claessons uppenbarelser blev åter levande, och jag förstod att tiden svart var inne då Herren skulle låta allt gå i verkställighet som han hade förkunnat.

Kvällen kom och mötet började. Det var en förtätad atmosfär. Jag hade inget annat textsammanhang än det jag fått på förmiddagen då jag upplevde vad som skall en dag komma. Hela mötet blev en uppgörelse och många var de som den kvällen bad om förbön. Flera troende, vilka förut varit tröga att verka för Gud, avgav löfte om att bättra sig. Det blev ett väckelsemöte av ett sällsamt slag.Linné Petersson

_________________________________________________________________________________________

Aktuella nyheter att hålla ögonen på och följa är EU som kontrollanter i mellanöstern >> Och oljekatastrofen som nu hotar bli ett riktigt domedagsscenario >> Och Ryska forskare späder på scenariot ännu mer och tror att giftiga regn kommer av detta som förgiftar >>

Palestiniernas Abbas nya ton: Ingen förnekar Judisk historia här! Vi vill ha ett slut på konflikten! Sätt in Nato soldater som övervakar detta >> Med EU som kontrollanter och NATO soldater som övervakar ett eventuellt fredsavtal ser det ut som om vi närmaros de sista profetiornas uppfyllelse. Lägg till den nyheten om att Palestinierna erbjuder Israel större landområden än planerat >> så kan man ju undra vad som verkligen planeras bakom kulisserna.

 

 10/6-10

EU är troligen den nation som Dan 9:26-27 talar som skall se den store medlaren komma fram som skall fixa fred i området. Och detta kan vara starten på den process som sätter EU i förhandlingsläge i mellanöstern så småningom. Är det inte ur ett sådant här omöjligt läge som han kommer att väcka häpnad genom att lyckas ?

EXTRA NYHETER!! DOMEDAGSSCENARIO!!!!

Kolla in videon från Msnbc TV - Är vi framme vid ett domedagsscenario? Experter tror att oljekällan nu fått ett läckage igenom själva havsbotten och att flödet nu kan öka till katastrof. >>

 

Mattias Gardell >> initiativtagare och språkrör för Ship to Gaza, är expert på asatrons antisemitiska ideologi och har föreläst för satanister. Han är dessutom själv asatroende och har personlig kontakt med flera muslimska extremist­organisationer. – Man får inte som akademisk forskare gå så nära sitt ämne att man blir en del av det ämne man studerar, säger Magnus Ranstorp, forskningschef vid Försvarshögskolan.

9/6-10

Den svarta hästen 2008? Då startade den globala finanskrisen och det var då den 1:a solfömörkelsen kom >>

Upp 6:5 När Lammet bröt det tredje sigillet, hörde jag det tredje väsendet säga: "Kom!" Och jag såg, och se: en svart häst, och han som satt på den hade en våg i handen. Rev 6:6 Och jag hörde liksom en röst mitt ibland de fyra väsendena säga: "Ett mått vete för en denar, och tre mått korn för en denar, och oljan och vinet får du inte skada."

Få kanske visste om att just 2008 hände det en annan sak också. Den Amerikanska veteskörden slog fel och kombinationen finanskris och vetebrist höjde de globala priserna på mat. >>

Nathan Leal (Watchmans Cry) drömde en gång att Kineserna ägde det mesta i USA och att priserna var skyhöga. Om det stämmer så kommer det en tid av hyperinflation när våra pengar blir mindre värda. I Tyskland innan världskrigen så kostade ett ägg flera millioner. Om vi går till liknelsen om arbetarna i vingården så var en denar en hel dagslön (Mt 20:2-13)

Ryttaren på den svarta hästen symboliserar alltså avsaknaden av mat. Kommer Gud i sina domar över världsekonomin slå världen med hyperinflation? Tänk dig att slita en hel dag på jobbet och bara får ihop till några skivor bröd?

Konfrontation med Iran

Är vi nära en konfrontation Israel - Iran? Den 10:e Juni röstar FN om sanktioner mot Iran. Om 2 dagar kommer ytterligare skepp att försöka bryta igenom blockaden mot Gaza. En av båtarna kommer att vara full av frivilliga marinsoldater tränade av Iran. Hur kommer Israel att reagera? Sänka skeppet? Iran kommer inte att stanna och att släppa några soldater på den här båten är nog inte möjligt för de kommer att dödas.

Iran vill nog uppnå följande.1 Man vill hämnas eventuella sanktioner med krig. 2 Man vill ha den här konfrontationen för att få orsak till ett krig i området. Inte undra på att det nu finns 3 Israeliska Ubåtar med kärnvapen redo i Persiska viken just nu och att USA sänder hangarfartyg till området. Kära vänner det håller på att dra ihop sig man förstår att slutet är nära. Det här kommer nog tvinga internationella samfundet att agera och då kommer profetiorna som gäller delning av landet Antikrist mm komma med hast. (Bibeln 1917 - Ord 21:1)

Världen kommer att behöva en skicklig diplomat och medlare för att lösa den här krisen. Är det mannen som förut visat sin skicklighet ett par gånger med att lösa omöjliga uppgifter? >> Och här är en annan "fredsduva" >> man kan ju inte låta bli att tänka på Upp 13 när man läser det här >>

8/6-10

En kraftig ökning av Tornados den senaste tiden. April 2010 var tydligen en månad med extrem Tornadoaktivitet och den tycks bara fortsätta >>

Är detta tidstecken? Eller tecken på något större kommer ? Titta på den här bibelversen.

Jer 23:19 Se, en stormvind från HERREN är här, hans förtörnelse bryter fram, en virvlande storm! Över de ogudaktigas huvuden virvlar den ned. 20 Och HERRENS vrede skall icke upphöra, förrän han har utfört och fullbordat sitt hjärtas tankar; i kommande dagar (Heb: De sista dagarna) ska I förvisso förnimma det.

Här är en intressant bloggpost som visar att han börjat ompröva sin eskatologiska inställning till ett "uppryckande" innan vedermödan. Han börjar skakas om när han ser vad som sker på jorden (Eng) >> Och som tur är så kan man ändra sig fast man predikat och trott så i många år som denna mannen (svenska) >>

Vatikanen visar sitt rätta ansikte och det börjar bli hög tid för det nu

Påven går emot Israels "ockupation" av Palestina och Kristna fundamentalister som använder bibeln för att rättfärdiga Israels rätt att "ockupera" Palestina. Här börjar den tonen komma fram som Wilkerson beskriver i synen.

Citat: Moreover, according to the Vatican document, "certain Christian fundamentalist theologies used sacred scripture to justify Israel's occupation of Palestine, making the position of Christian Arabs an even more sensitive issue.” The pope has also urged the globe to end the bloodshed in the Middle East, claiming that the world has neglected the "plight of Christians" in the region. LÄNK

Ni som fortfarande "flörtar" med henne låt bli innan det är för sent.

Upp 18:4 Och jag hörde en annan röst från himmelen säga: "Drag ut ifrån henne, I mitt folk, så att I inte gör er delaktiga i hennes synder och fån er del av hennes plågor. >>

 

7/6-10

En Pastor och vän från Tyskland skrev något mycket intressant. Nyheten (Obs! på Tyska) >>

Det här är från igår - högsta domstolen i Tyskland skall undersöka om det överhuvudtaget är tillåten att Fru Merkel har undertecknat hjälpkontrakten om de 750 Mrd Euro (Tyskland kommer att har en andel upp till 150 Mrd €). Om domstolen skulle komma till det utslaget att det var orätt - så rasar Euron ner till noll ...

Carl Bilt träffar Solana på Bilderbergermöte

Vi fick mail från en läsare från Finland som rapporterar från Carl Bildts blogg följande i sammandrag:

Här ett udrag:

"STOCKHOLM: Mycket tidigt denna lördagsmorgon bär det iväg till Barcelona för att vara med på delar av årets Bilderberg-konferens. Det finns de som ser dessa konferenser som utomordentligt märkliga, men jag kan avslöja att de inte skiljer sig särskilt mycket från andra högnivåkonferenser som jag brukar delta i. Och för de mer nyfikna finns det alltid ett pressmeddelande med deltagarlista och annat som kan vara av intresse. Min mer konkreta uppgift detta år blir att diskutera situationen i och kring Afghanistan med främst Richard Holbrooke och Javier Solana. Och med den s k fredsjirgan just avslutad i Kabul finns det onekligen en del att säga i denna viktiga frågan."

Kom ihåg förutsägelsen från igår om ekonomin!

6/6-10

SVERIGE DET ÄR DAGS ATT BÖRJA VAKNA NU!

En märklig ekonomisk förutsägelse

Det kan nämnas att en ekonomisk rådgivare på Taipan News i ett nyhetsbrev speciellt till sina medlemmar sände ut följande meddelande 8/5-10. Samme rådgivare har tydligen prickat in alla kriser förut sedan 2001.

Det är en holländare som citerar mailet som lyder följande:

Saturday, May 8th, 2010

Dear Sandy, I apologize for writing you so late in the evening, but colliding economic forces are conspiring to create the most dangerous market environment since 1987. I say this not to alarm you, but rather to protect your Taipan readers for an imminent and devastating market crash. As you know, I record and analyze many different social, economic, political and market phenomena in an attempt to truly understand human behavior and history. Sometimes the results of these studies have proven quite useful to your readers. Right now is one of those times. You see, I have now detected that the "Third Wave" in a series of memetic oscillator formations will dramatically impact both the American economy and the stock market. As you've seen from my previous work, the damage caused from the "First" and "Second" waves have paralyzed the entire equity markets. Past wave formations in 2000 and 2007 are noted for you below. But I have to warn you. This new "Third Wave" could be the most crippling of all. Therefore, every Taipan reader must be prepared. I'm not exaggerating when I say that those who are not properly protected stand to lose everything. After all, the formation of this "Third Wave" is dangerous in so many different ways. I've enclosed a chart with this letter, showing you the most probable path the crashing wave will take. As you'll see below, the official trigger date for this wave pattern is forecasted to begin on Friday, June 4th. See for yourself below... Please pass it onto every single one of your readers immediately, so that they know how much time they have left to prepare. This is our most desperate hour. There is no time to wait. Respectfully, Adam Lass

Mycket märkligt men just den 4 Juni i Fredags alltså gick börsen på Wall Street ner 3,2 % och vi följer med spänning vad som skall ske på måndag. Får vi se ett riktigt ras nu? Kom ihåg att detta inte på något sätt är en biblisk profetia.

Dollarn styrker sin makt omedelbart innan det stora raset

Vi ser konstigt nog idag Dollarn styrka sin makt över andra valutor på ett närmast mirakulöst sätt. Och D Wilkerson skriver i synen sid 19 : Dollarn kommer att se ut att stärka sitt grepp alldeles före den stora recessionen. Men det utvecklas en ny kris som kommer att skaka hela finansvärlden.

D Wilkerson tog med sig församlingen till Wall Street för att visa att Anden talat

I boken Amerikas Last Call sid 24 så berättar D Wilkerson följande händelse. Gud har redan bestämt en tid då han kommer att börja föröda Amerikas ekonomi och vår livsstil. Låt mig nu få ge er en liten glimt av vad jag talar om. Under en predikan den 18 oktober 1987 i Times Square Church, varnade jag vår församling att aktiemarknaden kommer att åka på en riktig smäll. Jag upplevde Anden väldigt nära och han manade mig att säga detta. Gud hade stilla viskat till mig att om jag ville se bevis för att Gud tänkte döma ekonomin så skall du i morgon måndag gå ner till Wall Street. Jag berättade detta för församlingen under söndagen och inbjöd alla som ville följa med. Det var många av oss som följde med till Wall Street och väntade. Just denna måndag den 19:e oktober – 1987 så föll börsen med ¼ i värde på bara några timmar. När man studerade ansiktena på de börshandlare som gick ut så såg man att många var skräckslagna. Det var fullkomligt kaotiskt därinne. Många undrade hur i all världen detta kunde gå till. Hur kommer det här att sluta?

 

5/6-10

Bilderberger gruppen jordens "superelit" samlas i Barcelona 4-6 juni - 2010.

Bilderbergergruppens möte blir särskilt intressant med tanke på vad Alice Bailys "kristus" förmedlat till henne.

I boken The Externalization of the Heirarchy skriver Alice Bailey att nu sker början med att organisera kvinnor och män för att samarbeta för att få fram "en ny världsordning" genom "broderskapare" (frimurare) och genom ljusets (mörkrets) krafter (mystika upplevelser). Så skall den nuvarande kulturen och civilisationen förstöras och en "ny världsordning måste få växa fram".

Key in uniting Europe was the Bilderbergers Group. >> They were instrumental in bringing about the Treaty of Rome in 1957, which led to the creation of the EEC - that became the EU. The attendance list of the Bilderbergers meetings included illuminized Freemasons, the highest-ranking politicians, trade unionists and industrialists from the West.

 

4/6 -10

Rachel Corrie >> är ett nytt fartyg på väg mot Gaza. Men enligt CNN är Israel fortfarande fast beslutet att stoppa alla fatyg som bryter blockaden >> Så fortsättning följer med spänning....

Läste ni artikeln om Tikva på dagen igår? >> Som väntat blev det både för och emot Torbjörn Freij sa:

Torbjörn Freij kom nyligen ut med en bok om själskrafter i andligheten och tidigare skrivit en uppmärksammad bok om new age. Han menar att rädslan för Tikva är överdriven. - Jag har efterlyst kreativa alternativ till new age-utbudet i många år och Mimmi är ett svar på detta. Hon vägrade ge efter för alla som föreslog att hon skulle gå på yoga eller qigong för sin skadade nacke och uppfann i stället detta på kristen grund. (?) Att betrakta kroppsrörelser som yoga är ungefär samma logik som när en kristen familj fick höra att de inte kunde ha en regnbåge på väggen i sin hall för att det är en new age-symbol. Regnbågen var Guds idé. - Jag är mer bekymrad över det oreflekterade insläppandet av yoga och qigong i många kyrkor. Det är synd att kritisera ett av få försök att skapa en frizon från österländskt flum. (?)

Räcker inte evangeliet Mr Freij eller vad menar du egentligen ?

1Kor 1:23 Men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. 24 Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet.

Marie-Louise Engström:

Jag tvivlar inte på att uppsåtet är gott och jag har inget emot träning och lugna rörelser, men det oroar mig (och oss!) när man kopplar ihop andning, visualisering, upprepande av ord och även lär ut att man är en del av något större. Det är new age-teknikern - Frågan är om de som öppnar upp för detta på våra konferenser har någon kunskap om buddhism och hinduism? De är säkert duktiga teologer men vet de att yoga- utövare helst ska stå vid stranden varje morgon och göra solhälsningen? Bilden på Tikvas hemsida är så lik solhälsningen att jag skulle säga att det är solhälsningen

Bibeln säger att vi skall pröva andarna om de är av världen eller inte.

1Joh 4:1 Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen.

Och vi kan faktiskt få in folk i kyrkan genom att tala som världen (vilket sker nu)

1Joh 4:5 De är av världen och därför talar de vad som är av världen, och världen lyssnar till dem.

Och det här är precis vad vi tror håller på att ske nu gränsen mellan församlingen och världen suddas ut. Okunskapen i Guds ord gör att urskiljningen försvinner och ormarna kommer rakt in i församlingen.

Nu skall vi pröva Tikva mot just världen så får du själv se vart det kommer ifrån Alazoneia >>

Talar som världen är att styrka sig själv sin själ mm mm... 2 Kor 4:5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull.

3/6 - 10

Krönikan om "Fiskstimssyndromet" kan vara profetiskt. >> Som vi har belyst tidigare är målet för Jesusmanifestationen den organiserade ekumeniken. Samtidigt kunde vi läsa debattartikeln med den talande rubriken Vilken Jesus ska vi tro på? >> Ett citat ur insändaren:

Överallt där människor runt om i världen kommer till tro står talet om korset och om det levande hoppet i centrum. En pastor i Kina avfärdade ett socialt evangelium med orden: "Vi vill inte ha något med det att göra för det finns ingen frälsande kraft i det."

Det sociala evangeliet hör hemma i den s k sökarvänliga rörelsen, som söker tillväxt till varje pris. Därför finns heller varken kraft eller beskydd att stå emot översvämmandet av den falska andligheten. Istället för att rensa ut avgudarna öppnar många för rörelser som Emerging Church som vill föra kristenheten till Rom. Nätverken EC, Nya apostoliska revolutionen (NAR) och Cellkyrkosystemen, Torontorörelsen m fl beskriver sig själva som "transformella strömmar/nya vågor som bildar en snabbt strömmande flod med helande för nationerna". Jämför med Guds varning i drömmen och mannen med "ormtungan". >> En av de gemensamma nämnarna är Herraväldesteologin/Dominion (ett uttryck för människans högmod). Här blandas lögn och sanning, där första tecknet är avfall från Guds ord. >> Kanske denna bön bär aktualiseras:

Ps 25:14 HERREN umgås förtroligt med dem som fruktar honom, sitt förbund gör han känt för dem. 15 Mina ögon ser alltid upp till HERREN, ty han drar mina fötter ur nätet (hebr. nätverket).

Här finns möjlighet att se den fantastiska filmen The Cross in China >> (en bit ned på sidan). Den går att beställa på Ljus i Öster med svensk text >>.

Den Palestinska kameran ljuger? >> Tänk att man kan lura ögat så att det ser det som inte sker. Och bilda en opinion mot Israel i hela världen. Har man nu även ljugit om vad som hände på Gazabåtarna ? >>

En av våra läsare har skickat oss mycket Israel länkar - Tack!

2/6 -10

Albert Einstein: När bina försvinner har vi bara 4 år kvar på jorden. Och det som gör att bina försvinner är: MOBILTELEFONEN >> Och det finns det många av på Wall street : ) >>

Det verkar som om oljekatastrofen kan vara ett nytt 11 september. Samma Goldman & Sachs som sägs ligga bakom Greklandskrisen >> Ägde den 31/3 över 6 miljoner aktier och sålde ut 4,7 miljoner av dem innan oljekatastrofen >>

1/6 - 10

Därför har inte Sverige någon väckelse Pastor Yun, som uplevt ett märkligt fängelseunder som i Bibelns tid, har under slutet på år 2000 gjort en predikoresa genom Sverige. Vid ett tillfälle fick han frågan om varför det inte är någon väckelse i Sverige? Wilgot Fritzon sammanfattar hans svar på den frågan i 7 punkter i Ljus i Öster nr 1/2001.

Tänkvärt! Pastor Yun beskriver skillnaden mellan de kristna i Kina och i Sverige.

  1. Vi tar Guds Ord som det står. Ni tycks tolka Ordet utifrån vad folket och samhället tycker.
  2. Kristna i Kina har nog en djupare tillit till Gud. När allt är mörkt tror de ändå och det smittar av sig.
  3. Ni har försäkringar mot allt och är inte beroende av Gud. Ni åstadkommer en hel del rörelse i era kyrkolokaler, men det tycks fungera sämre i vardagslivet.
  4. Ni har en massa program och stor verksamhet, men för lite av Ordet.
  5. Ni är angelägna att människor ska falla i Andens kraft i era möten. Vi upplever det viktigare att Anden reser oss upp till tjänst för Gud.
  6. Det verkar som om ni brister i glädjen och entusiasmen över frälsningen i Jesus, att ni är räddade från helvetet.
  7. Fängslade kristna i Kina tycks vara gladare än vad ni är på era fri möten i era fina kyrkor. MVH Jörgen

_________________________________________________________________________________________

Hatet mot Israel kommer straffa sig!

På TV i går visade man demonstrationer mot Israel på Gustav Adolfs torg i Göteborg. Vi blev alldeles skakade kommer detta att dra på oss förbannelse? Det var precis här vi såg synen om fientliga militära trupper komma. Gud bevare oss för hotet från Öster!

Synen är från oktober 1993 (samma dag som Duma valet i Ryssland). En nära vän till oss var på besök och vi satt och bad för olika saker. Vi bad också för varandra. När Eva bad för oss upplevde vi plötsligt en atmosfär av allvar. Jag kommer liksom rakt in i en levande vision som jag bara kan beskriva som en ”andlig film” – jag var i synen på en annan plats och först såg jag inte var jag var för det var dimma och ganska mörkt. Efter någon sekund skingrades dimman och jag såg att jag befann mig uppe i luften över en kanal med vatten.

Efter ännu en liten stund skingrades dimman och jag såg en bro med två lejon på. Jag visste nu att jag befann mig över kanalen vid Bältesspännarparken i Göteborg. Jag såg tydligt Gustav Adolfs torg med rådhuset. Plötsligt koncentrerades min uppmärksamhet till olika fordon som körde på vägen framför rådhuset – det var tanks och fordon med militärer i. Täckta lastbilar med soldater hoppade ut och ropade på ett annat språk – som jag tyckte var ryska. De sprang mot rådhuset med vapen i händerna. Våra böner tystnade och ingen sa något på en lång stund. Elvor bröt tystnaden: Vad konstigt, sa hon, jag upplevde att jag befann mig vid Bältesspännarparken vid 5:an och såg bort mot Stampgatan och det stod stora kanoner hela vägen längs kanalen som var riktade in emot stan. Lite senare på kvällen satte vi på radion för att höra nyheterna vid 21:00.

Då var det nyheter om att Vladimir Zhirinovsky och hans ultranationalistiska parti hade vunnit valet i duman. Man intervjuade även en rysslandskännare på nyheterna och vi kommer aldrig att glömma hans ord: ÄR DETTA DET GAMLA ROS-VÄLDET SOM UPPSTÅR IGEN? Gud visade otroligt nog synen för oss samtidigt och vi fick en bit var. 2 Kor 13:1 Efter två eller tre vittnens utsago skall var sak avgöras. Ohlins - Göteborg

LÖGNER SOM VANLIGT!

Sanningen segrar alltid till sist. Nu visar norska Verdens Gang en videoinspelning på hur det faktiskt gick till när israelerna bordade fartyget med de. s.k fredsaktivisterna. Mycket avslöjande visar det sig att dessa aktivister beter sig ytterst barbariskt och beviset blir övertydligt på att israelerna tvingades använda våld för att förhindra att inte deras soldater klubbades ihjäl med hjärnrör och andra tillhyggen. Den avslöjande videon friar israelerna från de vansinniga beskyllningar de under dagen blivit utsatta för från hela världen. Nu finns det som sagt mycket tydliga bildbevis på vad som VERKLIGEN hände: >> Berndt Isaksson