Profetiskt: "JUST NU" ARKIV 2010 >> 2011 - 2012 >>

6

 

 

77y

 

h

OBS! EN NY OHLINS FUNDERING >>
Elvor Ohlin: "Det är självklart svårt att nå samsyn om evangelisation, om inte alla delar tron på evangeliet om att Jesus är enda vägen till Gud, frälsning och det eviga livet! Interreligiösa organisationer främjar inte sann enhet i tron på Jesus Kristus. De främjar den Nya världsordningens agenda."

31/12

Artikeln >>
Ohlins
: Vad är det för ett kristet arv han talar om? Vet inte Mr Bildt att Sverige är ett protestantiskt land och inte ett Katolskt? Skiljelinjen dras upp i vårt land också för vi talar här om två helt skilda evangelier. Vilken Jesus tror du på?

Skojade Paulus när han skriver:

Gal 1:6 Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium 7 fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. 8 Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse. 9 Det vi redan har sagt säger jag nu än en gång: om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot, så skall han vara under förbannelse.

 

Video: Mässa och Transubstantiation (Eng)  

 

 

30/12

Kris även i luften i Aten
"De senaste dagarna har luftkvaliteten i Aten försämrats och halten av partiklar legat tre gånger högre än vad som anses hälsofarligt, uppger Greklands hälsovårdsministerium. Experter i det ekonomiskt kristyngda landet säger att orsaken är att det har blåst väldigt lite samt att eldningen med ved har ökat när priset på bland annat eldningsolja har gått upp."

Storsvindel inom grekisk turism
"Turismen är ett halmstrå för den krisdrabbade grekiska ekonomin och staten stöder branschen på olika sätt. Nu säger turismmyndighetens chef att man hittat stora hål i bokföringen och flera personer är brottsmisstänkta."

Mer regn in mot Brittiska öarna
"Redan har mängder av byggnader översvämmats och järnvägstrafiken har stora problem - men mer regn är ändå på väg in över Brittiska öarna."

 

29/12

Israel Today: De firar Jesus och Israels restaurering på berget Sion
"Judiska Jesu efterföljare i ett samhälle på Sions berg firade sitt silverjubileum denna vecka bakom stängda dörrar i ett 200-årig ​​kapell inbäddat i Jerusalems gamla stadsmur. Cirka 300 tillbedjare samlades i bön, skriftstudier och sång för att återberätta historien om Israels återställande, hennes stad och hennes Messias Kung. Herren kommer återigen trösta Sion och utvälja Jerusalem. Sakarja 1:17 Som med de flesta messianska församlingar i Israel började historien om Lammets gemenskap på berget Sion när en judisk man hade ett gudomligt möte med Jesus. Men den här gången fanns det två judar, bröderna Reuven och Benjamin Berger, söner till en ortodox religiös familj överlevande från Förintelsen, från New York. Efter att ha kommit till tro, lämnade Bergerbröderna sin Yeshiva, tog farväl av familj och vänner, och följde Jesu kallelse hem till Israel."

28/12

Iransk pastor åter i fängelse
"Pastor Nadarkhani dömdes 2009 för att ha konverterat från islam till kristendomen. Han hade bland annat protesterat mot att hans barn tvingades läsa ur koranen i skolan. Senare kom domen att handla om evangelisering bland muslimer. För detta dömdes Nadarkhani till tre års fängelse. Tidigare i år släpptes han ur fängelset, men ska alltså nu vara frihetsberövad igen."

USA:s president Barack Obama har avbrutit sin julledighet på Hawaii för att försöka förmå kongressen att rädda landet undan det fruktade finansstupet. Samtidigt varnar finansministern för konkurs inom två månader. >>

27/12

26/12

Invandring från Indien till Israel
"På julafton kom 50 personer som tillhör gruppen Bnei Menashe från Indien till Israel. 7 200 personer har anmält intresse för att invandra, 1 700 finns redan i Israel. Bnei Menashe ser sig som en av Israels förlorade stammar. De kommer från ett område vid gränsen till Burma. Efter att ha kristnats av missionärer på 1800-talet ska de ha känt igen bibliska berättelser från sin muntligt traderade historia och är övertygade om sitt judiska ursprung."

25/12

 

Kreativ i pingst?
"Jag tycker att Pingst har tappat bort sin uppgift när man tar upp perifera frågor och gör dem till föremål för en enkät och därmed visar att man glömt vilka pingst är till för. Ord som Gud, Jesus och den helige Ande förekommer inte i enkäten. Och visst, det handlar inte om dem. Det handlar om oss, hur vi förflyttat fokus i vår syn på evangelium. " (Stig Melin)

 

EN VIDEO SOM VISAR VAD SOM INTAGIT VÅRA FÖRSAMLINGAR IDAG  

 

 

24/12

"Inte en sten skall bli kvar av de judiska bosättningarna"
"Inte en sten skall bli kvar av det hysteriska israeliska bosättningsprojektet på västbanken och i östra Jerusalem, Palestinas huvudstad."
Citat av Mahmoud Abbas talesman Abu Rudaineh."
Historiska fakta från Svensk Israel-information:
Israels moderna historia: 1800-talet till 2002
Relevanta kartor

Sorg och oror efter mordet på Almeby
"Birgitta Almeby tillhörde den karaktär av missionär som offrade all bekvämlighet och levde i enkelhet för att identifiera sig med de människor hon betjänade. Hon talade urdu som en infödd pakistanska, undervisade i engelska på bibelskolan och hade hand om ekonomi, administration och fungerade som rådgivare till predikanter och hjälparbetare... Situationen är allvarlig. När jag själv besökte Pakistan blev jag varnad för att mitt liv var i fara. Under besöket hade jag en livvakt med beväpnade poliser för att skydda mig. Birgitta hade ingen livvakt och hon visste att hennes arbetsinsats provocerade slavägarna, men också muslimska ledare. Varje år avrättas kristna som då anklagas för att ha sagt något i konflikt med Koranen och mot profeten Muhammed. Detta sker trots att de kristna uppträder med respekt och ödmjukt hänsynstagande. Ingen kristen skulle provocera med negativa ord eller åthävor för att markera avståndstagande mot islam."

23/12

”Ring P1:s” programledare ovetande
"Det här strider mot våra värderingar ...DN:s avslöjande om att lyssnare som ringer in registeras för till exempel politisk hemvist och religionstillhörighet möts med starka reaktioner hos dem som leder ”Ring P1”. Systemet ska ha införts i höstas efter nya direktiv från programledningen."

22/12

Olika åsikter om Adventsuppropet: Adventsuppropet problematiskt
"Historien har visat att den oheliga alliansen mellan nationer och kristen tro inte varit bra. Människor har tvingats på en kristen livsstil som bygger på värderingar de inte delar. Det kristna livet sker i Andens kraft och med hjälp av den kristna gemenskapens vägledning. Förväntan om att människor som lever utanför Kristus skulle leva ”kristet” är därför ett djupt problematiskt antagande. Den kristna tron har på grund av förväntan om att kristna värderingar ska följas blivit uppfattad som en tvingande makt som styr över människors liv. Tron har devalverats till något som kallats ”värderingar” eller ”kristen etik”. Den kristna tron har blivit abstrakt när den övergår till att vara en uppsättning åsikter som måste försvaras eller värderingar som förväntas levda av alla..."

Skolministern tar emot buntar med namnlistor
Advent i kyrkan stoppad – skolbarnen besvikna

Svar direkt: Bibeln visar på många som engagerade sig
"Ingen av de 81 130 personer som skrev under Adventsuppropet kräver att skolan ska användas till gudstjänster. Däremot vill vi se att våra kyrkor får användas till just gudstjänster. Adventsuppropet kräver ett förtydligande av skollagen. Precis som skolministern och regeringen nu har beslutat."

Ohlins: Kan en "kristen tidning" tillåta vilken reklam som helst? = Yoga mm.. Eftersom vi ofta länkar till nyheter i Dagen, vill vi tydligt markera emot denna sortens reklam. (bilden ovan)

Måttligt mayaintresse för domedag
"Bara till mayapyramiden Chichen Itza i Mexiko väntas uppemot 200 000 människor. Men mayaindianer himlar med ögonen. - Det är en dag att göra goda affärer på, i övrigt är det som vilken dag som helst för mig, säger dryckesförsäljaren Julian Nohuicab vid ruinstaden Coba."

Kylan lamslår Europa – och skördar allt fler dödsoffer. Nästan 200 personer har dött i de senaste veckornas köldvåg i Ryssland och östra Europa – och nu har krisläge deklarerats i Bulgarien. – Kylan når även oss. I Norrbotten är det 30 minusgrader – även dagtid, säger meteorologen Lisa Frost. (Passande namn - Smile)

Artiklar >> & >>

Många delar av världen kommer att få uppleva de strängaste vintrarna hitintills. Europa kommer att plågas av överväldigande kyla (Ur Synen - David Wilkersson - År 1973)

21/12

Vem ska avgöra bibelsynen?
"...Vad är det frågan om? Jo, det handlar om vilken bibelsyn som väckelseinriktade (åtminstone tidigare) frikyrkoförsamlingar och rörelser uppmuntras hålla sig till. Generellt kan det sägas röra sig om två positioner. Bibeln granskar oss... Vi granskar Bibeln... Om dagens pastorsutbildare i evangelikala och pentekostala samfund inte väljer linje 1 utan linje 2 enligt ovanstående, borde det vara självklart att församlingarna själva väljer den första färdriktningen. För övrigt är det alltid så det ska gå till. Det vill säga att det endast ges tillträde åt utbildare i pastorsskolorna, sådana som inte glider i tron på Bibeln, som inte skapar minerat område inför Bibeln, som inte lockar till teologiskt plocke­pinn. Det ansvaret inför Gud har varje församling att gå in under. Jag vill påstå att till och med den enskilde medlemmen i en församling har ett sådant ansvar. Så sitt inte som lärjunge vid fötterna hos den som har börjat ifrågasätta Bibeln. Varje kristen med friska själsliga och intellektuella förmögenheter, har personligt ansvar inför Gud för sin uppfattning om Bibeln, och för den tro som kommer av densamma. Tänk efter före." (Sigvard Svärd)

Mia började dricka på kristen fest
"Kostade paret Netz äktenskapet och tio års helvete. Återförenade genom Guds mirakel... När de kristna vännerna på festen drack alkohol beslöt Mia att också smaka. Det blev starten på ett växande missbruk, otrohet och slutligen skilsmässa... – Kristna människor borde inte hålla på med alkohol. De risker som det innebär är definitivt inte värda att ta, understryker Mia med skärpa i orden. Stefan fyller på med ett allvarligt råd till kristna och kristna familjer. – Vi kommer aldrig ifrån att våra liv påverkar andra. Det vi gör som kristna och som kristna par kan leda till att andra väljer bort tron. Stefan och Mia känner till flera kristna par som gjort samma resa som de - via alkohol, otrohet och slutligen skilsmässa. I paret Netz fall fick denna olycksväg sällsynt nog ett lyckligt slut. Mia är tacksam till Gud. Hon önskar att många kristna ska våga stå för en alkoholfri livsstil. – Vi kristna ska vara förebilder, vi ska kunna visa att vi kan vara glada ändå, utan alkohol."

Liberalteologi och fundamentalism
"Just frågan om vårt ursprung har gjort att människor tappat förtroendet för Bibeln, och slutligen också för Gud. Men – om man har en fast grund kan man stå fast även om det stormar omkring en. Jag kan säga – även om jag själv skulle bli ateist, så skulle det inte fungera – jag skulle veta att det fanns en Gud, och jag skulle se att det som står i Bibeln stämmer med Joh 3:16 och allt annat. Vi ska inte behöva tappa tron för att det händer hemska saker, eller att en pastor eller evangelist gör något dumt (som många gjort ...) – Bibeln vilar på verkligheten och inget annat! (Men – som sagt – alla bibeltolkningar vilar inte på verkligheten ...) På min hemsida finns en kort sammanfattning av de viktigaste argumenten för skapelse, som går mycket enkelt att förklara – många så enkla saker att till och med en låg- eller mellanstadieelev kan förstå det (jag har provat, många gånger...). Se "Fakta om vårt ursprung" men speciellt Mega­argument-artikeln på slutet av den sidan ." (Mats Molén)

Vad sås in i nästa generation?
" Vad händer med predikanten som predikar ett evangelium som är skuret i bitar, där han/hon inte är säker på Pauli författarskap, eller om Jesu ord är äkta eller om bibelböckernas innehåll är delvis påhittat? frågar sig teologiedoktor Nils-Olov Nilsson och teologistudent Jonas Rosendahl. Debatten om bibelsynsfrågan går vidare och det kan verka som om debattörerna hänger upp sig på rena petitesser, när det finns så mycket andra frågor att behandla inom kyrkan. Men vi har inte att göra med hårklyverier! När medlemmar av svensk frikyrkorörelse börjar ifråga­sätta bibelböckernas författarskap, historicitet och vissa centrala bibeltexter: undermineras Bibelns auktoritet. Därmed får också liberalteologin en chans att sätta klorna i eleverna vid våra teologiska högskolor." (Nils-Olov Nilsson, Jonas Rosendahl) SKULLE DÅ GUD HA SAGT??........ (1 Mos 3:1)

 

20/12

"Aldrig fått så många namn förr"
"Jan Björklund imponerad av adventsuppropet. 81 130 namnunderskrifter lämnades idag över till utbildningsminister Jan Björklund av Världen idag, Dagen och Seglora smedja med krav på att skollagen ska ändras så att elever kan få fira skolavslutningar i kyrkan. - Jag tror att jag aldrig har fått så många namn i en namninsamling tidigare, sade Björklund."

Jihadi leader to Christians: Convert to Islam or die
"Jihadistledare till kristna: Konvertera till islam eller dö. Syrien bosatte Ahmad Al Baghdadi al Hassani kommentarer tyder på växande anti-kristna känslor i muslimska världen. ...Hassani hänvisade till kristna som polyteister och "sionisternas vänner." I ett anförande i egyptisk tv nyligen betonade extremistiska ledare att de kristna måste välja "islam eller död", medan deras kvinnor och döttrar lagligen kan betraktas som hustrur till muslimer." (Eng)

Stoppa demoniseringen av judar
"Den verkliga diskrimineringspolitiken i Mellanöstern är den som av grannländerna decennium efter decennium riktas mot Israel. Det skriver Israels ambassadör. Under min tid i Sverige som ambassadör har jag med förvåning noterat hur ofta det i Mellanösterndebatten förekommer dunkla referenser och hänvisningar till Andra världskriget och till judiskt lidande under Förintelsen, som ett sätt att försöka kasta en skugga över Israel som aktör i dagens Mellanöstern. Detta trots att inget som helst rimligt samband kan sägas existera mellan dåvarande förhållanden och dagens konflikt i Mellanöstern. En konflikt där för övrigt ofta den dagliga och skoningslösa terrorn mot Israels civila förbigås med bekväm tystnad. ... De säkerhetsåtgärder som Israel tvingas att vidta i den rådande konflikten för att skydda sina egna medborgares liv och som naturligtvis påverkar levnadsförhållandena på de palestinska områdena är en följd av konfliktsituationen och av den decennielånga terrorn mot Israel. Alla ansträngningar görs för att minimera påverkan på palestiniernas dagliga liv men Israel har liksom alla länder rätt till självförsvar och en skyldighet att skydda sina medborgares liv.
Med tanke på att en femtedel av Israels befolkning är arabisk
med fulla medborgerliga rättigheter, arabiska officiellt språk, arabiska partier – inte sällan mycket kritiska mot Israel – fullt representerade i landets parlament Knesset och de israeliska arabiska kvinnorna de kanske högst utbildade samt mest emanciperade och framgångsrika i Mellanöstern, faller påståendet om ”apartheid” på sin egen orimlighet. Samtidigt är det ytterst respektlöst mot de sydafrikaner som under många år officiellt var stämplade som mindervärdiga och offer för den mest brutala rasism." (Isaac Bachman, Israels ambassadör i Sverige)

Aningslöshet underblåser konflikten
"Att Kairos-dokumentet innehåller negativa och nedsvärtande uppfattningar om Israel och om judar – vilket inte här låter sig hållas isär – är fakta. Att Kairos-dokumentet innehåller synsätt som kan beskrivas som ersättningsteologiska – till exempel benämns judiska teologiska uppfattningar som ”förvirrade” och kristendomen framstår som kärlek och solidaritet – är fakta. Att måla upp judisk teologi som den mörka fond mot vilken kristendomen lyser ljus och sann är djupt, djupt problematiskt. Det borde Kjell Jonasson vara medveten om och inte alls finna ”svårförståeligt”...Men Svenska kyrkan gjorde för några år sedan upp med ersättningsteologin genom dokumentet Guds vägar (2001). Syftet var att medvetandegöra och öka kunskapen kring denna teologi och dess konsekvenser. Även här var det kyrkomötet som agerade. Man skriver bland annat så här: ” Guds vägar är tänkt att vara grund för Svenska kyrkans fortsatta reflektion och samtal med företrädare för judisk tro och bekännelse och vill markera ett avståndstagande från tankemodeller inom kristen tradition, som kunnat utnyttjas till att legitimera övergrepp mot det judiska folket, särskilt den s.k. ersättningsteologin.” Kunskapen finns alltså, men den ena handen tycks inte veta vad den andra gör. Istället för att ägna sig åt utrikespolitik borde Svenska kyrkan kompetensstärka ledamöter och medarbetare kring dessa teologiska frågor. Den judisk-kristna dialogen verkar också bitvis ha kommit i skymundan och självklart tar den skada av Svenska kyrkans oförsonliga hållning mot Israel. Dokumentet från 2001 förpliktigar. Här finns ett viktigt arbete att göra. Teologi är kyrkans kärnuppgift. Det storpolitiska och partipolitiska är istället upp till var och en att ta egen ställning till. Av såväl teologiska skäl som av andra." (Annika Borg, skribent och präst)

19/12

Kyrkan och torah - Del 9 Skilda vägar, samma mål
"Paulus hade fått den bästa fariseiska undervisning som just då fanns att få genom att han hade fått ”sitta vid Gamaliels fötter”. När han efter sin omvändelse varnade för den lära som han tidigare tagit emot med största iver måste vi utgå från att han visste vad han talade om" (Sven Reichmann)

Betlehem
"Betlehem var den sjätte staden på västbanken som de palestinska myndigheterna fick kontroll över den 22 december 1995. År 1948 var 85 % av befolkningen i Betlehem kristna.1995 fanns det i staden 45.000 invånare varav ca 20.000 var kristna. Idag finns det bara omkring 7.500 kristna kvar i staden. Det finns många orsaker till att de kristna araberna i Betlehem flyttar bort men en av huvudorsakerna är att den kristna minoriteten känner sig otrygg i den allt starkare muslimska omgivningen."

Både kyrka och nyandlighet varnar för ”anden i glaset”
"Diskussionen kring årets julkalender vägrar att dö ut. Anmälningar fortsätter att komma in till Granskningsnämnden och nu varnar kyrkliga företrädare och dessutom nyandliga medium för ”anden i glaset” som man menar kan påverka en människa mycket negativt. Årets julkalender på SVT handlar om en familj som flyttar in på Greveholms slott som redan bebos av andar och spöken. De kommer så småningom på olika sätt i kontakt med dessa väsen. På torsdagen hade 44 anmälningar gällande julkalendern kommit in till Granskningsnämnden där det som av anmälare kallas ”ockulta inslag” kritiseras hårt."

Var inte blind för tidstecknen
"Vid FN-konferensen blev jag påmind om att dagens domedagspredikanter är Världsbanken, Greenpeace, försäkringsbolag och andra aktörer som ser med oro på världens utveckling. Medan kyrkan ofta i dag har tystnat, tycker att allt står väl till, och effektivt stämplar ut dem som knäppgökar som talar om tidstecken, domedag och hoten för vår planet. När jag var barn så var det vanligt att predikanter talade om hoten om en världsstat, antikrist, ett kontantlöst samhälle. Förkunnelsen tystnade mer och mer och betraktas i dag ofta som skrämselpropaganda. Sanningen är den, att vi i stort sett har hamnat där. Världsekonomin är så sammanlänkad. Kina, USA och EU är så beroende av varandra, att man kan tala om en världsstat. Penningströmmarna sker i dag helt elektroniskt. Jag har själv suttit på en FN-konferens där Obama, Kinas regeringschef, och EU-ledarna satt tillsammans i ett litet rum och gjorde upp. Någon form av informell världsregering finns redan.
Jesus kommer snart. Guds rike ska upprättas helt och hållet, kyrkan står för framtidshoppet. Vi behöver predika detta, men vi behöver inte vara helt blinda för tidstecknen, och de skakningar som drabbar vår planet inför Jesu tillkommelse." (Stefan Swärd)

18/12

17/12

Fortfarande är motivet bakom Adam Lanzas 27 mord i Newtown på fredagen oklara. Men händelseförloppet har blivit tydligare och tecknar en bild av både planering och slump. (DN >>)

16/12

Ett inbäddat budskap till förståelse för ändetiden
Berndt Isaksson: "...När jag nu denna gångna veckan studerade denna bibeltext så tyckte jag mig i den plötsligt se ett "inbäddat" budskap om hur en ändetidens motsvarighet kommer äga rum i samband med Antikrists framträdande, men då med den skillnaden att han kommer vara den som fullt ut bejakar de tre frestelserna som Jesus avvisade. Antikrist kommer i ett omvänt bejakande av dessa frestelser stadfästas i det som blir hans sataniska kallelse och tjänst."

15/12

OBS! KARINS NYHETSBREV

”Missiler viktigare än mat åt befolkningen?”
"Så har Nordkorea återigen – och trots omvärldens protester – avfyrat en raket ut över havet kring den koreanska halvön. Och efter flera tidigare misslyckanden tycks det den här gången ha gått bra."

Julkalendern är en skandalkalender
"Nu är måttet rågat! I måndags (10/12) fick till och med SVT:s programledare i sin påannons varna för att ”känsliga barn”, helst bör se julkalendern tillsammans med någon vuxen. Man undrar verkligen hur både producenter och ansvariga på SVT tänker, när det gäller tradition, kultur och vad som är lämpligt att visa för barn... Årets produktion av julkalendern, och dess sändning, vittnar om både omdömeslöshet och brist på insikt. Det är dags att bilda opinion emot denna typ av barnprogram för att få en förändring eller utbyte av både producenter och programansvariga på SVT. Naturligtvis bör denna kalender även anmälas till högre instans."

Stor sorg efter dödsbud - Birgitta Almeby avled sent på onsdagen
"Det är ett tungt besked för hennes hemförsamling, pingstförsamlingen i Köping, för svensk pingstmission, och för alla hennes vänner i Sverige och Pakistan, det land dit kallelsen förde henne för snart 40 år sedan. Där har hon sedan dess varit engagerad i socialt arbete bland utsatta människor som lever i fattiga förhållanden, ett arbete med speciellt fokus på barn och unga. Ännu har ingen gripits för dådet. Inget motiv finns klarlagt. Men man ska ha klart för sig att många kristna lever farligt i Pakistan. Det gäller inte minst den som ägnar sig åt någon form av missionsverksamhet. Dödshot mot kristna ledare är vanliga. Diskriminering och förföljelse av kristna minoriteter likaså. I den kristna miljö där Birgitta Almeby levde finns gott om människor som kan vittna om den saken."

Världen mistar sig om bosättningarna
"Vid Jerusalem Posts Diplomatic Conferece i Herzliya har före detta utrikesministern Tzipi Livni överraskat genom att kritisera omvärlden för deras fokusering på de judiska bosättningarna i Judéen och Samarien (västbanken). När det internationella samfundet förutsätter att Israel drar sig tillbaka till vapenstilleståndslinjen från 1949 gör det bara förhandlingarna svårare.Under de förhandlingar jag förde med palestinierna var det klart att det inte skulle bli något israeliskt tillbakadragande till 1967 års gräns sade Livni... Israels frispråkiga utrikesminister Liberman sade i sitt tal att när det kommer till kritan, skulle många av världens ledare offra Israel för att blidka radikala islamister och köpa lugn "utan att blinka ". Liberman påminde också om att inga nya bosättningar har grundats sedan 1991. Allt byggande sker inom redan existerande bosättningar."

Judisk pojke i Malmö trakasserad
" De har kastat snöbollar och stenar på honom, och en skolkamrat har gått förbi honom och gjort Hitlertecken. Nu har den 15-årige judiska pojken fått nog och anmält händelserna."

14/12

En synkronisering är på gång
11 dec 2012 "Det är verkligen slående hur hela språkbruket och begrepps-användandet inom den djupt oculta Onenessrörelsen, med deras ockulta förmedlande av Deeksha (ett demoniskt andedop), sammanfaller både med det maktspråk som används inom herraväldestologin och likaså starka likheter med den ”lycko- och framgångsteologi” som exempelvis Joel Osteen representerar. Här under ett insaxat stycke från en Onenessblogg, och lägg märke till den påfallande likheten. Notera hur det nu sker en synkronisering i språkbruk och budskap mellan sådana rörelser som Onenessrörelsen och sådant som herraväldesteologins olika varianter. Det är knappast ett tillfällighet helller att Joel Osteen allt flitigare samarbetar med sådana som Oprah Winfreysom blivit ett verkligt språkrör för både Osteens läror och sedan länge för djupaste New Age." (Berndt Isaksson)

Cannibalism key to seaweed evolution
Rött tidvatten: "Fotosyntetiska alger utvecklats efter mikroskopiska varelser kannibaliserar andra encelliga alger till sina genetiska delar, har en studie funnit. Forskarna upptäckte bevis på en annan cell som finns inom två olika typer av encelliga fotosyntetiska alger. Denna typ av alger orsakar röda tidvatten... men också en stor del av jordens syre." (Eng)

Putin promises to bolster economy, military power
"Putin lovar att stärka ekonomin, militärmakten. Rysslands president Vladimir Putin lovade på onsdagen att stärka landets ekonomi och dess militära makt och förkastade vad han beskrev som utländska föreläsningar om demokrati och försök till utländsk inblandning i landets inre angelägenheter". (Eng)
(Om Gog, fusten i Ryssland) Hes 38:7 Rusta dig och gör dig redo med alla de skaror som har samlats hos dig och tag befäl över dem.

EU-länderna enade om bankunionen
"Efter drygt 13 timmars nattmangling lyckades EU-finansministrarna enas om reglerna för en bankunion. Euroländerna gjorde flera eftergifter för icke-euroländer, men Sverige kommer ändå att stå utanför."

13/12

SVT:s julkalender sprider ockult andlighet i Sverige
"Med årets julkalender blåser SVT unken luft på det brinnande intresse för ockult andlighet som finns i Sverige idag. Det är stor risk att årets julkalender kan få många barn och ungdomar att testa anden i glaset. Jag har redan hört om barn som vill göra just det efter att ha sett julkalendern. Jag känner flera personer som varit med om starka, obehagliga andliga upplevelser i samband med anden i glaset. Som kristen är det förstås helt uteslutet att ägna sig åt anden i glaset, ockultism och all spiritism. Men det är också anmärkningsvärt att medium i TV och på en new age-mässa (som jag och några vänner nyligen besökte för att dela med oss av tron på Jesus) faktiskt varnar för anden i glaset och de allvarliga konsekvenser som kan följa. I dagens Sverige där Gud knappt får nämnas på en skolavslutning är det upprörande med en julkalender med spiritistiska inslag, där Gud bara nämns när hans namn missbrukas."

Om kvinnans position
"När jag tänker på alla år som företagsledare har jag inget att klaga över när det gäller mina manliga medarbetare. Men sanningen är den att kvinnorna vid de olika skrivborden var ihärdigare, mer vaksamma med sin arbetstid och, tycks det mig, snabbare i tanken. Tendenser till översitteri fanns inte hos dem. Vanligen hade kvinnorna en vänligare och mjukare attityd. Naturligtvis fanns det undantag men generellt hade kvinnorna – i varje fall dem jag hade kontakt med på kontoret – en större tankeskärpa och en starkare lojalitet mot företaget än männen.
Tänker man tillbaka på det senaste århundradets väckelserörelser, ska man också finna att det var kvinnorna som bröt mark i avlägsna trakter dit männen sedan kom och bildade församlingar. Kvinnorna var de tåligaste och mest hängivna evangelisterna i exempelvis pingströrelsens början. Och som Frälsningsarméns William Booth uttryckte det: ”Många av mina bästa män är kvinnor.” Det finns också över hela världen många exempel på kvinnans ledaregenskaper. Att vi inte mer allmänt har dem i ledande befattningar kan bero på att de är mer tillbakadragna än vi män och inte tar för sig på samma sätt. De har också fått gåvan att föda barn, vilket troligen gör att många sätter familjen före den egna karriären. När jag gick i pension ville en av våra främsta rådgivare rekommendera en av våra kvinnliga medarbetare till vd efter mig. Hon tillfrågades också men avböjde bestämt. Det var inte lätt under mina verksamma år att finna ens någon kvinnlig styrelseledamot. Många tillfrågades men alla avböjde. Det vore synd om kvinnor kvoterades in i våra bolagsstyrelser. De borde väljas in på sina personliga meriter." (Sverre Larsson)

Hon anmälde SVT:s julkalender för andelek ”Mer än en oskyldig lek”SVT:s julkalender har anmälts av flera tittare, som anklagar serien för ”ockultism”. En av dem är Sara Strålin." OBS! Tv-inslag

Vatican Calls For Establishment Of World Government And New World Order
"Vatikanen efterfrågar grundandet av en världsregering och en Ny världsordning. I ett anförande vid det påvliga rådet för rättvisa och fred på måndag 3 december 2012, uppmanade påven till "byggandet av ett världssamfund, med en motsvarande myndighet," för att tjäna det "den mänskliga familjens gemensamma bästa". (Eng)

EU bryr sig inte om internationella avtal
"När man tar i beaktande detta uttalande och det faktum att endast en EU stat röstade mot den palestinska uppgraderingen i FN kan man konstatera att EU inte överhuvudtaget bryr sig om internationella avtal som talar till Israels fördel. FN omröstningen var ett brott mot Oslo-avtalet, mot FN stadgans artikel 80, mot San Remo konferensens beslut och mot reglerna för Palestina mandatet."

12/12

(DN) ARTIKELN

Mat 24:37 Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst. 38 Som människorna levde dagarna före floden: de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken, 39 och de visste ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla - så skall Människosonens ankomst vara.

11/12

ARTIKELN

En världsvid ekonomisk förvirring ligger alldeles framför oss det var vad jag tydligast såg. Många bedjande människor har upplevt samma sak. Dollarn och andra valutor kommer att möta svårigheter. Jag tror att vi kommer att få bevittna hur många av vårt lands största och populäraste företag går i konkurs. Och jag ser enorma problem uppstå för kreditföretagen. - David Wilkerson Synen - Läs Mer Här

Obamacare och nu detta! Välkommen till NWO:s kontrollsamhälle (Upp 13) >>

HATET PYSER ÖVER I MECCA

Mat 24:6 Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit. 7 Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Mat 24:8 Men allt detta är bara början på 'födslovåndorna'.

Israeli PM: Hamas leader seeks to destroy Israel
"Israels premiärminister säger att kommentarer från Hamas ledare visar att den palestinska militanta gruppen vill förgöra Israel. I sin första hänvisning till Khaled Mashaals besök i Gazaremsan, sade Benjamin Netanyahu i hans kabinett på söndagen att ett tal som Mashaal gav en dag tidigare visade att Hamas fortfarande är en fiende till den judiska staten. Netanyahu sa: "Vi har än en gång fått det blottlagt under de senaste dagarna, våra fienders sanna ansikte. De har ingen avsikt att kompromissa med oss. De vill förstöra vårt land, men de kommer naturligtvis att misslyckas." (Eng)

10/12

Tiotusentals Gazabor firade Hamas
"Tiotusentals Gazabor slöt på lördagen upp i ett hav av gröna flaggor för att fira Hamas 25-årsjubileum. Hamas politiske ledare i exil, Khalid Mishal, som gör sitt första besök i Gaza någonsin, var firandets höjdpunkt som genomfördes strax väster om Gaza stad. - Palestina är vårt land och rike från Medelhavet till Jordanfloden, från norr till söder, och vi kan inte ge upp en enda tum av det, sade Mishal i sitt tal." Hamas vägrar erkänna Israel som stat.

Kollaps hotar möte om IT-kontroll
"Förhandlingarna om internationella regler för kontroll av internet riskerar kollaps, sedan sprickan vidgats mellan USA och några västländer å ena sidan och resten av världen å den andra."

9/12

BISTERT MELLAN USA - RYSSLAND IGEN? >>

Världens största träd dör
"Dödstalen växer för världens största och äldsta organismer, jätteträden som kan bli upp till hundra meter höga, rapporterar forskare i Australien och USA. Träden är hemvist för otaliga fåglar och andra levande varelser och situationen är alarmerande, varnar de. Forskarna inledde en global studie av de stora träden sedan de granskat data från svenska skogar bakåt ända till 1860-talet, skriver vetenskapstidskriften Science. Det är sedan länge känt att de största djuren, som elefanter, tigrar och valar, minskat drastiskt. Nu visar studien att situationen likartad för stora, gamla träd, till exempel bergsask i Australien, baobab i Tanzania och redwoodträden i Kalifornien."

8/12

Hälften av all fisk riskerar försvinna
"Rapport visar skräckscenarie. När klimatet förändras blir också haven varmare. I Persiska viken väntas hälften av all fisk dö eller flytta till svalare vatten inom några årtionden. –Jag kommer att få svårt att försörja mig, säger fiskaren Arjun Das"

Hela världen dras med om USA faller
"Det amerikanska budgetstupet är nära och det kommer inte bara att slå mot amerikaner. De automatiska besparingar och skatte­höjningar som inträffar om amerikanska ­politiker inte enas om budgeten kan sänka hela världsekonomin." (DN Ekonomi)

Det är "the fiscal cliff"
"Med hotet om ett ”budgetstup” hängande över sig har demokrater och republikaner i USA-kongressen nu inlett försök att hitta kompromisser för att undvika en ny ekonomisk kris. Senare på fredagen ska president Obama hålla ett tal om ekonomin."

Folket kräver dessa traditioner
"Detta är ett utslag av kristofobi, i ett sedan 1000-talet kristnat Sverige. Varför skäms Skolverket över vårt gemensamma arv och traditioner? Varför generad över något som är gott och har verkat gott i långliga tider? Bättre vore att skämmas över våld och grov brottslighet. Men rör inte kärnan och ryggmärgen i vår historia – kristendomen! SVT har tagit bort fjärde och sista strofen i Tennysons dikt Nyårsklockan som läses vid nyår, men låt nu Jesus ord ringa ut till föräldrar, elever, skolverksarbetare och rektorer: ”Låt barnen komma till mig och hindra dem inte! Ty himmelriket tillhör sådana som de.” (Matt 19:14).

Ska psalmerna bytas mot glada julvisor?
"Jesus sa ”mitt hus ska vara ett bönehus”. Jag undrar vad Skolverket vill att det ska vara? Vill ni hålla Jesus utanför? Ska psalmerna bytas ut mot andra glada julvisor? Passar det med: ”Lilla tomtegubben lilla Snuppesno”? ”Räven raskar över isen”? I och för sig roliga visor att sjunga och leka med barnen, men de passar inte i kyrkan. Kyrkan är Guds hus. Prästen är vigd att framföra det glada budskapet om världens Frälsare. Detta budskap hörs i julnatten över hela vår jord. Måtte det inte tystna i vårt land."

Skolverkets verkliga problem
"Det är en konst att vara rädd för rätt sak. Att se verkliga problem i stället för att, likt riddaren Don Quijote, bekämpa väderkvarnar på den spanska landsbygden. Denna konst behärskar uppenbarligen inte Skolverket. Förra söndagen gick verkets ledning ut i en debattartikel med rubriken ”Gud får inte vara med när skolan samlas i kyrkan”. General­direktören konstaterade att en skolavslutning får hållas i en kyrkolokal, men att psalmer inte får sjungas. I praktiken förvägrar Skolverket hundratusentals skolbarn att ta del av en central del av det svenska kulturarvet. För det måste ju vara minst lika skadligt att sjunga O helga natt eller Den blomstertid nu kommer i ett klassrum som i en kyrka. De måste rimligtvis även förbjudas där. Frågan är om svenska flaggan, med sitt kors, får förevisas i ett klassrum. Även detta är ju onekligen en kristen symbol."

SVT anmäls – ”barn dras till spiritism”
Julkalendern anmäld för ockultism. " SVT:s julkalender ”Mysteriet på Greveholm – grevens återkomst” har anmälts till Granskningsnämnden för att ha uppmanat till ockultism. Julkalendern har sedan premiären i lördags anmälts till Granskningsnämnden sju gånger, skriver Aftonbladet.”Jag tycker det är olämpligt att indoktrinera barn till spiritism", skriver en av anmälarna. En annan anser att SVT gått över gränsen när de lär barn hur de "får kontakt med den mörka sidan".

7/12

Ökade militära ambitioner i Ryssland är ett skäl till att Sverige måste utveckla en ny version av Jas Gripen, anser Socialdemokraterna. (Gp) >>

Sanningen om Israels tillkomst
"Redan innan Israel fick tillbaka sitt land 1948 gav Winston Churchill 80 procent av den mark de blivit lovade, till ett land som blev Transjordanien, som ju fick sin självständighet 1946. Nu har Israel kvar cirka 13 procent av det utlovade landet. Israel har 0,1 procent av arabvärldens yta.
När Israel tilldelades sitt lilla land 1948 blev palestinierna erbjudna ytterligare områden till ännu ett land, men de tackade nej. Benämningen palestinska folket har blivit ett talesätt långt senare. Dagen efter att Israel fått sitt självstyre i maj 1948 anfölls Israel av omkringliggande arab­länder, då intogs Judéen, Samarien och Galiléen (som nu kallas Västbanken) av Jordanien och var således under jordansk ockupation under 19 år, men ingen nämnde att delar av Israel hade ockuperats."

Försummade flyktingar
"I ett memorandum till FN:s Ekonomiska och sociala råd i januari 1948 bifogade den judiska världskongressen ett lagförslag från Arabförbundet. Där beskrevs vilka åtgärder Arabförbundets medlemsländer skulle vidta om en judisk stat bildades. De judiska minoriteterna skulle göras statslösa och deras tillgångar konfiskeras. Misstänkta sionister skulle arresteras. Dessa hot sattes också i verket.
...1948 fanns ca 860 000 judar i arabvärlden. I dag finns enbart cirka 5 700 kvar, främst i Marocko och Tunisien. De har inte blivit kompenserade för de egendomar som konfiskerades från dem. De utgör en majoritet av Israels befolkning. FN:s Flyktingkommissiariat har bekräftat att judarna från arabvärlden är genuina flyktingar. USA:s kongress har beslutat att när förhandlingar upptas mellan parterna om flyktingfrågan ska USA även kräva att denna glömda flyktinggrupp tas upp. " (Lisa Abramowicz)

Bibelsynen formar trons framtid
"Bibeln präglas av en annan världsbild, ett annat paradigm än vad som präglar vårt samhälle för övrigt. Det beror inte bara på att bibeltexterna är flera tusen år gamla. Det beror framför ­allt på att Bibeln gör anspråk på att vara Guds ord, Guds tilltal och uppenbarelse till mänskligheten. Uppenbarelsen av Gud, och Guds ingripande i mänsklighetens historia, är utgångspunkten i bibeltexterna. Den övernaturliga dimensionen i Bibeln fångas inte upp av moderna vetenskapen och utbildningssystemet. Därför är det så viktigt att vi verkligen formar våra församlingar och pastorsutbildningar utifrån ett kristet tänkande och världsbild. Om den sekulära teologin tränger in i kristna församlingen, leder det med automatik att bibelkritiken breder ut sig, och tilltron till Bibelns auktoritet blir urgröpt. Det leder med automatik till att tron på Bibelns under och Guds övernaturliga ingripande i mänsklighetens historia, skildrat i Bibeln, urvattnas. Detta påverkar församlingslivet dramatiskt, tilltron till Bibeln minskar, tron på Gud och att han kan göra under i dag minskar. Därför är frågan om Bibelns historicitet så avgörande. Bibeln handlar om att Gud griper in i mänsklighetens historia. " (Stefan Swärd)

Broder Brian: >> (Pdf) "Jesaja 17 talar om förstörelsen av Damaskus och som många, inklusive jag själv tror, mycket väl kan hända i de sista dagarna. När vi ser på nyheterna att det finns stöd för eventuell kemisk krigföring vid horisonten måste vi vara invigda på tanken att Guds varning kan ske. Det finns så många olika skriftställen som kan komma att passera så snabbt."

Skjutna missionären Birgitta Almeby ännu medvetslös
"Pakistanmissionären Birgitta Almeby, som skadades svårt vid ett mordförsök på måndagen, är ännu medvetslös på ett sjukhus i Lahore. Polis misstänker att det är talibaner som ligger bakom attentatet, som sägs vara en hämnd för att hon stöttat två präster som anklagats för hädelse. Tillståndet är fortfarande osäkert för Birgitta Almeby på torsdagen"

Elektroniska gnuggisar kan revolutionera vården
"Att förse gnuggisarna med elektricitet är ett av de områden som man arbetar vidare på. I försöken nu fästes ett litet batteri vid gnuggisen, men planen är att hudelektroniken ska vara självförsörjande på el, med hjälp av solenergi. – De arbetar även med att bygga in solceller i guggisarna, säger Klas Hjort. Tatueringarna kan också mäta hjärnaktivitet när de fästs på huvudet, men det handlar fortfarande bara om att hålla koll på kroppens hälsonivåer."

6/12

Buddhist: Kristendom vår identitet
"Det är ju också intressant att samma skolverk som ondgör sig över kristna inslag i advent tillåter utövandet av yoga i skolan, något som Lars Johansson lyfter fram i en artikel (Dagen 27/11). Jag som själv praktiserar och lär ut japansk zen-buddhistisk meditation skulle aldrig drömma om att försöka ”sekulär-anpassa” min andliga traditions metoder genom att dölja dess rötter i buddhism. Det är för mig personligen inget problem att ateister, kristna ­eller muslimer kommer till vårt zen-center och lär sig meditera enligt den japanska zen-metoden. Dock gör jag alltid klart för samtliga deltagare det faktum att Zen är en metod som ytterst är en buddhistisk religiös andlig praktik vars mål är direkt knuten till den buddhistiska definitionen av ”frälsning”, och ingen kan utöva Zen på ett autentiskt sätt utan att förstå den buddhistiska världsåskådningen. Därmed inte sagt att man för den skull per automatik blir ”buddhist” bara för att man praktiserar japansk zen" (Ryûsan Thorbjörn Carlsten
Zen-präst/lärare, filosofie magister i religionsvetenskap)

Fel väg valdes i FN
"Mahmoud Abbas, ledare inom Fatah och PLO kan knappast vara trovärdig i FN:s talarstol om man inte städar upp i Fatahs stadgar. Vi ger några exempel från dessa stadgar: Artikel 12: ”Fullständig befrielse av Palestina, och utrotandet av den sionistiska ekonomiska, politiska, militära och kulturella existens” Artikel 19: ”Väpnad kamp är en strategi och inte en taktik, och de palestinska arabiska folkets väpnade revolution är en avgörande faktor i befrielsekampen och utrotandet av den sionistiska existensen, och denna kamp kommer inte att upphöra om inte den sionistiska staten förstörs och Palestina är helt befriat.”
Tack för beskedet i dessa stadgar. Då vet vi vad målsättningen är. Detta kan man alltså säga att Sverige har varit med om att rösta för. Någon kanske säger man skall väl inte bry sig om dessa stadgar. Vi kan väl rösta för palestinierna ändå. Svensk blåögdhet kalls det – eller rättare sagt blindhet. Den som är blind kan ju inte läsa - och då inte heller Fatahs stadgar. Det verkar man alltså inte ha gjort, annars skulle man inte röstat som man gjort. Eller står man bakom dessa stadgar? Då är det ännu värre - då är det riktigt illa." (Holger Nilsson)

Katolska kyrkoherden varnar för julkalendern
"Barnen i julkalendern leker "anden i glaset". Nu varnar en katolsk kyrkoherde föräldrar – och kallar SVT "den ondes hantlangare". – ”Anden i glaset” kan vara inkörsporten till spiritism och det ockulta, säger Zbigniew Golebiewski, kyrkoherde vid Sankta Annas katolska församling i Nyköping."

5/12

”Den svåraste nöd jag sett”
"Roald Føreland, verksamhetsledare på norska Evangelisk Orientmisjon, kom nyligen hem från ett besök i Nordkorea. Han besökte bland annat sjukhus som saknade både el, mat och vatten. – Det är svårt att förstå att någon kan leva under sådana förhållanden, säger han."

ARTIKELN

Lägg märke till att man sa samma sak innan internationella samfundet (NWO) anföll Irak. Men man hittade aldrig några massförstörelsevapen alls.

4/12

ARTIKELN

Vi tycker att det blir allt tydligare vad som är vilddjurets religion i Upp 13. Tony Blairs Faithfoundation förespråkar ju samma linje = INTERFAITH - Det verkar komma ett vägval snart ! Bruden eller Skökan ! Vem vill du göra dig ett med?

 

 

Fyra grader varmare värld. Det finns också nya rön från den stora värmeböljan i Ryssland sommaren 2010. Preliminära beräkningar tyder på att 55.000 människor dog och skörden minskade med 25 procent. Om världen blir fyra grader varmare blir sådana värmeböljor ett normaltillstånd."

Läs nu Jes 24 (1917 års) (Tänk på senaste värmeböljan i USA)

Jes 24:3 Jorden bliver i grund ödelagd och i grund utplundrad; ty HERREN har talat detta ord. 4 Jorden sörjer och tvinar bort, jordkretsen försmäktar och tvinar bort, vad högt är bland jordens folk försmäktar. 5 Ty jorden har blivit ohelgad under sina inbyggare; de hava överträtt lagarna, de hava förvandlat rätten, brutit det eviga förbundet. 6 Därför uppfräter förbannelse jorden, och de som bo där måste lida, vad de hava förskyllt; därför förtäras jordens inbyggare av hetta, så att ej många människor finnas kvar.

”Ockuperad” mark, ”omtvistad” mark – eller gratis gåva som palestinierna vägrar betala för?
"Det spelar ingen roll hur ofta man upprepar mantrat om ”ockuperad mark” – det är i fallet Judéen & Samarien/”Västbanken” ändå inte ockuperat utan omtvistat, alltså har Israel all rätt att bygga.
Israel har bara ett rejält påtryckningsmedel gentemot de olika parallella palestinska regeringar, som fortfarande år 2012 har på sina programförklaringar den totala förstörelse av den judiska staten och förintelsen av alla judar där: att bygga i det ”omtvistade” området tills palestinierna inser att de helt enkelt måste förhandla innan marken helt försvinner." (Ilya Meyer)

(Expressen) HAKKORS PÅ DÖRRAR / ARTIKELN

Palestinske ledaren Abbas: Vi tar Jerusalem, också (Eng)
(Israel Today) "Samtidigt ville Israels premiärminister Benjamin Netanyahu gärna påpeka att Abbas retorik har blivit alltmer fientlig sedan FN-omröstningen. Hellre än att ge en push mot slutligt status för fredsssamtal har konststycket vid FN: s generalförsamling faktiskt gjort fred mindre troligt. Netanyahu släppte ett uttalande där han noterade att riktningen Abbas tar efter FN-omröstningen är ytterligare bevis på att konflikten inte handlar om en födelseprocess av en palestinsk stat vid sidan av Israel, utan snarare en födelseprocess för en palestinsk stat på Israels aska. "Detta är inte en dispyt över land, men ett förnekande av förekomsten av staten Israel," sade Netanyahu. "De uppfostrar den yngre generationen att hata, De utbildar för nedbrytande av Israel. Jag ser inte något samtal för fred här,.. Inget samtal som banar väg för samexistens."

Böneämne: Svenska pingstmissionären Birgitta Almeby blev skjuten i Lahore utanför sitt hem. Hon ligger på sjukhus med livshotande skador.
Svensk kvinna skjuten i Pakistan

"Kvinnan blev angripen när hon var på väg hem från arbetet. Hon träffades av en kula i bröstkorgen.
Vilka angriparna är vet man inte. - Hon var hemma på lunch och var utanför grinden när en ensam motorcyklist åkte upp och sköt henne bakifrån, säger Per-Olof Malmström, ordförande i pingstförsamlingen i Köping. TT: Det verkar inte som ett rån utan en riktad attack? - Ja, tyvärr så verkar det så, svarar han. Församlingen är den som skickat ut kvinnan till Pakistan och som i samarbete med sin partner Full Gospel Assemblies driver den internatskola för 65 föräldralösa flickor som kvinnan arbetade vid."

Enighet råder: Judar får inte bosätta sig i sitt hemland
"Som vanligt finns det ingenting som så förenar världens stater och ledare som när de får fördöma Israel för att man i Israel bygger bostäder för judar i deras historiska hemland. Bostadsbyggande för judar är ett hot mot fredssamtalen och olagligt säger världssamfundet med enig röst. Men de talar alla lögn. Enligt internationella avtal har judarna rätt till, och uppmanas att bosätta sig i sitt gamla hemland. Judéen, Samarien och Jerusalem hör alla till det område som judarna fått rätt att bosätta sig i."

3/12

2/12

Ett barns hjärta
Den ideella hjälporganisationen Shevet Achim i Jerusalem hämtar hjärtsjuka barn från Kurdistan och Irak till Israel för operation. Barn som saknar adekvat vård i hemlandet behandlas gratis av israeliska läkare. Organisationen hämtar också regelbundet sjuka palestinska barn från Gaza och Västbanken. Kristna, judar och muslimer arbetar tillsammans under mottot "ett barn är ett barn och ett hjärta är ett hjärta". Ett reportage av Shilan Saidi och Nima Dervisch. >> Makalöst bra att något sådant sänds i SVT.

65 år senare >> "När mandatet löpte ut vid midnatt den 14 maj 1948, utan att världsamfundet hade lyckats utse ett implementeringsansvarigt alternativ till Storbritannien, lämnades därför i princip judar och araber att lösa konflikten med våld. Några timmar tidigare hade emellertid det sionistiska ledarskapet utropat en självständig judisk stat, Israel, inom de gränser som judarna hade tilldelats i resolution 181. Dagen därpå, den 15 maj 1948, invaderades den nya staten av fem arabiska arméer. Idag, exakt på timmen 65 år senare, utspelar sig en fars i FN:s Generalförsamling. Den stat som araberna kunde ha fått om de hade accepterat resolution 181 försöker de nu framtvinga genom ett resolutionsförslag som skulle upphöja PLO-delegationen från dess nuvarande status som observatör till icke-medlemsstat med observatörsstatus. " (Paul Widén)

Bibelkritik får utrymme på pastorsutbildning >> "Det är nu dags att sätta ner foten. Vill församlingar detta? ...I referatet från den samtalsdag som hölls i slutet av oktober på Örebros Teologiska Högskola, yttrade läraren på denna skola, Greger Andersson sig så här: ”Bibelkritik gör inte att man tappar tron”. Jag är rädd för att det är ett allt för lättvindigt synsätt. Det finns nog både de som tappat tron och ännu flera som skadats i sitt trosliv på grund av bibelkritik. Detta bör väl inte framställas som något positivt? Gångna tiders pastorsutbildningar hade inriktningen att fördjupa tron hos de studerande, inte försvaga den. Förr underordnade man sig bibelordet, i dag sätter man sig man sig över det. Bara ordet ”bibelkritik”, även om det kan förklaras på många sätt och försöka försvaras, är avslöjande." (Holger Nilsson)

Elisabeth Sandlund: Ändra lagar är politikernas jobb >> "Om politikerna i riksdagen eller regeringen upptäcker att en lag är utformad på ett sätt som gör att den inte tillämpas som det var tänkt är det deras jobb att se till att lagen ändras. Det kan handla om smärre justeringar och förtydliganden ­eller om en radikal omarbetning. Att krypa bakom att man inte får lägga sig i eftersom det vore ministerstyre är att fega ur, att inte ta sitt politiska ansvar. Så sker alldeles för ofta och därför är det uppmuntrande att reaktionen denna gång är annorlunda." (Elisabeth Sandlund)

Muslimer och företrädare >> "Vilka är det då som agerar representanter och talesmän för alla dessa hundratusentals individer? Besvärande ofta rör det sig om strikta muslimer som i flera fall bland annat visat sig ha kopplingar till internationell jihadterrorism, bjudit in föreläsare som spridit grov antisemitism och homohat, rekommenderat kvinnor att finna sig i misshandel och sexuella övergrepp inom äktenskapet samt förespråkat ett shariastyrt statsskick fjärran från jämställdhet och demokrati. ... Vad ska genomsnittssvensken tro när hon först läser att det finns omkring en halv miljon muslimer i Sverige och sedan slår på TV:n för att se till exempel den moderate riksdagsledamoten Abdirizak Waberi föra muslimers talan? En större draghjälp kunde inte de främlingsfientliga krafterna i samhället önska sig ens i sin vildaste drömmar. Det är hög tid för politiker och journalister att sluta titta stjärnögt på de exotiska muslimerna. Börja både att betrakta och behandla dem som alla andra invånare. Att fortsätta som hittills är ingenting annat än ett oförlåtligt svek mot muslimerna i Sverige." (Nasrin Sjögren)

1/12

Delat Jerusalem ger inte Mellanöstern fred >>"Enligt Bibeln är det Gud som ska dela, inte Jerusalem, men Olivberget! Vi bör ta Bibelns profetiska ord på allvar, men även lyssna till de seriösa forskare som menar att vi närmar oss en global katastrof eller domedag. Orsaken, som de säger, är dels att det görs för lite ansträngningar för att minska kärnvapenspridningen i världen, och dels att strävandena, att hejda en global uppvärmning, står stilla. Om Sakarjas profetia handlar om vår tid, vilket mycket talar för, då har vi en svår situation framför oss. Men den som är kristen väntar inte på katastrofen utan på Kristus, Konungens ankomst!" (Claes-Göran Bergstrand)

Jag skäms över Finland (milt sagt) >> "Det var med sorg i hjärtat jag i går hörde Finlands utrikesminister förklara att Finland kommer att rösta för att Palestina skall erkännas som en icke medlemsstat i FN. Det betyder att Finland är en stat som inte respekterar internationella lagligt bindande överenskommelser. Finland är en stat som bryter mot FN stadgan. (Artikel 80) Finland är en stat som anser att överenskommelser som gjorts mellan två parter ( Israel och PLO) inte behöver hållas. Finland är en stat som inte följer FN:s tidigare resolutioner gällande konflikten mellan Israel och araberna. Finland är en stat som belönar terrorism och den part som vägrar förhandla..." Ohlins: Tyvärr är det lika illa i Sverige

Fred i Mellanöstern >> "Manifestation för Israel utanför Aftonbladets port den 9/12 kl. 13.00 i Stockholm! Gå från ord till handling och delta!" >>

Första dagen utan mord i New York >> "Inte ett enda mord, inte en enda skjutning rapporterad. Måndagsdygnet var historiskt i megastaden New York, som sett ett dramatiskt fall i antalet våldsbrott de senaste 20 åren."

Största svarta hålet äter utan stopp >> "Ett enormt svart hål har hittats i mitten av en galax 220 miljoner ljusår från jorden. Storleken fick astronomerna att tvivla sina egna mätresultat."

Höjd FN-status för Palestina kan ses som belöning för krig >> "Sverige bör rösta nej till höjd FN-status för Palestina, bland annat eftersom det skulle uppfattas som en belöning för det krig som nyligen genomförts mot den israeliska civilbefolkningen."

Inga Hamas-kramare i min stad! >> "Hamas är ett palestinskt islamistiskt politiskt parti. Hamas har angett som ett kortsiktigt mål att skapa en palestinsk stat på 1967 års gränser. I partiets officiella partiprogram i sjunde artikeln kan man också utläsa att judar bör nedkämpas och mördas. Stadgarna manar till ett slutgiltigt skapande av en islamisk stat i Palestina i stället för Israel och de palestinska territorierna, samt utplånandet och upphävandet av Israel."

Hamas rustar redan för ny terror mot Israels civila >> "Nu råder vapenvila i Gaza, men det är viktigt att världen inte vänder bort blickarna. Återuppbyggnaden av Hamas terrorpotential har med iransk hjälp redan börjat. Vaksamhet mot terrorismens banérförare i regionen är en förutsättning för Mellanösterns progressiva och demokratiska krafter, skriver Israels Sverigeambassadör Isaac Bachman."

Hamas-kramande är inte vägen framåt för Palestina, Pierre Schori >>