Profetiskt: "JUST NU" ARKIV 2010 >> 2011 - 2013 >>

6

0

"Föreningen Parousia Mission är en kristen ideell förening som vill vara en resurs för att sprida evangelium i Sverige. Med evangelium menar vi det som överlämnades till apostlarna från Jesus Kristus för att spridas, bevaras och försvaras. (Mark 16:15)* Läs mer om Parousia Mission HÄR - (Pdf)

Organisationsnr: 802473-0841
Bankgiro: 192-7946

Paroussia Mission söker lokal i Göteborg för möten med undervisning. Är du intresserad så hör gärna av dig per mail eller ring. Alla tips på lämpliga lokaler i Göteborgsområdet emottages med tacksamhet. Mvh Elvor o Janne

jj

Prediningarna utlagda ifrån Skara:
Elvor 16:00 "Skarpare än ett tveeggat svärd " >>
Janne 18:00 "Muren - Andlig urskiljning " >>

Profetisk undervisning som handlar om saker som, Andlig urskiljning, Offrens betydelse, Nycklarna till himmelriket mm mm.

 

31/7

7 Charts That Prove That The Stock Market Has Become Completely Divorced From Reality
"Och ingen marknad kan förbli skild från verkligheten för alltid. Vid någon punkt här kommer bubblan att brista, och när finansiella bubblor spricker tenderar de att göra det mycket snabbt. ...Förutsätt inte att bubblan av falskt välstånd som vi åtnjuter just nu varar för evigt. Det kommer den inte att göra. Använd den tid som du har just nu att förbereda dig för vad som är framför. En stor storm närmar sig snabbt, och jag kan inte se något sätt att det kommer att kunna undvikas." (Eng)

YONGGI CHO OCH "ÄNGLA - AKUPUNKTUR"

Vakna Sverige: Originalversion av Yonggi Cho, Livets Ord, 24/7.
Jasmine skriver: "Ekman har valt att klippa bort storyn om ängeln & akupunktur + om Chos mål att bli 100 år ...I original-versionen 24/7, sa Yonggi Cho ca 1.16 att han ”tror att ni alla blir helade här ikväll, MEN om du tänker att du är sjuk, så tänker du emot Guds Ord. Ändra ditt tänkande. Gud ger dig drömmar/visioner o genom dessa så fullbordar Gud…” Ca 1.20 berättar Cho att han ”lidit av sjukdom i 5 år” (kommentar blir då – har han tänkt fel?) o att han hade en ’strange dream’. Cho säger: ”jag stod inför en stor skara människor o predikade. En vacker människa kom ut ur folkskaran fram till plattformen, där jag predikade. Så talade han till mig o jag ska ’sch’ jag predikar. Avbryt mig inte. Ängeln sa att människor ser mig inte, men DU ser mig. Jag är en Herrens ängel. Du har haft smärtor i din rygg och JAG har kommit för att bota dig idag. Du predikar och JAG ska bota dig. I handen hade han AKUPUNKTUR och försökte använda denna för att sticka in i min rygg för att bota mig. Ängeln sa, fortsätt du att predika och han ANVÄNDE AKUPUNKTUR och jag kände mig väldigt bra. Efter mötet sa ängeln: nu dricker vi te. Vi drack te tillsammans..."

Ohlins: Vi instämmer i Andreas Frost kommentar på Vakna Sverige: "Yonggi Cho predikar samma rappakalja som Robert Schuller och andra new age:are." De som bjuder in och dessutom upphöjer sådana talare måste därmed höra till samma kategori av villolärare. (Inget nytt under solen, m a o).

30/7

HÄR LIGGER SAN DIEGOS DÖDA SKYDDSHELGON I MADRID

Nej tacka vet jag Guds kraft direkt ifrån tronen in i ditt och mitt liv genom tron:
1Pet 1:3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, 4 till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen. 5 Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden. 6 Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. 7 Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig.

Påve Franciskus har under dagen fällt uttalandet ombord på sitt flygplan, på väg hem till Vatikanen från sin resa till Brasilien.– Om någon är homosexuell och han letar efter herren och har rent uppsåt, vem är jag att döma, funderade påve Franciskus enligt AP.

Han sa vidare att han inte kommer att fördöma präster för deras sexuella läggning. Hans företrädare, påve Benedictus XVI, skrev 2005 under ett dokument som slog fast att män med ”djuprotade homosexuella tendenser” inte bör bli präster. (SvD) >>

Fredssamtalen mellan Israel och Palestina inleddes i dag i Washington efter att ha legat nere i närmare tre år.Kerry har arbetat intensivt sista halvåret för att få parterna tillbaka till förhandlingsbordet. Sista pusselbiten kom på plats i helgen när regeringen i Israel godkände frigivningen av 104 palestinska fångar. (SvD) >>

27-29/7

Torontovälsignelsen lever kvar
Ohlins: Villfarelserna frodas än och välkomnas på Livets ord i Uppsala. Djurläten, spasmiska skakningar och andra manifestationer hör hemma i det ockulta och har inget med den helige Ande att göra. Det var nämligen de manifestationerna som framför allt var kännetecken för "Toronto". Vi kan inte heller hålla med om att "frukten var god" (som John Arnott påstår), hos alla dem vi känner eller känner till som deltog i rörelsen. Framgångsteologin är och förblir ett förvrängt evangelium, drivet av en oren ande.

1,5 miljon katoliker välkomnade påven Franciskus på stranden Copacabana i Rio de Janeiro på torsdagskvällen. Efter att ha anlänt med helikopter kördes påven längs den fyra kilometer långa stranden och stannade många gånger för hälsa på folkmassan. Påven upprepade temat för sitt besök och uppmanade unga katoliker att sky materialism och placera Jesus i centrum. - Ägodelar, pengar och makt kan ge omedelbar spänning, en illusion av lycka, men de slutar alltid med att de tar oss i besittning och gör att vi alltid vill ha mer och aldrig blir tillfredsställda, sade han. (Svd) >>

Ohlins: Irwin Baxter har alltid sagt att den som är Påve vid tiden för Antikrists framträdande är den falske profeten. Den Jesus som Påven här talar om är det skrifternas Jesus eller är det en annan? Det här måste vi som troende kunna urskilja om vi skall nå målet. För 2 Tess 2 säger att om vi inte ger sanningen rum i våra hjärtan så kommer villfarelsens ande att ta över i våra hjärtan.

2 Kor11:3 Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. 4 Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl.

Kol 1:9 Allt ifrån den dag då vi fingo höra härom, hava vi därför, å vår sida, icke upphört att bedja för eder och bönfalla om att I mån bli uppfyllda av kunskap (GK: EPIGNOSIS = EXAKT KUNSKAP OCH FULL URSKILJNING) om Guds vilja, i allt slags andlig vishet och andligt förstånd. 10 Så skolen I kunna föra en vandel som är värdig Herren, honom i allt till behag, och genom kunskapen (GK: EPIGNOSIS = EXAKT KUNSKAP OCH FULL URSKILJNING) om Gud bära frukt och växa till i allt gott verk. (1917)

Vad händer om vi inte får exakt kunskap och full urskiljning (EPISNOSIS) ? Jo vi fångas i villfarelse!
EF 4:12 De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, 13 tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen (GK: EPIGNOSIS = EXAKT KUNSKAP OCH FULL URSKILJNING) om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. 14 Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse.

26/7

Anopheles algeriensis, som den nya arten heter, tillhör det myggsläkte som kallas för malariamyggor. >>

25/7

Utveckla lokala ledare!
"Ett kollektivt ledarskap av personer som har vanliga arbeten kan i framtiden mycket väl leda församlingarna. I stället för en heltidsanställd pastor är det kanske en administratör som samordnar verksamheten som behövs, skriver Gunnar Johansson."

Svenska kyrkans abortsyn förvirrar
"De flesta ­abortmotståndare är kvinnor. Minst vartannat barn som aborteras är kvinna. Könsselektiva aborter förekommer i en sådan omfattning ute i världen att man börjat tala om ”gendercide” och det är ett faktum att barn dödas också i Sverige bara på grund av att de är flickor. Var är dessa små kvinnors röster? Över vår genera­tion, alla i vårt land som är födda efter den fria abortens införande, har det vilat ett reellt hot om utplåning. Vi har förlorat mer än en miljon av våra systrar och bröder. Att denna tragedi lyfts fram som en framgång för kvinnor, och som en följd av att ”kvinnor fått en röst” är närmast att betrakta som en förolämpning mot kvinnosläktet. Snarare är det så att en viss grupp kvinnor med speciella teologiska och politiska utgångspunkter tillåtits forma kyrkans abortsyn, och det bör tydliggöras att de, oavsett vad de själva hävdar, inte talar för alla kvinnor. Vår önskan är att abortfrågan ska komma upp i ljuset i Svenska kyrkan. Det är allvarligt att vi har en situation där medlemmarna har diametralt motsatta åsikter i en så grundläggande fråga som synen på människolivet."

Evangeliets sanning får inte tidsanpassas
"Frikyrkoväckelserna, med början vid mitten av 1800-talet, strävade efter sanningen, att den kristna församlingen skulle bli äkta och vara bibelordet och församlingens Herre trogen. När pingstväckelsen bröt igenom på 1910- och 1920-talen, var det i tydlig opposition mot de äldre kyrko­samfunden, som man upplevde hade stelnat och även luckrat upp teologin och läran. Vi har en hög nivå av enhet och samarbete i svensk kristenhet. Men den enheten får inte ske på bekostnad av sanning. De profetiska rösterna får aldrig tystna. Vår förkunnelse måste alltid kunna prövas utifrån Guds ord. ...Det är fullt accepterat i modern kristenhet att tona ned korset, att endast se korset som martyrskap och en inomvärldslig händelse som bara har symbolisk betydelse. Då saknar korset den frälsande och befriande kraften. Förkunnelsen och kampen för hela evangeliet måste fortsätta i all kraft. Sanningen ska segra." (Stefan Swärd)

24/7

ISRAEL FALLER I FÄLLAN

Med den nuvarande planen för fred så kommer 400,000 Judar som lever i Judeen och Samarien, eller minst 150,000 som lever på utsidan av de stora bosättningarna att bli tvingade att lämna sina hem.

Vad sa Jesus skulle hända just i det området när förödelsens styggelse skulle sättas upp? Jo han sa att tecknet på att ändens tid är inne är just stora svårigheter för folket som bor där.

Mat 24:15 När I nu fån se (Gk: Eido = När en teori blir en verklighet) 'förödelsens styggelse', om vilken är talat genom profeten Daniel, stå på (Möjligen: HÅLLAS UPP) helig plats (Möjligen: PÅ EN POSITION = I KRISTI STÄLLE) den som läser detta, han give akt därpå (DET KAN MYCKET MÖJLIGT VARA EUKARISTIN ENLIGT MARK GENDRON >>) 16 då må de som äro i Judeen fly bort till bergen, 17 och den som är på taket må icke stiga ned för att hämta vad som finnes i hans hus, 18 och den som är ute på marken må icke vända tillbaka för att hämta sin mantel. 19 Och ve dem som är havande, eller som giva di på den tiden! 20 Men bed att er flykt icke må ske om vintern eller på sabbaten. 21 Ty då skall det bli 'en stor vedermöda, vars like icke har förekommit allt ifrån världens begynnelse intill nu', ej heller någonsin skall förekomma. (1917)

Israel verkar mer och mer ge efter för världens krav på fred i området. Visste du att Jerusalem ligger både i Samarien och Judeen? Profetiorna säger att staden skall delas och halva staden (Östra delen) skall gå i fångenskap (Vedermödan)

Du kommer inte att bli så värst populär i världen när du då när alla ropar Fred ! Fred! (1 Tess 5) Varnar för Jesu Tilkommelse och Guds dom.

Sak 14:1 Se, HERRENS dag (Tidsperiod) kommer! Då skall man dela bytet bland er. 2 Ty jag skall samla alla hednafolk till strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas, husen plundras och kvinnorna våldtas. Halva staden skall föras bort i fångenskap. Men återstoden skall inte bli utrotad. 3 Sedan skall HERREN gå ut i strid mot dessa hednafolk, så som han stred förr på drabbningens dag. 4 På den dagen (Tidsperioden som vi inte vet början på) skall han stå med sina fötter på Oljeberget, (Jesu Tillkommelse) mitt emot Jerusalem, österut. Och Oljeberget skall delas mitt itu, från öster till väster, till en mycket stor dal genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder.

Herrens Dag är en tidsperiod men vi vet inte startpunkten på den men i slutet på den dagen kommer Herren för att avsluta den här tidsåldern. Det stämmer helt överens med Paulus undervisning för det är Herrens Dag som kommer som en tjuv inte hans tillkommelse som felaktigt undervisas i så många kyrkor.

1Tess 4:15 Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst skall alls inte komma före de insomnade. 16 Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. 17 Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. 18 Trösta därför varandra med dessa ord.

Så fortsätter han i Kap 5

1Tess 5:1 Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. (När Jesus kommer) 2 Ni vet själva mycket väl att Herrens dag (Tidsperioden som vi inte vet början på) kommer som en tjuv om natten. 3 När folk säger: "Fred och trygghet", då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan.

Så vi kan förvänta oss en "kristen fredsrörelse" (Upp 13:11-18) som går i världsregeringens ledband (Upp 13:1-10) En rörelse som drivs av "de laglösa" som vi måste akta oss för (2 Pet 3:10-18)(2 Tess 2:1-12)

Här följer några länkar som pekar på riktingen mot en "kristen fredsrörelse" som dras samman med världen.
Rick Warren >> Vatikanen >> Tony Blair >> Hans (Kvartettens = Vilddjurets?) vision för mellanöstern "Fred och Säkerhet" från 16 Juni 2013 (Eng) >>

Ohlins fundering 4/6--2012
Under rubriken: Saddleback Church och New World Order
Ohlins fundering 15/4-2011
Under rubriken: Druckers plan "666" - Megakyrkornas död

Bibeln säger att vi måste göra något med det vi vi verkligen ser och förstår sker just nu? Herren varnar profeten Hesekiel för att strunta i hans varningar.

Hes 3:16 Men efter sju dagar kom HERRENS ord till mig. Han sade: 17 "Du människobarn, jag har satt dig till väktare för Israels hus, för att du på mina vägnar skall varna dem, när du hör ett ord från min mun. 18 När jag säger till den ogudaktige: Du skall dö, och du inte varnar honom och inte säger något för att varna den ogudaktige för hans ogudaktiga väg och så rädda hans liv, då skall den ogudaktige dö i sin missgärning, men hans blod skall jag utkräva av din hand. 19 Men om du varnar den ogudaktige och han ändå inte vänder om från sin ogudaktighet eller sin ogudaktiga väg, då skall han dö i sin missgärning, men du har räddat din själ. 20 Och när en rättfärdig man vänder om från sin rättfärdighet och gör det som är orätt, då skall jag lägga en stötesten i hans väg och han skall dö. Om du då inte har varnat honom skall han dö i sin synd. Man skall inte komma ihåg de rättfärdiga gärningar han tidigare har gjort, men jag skall utkräva hans blod av din hand. 21 Men om du varnar den rättfärdige för att synda och han avhåller sig från synd, då skall han få leva därför att han lät varna sig, och själv har du räddat ditt liv."

Mat 24:44 Var därför också ni beredda! Ty i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen. 45 Om det finns en trogen och förståndig tjänare, som av sin herre blivit satt över de andra tjänarna för att ge dem mat i rätt tid, 46 salig är den tjänaren, om hans herre finner honom göra så, när han kommer. 47 Amen säger jag er: Han skall sätta honom över allt vad han äger. 48 Men om tjänaren är ond och säger i sitt hjärta: Min herre dröjer, 49 och han börjar slå de andra tjänarna och äter och dricker med dem som är druckna, (DE LAGLÖSAS FREDSRÖRELSE) 50 då skall hans herre komma en dag när tjänaren inte väntar honom och i en stund han inte känner till 51 och hugga honom i stycken (HARMAGEDON = HEBREISKA: PLATSEN ELLER BERGET DÄR MAN HUGGS AV) och låta honom få sin plats bland hycklare. Där skall man gråta och skära tänder.

Upp 16:13 Och jag såg att det ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun kom ut tre orena andar som liknade paddor. 14 De är ondskefulla andar som gör tecken, (SE 2 TESS 2:11-12) och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag. 15 "Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans kön." 16 Och de samlade dem (De Laglösa) på den plats som på hebreiska heter Harmagedon. HEBREISKA: PLATSEN ELLER BERGET DÄR MAN HUGGS AV

23/7

Lighthouse Trails: (Eng) "Det är intressant att notera att i 2005 års Nation artikel, nämndes (Rick) Warrens engagemang som talare vid Pew Forum on Religion år 2005. Lighthouse Trails är väl förtrogen med det tal som Warren gav vid Pew. Det var i detta tal som Warren berättade för publiken att han hoppades på en "andra Reformation". Han förklarade sin vision för denna reformation "andra Reformationen.: "Vem är fredens man i varje by - eller det kan vara en fredens kvinna - de som har mest respekt, de är öppna och de är inflytelserika? De behöver inte vara kristna. I själva verket kan det vara en muslim, men de är öppna och de är inflytelserika och du jobbar med dem för att attackera de fem jättarna. Och det kommer att bli den andra Reformationen."
Lighthouse Trails har alltid hävdat att en "andra reformation" (vilket innebär att detta är en reformation från Gud) som skulle omfatta de från andra religioner faktiskt inte skulle vara en reformation från Gud. En interspiritual, interreligiös reformation faller mer i linje med bibliska profetior och ett en-världsreligion som skulle vara en plattform för de senaste dagarnas Anti-Krist."

 

20-22/7

Pastor Brian: "Fredssamtal startar nästa vecka i Washington. Obama vill ha östra Jerusalem. Gud har något att säga om det, eller hur. Först antog EU en resolution mot produkter tillverkade av bosättare, och nu fredssamtal i Washington. Låt oss se vem som är där. Domen kommer att påbörjas snart efter detta. Ingen delar Guds land." >> (Eng)

”Hela världen kan drabbas av viruset”
" Kan vålla svår luftvägsinfektion. ”Viruset verkar nytt för mänskligheten.”

Män som har sex med män varnas för dödlig sjukdom
"En ny form av hjärnhinneinflammation har skördat sju liv i USA sedan 2010. Hittills har bara män som har sex med män drabbats. ...Symptom på sjukdomen är vida och innefattar huvudvärk och hög feber. Det finns dock vaccin som Smittskyddsinstitutet rekommenderar män som har sex med män att ta innan de reser till länder där det är känt att sjukdomen finns. Hittills har det rapporterats fall från Tyskland, Frankrike, Belgien och USA."

Nya fågelinfluensan mer smittsam än befarat
"Oron för att det här viruset ska skapa en pandemi är stor, också för att viruset visat sig ha mycket hög dödlighet. ...– I dag har viruset en dödlighet på hela 20 procent. Det skulle vara som att en komet trillade ner om ett sådant virus skulle få spridning. Men det är inte troligt att det kommer vara så dödligt om det blir moget och börjar spridas. Men även om vi skruvar ner dödligheten till en halv eller en procent så innebär det att kanske 100 miljoner människor skulle dö om vi inte får stopp på det här innan spridningen tar fart. Det är en situation vi inte kan föreställa oss i vår moderna värld, säger Björn Olsen."

EN SPEKTAKULÄR KOMET ÄR PÅ VÄG, ETT "TECKEN" FRÅN GUD ATT PROFETIORNA UPPFYLLS?

Luk 21:25 Tecken (SEMEION = TECKEN PÅ ATT GUDS RÅDSLUT SKER) skall visa sig i solen i månen och i stjärnorna (ASTRON) och på jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. (ORSAKAT AV DE 4 HÄSTARNA/VINDARNA) 26 Människor skall ge upp andan av skräck, i väntan på det som skall komma över världen. Ty himlens krafter skall skakas. 27 Då skall man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet.

ÄVEN OBAMA PRESSAR ISRAEL MOT (FÖRE-1967) GRÄNSERNA

JoeL 3:1 Ty se, i de dagarna och på den tiden, när jag gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap, 2 skall jag samla alla hednafolk och föra dem ner till Josafats dal. (HARMAGEDON = HEB:PLATSEN DÄR MAN HUGGS NER) Där skall jag hålla dom över dem för mitt folks, min arvedel Israels, skull, som de har förskingrat bland hednafolken. De har delat mitt land (SATT UPP NYA GRÄNSER I ETT FREDSAVTAL)

Sefanja 3:8 Vänta därför på mig, säger HERREN, på den dag då jag står upp för att ta byte. Ty detta är mitt domslut (RÅDSLUT = DET TECKEN I SOLEN MÅNEN OCH STJÄRNORNA SKALL VISA LK 21:35) Jag skall förena folk och samla kungariken (PROFETISKT = HUVUDEN OCH HORN SE UPP 13) för att utgjuta över dem min förbittring, hela min vredes hetta. Ty av min nitälskans eld skall hela jorden förtäras. (JESU TILLKOMMELSE)

När vi undervisar om ändens tid brukar vi säga att det finns ett andligt Harmageddon också. Vi kan se i Upp 13:11-18 ett sådant som går världsregeringens Upp 13:1-10 ärenden. Efter att vi nyss sett en video som handlade om att den avfallna kyrkan vänder Israel ryggen så är detta ännu mer tydligt. 1 Tess 5 säger att den avfallna kyrkan (Upp 13:11-18) skall stå på världsregeringens sida mot Israel och hylla Freden.

1Tess 5:2 Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. (OBS! EJ HANS TILLKOMMELSE) 3 När folk säger: "Fred och trygghet", då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan.

Jesus nämner om en trädfällning (ETT ANDLIGT HARMAGEDDON) i Mt 7 som kommer att drabba varje träd som ej bär God frukt och falska profeter (MED DESS LÄRA) är i centrum. Lägg märke till när trädfällningen kommer att äga rum.
På Herrens Dag Mt 7:22 som börjar strax innan Jesu tilkommelse.

Vi behöver alltså både Andlig kunskap och full Andlig urskiljning (GK: EPIGNOSIS) om vi skall kunna växa upp och bära God frukt och komma undan "de laglösas villfarelse" vars efterföljare kommer att bära dålig frukt Mt 7:23 + 2 Petr 3:10-18.

Kol 1:9 Allt ifrån den dag då vi fingo höra härom, hava vi därför, å vår sida, icke upphört att be för er och bönfalla om att I mån bli uppfyllda av kunskap (GK: EPIGNOSIS = Exakt och sann kunskap och full Andlig urskiljning ) om Guds vilja, i allt slags andlig vishet och andligt förstånd.10 Så ska I kunna föra en vandel som är värdig Herren, honom i allt till behag, och genom kunskapen (GK: EPIGNOSIS = Exakt och sann kunskap och full Andlig urskiljning) om Gud bära frukt och växa till i allt gott verk. (1917)

Vi måste alltså ha en exakt kunskap och en full urskiljning (EPIGNOSIS) för att bli träd som bär god frukt och inte ställer oss mot Herren själv i den avfallna kyrkans falska fredsrörelse.

Vi har en stor nöd i våra hjärtan över att människor inte blir informerade om: Avfallet och de stora tidstecken som sker framför våra ögon. Vi hoppas att Parousia Mission (se även överst på denna sida) kan bli till välsignelse.

 

19/7

Israelnyheter: EU visar sitt rätta ansikte
"Den israeliska tidningen Haaretz rapporterade idag att EU slagit fast nya riktlinjer för EU staternas samarbete med Israel. Det är ingen nyhet att EU motsätter sig de judiska bosättningarna och inte erkänner Israels rätt till Judéen och Samarien.Men nu går man ett steg längre. EU kommissionen förbjuder nu i sina nya direktiv alla sina 28 medlemsstater att ekonomiskt stöda eller samarbeta med någon som bor i de judiska bosättningarna på västbanken eller i östra Jerusalem.Inga stipendier, forskningsmedel eller pris  får heller tillfalla sådana personer.
I alla avtal som ingås mellan EU (eller dess medlemsstater) och  Israel måste det härefter finnas med en klausul som säger att bosättningarna på västbanken inte hör till Israel. Reaktionerna från Israel har varit upprörda. Röster på högerkanten beskriver direktiven som rasistiska och diskriminerande men också arbetarpartiets ordförande säger att det är olyckligt att EU istället för att försöka stöda USA ansträngningar att få igång fredsförhandlingar fokuserar på bojkotter och sanktioner. Representanter för PLO prisar naturligtvis EU:s beslut. För trots att västbanken är ett omstritt område där gränser kan dras först efter att förhandlingar har lett till resultat gäller EU:s bojkott endast judar. De palestinska araberna (PA) kommer fortsättningsvis att erhålla ett frikostigt ekonomiskt stöd.( som sedan bland annat används till att betala lön till terrorister som sitter i fängelse i Israel) Genom direktiven visar EU ledarna att de inte bryr sig om internationella avtal eller historiska fakta. ...För oss EU medborgare visar direktiven att de högsta beslutfattarna inte bryr sig om lag och rätt vilket betyder att vi inte behöver visa någon respekt för deras beslut."

'We will not accept any external dictates regarding our borders' (Eng)
Israelnyheter: "Vi kommer inte att tillåta att några externa diktat om våra gränser"

Sofie lever under dödshot (Inblick)
"Siffrorna över antalet kvinnor som misshandlas i Sverige är dystra och tekniken gör det svårare för kvinnorna att gömma sig. – Våldet tycks inte minska, det är jättestort tryck på våra jourer. Det verkar som om fler kvinnor vågar anmäla, men fler blir också misshandlade, säger Kerstin Lenander som arbetar på en av landets kvinnojourer. "

Perfekt tajming
"Men det slutade inte med Hitler. Enligt den hebreiska kalendern är det idag åtta år sedan den judiska befolkningen i Gaza fördrevs från sina hem. Den israeliska regeringens djupt kontroversiella beslut påhejades av EU och resten av det internationella samfundet, eftersom alla trodde (som man alltid gjort) att allt skulle bli bra i Gaza bara man blev av med judarna. Och blev det bra? Inte precis. Området styrs av terroristorganisation Hamas, som visserligen vann ett demokratiskt val med större marginal än Hitlers valseger 1933, men som precis som Hitler tyckte att valsegern gav dem mandat att kasta ut oliktänkande från höghus mot en säker död i asfalten. Hamas är en utväxt ur det Muslimska Brödraskapet, en antisemitisk dödskult som öppet proklamerar att alla judar måste dö, dö, dö. Ett antal tusen palestinier har dött i de två minikrig som har utkämpats mellan Israel och Hamas sedan organisationen dödade och fördrev sina rivaler i den Palestinska myndigheten sommaren 2007. Terroristorganisationens själva raison d’être är att döda judar. Allt blev alltså inte frid och fröjd när judarna fördrevs: faktum är att allt blev mycket värre." (Paul Widén)

Vågar kyrkan vara tvärtom?
"Behöver inte kyrkan idag höra detta budskap om ”Tvärtom”? Det pågår en gigantisk anpassning till opinionen och den omgivande kulturen som hotar att underminera det unika i kristen tro. Vågar vi vara tvärtom, när många misstror Bibelns auktoritet? Vågar vi vara tvärtom, när fler och fler ifrågasätter att Jesus är enda vägen till frälsning? Vågar vi vara tvärtom, när synen på sexualitet i olika former mer och mer fjärmar sig från klassisk, kristen tro? Vågar vi vara tvärtom, när materialismen och ha-galenskapen dominerar hos alltfler? Vågar vi vara tvärtom, när idolkulturen breder ut sig? Vågar vi vara tvärtom, när rasism och främlingsfientlighet får ökat inflytande? Bibeln berättar om många som vågade vara tvärtom." (Bo Wettéus)

 

18/7

 

Hundratals ville adoptera barn med Downs syndrom
"Ett amerikanskt par som väntade ett barn med Downs syndrom tänkte göra abort om de inte snabbt fick tag på en familj som ville adoptera barnet. När prästen Thomas Vander Woude fick höra talas om det lade kyrkan ut en förfrågan på internet – som gav hundratals svar."

Så håller Finland ner aborterna
"God sexualundervisning, fyllig statistik och rådgivande samtal. Det är några av de faktorer som gett Finland de lägsta aborttalen i Norden, menar en professor vid Institutet för hälsa och välfärd (NHS) i Helsingfors."

Är livstidspastorns tid förbi?
"Synen på pastorn som heltidsarbetande på livstid ­behöver luckras upp, anser Stefan Swärd. Han efterlyser nytänkande kring hur vi formar morgondagens ledarskap i våra församlingar. ...Det livslånga heltidsarbetet tycks dock inte vara standard i Nya testamentet. Paulus extraknäckte regelbundet som tältmakare när missionsinkomsterna sviktade. ... Synen på pastorn som heltidsarbetande på livstid behöver luckras upp. Det blir varken bra för församlingen eller pastorn. Församlingen blir en dålig arbetsgivare när man inte klarar av att betala en rimlig heltidslön. Och vad gör heltidspastorn när hon/han är tröttkörd i 50- eller 55-årsåldern? Att mixa pastorsarbetet med ett annat arbete skapar större flexibilitet för både församling och pastor. Och inte minst ger det fler kvinnor möjligheter att komma in i pastorala församlingsledande uppgifter. För kvinnor är det ännu mer opassande med den traditionella pastorsrollen. Vi behöver nytänkande kring hur vi formar morgondagens ­ledarskap i våra församlingar. (Stefan Swärd)

 

17/7

Ett nytt EU-direktiv har skapat förstämning och ilska i Israel. Det kan medföra mycket stora problem i samarbetet med EU i framtiden, rapporterar den israeliska tidningen Haaretz. >>

”Israels gasfynd bäddar för konflikt”
"En ny geopolitisk kamp kan alldeles nyss ha tagit fart kring Medelhavet sedan Israel funnit stora olje- och gasfyndigheter. ”Spelet har precis börjat och det ser inte bra ut”, säger statsvetaren och Israelexperten Anders Persson till DN."

Ohlins: Vi gläds med Israel att de har hittat dessa fyndigheter även om det leder till avundsjuka hos grannländerna. Som vi har påpekat flera gånger tidigare kan detta vara det som lockar Bibelns "Gog" till Israel "för att ta rov". Hur det går kan vi läsa om i facit (Bibeln), Hesekiel kapitel 38.

 

16/7

Islamfientliga nätverket Swedish Defence League demonstrerade i dag i Göteborg

Har alla rätt till sina kroppar?
"Alla som tar människan och människovärdet på allvar måste bejaka varje individs rätt till den egna kroppen. Det gäller i högsta grad den gravida kvinnan. Problemet är bara att det vid en graviditet är ytterligare en kropp involverad; fostrets kropp. Vilket rätt till sin kropp har barnet som växer i sin moders liv? I hälften av alla graviditeter är det en kvinnas rätt till sin kropp som står mot en annan kvinnas rätt till sin kropp. Det är detta som samtalet borde handla om, mer än skenanklagelser om att några är emot rätten till den egna kroppen. I verkligheten argumenterar båda sidor utifrån rätten till den egna kroppen. Rättigheter har alltid sina begränsningar. Rätten att göra vad jag vill med min kropp begränsas av vad som då sker med din kropp. För att ta min kollega Mats Selanders exempel: "Jag har inte rätt att svinga min näve hur som helst (till exempel där din haka befinner sig). Rätten till sin egen kropp begränsas alltså av andras rättigheter till sina kroppar." Det är detta som gör att abortfrågan inte låter sig lösas genom att hävda den gravida kvinnans rätt till sin kropp." (Stefan Gustavsson)

"Hets är inte yttrandefrihet" - ledare i Österbottens Tidning
"... De talar inte politik, de talar ras och rasideologi. I Magneettimedias kolumner och andra nya antisemitiska texter har man valt att först tro på en konspirationsteori och därefter söka en syndabock. Syndabocken är i detta fall, som så många gånger tidigare i historien, judarna. Det är grymt, det är orättvist, det är skymfande och det är farligt. Det är därför vi måste ha yttrandefrihet med ansvar och en lag som förbjuder hets mot folkgrupp."

 

13-15/7

Tsunamievågor som liknar inget på jorden
"Tsunamier på solen ...Nu har två satelliter sett vad som händer efter ett koronautbrott. Och det man sett liknar en jättelik tsunami i form av joniserad gas som sprider sig över solen med en hastighet på 400 kilometer per sekund. Tsunamin liknar inget på jorden och till skillnad från sin vattennamne har den en temperatur på omkring en miljon grader."

LIBERALA JUDAR ÖVERGER SIONISMEN FÖR "PALESTINIANISMEN"

OHLINS: Det är nog ändå en förutsättning för att den falska freden skall komma i tidens avslutning.

1TESS 5:1 Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. 2 Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 3 När folk säger: "Fred och trygghet", då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. 4 Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv.

Dan 8:24 Han (ANTIKRIST) skall bli stor i kraft, men inte genom egen styrka. Han skall åstadkomma så stort fördärv att man måste förundra sig, och han skall lyckas i allt han gör. Han skall fördärva mäktiga män, och även det heliga folket. 25 Genom sin klokhet skall han lyckas väl med sitt svek. Han skall anse sig själv överlägsen, och han skall fördärva många mitt i deras trygghet. (FALSK FRED) Ja, han skall sätta sig upp mot furstarnas Furste, men han skall krossas utan hjälp av människohand. 26 Synen om kvällar och morgnar, som det talats om här, är sann. Men göm du synen, för den syftar på en avlägsen framtid." (ÄNDENS TID)

2 TESS 2:8 Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. 9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta.

Han kommer att ha en religiös kompis som stöttar honom också kallad för den falske profeten. Den figuren tror vi redan är i full gång och har många anhängare i Europa och särskilt i Italien och Rom. Hit har ju samfundsledare och andra varit på studiebesök så dörren är öppen för dialog. Men bibelns budskap är aldrig dialog utan det skall hjälpa oss se skillnaden mellan rent och orent men det får du ju aldrig höra i kyrkorna eller?

Hes 22:26 Prästerna kränker min lag (TORAH = UNDERVINING - INSTRUKTION) och vanhelgar (PROFANERAR - FÖRORENAR) mina heliga ting. De skiljer inte mellan heligt och oheligt och undervisar inte om skillnaden mellan rent och orent. (DET ÄR DEN HEBREISKA MENINGEN MED ATT BINDA OCH LÖSA I MT 16) De blundar för mina sabbater (HANS VILA - HEB 4) och så blir jag vanhelgad mitt ibland dem. 27 Furstarna i mitt folk är som rovgiriga vargar. (MAKTGALNA OCH GIRIGA) De utgjuter blod och förgör människor för att skaffa sig orättfärdig vinning. (EN POSITION) 28 De profeter de har tjänar dem som vitkalkare. (DE PÅSTÅR ATT DET ÄR GUD SOM NU RESER UPP NYA "TUFFA" LEDARE FÖR EN NY TID MEN DE AGERAR SOM VÄRLDENS LEDARE GÖR) De skådar åt dem falska profetsyner (ATT JUST DE OCH DERAS FÖRSAMLING ÄR UTVALDA OCH UPPHÖJDA FÖR DENNA TID = SMICKER) och spår åt dem lögnaktiga spådomar.(JÄTTEVÄCKELSE I FÖRSAMLINGEN) De säger: Så säger Herren, HERREN, fastän HERREN inte har talat. 29 Folket i landet begår våldsgärningar och stjäl. Den nödställde och fattige förtrycker de, och mot främlingen utövar de våld utan lag och rätt. 30 Jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga en mur (STÅ UPP FÖR SANN LÄRA OCH ENHET) och ställa sig i gapet (STÅ EMOT VÄRLDENS INFLUENSER) inför mig till försvar för landet så att jag inte skulle fördärva det. Men jag fann ingen.

Mat 16:16 Simon Petrus svarade: "Du är Messias (KLIPPAN 1 KOR 10) den levande Gudens Son." 17 Jesus sade till honom: "Salig är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlen. 18 Jag säger dig: Du är Petrus (GK: FLYTTBAR STEN) och på denna klippa (EJ FLYTTBAR KLIPPA = MESSIAS) skall jag bygga min församling, och helvetets portar skall inte få makt över den. 19 Jag skall ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad du löser på jorden skall vara löst i himlen." (DET ÄR ANLIG URSKILJNING SOM MOTSVARAS AV GREKISKA ORDET EPIGNOSIS)

Kol 1:9 Allt ifrån den dag då vi fingo höra härom, hava vi därför, å vår sida, icke upphört att bedja för er och bönfalla om att I mån bli uppfyllda av kunskap (GK: EPIGNOSIS = EXAKT KUNSKAP OCH FULL URSKILJNING = Nyckel) om Guds vilja, i allt slags andlig vishet och andligt förstånd. 10 Så skolen I kunna föra en vandel som är värdig Herren, honom i allt till behag, och genom kunskapen (GK: EPIGNOSIS = EXAKT KUNSKAP OCH FULL URSKILJNING = Nyckel) om Gud bära frukt och växa till (BYGGAS UPP PÅ KLIPPAN) i allt gott verk. (1917)

12/7

2 300 turister har evakuerats från Green island utanför den sydtaiwanesiska staden Taitung på grund av super-tyfonen Soulik som hotar att dra in över land. Natten till torsdagen befann sig tyfonen 96 mil öster om Taiwans sydspets. Soulik rör sig nordväst med en hastighet på omkring 22 kilometer i timmen och befarar dra in över ön sent under fredagen eller tidigt lördag. (SvD) >>

Högtryck på landets kvinnojourer (Inblick)
Inblick: "Siffrorna över antalet kvinnor som misshandlas i Sverige är dystra och tekniken gör det svårare för kvinnorna att gömma sig. – Våldet tycks inte minska, det är jättestort tryck på våra jourer. Det verkar som om fler kvinnor vågar anmäla, men fler blir också misshandlade, säger Kerstin Lenander som arbetar på en av landets kvinnojourer."

 

"Jag var en av de ”drabbade”
" Per-Arne Imsen minns hur det var för 50 år ­sedan när Socialstyrelsen, efter ett tv-program, krävde att ”barn under 16 år skulle hållas borta från livliga väckelsemöten.” För femtio år sen, 1963, aktualiserades samma sak. Då var jag barn och gick så ofta det blev tillfälle på väckelsemöten. Det var det bästa jag visste. Jag stortrivdes verkligen i den goda, positiva miljön där det fanns så mycket av liv och rörelse. Man blev så lycklig när man sjöng, bad, hörde berättas om Jesus. Det var väckelsetider och många människor vittnade om hur de hade blivit befriade och förvandlade. Jag är så tacksam i dag för det jag fick vara med om då. Det blev som en vaccinering mot mycket ont som sedan mötte i tonåren. Jag önskar verkligen att alla barn skulle fått vara med om det jag fick uppleva." (Per-Arne Imsen, pastor, Göteborg)

TILLVERKADE AVGUDAR KAN INTE FRÄLSA SIG SJÄLVA ENS

Rom 1:21 Fastän de kände (GK: GINOSKO) till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. 22 De påstod att de var visa, men de blev dårar. 23 De bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder (GK: EIKONOS) av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. 24 Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. 25 De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen.

Jes 44:9 De som tillverkar avgudar är alla idel tomhet, deras kära gudar kan inte hjälpa. Deras egna vittnen ser inget och förstår inget. Därför måste de komma på skam.

2 Kor 4:4 Ty den här tidsålderns gud (SATAN) har förblindat de otroendes sinnen (= HJÄRTATS ÖGON) så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet han som är Guds avbild. (KUNSKAPEN OM GUD)

Satan kan alltså ta bort både kunskap och urskiljning ur ett hjärta som förut känt Gud. Han får tillåtelse till det om vi inte vakar på oss själva och på Herrens lära.

Rom 1:28 Och eftersom de inte ansåg det vara något värt (SE 2 KOR 4:6-7 PAULUS SKATT I LERKÄRLET) att ha kunskap (GK: EPIGNOSIS = EXAKT KUNSKAP OCH FULL URSKILJNING) om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag (ETT HJÄRTA UTAN KUNSKAP OCH URSKILJNING) så att de gjorde sådant som är mot naturen.

Till sist ett bibelord som visar att det är kunskapen om Gud och hjärtan med urskiljning som skall få församlingen att växa upp och göra goda gärningar (Inte döda)

Kol 1:9 Allt ifrån den dag då vi fingo höra härom, hava vi därför, å vår sida, icke upphört att bedja för er och bönfalla om att I mån bli uppfyllda (I HJÄRTAT) av kunskap (GK: EPIGNOSIS = EXAKT KUNSKAP OCH FULL URSKILJNING) om Guds vilja, i allt slags andlig vishet och andligt förstånd. 10 Så ska I kunna föra en vandel som är värdig Herren, honom i allt till behag, och genom kunskapen om Gud (GK: EPIGNOSIS = EXAKT KUNSKAP OCH FULL URSKILJNING) bära frukt och växa till i allt gott verk. (1917)

Ef 1:17 Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. (GK: EPIGNOSIS = EXAKT KUNSKAP OCH FULL URSKILJNING)

11/7

En betydande strålningsläcka har upptäckts vid det förstörda kärnkraftsverket i japanska Fukushima. Radioaktiva ämnen i grundvattnet har 90-faldigats på tre dagar. Det rör sig om ämnena cesium-134 och cesium-137, som tros vara cancerframkallande.

Israel to Obama: Stop being so naive on Egypt
Israel Today: Israel till Obama: Sluta upp att vara så naiv om Egypten och Muslimska brödraskapets styre

10/7

9/7

Israeli minister: We should rebuild Jerusalem Temple (Eng)
Israelisk minister: "Vi borde återuppbygga Jerusalems tempel." De flesta israeler tror inte att Israel kan göra något så kontroversiellt som att bygga upp templet men detta uttalnde kom från ministern när man avhöljde arkeologiska rester från det bibliska tabernaklet, i Shilo.

Kyrkan och torah av Sven Reichmann
Del 10 Slutscenen
"Kristen tro är eskatologisk till sin natur. Detta betyder att den kristne väntar sig att historiens drama skall få en upplösning som kastar ett förklarande ljus över allt som tidigare inträffat, skriver Sven Reichmann. I detta avsnitt av artikelserien om Kyrkan och torah tecknar han sin bild av historiens avslutning.
Till en del kan apostlarnas undervisning inte göras begriplig om man inte har Jesu återkomst i tankarna. Profeternas undervisning talar dessutom om många händelser som ännu inte inträffat."

6-8/7

Egypten kan komma att uteslutas från AU
Egypten kan komma att stängas av från Afrikanska Unionen efter att landets militär avsatt Muhammad Mursi. I dag väntas stora protester från Mursis anhängare och många befarar att våldsamheter kan uppstå. – Risken är nu att även Muslimska Brödraskapet tar till vapen, säger Leif Stenberg, professor i Mellanösternstudier.

 

 

The “Emerging Church” is sinking

Vi ser det nu gång på gång att den öppna evangeliska kyrkan börjar kompromissa med bibelns klara budskap för att slippa bli förföljda för Kristi Kors skull. Vad tror vi egentligen att detta står som förebild för?

2 Mos 23:32 Du skall inte sluta förbund med dem eller deras gudar. 33 De skall inte bo kvar i ditt land, för att de inte skall få dig att synda mot mig. Du kunde då tjäna deras gudar och detta skulle bli en snara för dig.

4 Mos 33:55 Men om ni inte driver bort landets inbyggare för er, då skall de som ni låter vara kvar bli törnen i era ögon och taggar i era sidor, och de skall tränga er i landet där ni bor.

De här texterna handlar inte alls om att vi skall hata några människor utan du skall älska din nästa som bibeln säger. Men vi skall inte acceptera deras avgudar och läror för de kommer att bli en snara för den som tror. När vi läser texten om Salomo så tänk på vad som sker i Sverige och Europa just nu.

1Kon 11:1 Kung Salomo (FRED - FRID) hade vid sidan om faraos dotter många andra utländska kvinnor som han älskade: moabitiskor, ammonitiskor, edomitiskor, sidoniskor och hetitiskor, 2 De hörde till folk som HERREN hade talat om och sagt till Israels barn: "Ni skall inte gå in till dem, och de inte till er, eftersom de kommer att förleda era hjärtan att följa deras gudar." Till dessa höll sig Salomo och älskade dem. 3 Han hade sjuhundra furstliga gemåler och trehundra bihustrur, och dessa kvinnor (RELIGIONER) förledde hans hjärta. 4 När Salomo blev gammal, förledde kvinnorna honom att följa andra gudar, så att hans hjärta inte förblev hängivet HERREN, sin Gud, som hans fader Davids hjärta hade varit. 5 Salomo följde efter Astarte, sidoniernas gudinna, och Milkom, ammoniternas styggelse. 6 Salomo gjorde det som var ont i HERRENS ögon och följde inte i allt efter HERREN, så som hans fader David hade gjort. 7 Salomo byggde då en offerhöjd åt Kemosh, moabiternas styggelse, på berget öster om Jerusalem och likaså en åt Molok, ammoniternas styggelse. 8 På samma sätt gjorde han för alla sina utländska kvinnor, som fick tända offereld och offra åt sina gudar. 9 HERREN blev vred på Salomo, därför att hans hjärta hade vänt sig bort från HERREN, Israels Gud, som två gånger hade visat sig för honom.

Det verkar som om Kung Salomo (FRED - FRID) införde Interfaith i landet för att få fred med alla. Salomo köpte och sålde varor över hela världen - i just det sammanhanget nämns talet 666 (1 Kungaboken 10:14) Kan inte detta va en förebild på Upp 13? Antikrist - Falske profeten (INTERFAITH) - Köpa och sälja/ 666

Den tidigare påven Johannes Paulus II kommer att helgonförklaras före slutet av året, säger Vatikanen. >>

Nuvarande påven Franciskus har godkänt ett andra underverk som Johannes Paulus ska ha uträttat, utan att gå in på några detaljer om miraklet. Påvens båda underverk består i att han helat sjuka kvinnor "utan vetenskaplig förklaring". Vatikanen tillkännager också att Johannes XXIII, som var påve mellan 1958 och 1963 och fick smeknamnet "den gode påven", ska helgonförklaras. Detta trots att han bara har ett mirakel på meritlistan.

Ohlins: HUR MÅNGA MIRAKLER KAN DU BERÖMMA DIG AV ? (Smile)

5/7

Armén: Egyptens president är gripen
"Den avsatta presidenten Mursi är gripen, uppgav en talesman för armén. Samtidigt kom rappporter om nya sammandrabbningar och fler dödsoffer. Omvärldens reaktion på händelseutvecklingen i Egypten är blandad: En rad stater vid Persiska viken välkomnar den, medan USA:s president är "Djupt oroad". "

NY DIKTATOR TAR ÖVER I EGYPTEN
I gårdagens nyheter skrev vi om två profetior som gäller Egypten som håller på att gå i uppfyllelse. Här kommer det en tredje profetia som kan gå i uppfyllelse.

Jes 19:4 Men jag skall giva egyptierna i en hård herres hand, och en grym konung skall få råda över dem, säger Herren, HERREN Sebaot.

EVANGELIET SKALL IN I EGYPTEN MED KRAFT

När man sedan läser vidare i Jes 19 så ser man att Gud har ett syfte med allt som sker i Egypten just nu. Det syftet är att öppna dem för evangeliet.

Jes 19:19 På den tiden skall ett altare vara rest åt HERREN mitt i Egyptens land, så ock en stod åt HERREN vid landets gräns. (KORSET) 20 Och de ska vara till tecken och vittnesbörd för HERREN Sebaot i egyptiernas land: när de ropa till HERREN om hjälp mot förtryckare, då skall han sända dem en frälsare och försvarare, och han skall rädda dem. (MISSION) 21 Och HERREN skall göra sig känd för egyptierna, ja, egyptierna ska lära känna HERREN på den tiden; och de ska tjäna honom med slaktoffer och spisoffer, (ANDLIGA) de sKa göra löften åt HERREN och få infria dem. 22 Så skall då HERREN slå Egypten slå, men ock hela; när de omvända sig till HERREN (VÄCKELSE) skall han bönhöra dem och hela dem.

En miljon marscherar för Israel i New York (Eng >> )
28 juni i New York: "NEW YORK - Mer än en miljon New Yorkers kom ut på söndagen för att visa stöd för Israel genom att närvara vid stadens årliga Fira Israel-Parad. Hundratusentals åskådare kantade vägen för paraden längs Fifth Avenue, gatan drunknade i ett hav av blått och vitt."

Åter till könsrollernas rötter
"Bibelns skapelseberättelse talar om att man och kvinna är skapade till Guds avbild, till att komplettera varandra och i denna förening avspegla Gud själv. Vi är jämlika, men olika. Detta skapar en positiv spänning mellan könen, men är samtidigt en betydande utmaning. Förnekelseideologin inom könsområdet, som menar att kön endast är sociala konstruktioner, vill syfta till frihet. Den leder dock bara till att rötterna skärs av, vilket binder männi­skan vid det till synes ständiga nyskapandet av identitet. ...Kvinnligt och manligt handlar inte främst om sociala konstruktioner utan om något givet i skapelsen. Dock sker det i dag en mytbildning inom området, med ibland vetenskapliga förtecken."

Att inte påverka dem är att svika barnen
"Att tro att man genom statliga direktiv kan hindra föräldrar att påverka sina barn är ett bevis på och man inte vet vad man talar om. Vi föräldrar påverkar våra barn varje sekund under hela livet från det den dag de föds. ...Jag håller med Margó Ingvardsson om att vi behöver fler självständiga och kritiskt tänkande barn och ungdomar. Men det största problemet i dag är inte att barn inte vågar ifrågasätta sina föräldrar. Det var det för 50 år sedan. Problemet är i stället att våra barn är så hårt styrda av sina kompisar och så indoktrinerade av reklamen, ungdomskulturen och de kommersiella krafterna att de har svårt att göra egna självständiga val. Att följa Margó Ingvardssons förslag och inte vägleda våra barn utifrån den tro och de värderingar vi har är att svika våra barn. Då skulle ännu fler tjejer tro att det de måste snygga, smala och sexiga. Då skulle fler killar att tro att en riktig karl är cool, hård och häftig. Då skulle våra barn frestas att tro att lycka kan köpas för pengar och den som har mest prylar och pengar när han dör har vunnit. När det bästa i livet är gratis – kärlek, vänskap och hållbara relationer. Värderingar som är kärnan i vår kristna tro..." (Alf B Svensson) Inför tolvårsgräns för religion

Allsidighet och opartiskhet?
"Professorn Kent Asp konstaterade nämligen att journalister placerar sig till vänster om väljarna oavsett vilket parti de sympatiserar med (Dagens Nyheter 21 juni 2012). Inriktningen på allsidighet och opartiskhet gäller således inte inom journalistiken på det hela taget." (Valter Röstlund)

4/7

ARTIKELN >> SE ÄVEN GÅRDAGENS NYHETER OM UPPFYLLELSEN AV PROFETIAN I JES 19
Mursi avsatt av armén

Det är otroligt vilka avslöjanden >>
Luk 11:38 Men när fariséen såg att han icke tvådde sig före måltiden, förundrade han sig. 39 Då sade Herren till honom: "I fariséer, I gören nu det yttre av bägaren och fatet rent, medan edert inre är fullt av rofferi och ondska.

Profeterna borde inte ha blivit politiker
"Tänk om de hade förblivit brinnande evangelister, profeterna förblivit profeter, och förkunnarna hade fortsatt predika Guds ord. Kanske vi inte hade upplevt den andliga nedgång landet har genomgått under de här åren..."

"Judarnas fel" säger turkisk minister
"Turkiske vicepremiärministern Besir Atalay sade igår i en intervju att judarna i diasporan ligger bakom oroligheterna i Turkiet.
Uttalandet har väckt oro bland judarna i Turkiet (ca 23.000) eftersom de fruktar att uttalandet kan påverka inställningen till dem negativt bland majoritetsbefolkningen."

Kerry: Israeli settlements not obstacle to peace
Israel Today: "Kerry: israeliska bosättningarna inget hinder för fred (Eng) ... I själva verket, det ursprungliga "Oslo-avtalet" förbjöd aldrig judar från att bygga bostäder i Judéen och Samarien, men palestinierna hävdar ofta motsatsen. I senare avtal, förband sig Israel att inte bygga nya judiska samhällen, men har alltid insisterat på att tillåta naturlig tillväxt av existerande städer."

Reflektioner på Piensohos Bibelstudium på Nyhemsveckan 2013
"....Piensoho kontrasterar välsignelse och förbannelse. Eftersom välsignelse av homosexuella för honom är att acceptera deras synd, blir förbannelse av dem att inte acceptera deras synd. Och vem vill förbanna? Ingen. Därför går retoriken ut på att skapa skam och dåligt samvete hos oss som inte kan förmå oss att acceptera homosexualitet eller på något sätt godkänna den i någon form. Just för att vi inte förmår att vara lika ”kärleksfulla”, ”generösa” och ”toleranta” som dessa på Piensohos nya väg, upplysta. Piensoho påstår nämligen att det finns de bland oss som går och önskar folk till helvetet pga deras livsstil. Låt mig säga att jag inte känner mig träffad, och jag har hittills aldrig under mina år som troende mött någon troende med den hållningen. ... Piensoho gör ett nummer av att Bibeln skiljer på Exodusperspektivet och Abrahamsperspektivet. Ett lika allvarligt misstag är att han därför ger företräde för senare på bekostnad av det förra. På vilket sätt skiljer sig då de bägge perspektiven åt? Inte på något sätt. Bägge handlar tre faser: 1. Att lämna synd, avguderi och bekvämlighet bakom sig. 2. Vandringen från det gamla till det nya. 3. Att omfamna det nya i en relation till Gud. Bägge perspektiven beskrivs rättvist och balanserat av Paulus, där dessa kompletterar varandra, utan motsats..."

3/7

VARNING FÖR BLODBAD I EGYPTEN
NILENS VATTEN FÖRSVINNER

HES 12:21 Och HERRENS ord kom till mig; han sade: 22 Du människobarn, vad är det för ett ordspråk I haven i Israels land, när I sägen: "Tiden går, och av alla profetsynerna bliver intet"? 23 Säg nu till dem: Så säger Herren, HERREN: Jag skall göra slut på det ordspråket, så att man icke mer skall bruka det i Israel. Tala i stället så till dem: "Tiden kommer snart, med alla profetsynernas fullbordan."

Det ser ut som om båda dessa profetior uppfylls inom kort:
Jes 19:1 Profetia om Egypten. Se, HERREN far fram på en snabb sky och kommer till Egypten. Egyptens avgudar bävar inför honom, och egyptiernas hjärtan smälter i deras bröst. 2 Jag skall uppegga egyptier mot egyptier, broder skall strida mot broder och vän mot vän, stad mot stad och rike mot rike. 3 Egyptiernas mod skall försvinna, deras planer skall jag göra om intet. De skall fråga sina avgudar och trollkarlar, andebesvärjare och spåmän. 4 Jag skall överlämna egyptierna i en hård herres hand, en grym kung skall råda över dem, säger Herren, HERREN Sebaot. 5 Vattnet i havet skall torka ut, floden sina och ebba ut. 6 Strömmarna skall stinka, Egyptens kanaler krympa ihop och torka ut, rör och vass vissna bort. 7 Ängarna vid Nilen längs flodens strand och alla sädesfält vid floden, skall torka ut, fördärvas och bli till intet. 8 Nilens fiskare skall klaga, alla som kastar ut krok i floden skall sörja, de som lägger ut nät i vattnet skall bli modlösa.

Den varmaste junidagen i amerikansk historia uppmättes på månadens sista dag i Death Valley, Kalifornien. Värmen nådde hela 53 grader Celsius. Nu bävar alla för att världsrekordet kan komma att slås de närmaste dagarna. (Dn) >>

DEPRESSIONEN BARA FORTSÄTTER I EUROPA

Ohlins: Andligt sett så kan detta vara enda sättet att öppna ögonen på människor att det finns eviga världen som är oändligt mycket mer värda än jordiska.

2/7

Guldet rasar i pris. Den ädla metallen har tappat över 30 procent i värde sedan det senaste årets toppnotering i oktober. >> Det innebär att de som "lurades" att gå in och köpa guld för 100,000 Kr förlorat 30,000 Kr. Så i det fallet så hade det varit bättre att ha pengarna i madrassen :)

Några få bokstäver gör hela skillnaden!
”…Alltså, när vi ser något i kristenheten som ifrågasätter vad Gud har sagt i Bibeln, som sätter människan i centrum, som tar på sig Guds namn ”Jag Är” eller söker att bli ”som gudar” i något avseende, då är det ett mycket allvarligt läge! Då är det dags att se sig om efter något annat sammanhang, för då har det spårat ur ordentligt! Så när jag idag läste om den lovsångsrörelse som medverkar på denna sommarens Nyhemsvecka (2013), och som kallar sig ”I am future” (”Jag är framtid”) då hajade jag till ordentligt. Och inte blev det bättre när jag läste deras vision: ”De vill se unga människor stå upp och säga, 'I Am Hope, I Am Freedom. I Am Light, I Am Future'.” Inser du vilken hädelse det ligger i att resa sig upp och säga dessa ord: ”JAG ÄR hopp, JAG ÄR frihet, JAG ÄR ljus, JAG ÄR framtid”? Jag hoppas du ser det totalt galna i detta. Några få bokstäver gör hela skillnaden...” (Lennart Jareteg, Bibelfokus)

Från ruinerna efter andra världskriget till den senaste medlemmen på Balkan - här får du EU:s historia och utvidgning på tre minuter (Dn) >>