Profetiskt: "JUST NU" ARKIV 2010 >> 2011 - 2013 >>

6

y

VÅRA MÖTEN FRÅN PINGST VRÅNGÖ INSPELADE (Mp3)

Janne: Lörd 20/4 Kl 19:30 >>
Elvor: Sönd 21/4 kl 11:00 >>

30/4

Pastor Brian: (Pdf) "Det finns en samlad insats för att måla kristna som onda och extrema, som jihadister. Detta kommer snart att bli framgångsrikt, och bibeltroende kristna kommer att behandlas som Skriften säger att de ska bli, och USA kommer eventuellt ta ledningen en dag. Oavsett våra åsikter om Syrien är en sak sann och det är att president Obamas ord inte är att lita på. En röd linje passerades, men ingenting har gjorts. Återigen, vad din åsikt än är om vad som behöver göras är din ensak, men om Obamas ord inte är att lita på, är även Israels framtid i stor fara."

Har kyrkan slutat tala om Jesus?
"Vart tar Gud och Jesus vägen? Håller vi på att tappa den stora berättelsen från skapelsen till fulländningen? Var finns det befriande evangeliet, som är kyrkans stora uppdrag att förmedla till människor som i dag ropar efter befrielse och frälsning? Framtiden finns inte i en kyrka som inte vet, som präglas av otydlighet, som anpassar sig efter det politiskt korrekta, som inte vågar förmedla det urgamla bibliska budskapet om en Gud som älskar så hett och varmt att han ger sin ende son till försoning för våra och all världens synder. Alla kyrkor borde på nytt läsa de sju sändebreven i Uppenbarelseboken och pröva sitt liv och sitt budskap i ljuset av dessa brev." (Bo Wettéus)

 

27-29/4

PA betalar lön åt terroristerna och USA vill att de skall friges
Israelnyheter: "De palestinska myndigheterna lovar att fortsätta betala lön åt de palestinska fångarna som sitter i fängelse i Israel, också till terrorister. Lönerna kommer att betalas trots att en del bidragsgivare skulle dra sig tillbaka. Det pågår en debatt i Norge och Storbritannien om det är riktigt att betala stora understöd till de palestinska myndigheterna när en del av pengarna används till terroristernas löner."

Ännu bättre med brett sångutbud
"Nu finns en sånggrupp som sjunger samma sånger flera gånger. Variationen är att efter fem gånger orkar man inte längre sjunga med.Fortsätt gärna sjunga lovsång till Herren men se till att mångfalden ökar. Det finns en sångskatt som håller på att begravas i tystnaden."

Kol 3:16 Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan.

Nykterhet är solidaritet
" Alkoholbruket bland unga minskar. Men i kyrkorna är det annorlunda, ett faktum som borde diskuteras mer i församlingarna, menar Åke Olofsson. Det är okej att dricka måttligt, tyckte 51 procent av 1 663 personer som svarade på Dagens enkätfråga nyligen. I en nyhetsartikel berättades att en ny studie från Uppsala universitet visar att nykterhetskulturen inom frikyrkan håller på att bytas ut mot en måttfullhetskultur. Uppgifter som stämmer till eftertanke. Det är dags att församlingarna för upp frågan på agendan."

Segertoner lyfter församlingssången
"Jag hör till dem som älskar lovsång och upplever en öppning i andens värld i lovsång och tillbedjan men jag älskar också lovsångerna och sångskatterna i Segertoner. Tycker det lyfter hela församlingen när man tillsammans får ära Gud genom till exempel Carl Bobergs ”O, store Gud”, Lina Sandells ”Blott en dag” eller ”Saliga visshet: Jesus är min” och så vidare, sånger som aldrig slits ut och där alla har tillgång till texten och kan sjunga med. Min erfarenhet är att man absolut kan kombinera dessa båda sångstilar i våra gudstjänster. Jag vet församlingar där det finns plats för både Segertoner och övrig lovsång och det har gett en god balans till stor välsignelse för alla generationer." (Agneta Eliasson)

I senaste numret av Israels vän >> finns en mycket intressant artikel av Abdulateef Al Mulhim, pensionerad kommendör inom Saudi Arabiska marinen. Han skriver regelbundet i Arab News och här lyfter han fram provocerande frågeställningar till den arabiska världen.
Citat: "...Vad var den verkliga kostnaden för att inte erkänna Israel 1948 och varför använde inte de arabiska staterna sina tillgångar till utbildning, sjukvård och infrastruktur i stället för krig? Men, den allra svåraste frågan och som ingen arabisk nation vågar beröra, är huruvida Israel är den verkliga fienden för den arabiska världen och det arabiska folket. ...Den arabiska världen har slösat bort hundratals miljarder dollar och förlrat tiotusentals av oskyldiga liv i kampen mot Israel, som de betraktar som sin svurne fiende. En fiende vars existens de aldrig erkänt. ...Slutligen, om många av arastaterna är i en sådan oordning vad har då hänt med arabernas svurne fiende Israel? Israel har nu forskningskapacitet av högsta klass, toppuniversitet och avancerad infrastruktur. Många araber känner inte till att levnadsstandarden för de palestinier som bor i Israel är mycket högre än i många arabländer och de har mycket högre politisk och social frihet än många av deras arabiska bröder. ...Den arabiska våren visade världen att palestinierna är lyckligare och i bättre omständigheter än deras arabiska bröder som kämpar för att befria dem från israelerna."

26/4

PÅVEN VILL UPPHÖJA MARIA TILL MEDFRÄLSERSKA.
????? "förödelsens styggelse" ?????
MERA TIDSTECKEN

Det nya fågelinfluensaviruset, H7N9, är en blandning av flera olika fågelvirus. Den nya varianten är mer anpassad för att infektera människor, slår kinesiska forskare fast i en ny studie. >>

Rysk spion mellan Öland och Gotland

 

25/4

24/4

Ohlins: Ett Ryskt anfall över Sverige var för många fullständigt otänkbart på 90 - Talet när Sovjet föll samman. Jag har till och med hört troende som då gycklade åt sådana profetior. Man menade att Ryssland var konkursmässigt och utgjorde inget hot alls. Idag kanske skrattet fastnar i halsgropen. Vad vi kan se i det profetiska ordet så är det just Ryssland Hes 38-39 (I förbund med Iran) som inleder anfallet på Herrens Dag. >>

RYSKA HOTET ÄR EN VERKLIGHET

En rysk flygstyrka övade i påskas mot mål i Sverige. Den svenska beredskapen var obefintlig – men Nato sände upp jaktflyg. (SvD)

Försvarsmaktens stridsledningscentraler i Bålsta och Hästveda i Skåne pekas ut som tänkbara mål för de ryska bombplanen, enligt Expressens källor. Insatschefen Anders Silwer uppger att Sverige utsatts för fler liknande incidenter som den under långfredagen: – Det här händer var tredje eller fjärde månad. (Expressen) >>

Piloternas bilder på ryska planen.

Här närmar sig ryska strategiska bombplan Sveriges gränser. De unika bilderna är tagna av Försvarsmaktens piloter – på spaningsuppdrag. – När Ryssland satsar ser vi en ökad aktivitet, säger överstelöjtnant Mats Brindsjö.

Tystnadens pris
"Omar Mustafa är ordförande i Islamiska förbundet som driver Stockholms moské. Han har bjudit in talare som har framfört grovt rasistiska budskap och på Facebook ”gillar” han Muslimska brödraskapets chefspredikant Yusuf al-Qaradawi som hyllar Adolf Hitler. Kristna socialdemokrater försvarar detta beteende, som, om etniska svenskar framfört dem, skulle de bli utslängda från alla etablerade platt­formar inom politik, kultur och samhällsliv. Man menar att det tar tid för nya svenskar att lära sig värderingar som är norm här i landet. Att avkräva att muslimer lever upp till våra värderingar är ”provinsialism”, enligt Peter Weiderud (S). ...Oviljan att problematisera integrationen och dess konsekvenser omöjliggör beredskap att hantera viktiga värderingsfrågor. Social­demokraterna betalar nu priset för sin tystnad." (Dick Erixon)

 

ELDKLOTEN FRÅN HIMLEN FORTSÄTTER FALLA ÖVER HELA VÄRLDEN

Artikeln HÄR
Ohlins: All enhet som inte grundar sig på Sanningen är ingen äkta enhet!

23/4

VRÅNGÖ ÄR EN VACKER Ö I GÖTEBORGS SÖDRA SKÄRGÅRD

Smittan har antagits komma från infekterade fåglar - men omkring 40 procent av patienterna har inte varit i kontakt med fåglar, uppger Kinas smittskyddsmyndighet. (SvD) >>

FN:s generalsekreterare BAN säger att Påven är en global andlig ledare. >>
Ohlins: Detta är för oss som följer profetiornas utveckling ingen överraskning alls. Precis en sådan ledare säger Uppenbarelseboken skall komma, och när han träder fram står ekonomin inför en stor förändring. (Upp 13)

Ni kommer väl ihåg vår undervisning om Ändens tid?
4 hästar / 4 vindar orsakar globala problem (Dan 7 - Upp 13:1 - Upp 6)
Vi har sagt att röd häst är kommunism och ryttaren tar freden från jorden (kolla vilka länder som hotar: Ryssland - Kina - N Korea)
Vi har sagt att vilddjuret troligen är "kvartetten"
Kvartetten = RYSSLAND - EU - USA - FN + Talesmannen katoliken Tony Blair

Vilddjuret skall ha en andlig ledare (Den falske Profeten) och kropp (Skökan) som skall gå dess ärenden (Världskyrkan). Till den samlas de som faller av (2 Tess 2)

Upp 13:11 Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm men talade som en drake. 12 Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret, vars dödliga sår hade blivit läkt. 13 Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. 14 Genom de tecken det har fått makt att göra inför vilddjuret vilseleder det dem som bor på jorden. Det befaller jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret, som har ett sår av ett svärd men levde. 15 Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild. 16 Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, 17 så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. 18 Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex.

Den längsta och utförligaste utläggningen vi gjort i det här ämnet är inspelat på Trunnagården i Orsa. Dessa finns som Mp3 på vår sida att ladda hem och lyssna till gratis. Kära vänner varna alla för tiden verkar vara mycket kort. Under 2014 - 15 kommer otroligt starka tidstecken att visa sig på himlen för att varna oss.

Fre 16/9 Kl 19:00 >> Janne Ohlin
Lör 17/9 kl 09:00 >> Elvor Ohlin
Lör 17/9 kl 11:00 >> Janne Ohlin
Lör 17/9 kl 16:00 DEL 1 >> DEL 2 >> Elvor Ohlin
Lör 17/9 kl 19:00 DEL 1 >> DEL 2 >> Janne Ohlin
Sön18/9 kl 10:00 >> Elvor Ohlin

Luk 21:25 Tecken (Gk: Semeion) skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna (Astron) och på jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. (Globala problem orsakat av de 4 hästarna/vindarna) (Upp kommer världsregering som en global lösning)

20-22/4

Efter homokontroverserna – nu försonas Carola med gay-publiken igen. Nöjesbladet kan avslöja att Sveriges största schlagerstjärna ska framträda på gayklubben Wonk i Malmö under Eurovision. – Nu äntligen känns det som att vi kunnat dra ett streck över allt gammalt som varit, skriver Carola på sin hemsida (Ab) >>

Gudskritik som inte håller
"Ateisternas gudskritik är
densamma som både Jesaja och Paulus framförde; en kritik som drabbar all polyteistisk gudstro, men inte judisk-kristen gudstro. Det är verkligen läge för ateisterna att datera upp sin religionskritik; de ligger mer än två tusen år efter." (Stefan Gustavsson)

Iran endast 80 kg från kärnvapen
Israelnyheter: "Israels premiärminister Netanyahu säger i en intervju för BBC att Iran nu behöver endast 80 kg uran anrikat till 20% för att kunna tillverka en atombomb.
Det behövs 250 kg för att tillverka en bomb, Iran har för tillfället 170 kg.
Iran har byggt flera anläggningar för anrikning av uran och dagen närmar sig när Israel enligt Netanyahu blir tvungen att försvara sig och se till att Iran inte får möjlighet att utföra en ny Förintelse av judarna."

EU-krisen riskerar att fördjupas
"Är det ett EU:s Förenta stater vi ser runt hörnet? Sedan euron infördes har inget euroland utom Luxemburg levt upp till de regler man satt upp. Är det fel på reglerna eller på politikernas vilja att följa dem? Om det är det politiska etablissemanget som medverkar till krisen vilka finns då kvar att lita till? Exempel på dold agenda i EU är uppgifter i grekiska media att man diskuterat möjligheten att avskaffa korset i de sex medlemsländernas flaggor som har denna kristna symbol. Under Greklands självständighetsdag den 25 mars hade de flaggor som prydde städerna bara de blå och vita ränderna utan korset. När kommer detta experiment att prövas i Sverige?" (Claes-Göran Bergstrand)

19/4

Hamas förstör Gaza hamn som finns på UNESCO:s världsarvslista (Eng)
Palestina har varit medlem i UNESCO lite över ett år. Nu rapporteras det att Hamas i Gaza håller på att förstöra delar av en antika hamnkonstruktioner som finns med på UNESCO:s världsarvslista. Hamas säger sig behöva området för att träna terrorister. UNESCO:s direktion sammanträder för tillfället för sin 191 session i Paris men förstörelsen av hamnen finns inte med på föredragningslistan. Däremot är Israel den enda staten i världen som specifikt kritiseras under sessionen enligt UN Watch.

Raketer slog ner i Eilat
"Minst två raketer avfyrades mot den israeliska turistorten Eilat vid Döda havet på onsdagsmorgonen. En raket landade i ett bostadsområde, men inga personskador har rapporterats. – I går firade vi självständighetsdagen och den här morgonen fick vi en smärtsam påminnelse om vilket grannskap vi lever i, säger energi- och vattenminister Silvan Shalom, rapporterar israeliska medier."

18/4

USA:S NYA DOLLAR MYNT HAR EJ "IN GOD WE TRUST" >> OCH OBAMA SÖKER ANDLIGT STÖD I MOSKEÉR >>

Kanske dags att lyssna på tant Sigrid
"Hon som inte har plattformen som sin livsgrund men korset. ...Tänk om vi kunde förstå att det kanske är tant Sigrid – för det är nog oftast en tant – vi ska lyssna till i första hand och ta lärdom av? Hur man förblir trogen? Hur man orkar be och älska genom år av torka och tystnad? Visst, det smakar bättre med ett bett av den senaste uppbyggelseboken som alla ”måste” läsa, eller ett besök på den senaste konferensen som bara är så välsignad. Men, hur var det nu? ”Guds dårskap är visare än människorna och Guds svaghet starkare än människorna.” Det är kanske dags att gå ner till tant Sigrid och be henne berätta. Om den framtid som alltid byggs nedifrån."

 

17/4

16/4

Världsmarknadspriserna på guld och andra ädla metaller faller hårt i veckans inledande handel (Dn)
Guldpriset kollapsar (Di)

Grattis Israel på 65 årsdagen
"Israel firar sin 65 års dag. Firandet inleds i kväll med Remembrance Day, Yom Hazikaron, en dag när man kommer ihåg de som stupat när de försvarat landet. Måndag kväll hissas flaggan i topp och då firar man självständighetsdagen. De stupades minnesdag är en allvarlig dag medan självständighetsdagen är en glädjefylld dag."

Avhoppare vittnar om revoltstämning i Nordkorea (Di)
"...Kim Yun-Tae, generalsekreterare i människorättsorganisationen NK net i Seoul, ser också med oro på utvecklingen. Senaste tiden har organisationen fått in flera rapporter om att mattillgången är så knapp att personer svultit ihjäl. "De är framför allt handikappade, äldre och föräldralösa barn som drabbas. De som har svårt att skaffa mat på egen hand", säger han. Problemet förvärras av att befolkningen på landsbygden just nu tvingas delta i krigsförberedande mobiliseringsövningar - mitt under sådden. "Vissa personer har sagt till mig: 'Kan inte kriget bara starta så vi slipper lida mer?' De vill ha förändring. Situationen är så dålig att den knappt kan bli sämre", säger Kim Yun-Tae. ..."Vissa personer har sagt till mig: 'Kan inte kriget bara starta så vi slipper lida mer?' De vill ha förändring. Situationen är så dålig att den knappt kan bli sämre", säger Kim Yun-Tae."

14-15/4

Radiokanal: Iran är en demokrati
"Irans president Mahmoud Ahmadinejad har förnekat Förintelsen och hotar att förgöra Israel varannan vecka. Kvinnoförtrycket i Iran är ökänd och brutal. Den iranska regimen vill bygga kärnvapen och ägnar sig åt flyktingspionage i Sverige. Världens demokratiska länder mobiliserar sig och bojkottar Iran för att de anser att ett Iran med kärnvapen är ett hot mot freden. Men det finns fortfarande forum i Sverige där den iranska regimen kan hylla Ahmadinejad, hota Israel och USA, håna demokratin och hota exiliranier. På radiostationen Malmö­kanalen 89,2 kan man höra programmet ”Persiska viken” sex gånger om veckan, som stödjer regimen i Iran och dess president Mahmoud Ahmadinejad." (Nima Gholam Ali Pour)

Jordiska guldet börjar att rasa >> Tur att det finns ett himmelskt guld.

Upp 3:18 Jag råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld, så att du blir rik, och vita kläder att skyla dig med, så att din skamliga nakenhet inte syns, och salva att smörja dina ögon med, så att du kan se.

Mat 6:19 Samla inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Mat 6:20 Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Mat 6:21 Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.

Palestinsk gallupundersökning
Israelnyheter: "Som man ropar får man svar sägs det. Men här är i alla fall resultatet av en av de senaste gallupundersökningarna bland palestinska araber. Det kan noteras att fortfarande stöder 40% av palestinierna angrepp på civila i Israel (31,9% av befolkningen på västbanken). Efter att en fredsuppgörelse med Israel skulle ha uppnåtts skulle fortfarande 56,1 % motsätta sig att Israel skulle vara en stat för det judiska folket."

13/4

Sjuksköterskan Marita upplevde helandeunder (Vittnesbörd - Inblick)
"När församlingen bad grep Jesus in och gjorde undret. Marita blev ögonblickligen helad från både kärlkramp och ett hjärtfel. Det handlar om Marita Johansson, sjuksköterska och pastor från Bäckaby i Småland, som fick uppleva sitt mirakel för 15 år sedan och sedan dess har återfått konditionen och orken på ett underbart sätt. Idag gör Marita en insats på ideell basis."

"Lam förvandlas till rivande ulvar" (tyska)
Man talar alltmer öppen om faran att ett inbördeskrig kan bryta ut i Tyskland om finanskrisen fortsätter.


Swiss Prepare Army for Euro Zone Fallout (Eng)
"Schweiz förbereder utryckning för armén i euroområdet. Schweiziska tidningen Der Sonntag rapporterade nyligen att övningen som är centrerad kring en riskkarta skapades 2010, där arméns personal detaljerat hotet om inre oroligheter mellan stridande fraktioner samt möjlighet till flyktingar från Grekland, Spanien, Italien, Frankrike och Portugal. ...Den schweiziska försvarsministeriet CNBC sa att de inte utesluter att behöva sända ut trupper under de kommande åren. "Det är inte uteslutet att konsekvenserna av den finansiella krisen i Schweiz kan leda till protester och våld," sade en talesman CNBC.com. "Armén måste vara redo när polisen i sådana fall gör ansökningar om subsidiär hjälp."

Ohlins: Enligt information från Tyskland talas det alltmer öppet om risk för ett inbördeskrig i Tyskland, om finanskrisen fortsätter. I Schweiz har militären gjort övningar i 8 städer. Scenariot är att en okontrollerad ström av flyktingar från länder i Sydeuropa med finansproblem översvämmar landet. Samtidigt vet vi vad som sker på Cypern, där man tar av folkets besparingar. Som någon uttryckte det: "..än så länge lovar politiken att man inte ska vidröra sparpengar under 100.000 € - men man har ingen rättslig garanti. Det är bara ett löfte utan garanti". Frågan är om det kommer att upprepas i fler länder och om det blir en modell av det man påstår ska kunna rädda ekonomin? Vad kommer det i så fall att leda till och hur blir reaktionerna? Medan några få "roffar åt sig" hejdlösa och orimliga löner och bonusar växer missnöjet bland befolkningen och det är ganska naturligt. Det är också den bilden som Bibeln beskriver, när det gäller vilka som styr på jorden i den yttersta tidens "Babylon".
Upp 18:10 Skrämda av hennes plåga står de på avstånd och säger: Ve, ve, du stora stad, Babylon, du mäktiga stad! På en enda timme kom domen över dig. 11 Jordens köpmän gråter och sörjer över henne, eftersom ingen längre köper deras fartygslaster
23...Dina köpmän var jordens stormän, ty genom din svartkonst blev alla folk vilseledda.

 

12/4

Två år och åtta månaders fängelse för mordbrand. Det blev torsdagens dom mot en 25-årig man som i januari satte eld på Pingstkyrkans lokaler i Forshaga (GT) >>

DET RYSKA HOTET UNDER LEDNING AV GOG (Putin)

Ryssland rustar upp armén – för 4 300 miljarder kronor. Och fokus ligger på överraskande attacker i gränsområden. Se även: ”Andra än Sverige som bör vara oroliga”

Fatah hedrar självmordsbombare
"Fatah och Abbas betraktas av omvärlden av någon anledning som moderata. Här under finns exempel på vad Fatah publicerat på sin facebooksida. Den 17-åriga Ayyat Al-Akhras blev den yngsta palestinska kvinnliga självmordsbombaren när hon dödade 3 och skadade 28 israeler nära ett köpcenter i Jerusalem i mars 2002. På elvaårsdagen av självmordsattacken hedrade Fatah henne som en palestinsk hjälte och kallade henne "Palestinas brud" på Fatahs facebooksida."

11/4

Efter det att Påven böjt sina knän för en svart jesuskopia i Angola 1992 började hans liv bli fullt av sjukdom och lidande >>

Sydkorea har skärpt beredskapen mot Nordkorea som misstänks ha flyttat en eller flera långdistansrobotar till sin ostkust och gjort dem klara att avfyra, uppger den sydkoreanska nyhetsbyrån Yonhap >>

Nordkorea redo avfyra missil
"Nordkoreas missiler står nu skjutklara. Vita huset gör sig berett på att en testmissil kan fyras av vilken dag som helst. Samtidigt får ett missilvarningssystem på Aleuterna nya resurser istället för att läggas i malpåse."

10/4

Nordkorea och Mellanöstern (Pdf) (Obs! Mycket intressant)
Pastor Brian: "Det finns två sanningar som kan fastställas. Det första är nordkoreanernas nära samarbete med kineser och ryssar för att skapa detta hot som en distraktion för det som kan hända i Mellanöstern. Mellanösternhotet kan vara allt från krig med profetiska konsekvenser eller någon typ av säkerhet / fredsavtal. Iranierna, som arbetar mycket nära Ryssland är också involverade. Jag tror att det koreanska hotet är tidsinställt med något mycket betydelsefullt, som kan hända i Mellanöstern under de kommande veckorna."

VÄRLDEN ÄLSKAR PÅVEN OCH PÅVEN ÄLSKAR VÄRLDEN

DEN DÖDLIGA FÅGELINFLUENSAN HAR MUTERATS OCH KAN SPRIDAS ÖVER JORDEN

Luftvärnsmissiler i Tokyo
"Japanska missiler mot Koreaangrepp. Japan har placerat ut luftvärnsrobotar av Patriottyp i huvudstaden för att försvara Stor-Tokyos 30 miljoner människor mot ett nordkoreanskt angrepp, sade en talesman för försvarsdepartementet. Två ramper sattes upp vid försvarsdepartementet i Tokyo före tisdagsgryningen, enligt talesmannen."

ARTIKELN >>
Håller David Wilkersons profetia i boken Synen på att bli en verklighet? Han varnar där för att guldinvesterare kommer att drabbas hårt då guldet mister sitt värde. Börjar det nu eller kommer det är frågan?

Hes 7:19 De skall kasta ut sitt silver på gatorna och betrakta sitt guld som orent. Silvret och guldet skall inte kunna rädda dem på HERRENS vredes dag. De skall inte kunna mätta sig med det eller fylla sin buk med det, ty det har för dem varit en orsak till synd.

9/4

ISRAEL KAN LÖSA EUROPAS ENERGIPROBLEM

Det här är en mycket stor pusselbit i det profetiska ordet. Vi kan se i Hes 38-39 hur Israel kommer att nå fram till en falsk fred. Israel kommer då att inneha någonting som Ryssland vill ha. Vi ser en dialog mellan Västmakterna och Gog här när Herrens Dag är inne.

HES 38:4 Jag skall föra dig omkring (PUTIN tillbaka i tjänst igen) och sätta krokar i dina käftar. Jag skall föra dig ut med hela din här, hästar och ryttare, alla klädda i full rustning, en enorm skara, beväpnade med stora och små sköldar, och alla med svärd i hand. Perser, (IRAN) nubier och puteer är med dem, alla med sköld och hjälm,
6 Gomer och alla dess härskaror, Togarmas folk från den yttersta norden och alla dess härar, ja, många folk har du med dig. 7 Rusta dig och gör dig redo (PRECIS VAD PUTIN GÖR) med alla de skaror som har samlats hos dig och tag befäl över dem. 8 Efter lång tid skall du kallas till tjänst. I kommande år (HEB: I DEN AVSLUTANDE DELEN AV TIDEN) skall du tåga in i ett land som har fått ro från svärdet. (ISRAEL) De som bor där har samlats från många folk upp till Israels berg som länge legat öde. De har förts ut från folken, så att alla nu bor där i trygghet. (FALSK FRED)
9 Dit skall du dra upp. Du skall komma som ett oväder och vara som ett moln som täcker landet, du med alla dina härar och med de många folk som följer dig. 10 Så säger Herren, HERREN: På den dagen skall tankar stiga upp i ditt hjärta, och du skall tänka ut onda planer. 11 Du skall säga: Jag skall dra upp mot det obefästa landet, jag skall angripa dem som bor där i trygghet, alla som bor där utan murar och varken har bommar eller portar. (FALSK FRED)
12 Ty du vill plundra och röva och vända din hand mot ödelagda platser, som nu åter är bebodda, och mot ett folk som har samlats från hednafolken och som nu har boskap och ägodelar, där de bor i landets mitt. 13 Saba och Dedan och Tarsis köpmän (VÄSTMAKTERNA) och alla furstarna skall då fråga dig: Har du kommit för att röva, har du kallat på dina skaror för att plundra, för att föra bort silver och guld, för att ta boskap och gods, för att ta stort byte?

”Jag har en svart själ i en vit kropp”
"Först kom Gud, sedan missionen och Baptistsamfundet. Och sedan kom jag. Så beskriver ett missionärsbarn sin uppväxt.Här är fem livsberättelser från en generation som blev bortlämnade." (Missionärsbarn berättar)

”Adam Lanza mobbades svårt i skolan”
"Sociologiprofessorn Jack Levin menar att det faktum att Adam Lanza hade tillgång till en mängd vapen i hemmet inte förklarar motivet för handlingarna. Levin, som skrivit ett flertal böcker om massmördare, konstaterar att uppgifterna om att Lanza mobbades i skolan visar på ett mönster. – I flera fall av dödliga skolskjutningar har det visat sig att gärningspersonerna varit mobbade eller utfrysta av sina klasskamrater. Motivet har då varit hämnd, säger han."

 

7-8/4

Ni som hört vår undervisning om de 4 hästarna/Vindarna kommer säker ihåg att vi sagt att röd häst är kommunism och det stämmer väl ganska bra just nu . Ryssland - Kina - Nordkorea börjar uppträda hotfullt. Den som lyckas med att "fixa" till en fred nu kommer att bli en mycket hyllad och populär person. Bibeln förutsäger att en kort och "falsk fred" föregår den stora katastrofen men då kommer Herren. (1 Tess 5 + Hes 38-39)

Upp 6:3 Och när det bröt det andra inseglet, hörde jag det andra väsendet säga "Kom." 4 Då kom en annan häst fram, en som var röd; och åt mannen som satt på den blev givet att taga friden bort från jorden, så att människorna skulle slakta varandra. Och ett stort svärd blev honom givet.

Barn ska inte betraktas som handelsvaror
"Vi menar att varken barn eller surrogatmödraskap får reduceras till ett medel för andras intressen. En kanske socialt eller ekonomiskt utsatt kvinna ska inte behöva utsättas för social eller ekonomisk påtryckning eller utnyttjas för surrugatmödraskap på grund av andra människors penningstyrka. En kvinnas livmoder ska inte betraktas som en förvaringsplats för andra människors barn och där de senare under "förvaringstiden" ska kunna välja bort barnet om de har penningstyrka och vilja därtill. Barn får aldrig bli till handelsvaror, inte heller kvinnors kroppar. Vi förordar därför att gällande lagstiftning på området ska finnas kvar och avfärdar därmed en kostsam och onödig utredning i ärendet."

Tyska medier uppger att åklagarmyndigheten har samlat på sig namn och adresser på vakterna, som arbetade i det ökända förintelselägret Auschwitz-Birkenau. >>

Livets ords stund kommer
"Det är inte svårt att se en trend, en utveckling i olika hänseenden i pingst. Det finns några positiva men också negativa trender. Det negativa kan i många stycken tillskrivas Livets ord och dess utveckling. Genom den sprickan i muren har det ständigt tillförts främmande inslag till svensk kristenhet. Inflödet stannade i början där, men har numera en öppen dörr till de flesta arenor i pingst. Budskapet var då, era församlingar är döda, underförstått här finns liv. Budskapet numera är: Låt oss enas, under påven? ...Att förfalska, förändra och ”skruva” evangeliet är ingenting nytt, det har pågått under hela historien. Det står att läsa i bibeln på många ställen och det skall tillta i den yttersta tiden. Predikstolen är en farlig plats. Den som uppträder där får inflytande över andra människor. Det är inte en plats att rekommendera för den som är nyomvänd. Läser vi i bibeln. ”Akta er”, sa Jesus. Vi har all anledning att ta varningen på allvar. Det ligger mycket i potten." (Stig Melin)

6/4

SPRIDNINGEN AV NYA DÖDSVIRUSET FÖRBRYLLAR FORSKARE

Luk 21:11 och det skall bliva stora jordbävningar, så ock hungersnöd och farsoter på den ena orten efter den andra, och skräcksyner skola visa sig och stora tecken på himmelen.

 

Jag är besviken på Mellergård
"Jag förundras över att man med så många ord som Pekka Mellergård, deltagare i Framtidskommissionen, producerar på debattsidan i Dagen den 26 mars kan undvika att skriva om den tid som vi nu lever i och framtiden utan att samtidigt nämna Bibelns syn på och förutsägelser av denna."

5/4

Klartecken för kärnvapenattack
"Nordkorea har skruvat upp hotnivån mot USA genom ett meddelande om att ledningen har auktoriserat militären att genomföra en "avancerad, mindre, lättare och diversifierad kärnvapenattack".

Det kraftigt brinnande eldklotet observerades på flera håll i landet. Nu tror forskarna att meteoriten kan ha slagit ner någonstans i Mellansverige. – Jag såg ett grönt, skimrande och lysande klot med en lång svans, säger Jakob Wallström. (Aftonbladet)

Antalet ryska spaningsplan nära Norge ökade ordentligt i fjol. Det konstaterar det norska flygvapnet. Vid 41 tillfällen skickades norskt jaktflyg upp för att inspektera ryska plan som flugit längs med - men aldrig in i - det norska luftrummet. Sammanlagt observerades 71 ryska plan, den högsta noteringen sedan 2009. Ökningen ses som ett tecken på den militära upprustning som president Vladimir Putin utlovat de närmaste åren. >>

Hes 38:3 och säg: Så säger Herren, HERREN: Se, jag är emot dig Gog, du storfurste över Rosh, Mesek och Tubal. 4 Jag skall föra dig omkring (HEB: SHUW) och sätta krokar i dina käftar. (HEBREISKA: EN LEDARE SOM ÅTERTAGIT MAKTEN = PUTIN) Jag skall föra dig ut med hela din här, hästar och ryttare, alla klädda i full rustning, en enorm skara, beväpnade med stora och små sköldar, och alla med svärd i hand. 5 Perser (IRAN) nubier och puteer är med dem, alla med sköld och hjälm, 6 Gomer och alla dess härskaror, Togarmas folk från den yttersta norden och alla dess härar, ja, många folk har du med dig. 7 Rusta dig och gör dig redo med alla de skaror som har samlats hos dig och tag befäl över dem.

4/4

En kyrka i Skottland har öppnat dörren för hundratals muslimer så att dessa ska få någonstans att be. Fem gånger om dagen turas de och kristna om att använda katedralen. >>

Inför inte ett tredje kön
"Regeringens lagförslag om att införa ett tredje kön har stora svagheter. Därför måste förslaget avslås. ...Den föreslagna lagförändringen får långtgående konsekvenser, av vilka den mest centrala är att Sverige därmed skulle införa möjligheten att skapa ett tredje kön, kallat ”person” i lagtexten -män som föder barn. Detta är ett mycket drastiskt steg som det saknas goda skäl att införa. Därtill finns det stora svagheter i lagens förarbete, och lagförslaget borde därför inte ha lagts fram."

Språkets gradvisa brutalisering
"Om public service överger språkvården och öppnar för verbal råhet, då är läget allvarligt, anser Torbjörn Edebol. Med ett vårdat språk kan vi bygga in respekt för människovärdet och hänsyn för andras känslor, värderingar och integritet. ...De som borde vara föredömen i språkvård tenderar att svika sin uppgift och nu har de tydligen fått stöd av programledare i statstelevisionen. Eller skulle det kunna vara så illa, att en stor del av de som använder språket professionellt inte är medvetna om språkets genomslagskraft? Många föräldrar, journalister, politiker och lärare anstränger sig nog för att dränera språkets sumpmarker. De ser sambanden mellan vårt språk och vår människosyn, våra attityder och beteenden. Men om offentliga medier och public service överger språkvården och öppnar för verbal råhet, då är läget allvarligt. ...Några vill försvara det grova språket med hjälp av frihetstemat. Vi måste få vara fria att skämta och krydda vårt eget språk. Alltsammans tillhör ”den personliga och/eller konstnärliga friheten”. Men de glömmer alla som faktiskt mår dåligt av att lyssna på tarvliga skämt förstärkta med svordomar. Språket är inte endast en individfråga. Det är en samhällsfråga!" (Torbjörn Edebol, kyrkoherde i Mjöbäck)

 

3/4

2/4

Artikeln >>
Mar 13:7 När ni får höra stridslarm och rykten om krig, bli då inte förskräckta. Sådant måste komma, men därmed har slutet ännu inte kommit. 8 Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike. Det skall bli jordbävningar på många platser, och det skall uppstå hungersnöd. Detta är början på 'födslovåndorna'.

Bakgrunden är bråk bland rebellkrigare om fördelning av olja från fält i områden som de kontrollerar.

ISRAELISKA GASFYNDIGHETER BÖRJAR NU PRODUCERAS

Kina och Ryssland stärker banden
"Utökat militärt samarbete • Samordning kring globala konflikter • Koordinerad statlig propaganda • Ekonomi- och energisamarbete Nu samordnar Kina och Ryssland sina strategier på en rad områden. En ökad politisk samordning kring internationella konflikter, ett närmare försvarssamarbete, ett ökat energisamarbete samt en intimare samverkan mellan ländernas statliga propagandakanaler blev resultatet av president Xi Jinpings besök i Moskva i slutet av förra veckan."