Profetiskt: "JUST NU" ARKIV 2010 >> 2011 - 2012 >>

6

 

 

UUUU

SENASTE PREDIKAN JANNE (Mp3) : VEM KAN MAN LITA PÅ?

 

31/1

FN:s mänskorättsråd sköt upp behandlingen av Israel
"Israel har vägrat samarbeta med FN:s råd för mänskliga rättigheter i snart ett år.Israels bojkott beror på att rådets behandling av Israel helt skiljer sig från hur andra stater behandlas. Israels bojkott betydde att Israel inte infann sig idag för Universal Periodic Review. UPR = Alla stater granskas i tur och ordning för hur de mänskliga rättigheterna efterföljs i respektive stat . ... Noteras bör att Israel inte motsätter sig att landets mänskorättssituation granskas utan det är rådets behandling av Israel man motsätter sig. Ungefär 40 % av rådets resolutionen där ett specifikt land fördöms har riktats mot Israel. Rådet har också på sin dagordning en speciell programpunkt där Israel fördöms alla de andra 192 staterna behandlas under en annan punkt."

Ohlins: På olika tidningssiter kan man idag läsa att "Israel nobbar FN-granskningen", men utan förklaring varför. Det är väl märkligt att journalister inte informerar om orsakerna till Israels agerande?! Det är ju lika lätt för dem som för oss andra att ta reda på orsaken och FN är sig likt.

 

 

30/1

Sven-Olov Nilsson ställer Pingst ledning och pingstpastorn Sten-Gunnar Hedin mot väggen. Direkta frågor kräver direkta svar! Var mission i Latinamerika fel?


Var vårt missionsarbete i Latinamerika förgäves och har vi ägnat våra liv åt något som Gud inte sanktionerat, undrar missionären Nils-Olov Nilsson, utifrån relationerna mellan pingströrelsen och Katolska kyrkan?
... Jag vill påstå att jag känner pingströrelsens missionshistoria i Sydamerika ganska väl. Många gånger har jag suttit vid pionjärernas bord och lyssnat till deras berättelser om kamp och nöd i ansträngningen att nå ut till folket med evangelium om Jesus, Ett enkelt budskap om tro allena, nåd allena, Skriften allena, och Kristus allena. Inte mer än så. Okonstlat, direkt och förvandlande. Man har berättat för mig om förföljelser, upplopp och förtal i den Katolska kyrkans namn. Men det är inte endast hörsägner. Jag har själv läst om och hört katolska teologer som konverterat till protestantismen och som i skydd av mörkret, flytt till okänd ort. Ingen, så långt jag vet, har ens närmat sig uttryck som det Hedin för fram. Tvärtom, har man ägnat bönenätter och långa fastor för att vinna det andliga krig som utspelar sig på religionens marknad. Och så har RKK:s historia förflutit under sekler. Så min fråga är Sten Gunnar Hedin: vad känner du släktskap med? Ett teologiskt system som varit fullt av korruption, manipulation och halvsanningar. Eller syftar släktskapet på de sökande katolikerna som är som får utan herde, ensamma i sin eviga vandring genom sin religiösa öken. Människor är i sanning förvirrade. Katolicismen har blod på sina mässkläder.
... Personligen är jag förtvivlad. En fråga höjs inom mig: Varför har vi inom Pingst under mer än ett decennium ägnat oss åt en meningslös dialog som inte lett till någonting. Jo, förresten, den har bidragit till att så förvirring och falska förhoppningar om ett framtida släktband mellan det som är fullständigt omöjligt. Var allt missionsarbete i Latinamerika förgäves? Har vi ägnat våra liv åt något som Gud inte sanktionerat? Ni pingstledare måste nu tala ut med folket om vad ni vill. Ni som gick på pastorsakademin för att fördjupa er i den pentekostala teologin, vad säger ni? Pingstteologer varför är ni tysta och låter folket svänga mellan förvirring och förtvivlan? Var allt missionsarbete förgäves? Var snälla och svara på den frågan." (Nils-Olov Nilsson teologie doktor, missionär)

IMF: ”2013 ett avgörande år för världsekonomin”
"”Om vi fortsätter att agera, kommer 2013 att bli ett avgörande år i termer av att slutligen komma bortom krisen. Men mer än så, jag tror att vi står i förmaket till en ny global ekonom, markerad av snabbt skiftande förhållanden och nya sätt att tänka”..."
Elva ledande kulturpersoner: ”Europa är döende”

”EU på väg mot en humanitär katastrof”
"Ledande euroekonomer: en humanitär kris är att vänta Europa rör sig mot en katastrof av enorma proportioner - såväl ekonomiskt som humanitärt. Det hävdar 17 ledande ekonomer i en ny rapport. Det finns fortfarande en möjlighet att rädda unionen - men då krävs det drastiska lösningar, skriver de."
Eurokrisen orosmoln över världsekonomin

Kabinettet godkänner beduinsk bosättning i Negev
"På söndagen godkände kabinettet minister Benny Begins rekommendationer om att formalisera beduinska bosättningar i Negev. ...Premiärminister Netanyahu sa att ”målet med detta historiska beslut är att få ett avslut på illegalt byggande och att bättre kunna integrera beduiner i det israeliska samhället”. Minister Begin påpekade att ”beduiner är medborgare med lika rättigheter och utgör en ofrånkomlig del av Negev.”
Cabinet approves status of Bedouin settlement in the Negev

29/1

27-28/1

Vittnesbörd: Gustav blev helad i mammas mage
"När Thérèse och Daniel Elfving skulle få sitt fjärde barn märkte de tidigt att något var fel. Undersökningar visade att barnets ena lunga var förtätad och dubbelt för stor och tryckte undan hjärtat. Läkarna var pessimistiska och föreslog abort. Men istället blev det intensiv förbön för barnet, och när Gustav kom till världen hade undret skett."

26/1

Citi: Sverige drabbas hårt
"Vikande export och högre arbetslöshet. Det gör att den amerikanska storbanken Citi kapar sin tillväxtprognos för Sverige 2013 med 0,6 procentenheter till 1,0 procent."

Britternas val avgörande för Sverige
"För Sverige vore det mycket olyckligt om Storbritannien skulle lämna EU. I de flesta stora frågor driver de båda länderna samma linje."

Borg varnar för glädjekalkyler
David Cameron: ”Det är den politiska viljan som betyder något, snarare än eviga processer för att skapa nya och mer politiska institutioner. En politisk union som blir mera som en nation får klara sig utan mig och utan Storbritannien."
Brittiskt EU-hot bekymrar Borg

Hamas planerar militärutbildning för barn
"Hamas planerar militärutbildning för 12-åringar Hamas planerar att starta militärutbildning för barn i klasserna 7-9 i Gaza. Målet med utbildningen skulle vara att utbilda och förbereda barnen för upprättandet av en palestinsk stat från havet till floden. (hela Israel)."
Ohlins: Borde inte detta vara en nyhet att uppmärksamma för svensk media??

25/1

När staten vill styra bibeltolkningen
"Staten kampanjar för att få rörelser att överge delar av sina grundvärderingar. I det här fallet gäller det att få Frälsningsarmén att ändra sin syn på vilka som får vara soldater och officerare, nämligen även hbtq-personer."

Vi kan vara tvärsäkra när vi funnit sanningen
"De senaste åren har jag ofta hört om tvivel och att vara sökare. Präster, pastorer, sångare och skribenter har i positiva ordalag antytt att sökare är öppna, ärliga, ödmjuka och oinskränkta människor – allt annat än rigida. Man framhäver inte sig själv utan ligger lågt och då kan man ju inte komma och påstå sig ha den fulla Sanningen, för ”vi sitter ju alla i samma båt ”. Då finns väl risken att vi i den förmenta solidaritetens namn tillsammans kapsejsar och går under i en kollektiv självförtappelse. Och Gud nåde den människa som är tvärsäker att hon funnit Sanningen – i detta fall Jesus Kristus – för då kränks ju andras eventuella sanningar. Men med min ringa bibelkunskap har jag ändå förstått att de första och därmed också mest auktoritativa av Jesu efterföljare inte hyste minsta tvivel om hans gärning. De var tvärsäkra eftersom de efter uppståndelsen till och med var beredda att offra sina liv för Sanningen."

Nordkorea hotar USA med atomprov
"Nordkorea planerar ett nytt kärnvapenprov och fler test av långdistansrobotar. I ett uttalande från landet försvarskommission, förmedlat av statliga nyhetsbyrån KCNA, pekas USA ut som det tänkta målet."

24/1

23/1

Hopplöshet utan gudstro
"Den mest passiviserande tanken som finns – den mest hopplösa tanken – är Guds frånvaro. Om den första euforiska känslan för några är befrielse – det finns ingen över oss – så byts den för de flesta snart i eftertankens kranka blekhet. Det innebär ju att vi inte heller har någon under oss som bär eller framför oss som möter. Då är vi övergivna. I så fall finns det ytterst ingen moralisk rättsordning, ingen dom över det onda och ingen förlåtelse för den ångerfulle. Utan Gud blir det som Nietzsche säger: ”När det gäller livet har de klokaste människorna i alla tider gjort samma bedömning: det är värdelöst.” Är det inspirerande?" (Stefan Gustavsson)

Vi vet att tekniken har kommit för att styra det nya ekonomiska systemet. När nu gamla systemet "smäller" hur många är då beredda på de oerhörda förändringarna världen står inför? Vilket hus står och vilket hus faller? Lägg märke till att det är exakt samma svårigheter som möter båda husen i liknelsen.

Mat 7:24 Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. 25 Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan. 26 Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. 27 Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman, och dess fall var stort."

22/1

Nutidens antisemitism
"Antisemitismen är världens äldsta kända fördom och har en förmåga att omvandla sig allt efter behov och tidsanda. Begreppet myntades 1879 av tysken Wilhelm Marr, för att ge en vetenskaplig klang åt begreppet. I Sverige finns bevisligen antisemitism, men få kallar sig för antisemiter, och få känner igen den även när judehatet är tydligt. Numera är det främst den judiska staten Israel som används som förevändning för att attackera judar och judendom, eller förklara eller försvara fysiska attacker i Sverige mot judar. Men religiösa argument från hebreiska Bibeln (GT) används flitigt i attackerna mot judendomen och Israel, även av sekulära. Så gjorde Hans Furuhagen i sin bok Bibeln och arkeologerna (2010), där han påstår att judendomen uppstod ur israeliternas opposition mot en upplevd fiende; filistéerna. Han hävdar att främlingshatet är judendomens källa. Vad han bortser ifrån är det många gånger upprepade påbudet i Bibeln: "Främlingen som bor hos eder skall räknas såsom en inföding bland eder, du skall älska honom såsom dig själv; ni har ju själva varit främlingar i Egyptens land. Jag är HERREN, eder Gud..." (Lisa Abramowicz)

20 - 21/1

Russia: record snow, Sydney: record heat. Is the magnetic field reversal throwing the planet’s weather into chaos? Ryssland: snörekord, Sydney: värmerekord. Håller byte av magnetfält på att kasta planetens väder in i kaos? >>

19/1

Vi kan lära av Luthers bibelsyn
"Både mina egna och andras predikningar bör analyseras utifrån detta raster. Chockerande ofta stannar vi vid vad vi ska göra, det må gälla bön eller evangelisation eller etik eller praktiserande av nådegåvor eller socialt ansvarstagande eller… Vad Gud har gjort genom ­Jesus tenderar att försvinna bland alla utmärkta levnadsregler. Samma tendens märks i Dagens artiklar. Om vi tappar fokus på den frälsning som Jesus har vunnit, är risken stor att vi fastnar i goda föresatser och aldrig blir fria."

Kan teologisk utbildning bryta det andliga dödläget?
"Vad är svensk kristenhets största behov? Teologer som går balansgång mellan tilltro till Bibelns ord och akademisk korrekthet? Pastorer som är underhållande och med sin tid, men som undviker det radikala och utmanande i Jesu och apostlarnas undervisning? Evangelister och förkunnare, som följer Paulus och inte skäms för ”evangeliet, som är en Guds kraft som räddar var och en som tror”? ...Vad ska en teologisk utbildning syfta till? Ska den ge ett starkt och avgörande bidrag till att det andliga dödläget i Sverige bryts? Kan evangelium om Jesus Kristus befria? Jag har varit missionär bland människor, som levde i stark fruktan för döden i sin daoistiska tro. De såg ingen väg ut. Jag och det team jag ingick i inbjöd inte till akademisk religionsdialog. Vi presenterade Jesus Kristus som räddaren från syndens makt och mörker och från dödens fasor. Efter en predikan om korset en långfredag ställde en ung studerande med stor intensitet frågan: Är detta verkligen sant? Vi svarade ja och byggde på med ytterligare bibelstudium. Vad svarar du? Ska vi förvalta det väckelsekristna arvet alltifrån apostlarna till den väckelse som räddade Sverige 1840–1950, och i vårt land bli del av dagens evangeliska/karismatiska väckelser runt om i världen. Ja, då gäller det att oreserverat stå för och förkunna ”korsets dårskap”. (Eskil Albertsson)

18/1

NY VIDEO SVEN REICHMANN: TVÅ RIKEN

Kranförarna försov sig - det räddade deras liv
"Richard Moule och Nicki Biagioni skulle ha suttit i kranen som helikoptern flög rakt in i London i går. Men de båda kranförarna försov sig en timme. – Jag borde ha varit död, sa trebarnspappan Biagioni över telefon till sin fru enligt The Sun. ...Nicki Biagoni hade precis parkerat sin motorcykel i garaget under marken när han hörde den kraftiga smällen. Han var över en timme sen till jobbet. I vanliga fall brukar parets son Dino väcka sin pappa, men just i går sov sonen extra länge, berättar Nickis fru Leanna för Daily Mail. – Han är vår lilla skyddsängel. Han brukar gå upp prick klockan fem och Nicki använder honom som en extra väckarklocka." (Expressen)

17/1

Kristna föreningen får samlas i skolans lokaler
"Den kristna elevgruppen på en skola i Mullsjö kommun har rätt att samlas i skolans lokaler under skoltid. Det slår Barn- och ungdomsnämnden fast."

Se människan men också synden
"Just genom att både våga tala sanning om vad en abort innebär och samtidigt förmedla den kärlek och förlåtelse som nåden erbjuder. Det gav mig möjligheten att lösa den konflikt som rådde mellan mitt samvete och världens förnekelse. Precis så visade Jesus själv att vi skulle bemöta människor.
...Om Svenska kyrkan verkligen vill visa på Jesus i ord och handling, måste ledarskapet i form av präster och biskopar själva följa i sin Herres fotspår. Att mumla om etiska dilemman och "liv i vardande" för att slippa konfronteras med aborternas brutala verklighet, är ingenting annat än ett svek mot alla oss som har sårats av aborter. Bara genom att se verkligheten för vad den är och ta människor på allvar, går det att hjälpa dem att bli fria från det förflutnas bojor." (Nasrin Sjögren)

Leva som vi lär är grunden
"Jag tror på betydelsen av att vi bygger församlingar som är trovärdiga. Det är inte någon tung börda, Anden ger oss kraft och förmåga. Det kräver öppna och ärliga församlingar som både ger vägledande och tydlig undervisning men där vi även får bearbeta våra brister och vår sårbarhet. Men det utesluter inte att vi engagerar oss i det samhälle vi lever i och försöker påverka det i rätt riktning utifrån goda kristna ideal och värderingar."

The Message – en granskning
"The Message är lättläst och det är lätt att förstå att den snabbt har blivit populär bland många. Svårlästa passager blir enkla och begripliga, vilket är dess största förtjänst. Den har dock brister och är inte att betrakta som en Bibel i egentlig mening. Peterson själv anser inte att The Message är lämplig att predika ur, utan snarare något man kan ha som personlig andaktslitteratur. Ändå används den flitigt av förkunnare och författare i både USA och Sverige, och har därför fått ett stort inflytande på inte minst frikyrklighetens bibeltolkning. Om trenden att utgå från The Message snarare än den vanliga Bibeln består, utgör detta en betydande risk. Det kan innebära ett övergivande av Guds ord till förmån för en dålig kopia." (John-Christian Eurell)
Läs också Ohlins fundering 2/1-2012 >>

Snökaos i Zagreb
"Kroatiens huvudstad Zagreb var på tisdagen helt inbäddad i vitt, efter den senaste tidens myckna snöfall. Staden, som har 800 000 invånare, har fått mer snö än på 84 år. Snödjupet uppgår till 67 centimeter, vilket bland annat paralyserat kollektivtrafiken."

Farliga smognivåer hotar Pekingborna
"En giftig rekordsmog över norra och centrala Kina har fått kineserna att ifrågasätta landets smutsiga ekonomiska utvecklingsmodell. ...Fyra dagar i rad låg smogen på nivån för allmänt hälsolarm eller över index. Inte förrän i går blev luften bättre för huvudstadens 20 miljoner invånare. – Det är som om hela naturen har gått ur led. De måste börja rensa upp – avlopp, fabriker, allt! säger Ling... ”Pekingborna har blivit levande dammsugare” konstaterar en annan på Weibo..."

”Världen har inte lärt sig något sedan Krueger”
"Trots att mer än 80 passerat sedan Kruegerkraschen har världen fortfarande inte lärt sig konsekvenserna av alltför snåriga finansiella produkter. Det säger en av världens främsta experter på ämnet, Frank Partnoy, i en exklusiv intervju med SvD Näringsliv. Hans uppmaning till världen: nästa gång bankernas finansiella trixande leder till att de hamnar i svårigheter - låt dem gå under."

16/1

15/1

Fyra ryska flottor möts i Medelhavet
"Den ryska björnen visar musklerna igen. Krigsfartyg från fyra ryska flottor stävar just nu mot Medelhavet för att delta i den största ryska marinövningen sedan Sovjeteran. Det handlar om en styrkedemonstration samtidigt som Ryssland genomför en kraftig upprustning. – Flera ryska fartyg är redan på plats och förbereder sig för den största övningen i landets historia, deklarerade försvarsminister Sergej Sjojgu i torsdags. Han talade från kommandobryggan ombord på ”Jurij Dolgorukij”, ryska flottans första nya strategiska atomubåt sedan 1992 – en 170 meter lång koloss som kan bestyckas med upp till 160 kärnstridsspetsar, var och en med tio gånger större sprängkraft än Hiroshimabomben."

Finlands försvars- minister: Vi hjälper Sverige vid attack
"Finland skulle vara redo att hjälpa Sverige om landet attackeras militärt. Det säger finländske försvarsministern Carl Haglund till svenskspråkiga Helsingforstidningen Hufvudstadsbladet. Uppenbarligen har debatten i Sverige om svenska försvarets förmåga, eller brist på förmåga att stå emot ett angrepp från främmande makt noterats i grannlandet i öster."

13 - 14/1

Bro. Brian: "Vi lever i en tid när de saker som är rätt är fel, och de saker som är fel är rätt. Därför måste vi ställa in oss enligt hans Ord för att se vad som är rätt i Guds ögon. Omvärlden lever i lögnen, men innan de människor som lever i din värld förstår sanningen, måste du utveckla relationer för att visa dem Kristi ljus. ARTIKELN ...

Håll distans till Livets Ord
Katolik varnar för Livets Ord: "Det finns ingen som helst likhet mellan Livets Ord/Trosrörelsen och övriga samfund i Sverige när det gäller transparens och delaktighet. Under åren har ett stort antal personer skadats och fortsätter att skadas andligt och psykiskt av församlingens verksamhet. Skadorna har huvudsakligen uppstått när det starkt auktoritära ledarskapets budskap omsatts i praktiken. Det kan röra sig om egna personliga problem som uppstått härav, men ofta har det lett till problem med relationer i och utanför familjen och inte sällan har hela familjer splittrats av rörelsens budskap. Ett vanligt fenomen är den känsla av otillräcklighet som personer upplever när de relaterar sin egen situation till de normer och mål rörelsen slagit fast. En del har kunnat rehabiliteras, andra har fått men för livet." (SIGNUM)

12/1

ROGER OAKLAND: EN ANNAN JESUSRÖRELSE (SVENSKA)

"De säger att denna nya våg som har drabbat kristendomen som en tsunami, liknar Jesusrörelsen på 60-talet och 70-talet. Jag håller inte med om denna uppfattning. Även om de kan ha rätt när de säger att den Framväxande kyrkan (Emerging Church) är "en annan Jesusrörelse”, tror jag att det är en rörelse som följer "en annan Jesus." Jesusrörelsen från det förflutna baserades på att visa folk till Guds Ord, Jesu Kristi evangelium och Kristi snara återkomst. Den Framväxande kyrkan är på väg i en riktning som snart kommer att eliminera evangeliet, för den vill bygga riket med vem som helst från vilken religion som helst, som vill delta. Medan jag också tror att det är viktigt att nå denna generation, är frågan, vad är det som vi kommer att nå dem med? Om vi ​​leder denna generation bort från sanningen, kommer vi inte att nå dem - vi kommer att lura dem. Bibeln kallar detta avfall." (Roger Oakland)

Snöstorm lamslår Jerusalem
"Jerusalem har under torsdagen drabbats av den värsta snöstormen på 20 år. Invånarna uppmanas att hålla sig inomhus av stadens katastrofmyndighet."

Kallaste temperaturen på 50 år lämnar 50 döda i Bangladesh och Australien har värmerekord (Eng)
"Värmeböljan över Australien har spetsas till ofattbara nivåer som en olycksbådande-märkt "kupol av värme" ligger som en filt över kontinenten, gnistor av bränder som har orsakat mer än 60 miljoner dollar i skador och krävt mer än 120 bostäder. Medeltemperaturen sträckte över 39 ° Celsius (102 ° F) under sex dagar och lokala temperaturer var så hög att Australian Bureau of Meteorology var benägen att lägga till en ny nyans till sin värme på karta - en djup lila nyans - vilket tyder på en temperatur över 50 ° C (122 ° F)."

Utan socialt arbete förtvinar kristen tro
"Kristet socialt arbete har sin utgångspunkt i uppfattningen att alla människor är olika men har ett gemensamt, det av Gud givna okränkbara människovärdet. När Jesus talar om dessa minsta som sina bröder ställer han sig och oss inte över utan i jämbredd med tiggaren, missbrukaren och brottslingen. Att omsätta kristet socialt ansvar i praktiken handlar inte om att utöva välgörenhet för att få självbilden som oförvitlig och präktig samhällsmedborgare bekräftad. Det bör vara en tankeställare att det finns få som lyckas nå ut till dem som behöver hjälp bättre ände som själva har befunnit sig i rännstenen men kommit på fötter. Varför är det så? Först och främst därför att de med trovärdighet kan peka på att det finns något som är viktigare än att få de materiella behoven fyllda, att det finns en, och endast en, väg till upprättelse och nytt liv och att den går genom honom som vågar påstå att han är vägen, sanningen och livet. Allt kristet socialt arbete behöver ha fokus på Jesus Kristus. När den lekamliga svälten har hävts måste också den andliga hungern mättas."

11/1

10/1

Nu ökar förföljelsen av kristna i Afrika
"Nu skjuter afrikanska länder i höjden vad det gäller kristenförföljelse. Det visar Open Doors årliga lista på de 50 länder i världen som förföljer kristna. Som vanligt är det länder som är influerade av kommunismen eller islam som står för den mesta förföljelsen, på listan graderad från extremt svår till sparsamt förekommande. Islams allt starkare inflytande på Afrika har slagit igenom... Listan toppas dock fortfarande av Nordkorea, lätt följd av Saudiarabien. Det är elfte åren i rad som Nordkorea kommer högst på listan. Bara att äga en bibel i det landet kan leda till dödsstraff eller så hamnar bibelägaren i fångläger tillsammans med flera generationer ur sin familj..."

Iranske pastorn fri igen
"Den iranske pastorn Yousef Nadarkhani ska ha blivit frisläppt igen efter ytterligare 19 dagar i fängelse. Det uppger Mohabat News."

SVT kallade de vise männen för myt
"Användandet av beteckningar som legend och myt är inget som SVT, som ska vara neutralt i religionsfrågor, ska använda sig av. Genom dessa ord styrs folk till uppfattningen att det som programmen handlar om, kan stämplas som myt eller legend. Det kan inte vara SVT:s uppgift att ge ett styrande inflytande på tittarna. Programmen borde i stället ha presenterats exempelvis så här: ”Programmen handlar om de tre vise männen enligt Bibelns framställning om dessa.” (Holger Nilsson)

9/1

Cameron: Vi skulle kriga igen för Falklandsöarna
"På den direkta frågan om han skulle gå ut i krig svarade han: - Självklart skulle vi det. Och vi har ett starkt försvar på plats på Falklandsöarna. Det är av största vikt att vi har snabba stridsflyg där och trupper stationerade på Falklandsöarna. I mars ska de runt 3 000 invånarna på Falklandsöarna, som i Argentina kallas Los Malvinas, hålla en folkomröstning. En överväldigande majoritet väntas rösta för att öarna ska fortsätta att vara brittiska."

Så mycket steg sysselsättningen i USA
"- Detta kan vara lugnet före stormen som vi ser det, säger Ian Shepherdson, chefsekonom på Pantheons Macroeconomic Advisors, till NY Times."

Vart tog bibellärarna i pingströrelsen vägen?
"Vart tog bibellärarna vägen? Numera hör man sällan benämningen bibellärare användas inom Pingströrelsen. Har tjänsten övertagits av vetenskapsteologer? Och det verkar inte längre heta bibelstudier utan teologiska seminarier? Nåväl, denna förändring behöver inte vara ett problem i sig. Under förutsättning förstås att teologi är det samma som Bibelns lära om Gud, och att teologer är lärare (didaskalus) i enlighet med Guds ord. Att vara kritisk mot Bibeln som Guds sanna ord, är långt ifrån den bibelfromhet som gårdagens lärare (didaskalus) i församlingarna stod för. Universitetsexegetik kan visst ha sina fördelar. Det existerar många bevis för det. Men om det är likvärdigt med ifrågasättande och tvivel, då kommer det i förlängningen att mer skada bibeltron än tillföra något gott. Bibelkritikens resultat blir inget annat än förvirring. Den kristna tron uppstår och växer i alla tider av predikan. Men då måste förstås predikan under tro vara hämtad och hållen utifrån Bibelns texter." (Sigvard Svärd)

Flera tusen kristna bussas ut ur Sudan
"Kristna tvingas lämna Sudan där sharia-lagar ska införas. Barnabas Fund, en internationell kristen organisation som stödjer förföljda kristna världen över, har hjälpt 2 300 kristna att lämna Sudan. De har tvingats ge sig av på grund av den allt intensivare fientligheten från landets muslimska majoritet."

Samsyn om demonisering av Israel
"..Moshe Yegar sade att vad gällde synen på och motvilja mot den judiska staten, fanns en total samsyn mellan Schori och Bildt. Vänster och Höger i Sverige uttryckte exakt samma antipati mot Israel, de båda behandlade Israels ambassadör med samma ringaktning, de båda systematiskt nonchalerade ena sidan samtidigt som de samarbetade med den andra sidan – den pistolförsedda Yasser Arafat. Redan för 25 år sedan. Den svenska politiska elitens attityd gentemot Israel är inget nytt, med andra ord. Yttersta vänstern och högern kom inte överens om någonting 1988 förutom om riktigheten av att motarbeta den judiska staten med alla medel – vanligtvis svenska skattemedel. Detta sätter dagens antiisraeliska situation i Sverige i ett skarpt perspektiv. Det som sker idag är inget nytt. Det som däremot är nytt sedan 25 år tillbaka är att nu finns en bredare folklig uppslutning kring denna sjuka besatthet..."
Delta i Kid Kumlins Konstlotteri till förmån för arbetet Förenade Israelinsamlingen Keren Hayesod

Svenska ”tyckare” vet bättre om Israel än folk på plats. Enligt svenska tyckare själva…
"Man måste bara ta sig för pannan när det gäller dessa otaliga svenska ”experter” och ”tyckare” som bara ”vet” så mycket om Israel och de palestinska araberna.
Jag har just kommit tillbaka från 2 veckor i Israel. Spenderade mesta av tiden i den israeliska staden Modi’in. I köpcentrat i Modi’in är ungefär hälften av alla affärsbiträden araber, och hälften av alla kunder är araber. Israeler serverar araber, och israeler köper från araber. Araber köper från israeler, och araber serverar israeler. Problem? Inte det minsta. Vem bryr sig? Vi pratar medmänniskor, punkt slut.
Man måste lämna Israel och komma till det avlägsna Sverige för att upptäcka att ojdå – inget man upplevde i Israel stämde, det som hände hände aldrig, det som inte hände faktiskt hände, svart är vitt och vitt är rött…"

Indien: Avslöjar kvinnans ställning
"– Varje dag står det om våldtäkter av kvinnor med dödlig utgång i indiska tidningar. Den här händelsen är visserligen extrem, men absolut inte ovanlig. Jag är glad att den uppmärksammas. Det sätter press på det indiska samhället och på myndigheterna, säger hon."

8/1

Vittnesbörd: Stolt turk vill nå muslimer med kristen tro
"– Jag var rätt vild, minns han. Det blev mycket nattliv och mycket nöjen. Men framgångssagan fick ett tvärt slut när Hakan som 24-åring drabbades av en svår depression. Det kändes som om livet inte längre var värt någonting. – Under en period sökte jag intensivt efter frid och harmoni i islam. Jag bad. Jag gick till moskén. Men ingenting hjälpte. – En kväll när jag satt på mitt rum och i förtvivlan funderade på att ta mitt liv såg jag plötsligt en gestalt och hörde en röst som sa: Var inte rädd, jag har sett dina tårar. Hakan gick till en vän som var kristen och berättade om sin övernaturliga upplevelse. Vännen sa omedelbart: Du såg Jesus. Det var honom du mötte. Hakan följde sin vän till kyrkan, där man bad för honom. – Genom de troendes förböner blev jag befriad från mina psykiska besvär, och för första gången på ett år kände jag frid inombords. Det var fantastiskt. Det var precis som Jesus sa på mitt rum: Jag behövde inte vara rädd."

‘Lost Tribe’s’ Return to Israel Fulfilling Prophecy?
Är den förlorade stammens återkomst till Israel en uppfyllelse av profetia? "Ett nyligen beslut tillåter nu alla Bnei Menashe (Manasse), ca 7.000, att återvända. "De tio stammarna kan ha gått förlorade för oss i många århundraden, men de var aldrig förlorat i fråga om identitet," Michael Freund från Shavai Israel, berättade CBN News. Freund arbetade i åratal för att bidra till detta ögonblick. Han sa att han tror att Bnei Menashe tillbaka uppfyller bibliska profetior. "Profeten Jesaja säger" al Tera Qui KA Ani, "som betyder" fruktar inte för jag är med dig, säger Gud, "Freund förklaras. "'Jag israch avi zerecha,'" som översätts "från öster kommer jag att föra dina ättlingar". "Detta är de ättlingarna av Israel och de kommer tillbaka från öst", sade han. "Det är som om rubriken i dagens nyheter skrevs av profeten Jesaja 25 eller 2600 år sedan. Det är en fenomenal sak." Den assyriska riket förde Manassah stam i exil för nästan 3.000 år sedan. Även om de bosatte sig i nordöstra Indien, bevarade stam-medlemmar sina judiska rötter mer än 2.000 år. Flera kristna organisationer hjälpte till att föra dem hem." (Eng)
Lost Tribes of Jews from China, India Make 'Aliyah'
Förlorade stammar från Kina och Indien gör Aliyah, dvs återvänder hem (Eng)

EN PLANET I KRIS

Pastorns nödrop mitt i stridernas Aleppo
"I en nyårshälsning från Syrien berättar Serop Megerditchian, pastor i den armeniska evangeliska kyrkan i Aleppo, om hur församlingen kämpar för att hjälpa nödlidande i staden där strider mellan rebell- grupper och regeringsstyrkor rasat i drygt fem månader. ...Nu lever människorna här i Aleppo utan diesel och gas för uppvärmning och matlagning, utan vatten, utan elektricitet, utan läkarvård och bröd. Priserna för förnödenheter är fem gånger högre än i somras. Efter klockan fyra på eftermiddagen förvandlas Aleppo till en spökstad eftersom ingen vågar röra sig på gatorna."

Debatt: Daniel Grahn: Tydlig tro och engagemang hör ihop
"Våra frikyrkofäder kämpade för frihet. Så småningom vann de rätt till åsikter, religion och yttrande. Dessa rättigheter, och fler andra, är värda att bevaka. Rättigheter vi i dag tar för givna, är andra beredda att dö för. Ett namnupprop är det enklaste av opinionsyttringar vi har rätt till i en demokrati. Vi kan gärna problematisera Adventsuppropet. Dock är demokrati, i all sin bristfällighet, troligen den bästa samhällsordning som finns på denna sida evigheten. Är det verkligen klokt att ställa sig utanför den?"

Ett annat sätt att se på makt
"Poängen blir alltså att de ska handskas med makt på andra sätt än världen. Vi tror därför inte att det är en slump att frikyrkan historiskt sett har fostrat en oproportionerligt hög andel lärare, läkare, sjuksköterskor etcetera. Det är inte heller förvånande att den baptistiska traditionen varit en föregångare för ett demokratiskt styresskick i det svenska samhället. Vår poäng är dock att det inte varit på grund av att man primärt ville förändra samhället utan för att man ville lyssna till Guds röst, en röst som kunde tala genom vem som helst – fattig, rik, slav, fri, godsherre, bonde, kvinna eller man. Det var alltså inte en politisk övertygelse som banade väg för förändringar i samhället utan en teologisk. Grunden låg i trohet mot Kristus. De konkreta uttrycken skiftade."

Debatt: Bibelsyn och en vädjan om ödmjukhet och enhet
"Nils Olov Nilsson och andra har flera gånger på olika sätt ifrågasatt Örebro teologiska högskola (ÖTH) och vår bibelsyn. Allra först vill jag betona att vi på ÖTH ställer oss bakom den evangelikala bibelsyn som uttrycks i Lausannedeklarationen: "Vi bekräftar vår tro på både Gamla och Nya testamentets gudomliga inspiration, sanning och auktoritet i dess helhet, såsom Guds enda skrivna ord, utan fel i allt som det påstår och det enda ofelbara rättesnöret för tro och liv."

Vad sås in i nästa generation?
"Vad händer med predikanten som predikar ett evangelium som är skuret i bitar, där han/hon inte är säker på Pauli författarskap, eller om Jesu ord är äkta eller om bibelböckernas innehåll är delvis påhittat? frågar sig teologiedoktor Nils-Olov Nilsson och teologistudent Jonas Rosendahl."

7/1

4/1 - 6/1

Citing Biblical precedent, Netanyahu cautions against ‘rushed’ peace agreement
"Värdera bibliska prejudikat, varnar Netanyahu mot "rusandet" till fredsavtal. När Netanyahu talar på sin veckas bibelstudie-lektion, jämför han de politiska förändringarna i regionen till den veckovisa delen och säger att precis som en välvillig Farao ersattes av en som förslavade judarna, tvingas ledare runt om i regionen ut och det kan hända Abbas också. "I denna veckas Torah del är det skrivet: 'Nu uppstod en ny konung över Egypten, som inte kände Josef." Det händer också i dag", sade han från sin bostad i Jerusalem med hänvisning till den islamistiska presidenten Mohammed Morsi, som ersatte Hosni Mubarak som Egyptens ledare förra året. "Alla vet att Hamas skulle kunna ta över den palestinska myndigheten", sade Netanyahu. "Det kan hända efter en överenskommelse [med Israel], det kan hända innan ett avtal, vilket var fallet i Gaza." Netanyahu syftade på en våldsam kupp 2007 då Hamas tog över Gazaremsan och drev ut den mer moderata Fatahrörelse." (Eng)

Abortbilder fick pojkvännen att tänka om
" Anna var i femte veckan och grälade med sin pojkvän, som tyckte att hon skulle göra abort. När han såg bilderna på hemsidan abortnej.se vände allt. Nu har deras barn fyllt två år."

Så mycket kostar gatuvåldet
"Våldet på gatan har en skyhög prislapp. Ett år av våldsbrott i Södertälje har tio år senare kostat samhället drygt två miljarder. Varje barn som blir livsstilskriminell kan i 40-årsåldern ha orsakat kostnader på upp till 80 miljoner. ”Vi måste börja förstå vidden av det”, säger Patrick Ungsäter, polismästare i Södertälje."

Dr Doom: Finansiell mardröm
"Ekonomiprofessorn Nouriel "Dr Doom" Roubini, sågar nyårsdagens amerikanska budgetuppgörelse. En ny kris väntar runt hörnet, anser han. En fondjätte varnar samtidigt för stora svängningar på världens marknader i uppgörelsens kölvatten. Budgetuppgörelsen i USA duckade för alla viktiga frågor. Genom att inte sänka några kostnader har demokraterna stärkt republikanerna, som vill fortsätta med ofinansierade skattesänkningar. Det skriver den amerikanske professorn Nouriel Roubini, även kallad Dr Doom, i Financial Times."

Bokförlag tog bort Israel från karta
"Det brittiska bokförlaget Garnet publishing har fått svidande kritik sedan det nyligen upptäcktes att Israel helt tagits bort från en karta i en av deras läroböcker. Istället stod texten "ockuperade Palestina" över Israels landområde. Nu ber förlaget om ursäkt."

3/1

Med hopp om ett gott kometår 2013
"År 2013 har möjlighet att bli ett exceptionellt kometår. Enligt astronomer kan det kanske bli lika bra som 1996 och 1997, när två kometer var synliga för blotta ögat. Astronomer känner till två nyupptäckta kometer som är på väg att närma sig solen, och som har möjlighet att kunna bli synliga för blotta ögat under det kommande året – kanske rentav riktigt spektakulära."

Ingen vill eller vågar blicka framåt längre
"För tio år sedan var det ingen som kände till ordet ”budgetstup”. Ingen talade om jordens undergång. Nu känns det som en standardiserad del av nyhetsbevakningen. Någon gång i månaden larmar högt uppsatta klimat­­forskare med panik i rösterna. Ingen bryr sig. Jag föreställer mig att det är av samma anledning som ingen vill eller vågar blicka framåt. Undergångssymfonin spelas ju ändå redan i bakgrunden..." (Krönikör Ronnie Sandahl Höglund, Aftonbladet)

Vittnesbörd: F d känd muslimsk iransk politiker mötte Guds kärlek i Jesus Kristus (Video Eng)
Efter att ha fölorat allt mötte Daniel Shayesteh kristna och fick höra och även läsa evangelium om Jesus Kristus i Bibeln. Från att ha hatat Israel och kristna och uppmuntrat ungdomar till självmordsbombningar mot Israel, blev han frälst och förvandlad av Guds kärlek. Hans fru Mary såg förändringen på sin man som nu var kärleksfull istället för dispotisk och hård enligt radikal islamistisk filosofi och hon började läsa NT i smyg och greps av den "underbara boken". Efter 2,5 månad hade hon en dröm, som hennes man nu kunde visa att den står beskriven i Bibeln. Även hans hustru blev frälst och fri från mycket fruktan som hon hade levt med tidigare. Den dagen var första gången som hennes man kallade henne "honey" (sötnos eller älskling).

Danmarks drottning skeptisk till Facebook
"”Det är en tendens i tiden att teckna en bild av det perfekta livet med äktenskap, barn, ett inspirerande arbete, spännande fritidsintressen och ett ungdomligt utseende oavsett ålder. Vem kan leva upp till allt det?”, frågade sig drottningen."

RK varnar för uppror i Europa
"Miljoner européer som för inte så länge sedan var ganska välmående har nu svårt att skaffa mat. Europa bör därför förbereda sig på folkliga uppror, liknande dem som skakat Nordafrika, varnar Internationella rödakorskommittén (ICRC)."

2/1

USA allt närmare finansstupet
"För första gången på 40 år samlas USA-kongressen på nyårsafton. Om inte republikaner och demokrater når en kompromiss före tolvslaget väntar det omtalade finansiella stupet med skattehöjningar och stora nedskärningar."

NYHETSBREVET 41 (SIgvard Svärd)

1/1

Artikeln >> OHLINS: Kommer ni ihåg förra gången en spektakulär komet kom ? Holmes 17 P visade sig samtidigt som kvartetten samlades 1:a gången - När vägkartan för fred aktualiserades i Annapolis 2008. Är denna komet ett ytterligare tecken från Gud att Israel kommer att delas i en falsk fred snart?

Luk 21:25 Tecken skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna (ASTRON) och på jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. (Globala problem som tvingar fram globala lösningar)

Joel 2:30 Och jag skall låta tecken synas på himlen och på jorden: blod, eld och rökpelare. (VULKANUTBROTT?) Joe 2:31 Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda. Joe 2:32 Och det skall ske att var och en som åkallar HERRENS namn skall bli frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem skall det finnas en räddad skara så som HERREN har sagt, bland kvarlevan som HERREN kallar. Joe 3:1 Ty se, i de dagarna och på den tiden, när jag gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap, Joe 3:2 skall jag samla alla hednafolk och föra dem ner till Josafats dal. (HARMAGEDON) Där skall jag hålla dom över dem för mitt folks, min arvedel Israels, skull, som de har förskingrat bland hednafolken. De har delat mitt land

Lägg märke till att delningen av landet under den falska freden kommer innan Herrens Dag och Harmagedon. Man kommer att ge Palestinierna västbanken och efter ytterligare några år kommer Jerusalemfrågan. Den kommer ingen att kunna lösa men det blir en svår tid innan Herren kommer på skyarna.

Ordet säger att världen (FN - NATO) kommer att tvångsdela Jerusalem för att ge Palestinierna Östra Jerusalem som Huvudstad. (Vedermödan - Harmagedon)

Sak 14:1 Se, HERRENS dag kommer! Då skall man dela bytet bland er. 2 Ty jag skall samla alla hednafolk till strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas, husen plundras och kvinnorna våldtas. Halva staden skall föras bort i fångenskap. Men återstoden skall inte bli utrotad. 3 Sedan skall HERREN gå ut i strid mot dessa hednafolk, så som han stred förr på drabbningens dag. 4 På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut. Och Oljeberget skall delas mitt itu, från öster till väster, till en mycket stor dal genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder.

Alltså:
Fredsplan steg 1 = Västbanken till Palestinierna och en falsk fred (1 Tess 4:14- 1 Tess 5:4)
Fredsplan steg 2 = Efter X antal år skall Jerusalem delas (det blir med våld)
Sedan kommer Herrens Fredsplan för alla som är frälsta.