Profetiskt: "JUST NU" ARKIV 2010 >> 2011 - 2013 >>

6

0

"Föreningen Parousia Mission är en kristen ideell förening som vill vara en resurs för att sprida evangelium i Sverige. Med evangelium menar vi det som överlämnades till apostlarna från Jesus Kristus för att spridas, bevaras och försvaras. (Mark 16:15)*
Föreningen tror:
- på Fadern, Sonen och den helige Ande som en treenig Gud.
- på Jesu död och uppståndelse för att försona människan med Gud.
- att hela Bibeln är Guds ord."
Det här var ett utdrag ur stadgarna för Parousia Mission som bildades 2013-06-15 i Göteborg. Vi har valt att kalla det en mission som utgör ett kontaktnät mellan enskilda kristna och hemgrupper, med utgångspunkt i Göteborg. Läs vidare - HÄR - (Pdf)

 

k

OBS! EN NY OHLINS FUNDERING

Innehåll: Skuld(fri) - Vill ta bort "religiös gen" - Försök att nå odödlighet - Kartlagd! - Interfaith dialog - "Tusentals eldar" - Orosmoln - Politisk makt eller Guds (kärleks) kraft? - Parousia Mission

 

29/6 - 1/7

 

Vi är skapade till Guds avbild
"Historikern Alvin J. Schmidt skriver i boken "How Christianity Changed the World": Den påtagliga bristen på medkänsla för sjuka och drabbade bland greker och romare har noterats av många medicin-historiker. Fielding Garrison, läkare och historiker, säger att innan Kristi födelse var "inställningen till sjukdom och olycka inte medkänsla. Det är kristendomens förtjänst att lidande människor i växande omfattning har betjänats." Kristen tro har lagt grunden för människo­värdet. Är det inte väl naivt att tro att vi kan rasera den grunden men samtidigt ska kunna behålla vad som är byggt på den? Det är som att hoppas på frukt från ett träd vars rötter man just klippt av."

 

Arabernas integrering i samhället motarbetas (Eng)
Israel Today: "Den grekisk ortodoxa prästen Gabriel Nadaf från Nasaret trakasseras för att han förespråkar att kristna araber bättre skall integreras i det israeliska samhället. Nadaf  stöder de allt fler kristna araberna som vill göra militärtjänst i IDF eller i sina egna samhällen. Detta retar upp många araber som inte vill se något samarbete mellan judar och araber och Nadaf hotas nu av avstängning från sin tjänst."

 

 

28/6

Jubel utbröt i dag bland homosexuella i USA och firandet påbörjades direkt. >> Högsta domstolen förkunnade att lagen om att äktenskap bara kan ingås mellan en man och en kvinna strider mot författningen.

Ledarna har en nyckelroll för musiken
"Utifrån min bakgrund, erfarenhet och utbildning måste jag här vara tydlig: Mångsidigheten och variationen är borta. Församlingssången är inte längre ett uttryck för gemensam tro. Förebilderna är många. Vi äldre medlemmar som älskar sång och musik sörjer över att vi inte får sjunga våra älskade sånger (lovsånger). Min tanke är absolut inte att ta bort den moderna lovsången. Jag önskar av hela mitt hjärta att det nya och gamla ska kunna komplettera varandra!"

Dags för en ny svensk FRA-debatt
"Att ett enskilt företag använder information om våra liv har vi frivilligt gått med på, vi använder Google, Facebook, Skype eller något annat gratis, och de berörda företagen får använda och sälja den information det ger om oss. Men när all denna information sammanställs på ett ställe, via staten, då kan det börja bli riktigt farligt. Och utnyttjas av totalitära stater, till exempel för att förfölja och trakassera kristna. Det görs redan i till exempel Kina och vissa muslimska länder. All denna övervakning görs med syftet att bekämpa brottslighet och terrorism. Och det är ju bra. Ett problem är att totalitära stater eller stater som vill komma åt vissa grupper av människor, så lätt kan använda den nya tekniken för att bekämpa grupper av människor och därmed förtrycka grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. Snowdens larmsignal visar att myndigheterna har mycket mer kontroll och information om enskilda människor än vad de medger och vad som är allmänt känt. Det är nog dags även för en ny svensk FRA-debatt. Eller är det ingen som bryr sig om att Storebror ser dig?" (Stefan Swärd)

27/6

”Sketlätet” på Nyhemsveckan
"I fredagskväll inträffade en incident på ett möte ingående i pingstfolkets Nyhemsvecka. Den har kommenterats och diskuterats livligt på kristna bloggar i helgen. En ung mötesledare förklarade för publiken att hon blivit allergisk mot applåder. Hon ville i stället införa ett s k sketläte. Man skulle stöna som /citat/ när man är sketnödig, skitnödig, bajsnödig, diarrénödig etc. Hon fick också publiken att provstöna. Detta var ingen ögonblickets impuls eftersom hon enligt egen uppgift funderat ut detta under ett helt års tid. Via massmedia vräks svordomar, vulgära ord och uttryck, könsord etc över unga människor men man trodde att de skulle vara förskonade från detta i kristna sammanhang. Nu förstår jag ju att Nyhemsveckan består av många andra värdefulla inslag med ett annorlunda och mera vårdat språk. Men en vulgäritet som den ovan förstör den andliga atmosfären, närvaron av Guds helighet och innerligheten i en kristen samling."

Fortsatt dålig situation för palestinska flyktingar i Libanon
Israelnyheter: "Trots att den palestinska flyktinggruppen i Libanon (ca 450.000 personer) funnits i landet i över 60 år behandlas palestinierna fortfarande som utlänningar.Det betyder bland annat att de är förhindrade att arbeta inom vissa yrken. För tre år sedan gjordes en lagändring som skulle förbättra situationen men inget har hänt i praktiken.
Khaled Abu Toameh skriver om situationen för palestinierna i Libanon: "...Vad som är störande när det gäller apartheidlgarna i Libanon och den dåliga behandlingen av palestinierna i arabländerna är tystnaden inom det internationella samfundet och media..."

Palestinian terrorists open fire on Israeli bus (Eng)
Israel Today: "Palestinsk terrorist öppnade eld mot israelisk buss. ... Stenkastning, brandbomber och även skjut-attacker mot judiska bilister i Judéen och Samarien är en nästan daglig företeelse."

EN FALSK KYRKA KAN INGET ANNAT FÖRMEDLA ÄN EN FALSK FRID

1Tess 5:1 Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. 2 Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 1Th 5:3 När folk säger: "Fred och trygghet", då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. 4 Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. 5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. 7 Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten. 8 Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. 1Th 5:9 Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. 10 Han har dött för oss, för att vi skall leva tillsammans med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade. 11 Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra, så som ni redan gör. 12 Vi ber er, bröder, att rätt uppskatta dem som arbetar bland er och som är era ledare i Herren och förmanar er. 13 Visa dem den största kärlek för det arbete de utför. Håll frid med varandra.

 

26/6

Det måste ske något drastiskt. Annars kommer Italien behöva räddas av EU inom ett halvår, säger en analytiker.– Ungefär 160 stora företag i Italien har nu en speciell kris-administrering. Så säger banken Mediobancas toppanalytiker Antonio Guglielmi som menar att ”tiden håller på att rinna ut”, enligt The Telegraph. >>

AVGUDAR KAN INTE HJÄLPA

JES 44:17 Men av det som är kvar gör man en gud, en avgudabild. För den faller man ner och tillber. Man bönfaller inför den och säger: "Rädda mig, för du är min gud." 18 Dessa människor vet ingenting och förstår ingenting, ty deras ögon är tillslutna, så att de inte ser, och deras hjärtan, så att de ingenting begriper. 19 Ingen har så mycken eftertanke, så mycket vett eller förstånd att han säger: "En del av det har jag bränt upp i eld, på kolen har jag bakat bröd och stekt kött och har nu ätit. Skulle jag då av resten göra en avskyvärd avgud? Skulle jag falla ner för ett stycke trä?" 20 Den som lever av aska är förledd av ett vilselett hjärta, så att han inte kan rädda sin själ eller tänka: "Är det inte lögn det jag håller i min högra hand?"

Oroas Pingst av en liberal alkoholsyn?
"Hur ser ni på den liberala inställningen till alkohol? Den frågan ställer tidigare pingstpastorn Conny Holm till pastorer, församlingsplanterare och ledningen i Pingst. ...Att jag även vänder mig till församlingsplanterarna hör samman med, att en ung man varit på gudstjänst i en nyplanterad församling, och efter den dukades det fram både öl och vin. Som själavårdare vet jag också, att ungdomar som sett sina föräldrar "smygsupa" i hemmen, har hamnat i svåra förtroendekriser." (Artikeln skrevs inför Nyhemsveckan)

Snowden: Därför tog han jobbet på IT-företaget
Ohlins: Att avslöja orätt avslyssning som ett land bedriver är bra men att avslöja hemliga dokument som kan riskera säkerheten är väl ändå att gå för långt. En kinsisk tidning skriver idag: ”Hans mod rev bort USA:s skenhelighet”.

25/6

(INBLICK) Vittnesbörd: Enith blev kidnappad av gerillan
"– Jag sa till ledaren: Innan du dödar oss så vill jag ge dig en present. Du ska få den här Bibeln och du ska läsa de fyra evangelierna. Och varje gång du läser, så ska du komma ihåg mig, kvinnan som du har dödat. – Jag fick predika för honom i tio minuter. Jag berättade om Guds kärlek och makt. Om förlåtelse, och om att Gud har en uppgift för honom. Jag sa att det spelar ingen roll hur elak du har varit och hur många du har dödat, för Gud förlåter. – Då tittade mannen ner och jag såg tårar i hans ansikte. Och så berättade han att han varit kristen som ung."

Kina svingar vilt mot USA
"USA är världens största bov när det kommer till it-spionage, skriver Kinas officiella nyhetsbyrå Nya Kina efter de senaste rapporterna med Edward Snowden som källa."

22-24/6

EN NY RUNES HÖRNA:"THE NAME OF THE GAME IS CONTROL" (Svenska Pdf)

En nyhet >> vi tyckte passade in här eftersom det är sant även i andlig mening.
Mat 7:15 Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar. 16 På deras frukt skall ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar? 17 Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. 18 Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. 19 Ett träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. 20 Alltså skall ni känna igen dem på deras frukt.

Kyrkornas världsråd angriper ”kristen sionism”
"Kyrkornas världsråd och Mellanösterns kyrkliga råd har nyligen antagit ett uttalande med rubriken "Kristen närvaro och vittnesbörd i Mellanöstern". Uttalandet får hård kritik för sitt "antijudiska" innehåll. ...Formuleringarna i dokumentet får stark kritik från de tyska evangeliska teologiprofessorerna och tvillingbröderna Ekkehard och Wolfgang Stegemann. Texten överträffar "varje hittills känd antiisraelisk och antisemitisk propaganda från Kyrkornas Världsråd", skriver bröderna Stegemann, rapporterar Vatikanradion. – Vi är bestörta över detta antiisraeliska ställningstagande som saknar alla proportioner, skriver bröderna."

Ohlins: När det gäller Kyrkornas världsråd har det väl i alla tider varit så illa ställt att man inte kan förvänta sig något bättre därifrån?!

En israelisk man sköts på fredagen ihjäl av en vakt vid en av Jerusalems heligaste platser, Västra muren (Klagomuren), som omedelbart efter händelsen stängdes av för besökare. (Svd) >>

Netanyahu: Fred är beroende av palestiniernas erkännande av Israel (Eng)
"Premiärminister Netanyahu berörde i går i ett tal vad som är egentliga orsaken till att fredsförhandlingarna inte kommer igång."

21/6

Piensoho: ”Uscha och fya inte – be om välsignelse”

Ohlins: Det har ryktats en längre tid om att Pingst FFS håller på att ändra inställning om en homosexuell livsstil och samkönade äktenskap. Det kanske är det som Piensoho vill ha fram? "När Sodom och Gomorra ska förstöras dömer han (Abraham) inte utan vädjar istället för staden till Gud", säger Piensoho och uppmanar att be om välsignelse över Pride. Den som kan läsa innantill vet att orsaken till att Abraham bad för Sodom och Gomorra, var för att Gud inte skulle förgöra de rättfärdiga tillsammans med de orättfärdiga. Abraham förstod att Gud måste stoppa synden och döma de båda städerna och i det läget bad Abraham för de rättfärdiga i staden. Javisst, Bibeln uppmanar oss att be för människors omvändelse och frälsning men att uttrycka sig som Piensoho kan uppfattas som ett fegt sätt att böja sig för tidsandan och inte stöta sig för det som anses vara politiskt korrekt, på bekostnad av Guds ord. Flum hjälper ingen!

Palestinabistånd bör granskas
"Biståndsministerns utspel kan bli en viktig signal –att det internationella världssamfundet inte för all framtid kommer att betala notan för den palestinska korruptionen (som är väldokumenterad) och oförmågan att främja fred. ...Det största hindret till fred mellan israeler och palestinier är avsaknaden av fredstanken i de palestinska skolorna. I stället för att undervisa barnen om fredstanken så fortsätter hatet mot judarna, den väpnade kampen och martyrskapet att dominera. Ansvaret för detta ligger naturligtvis i första hand på den palestinska myndigheten men indirekt även på de länder som genom skattemedel tämligen villkorslöst stöder den palestinska myndigheten med generösa bistånd utan ordentlig revision eller insyn i hur medlen används." (Roland Utbult)

20/6

David Yonggi Cho åtalad
"Det var 2011 som tre av församlingens äldstebröder offentligt anklagade Yonggi Cho och sonen Heejun för de påstådda brotten. En förundersökning inleddes mot sonen, Heejun Cho, som tidigare varit styrelseledamot i den kristna dagstidningen Kookmin Ilbo och han åtalades i december för förskingring och sitter häktad i väntan på rättegång sedan januari."

Varför ökar sjuktalen?
"När högutbildade sjukskriver sig för psykisk ohälsa framstår det som ett lyxproblem. Ministern nämner höga krav men oklara befogenheter i arbetslivet som en faktor. Men jag tror det sitter djupare än så. Den ständiga jakten på ytliga mål som tillåts forma den egna identiteten och självbilden skapar ett ekorrhjul som snurrar allt fortare och blir mentalt utmattande. Det har inte med arbetet att göra, utan med hur man ser på sig själv och livet. Det dagens samhälle saknar, men som fanns hos äldre generationer, är inre snarare än yttre tillfredsställelse. Att försörja familjen och söka sin identitet genom deltagande i den större gemenskapen som föreningslivet utgjorde, skapade tillhörighet. Människor behöver ge sig tid att reflektera över vem man är snarare än att visa upp nya prylar och foton från senaste exotiska semesterresan. Eftertanke har ersatts med statusjakt, men snarare än tillfredsställelse ger den ensamhet och depression." (Dick Erixon)

19/6

Ytlig kristendom ger fler ateister
"En ny studie visar att unga blir ateister i reaktion mot en otydlig och ytlig kristendom. Det här är en utmaning till kristna att bli trovärdiga även på den intellektuella arenan, menar Jacob Rudolfsson. ...Många av studenterna var uppvuxna i kyrkor där det talades mycket om att engagera sig i samhället och att vara en god människa. Men kopplingen mellan den enskildes liv, Jesus och evangeliets betydelse var minst sagt otydlig, enligt artikeln. Studenterna nämnde även att de fått ytliga svar på seriösa frågor om evolution och skapelse, sexualitet, Bibelns trovärdighet, samt Jesus som den enda vägen. Även de som hade existentiella frågor tyckte inte att kyrkorna gav några relevanta svar. ...Ett svar rimmade mycket väl med en kommentar från den välkände illusionisten och komikern Penn Jillette, skriver Taunton: "Jag respekterar inte människor som inte missionerar ... Hur mycket kan du egentligen hata någon om du tror att evigt liv är möjligt och att inte berätta det?"

Nytt kaos hotar brisera i Grekland
Det mest absurda är att vi talar om en möjlig ödeläggelse av landet över frågan om ERT”, säger Costas Panagopoulos till Reuters."

Sverige utan artilleri
"Sverige har två artilleribataljoner men kan inte ställa upp en enda artilleripjäs för att försvara riket."

18/6

Finland går mot det andra året i rad med krympande BNP. Eurokrisen och höjda skatter tynger ekonomin. Finlands ekonomi krympte förra året med 0,2 procent. Också i år väntar minustal, enligt många bedömare. Finlands centralbank sänkte i veckan sin prognos för innevarande år till minus 0,8 procent medan Nordea tror att ekonomin krymper med 0,5 procent. >>

Världsledarna möts om Syrien:
När G8-mötet börjar på måndag har länderna ett tuff fråga att ta itu med. USA vill beväpna Syriens rebeller. Samtidigt som Ryssland kan tänka sig att förse landets president med sofistikerade luftvärnskanoner. Vladimir Putin och David Cameron möttes under söndagen - men verkar ha en bit kvar tills de är överens, uppger Sky News.

 

16-17/6 (Uppdateras löpande)

Antalet människor som dött i det sars-liknande viruset mers är uppe i 33 personer, efter att ytterligare två dödsfall rapporterats i Saudiarabien, uppgav Världshälsoorganisationen (WHO) på fredagen. >>

Ny pastor Brian: >> "Ryssland och Iran vet att Syrien går in i en mycket farlig fas. Obamas administration har stött rebellerna. Det är alldeles för sent för amerikanerna att forma upprorsalliansen, och rebellerna är nu precis lika dåliga som Assad-regeringen. En israelisk tjänsteman sa att det skulle ta tio minuter för den syriska konflikten att uppsluka Israel och hela Mellanöstern.

Google drömmer om att göra hela världen uppkopplad mot internet. Därför har företaget nu för första gången testat att skicka upp luftballonger som ska ersätta fiberkablar. Google hoppas på sikt kunna skicka upp tusentals ballonger 20 kilometer upp i stratosfären >>

Ohlins: Troligen kommer detta förbereda för uppfyllellsen av bibelns profetior.:
Upp 13:16 Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, 17 så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal.
18 Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex.

15/6

Många går på den breda vägen mot en "antikristlig superkyrka" som David Wilkerson beskrev i Synen och som framför allt är beskriven i Bibelns profetior. >>

14/6

ENGLAND VARNAR FÖR ÖKNINGEN AV SUPERBAKTERIER

Tusentals ryska oppositionella aktivister marscherade på onsdagen genom Moskva i protest mot president Vladimir Putins auktoritära styre. De krävde också att fängslade regeringskritiska ryssar ska friges. >>

Wounded Syrian transfered to Israel with note on his body
Israel Today: Skadade syrier transporterades till Israel med ett meddelande på sig. "Anteckningen på mannens kropp var från den syriska läkare som först behandlade honom. I det förklarade syriska läkare till sina israeliska kollegor vilken behandling mannen redan hade fått och i vilket skick han var överförd - den typ av information som de två läkare kommer att dela vid överlämnandet av en patient. Utom att dessa två läkare är separata från en fientlig gräns. I brevets avslutning, tackar den syriska läkaren israelerna i förväg och konstaterar att han visste att de skulle göra allt för att rädda livet på den unge mannen."

Israelnyheter: Ännu ett exempel på FN:s mänskorättsråds galenskaper (Eng)

Vi vill inte vara ”fadderbarn”
"Vi i förorter är inte och vill inte bli fadderbarn, vi vill vara trossyskon. Till och med i missionsländerna pratar vi ju om systerkyrkor. Fullvärdiga människor med normal intelligens. Det här är en avgörande attitydfråga om någon vill lyckas i ett engagemang."

13/6

Grekland lägger ner statlig radio och tv
"Det statliga grekiska tv- och radiobolaget ERT lade ned sina sändningar natten till onsdagen, efter regeringens chockbesked att verksamheten upphör med omedelbar verkan."

Nu börjar USA:s jakt på Edward Snowden
"USA:s regering har inlett jakten på Edward Snowden, den 29- årige datateknikern som avslöjade den massiva övervakningen av amerikanernas telefonsamtal och datatrafik. Snowden har gått under jorden men förmodas ännu befinna sig i Hongkong."
USA stäms för övervakningen
Ohlins: Som vi tidigare har påpekat, missbrukas hoten om terrorattacker medvetet för att öka kontrollen över människor. Trots detta verkar många tro att det enbart handlar om att öka säkerheten och den som avslöjar sanningen ses som en brottsling. Det är utan tvekan i enlighet med den nya världsordningens agenda och det som Bibeln har förutsagt kommer att ske i den yttersta tidens kontrollsamhälle. Den ständigt pågående propagandan ger resultat. Citat från artikeln i DN: "Enligt färska mätningar anser dock en klar majoritet av amerikanerna att jakten på terrorister är viktigare än att privatlivet värnas." Det är också en påminnelse till oss fredliga medborgare att vara försiktiga med personliga uppgifter på nätet

12/6

Därför blir antalet judar i Malmö allt färre
"De togs emot med öppna armar, de fick ett hopp, en framtid. Men nu blir judarna i Malmö allt färre. En aggressiv antisemitism är en av förklaringarna. – En paradox, med tanke på stadens historia, säger Anna Svenson. ... I april 1945 kom 12 000 koncentrationslägersfångar i de vita bussarna. Minst 4 000 av dessa var judar och för dem var hamnen i Malmö inte vilken hamn som helst. Det var hoppets hamn. Här skulle de som överlevde få ett nytt liv, en framtid – och Malmöborna slöt helhjärtat upp. Men allt skulle förändras – inte minst stadens demografi. I vissa grupper i en snabbväxande muslimsk befolkning frodas ett starkt judehat och för dem är judar som öppet visar sin identitet lovliga byten. Nu flyr judarna igen. På 70-talet hade församlingen 2 000 medlemmar, i dag är de bara lite drygt 500."

Konfirmation – nu endast 19 195:-
"Mest pengar kostar läger anordnade av innerstadsförsamlingarna i Stockholm och Göteborg. Väldigt mycket pengar. Eller vad sägs om skärgårdskonfirmation i Stockholms skärgård för 19 195 kronor. Det finns även konfirmation med marint tema på Bohus-Malmöns pensionat för 17 400 kronor. ...Kanske är detta bara en spegling av hur Sverige ser ut. De rika innerstadsfamiljerna köper exklusiva sommarupplevelser åt sina barn. Men att som kyrka anordna dyra läger sänder inte bara fel signaler till tonåringarna, det är både exkluderande och knappast i linje med det Jesus lärde. Ad fontes, Svenska kyrkan – tillbaka till källan." (Åke Hällzon)

Egypten mullrar mot Etiopien
"Egyptens president Muhammad Mursi säger sig vara villig att "hålla alla möjligheter öppna" för att försvara Egyptens tillgång till vatten. "Vi är inte förespråkare av krig, men vi kommer aldrig att tillåta att vår vattensäkerhet hotas", sade Muhammad Mursi i ett tv-sänt tal. Etiopien har börjat avleda vatten från floden Blå Nilen som en del i ett gigantiskt dammbygge i nordväst. Egypten, som är beroende av Nilens vatten, har motsatt sig projektet."

Ohlins: Kanske är det en del av Jesajas profetia(?).
Jes 19:6
Strömmarna skall stinka, Egyptens kanaler krympa ihop och torka ut, rör och vass vissna bort. 7 Ängarna vid Nilen längs flodens strand och alla sädesfält vid floden, skall torka ut, fördärvas och bli till intet. 8 Nilens fiskare skall klaga, alla som kastar ut krok i floden skall sörja, de som lägger ut nät i vattnet skall bli modlösa.

11/6

VÄDERKAOSET FORTSÄTTER I EUROPA

Budapest väntar på vattenkaos då Donau väntas nå rekordnivåer. I Tyskland har 23 000 människor uppmanats lämna sina hem. Franska Nice drabbades på söndagen av en tromb.

Ny pastor Brian >> (Pdf)
"Ytterligare tecken på antisemitisk närvaro i USA är det faktum att president Obama har utsett en kvinna med antisemitiska åsikter att vara USA:s FN-ambassadör. Den enda vän Israel verkligen har är Gud, och i sin tid, kommer de att känna igen Herren och hans Son Jesus Kristus. Jag tror att de militära dragen i Syrien är föregångare för den mycket större striden framöver. Ingenting händer i ett vakuum. Jag tror att det amerikanska tillbakadragandet från Mellanöstern är en beräkning att bli av med den judiska staten en gång för alla. "

Fyra tonåringar har gripits, misstänkta för mordbrand, efter en brand på en muslimsk internatskola i London i lördags, uppger Londonpolisen. >>

Fler och fler butiker i Sverige nekar nu kunderna att betala kontant. Bland dem finns flera mobiltelefonförsäljare. Det skriver DN Ekonomi. >>

Allt eftersom vattenmassorna i Elbe spränger fördämningar längs sitt lopp norrut står en sak klar: Skadorna räknas redan i miljardbelopp. >>

8-10/6

Röklukt från skogsbränder i Ryssland har nått östra och norra Finland. På fredagen var röklukten stark i Uleåborg i norr och det finländska räddningsverket kontaktades många gånger under morgonens lopp på grund av röklukten.

Dawkins och intellektet
"Slutligen är Dawkins såklart känd för sin envetna religionskritik, och hyllandet av ateism och rationalism (som om de båda på något sätt skulle höra ihop). Här ger han sig in på teologins och filosofins område, och argumenterar ibland så naivt att den filosofiskt skolade läsaren rodnar. Ändå är det nog detta som fått Prospect att utnämna honom till dagens viktigaste tänkare. Det rimmar väl med Twitterargumentet och det rimmar väl med den Prospect såg som den viktigaste tänkaren i världen för åtta år sedan, nämligen Noam Chomsk."

1 Mos 1:1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.

Ännu ett exempel som visar på Abbas inställning till en fredsuppgörelse med Israel
Israelnyheter: "Några citat från ett tal av Mahmoud Abbas  igår:
- "Vi kan inte acceptera någon annan stad än Jerusalem som vår huvudstad" (Jerusalem är redan Israels huvudstad, det är ingen bra utgångspunkt om man vill bilda en ny stat att kräva en annan stats huvudstad)
-"Ansvaret  att försvara och återställa Jerusalem och rena dess heliga platser är inte enbart palestiniernas sak, utan hela den arabiska, muslimska och kristna nationen." (De kristna som känner sin Bibel vet att Jerusalem har Gud gett till judarna)
- "Det kommer inte att bli någon fred utan Jerusalem. Det kommer inte att finnas någon palestinsk stat utan Jerusalem. Det kommer inte att finnas någon säkerhet eller stabilitet utan Jerusalem. De talar om Betlehem, Ramallah, Hebron, dessa städer är alla nära våra hjärtan. Men vår huvudstad är Jerusalem."
- Om de tänker på bosättningar kommer det inte att bli fred. Det här landet tillhör oss och de måste avveckla sina bosättningar för att uppnå fred"

Gud säger:3 Mos 25:23 När ni säljer jord, skall ni inte sälja den för all framtid, ty landet är mitt. Ni är främlingar och gäster hos mig.

6-7/6

Brandmän och militärer i Centraleuropa kämpar för att förhindra en katastrof, när de redan välfyllda floderna Elbe och Donau stiger ytterligare. Hittills har tolv personer dött till följd av översvämningarna. >>

Artikeln >> Ohlins: Detta har givetvis med Interfaith att göra. Tony Blair är en som arbetar starkt för den nya religionen. Jag kom att tänka på det här bibelstället.
Ord 9:13 Dårskapen är en rastlös kvinna (Kvinna (Skökan) är ibland i bibeln en bild på en falsk religion) okunnig och utan förstånd. 14 Hon sitter vid ingången till sitt hus, på en stol högt uppe i staden. 15 Hon ropar till dem som färdas på vägen, till dem som går sin väg rakt fram: 16 "Alla okunniga kan vända sig hit." Till den utan förstånd säger hon: 17 "Stulet vatten är sött, bröd man äter i hemlighet smakar ljuvligt." 18 Han vet inte att de döda är där (Heb: Rapha: Kan betyda onda andar) att hennes gäster är i dödsrikets djup. (Heb: Kan översättas att hennes inbjudna har sjunkit ner i en bottenlös grop)

Med den alternativa översättningen att hennes gäster har sjunkit ner i en bottenlöst hål mycket intressant. För då handlar det om en prisgivning från Gud.

2 Tess 2:8 Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. 9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

Vi läser i uppenbarelseboken 9 om en stjärna som fallit ner till jorden som får auktoritet över en bottenlös brunn eller grop. Om vi läser Jes 14 om kungen över Babylon får vi snart svaret på vem stjärnan som fallit ner är: Satan!

Upp 9:1 Den femte ängeln blåste i sin basun. Och jag såg en stjärna, som hade fallit från himlen ner på jorden. Åt den gavs nyckeln (AUKTORITET) till avgrundens brunn. 2 Stjärnan öppnade avgrundens brunn, och rök (VILLFARELSE - ONDA ANDAR?) steg upp ur den som rök från en stor ugn, och solen och luften förmörkades av röken från brunnen.

Troligen ser här Antikrists framträdande tillsammans med massor av Villoandar.

Jes 14:12 Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son! Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken! 13 Du sade i ditt hjärta: 'Jag skall stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor skall jag upprätta min tron. Jag skall sätta mig på mötesberget längst upp i norr. 14 Jag skall stiga upp över molnens höjder, jag skall göra mig lik den Högste.' 15 Men ner till dödsriket blev du förd, längst ner i graven.

Sångskatt på väg gå förlorad
"Det finns en sångskatt inom pingströrelsen som är på väg att gå förlorad, menar Gunilla Lundgren. Vi bygger vår musikaliska framtid nu och på vår musikaliska historia. ...Ett blomstrande musikliv i en nära framtid! Klingar inte de orden skönt? Församlingssången och musiken kan utvecklas om vi vill respektera varandra. Unga och äldre sångare och musiker kan samarbeta."

EU-parlamentariker uppmanar: Flickaborter måste bekämpas
"Alla länder bör bekämpa flickaborter. ...Könsaborter är ett grovt brott mot mänskliga rättigheter och regeringar behöver arbeta förebyggande med åtgärder för att förhindra att flickor väljs bort på grund av sitt kön. Det slås fast i ett förslag till resolution som Europaparlamentets kommitté för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan könen ska behandla 19 juni. Omkring 200 miljoner kvinnor beräknas vara saknade i världen till följd av att de aborterats eller dödats efter födseln, enbart på grund av sitt kön."

 

5/6

USA - ISRAEL BYGGER "MÖRDAR - ROBOTAR"

USA skickar Patriotrobotar och F-16 stridsplan till Jordanien för en övning och kommer kanske att lämna dem där för att möta hotet från det syriska inbördeskriget, säger amerikanska tjänstemän. >>

Messianska studenters gemenskap i Israel (Eng)
"Det är en drastisk ökning av antalet unga messianska judar som vill få en högre utbildning i Israel i dessa dagar, och de har en inverkan på israeliska campus"

USA vill få igång förhandlingar
"USA försöker få i gång fredsförhandlingarna mellan Israel och palestinierna. USA:s utrikesminister John Kerry kommer att besöka Jordanien inom några dagar, sade Jordaniens utrikesminister Nassar Judeh i Ramallah igår."

4/6

Magneettimedia åtalas
"YLE rapporterar att varuhuset Kärkkäinen som ger ut reklamtidningen Magneettimedia kommer att åtals för hets mot folkgrupp. Biträdande riksåklagaren har beslutat väcka åtal. Tre artiklar som förolämpar och förtalar judar har publicerats i tidningen."

Vittnesbörd: En fråga på taket fick Johnnys liv att vända
"– Det är fantastiskt hur Herren öppnar dörrar. Livet är ett äventyr, speciellt när man går med Herren. Förr hade jag en dröm om att bli rockstjärna. Idag vill jag jobba för Guds rike – sprida evangeliet och beröra människor. Allt annat är nedlagt."(TIDNINGEN - INBLICK)

Protester växer i Ankara
Bibelns profetior uttrycker inte Guds egentliga vilja eftersom han vill frälsa/rädda människan. Det profetiska ordet varnar för sådant som måste komma och som är en följd av människans synd och uppror mot Gud. Det profetiska ordet bevisar att Gud är trovärdig, sannfärdig och trofast.
Matt 24:7 Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. 8 Men allt detta är bara början på 'födslovåndorna'.

Jes 57:20 Men de ogudaktiga är som ett upprört hav, ett som inte kan vara stilla, ett hav vars vågor rör upp dy och orenlighet. 21 Det finns ingen frid för de ogudaktiga, säger min Gud.

Israel Today: Abbas till Israel: Befria fler terrorister, sedan kan vi prata (Eng)

Israel Today: Toppisraeliska och amerikanska generaler ritar upp en plan för att slå till mot Iran (Eng)
De har skissat på hur man ska stoppa hotet från Iran, i tre steg:
1. USA leder attacken 2. Attacken görs mycket begränsad så att den absolut inte leder till markoffensiv. 3. Israel ger ett starkt stöd "bakom scenen". Israel har mycket större erfarenhet av att attackera kärnvapenanläggningar.

1-3/6

Terrornätverket skulle slå till mot Europa med senapsgas och sarin. I deras hemliga fabrik hittades radiostyrda flygplan som skulle utföra gasattackerna. Fem män med kopplingar till al-Qaida har nu gripits. >>

Den inflytelserike imamen Yusuf al-Qaradawi i Qatar uppmanar sunnimuslimer att delta i det syriska upproret. På sin hemsida uppmanar han till jihad, heligt krig, i Syrien (DN) >>

Ryssland planerar att på nytt börja sända atomubåtar till södra halvklotet efter ett uppehåll på mer än 20 år, efter upplösningen av Sovjetunionen. Det rapporterar ryska nyhetsbyrån Itar-Tass på lördagen. >>

Assad talar om front mot Israel
"Syriens president Bashar al-Assad hotar Israel med att upprätta en front på Golanhöjderna och säger att Ryssland kommer att förse honom med avancerade robotar. – Det finns ett klart folkligt stöd för att öppna en ny motståndsfront i Golan, sade Assad till libanesiska tv-stationen al-Manar. Israel ockuperade Golanhöjderna under sexdagarskriget 1967. Vapenstilleståndslinjen har varit lugn sedan dess trots viss spridningseffekt från Syrienkonflikten..."

Ohlins: Israel var under attack från Syrien i norr, Egypten i söder och Jordanien i öster under sexdagarskriget 1967. Israel erövrade Golanhöjderna från Syrien, Västbanken från Jordanien, Sinaihalvön och Gazaremsan från Egypten. Det är alltså ingen egentlig "ockupation" utan regelrätta segrar i försvarsstrider. (Även Irak, Sadiarabien, Kuwait och Algeriet bidrog med trupper från den arabiska sidan).