Profetiskt: "JUST NU" ARKIV 2010 >> 2011 - 2012 >>

6

 

Sidan kommer att uppdateras nästa gång den 1/8

26/7

En mycket aktuell sommarläsning av Roger Oakland översatt till Svenska på vår sida: Faith Undone!

25/7

Damaskus fortsätter att vara centrum för profetian just nu. De är något före Europa. Rapporter berättar att Israel kanske måste gå efter de kemiska lagren i, tror jag, fyra större orter i Syrien. Detta kommer inte att båda gott med Ryssland och Iran. De främsta orsakerna att Israel håller tillbaka operationen är två. Ett, den ryska, turkiska, iranska alliansen vill inte att de kemiska vapnen förstörs. Den turkiska utrikesministern besökte Ryssland i onsdags. Jag misstänker att de talade om Israels framtida deltagande i Syrien. Kom ihåg, att Irak gav en stor del av sina kemiska vapen till Syrien. För det andra vet väst att dess ekonomiska situation är mycket svår och varje israelisk militär rörelse skulle kunna äventyra hela västra ekonomin. Jag önskar att jag kunde spekulera mer om vad som kommer att hända men vi måste låta tiden utvisa oss. LÄS MER (Pastor Brian)

 

Pingstväckelsens apostel T B Barratt >> "På söndag är det 150 år sedan Europas pingstapostel T B Barratt föddes i England. En modig man som på flera sätt var före sin tid och inte tvekade att gå sina egna vägar... "Han säger sig lägga mest vikt vid den kristendom som visar sig i levernet."

24/7

"Ny global strategi för EU" >> Det är dags för en ny global strategi för EU, menar utrikesminister Carl Bildt med flera kollegor. - Vi har en värld som förändras rasande snabbt och vi vill göra strategin något bredare, säger Bildt till TT. Bildt och hans italienska, spanska och polska kollegor har givit sina länders utrikespolitiska forskningsinstitut i uppdrag att ta fram underlag för en ny global strategi för EU. Den ska vara klar nästa år och sedan diskuteras i EU.

Ni som har sett och hört vår serie Ändens tid, vet att vi har påmint många gånger om att det som görs och planeras i EU är tänkt att bli globalt. Det stämmer också med profeten Daniels syn om den yttersta tidens återuppståndna Romarrike med dess tio-statsförbund.
Dan 7:7 Sedan fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur, mycket förskräckligt, fruktansvärt och starkt. Det hade stora tänder av järn, det uppslukade och krossade, och det som blev kvar trampade det under fötterna. Det var olikt alla de tidigare djuren och hade tio horn.
Dan 7:23 Då svarade han: "Det fjärde djuret betyder att ett fjärde rike skall uppstå på jorden, ett som är olikt alla de andra rikena. Det skall uppsluka hela jorden och trampa ner och krossa den.

Jerry Golden News: Mycket skarpt läge i Israel

Svenska skördar hotas av regnen >> Fortsätter det regniga vädret är risken stor att spannmålsskörden förstörs av svampangrepp, varnar Jordbruksverket som noga följer utvecklingen. På flera håll i södra Sverige har man till exempel noterat svampangrepp, septoria, på höstvetet. Den bildar inte toxiner, men dem som drabbas får räkna med betydligt mindre skörd. Även gulrost har gynnats av allt regn och kan precis som septorian ge mycket stora skördeförluster.

 

23/7

Skandal: BBC "tappade bort" Israels huvudstad >> Efter protester från Israel har BBC ändrat sin sportsida, nu har Israel liksom andra länder en huvudstad, Jerusalem. Tidigare hade BBC utelämnat informationen men däremot nämnde man östra Jerusalem som Palestinas huvudstad. Jerusalem har i årtionden varit Israels huvudstad vilket BBC ignorerade. Den palestinska staten existerar ännu inte, ännu mindre är Jerusalem dess huvudstad. Ett exempel på hur verkligheten kan förvanskas.

Israel förbereder inmarsch i Syrien >> "Israel är redo att gå in i Syrien om Damaskusregeringen förser Hizbollah i Libanon med robotar och kemiska vapen. Det säger den israeliske försvarsministern Ehud Barak."

De kristnas situation i Pakistan (Eng) >> "De ville hänga mig ... de trodde att det skulle vara en förolämpning mot islam om jag levde ": En ny början i Texas för en pakistansk kristen kvinna som led efter en våldsam syra-attack av muslimsk man som trodde hon var en förrädare."

Han räddade 669 judiska barn från Tjeckoslovakien före 2:a världskrigets utbrott till Storbritanien >> & >>

Dödliga skyfall i Peking >> "Peking har drabbats av det värsta regnovädret som staden sett på 61 år, vilket krävt 10 dödsoffer under helgen. Fortsatta skyfall väntas i nordöstra och sydvästra delarna av landet."

22/7

Obekräftade rapporter säger att Assad använder kemiska vapen i Damaskus, Syrien? JUST NU! Jag har hittat en källa på twitter som jag inte kan ge 100% förtroende till. Det är en rysk källa som har en hel del intressant information. Källan är på min twitter feed. Om informationen är korrekt kan vi få se början av kemiska vapen i kriget över Damaskus, Syrien. När jag skriver, kan det finnas en stor mängd kemiska vapen som används. Den syriska armén har en ny försvarsminister och han gav Damaskus medborgare 48 timmar att lämna staden innan armén släpper en ogudaktig och apokalyptisk offensiv. Detta sammanfaller med att den israeliska armén (IDF) uppmanar alla att avlysa denna helgen och de har befäst sin norra gräns mot Syrien. Det finns också bilder som vissa tror är kemiska vapen på missilramper. LÄS MER (Pastor Brian)

Oron växer för Spanien >> "Stödpaketet för de spanska bankerna är nu i hamn. Men de spanska problemen är långt i från över. På fredagen bad regionen Valencia om hjälp från Madrid."

Vreden växer i Spanien >> "Vilda protester efter spanskt storlån. Eurozonens finansministrar godkände under fredagen ett lån på upp till 100 miljarder euro till Spanien för att stötta landets krisande banker. Men stödet kräver stora eftergifter, något som orsakat en proteststorm bland spanjorer..."

21/7

I hans delstat är 99 procent kristna >> "De första baptist­missionärerna hade redan på 1870-talet lyckats ta sig in bland nagafolket. De gjorde klart för befolkningen att huvudjakt är synd, och de som blev kristna övergav snabbt huvudjakten. Men ofta till ett högt pris: de första fyra kristna var döda en kort tid efter sin omvändelse (källa: ”De omvända”, Narin förlag). När britterna överlämnade administrationen av området till Indien bröt helvetet löst. Indien ville stärka greppet om Nagaland och mötte motstånd. Den indiska armén tågade då in i området och en period av fruktansvärd mänsklig slakt och övergrepp tog vid. Bland de kristna började man nu ropa desperat till Gud i bön. ...Otaliga berättelser om under, tecken och mirakler vittnar om den Guds tsunami som sköljde över landet. Under perioden 1953 till 1974 växte antalet kristna från 3 till 60 procent. – I dag är 99 procent av alla nagas kristna. Nu är vårt mål att, med Guds nåd, få föra den sista procenten av vårt folk till Kristus, säger Ellis med helt allvarlig blick. Som ett resultat av evangeliets framfart har de 16 rivaliserande nagastammarna slutit fred och enats. – I dag lever Jesu Kristi fullkomliga kärlek bland nagas och de har lärt sig att tjäna Gud och människor, säger Ellis Murry."

 

Danska politiker vill förbjuda omskärelse >> "Resten av världen ska inte få skratta åt Tyskland. De betänkligheterna har Danmark uppenbarligen inte. Här vill flera stora partier förbjuda om­skärelse – och därmed säga adjö till landets judar och tacka för tiden som var."

 

President Putins nya lag hotar ryska kyrkors frihet >> "En ny lag i Ryssland stämplar organisationer med utländsk finansiering som "utländska agenter". Hans Lindstrand på Ljus i Öster tror att det redan tuffa klimatet för ideella organisationer och kyrkor i kommer att hårdna. Förslaget kommer efter att Putin flera gånger anklagat utländska stater för att vara inblandade i de omfattande protesterna som följde på valen i december och mars. Den nya lagen träder förmodligen i kraft till hösten. I förra veckan antogs även två andra förslag på samma linje i duman. Ett förslag gäller censur på internet och öppnar för möjligheten att stänga ner webbplatser utan domstolsbeslut. Wikipedia stängde i en protest sin ryska variant under 24 timmar i förra veckan. ... - Rent människorättsligt ryser man i tanken kring vad det här skulle kunna leda till. Sammantaget under de senaste tio åren så har det hårdnat betydligt och blivit betydligt besvärligare, bland annat för evangeliska kyrkor i Ryssland, säger Hans Lindstrand. " Ohlins: Vi kommer ihåg när David Wilkerson gråtande profeterade mitt i en predikan, om att Ryssland kommer att vända och stängas igen. Det var efter att kommunismen föll.

 

 

20/7

Strider vid regeringsbyggnaden >> "Strider har utbrutit nära regeringshögkvarteren i Damaskus sedan rebeller attackerat regeringsstyrkor i staden, enligt uppgift från aktivister och boende i området till nyhetsbyrån Reuters."

Man driver ut judar ur hela Europa Det här är bland de mest skrämmande nyheterna som vi står inför idag. Malmö har också blivit världskänt p g a antisemitism. Men även denna ondska emot judarna får tjäna Guds syften, han som alltid vakar över och uppfyller sina löften och har sista ordet. Norge >> Holland >> Storbritannien - Is this the last generation of British Jews? >> Frankrike >> & >> Belgien >>

Jer 31:8 Se, jag skall föra dem från landet i norr och samla dem från jordens yttersta hörn, bland dem både blinda och halta, både havande kvinnor och barnaföderskor. I en stor skara skall de komma tillbaka hit. 9 Gråtande skall de komma, men jag skall leda dem där de går bedjande fram. Jag skall föra dem till vattenbäckar på en jämn väg där de inte skall stappla. Ty jag är en fader för Israel, och Efraim är min förstfödde son. 10 Hör HERRENS ord, ni hednafolk, och förkunna det i kustländerna i fjärran. Säg: Han som skingrade Israel skall också samla det och bevara det som en herde bevarar sin hjord. 11 Ty HERREN skall befria Jakob och friköpa honom från den som är starkare än han.

 

Tyska judar hotar emigrera >> "De Gröna, nu i opposition i Tyskland, har lovat att arbeta för en lagstiftning som kan säkra judars och muslimers rättigheter, och enligt Sverige Radio, Ekot, fastslår en talesperson för förbundskanslern, Angela Merkel, att det är viktigt att förbundsregeringen signalerar att judiskt och muslimskt liv och traditioner accepteras. Om inte detta sker, är faran att Tyskland förlorar sina 120 000 judar stor. – Kan Tyskland inte garantera religionsfrihet fullt ut, är det risk att de emigrerar, säger rabbi Goldschmidt. De europeiska rabbiner ska i denna vecka träffa kristna och muslimska ledare i Stuttgart för samtal om hur de nu ska fortsätta att kämpa mot domen."

 

19/7

Strider planeras i Damaskus

Jes 17:1 Utsaga om Damaskus. Se, Damaskus skall upphöra att vara en stad; det skall falla och bliva en stenhop.

Tron kostade honom nästan livet >> "Då han blev kristen, förändrades också synen på Israel och judarna. Medan han tidigare hade bekämpat judarna, blev han nu en varm förkunnare av Guds löften till Israel. – Bibelns Gud är Israels Gud. Utan Israel, är det ingen tro på Gud i Bibeln. Alla profeterna talar om Israel och Israels städer. Om man älskar Bibeln, måste man också älska Israel, säger Umar Mulinde. Västvärldens positiva inställning till islam är ren förförelse, anser Umar. – Världen förleds att tro att islam är fredlig och acceptabel. Men vill du se islams ansikte, se på mig. Här ser du vad islam handlar om. Jag är ett offer för muslimernas religiösa intolerans, säger Umar. Han frågar varför det inte är tillåtet att lämna islam och varför kristna inte tillåts att utöva sin tro i muslimska länder. – Världen måste revidera sin förståelse av islam. Annars är västvärldens kristnas frihet i stor fara. Så länge de är i minoritet talar de fred. När de får makt, blir budskapet ett helt annat, säger Umar. Han hävdar att det är en väsentlig skillnad mellan judar och muslimer. – Judarna har inga lagar som ålägger dem att hata muslimer. Tvärtom. Muslimerna, däremot, har lagar som säger att de ska hata judarna och utrota dem. Alla vill ha fred i Mellanöstern, men då måste vi kräva att Hamas måste ge upp sitt hat till judarna. Så länge de säger att det inte finns plats för judar i deras värld, blir det ingen fred, säger Umar." LÄS MER

 

Kidnappad pastor frisläppt >> Kidnappningar och väpnade rån har ökat i Egypten efter diktator Hosni Mubaraks fall förra året. På Sinaihalvön har flera kidnappningar av amerikaner skett bara under innevarande år, men Jean Louis menar att fadern inte var medveten om risken.

18/7

USA-pastor kidnappad på gruppresa till Israel >> "Kidnapparen identifierades senare som beduinen Jirmy Abu-Masuh. Enligt vissa källor ska han ha varit ensam, men familjen Louis säger att de var flera gärningsmän. Enligt Matthey K Thompson, vän till familjen och pastor i Jubilee Christian Church, ska Michel Louis ha sökt hindra kidnapparen att ta tvåbarnsmamman Lissa Alphonse till fånga. -Ta mig i stället, ska han ha sagt enligt Thompson. De slutade med att Abu-Masuh tog bägge två och dessutom en lokal guide och tolk som var med i bussen. Alla tre hålls fångna i Abu-Masuhs hem.

Skilj på Skaparen och skapelsen >> Anders Gärdeborn: Det är mycket ståhej kring upptäckten av den så kallade gudspartikeln. Religiösa människor ser i den en bekräftelse på Gud medan ateister använder den som en ersättning för Honom. Upptäckten förtjänar dock inga religiösa associationer, åtminstone inte mer än elementarpartiklar i allmänhet. Ordet myntades av nobelpristagaren Leon Lederman eftersom partikeln är så central för förståelsen av materia men ändå så svårfångad. Att ge den andliga förtecken är en modern variant av det urgamla panteistiska misstaget att inte skilja Skaparen från sin skapelse. ...Upptäckten marknadsförs dock ibland felaktigt som att vi nu kan förklara universums uppkomst utan behovet av en skapare. Då begår man misstaget att inte skilja universums struktur från dess ursprung. Vetenskapen är ett utmärkt verktyg då det gäller att undersöka strukturen men är fullkomligt svarslös inför frågor om tillblivelsen. Och att kunna förklara ett fenomen betyder inte att det saknar en upphovsman, vilket var en självklarhet för många av de klassiska vetenskapsgiganterna. Johannes Kepler beskrev det som att "jag tänker Guds tankar efter Honom".

 

17/7

 

Nigeria: Kristi kyrka i spillror är målet för islamister >> - Det är jihad, ett religiöst krig, mot kristna. Deras vapen är terror. Deras syfte att islamisera landet och tvinga kristna att konvertera. ...Han är också övertygad om att det egentligen handlar om ett institutionaliserat våld mot kristna. Han berättar om att man har fått höra att nigeriansk militär finns i området för att skydda den svagare sidan i konflikten mellan kristna och muslimer. Det har sagts öppet att det är muslimerna som ska skyddas. – Men de muslimer som skyddas är de som attackerar kristna och som ödelägger våra byar och kyrkor. Inte en enda moské har förstörts av kristna och vi har aldrig gått på offensiven, så varför får muslimerna militär hjälp att angripa oss? , säger han. Detta är, enligt Dachollom Datiri, en medveten strategi, utarbetad av Boko Haram. – Rörelsens agenda är att Nigeria ska bli muslimskt och i kampen för detta är terror deras vapen. Det är anledningen till att de siktar in sig på kristna och våra kyrkor.

16/7

"Många säger att skulle vilja tro" >> "– På en del platser är fokus att betjäna människor, dela ut vatten, bryta ner fördomar. Men vi märker också en väldig öppenhet, det är många unga som har genuina frågor och man ser att de längtar efter att tro. Många säger att de skulle vilja tro och att de är avundsjuka på oss som är kristna.

 

 

15/7

HÖNÖ: Missionsintresset har inte dött inom frikyrkan. >> På Hönö är det just missionskvällen som är allra populärast. I år betonades också vikten av att följa Andens maningar. Som brukligt började tältet att fyllas redan klockan sju, en timme innan missionsmötet skulle börja. För många är mötet nämligen en av konferensens, för att inte säga årets, höjdpunkter och för att få en bra plats gäller det att komma i tid. Allt under kvällen handlade om mission och kallelse i någon form.

 

14/7

Ansvariga för galan: Kritiken är överdriven >> Nästan en vecka efter Pingst ung-galan på Lapplandsveckan konstaterar Samuel Petersohn från Pingst ung och galans programledare, Kristian Renström, att flera saker gick snett. Samtidigt menar de att reaktionerna efter galan har varit överdrivna. ...- Pingst ung-galan var inte någon gudstjänst utan ren underhållning och därför ser jag inte var problemet ligger. Självklart finns det gränser, men vi var där för att underhålla.

Flyktingarnas vän >> Hon hade kommit till Laxå metodistförsamling för att arbeta sina sista år som pastor innan pensioneringen. En dag kom en utländsk familj på besök till kyrkan. Anita Grantinger sökte genast kontakt med dem, och familjen fortsatte att komma. - Sen, en dag, frågade de om inte jag och min dåvarande man ville bli deras föräldrar. Jo, svarade jag, och min man lika tokigt. Fler familjer från flyktingförläggningen i Laxå sökte sig till Anita Grantingers kyrka, och snart hade hon och hennes man "adopterat" åtta familjer som ville ha dem som sina föräldrar.

Miljoner kristna riskerar våldsamma förföljelser >> Religionsfrihetsexperten Paul Marshall har varit i Sverige. Under besöket berättade han bland annat att cirka 200 miljoner kristna riskerar våldsamma förföljelser i 35 länder.

Pingströrelsens första kvinnliga pastor död >> - Wasti var som en plog som banade väg för oss andra, i sin frihet och tro på kvinnan. Hon har betytt så mycket för pingströrelsen så vi vet inte hur mycket egentligen. Hon var en orädd och stark förkunnare. Otroligt duktig, säger Marianne Boo, som blev en av de första kvinnliga förkunnarna efter Wasti Feldt. (Ohlins: Vi har arbetat tillsammans med Vasti och instämmer i Jean-Erik Mårtenssons ord: - Frid över hennes ljusa minne, jag sörjer henne innerligt.)

Barn med gomspalt sorteras bort >> Handikappet är inte livshotande. Men i jakten på det felfria valde de danska föräldrarna abort. Det väntade barnet hade nämligen gomspalt. I England har 26 barn aborterats av samma skäl - ett i 28:e veckan.

13/7

Ur-Baptistisk Pingst brev 40: NÄR DOPET VERKADE 1968 " I mars månad 1968, jag var då 22 år, hade mitt liv nått en sådan gräns av tomhet, hopplöshet och ensamhet, att jag beredde mig för självmordet. Åkte från Lammhult upp till Jönköping en söndag kväll och satte mig ensam vid ett bord och rökte cigarett efter cigarett. Ungefär vid 22.30 var jag färdig med min förberedelse. Sätter mig i bilen och åker ner mot Lammhult. Strax före Hoks herrgård fanns kurvan jag siktade in mig på - och långtradaren som dök upp i kurvan söder ifrån. Men Gud höll sig framme igen för att stoppa mig. Den här gången stängde han inte igen min mun då jag lekte med hans helighet, den här gången låste han ratten så att jag inte hade en möjlighet att vrida bilen över på fel sida och frontalkrocka. Han som kunde tysta mig när det behövdes, han kunde även rädda mig från självdöden fienden lockade med " LÄS HELA (klicka på Infobrev) av S Swärd

220000 greker är beroende av soppkök >> "Den ekonomiska krisen har gjort att behoven i Grekland har ökat. Mer än 220 000 personer får nu dagligen mat från de soppkök som den grekisk-ortodoxa kyrkan driver.

12/7

Det här är från Times Square Church och ett utdrag av pastor Carter Conlons predikan Reclaiming the Sweetness of the Cross (sv. Att återvinna sötman av korset). Även om hans beskrivning först och främst gäller USA, är det nog lika aktuellt för oss i svensk kristenhet. FORTSÄTTNING...

Våldet från Gaza fortsätter >> Tungt maskingevärseld sköts plötsligt mot affärer och en restaurang i Israel. Det var ett mirakel att ingen skadades, enligt israelisk polis.

Ur-Baptistisk Pingst brev 39 "Det är möjligt att vi pingstvänner idag använder ordet ”frälst” lite för lättvindigt. Ett mått av försiktighet kan vara på sin plats då det bes ”frälsningsbön” med någon. Dock heter det i Rom.10:13: ”Var och en som åkallar Herrens namn skall räddas.” Så nog finns det bibliskt stöd för att använda begreppet ”frälst”, då någon blivit ”omvänd till Gud” genom att ha bett Jesus om syndernas förlåtelse - eller om vi säger ha ”blivit kristen”. Beteckningarna är flera på att ha överlämnat sitt liv i Frälsarens händer" LÄS HELA (klicka på Infobrev)

11/7

(Dn) Svenska skördar ruttnar bort >> "Sommarens regnväder slår hårt mot Sveriges bönder. På stora delar av åkerarealen håller grödorna på att ruttna bort. Nu hotas de av stora ekonomiska förluster. – Om det inte slutar att regna blir det katastrof"

(SvD) Syriska granater mot Libanon >> "Beväpnade män öppnade eld på bägge sidor om gränsen vid flera olagliga gränsövergångar, enligt källan, som tillade att granaterna avfyrats efter skottväxlingen.

Från Hönökonferensen: "Vi kan inte stänga in oss med bara kristna" >> "På Hönö är den gamla svenska väckelsetraditionen fortfarande levande. Här talar man om omvändelse och om frälsning, och man gör det på ett självklart sätt. Det är därför inte så märkligt att Frida Blomberg, 30 år, känner sig hemma här. Ända sedan tonåren har hon haft ett hjärta för evangelisation. Sommaren 2008 ordinerades hon som pastor inom Svenska missionskyrkan, och hon brinner fortfarande lika mycket för evangelisation. -Jag får hela tiden mer av Jesus, jag upptäcker hela tiden nya sidor. Jesus har så mycket att ge, hur ska jag kunna vara tyst om det? Jag vill ju berätta så att så många som möjligt kan ha det i sina liv, säger hon. Varför går det då så trögt med evangelisationen i många kyrkor?-Någonstans måste det börja med oss själva. Om jag inte längtar efter att berätta om Jesus för människor, hur är då mitt liv med Jesus? Kan jag få mer av Gud så att jag vill berätta? Eller vad är det som hindrar? säger hon.

Pingst ung-galan fick folk att lämna tältet >> "Pingst ung-galan på Lapplandsveckan blev inte någon succé. Folk lämnade tältet i protest och Jörgen Fahlstedt, föreståndare för pingstförsamlingen i Lycksele, erkänner att han också reagerade negativt.- Det var ett riktigt bottennapp och jag förstår folks reaktioner, säger han till Dagen. ...Men att visa en bild på ett foster som ger fingret i magen, att driva med Pelle Hörnmark när han inte är på plats och att dessutom skämta om tungotal och förbön uppskattades inte av konferensbesökarna. Ganska många lämnade tältet i protest medan andra muntligt luftade sitt missnöje." (Ytterst ansvarig är Jörgen Fahlstedt som beklagar att själva prisutdelningen fick så pass lite utrymme och att de goda exemplena inte lyftes fram tillräckligt. - Jag ber absolut om ursäkt om någon blev sårad.)

Ohlins: Är det inte sådant här som pingstledningen uppmuntrar med exempelvis Malmö United som förebild för pastorerna >> ?

10/7

Israeliskt nej till Wagnerkonsert >> "Tel Avivs universitet säger nej till en planerad Wagnerkonsert. Richard Wagner var uttalad antisemit och ledningen för universitet menar att en konsert riskerar att ”djupt såra känslorna” hos publiken.... Richard Wagners starka antisemitism riktade sig särskilt mot judiska musiker och tonsättare. Han var Hitlers favoritkompositör."

USA: Hettan övergår i storm och tornado >> "Hettan, som plågat befolkningen i flera delstater i USA och orsakat tiotals dödsfall, väntas avta. Vädertjänster förutspår svalka redan i helgen med temperaturer under det normala. Kallfronten vandrar ner från Kanade över centrala och östra USA, men kraftiga stormar och enstaka tornador slår följe, vilket lokalt kan förvärra katastrofen."

Grekland släpper lättnadsvillkor >> "Greklands nya regering har lagt ner planerna på att kräva lättare villkor för landets andra stödprogram efter varningar om att det skulle kunna leda till att de internationella kreditgivarna stoppar programmet."

Putin beordrar katastrofundersökning >> "Rysslands president Vladimir Putin flög på lördagen till Krasnodar nära Svarta havet. Över 140 människor i trakten har omkommit i Rysslands värsta översvämningskatastrof på årtionden."

9/7

(Svd) Ingen kan minnas sådana översvämningar i vår historia, inget liknande har skett de senaste 70 åren. Mer än 5 000 hushåll har drabbats, sade Krasnodars guvernör Alexander Tkatjov enligt nyhetsbyrån Itar-Tass, och manade samtidigt invånarna att inte drabbas av panik. >>

8/7

Många tycks inte inse faran med att läsa Wilfried Stinnisens böcker, och riskerar att bli indragna i mysticismens bedrägliga fångstnät. >> (Artikel av Solveig Hendriksen)

Ny Pastor Brian: "Iran provskjuter missiler som kan nå Israel, Förenta staterna stärker sin militär i Persiska viken och regionala militärer är på ´stand by´ för eventuella fientligheter inför stängningen av av Hormussundet av Iran. Vi måste se på händelserna inte genom våra ögon, men så mycket vi kan genom Guds ögon" LÄS MER

Vatikanen slog fast ännu en gång att den Katolska Kyrkan är den enda kyrkan >> Konsekvensen blir då att man också slår fast att Eukaristin (den katolske jesus = "förvandlade" brödbiten) är då (enligt dem) den enda frälsningsvägen. På grekiska så betyder ordet Antikrist först och främst "Istället för Kristus" (Vi ser nu alltså två jesus och två vägar - Du och jag tvingas nu välja!)

2 Kor 11:3 Men jag är rädd för att liksom (Gk: På samma sätt) ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen (Ögon) fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. 4 Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl.

Mat 24:23 Om någon då säger till er: Se här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. 24 Ty falska messiasgestalter (Gk: Pseudo-Kristusar = Eukaristin tex) och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. (Vi ser det nu i Sverige) 25 Jag har nu sagt er detta i förväg. 26 Om de alltså säger till er: Han (Kristus) är i öknen (Tomheten) så gå inte dit, eller: Han (Kristus) är i de inre rummen (Behållare - Tabernakel) så tro det inte.

V 26 ÖKNEN Den som är insatt i Mystiken/New Age vet att man försöker nå den tomheten genom olika andningsövningar och mantran

V 26 INRE RUMMEN = Grekiska: Tabernakel eller behållare. Jesus kunde inte vara mer exakt än så här! Eukaristin (katolske jesus) tas efter "Hokus - Pokus" och läggs i en behållare (Monstrance = bild mitten) för att tillbedjas. Efter detta läggs Eukaristin (katolske jesus) in i ett litet tabernakel i den katolska kyrkan. (se bild vänster och höger)

Apg 17:24 Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är Herre över himmel och jord bor inte i tempel som är gjorda av människohand. 25 Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något, han som åt alla ger liv och anda och allt. 26 Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk, för att de skall bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de skall bo, 27 för att de skall söka Gud, om de möjligen skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom, fastän han inte är långt borta från någon enda av oss.

7/7

Artikeln (Eng) - Ohlins Komm: Profeten Joel beskrev tiden strax innan Herrens dag följande:
Vulkanutbrott och stora bränder som ger rökutvecklingar Joel 2:30
Profetiska sol och månförmörkelser (bibliska kalendern) Joel 2:31
Samling av Hedningar mot Israel och en delning av landet Joel 3:1-3
Torka och ekonomisk tillbakagång Joel 1:10-12 + Vers 15-20
En upprustning inför ett jätteslag (Harmagedon) Joel 3:2

Det här är väl precis vad vi kan se nu? Men vad skall de kristna ledarna göra då enligt Joel?
Blåsa i Basun på Sion (varna) Joel 2:1 + Joel 2:15
Kalla till omvändelse från ljumhet och avgudar Joel 2:12-17

Många är "druckna" och "sover" 1 Tess 5:4-8 Man ser alltså inte att Herrens dag kommer. Gjorde man det skulle det nog bli en förändring både på Gudstjänster och predikningar.

Det måste alltså vara en skillnad på det budskapet (Maten) "Vakna" ledare presentererar för sin församling, och det budskap som presenteras av de som är "druckna" och "sover". Det är också tidstecken och Jesus själv presenterar denna liknelse, hur budskapen skall vara strax innan han kommer.

Mat 24:42 Var därför vaksamma. (nyktra) Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer. 43 Men det förstår ni att om husets ägare visste när på natten tjuven kom, då skulle han hålla sig vaken och inte tillåta att någon bröt sig in i hans hus. 44 Var därför också ni beredda! (Vakna och Nyktra)) Ty i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen. 45 Om det finns en trogen och förståndig tjänare, som av sin herre blivit satt över de andra tjänarna för att ge dem mat i rätt tid, (Budskapet om omvändelse för att Herren Kommer) 46 salig (Inre välsignad) är den tjänaren, om hans herre finner honom göra så, när han kommer. 47 Amen säger jag er: Han skall sätta honom över allt vad han äger. 48 Men om tjänaren är ond och säger i sitt hjärta: Min herre dröjer, 49 och han börjar slå (FÖRAKTA) de andra tjänarna (SOM VARNAR) och äter och dricker med dem som är druckna (VÄRLDENS TANKESÄTT) 50 då skall hans herre komma en dag när tjänaren inte väntar honom och i en stund han inte känner till 51 och hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland hycklare. Där skall man gråta och skära tänder.

Ovanstående är samma som 2 Petrusbrevet beskriver som tidstecken. De som sover och är druckna skall håna och bespotta dem som framför budskapet om Jesu snara tillkommele.

2 Pet 3:1 Detta är redan det andra brevet som jag skriver till er, mina älskade. I båda har jag genom mina påminnelser velat väcka ert rena sinne, 2 så att ni tänker på vad som har blivit förutsagt av de heliga profeterna och på budskapet från Herren och Frälsaren som ni hört era apostlar förkunna. 3 Framför allt skall ni veta, att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär (Obs! I församlingen) och som förtalar och hånar er 4 och frågar: "Hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse."

Hotell erbjuder elektroniska biblar >> "Den traditionella Gideonitbibeln har bytts ut på ett hotell i Newcastle. I varje rum finns nu i stället en läsplatta med en elektronisk version av Bibeln."

Forskare: Motbevisar inte Gud som skapare >> - Higgsmekanismen är det fenomen som gör att saker och ting får massa, får vikt. Jag har som kristen inget emot att kalla upptäckten Gudspartikeln, säger Sune Svanberg, professor emeritus i atomfysik och medlem i Västerkyrkan i Lund. - Min egen syn som naturvetare och kristen är att se det som att Gud är allsmäktig, alltså helt kapabel att skapa världen exakt som skapelsen beskrivs i första Mosebok. Men, han kanske valde att göra det på något annat kul sätt. Vi behöver inte vara duktigare än Gud Fader själv. Den här upptäckten är inget vi behöver vara nervösa över. Gud har gett människan möjlighet att forska och utreda och inför allt får man ha en stor ödmjukhet, säger Sune Svanberg.

"Abort var aldrig ett alternativ för mig" >> "När Pia och Peter valde att låta dottern Aprilia födas blev släkt och vänner bedrövade. Nu är Aprilia fyra år och en av de sista i Danmark med Downs syndrom."

6/7

5/7

Runes Hörna: Och jag såg ett vilddjur stiga upp ur havet....

Detta bör vi veta om Gazablockad >> "FN har godkänt Israels sjöblockad, liksom landets behov av att kontrollera att import till Gaza inte innehåller vapen. Det skriver Lisa Abramowicz med anledning av årets Ship to Gaza-aktion, som gästar Almedalen på fredag... Dessutom har grannen Turkiet, som aktivt stödde Ship to Gaza 2010, ändrat sin politik visavi Gaza. Turkiet låter nu last till Gaza gå via israeliska hamnar. När ska då blockaden avslutas? När attackerna från Gaza in på israeliskt territorium avslutas, helt enkelt. 2005 drog Israel bort soldater och bosättare från området, som en good-willgest för freden. Den lönades med nästan ständiga attacker som motdrag."

Man bygger en superpipeline förbi Hormus för att trygga oljeleveranserna. Är det signaler på att hårdare tag kommer mot Iran efter sommaren? LÄS MER

(SvD) I går kväll sade biträdande finansminister Staikouras att Greklands ekonomi kommer att krympa med 6,7 procent i år. Han hänvisar till uppskattningar från tankesmedjan KEPE, enligt Reuters. Det är betydligt mer än den prognos på minus 5 procent som kommit från den grekiska centralbanken LÄS MER

Carl Bildt (Bilderbergergruppen) och Clinton kommer med förslag till FN (Världsregering) hur man skall få uttrycka sig på nätet. Vi tror att det i slutändan kommer att leda till ett förbud att säga att Jesus är ENDA vägen till Gud. Detta kommer nu att läggas under FN:s HUMAN RIGHTS Laws (Som går att tolka lite som de vill)

En troende fick för ett tag sedan en varning angående detta med HUMAN RIGHTS - Pröva budskapet själv >>

Psa 2:1 Varför rasar hednafolken, varför tänker folken fåfängliga tankar? 2 Jordens kungar reser sig och furstarna rådslår med varandra (I FN) mot HERREN och hans Smorde: 3 "Låt oss slita sönder deras band och kasta av oss repen."

Bönekämpar har nu en tid upplevt att Guds tid och långmodighet med Sverige har en tidsgräns även den. Tack Gode Gud att du sände Isik Alba tíll Nyhem som ditt språkrör (Video)

4/7

(ifrån Azaryahu - Blogg) Det som kan nämnas först är att Heidi Baker ger ett ganska sympatiskt intryck, hon är välklädd, glad och verkar positiv. Sedan att hon har ett lite ytligt amerikanskt sätt är ju ganska förståeligt då hon är barn av sin kultur. Varför är hon intressant? Dels för att hon rör sig i det ”informella” nätverket New Apostolic Reformation (C Peter Wagners - Kindom Now = Villolära ) vilka börjar få ett ganska stort inflytande i den kristna västvärlden, och dels för att det finns relativt lite information om henne på internet jämfört med de andra ledarna i detta nätverk LÄS MER

3/7

Jak 5:3 Ert guld och silver skall ärga, och ärgen skall vittna mot er och förtära ert kött som eld. Ni har samlat skatter i de sista dagarna. (Detta är profetiskt: Det är precis det råd Kristna får idag? Investera i Guld och Silver?)

Luk 12:16 Och han berättade en liknelse för dem: "En rik man hade åkrar som gav goda skördar. 17 Och han frågade sig själv: Vad skall jag göra? Jag har inte plats för mina skördar. 18 Så här vill jag göra, tänkte han. Jag river mina logar och bygger större, och där samlar jag in all min säd och allt mitt goda. 19 Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket gott för många år. Ta det nu lugnt, ät, drick och var glad. 20 Men Gud sade till honom: Din dåre, i natt skall din själ utkrävas av dig, och vem skall då få vad du har samlat ihop? 21 Så går det för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud."

Upp 3:17 Du säger: Jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting, och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. 18 Jag råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld, så att du blir rik, och vita kläder att skyla dig med, så att din skamliga nakenhet inte syns, och salva att smörja dina ögon med, så att du kan se.

Israel ber Egypten upprätthålla fred >> "Oron är stor i Israel inför utvecklingen i Egypten. Premiärminister Benjamin Netanyahu vädjar i ett brev till den nyvalde presidenten Muhammad Mursi om att fredsavtalen mellan de båda länderna upprätthålls."

 

2/7

(Inblick) Vittnesbörd: Anneli vet att tron bär >> En förtvivlad bön i ensamheten och en enkel fråga från en granne. Det var några av de händelser som ledde till att Anneli Johnsson hittade en tro och fick ett förvandlat liv. Idag berättar hon om Guds kärlek för funktionshindrade barn och dess familjer i Ukraina.

(Aftonbladet) På söndagen utbröt våldsamma massdemonstrationer i Hongkong. Folket skrek ut sin ilska på gatorna. – Kinas sätt att tänka är helt annorlunda från vårt, säger en demonstrant. >>

1/7

Mina: Ny tvångsabort avslöjad >> Gravid i nionde månaden tvingades hon till abort. Men hon miste inte bara barnet. Läkarna tog också hennes livmoder, livmoder­hals, äggledare och högra äggstock. Zhang Wen Fang är bevis på att tvångsaborten på Feng Jianmei inte var någon engångsföreteelse i Kina.