Profetiskt: "JUST NU" ARKIV 2010 >> 2011 - 2012 >>

6

 


OBS! NYTT BIBELSTUDIE

Adam och Eva Del 3 - Ledarskapet NT Elvor Ohlin: >>
"Vi kan konstatera utifrån bibeltexterna att församlingsledningen i NT utgörs av en grupp/ett team av ledare. Det är män och kvinnor som kallas äldste, församlingsföreståndare eller församlingsledare. Bland dem ingår förkunnare som har en speciell kallelse att predika och undervisa, stationella eller resande. Hos dessa framträder olika gåvor som apostel, profet, evangelist eller herde och lärare... Paulus ord till församlingsledarna i Efesus, borde aktualiseras som aldrig förr. Det vilar ett ansvar på varje förkunnare och varje ledare när det gäller vaksamhet och att varna för "vargar i fårakläder". Äkta kärlek visar sig i omsorg och att man skyddar och varnar fåren för det som kan leda vilse, skada eller splittra."

 

30/9

BLAIR KRITISERAS AV KOFI ANNAN
DNA FRIADE DÖDSDÖMD

 

29/9

Kontinentalplatta på väg att spricka i sär
De två enorma jordskalven utanför Sumatra i april är unika. Den indisk-australiska plattan håller nämligen på att spricka i två bitar. – Det stämmer, säger Reynir Bödvarsson, seismolog.
Jes 24:19 Jorden brister, ja, den brister. Jorden rämnar, ja, den rämnar. Jorden vacklar, ja, den vacklar.

Attentat mot judiska församlingen
"En sprängladdning exploderade i natt vid dörren till judiska församlingen i Malmö. Två 18-åringar har gripits och polisen misstänker fler inblandade.-Jag blev chockerad över att det händer nu, säger församlingens ordförande Fred Kahn."

Kyrkan lurades av KGB
"De av Sovjet utsedda delegaterna fick alltid sin vilja igenom när det gäller slutdokumenten i de kyrkliga fredskonferenserna på 1980-talet, menar Wilgot Fritzon, med anledning av den uppblossade debatten om DDR:s infiltration... Det måste kännas lite pinsamt i dag att den ungerske biskopen Zoltan Kaldy så oreserverat stöddes av den svenska lutherska delegationen när han röstades fram att bli ledare för Lutherska Världsförbundet 1984. Ingen ville då lyssna på viktig information som pekade på att Kaldy var kommunistregimens utvalde man. Nu har arkiven berättat att denne biskop spionerade för sitt lands beryktade säkerhetstjänst, som i sin tur hade nära samarbete med Stasi i DDR. Jag är övertygad om att mycket kan göras i det tysta. Men historien visar att vi ofta är alltför naiva när det gäller förtryckarregimer. Den som är villig att lära sig något av misstag som gjorts borde erkänna KGB:s infiltrering och välkomna en granskning..."

Så hotas yttrandefriheten
"Det kan inte vara rimligt att islam ska ha en gräddfil i avseendet att vara undantagen från kritik. Våra politiker måste vara vaksamma och mycket tydliga när det gäller detta. Och det bör inte vara efterföljansvärt att avstå från att evangelisera bland muslimer. Som kristna har vi en svår men viktig uppgift att i alla sammanhang förmedla Kristi kärlek och sanning."
Ohlins: Det är skandal att böneutrop tillåts i Botkyrka. Det jämförs med kyrkornas kyrkklockor, vilket är en löjlig jämförelse. Ett böneutrop är ett proklamerande av ett (antikristligt!) budskap som påtvingas människor.

”Ty när jag är svag, då är jag stark”>> Vi talar om den mest radikala och effektiva metod som finns för att utmana den medelklass­kyrka som tillber Gud som om han vore Stålmannen och som har glömt att det är i svagheten som Guds kraft visar sig.

28/9

 

ÄR JORDANIEN NÄSTA BRAND?
IRAN LADDAR UPP FÖR ATT BEMÖTA VÄSTFLOTTAN
(AFTONBLADET) MUSLIMSKA BÖNEUPPROP GODKÄNDES

27/9

(Exressen) Ännu en dansk har isolerats för Sars-liknande symptom.
Samtidigt förbereder Smittskyddsinstitutet sig på att viruset ska komma till Sverige. – Vi följer allt som rapporteras internationellt, meddelar vården och förbereder laboratorier här, säger Anders Wallensten, biträdande statsepidemiolog >>

Kyrkan och Torah del 7 av Sven Reichmann >>
"Tron kommer av predikan Det ligger djupa hemligheter av vishet i detta att Gud inte från början sa att "om du så småningom offrar din son så skall jag …." Abraham fick i stället under en lång tid av sitt liv lära sig att lita på Herren trots att hans vägar inte alls liknar våra. Ur livets blandning av glädje och besvikelser fick Abraham lära sig att lyssna både till Gud och till människor utan att för den skull förlora sin självständighet. Detta är trons viktigaste kännetecken – att man vill lyssna för att förstå och lära känna dem som man lever med, Gud såväl som människor. ...Överallt där människor vill lyssna till Gud eller till hans bud – lyssna för att lära känna Herren själv – där är också trons rättfärdighet en realitet. Ödmjuka människor känns igen på att de är beredda att lyssna, även till människor – lyssna och pröva. Israels trosbekännelse säger oss att man likt Abraham kan lyssna in Gud tills man älskar honom av hela sitt hjärta."

Allvarlig situation för mission i Pingst >>
Nils-Olov Nilsson: När jag jämförde med förra årets siffror hade antalet missionärer minskat med 20. I dag har vi endast 170 registrerade missionärer. Många av dem är redan pensionärer. Missionssituationen har aldrig varit allvarligare än nu. Och det är värt att notera att intresset för mission och evangelisation följs åt; de löper parallellt. Det betyder att minskar missionsintresset är det ofta ett tecken på att själavinnarintresset också har svalnat.

...Europa är egentligen en viktig fråga kopplad till SKR och arbetsdokumentet Charta Oecumenica, i vilket man har förbundit sig att inte ägna sig åt proselytism. Det vill säga man bör inte rikta sin mission mot ortodoxa och katoliker. För de är ju redan kristna. Men stämmer det? I lika hög grad kan man fråga sig om Sverige är kristet bara för att vi har en medlemsstark luthersk kyrka? Naturligtvis är det inte så enkelt. Europa är överfullt av namnkristna som visserligen hyllar kristendomen men saknar andlig nyfödelse. I Spanien och Grekland når antalet evangeliskt kristna kanske en promille.

Ska vi rygga tillbaka för den katolska eller ortodoxa kyrkans inställning till vår "proselytmission"? Har vi kanske blivit fega, eller är det den tilltagande ekumeniken som i förlängningen skär av den gren vi sitter på?

 

26/9

EN NY RUNES HÖRNA KLAR
NYTT UTBROTT AV FARLIG SJUKDOM

Alf Svensson attackerar Sjöstedts Ship to Gaza-resa >> Alf Svensson: - Det verkar ju som om Gaza skulle vara isolerat av rent okynne, men vi vet att området styrs av Hamas, en terrororganisation som skjutit tusentals raketer in på israeliskt område. Vi känner också till att Iran förser Hamas med både det ena och det andra, inte minst vapen, säger han.

25/9

Japan kraschar i slowmotion >> "Det som är allra mest uppenbart är oftast det som är lättast att missa. Ett mycket stort land ser ut att i slowmotion vara på väg mot historiens största krasch. Världens reaktion: gäsp."

SUPERSTATEN PÅ VÄG OCH SLUT MED DEMOKRATIN I EUROPA

SAMMA SOCIALA UPPROR SOM NÄR HITLER KOM TILL MAKTEN

KATOLSKA KYRKAN ERKÄNNER SEXÖVERGREPPEN

Taiwanfartyg mot omstridda öar >> "Kinesiska patrullbåtar befann sig i dag på japanskt vatten vid de omstridda öarna i Östkinesiska havet som både Japan och Kina gör anspråk på."

24/9

23/9

Brian: "Israel simulerade krigsspel på Golan, och detta är en mycket viktig nyhet. Krig behöver inte ske över en natt, men det finns tecken. Vi ser tecken på att krig är nära. Rapporter om militära rörelser i hela Mellanöstern, oro som ofta sker före krig, ledare i öppen fejd är ovanligt men ett starkt tecken på krig och den kvantitativa lättnaden är västs hopp att kunna förhindra en ekonomisk härdsmälta före kriget. Alla dessa tecken pekar på krig, och det snart...." EN NY PASTOR BRIAN NEWS (Pdf)

 

2 Tim 3:1 Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. 2 Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, 3 kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det (Gk: DE) goda, 4 falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning i stället för Gud 5 och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem! 6 Bland dem finns sådana som smyger sig in i hemmen och snärjer svaga kvinnor, som är tyngda av synder och drivs av många slags begär 7 och som ständigt undervisas men aldrig kan komma till insikt om sanningen. LÄNK TILL ARTIKELN

 

22/9

Om en gudstjänst i Sveriges Radio >> Ingegerd Tillenius: Alla religioner är jämställda här. Muslimsk bön i etablerade moskéer är män i strumplästen, näsan i golvet; Allah är stor. I nämnda gudstjänst bad en muslim med fria ord (!) och jag antar att han stod upp på sina fötter med skorna på; Gud, låt islam bli etablerad. Tänk om en kristen hade bett motsvarande bön för sin trosrörelse med en muslim vid sin sida i svensk radio. Då hade det blivit liv i luckan. Med diskrimineringslagen som stöd.

Stig Melin: Ett nytt sorts falsarium? >> Att människor skriver fantasiböcker om himlen är väl en sak. Ett fascinerande ämne i sig. När man menar att det är ett vittnesbörd av någon sorts verklighet måste man börja tänka. Och då kan man ana konturerna av elakt spel.

21/9

Vittnesbörd: Jesus tog bort suget efter droger >> "Monicas mörka upplevelser är historia • Nu hjälper hon andra. Band av bitterhet och ilska från barndomen bröts genom varsamma själavårdsamtal där Jesus gjorde Monica fri. – Jag är så lycklig varje dag över att traumat från min barndom kunde brytas, säger hon."

20/9

Nu är det tid att lyfta blicken >> Wilgot Fritzon: Jesus uppmanade oss faktiskt att vara fågelskådare. "Se på himlens fåglar". Grundtexten för ordet se är "fäst era ögon, se närmare på". Varför? Har fåglarna möjligen något att lära oss? Läran om fåglar kallas ornitologi. Den kände engelske teologen John Stott, som också var en stor fågelskådare, myntade ordet orni-teologi. Och reformationens teolog Martin Luther skrev: "Gud låter fåglarna bli våra lärare. Det är stort att en hjälplös sparv blir i evangelierna en teolog och predikant för den visa människan? ...Ugglorna fascinerar oss. De kan vrida huvudet minst 180 grader, någon eller några arter upp mot 270 grader. Så kroppen kan peka åt ett håll och huvudet åt det andra. Vi människor bör både se bakåt och framåt i livet. Bakåt med tacksamhet för mycket som Gud har gett oss, framåt med förväntan på vad han vill ge oss. Men vi gör alltför ofta bara antingen eller. Att se både bakåt och framåt gäller även Jesu tillkommelse. Bakåt när han först kom, och framåt i förväntan mot hans andra tillkommelse... Jesus har all anledning att säga åt oss att bli fågelskådare." Ohlins: :=)

 

SKR lockar till avfall genom "interreligiös" bön >> "SKR:s agenda verkar vara att vilja föra in en humanistisk synkretistisk religionssyn. Tanken är ju att vi egentligen ber till samma gud. Allt i den humanistiska toleransens namn. Humanisterna kan jubla. De vinner också en seger genom interreligiös bön eftersom det underlättar den fortgående avkristningen. Gud är ju enligt dem ändå bara ett "hjärnspöke" som de olika religionerna kokat ihop. Så bryter SKR mot det första budet, "Du skall inga andra gudar hava jämte mig" (2 Mos 20:3). Likt många fariséer på Jesu tid förkunnar SKR i stället humanistiska bud vilket Jesus mycket strängt gick till rätta med: "Förgäves dyrkar de mig, eftersom de läror de förkunnar är människobud. Ni upphäver Guds bud och håller er till människors stadgar (Mark 7:7-8)... SKR kan därför inte sägas vara en sund kristen organisation. Därför bör medlemskyrkor och församlingar allvarligt överväga att gå ur en organisation som så kraftigt bidrar till avfall från Guds Ord och till en falsk ekumenik."

 

Niklas Piensoho lyfte svensk pingstmission i sin predikan >> Det hela mynnade ut i två punkter. Först, att alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. - Det gäller i regeringskansliet, kungahuset, präster och biskopar, svetsare, taxichaufförer och civilingenjörer. Den andra punkten var att den som är fri från synd ska kasta den första stenen. Efter det avrundade pingstpastorn sin åtta minuter långa predikan. - Jag tror på en Jesus som är både sanning och nåd. För Sveriges Riksdag och regering, för kungahus och för alla som bor i vårt land. Men också för Afrikas folk, och en hel värld som behöver uppleva ljus, värme och trygget. Gud välsigne er alla i erat viktiga ledaruppdrag.

 

19/9

 

18/9

Nytt ordkrig om iranska kärnvapen >> Skulle Israel slå till på egen hand hotar general Jafari med att utplåna landet: – Med tanke på att Israel är ett geografiskt litet land och dess utsatthet när det gäller en stor mängd iranska missiler, så tror jag inte att det finns den minsta fläck av Israel som går säkert, sa generalen enligt den ryska nyhetsbyrån Ria Novosti.

 

17/9

16/9

Vad menade Jesus där Han i Matteus 5:17 säger, att Han inte kommit för att upphäva lagen eller profeterna utan för att fullborda den? Aaron Budjen svarar (Sv). >> Läs Aarons eget vittnesbörd (Eng) om hur han försökte bli en bättre person genom lagen och sin judiska tradition och om hur han fann Messias Jesus, när han studerade till rabbin. >> "However, when studying the Scriptures and reading many prophecies about who the Messiah would be and how we would know him, it was clear to me that only one person ever fulfilled what was apparently impossible to fulfill, that was Jesus of Nazareth." (Översättning till svenska: >> )

Vi måste tala sanning om islam >> Liselotte Mattson: "Det är också vår plikt att stå emot förtryck, terror och våld och att tala ut sanningen. Vad är då jihad? Koranen säger uttryckligen att det är en muslims plikt att breda ut islam. Koranen påbjuder ett borttagande av alla otrogna - judar, kristna, buddister, hinduer, sekulariserade och så vidare. Iran, Saudiarabien, Hamas, Al qaida och många fler gör ingen hemlighet av att striden gäller först lördag (judar), sedan söndag (kristna). Att förneka att islam i dag, under fanatiska ledare, är världens blodtörstigaste religion, det är cyniskt. Inte bara gentemot våra kristna syskon som slaktas runt om i världen, eller våra svenska medborgare som sitter fängslade, utan även mot dem som söker skydd här i landet, invandrare som flytt undan terror och som registreras här av sina hemregeringar. "

SEA: Om detta är vi överens >> "De mest förföljda i ett globalt perspektiv är kristna. På många håll kommer den värsta förföljelsen av muslimer från andra muslimer. Vi ser att antisemitismen i Sverige ökar i områden som präglas av islam, liksom i högerextrema kretsar. Oavsett om bevekelsegrunderna är religiösa eller politiska måste antisemitismen bekämpas."

 

15/9

ARTIKEL: MR TONY BLAIR SOM EU PRESIDENT? (DAN 7 10 horn + 1)

KOMMER KINAS EKONOMI ATT GÅ OMKULL DETTA ÅR?

PROTESTER FÖR ATT UPPHÄVA OSLOAVTALET

Fel kalla föregångarna för "banalteologer >> Pastor Sigvard Svärd: Det gör mig bekymrad att nutida så kallade pingstteologer kan benämna sina föregångare för "banalteologer". (Ulrik Josefsson i Världen idag 7 juli). Var "banalteologerna" de pastorer jag hörde som ung i min hemförsamling: exempelvis Harry Johansson, Holger Johansson, Sam Larsson med flera? Eller menas pastorerna George Gustavsson, Harald Gustavsson eller Wasti Feldt-Johansson? Dessa pingstpredikanters undervisning överträffar många av de unga pingstpastorernas förkunnelse i dag. Om akademisk utbildning mer leder till ifrågasättande av Bibelns innehåll än tro på att Bibeln är Guds sanna profetiska ord, har vi i stället för att gå framåt gått vilse. Det är oroande att en del medelålders pingstpredikanter känner sig rädda för hot om förlorad anställning och rentav uteslutning ur den "nysatta" pingstgemenskapen för att de har kritiska åsikter om den teologiska utvecklingen, till exempel i fråga om dop och församling. Hos dem finns en smygande känsla av att ett modernt konventikelplakat håller på att upprättas. Tiden får utvisa om deras oro om "tyst i klassen" var befogad.

14/9

STOR RISK ATT DEN DÖDLIGA SJUKDOMEN SPRIDER SIG VIDARE

Luk 21:11 Det skall bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra. Fasansfulla ting och stora tecken skall visa sig från himlen.

 

GREKLANDSKRISEN LÅNGT IFRÅN ÖVER

"Risk att protesterna eskalerar" >> "Tajmingen för den islamkritiska filmen kunde inte ha varit sämre. Det känsliga läget i Mellanöstern gör att protesterna riskerar att eskalera och skapa oroligheter över hela regionen. – Tänk på att skotten i Sarajevo var en relativt liten händelse, men den ledde till första världskriget, säger Jan Hjärpe, religionshistoriker i islamologi vid Lunds universitet, till DN.se."

USA:s ambassad i Jemen stormades >> "Mycket är fortfarande oklart efter angreppet på USA:s konsulat ett drygt dygn tidigare. Men rapporter från libyska och amerikanska källor liksom från lokala vittnen beskriver delar av händelseförloppet. USA tror att angreppet på konsulatet var en välplanerad räd som bar al-Qaidas kännemärken snarare än en spontan missnöjesyttring."

På väg mot unionen: ECB ska övervaka EU-banker >> EU-kommissionen lade på onsdagen fram ett förslag som gör Europeiska centralbanken till en europeisk banktillsynsmyndighet i en bankunion.

 

13/9

 

12/9

Pingstkyrka i Moskva förstörd >> "En pingstkyrka i Moskva har förstörts. Människorättsgrupper hävdar att rivningen är beordrad av ryska myndigheter och ett led i att begränsa de kristnas inflytande. ...På några banderoller uttryckte några sin mening om det inträffade. På en stod texten att läsa: ”Byggnaden är raserad – men kyrkan lever!” som en hälsning till ansvariga för förödelsen."

OBS ! David Wilkerson profeterade att vi skulle få se den här utvecklingen i Ryssland >>

Präster och pastorer vädjar för utvisningshotade iranier >> "Dödsstraff väntar en mamma och hennes dotter om de tvingas återvända till Iran. Det skriver 47 präster och pastorer i en debattartikel i Nerikes Allehanda."

Får man kritisera islam? >> Stefan Swärd: "...Det är inte ett främjande av religionsfrihet att vilja dämpa och tona ned kritiken mot islam. Bland annat länder som Sudan, Saudiarabien och Iran tillämpar dödsstraff mot dem som lämnar islam. I andra länder kan det bli långvariga fängelsestraff eller tortyr. Det handlar till exempel om Pakistan, Afghanistan, Irak och Jemen. Denna praxis har sin grund i vad profeten Muhammed har sagt. I arbetet bland muslimer i Sverige möter vi en liknande typ av praxis. Muslimer i vårt land som konverterar till kristen tro utsätts för hot, social utfrysning, förföljelser och misshandel av andra muslimer. Det här måste man våga prata om och lyfta fram, utan att bli anklagad för att ägna sig åt rasism och främlingsfientlighet. Islam är ingen folkgrupp, det är en religion. Det är inte rasism att kritisera förtryck av människor som uppkommer som en följd av religion. En sådan kritisk granskning gäller naturligtvis inte bara islam..."

11/9

Iransk pastor möter familj efter 1000 dagar i fängelse >> "Den iranske pastorn Yosef Nadarkhani är fri. Efter 1 062 dagar i fängelse kunde han i går återförenas med sin familj. Trots hård press har Nadarkhani hela tiden vägrat att avsäga sig sin kristna tro och återvända till islam."

10/9

 

9/9

En miljon självmord varje år >> "Varje år tar runt en miljon människor sitt eget liv. Självmord skördar fler liv än mord och krig tillsammans, konstaterar Världshälsoorganisationen (WHO). Antalet självmordsförsök är 20 gånger högre, enligt rapporten. Fem procent av världens invånare försöker ta sig liv någon gång.

8/9

Vittnesbörd: "Jesus har hjälpt mig att bli fri från droger" >> "Bosse Tång levde i drogmissbruk och kriminalitet i trettio år. I perioder lyckades han hålla sig nykter och drogfri men det höll aldrig hela vägen ut.- Det var Jesus som fattades men det hade jag ingen aning om då, säger han."

Adam och Eva Del 2 - Ska kvinnan tiga? >>
Elvor Ohlin: "Sedan pingstdagen, när den helige Ande föll över 120 bedjande män och kvinnor i "den övre salen", hade alla nådegåvor i funktion (Apg 2). "Ni kan alla få profetera..." (v 31). Hur kunde Paulus sedan gå emot uppfyllelsen av profetorden i Joel 2 och säga att kvinnorna ska tiga? Eller gjorde han det? Nej, naturligtvis inte!"
Adam och Eva Del 1 är uppdaterad >>
Undervisningen finns även på bibelstudier >>

7/9

”En kollaps kan drabba Sverige hårt” >> "Det kan räcka med att Deutsche Bank eller någon svensk storbank erbjuder sparkonton i krisländerna med garantier från Tyskland eller Sverige, vilket snabbt skulle tömma krislandets egna banker på insättningar. - Vi befinner oss ett enda affärsbeslut från ett fullkomlig kollaps för det spanska banksystemet, säger han. - Det skulle bli början på slutet för det landet."

 

Nu ska det avgöras om Nadia får bära sitt kors >> "Hur mycket får tron synas och påverka arbetet - det var frågan i samband med tisdagens överläggningar i Europadomstolen. I centrum stod fyra brittiska medborgare och den brittiska staten."

Judiska högtider förbjuds i Egypten >> "Nu stängs den sista synagogan i Egypten, den mäktiga Eliyahu Hanavi i Alexandria. Det sker "av säkerhetskäl”...Levana Zamir, ledare för en internationell organisation för egyptiska judar, bosatt i Israel, säger att detta är dödsstöten för judiskt liv i Egypten... Nu gör hatet mot staten Israel att de få judar som finns kvar knappt vågar visa sig ute, uppger tidningen."

 

 

6/9

 

5/9

KARINS NYHETSBREV OM ELLELS MINISTRIES

”Irans hämnd kan nå USA-baser” >> "Om Israel genomför flygräder mot kärnanläggningar i Iran så kan Teheran komma att svara med anfall mot amerikanska militärbaser i Mellanöstern, även om USA inte medverkat. Det säger ledaren för den Iranstödda Hizbollahrörelsen i Libanon.

Världens kyrkor söker samsyn om mission >> Berndt Isaksson: "Man behöver inte vara konspiratorisk för att ana att detta kommer vara något mycket interreligiöst och säkerligen ett avstamp bort från den exklusiva bekännelsen att Jesus är den enda vägen till Gud. Jag kan ha fel i mina farhågor, men jag misstänker att detta kommande missionsdokument i Kyrkornas världsråd kommer bli ett dråpslag mot all klassisk kristen mission och evangelisation."

 

4/9

 

VIDEO MED J . C Rosenberg - EPICENTER 

 

3/9

Idag: Israel firas i svenska manifestationer >> "På söndag kommer Sergels torg i centrala Stockholm att fyllas av människor som vill visa sitt stöd för Israel. Bakom arrangemanget står Annika Hernroth-Rothstein."

Pingtskyrkor attackerade i Kenya >> "Under veckan har ett antal kyrkor, pingstförsamlingar och andra protestantiska kyrkor, attackerats av muslimska ungdomar i den kenyanska kuststaden Mombasa. Attackerna är en följd av mordet på en radikal muslimsk ledare."

Han kämpar för två dödshotade iranska kvinnor >> "De två kvinnorna menar att de lämnat islam och numera är kristna. Men att så är fallet tror inte Migratonsverket och nu sitter de inspärrade i väntan på utvisning. "Att åka till Iran betyder döden för en av dem och tvångsgifte för den andra", säger artisten Ingemar Olsson, som jobbar som pastor i Ängebykyrkan i Fellingsbro, där kvinnorna funnits med."

 

2/9

Kyrkan och torah Del 6 av Sven Reichmann (Pdf)

Azaryahu ger respons till artikel som försvarar Iris Ministry >> "...FRÅGA: Skulle inte så här många nykristna i ett område där det bor 6-7 milj. märkas extremt tydligt? Säg att det under en tioårsperiod blev 1/2 milj. nykristna i Norge? Skulle det vara svårt att få dessa siffror bekräftade? Varför är det så att vissa personer som har besökt dessa områden i norra Mocambique inte har hört talas om fler kyrkor? Vi kanske bör fråga fler?..." Lennart Jaretegs artikel om Heidi Baker

 

Säger inte religionerna samma sak? >> Stefan Gustavsson: "...Tre radikalt olika påstående om Jesus. Islam: Han dog inte. Judendom: Han dog men uppväcktes inte. Kristen tro: Han dog och uppväcktes från de döda. Här ställs vi inför ofrånkomliga val. Det går inte att komma undan; religionerna kan inte vara sanna samtidigt. Vi måste ta ställning. ...Den kristna församlingen behöver vakna ur sin Törnrosaslummer och ta de stora frågorna på allvar. Det finns dramatiska antingen eller att ta ställning till. Som frågan om Jesus."

1/9

Todd Bentley: "Jag slog på Guds befallning" >>
Ohlins: Dårskapen fortsätter men tack och lov med väldigt få åhörare. I Lakeland gjorde Bentley sig bland annat känd för att påstå att han hade uppväckt minst 12 döda till liv. Alltihop visade sig vara lögn enligt TV reportrar som undersökt saken. Att han försvarar sitt våldsamma beteende och skyller på Gud är lågt, nu när han är i Norge med sin fru och f d älskarinna under sitt förra äktenskap. 2Tim 3:13 Men onda människor och bedragare skall göra framsteg - till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna. Ett annat exempel: Brasiliansk pastor ”sniffar” Bibeln för att locka unga >>

Livsmedelsbrist leder till fler krig >> "Livsmedelspriserna har stigit markant i sommar, och antalet människor som svälter är fler än någonsin. Om inget görs kommer bristen på mat snart bli den största orsaken till internationella konflikter, enligt en rapport av investeraren Jeremy Grantham."
Matt 24:7 Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. 8 Men allt detta är bara början på 'födslovåndorna'.

"Västvärlden har byggt upp ett ohållbart system" >> "Globalt sett är spannmålspriset ett problem för dem som lever på marginalen. Ett land som Sverige klarar livsmedels-höjningar bättre, men samtidigt finns det ett moraliskt ansvar att brottas med, menar Henrik Grape från Svenska kyrkan."

8

Dölj inte vår kristna historia >> "...Svensk lagstiftning bygger på tio Guds bud och de kristna värderingar som Bibeln står för. Vi skulle inte bli överraskade om någon snart föreslår att vi ska göra om hela vår lagstiftning, med hänvisning till att Sverige i dag ska vara ett land utan kopplingar och bindningar till det kristna budskapet."