Profetiskt: "JUST NU" ARKIV 2010 >> 2011 - 2012 >>

6

 

OBS! DENNA SIDA UPPDATERAS ÅTER DEN 3 - 4  MAJ

16/4

7

(Chrislam >>) Marschen har startat mot världskyrkan >>

u

Kina siktar mot världsherravälde. Samtidigt går utvecklingen av mänskliga rättigheter åt fel håll. Frågan är vad som händer om vi får ett nytt Himmelska fridens torg samtidigt som Kina kopplar greppet om världsekonomin. >>

15/4

Framväxande svamp hot mot djur-växt-och ekosystemens hälsa >> "De senaste två decennierna har man sett ett ökande antal elakartade smittsamma sjukdomar i naturliga populationer och hanterade (manövrerade) landskap. I både djur och växter, har ett oöverträffat antal svamp och svamp-liknande sjukdomar som uppkommer, orsakat några av de mest allvarliga dödsprocesser och utdöenden som någonsin bevittnats i vilda arter, och det äventyrar livsmedelsförsörjningen..."

Hos 4:1 ...Ty HERREN går till rätta med dem som bor i landet, eftersom ingen sanning och ingen kärlek och ingen kunskap om Gud finns i landet. 2 Man svär och ljuger, mördar och stjäl och begår äktenskapsbrott. Man far våldsamt fram, och blodsdåd följer på blodsdåd. 3 Därför sörjer landet, och allt som lever där tynar bort, både djuren på marken och fåglarna under himlen, till och med fiskarna i havet förgås.

Matt 24:7 Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. 8 Men allt detta är bara början på 'födslovåndorna'.

14/4

Tydliga skillnader vid debatt om helvetet (Sv) >>"- En avgörande fråga är om människosjälen i sig är evig. Bibeln lär inte detta. Visa mig ett enda bibelord som säger att människosjälen är evig. Tvärtom, Gud allena är odödlig och han ger evigt liv, sa Åhman. Swärd menade att det är felaktigt att lyfta fram den traditionella kyrkans syn på helvetet som den enda som är problematisk. Till exempel ansåg han att den syn Åhman representerar förminskar betydelsen av de gärningar vi gör på jorden. - Varför Jesu varnande helvetespredikningar om det bara är vanlig död, som ju även ateister och humanister tror på, som är slutresultatet? Jag vet inte exakt vad helvetet är, däremot vet jag att det är ett uttryck för ett fritt val."

Jesus går inte att komma undan (Sv) >> Stefan Swärd: "Vi kan inte komma undan Jesus. Vi måste ta ställning till uppståndelsen, om den är sanning eller myt, och det påverkar våra liv i dag".

Märkligt hur ofta CNN just använder frasen "A world without borders" det här är givetvis en "hjärntvätt" och ett förberedande för New World Order och 666 = Politik - Religion - Ekonomi (Upp 13) BABYLON. >>

Nej tvärtom har Gud satt upp ländernas gränser för ett syfte:

Apg 17:24 Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är Herre över himmel och jord bor inte i tempel som är gjorda av människohand. 25 Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något, han som åt alla ger liv och anda och allt. 26 Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk, för att de skall bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de skall bo, 27 för att de skall söka Gud, om de möjligen skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom, fastän han inte är långt borta från någon enda av oss.

Har vi verkligen fått höra den fulla sanningen om Fukushima? Nya uppgifter säger att denna olycka kan hota hela världen. Utsläppet av det radioaktiva ämnet Cesium - 137 översteg Chernobyl 85 gånger. >> Risk för en ny härdsmäta i reaktor 4? Värmen stiger i reaktorn och kylsystemet är avstängt >>

13/4

Jes 24:19 Jorden brister, ja, den brister. Jorden rämnar, ja, den rämnar. Jorden vacklar, ja, den vacklar. 20 Jorden raglar som en drucken. Den svajar fram och tillbaka som en vakthydda i trädets topp. Dess missgärning vilar tung på den. Den skall falla och inte mer resa sig.

Joe 2:30 Och jag skall låta tecken synas på himlen och på jorden: blod, eld och rökpelare.

Moderna medicinska hjälpmedel kan hackas och döda bäraren. Det varnar säkerhetsexperten Barnaby Jack vid säkerhetsföretaget McAfee för. På bara två veckor lyckades han hacka en insulinpump och få den att frigöra allt insulin på en gång. (Sv) >>

12/4

Krigsretorik kritiseras av israelisk Iranexpert (Sv) >> ”Irans regim använder Israel för att ena landet mot en yttre fiende. Det är bekvämt att skylla alla problem på Israel. Också för Israel är Iran en bekväm fiende, säger David Menashri. - I judarnas historiska minne är Iran ett bra land. Den persiske kung Cyrus hyllas i Gamla testamentet. I dag är Iran en stor huvudvärk med ledare som förnekar Förintelsen och talar om att utplåna Israel. Men det kan förändras, säger han.”

11/4

Jesus är mer än en förebild (Sv) >> Jacob Rudolfsson: ” …Tittar man ut över det kyrkliga landskapet är Jesus identitet inte lika självklar som den var för Petrus. Snarare liknar många av påståendena lärjungarnas samtidas svar. Mycket av det som går under beteckningen kristen tro i dag är nämligen innehållsmässigt mer en allmänreligiös gudstro - inte en tydlig tro på Jesus Kristus som frälsare och Herre. Liksom i övriga Israel blir Jesus roll i dag på sin höjd inspiratörens och förebildens…”

En välsignad Påsk (Sv) >> Paul Widén: "Närmare 70000 människor deltog i dagens morgonbön vid Västra Muren, då även hundratals ättlingar till prästerna som tjänade i Templet för 2000 år sedan unisont välsignade den samlade skaran."

10/4

Svar på tal: Replik om Livets ord och Rom (!) (Sv) >> Teol kand Brith Aspenlind skriver: ”…Det är uppenbart att Ekmans söker sig mot en enhet under påven. Frågan är då vem som talar sanning denna gång - bröderna i Östanbäck eller Ulf Ekmans pressekreterare? När hjälp nu ges till Östanbäcks kloster och paret Ekman dras till Rom, av vilka skäl står inte ledningen för stiftelsen Livets ord öppet för bäggedera? Vilka vill man runda? Vad är skälet?”

Gideoniternas arbete i Kanada stoppas i allmänna skolor vilket gav protester >>

Men Gud har sista ordet!

Jes 55:10 Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit, förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta, 11 så skall det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves skall det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill, och utfört det vartill jag har sänt ut det.

9/4

De som har ett fast telefonabonnemang via Teliasoneras kopparledning till sin bostad måste skaffa sig bredband med internettelefoni, till exempel via fiber, om de ska ha kvar ett fast telefonabonnemang i framtiden >>

Vi går mot ett kontrollsamhälle och polisen använder mobiltelefoner allt mer för spårning >>

8/4

 Salvation for Israel Ministry: En härlig påskhälsning från Messianska judar i Israel (Eng)

Goda nyheter: Reepalu fortsätter att backa från antisemitiska uttalanden (Sv) >>"- Jag har inte förstått hur utsatt man har känt sig från den judiska församlingen. De har säkert förklarat det tidigare, men jag har inte tagit till mig det tillräckligt. Situationen för judarna i Malmö är långt, långt värre än jag hade förstått säger han till Kvällsposten."

7/4

" Efter den dag jag erfor genom denna syn när och hur den Helige blev martyriserad, tog jag hans heliga reliker och ställde de framför hans ikon. Då hände det, bröder, något otroligt, även denna gång under en gudstjänst: den helige Efraims ikon började ge ljud av sig, så starka ljud som flera fönster hade spruckit samtidigt. I samma ögonblick började även hans heliga ben ge sprickande ljud, först de stora, sedan de små och till slut alla på en gång. Samtidigt såg vi Helgonet passera i mitten av oss och han hade på sig sina skor och sin prästdräkt. Den heliga doften som han spred ut omslöt och upplyfte våra själar ">>

Pröva detta mot Bibeln!!!

1Joh 4:1 Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen.

Vad gör inte människan för att försöka nå upp till en egen rättfärdighet? >>
Ingen vila i Pesach (Påsk) för Israeliska soldater som sätts i högsta beredskap >> Samma sak gäller för oss andliga soldater i Herren.

1Pet 5:8 Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka.

Lisa Abramowicz: Grundproblemet är att araberna inte accepterar en ickearabisk stat i Mellanöstern (Sv) >>"..Se vad som hände när president Sadat 1977 oförbehållsamt erkände Israel, besökte landet och talade i parlamentet Knesset till israelernas jublande ovationer och mäklade fred med ärkefienden, den israeliske premiärministern Begin! Och Egypten fick tillbaka varje tum av Sinai. För detta mördades han av en medlem av Muslimska Brödraskapet 1982. Och vad är bakgrunden till denna inställning i arabvärlden - att inte acceptera icke arabiska och/eller icke-muslimska stater?"

6/4

Den internationella domstolen avslår Palestiniernas krav på att få Israel dömt för krigsbrott >> Palestinierna hade lämnat i en stämningsansökan mot Israel gällande den 22 dagar långa Israelblockaden av Gaza.

En urholkad bibelsyn ger grundare tro (Sv) >> Jacob Rudolfsson: "Vana kyrkobesökare vet att i en tid då en del predikanter hellre talar om "livscoachande undervisning" eller utgår från att Anden kompenserar bristen på egen förberedelse, att bibelfördjupningen kan brista. Hur evangelikala församlingar använder Bibeln är därför av yttersta vikt." ...Samtidigt som kristna har blivit effektivare på att kontra liberaliseringen och sekulariseringen av tron, behöver vi bli bättre på att kontra den teologiska anti-intellektualismen. Trendkänsliga yttringar som "Jesus kom för att avskaffa religionen" – när det egentligen var synden – och tilltron till spekulativa besöksberättelser i både himmel och helvete – framför Bibelns lära som tillräcklig för tro och liv – vittnar om detta."

Twittersamtalen om frikyrkan fortsätter (Sv) >> "Niklas Piensoho, pastor i Filadelfiakyrkan i Stockholm, tog i söndags upp frikyrkodebatten under sin predikan. Han vill understryka att bilden av Gud som "extremt krävande", "fördömande" och en som "aldrig blir nöjd" inte matchar med det som Bibeln talar om. - Det är inte så Jesus beskriver Gud, det är så han beskriver Guds fiende nummer ett. Gud är inte din fiende, han är din förespråkare, sa han och slängde ut en retorisk fråga apropå debatten. - Hur kan vi som kyrka ha slarvat bort detta och i stället fått människor att krympa ihop som maskar av skräck inför sin egen synd?"

Nu börjar ekonomins sönderfall i Grekland visa sig i att människor desperat begår självmord. En pensionär tog sitt liv utanför palamentet för han vägrade sjunka så lågt att han skulle vara tvungen att leta mat bland soporna. >>

5/4

Ingen hade väl trott för några år sedan att ett sådant land som NordKorea skulle kunna bli ett potentiellt hot emot USA. Men Nordkoreas robotkunnande är tydligen i högsta världsklass >> Nu avslöjas att de till och med planerar utveckla Kamikazie drönare >>

Det senaste vapnet mot Israel: Palestinsk kristendom >> (Eng) Ännu en artikel beskriver konferensen Christ at the Checkpoint. Det är ersättningsteologin i sin värsta form, där man förnekar judarnas rätt till sitt land. Vi vill tillägga att den som inte ser alla mirakel som ligger till grund för att landet Israel finns, måste vara ganska blind och kanske ännu värre: antikristlig.

Ingen fred på jorden utan Fridsfursten (Sv) >> Einald: ".Att göra människor till lärjungar är vårt uppdrag. Då blir det fred på jorden. Att arbeta så att svetten dryper för att alla kärnvapen och andra vapen försvinner är ett mycket fåfängt uppdrag, som aldrig kommer att ge någon effekt. Det är inte vapnen som är problemet utan människans hjärta. Utan att det förändras kommer aldrig någon fred eller frid på jorden. En förändring i människans hjärta kan bara Jesus Kristus åstadkomma. Inga fredsmäklare, fredsinstitut, inget kristet råd eller kristen fredsrörelse på jorden kan göra detta. De arbetar fåfängt i sin egen kraft och på eget initiativ. Guds uppdrag för oss kristna är att göra människor till Jesu Kristi lärjungar. När detta har skett kommer freden till jorden."

4/4

Rick Warren: Syrien är en plats där Muslimer och Kristna har levt tillsammans i 1400 år. Så här är det uppriktigare och fredligare än på många andra platser för kristna var här först. >>

För några dagar sedan skrev vi om de mystiska skakningarna och ljuden i Clintonville i USA >> Nu har dessa mystiska smällar och skakningar drabbat Frankrike >>

Ryssland visar att man menar allvar och lägger mera tyngd bakom hoten genom att förstärka sin militära närvaro i regionen >>

Siewert Öholm lämnar "motvilligt" frikyrkan (Sv) >> Citat..."Gudstjänsten har blivit ytlig, man har glömt sina rötter, innerligheten får stå åt sidan för det organisatoriska. Filadelfiakyrkan i Stockholm kallar han för "kabaréarena" och Missionskyrkan för "elitistisk".

3/4

Här kommer mötet med Elvor & Janne inspelat i Pingstkyrkan i Kungälv 31/3 - 12 kl 18:00 Ämnet var: "Förberedelse för ändens tid och Jesu Tillkommelse" >> (Mp3 fil - på ca 2 timmar)

Israel Today skriver om Jerusalem som en del judar inte vågar besöka >>

"Intifadan är nu över, och idag har åker vi buss och besöker kaféer i stort sett utan rädsla för att bli sprängda i bitar. Men det finns ständiga påminnelser om att det hat som drev de blodigaste dagarna i intifadan finns kvar, och att det finns många delar av Jerusalem som även lokalbefolkningen som vi själva fortfarande försöker vårt bästa för att undvika... På måndagen gick en judisk man nära Damaskus Gate i Jerusalems gamla stad och attackerades med en yxa för brottet att vara jude... Förra veckan försökte en ung judisk brudgum att besöka sin mors grav på Olivberget före sitt bröllop, bara för att bli brutalt attackerad av en mobb av arabiska ungdomar..."

Fler och fler kyrkor vänder nu Israel ryggen och blir mer Anti - Israeliska. De kristna - Judiska relationerna är nu definitivt i fara >>

2/4

Ifrån tidningen Inblick >> hämtar vi följande starka vittnesbörd: Janina Nilsson var fånge i koncentrationslägret Ravensbrück och vet hur det känns att vara hungrig och förnedrad. Nu hjälper hon barn som har det svårt. Trots sina 86 år kör hon fortfarande själv lastbilen med hjälpsändningar till sina älskade polska barnhemsbarn.

Ett brev från Israel till svenskarna (Sv) >> Koby Shamsian i Ashdod: Jag hoppas våra vänner i Gaza kommer ihåg oss och att de inte hatar oss. Jag vet inte vad de lär sina barn och barnbarn, men jag hoppas att det inte är hat. Sedan 2001 har mer än 12 000 raketer av olika slag avfyrats från Gaza mot israeliska städer. Varje gång sirenen hörs, har vi 45 sekunder på oss att ta skydd. Jag och min fru måste springa två våningar ner med vår 3-åring och vår bebis till skyddsrummet. Ibland hörs sirenen mitt i natten när vi ligger och sover. Men jämfört med andra har vi det bra – israeler som bor närmare Gaza har bara 15 sekunder på sig.

1/4

Obamas folk vill skapa en "Världsskatt" (precis som vid Jesu födelse) och en sådan världsskatt skulle ju kräva en global administration = New World Order (UPP 13 = Antikrist - 666)

Luk 2:1 Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. 2 Detta var den första skattskrivningen, och den hölls när Kvirinius var landshövding över Syrien.