Profetiskt: "JUST NU" ARKIV 2010 >> 2011 >>

6

 

31/1

Solveig Hendriksen skriver i artikeln Historiska avsteg från den apostoliska tron: (Sv) >>

Kol. 2:8-11: ”Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus. Ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt, och i honom är ni uppfyllda, han som är huvudet över alla makter och väldigheter”.

Ändå är det just detta som skett under historiens gång. Guds församling har blivit bortrövad genom filosofi och mänskliga traditioner och stadgar och fjärmat sig från Jesus Kristus. Tyngdpunkten har mer och mer förskjutits från Fadern och Sonen till dagens Romersk Katolska Kyrka med en "Himladrottning" och "Gudsmoder" som inte har någon motsvarighet i Bibelns Maria som är Herrens ödmjuka tjänarinna och Jesu jordiska mor - inte Faderns mor!...

Vi har tidigare uppmärksammat videos som avslöjar den vidriga trosförkunnelsen och framgångsteologin i Nigeria. Lennart Jareteg har nu uppmärksammat "profeten TB Joshua" (video 2) >> Detta handlar om vidrigheter som tidigare medarbetare vittnar om. Här avslöjas en satanisk kyrka med en sektledare, lögner och falska mirakler, hjärntvätt, sexuella orgier, TB Joshuas "harem", demonisk verksamhet och pengar, förstås. På denna video är John Arnott hos TB Joshua och upphöjer honom som en "profet och gudsman" (vilken urskiljning). Arnott blev känd som en av ledarna i den falska Torontoväckelsen. >> Tag varning!

30/1

Vår syn på mission har förändrats (Sv) >> Wilgot Fritzon: "Efter Kyrkornas världsråds möte i Uppsala 1968 sade man att "världen satte agendan" och att den dominerande missionssynen blev horisontal. Evangelikala konferenser har sedan dess stött och blött evangelisation och social hjälpverksamhet . Vikten av evangelisation har framhållits men har nu hos oss i västvärlden, under de senaste tio åren, åter tonats ned till förmån för socialt bistånd. Vi talar så vackert om holistisk mission, att hjälpa hela människan. Förr kunde vi i vår frälsningsiver glömma kroppen. I dag har vi glömt själen. Orden om synd, förtappelse, ånger, förlåtelse och evigt liv hörs inte. Få talar om behovet av att återställa en bruten vertikal förbindelse med Gud. ...Till evangelisation och församlingsbyggande ges inga Sidapengar. Och eftersom allt fler tappat tron på att människor går förlorade utan Jesus Kristus så prioriterar vi uppdragen för vilka vi också kan få Sidabidrag".

Ohlins: Det här är en beskrivning på den ljumma kyrkan i ändens tid, som Bibeln har förutsagt och varnat för. Det är ett avfall och ett svek mot Jesus och det är ett stort svek mot alla dem som inte känner Jesus eller ens har hört talas om honom. Utan tron på Jesus går människor förlorade. Det är Bibelns tydliga budskap och vi som tror är kallade att vara Jesu vittnen. Vi ska inte bara hjälpa socialt, utan också berätta om det allra viktigaste: om vägen till evigt liv!

DAGEN: Inte enskilda katolikers fel (Sv) >>"Det jag där tar upp är inte i första hand teologiska frågor, utan grundläggande bibliska principer, som att tillbe andra än Gud . Något som är helt normalt inom Katolska kyrkan".

29/1

Israel förhandlar med en motpart som tydligen inte är ett dugg intresserad av fred utan strid.

Artiklarna >> & >>

2Tim 3:1 Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. 2 Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, 3 kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, 4 falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning i stället för Gud 5 och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem! 6 Bland dem finns sådana som smyger sig in i hemmen och snärjer svaga kvinnor, som är tyngda av synder och drivs av många slags begär 7 och som ständigt undervisas men aldrig kan komma till insikt om sanningen. 8 Liksom Jannes och Jambres satte sig upp emot Mose, (FALSKA UNDER OCH TECKEN) står dessa män emot sanningen. Det är människor med ett fördärvat sinne. Deras tro håller inte provet. 9 Men de kommer inte längre att ha någon framgång. (GK: DE SKALL STOPPAS) Deras galenskap skall bli uppenbar för alla (AVSLÖJAS) liksom fallet blev med Jannes och Jambres.

Lägg märke till att det här handlar om avslutningen av denna tidsåldern.
Det skall uppstå ett slags "Trosystem" men det skall inte hålla provet(V8) (KENYON- HAGINS?)
Janne och Jambres satte sig upp mot sanningen med falska under och tecken (V8)

Kan det handla om "Abrakadabra" förkunnarna ? Ja vi tror det >>
Se även "de som lägger fördömelse på de sjuka" >>

28/1

Den ledande församlingen i Pingströrelsen Filadelfia församlingen i Stockholm fortsätter att chockera. Längst ner på raden finns sådana ord vi först tvekade om vi skulle låta stå kvar. Det är alltså det vittnesbördet som skribenten fick med sig ifrån Filadelfia - Kyrkan som han klätt efter ordet Bäst.

Luk 19:46 Han sade till dem: "Det står skrivet: Mitt hus skall vara ett bönens hus. Men ni har gjort det till ett rövarnäste."

Artikeln från GP här

Nästa skiva är på väg, alldeles snart är den här. Så har det låtit så gott som varje år sedan Voodoo, som släpptes nästan på dagen för tolv år sedan. Både Voodoo och debuten, 1995 års Brown sugar, är mer än milstolpar i den moderna soulhistorien. D’Angelo var en av pionjärerna som skapade det som kallas neosoul, som utvecklade ett nytt sound och lade den grund som så många andra står på i dag. Dessa år av väntan har innehållit så mycket rykten, besvikelser och dåliga nyheter att det är långt ifrån alla som tror på att D’Angelo verkligen ska kliva på Filadelfiakyrkans scen. Spelningen i Stockholm är turnépremiären och enligt konsertbokaren sålde biljetterna slut på 47 sekunder. När han slutligen går upp på scenen möts han av stående ovationer. Det står snabbt klart att han har odlat sin funk under åren som gått. Ingen av de tio personerna på scenen står stilla, det är långa nummer med funkskrik, Princemanér och konstant rörelse. D’Angelo är avslappnad och verkar trivas i strålkastarljuset. Det är framförallt låtarna från Voodoo som avhandlas. Äntligen en möjlighet att live få höra Chicken grease, Devil’s pie och The root, om man nu missade den beryktade spelningen på Cirkus år 2000. Också det nya materialet står sig bra, speciellt när funken tillfälligt byts ut mot nästintill generande soulsensualism. Men som bäst blir det när Shit, Damn, Motherfucker (SVORDOMAR PÅ ENGELSKA) från Brown sugar spelas. Med sin allra lenaste stämma sjunger D’Angelo detta mästerstycke om otrohet och vedergällning och det är som att han aldrig har varit borta. Visst saknar man ibland lite blås bland alla gitarrer, och en del partier är ganska såsiga. Men jag har nog aldrig sett en så lycklig publik, och D’Angelos charm och gudabenådade röst (?) räcker för tio års väntan till

Lite mer om honom DN

Det senaste decenniet har D’Angelo haft stora problem. 2005 dömdes han för droginnehav och rattfylleri, något år senare var han inblandad i en bilolycka där han dömdes för att ha kört vårdslöst, och så sent som förra året anhölls han för att ha försökt köpa sex av en poliskvinna.

27/1

"Nigeria's Millionaire Preachers" with Seyi Rhodes from Sahara Reporters on Vimeo.

Berndt Isaksson uppmärksammade oss om ovanstådende video

Det är outtalat att påven ska erkännas (Sv) >>"Östanbäcks kloster och dess ledare Caesarius Cavallin upphöjs för sitt initiativ Enhetens kyrka. Den enhet som förespråkas här är outtalat att vi alla ska gå i riktning mot att erkänna påven som den globala församlingens överhuvud. Hur kan jag påstå det? Därför att det är allmänt bekant att Cavallin och bröderna på Östanbäck räknar sig som katoliker inom Svenska kyrkan och själva ser påven på detta sätt".

Om erkännandet av en palestinsk stat (Sv) >> Claes-Göran Bergstrand: "Utifrån den situation och status som det arabiska folket befinner sig i kan inte Sverige erkänna en Palestinsk stat. Centerns ställningstagande innebär att de har bytt fot. Varför har man gjort det? Ett problem är att debatten och propagandan innehåller minst två lögner - att Israel ockuperar palestinsk mark och att palestinier är en folkgrupp! Dessa lögner tycks Centern ha anammat. ...Kan denna konflikt lösas? Till att börja med måste vi hålla oss till sanningen och lämna lögnerna. Annars blir det som med kejsarens nya kläder. Det kommer att visa sig att han är naken."

26/1

Sammanfattning på Truereformation.net

25/1

 

Mail från läsare om de mystiska ljuden över världen: Kan det vara basunerna?

Internet har blivit ett stort medel att nå israeler med evangelium om Jesus. >> Under 2011 sökte man på hebreiska för namnet Jesus (Yeshua) mer än 25.000 gånger i månaden och "Nya testamentet" (Brit Hadasha) söktes över 5000 gånger varje månad. Exemplar av NT efterfrågades en gång om dagen i genomsnitt. Många israeler finner Jesus på Facebook, skriver Israel Today.

Tony Blair hade hemlig grupp som planlade ett Euroinförande

24/1

Vi tycker konturerna av Hes 38-39 blir allt tydligare då Ryssland envetet styrker Syrien militärt och nu även ger dem 36 stridsplan >>

De falska pofeterna i ändetiden kommer att med uppdiktade historier bereda sig vinning av er. Oj vad sant vi känner ju till Todd Bentleys alla lögner i Lakeland. Den här artikeln som har ett par år på nacken visar hur även Kenneth Copelands Ministries använder sig av tvivelaktiga metoder >> Ta er även en titt även på den nya "inneboken" Heaven is for real - PÅ denna blogg följer en reflektion på boken på svenska >> (Är även den "uppdiktad" för vinning?)

2 Pet 2:1 Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig.2 Många skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas.3 I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er. Men domen över dem är sedan länge verksam, och deras undergång sover inte.

Nu med svensk text (välj själv språk på texten): Israel-Palestina konflikten
(1) Sanningen om fredsprocessen >>
(2) Israel-Palestina konflikten “Sanningen om Väst Banken” >>
(3) Israel-Palestina konflikten “Sanningen om flyktingarna >>

 

Har detta kommit in i din församling? Det är populärt med "tystnad" idag men är det bibliskt?

23/1

Vad händer med den konservativa bibelsynen? (Sv) >> Nils-Olof Nilsson skriver: "Personligen menar jag att det är tid att återigen ställa sig på barrikaderna och bekänna vår orubbliga tro på gudsordets tillförlitlighet och sannfärdighet. Annars menar jag att vi hamnar helt i händerna på den så kallade teologiska forskningen. Det skulle vara intressant att höra vad på PTS teologer säger i bibelsynsfrågan".

22/1

Frimurarnas "bibel" avslöjad med många lögner. >> Kommentar på Youtube: "Jag har känt till det ett tag nu. En nära vän till mig var en 33:e graden frimurare men avstod från frimurarna och blev en kristen präst. Han bekräftade att det är luciferisk LUCIFER AKE SATAN så den lägre graden frimurare har ingen aning om allt detta. De är ofta goda män på fel väg på grund av ignorans och som den är uppdelad och hemlig och vilseledande, det som är Satans typiska sätt!" En frimurarbibel ska återlämnas vid dödsfall, vilket denna uppenbarligen inte blev. Den avslöjar att det är en satanisk bok, inte en äkta Bibel och målet är att utplåna all kristendom.

 

21/1

Sajten Apg29 uttrycker skarp kritik om Marcus Birro (vi instämmer!) (Sv) >> "Nu kanske någon säger att vi ska inte vara hårda mot Birro eftersom han är ny i tron, han måste få chans att växa, utvecklas och helgas, och att vi ska ta emot honom och inte stöta bort honom. Det är sant, men det betyder inte att vi ska låta en köttslig oomvänd kristen undervisa en hel kristenhet i olika kristna forum! Jag låter mig inte luras och är absolut inte imponerad som en del av kristenheten verkar vara".

20/1

Malmö kan få ett allreligiöst bönerum i nytt köpcentrum (Sv) >> Kommentar på sajten: "Bön till den levande Guden är givetvis bra. Men kärnan i detta projekt är väl att olika religioner skall samsas. Lika lite som det är bra om lögn sammanblandas med sanning eller att man ger lögn samma status som sanningär det att försöka utjämna skillnaderna mellan olika religioner. Samtidigt vet vi av bibeln att vi kommer att få se hur detta sker under den yttersta tiden".

Betalning med mobil är nära

19/1

UNGERN I FARLIG KRIS

Debatt: Ännu ett år med förintelsehot över Israel (Sv) >> Olofsson nämner inte med ett ord att Israel tog kontroll över den så kallade Västbanken i ett självförsvarskrig 1967. Jordanien hade då illegalt ockuperat området sedan anfallskriget mot Israel 1948. Att judarna lyckades, mot alla odds, försvara sig mot fem anfallande arabarméer gör Israel enligt Olofsson till förövare och skyldiga. Västbanken är alltså, om man bortser från politisk propaganda och retorik, inte ockuperat. Det är omtvistade områden som skall lösas i förhandlingar. Men så länge Israel hotas av förintelse av sina grannar och terrororganisationer behöver Israel försvara sitt land. ...Olofsson tar upp Betlehem under julen som exempel på hur elaka israelerna är. Men orsaken till vägspärrar och säkerhetslösningar är att rädda liv på civila judar som annars hade blivit offer för självmordsterrorister.

Putin varnar för att Ryssland kan stå inför en revolution

18/1

Promenerar för att få slut på antisemitismen (Sv) >> Varför inte säga som det är? Muslimska araber har gjort Malmö till en skamfläck i Sverige. Media vågar inte ens säga som det är, att det är muslimer som trakasserar judarna. Själva promenerar judarna för att få slut på antisemitismen. Det är skrämmande att det ens ska behövas!

En annan skamfläck är Botkyrka som är med som kommun och stöder Ship to Gaza för att ge bistånd, som det heter. (Sv) >> Alla håller inte med och denna kommentar säger allt: – Om man vill ge bistånd som når fram finns andra organisationer, utan en antiisraelisk agenda.

 

Predikan Agne Nordlander: Syndens allvar och Korsets storhet

DN:s ledarsida: Bryt tystnaden om våld mot kristna (Sv) >> Erik Helmerson skriver: Den arabiska våren ställer flera frågor om framtiden. Hur kommer de kristna och andra utsatta minoriteter att behandlas i länder som Egypten, där extrema islamister får 25 procent av rösterna? Vilka åtgärder kommer de mer moderata islamistpolitikerna att vidta för att säkerställa religionsfriheten? ...Slutet av förra året såg en begynnande debatt i Storbritannien, där allt fler anklagar regeringen för passivitet gentemot övergreppen på kristna. I Sverige, liksom i många övriga västländer, är det fortsatt tyst. Vad säger den vänsteropposition som av tradition slår sig för bröstet för sin internationella solidaritet? Vad säger myndigheter och människorättsorganisationer? Och, framför allt: vad säger regeringen?

 

Den här videon är en skrämmande den handlar om en 3 stegs Jihadplan

17/1

De kristna i världen startar eget (Sv) >> Antalet samfund har ökat med 26 procent bara sedan millennieskiftet, enligt ny statistik. Enhet i Kristus och ekumenik är honnörsord för många kristna. Verkligheten ser annorlunda ut. Jan-Åke Alvarsson fruktar att människors önskan om en fördjupad Gudsupplevelse riskerar att i stället resultera i "bränd mark". - Jag tror att det har med "health and wealth"-förkunnelse att göra. Man lovar framgångar, men när det inte håller så finns risken att man förlorar allt. Förlorar man insikten om att lidandet tillhör det kristna livet, så är risken att tron faller när motgångarna kommer.

Citat ifrån Emanuel Minos profetiska budskap som han fick ta emot av en gammal bönesyster i Norge på 60 Talet.

Ljumhet och avfall i kristenheten

Jag såg att det kommer en ljumhet utan motstycke bland kristna. Ett avfall från sann och levande kristendom. De kristna kommer inte att vara öppna för rannsakande förkunnelse tiden före Jesu återkomst. De kommer inte att lyssna om synd och nåd, lag och evangelium, bot och bättring. Istället kommer en annan slags förkunnelse, en slags lycko-kristendom. Det gäller att bli framgångsrik och nå fram. Det handlar om materiella saker, på ett sätt Gud aldrig hade lovat det. Kyrkor, frikyrkor och bönehus blir mer och mer tomma. Istället för en förkunnelse om att ta sitt kors och följa Jesus, blir det mer underhållning, konst och kultur, där det skulle vara väckelse, nöd och omvändelsemöten. Detta kommer att ske i stor utsträckning strax innan Jesus kommer tillbaka och olyckan bryter lös över oss.'' >>

16/1

Länge leve Smålands Jerusalem! (Sv) >> Det som räknas upp i denna artikel kan låta lite väl skrytigt men visst finns det anledning att försvara uttrycket "Smålands Jerusalem", när föraktet reser sig mot kristen verksamhet.

Norsk-indiska kvinnor väljer bort flickfoster (Sv) >> I Europarådet har detta varit känt sedan länge, medan undersökningen slog ner som en bomb i Norge. – Jag kände inte till den, säger Laila Dåvøy, stortingsledamot för Kristelig Folkeparti, KrF.

Ryskt hot igen >>

15/1

Så grymt är Nordkorea (Sv) >> Det finns mängder av exempel på grymheter och övergrepp i Nordkorea. Ändå har Svensk-Nordkoreanska föreningen mage att kalla kritiken för smutskastning, skriver Wilgot Fritzon. ...Lee berättar hur en officer ställde upp åtta kristna och uppmanade dem att avsäga sig sin tro. När de vägrade befallde han andra fångar att hämta 1200-gradig smält järnmassa för att hälla på de kristna som beordrats ner på golvet. Lukten från bränt människokött fyllde lokalen. Lee stod där och tittade på de förbrända kropparna och undrade vad dessa troenden egentligen trodde på. Vad var mer betydelsefullt för dem än detta liv? "Vad såg de som jag missat?" I dag förstår Soon Ok Lee då hon själv, efter frisläppandet och flykten från Nordkorea, funnit tron på de kristnas Gud...

Sociala orättvisor de största riskerna 2012 (Sv) >> Framtiden ter sig mörk för världen. Ekonomisk obalans och sociala orättvisor hör till de största riskerna som vi står inför 2012. Det konstaterar World Economic Forum i sin framåtblickande rapport.

14/1

Nu skapas "kommunalkyrka" (Sv) >> Maktkoncentration pågår i dagens samhälle både politiskt, ekonomiskt och religiöst enligt den nya världsordningen. Även Svenska kyrkan tycks gå mot större maktkoncentration, enligt denna artikel. Citat: Man ökar inte församlingsmedlemmarnas direkta inflytande genom att flytta besluten högre upp och längre bort! Denna "reform" sätter mogna församlingar under förmyndare, den ökar kontrollen och koncentrerar makten.

Berndt Isaksson skriver: Det är i grund och botten samma fenomen som sker på Benny Hinns och Bill Johnsons trollmöten – folk VILL bli lurade. Man anar om man är ärlig mot sitt hjärta att det inte är äkta, men viljan att bli lurad och begäret att få fascineras av mirakler är starkare än kärleken till sanningen. Det blir därför fråga om en underförstådd och omedveten överenskommelse mellan Hinn och Johnsons och deras publik. Hinns och Johnson får sina pengar och sitt maktbegär tillfredsställt, och publiken får sitt cirkus- och underhållningsbegär kittlat. (Sv) >>

13/1

Många missar att söka själavård (Sv) >> Göte Edelbring skriver: Varför söker man inte sin pastor som själavårdare? Saknar församlingsledarna den andliga utrustningen, kärleken till människor och finkänsligheten för livskriser och den andliga mognaden? Har människor tappat kontakten med församlingens gudstjänstliv? Är förtroendet rubbats, så att man inte längre litar på sin pastors integritet och tystnadsplikt? Finns inte längre den atmosfär som inbjuder till gemenskap? Om församlingen är en själavinnande församling, följer att den också är en själavårdande församling.

 

 

Rysslands upprustning i Norr oroar >>

Forskare varnar för att "domedagen" närmar sig (Sv) >> Klockan är fem i tolv - igen. En grupp forskare som söker beräkna sannolikheten för en global katastrof uppger att världen nu rört sig närmare ”domedagen”. På onsdagen valde man att låta ”domedagsklockan” lägga ytterligare en minut bakom sig. Den står nu på fem i tolv.

12/1

Iran och Ryssland kompisarna i Hes 38-39 har nu kommit överens om att sluta upp med att handla i Dollar. >> Det här är en tydlig upptrappning på konflikten, som enligt bibeln slutar med Harmagedon och Jesu Tillkommelse.

Kvartettens speciella talesman och fredsmäklare Tony Blair har samlat Jordaniens Abdullah och Palestiniernas president Abbas för fredssamtal >>

11/1

Greklandskrisen är inte över på långa vägar, enligt den här ekonomi-artikeln kan en bankrutt komma redan inom några dagar >>

"Idiotiskt godkänna nätaktivism som religion" (Sv) >> Siewert Öholm reagerar mot att kopimistpartiet har godkänts som trossamfund, vilket man ju kan tro är ett skämt som vi har kunnat läsa om >> ! Öholm skriver: - Ni har bekräftat historiskt nyspråk, där "skämt är allvar" och där "allvar är skämt". Ni har blivit några skickliga gycklares redskap. Deras mission är politiska förändringar i lagar om integritet och öppenhet. Ni har trampat på religionsfrihetens yttersta fundament, rätten att hålla något heligt.

Varför ljuger Obama för att "täcka" muslimska brödraskapet >>

10/1

Västmöte om olja inför Iranhot (Sv) >> Iran har upprepade gånger hotat med att stänga Hormuzsundet om USA och EU utfärdar sanktioner som hotar landets oljeexport. Internationella energiorganet (IEA) diskuterade på torsdagen att göra oljeuttag av den statsägda oljan som finns lagrad i bland annat USA, Europa och Japan, som är fem gånger så stort som det största hittills i historien. (Karta på Persiska viken >> )

9/1

Israel-USA samövar i Bister utmaning 12 (Austere Challenge 12), det största gemensamma amerikansk-israeliska krigsspel som någonsin hållits (Sv) >> Hangarfartyg kommer snart. Det handlar om "beredskap för en militär attack mot Iran och dess eventuella eskalering till en regional konflikt... Den gemensamma styrkan kommer nu att vara på plats redo för ett beslut att attackera Irans kärntekniska anläggningar eller annan nödsituation inför krig.".

Samtidigt anländer nu Ryska stridsskepp Syrisk hamn >> det ser ut som om mellanöstern kan explodera när som helst.

8/1

Nya rykten i media säger att Påven Benedictus kan avgå i April >> I så fall vem är den som kommer att efterträda honom? Har ni förresten kollat in Påvens ständigt närvarande sekreterare? >> (Ivarfjeld -Blogg)

Berndt Isaksson skriver: Det är uppenbart hur det som är direkta new-age-företrädare nu finner att de verkar i samma anda som sådana som Joel Osteen och i hans korslösa evangelium. Jag tror att vi snart kommer få se samma tydliga utveckling (läs utförsbacke) i svensk kristenhet också, där kyrkliga ledare ännu mera tydligt förenas med New Age och dess profeter. Vi har det redan på många håll, men det lär bli mycket tydligare och konkretare. Tar man bort korset ur evangeliet så har stötestenen undanröjts och då är alla oheliga allianser möjliga. (Sv) >>

7/1

Profetklockan rusade under 2011! (Sv) >> Jan Markell: ...Världen är full av krig och rykten om krig. Våra kyrkor är inte längre sunda. Sann kristendom är under attack från alla håll, och kristna håller på att marginaliseras som intoleranta fanatiker. På avlägsna platser avrättas kristna i Allahs namn. Naturen verkar utom kontroll när vi ser enorma naturkatastrofer överallt. Girighet och korruption är motorerna som driver det mesta. Israel och Jerusalem ges skulden för de flesta av världens problem.

Om nyhetsflödet och Dagens Israelsyn (Sv) >> Henry Nordin kritiserar tidningen Dagens Israelrapportering och efterfrågar större balans och granskning av allt som påstås om Israel. Tidningen följer snarare den medialt politiskt korrekta strömmen från källor som är kontrollerade av Mellanösterns regimer, knutna till Hamas och antisemitiska. Mängder av uppgifter behöver efter objektiv granskning korrigeras i Israelpositiv riktning - men när det sker med små bokstäver och ofta på en undanskymd plats, är skadan redan skedd!

6/1

Vad händer i Malmö? Eller ska man fråga vad som händer i Sverige? >> Sex mord på en månad i Malmö, varav fem dödsskjutningar. Citat: Många söker förklaringar till varför så många dödsskjutningar inträffar i just Malmö. Men enligt Sven Granath finns det inget som tyder på att staden är mer morddrabbad än andra städer i Sverige.

Påven gör 2012 till "katolska Marias" år >>

5/1

Roger Oakland skriver i en sammanfattning av år 2011

2011 var ett år som jag inte snart kommer att glömma. Det var en tid som bäst kan beskrivas som en tid för att gå vidare och låta Gud stänga dörrar och öppna andra. Medan det var svårt i början att acceptera att förlora vänner och medarbetare, kunde jag så småningom se att Gud leder oss bort från ett riskområde som snart kommer att implodera. Bättre att vara utanför riskområdet när detta händer än att bli kvävd av skräp. Världen och kyrkan är på väg att få se vad som händer när människor följer människor, deras metoder och deras rörelser och inte Jesus. >> (Eng) Ja, det är sant att det kostar att stå upp för sanningen men det är det som består när allt annat skakar. Människors planer och metoder är bara tillfälliga. Låt oss fortsätta att följa Jesus detta nya år 2012!

4/1

Freden mellan Israel och Egypten kan snart vara slut, skriver Israel Today >> Muslimska Brödraskapet dominerar Egyptens nya politik och deras representant säger att han aldrig kommer att erkänna Israels rätt att existera under några omständigheter. Många västerländska ledare har förnekat eller blundat för att Egyptens nästa regering skulle domineras av islamistiska partier med nära band till Hamas och andra terrorgrupper och gå samma väg som Iran. Sanningen avslöjas alltmer när även myten att revolutionen inte handlade om religion, utan utgjordes av både kristna och muslimer, blir allt mer uppenbar. Snart har Israel ännu en islamistisk republik nära inpå, som är beväpnad med de bästa amerikanska vapnen. Vi kan konstatera att ett stort mörker sänker sig över Egypten. Är det denna religion som kallas "fredlig"?

Constance Cumbey har full koll på New age-agendan och uppmärksammar deras strävan efter en global världsekonomi. Här läggs stor vikt vid ett sådant system som ingår i det "globala medvetandet" som ska ge "balans med jorden, naturen och oss själva". >> (Eng)

Upp 14:9 En annan ängel, den tredje, följde dem och sade med stark röst: "Den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, 10 han skall själv få dricka av Guds vredes vin, som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han kommer att plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför Lammet. 11 Röken från deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter. De har ingen ro eller vila vare sig dag eller natt, dessa som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket med dess namn. 12 I detta visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus."

3/1

 

Ny Glädje 824 from Irene Gustavsson on Vimeo.

Lyssna till Helena Nilssons vittnesbörd ut ur New age och till ett liv tillsammans med Jesus Kristus, i programmet Ny glädje med Irene och Kjell Gustavsson.

2/1

i

Ohlins Fundering: Socialt evangelium och en förändrad mission >>

1/1

Läget förvärras vid Hormussundet sedan Iran upptäckt att USA sänder hangarfartyg mot området. >> Kina kräver dessutom stabilitet i området >> Världen är sig inte lik längre, man känner på sig att allt kan förändras över en enda natt. 2012 lär bli ett omskakande år då profetiorna om ändetiden blir allt tydligare för den som vill se.