Profetiskt: "JUST NU" ARKIV 2010 >> 2011 - 2012 >>

6

 

31/5

(Tidningen: Ny teknik) >> Operera in ett chip i kroppen och bota sjukdomar. Det låter som science fiction. Men inte för forskare i Linköping som skapat en krets där kemiska signaler skickas på samma sätt som i våra kroppar.

Signaturen Deborah7 ställer Peter Halldorf mot väggen! >> "Vilken 'kyrka' talar Peter Halldorf om? För om Andens verk är gränsöverskridande, hur kan PH i så fall ha ett nära samarbete med den katolska 'kyrkan' som har klart obibliska läror och som fortfarande påstår att "extra ecclesiam nulla salus"? ... (Latin: 'utanför kyrkan ingen frälsning') Bara detta är ju allt annat än ett Andens gränsöverskridande verk. OBS! 'oikoumene' heter ordet och betyder enligt "Grekisk-svensk ordbok" (1996) också en annan sak som motsvarar den tiden då evangelierna skrevs, nämligen - ... jorden, världen = dvs. hela det romerska riket..." Peter Halldorf: Pingsten är en ekumenisk födelsedag >> Läs om den katolska Maria - Himlens drottning >> F d katolske prästen Richard Bennett om påven och påvedömet >>

Nils (varför är han anonym?) skriver på Aletheia: Den "lilla" skökan (SKR) >> "Nu uppdagas det att SKR antagit ett tydligare förhållningssätt med sitt framlyftande av Charta Oecumenica. Tyvärr har medlemskapsinträdet antagits via forcerade församlingsbeslut. Några nämnvärda församlingsbetänkligheter gentemot Charta Oecumenica har det inte tagits någon notis om, troligtvis p.g.a. S-G Hedins franka arbetsdokumentförklaring. Tyvärr är Charta Oecumenica ett dokument som undertecknats som ett ramdokument hos SKR. Ramdokumentet med upprepningar ”Vi förbinder oss” har satt tydliga gränser för hur kristna kyrkor och församlingar ska bedriva sin verksamhet utanför kyrkväggarna och även internt. Ekumenik har formaliserats till fasta åtaganden gentemot andra trosinriktningar. ...Efter inträdet i SKR så har det inte förts någon diskussion om vad pingströrelsen gått in under. Häri ligger ekumenikens akilleshäl, missionsbefallningens utsuddande direktiv och framförallt andas dokumentet nedtoning av omvändelseförkunnelse."

Tänkvärd kommentar av Berndt Isaksson på Aletheia >> "Det är förvånande att inga tongivande ledare inom Pingströrelsen vågar gå emot Ulf Ekmans ledarskap – för dess inflytande sträcker sig ju långt in i pingstleden idag. Eller finns det rent av en konspiration i allt detta, så att han går pingstledarnas ärende i att bana väg till Rom för pingstfolket också? Är det så att kombinationen Livets Ord/Bjärka Säby ska legitimera färdriktningen till Vatikanstaten för både trosrörelsen och pingströrelsen?"

 

 

30/5

Arabisktalande pastor rasar mot nyöversättningen >> De ändrar grunden. Hur kan Wycliffe ta ett sådant här beslut, säger en märkbart upprörd arabisktalande pastor. - Muslimer förstår redan det här. Att Jesus kommit till genom den Helige ande står även i Koranen, så det är inget problem, säger Merzek Boutrous.

 

29/5

Församling reagerade på match >> Dennis Hummerdal, som tränar MMA privat och som även är idrottskaplan på Kungsbacka kampsportcenter, vill egentligen inte uttala sig, men konstaterar i alla fall att arrangemanget inte alls landade bra i församlingen.

Ohlins: Det är goda nyheter att det blev negativa reaktioner i församlingen. Med hjälp av missbrukade bibelord tycks det inte finnas någon ände på vad människor kan hitta på. Läs om MMA >>

Översättare kan mista stöd efter muslimanpassad Bibel >>
"Den amerikanska pingströrelsen Assemblies of God tvekar över att fortsätta samarbetet med bibelöversättarorganisationen Wycliffe. Anledning: Wycliffe överväger att på sina ställen byta ut ”Fader”, ”Son” och ”Guds son” mot andra begrepp för att underlätta muslimers förståelse av bibelordet... I ett dokument med titeln ”Nödvändigheten att behålla terminologin Fader och Son i bibelöversättningar för muslimer” slår Assemblies of God fast just detta. ”På grund av falsk undervisning i Koranen förnekar muslimer att Jesus är ’Guds son’ … förespråkare för speciella ’översättningar’ argumenterar att begreppet ’Guds son’ och de närliggande termerna ’Son’ och ’Fader’ inte måste översättas bokstavligen i Bibeln, eftersom den då förmedlar en oriktig betydelse för muslimska läsare.” Ohlins: Detta bör tas som en mycket allvarligt böneämne. Låt oss be att översättningen stoppas och att AoG står fast. Att ändra dessa sanningar är att förneka tron och detsamma som att hindra muslimer att få veta sanningen.

28/5

Knutby, den svenska frikyrklighetens Tjernobyl! >> Lennart Jareteg: "Jag tycker hur som helst att denna artikelserie ger all anledning att fundera över de församlingsstrukturer som på senare tid blivit så populära och vanliga. Då tänker jag främst på strukturer där ledarskapet fjärmar sig från övriga församlingen och i sin egen förträfflighet drar allt mer åt ett håll som varken stämmer med Bibeln eller med sant fromma och mogna församlingsmedlemmars vilja. Ett sådant ledarskap lierar sig med allt och alla som kan vara till fördel när det gäller att stärka och bevara makten! Är det då inte dags att ”dra ut ur henne??"

(Den dåraktiga!) fientligheten mot Israel slår även mot palestinierna. >> "...En chef vid en fabrik på en judisk bosättning på Västbanken säger att han främst är orolig för sina anställda. – De blir de första som drabbas. Det finns tusentals anställda här som får villkor som de inte får någonstans i det palestinska självstyret, och om nedskärningar måste göras på grund av en bojkott är det de som får sparken först, säger fabrikschefen till Ynet... Samtidigt rapporterar Ynet att den palestinska kampanjen för att få länder att bojkotta israeliska produkter inte får samma gensvar på hemmaplan. I Betlehem i det palestinska självstyret är israeliska varor mycket populära i butikerna, rapporterar Ynet. – Människor älskar och köper israeliska varor, säger en butiksägare till tidningen. Han förklarar att trots att lokala mejerier säljer produkter i de palestinska områdena är det många som föredrar de israeliska produkterna. – Det har inget med politik att göra. När vi köper en produkt från er (israelerna) vet vi att det är kontrollerat och bara gjort på färska ingredienser, säger butiksägaren."

27/5

Nigel Farage: Vi står inför samhällets totala sönderfall! >> "Visste du att man varje dag sätter barn utanför portarna till den Grekisk ortodoxa kyrkan. Dessa barn har meddelanden på sig: Vi har nu inte längre råd att försörja detta barn.

Floden - ny metafor för ekumeniken >> Katoliken Bengt Malmgren: "Ulf Ekman, förstepastor i Livets Ord representerar liksom Pingströrelsen och Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan den pingst-karismatiska strömmen i kristenheten som alltsedan början av 1900-talet utgjort ett antal rännilar, bäckar, åar, flodfåror som alltmera sökt sig tillbaka till den stora huvudfåran. Biskop Anders betonade att uppkomsten av kristna rörelser utanför Katolska kyrkan är ett tecken på brister inom kyrkan, som gör att allt liv inte tillåts kanaliseras inom Katolska kyrkans gemenskap, och han betonade att Katolska kyrkan idag uppskattar och är intresserad också av ekumenik med de nya pingst-karismatiska samfunden. " Läs synen om strömmar, flod och översvämning - en antikristlig flod (jämför) >>

26/5

Kristen nyantisemitism på gång i Sverige? >> Siewert Öholm: "Studieförbundet Bilda fick stoppa utställningen "Det håliga landet" och göra avbön efter kritiken att en del inslag i utställningen gav antismetiska associationer. Men en avbön räcker inte. Bilda och andra kristna organisationer har i åratal drivit en antiisraelisk berättelse... Det låter som att tala om en ”fyrkantig cirkel” när man säger ”kristen nyantisemitism”. Det borde vara lika omöjligt, lika fjärran från sanning och vetenskaplighet som den fyrkantiga cirkeln, att det kan vara möjligt med en kristen nyantisemitism."

SKR: Vi är på väg in i en ny era >> Kommentar av signaturen Deborah: "När begreppen blandas ihop skapar det bara förvirring. Att Sveriges kristna råd inte bedriver mission på hemmaplan stämmer inte alls med verkligheten. Man har med alla medel och bakom kulisserna bedrivit en katolsk mission enligt Vatikanens riktlinjer i den obibliska Charta oecumenica och noga marknadsfört den romersk katolska ‘kyrkans’ obibliska läror via media som tidningen Dagen..." >>

Ni har väl lagt märke till nyhterna om massdöd av fiskar och djur den senaste tiden?

Hos 4:1 Hören HERRENS ord, I Israels barn. Ty HERREN har sak med landets inbyggare, eftersom ingen sanning och ingen kärlek och ingen Guds kunskap finnes i landet. 2 Man svär och ljuger, man mördar och stjäl och begår äktenskapsbrott; man far fram på våldsverkares vis, och blodsdåd följer på blodsdåd. Hos 4:3 Därför ligger landet sörjande, och allt som lever där försmäktar både djuren på marken och fåglarna under himmelen; själva fiskarna i havet förgås.

25/5

Israelnyheter: Judar har (laglig) rätt att bosätta sig i de omstridda territorierna >> "Amnesty International borde lära sig lite mera om vilka rättigheter det judiska folket har enligt folkrätten. Organisationen har igen publicerat en rapport som säger att judiska bosättningar är olaglig och även blockaden av Gaza betecknas som olaglig trots att FN utredning slagit fast att blockaden är laglig."

24/5

23/5

Frestelse och prövning är inte samma sak >> "Det vore inte fel om Dagen ibland ville uppmärksamma att vi har ytterligare en bibelöversättning, som jag tror att en stor del av Dagenläsarna använder i dagligt bruk, nämligen Folkbibeln. Den är översatt av människor som tror att Bibeln är Guds Ord."

Diakonia och Bilda bör lämna Israel i fred >> Henry Nordin: "Diakonia och Bilda arrangerar israelfientliga indoktrineringsresor till Israel och på hemmaplan diverse aktiviteter i samma anda. Därigenom förleder man kristenheten att inta en negativ och kritisk attityd mot Israel och åstadkommer därmed att kristna tar avstånd från Guds Ord och Herrens klart uttalade vilja beträffande Israel och det judiska folket... Glöm inte att dagens ofullkomliga och hårt pressade Israel i dag är mitt i den profetiska processen. I Hesekiel 37 möter vi den märkliga händelsen då döda ben formas till ett levande Guds-folk. Den processen har säkert egendomliga och frånstötande inslag. Profeten tog inte avstånd från det han såg utan väntade och fick uppleva det underbara slutresultatet. På samma sätt skall vi inte avskriva dagens Israel utan välsigna det Herren gör. I annat fall riskerar vi att missa en viktig del av tillvarons "grand final."

 

22/5

Krokig väg när tre samfund blev ett >> "Hur skapar man en ny kyrka? Den frågan kan med fördel ställas till de som varit med och format Gemensam framtid, Sveriges färskaste kristna samfund. Men svaret är inte helt givet. Det tog de tre samfunden ungefär sju decennier och åtta utredningar att komma fram till det."

Vi har tydligen inte sett slutet på eländet i Fukushima. Reaktor 4 är nära att braka samman i en total härdsmälta som kan hota världen

21/5

Profetiorna måste uppfyllas och vi ser nu hur puzzlet läggs på plats för den sista striden nere i mellanöstern. Konungarna ifrån österns armé växer snabbt i militär slagkraft. >> "Gog" är tydligen också på sin plats i ryssland och vi kan ana att även USA:s - Europas framväxande "nya världsordning" kommer fram ur den här "krisen".

Upp 16:12 Den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat, och dess vatten torkade ut så att vägen bereddes för kungarna från Östern.13 Och ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun såg jag tre orena andar utgå, lika paddor. 14 De äro nämligen onda andar som göra tecken, och som gå ut till konungarna i hela världen, för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag.

1Tess 5:2 Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 3 När folk säger: "Fred och trygghet"(Gk: Fred med säkerhet) då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. 4 Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv.

Lägg märke till att Joel profeterar om en delning av landet under denna falska fred.

Joel 2:30 Och jag skall låta tecken synas på himlen och på jorden: blod, eld och rökpelare. (Alla vulkanutbrott vi ser nu) 31 Solen skall vändas i mörker och månen i blod * innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda. 32 Och det skall ske att var och en som åkallar HERRENS namn skall bli frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem skall det finnas en räddad skara så som HERREN har sagt, bland kvarlevan som HERREN kallar.

* Se tecken i himlen del 1 & del 2

Joel 3:1 Ty se, i de dagarna och på den tiden, när jag gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap (Israels 1948 till Jesu tillkommelse) 2 skall jag samla alla hednafolk (FN:s bildande till Jesu tillkommelse) och föra dem ner till Josafats dal. (Harmagedon) Där skall jag hålla dom över dem för mitt folks, min arvedel Israels, skull, som de har förskingrat bland hednafolken. De (FN?) har delat mitt land

Håll med om att profetiorna är tillförlitliga, aldrig har det varit så många uppvaknande vulkaner som nu (Eld och Rökmoln) och det kommer precis under den tid som de märkliga mån och solförmörkelserna sker. Gud vet förståss hur och när hans planeter och himlakroppar skall inta sina positioner.

Jes 40:21 Vet ni inte det, har ni inte hört det? Har inte detta förkunnats för er från begynnelsen? Har ni inte förstått det alltifrån jordens grundläggning? 22 För honom som tronar över världen är dess inbyggare som gräshoppor. Han breder ut himlen som ett flor, spänner ut den som ett tält att bo inunder. 23 Han gör furstar till intet och förvandlar jordens domare till tomhet. 24 Knappt är de planterade, knappt är de sådda, knappt har deras stam slagit rot i jorden, så blåser han på dem och de förtorkar, och en stormvind för bort dem som strå. 25 Vem vill ni då likna mig vid, så att jag skulle vara som han? säger den Helige. 26 Lyft upp era ögon mot höjden och se: Vem har skapat allt detta? Vem för härskaran däruppe fram i räknade skaror? Genom sin stora makt och sin väldiga kraft nämner han dem alla vid namn - ingen enda uteblir. 27 Hur kan du Jakob säga, du Israel påstå: "Min väg är dold för HERREN. Gud bryr sig inte om min rätt"? 28 Vet du inte, har du inte hört att HERREN är en evig Gud, som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött och utmattas inte, hans förstånd kan inte utforskas.

Det verkar inget slut på den ekonomiska stormen som nu drar över världen: Lance Lambert profeterade om det här ifrån Jerusalem år 1992 >> Citat: " Mitt folk, frukta inte, för det är jag Herren som står bakom dessa skakningar. Nu förbereder jag en hel värld för den slutliga fasen. Det som dessa herrar kallar en NY VÄRLDSORDNING är ingenting annat än den gamla världens ordning. Det är Babylons kraft och karaktär som nu kommer och som är aktiverad av mörkrets makter med mörkrets furste på toppen. Detta är antikrists ande som först manifesterade sig i Babylon där de försökte bygga en Ny Världsordning utan mig. På den tiden satte jag stopp för detta bygge. Men nu är tiden inne och jag tillåter det komma"

20/5

 

19/5

Varför undanhåller man amerikanska studenter att det var muslimer som stod bakom terrorattentatet 11/9? Varför tiger FBI om Muslimska Brödraskapets influenser? >> & >> Nu vill Imam bygga moské på den platsen och förena alla religioner (Ivarfjeld) >>

18/5

Ny altartavla för homosexuella av Elisabeth Olsson-Wallin (Sv) >> Hon är som besatt av att hyckla med Bibeln och Jesus. Att förvänta sig att kyrkan ska ta emot och använda hennes altartavla är rent av sjukt. Men det återstår att se reaktionen i Skara domkyrka. Vissa kyrkor idag är inte ens värda namnet kyrka.

17/5

Elvor Ohlin: Den första nyhetsrubriken som jag såg när vi kom hem från vår resa den 2 maj, fick mig att haja till ordentligt. Det stod i mailet från en nyhetsajt: ..."LEDANDE eurokrater ritar i hemlighet en plott för att skapa en superstark EU- ordförande... Motståndare fruktar att planen skulle kunna skapa en modern motsvarighet till det som förutsågs av den europeiska kejsaren Napoleon Bonaparte eller ett återvändande till det Heliga Romerska riket (Holy Roman Empire) av Karl den Store som dominerade Europa under medeltiden." LÄS VIDARE HÄR

Kyrkan och torah Del 4 av Sven Reichmann

Sven Reichmann: "De predikanter som söker sina hebreiska rötter gör nu ett viktigt misstag. I sin ambition att upphöja torah kallar de torah för Livets träd och citerar därvid Ordspråksboken: Ett livets träd är visheten för dem som får tag i den, de som håller fast vid den må prisas lyckliga (Ords 3:18). Visheten förstås här som torah även om ett annat ord används i grundtexten. Men om denna text skall bevisa att torah är Livets träd från Lustgården vad är då Livets träd i följande citat? Förlängd väntan tär på hjärtat, uppfylld önskan är ett livets träd (Ords 13:12). Om vi uppfattar torah som den yttersta vägvisaren – var blir det då plats för Kristus och för Anden? Torah måste vara identisk med Kunskapens träd eftersom båda ger förståndets insikt om gott och ont*. Kristus är Livets träd. Han är Vägen, Sanningen och Livet. Han är Uppståndelsen och Livet. Han har kommit för att vi skall ha liv i överflöd. Han är Livets bröd. För att kunna göra goda, levande gärningar behöver vi inte bara kunskap om moraliska principer utan också Guds kärlek. Livets träd – Kristus – ger oss bådadera."

Det demoniserade mönsterlandet

Stefan Sturesson: "Judarnas historia är fylld av förföljelse. Möjligen trodde många att slutpunkten för detta var Förintelsen. Efter den skulle det vara omöjligt att demonisera en så utrotningshotad folkgrupp. Men att judarna fick en egen stat blev den tändande gnistan till ännu en antisemitisk våg, starkare än någonsin. Nazismens mest vulgära hatargument har nu tagits över av arab- och muslimvärlden. Hitlers bok Mein Kampf är en bestseller i arabländerna. Barnen får antisemitismen med modersmjölken."

Världens ilska över Israel kommer bara att bli värre innan Jesus kommer tillbaka igen. Jesus förutsade en vedermöda som kommer att starta just i detta område stax innan Jesus kommer tillbaka igen.

Mat 24:15 När ni då ser 'förödelsens styggelse', som profeten Daniel talar om, stå på helig plats - den som läser detta bör noga lägga märke till det 16 då måste de som är i Judeen (VÄSTBANKEN) fly bort till bergen. 17 Den som är på taket skall inte gå ner för att ta med sig det som finns i huset, 18 och den som är på åkern skall inte vända tillbaka för att hämta sin mantel.19 Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna! 20 Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten. 21 Ty då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma.

Sakarja profeterar om samma händelse gällande Jerusalem. Av sammanhanget kan vi då dra slutsatsen att Herrens Dag = Vedermödan (OBS! 2 Tess 2 säger att Herrens Dag först måste komma innan Herren kommer)

Sak 14:1 Se, HERRENS dag kommer! Då skall man dela bytet bland er. 2 Ty jag skall samla alla hednafolk till strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas, husen plundras och kvinnorna våldtas. Halva staden skall föras bort i fångenskap. Men återstoden skall inte bli utrotad. 3 Sedan skall HERREN gå ut i strid mot dessa hednafolk, så som han stred förr på drabbningens dag. 4 På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut. Och Oljeberget skall delas mitt itu, från öster till väster, till en mycket stor dal genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder.

När den dagen kommer så skall en ledare ifrån forna Romarriket (EU) vara inblandad i handlingen med Israel. Och för några veckor sedan skrevs det om att ledarna ville göra EU till en diktatur.(SE 5/5)

Dan 9:26 Men efter de sextiotvå veckorna skall den Smorde förgöras, helt utblottad. Och staden och helgedomen skall förstöras av folket till en furste som kommer. (ROMARNA) Men slutet kommer som en störtflod. Intill änden skall det råda krig. Förödelse är fast besluten.

15/5

Nato (Vilddjurets armé ?) har utvecklat ett befäls och kontrollsystem för att knyta samman USA:s och de europeiska Natoländernas tillgångar, säger Fogh Rasmussen. Ryssland är kritiskt mot anti-robotplanerna. Landet betraktar dem som hotfulla och regeringen i Moskva har varnat för motdrag. >>

"Cirka 70 procent av världens befolkning lever i samhällen med korruption, och så har det varit även historiskt sett. Det leder till fattigdom och dålig hälsa, som följd av bland annat brist på rent vatten och sjukvård. Forskarna anser att man måste tänka mer på detta vid utformning av bistånd till u-länder... Länderna i Norden tillhör världens minst korrupta, medan Nigeria, Somalia och Bangladesh finns i botten på skalan. I Europa ligger Grekland, Rumänien och Italien illa till." (SVD) >>

14/5

Bibelkommentar från S Reichmanns undervisning: Gud är inte auktoritär! >>

EF 5:22 Ni hustrur, underordna er era män, så som ni underordnar er Herren. 23 Ty en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud - han som är Frälsare för sin kropp.24 Som församlingen underordnar sig Kristus, skall hustrun i allt underordna sig sin man. 25 Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den, 26 för att helga den, sedan han renat den genom vattnets bad, i kraft av ordet. 27 Ty han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller något annat sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara. 28 På samma sätt är mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. 29 Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och vårdar den, så som Kristus gör med församlingen, 30 eftersom vi är lemmar i hans kropp. 31 Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött. 32 Denna hemlighet är stor - jag talar om Kristus och församlingen. 33 Men vad er angår skall var och en älska sin hustru som sig själv, och hustrun skall visa sin man vördnad.

Det här blir ju helt fel när vi tänker i auktoritära termer, i termer av förtryck. Och då ser man för sin inre blick kristna kvinnor som är bleka och osjälvständiga. De måste fråga sina män om allting och totalt öförmögna att kunna fatta egna beslut och kunna dra en egen slutsats. Berövade all identitet och därmed all personlighet. Det finns en del kvinnor som tror att det är så här och har gått igenom detta. Dessa kvinnor kan efteråt säga med stolthet: Ja men jag har ju i allafall underordnat mig min man i allt! (Mp3 kan laddas hem HÄR)

13/5

Linköpings domkyrka är nu märkt pilgrimskyrka (Sv) >> Huldas blogg: "Jag är av den uppfattningen att något hände med domkyrkan sen Dalai Lama fick predika från predikstolen. Man införde zenmeditation i kyrkorummet. Senare blev det väl för tydligt så man bytte ut ordet zenmeditation till djupmeditation istället. Men man sitter fortsättningsvis i zenställningen zazen."

Vittnesbörd: Uteliggare mötte Jesus - och fick sitt liv förvandlat (Sv)(Inblick) >> "Hemlös med två slitna klädesplagg och spritflaskor som enda ägodelar. Så såg Per-Erik Hanssons liv ut en gång i tiden. Att han kunde resa sig ur missbruk och misär är inget mindre än ett mirakel. Nu har han varit en kristen i 30 år och jobbar sedan många år tillbaka med att hjälpa andra missbrukare."

12/5

Sven Reichmann svarar Lars Enarsson angående Kunskapens träd (Sv) >> Reichmann: "Synden sa att kunskapen skulle göra det möjligt för oss att bli erövrare, att kunna ta det goda för oss själva och lämna de onda konsekvenserna av vårt tagande till andra. Kunskapen skulle göra oss till (själv-)rättfärdiga gudar (Guds jämlikar) i våra privata små universa för att vi i vetenskapens namn till och med skulle kunna förneka Guds existens. Vi talar nu inte bara om moralisk kunskap utan om all insikt som kan göra livet behagligt för oss själva på andras bekostnad – miljöns om inte annat. Och vilken kunskap kan till sist inte missbrukas? Det är alltså en svartvit skillnad mellan rättfärdighet och egenrättfärdighet trots att de vid ytligt betraktande kan se så lika ut. Detta betyder som bekant ändå inte att man fritt kan synda på nåden utan att bli slav under den synd man tillåter sig (1 Kor 6:9-12)."

11/5

Oded Meiri: "Många av de människor som kallar sig kristna och påstår att de framför ett kärleksbudskap, har i själva verket lämnat gudsordet och hatet mot Israel överskuggar deras påstådda kärlek till människor. Det gäller dessa ovan nämnda representanter för Svenska kyrkan och alla organisationer som stod bakom mötet: Svenska Kyrkan i Varberg och Träslöv, Rädda barnen i Varberg, Röda Korset i Varberg, IM i Varberg, Varbergs FN-förening samt Varbergs Palestinaförening. De är egentligen religiösa fanatiker med ”hat till Israel” som religion. Som tur är har vi många vänner bland sanna kristna, vars kärlek till Israel överskuggar detta hat mot Israel." EU - Politiker Nigel Farage

Nigel Farage: Det kommer att bli ett försök kanske bara inom några månader att sätta in ett diktatoriskt ledarskap över Europa >> (Det är exakt vad profetiorna säger skall ske) Samtidigt säger Englands David Cameron: "Euro Zone needs a strong single central government to survive*

På tal om EU så kom ett skrämmande mail ifrån en läsare som visar att ovanstående uttalanden om en kommande diktatur tydligen inte är det enda de planerar. Här följer ett mail från en läsare:

" Jag hörde på Kanalen på P1 ca. 17.15 om en gymnasieklass från Hvitfeldtska i Göteborg som besökt EU-högkvarteret i Bryssel. Där skulle de få vara med på ett spel där de fick agera EU- parlamentariker. Frågan de fick var att de skulle fatta beslut om att införa en förordning att alla EU-medborgare skulle utrustas med ett chip för att spåra brottslighet mm. De sa att detta var en provokativ fråga och ungdomarna röstade först nej 2 ggr men blev övertalade av media och lobbyisterna att rösta ja. Detta skedde en tredje gång. Reportern från sr intvjuade den som gjort spelet och han sa att det skulle spegla verkligheten. Mina tankar går naturligtvis till det chip som antkrist kommer att använda och här fick vi en förevisning om hur det kanske kommer att gå till när detta röstas igenom. Skrämmande hur det går till."

Gå även till snabbnytt 5/5 om EU och läs om det återuppväckta Holy Roman Empire

 

10/5

"Frikyrkan" finns inte (Sv) >> Kyrkohistoriker Yvonne Johansson Öster: "Det finns många olika frikyrkor i Sverige. Men de är inte en. De har samme herre: Jesus Kristus, men de är inte en organisation, talar inte utifrån samma tradition och har heller inte samma teologiska rötter även om de historiskt växte fram under 1800-talets folkrörelsetid: väckelserörelse, nykterhetsrörelse, arbetarrörelse i nu nämnd ordning..."

Vart tog de öppna samtalsdagarna vägen? (Sv) >> Men det är inte bara bönedagarna som förändras. Snart har vi infört pastorslegitimation där endast vissa ges tillträde till viktiga samlingar i framtiden. Lekmannarörelsen svensk pingströrelse fortsätter därmed sin vandring mot en elitistisk och episkopal dominans, där den akademiska teologin ges tolkningsföreträde framför den självlärde predikanten och ledaren... Processen ska sättas i ett större perspektiv. Det är mycket mer som saknas. Profet-, apostla- och evangelisttjänsterna för en tynande tillvaro. Vi har därmed kantrat som rörelse och fått ett smalt ledarskap. Detta ledarskap kan naturligtvis inte räcka till för att göra grovjobbet på markplanet. Idealet att eftersträva finns klart beskrivet i Efesierbrevet där det sägs att herdarna ska undervisa de heliga så att de blir skickade att göra tjänst i vardagslivet. (av Nils-Olov Nilsson)

9/5

NY PASTOR BRIAN: >> "Kom alltid ihåg, händelser måste tolkas genom Skriften. Vi vill inte ha Antikrist uppenbarad, och många av oss tror att den 70:e veckan inte har startat. Hur mycket vi än vill komma till himlen är vår kallelse i denna världen inte om oss själva, utan för dem som finns omkring oss"

8/5

Obs! Elvor Ohlins predikan från i Söndags: >> "Modlösheten ledde till kraftlöshet och den ledde till likgiltighet, som ger sig uttryck i att man tar lätt på orättfärdigheten som skadar och bryter ned och låter det passera och blundar för det... Därför talar Gud till kvarlevan och sänder sitt ord. Han säger: Styrk därför kraftlösa händer, NU är tiden inne..."

Tonen i mellanöstern har hårdnat betydligt den sista tiden. Israel varnar Hezbollah över Iran: Södra Libanon kan jämnas med marken om ni "lägger er i" >>

Constance Cumbey: "Jag ser hur dessa demonstrationer kommer att spridas vidare över landets gränser. Detta kaos som följer ger dem en "ursäkt" att införa den så länge planerade världsregeringen (Upp 13). Precis som de så fint säger det att "Kriser ger oss möjligheter" >>

7/5

 

6/5

Hoppas ni har följt Karin Janssons nyhetsbrev: Dominionism/Kingdom Now.

Del 1
Del 2

Detta är ett tankesätt som stämmer helt överens med liknelsen ogräset bland vetet i Mt 13. (Ljudfil J Potter >>) Vi skall alltså förvänta oss ett avfall som handlar om ett "falskt Gudsrike" med mycket "goda" gärningar. (Mt 7)

Lägg märke till att Mt 7 handlar om att "Bygga" och "Goda gärningar" (Kingdom Now-Dominionism)

Steve Lumbley (Eng) Berättar att vi ser detta ske framför våra ögon nu >> Detta är vad den organiserade ekumeniken leder fram till. David Wilkerson - Synen - "Superkyrkan" >>

5/5

Kommentar på Vakna Sverige av Antonia angående den ekumenik som Linda Bergling förespråkar: (Sv) >>

...David Wilkerson fick en syn [1973] om vad som skulle ske i ändens tid. I boken ”Synen” står följande citat att läsa: ”En världsomspännande superkyrka bildas genom en union mellan liberala ekumeniska protestanter och den romerska katolska kyrkan. De gör även gemensam sak politiskt. På detta sättet blir denna kyrka en av de mäktigaste religiösa faktorerna i världen. Denna superkyrka blir andlig endast till namnet. Man använder fritt Jesu Kristi namn, men är i själva verket antikristlig och politisk i sin verksamhet.” Det är alltså ett ingående i denna globala superkyrka som L.B. här förordar!

EU-plott för att skrota Storbritannien >> "LEDANDE eurokrater ritar i hemlighet en plott för att skapa en superstark EU- ordförande för att förverkliga drömmen om att avskaffa Storbritannien... Motståndare fruktar att planen skulle kunna skapa en modern motsvarighet till som förutsågs av den europeiska kejsare Napoleon Bonaparte eller ett återvändande till det Heliga Romerska riket (Holy Roman Empire) av Karl den Store som dominerade Europa under (den mörka) medeltiden."

 

4/5

"Coaching en modern väckelserörelse" (Sv) >> "Lekmannaterapi och coaching som fått ett brett genomslag i samhället på senare tid kan beskrivas som en modern väckelse och har kopplingar till New Age-rörelsen. Det menar Anne-Christine Hornborg, professor i religionshistoria vid Lunds universitet. Anne-Christine Hornborg är författare till boken "Coaching och lekmannaterapi – en modern väckelse" och skriver i en debattartikel i Svenska dagbladet att det finns ett förhållande mellan New Age-rörelsen och dess tro på att individen är den som kan åstadkomma förändring i tillvaron, och framväxten av modern lekmannaterapi och coaching."

Medan världen fortsätter neråt i fritt fall mot total anarki, så möter vi här i Israel en allt större våg av Antisemitism. Våra arabiska grannars militära styrka växer för varje dag. De går djävulens djärningar som är att förstöra Israel till varje pris. >>

Redan har hela 21 journalister dött och hundratals fler sitter fängslade. 2012 har börjat lika dåligt som så många andra år har slutat. Men hoten mot det fria ordet finns inte bara i krig och diktaturer. Utan också i - Sverige >>

3/5

Inte grönare gräs i Svenska kyrkan (Sv) >> Wilgot Frizon: ..."Urvattningen har varit så påtaglig att sex före detta biskopar skrev en unik insändare i Kyrkans Tidning 2008. De menar att "det kan inte bli någon verklig mission utan att Kristusmötet blir tydligt i bön, gudstjänst och vittnesbörd ... och mission är en fortsättning på Guds egen sändning av sin Son i världen." De betonar också vikten av att "Svenska kyrkans församlingar måste ha en bjudande vision till alla dem som hemmavid tappat bort sin tro på Jesus som allas frälsning och befrielse."

Artutrotning underskattat miljöhot (Sv) >> "Artutrotningen är lika allvarlig som klimatuppvärmningen och ozonskiktets uttunning. Det slås fast i en ny studie. Om en femtedel eller mer av arterna försvinner minskar produktiviteten i naturen med tio procent."