Profetiskt: "JUST NU" ARKIV 2010 >> 2011 - 2013 >>

6

VI LÄMNAR BILEN TILL BILAKUTEN I GÖTEBORG

y

SENASTE PREDIKAN ELVOR: JESAJA VID HIMLENS PORT Del 2 (Mp3)

31/5

"Visst har det hänt en del sedan de här orden skrevs. >>
Människan har lärt sig att flyga, uppfunnit granatgeväret och mellanmjölken. Ändå är mycket sig likt. Det är samma mänskliga natur, samma hårda hjärta, samma brist på kunskap om Gud. Och i takt med att vi erövrat jorden har våra synder fått längre räckvidd. Konsekvenserna av våra beslut har blivit fler och mer djupgående; inte undra på att skapelsen lider under vår raffinerade vanvård. För Hosea hänger allt ihop – vårt förhållningssätt gentemot oss själva, medmänniskorna och skapelsen. Den riktning mänsklighetens historia kommer att få beror på om vi känner Gud, eller inte. Beror på prästernas kärlek till och kunskap om Gud och deras vilja att kommunicera Gud till folket. All ”utveckling” till trots: Inget tyder på att min generations präster gör ett bättre jobb än de på profeten Hoseas tid." (Anna Sophia Bonde)

Därför bombövade Ryssland mot Sverige
Ryssarnas bombövning mot Sverige var en förberedelse för att attackera Baltikum. Anklagelsen kommer från Lettlands försvarsminister. – Det var en verklig simulering av en attack, om det en dag skulle behövas, säger han till SvD. ...Rysslands övning var en förberedelse inför en eventuell konflikt mellan Ryssland och de baltiska länderna, enligt Lettlands försvarsminister Artis Pabriks. Han säger till SvD att den ryska militären genomförde övningen för att kunna hindra övriga Natoländer från att understödja med förstärkningar i konflikten.

Ohlins: Tankarna går osökt till "de tre revbenen i björnens gap", ett av de fyra världsmakterna i ändetidens scenario i Bibelns profetior. De tre "revbenen" vid björnens sida kan mycket väl syfta på de Baltiska staterna.
Dan 7:5 Sedan fick jag se ännu ett djur, det andra i ordningen. Det liknade en björn, och det reste sig på sin ena sida, och i gapet hade det tre revben mellan tänderna...

 

 

30/5

Sjöhamra, som drivs av församlingen Arken, ska behandla människor med psykiska besvär. Vården kommer att bestå av en individuell behandlingsplan och psykiatriskt stöd och medicinering. Men det kommer också att ingå en ”andligt inriktad själavårdsbehandling”. >>

 Allt sämre psykisk hälsa hos ungdomar
"Depressioner, ångestsjukdomar och missbruk är de diagnoser som ökar mest inom ungdomsgruppen och 18-24-åringar står för den största ökningen inom den psykriatiska slutenvården. I rapporten kan man också utläsa att spädbarn och yngre skolbarn tillhör de som relativt sett har det bäst: Barnadödligheten i Sverige är bland de lägsta i världen och de yngre barnen trivs i skolan."

Från knarkträsk till rikt Gudsliv
Vittnesbörd: "Hon var en av de hopplösa heroinisterna på Sergels torg när Jesus kom i hennes väg. I dag är Carina Nyman, 49, en lycklig kvinna, upptagen med att förverkliga sina drömmar. – Jesus är underbar, säger hon. ...Hon kunde låsa in sig på toan för att få vara själv och be till Gud. – Jag satt där med blåtiror och brutna revben och utanför var lang­arna och min aggressive man som hade misshandlat mig. "Gud om du finns, snälla hjälp mig", var hennes desperata bön... Att bli frälst var en icke-fråga för Carina, det hon behövde var hjälp att få ordning på sitt liv. Men den varma miljön på hemmet (Venngarn) berörde henne och redan efter 14 dagar bad hon med i en enkel frälsningsbön. Hon berättar hur personalen blev jätteglada över hennes steg. Själv kände hon ingenting. – Jag tänkte att jag är en så dålig människa så det här biter nog inte på mig, säger Carina, som den kvällen gick och lade sig med en känsla av misslyckande. Men nästa dag vaknade hon – helt utan de abstinensbesvär som plågat henne i fyra veckor. Snart insåg hon också att den panik-ångest som följt henne sedan barndomen var borta... "

Stötta polisen – för Husbyborna
"Om man också betänker att arbetslösheten i Husby med omnejd inte är högre än annorstädes i Sverige faller argumenten om utanförskap och utsatthet ganska platt. Och då är frågan vad som återstår. En allmän bortskämdhet, på grund av att samhället alltför länge tagit på sig alltför mycket av det ansvar som varje människa själv borde ta? Ja, jag tror att det åtminstone delvis handlar om det. Något som utnyttjas skoningslöst av en aggressiv vänster som vägrar ta avstånd från våldet och som hellre sprider hat än kärlek. Men detta agerande gagnar ingen – och framför allt inte Husbyborna. Stötta polisen i stället så att Husbyborna kan få leva i fred och trygghet utan våld!" (Bitte Assarmo)
Flera bilbränder i Stockholm

Israelnyheter: Biståndsgivarna till de palestinska myndigheterna är ansvarslösa (Eng)
"Norges utrikesminister har under senaste tiden fått försöka förklara Norges bistånd till de palestinska myndigheterna när det framgått att de palestinska myndigheterna betalar höga löner till terrorister som sitter i fängelse i Israel. Men istället för att kritisera de palestinska myndigheterna riktar utrikesminister Espen Barth Eide kritken mot Palestinian Media Watch som analyserat och tagit fram fakta om de palestinska myndigheternas agerande. Nan Jacques Zilberdik analytiker på PMW skriver att det verkar som om biståndsgivarna till de palestinska myndigheterna skulle säga: "Vi har vår åsikt kom inte och förvirra oss med fakta".

Aletheia: Förlåtelse, våldtäkter och kobror
"Men var ska man börja städa upp efter sig då? Man kan börja med att söka upp dem man vet att man skällt ut i tre timmar på sitt kontor och förklarat för usel. Man kan börja med tonåringen som man avsiktligt och offentligt stämplade som fylld av lusta utan tillstymmelsen till bevis. Man kan börja med alla dem som av olika skäl inte tvingade sig att följa mallen, och därmed stämplades som besatta av upprorsdemoner. Man kan börja med den talangfulle tonåring man berövade musikintresset då musiken förklarades komma ifrån djävulen eftersom den spelades med andra instrument än lovsångsbandet använde. Man kan börja med elvaåringen man tvingade att spy upp demoner i vita hinkar på golvet i Livets Ords möteshall på skoltid utan att informera föräldrarna på förhand (det var visst hela skolan förresten, så man kan nog hitta ganska många bara man läser gamla klasslistor). Har jag erfarit detta? Nej. Men hundratals om inte mer än tusen har. Däribland nära vänner som lånat mitt öra för förtvivlan timmar efter timmar efter timmar. Om ni börjar, tänk på att det är ni som ska besöka och söka upp dem och inte tvärt om. Detta är av större evighetsvärde än att bara tänka och bygga framåt.Något som man aldrig, aldrig har rätt att göra om man inte vill svara för detta hyckleri inför Jesus Kristus, är att säga till dem som drabbats av övergreppen (eller ens tycka) att de ska förlåta och gå vidare. Detta kan offrens kristna syskon, psykologer och själavårdare säga. Punkt." (John Nilsson) Se även gårdagens artikel i Uppsala Tidning

29/5

NY PASTOR BRIAN (Pdf)

Antalet svenskar som blir sjuka av resistenta bakterier på semesterresan ökar lavinartat. – Hälften av alla som varit i Egypten och fyra av tio som varit i Thailand bär på multiresistenta ESBL och kan när som helst bli sjuka, säger professor Inga Odenholt, som forskar i ämnet. >>

KERRYS ERBJUDANDE: KATASTROF!

Om Livets Ord 30 år: "Ledningen lever i lyx" "Torgny Nilsson upplevde att han blev positivt särbehandlad under sin tid i församlingen. Som framgångsrik egenföretagare kom han församlingsledningen och Ulf Ekman nära och fick god insyn i deras arbete. – De lever i lyx på sina resor. Och de reser mycket. Men det ser ingen vanlig medlem i församlingen. Samtidigt är det otroligt mycket tal om pengar och givande med missionen som täckmantel under gudstjänsterna, hävdar han. ...Torgny Nilsson ville ha in vanliga medlemmar i styrelsen. Men ifrågasätter man den rådande strukturen så får det konsekvenser, säger han: – Ulf Ekman ville ha ett rådgivande organ med företagare. Han gillar dem för de har pengar. Jag tog upp en massa saker som jag tyckte skulle förändras. Det blev bara ett möte i det här rådet. Ledningen har väldigt svårt att ta kritik. Enligt Torgny Nilsson får tvivel och ifrågasättande överhuvud taget inte finnas, något han hävdar går ut över medlemmarnas psykiska hälsa. I en öppen debatt med Ulf Ekman i katolska kyrkans tidskrift Signums nätupplaga har han fört fram att människor har skadats och fortfarande skadas i församlingen. – När du börjar få funderingar, då börjar det, för du kan inte ställa frågorna. Då blir det problem för dig." (UPPSALA NYA TIDNING)

28/5

Tror muslimer på samma Gud?
"En annan fråga gäller vår relation till Gud. Här är Jesus knivskarpt provocerande: "Ingen känner Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för". Vänskap med Gud – en god och hel relation till Gud – är möjlig endast genom Jesus. Enligt kristen tro måste alla människor därför nås av evangeliet, omvända sig och tro på budskapet. Det gäller judar, muslimer, sekulariserade västerlänningar och alla andra – dig och mig inkluderade. Som Paulus sa till det mångreligiösa Aten: "Nu ålägger han människorna, alla och överallt, att omvända sig." (Stefan Gustavsson)

Vem är muslim egentligen?
"Min erfarenhet är att många har svårt att skilja på sak och person. Det är någonting som komplicerar en redan förvirrad, infekterad och tungt emotionellt belastad diskussion. Det är i grunden lika enkelt att skilja islam och muslimer åt, som det är att separera t ex kommunism och kommunister. Att man kan och bör göra en sådan distinktion är själva grunden för att kunna upprätthålla en fungerande demokrati: yttrandefriheten ger alla rätt att diskutera och kritisera alla ideologier och livsåskådningar, samtidigt som människovärdet ger alla människor ett lika starkt skydd för liv och säkerhet som varje annan människa." (Nasrin Sjögren)

 

Tokigheter i Trollhättan
"...Att han i tjänsten skulle vara tvingad att skaka hand med kvinnor var diskriminering utifrån hans tolkning av islam. Han fick medhåll av Trollhättans kommun och fallet hann aldrig till DO. ”Vi gjorde fel”, säger kommunens förvaltningschef Said Niklund i TTELA, som hänvisade till kommunens nyligen antagna mångfaldsplan och betalade ut 30 000 kronor till mannen, samtidigt som man passade på att skriftligen varna den kvinnliga arbetsledaren. ... Det är en mycket bekymmersam utveckling när staten betalar skadestånd till människor som upplever sig kränkta för att omgivningen inte vill anpassa sig till just deras värdegrund." (Åke Hällzon)

Ohlins: Det bekymmersamma med det s k "mångkulturella samhället" är när det sker på bekostnad av kristen värdegrund och Guds tio budord som Sveriges lag faktiskt har vilat på och utgått ifrån. Det är till detta som alla medborgare borde anpassa sig. Människan har inte en chans att i längden stå emot de nedbrytande krafter som vill slå sönder jämställdhet och rättvisa, åsiktsfrihet och religionsfrihet, utan Guds hjälp och kraft. Så länge det finns en viss gudsfruktan och respekt för Bibeln vilar också Guds beskydd över landet, även om antalet Jesustroende och frälsta inte är i majoritet eller ens i stort antal. Men hur länge består Guds beskydd över Sverige?
Ps 32:6 Därför skall alla fromma be till dig medan du är att finna. Om än stora vattenfloder kommer skall de inte nå dem.

25 - 27/5

Att definiera antisemitism
"I dagens Sverige
och trots förföljelserna i Malmö, är förståelsen av antisemitismen inte så självklar som man skulle kunna tro. Ytterst få åtalas, än mindre fälls för antisemitiska brott, det vill säga hets mot folkgrupp – mot judar. Åklagarna lägger ner vad som verkar vara solklara fall i "brist på bevis". Detta trots förekomsten av både klassisk antisemitism och en antisemitism som använder sig av Israel som förevändning för att manifestera sitt judehat. Relevant är därför att ta del av hur EU definierar antisemitismen. Förutom självklara uttryck för hat, förakt och kollektivt skuldbeläggande, behandlas även exempel på hur antisemitismen manifesterar sig i förhållande till den judiska staten – Israel." (Lisa Abramowicz)

SVERIGE SKAKAS OM ÄR VI BEREDDA PÅ SVÅRA TIDER?

13 av 16 unga som anhållits för upplopp i Stockholms-området de senaste dagarna är antingen dömda eller kända av polisen sedan tidigare. Kriminologen Jerzy Sarnecki är inte förvånad: – De som är aktiva i upploppen har garanterat haft olika typer av våldsamheter och kriminalitet för sig, säger han. >>

VÄRLDSSKATT SOM PÅ JESU TID ?

Luk 2:1 Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. 2 Detta var den första skattskrivningen, och den hölls när Kvirinius var landshövding över Syrien.

Vi ser detta som ett led i utvecklingen mot det kontantlösa samhället vi vet kommer.

Upp 13:16 Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, 17 så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. 18 Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex.

Palestinsk TV: Israeliska städer är palestinska
"Omvärlden är snabb att kritisera Israel t.ex. när Israel vill bygga bostäder i Judéen och Samarien. Det är ett hinder för fredssträvandena säger man.
Varför är det ingen som kritiserar de palestinska myndigheterna när de förnekar Israels existens och Israels rätt att existera som judarnas hemland, det om något är ett hinder för en fredlig utveckling i området."

FN KARTA UTAN ISRAEL

Massdöden har spridit sig – nu dör även älgarna
"Den massdöd som tidigare rapporterats bland fåglar och fiskar i flera kustlän har börjat sprida sig till vilda däggdjur i området. Ett av flera tecken är en dramatisk ökning av antalet döda älgar. Nu slår landshövdingen i Blekinge larm till regeringen och vädjar om hjälp." Viltvårdaren: Något är fel med älgens biologiska klocka

Hos 4:1 Hören HERRENS ord, I Israels barn. Ty HERREN har sak med landets (Jordens) inbyggare, eftersom ingen sanning och ingen kärlek och ingen Guds kunskap finnes i landet. 2 Man svär och ljuger, man mördar och stjäl och begår äktenskapsbrott; man far fram på våldsverkares vis, och blodsdåd följer på blodsdåd. 3 Därför ligger landet sörjande, och allt som lever där försmäktar både djuren på marken och fåglarna under himmelen; själva fiskarna i havet förgås. 4 Dock bör man icke så mycket gå till rätta med någon annan eller förebrå honom, eller förebrå ditt folk, som man bör gå till rätta med prästen. (1917)

12-24/5

THE TRUMPET NEWS

NY RUNES HÖRNA: GULDET I ÄNDENS TID (Pdf)

 

Det verkliga ursprunget till Emergent Church (TEXT FRÅN TRUEREFORMATION)

Vi har varnat för Emerging Church-rörelsen (EC) i ganska många år nu. Det som går att ta del av sedan vi på senare år också gick ut på nätet, finns framför allt på Ohlins funderingar och inspelad undervisning/predikan & >>  för att förklara rörelsens (negativa!) påverkan på kristenheten. Ofta syns konsekvenserna medan få känner till varifrån det kommer men det sprider uppenbarligen mörker och andlig död omkring sig.

Vi vill starkt rekommendera denna video på 2 timmar, där man gör en mycket noggrann genomgång – med svensk text! Det verkliga ursprunget till Emergent Church >>

DE SOM BOJKOTTAR ISRAEL ANVÄNDER SJÄLVA ISRAELISK TEKNIK

UN Report Promotes Child Prostitution and Sexual Slavery
Skrämmande rapport: "FN-rapport förespråkar prostitution och sexuellt slaveri. ...Vi kan helt förvänta oss ökad HIV och sexhandel, mer lidande och dödsfall, och fler underjordisk brottslig verksamhet som har varit fallet överallt där prostitution har legaliserats."

2Tim 3:1 Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. 2 Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla...
Upp 20:11 Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. 12 Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna.

 

PÅVEN VILL FÖRBÄTTRA RELATIONEN MED ISLAM
Under söndagen kanoniserar påven Franciskus tre nya helgon, bland dem ”martyrerna i Otranto” som vägrade att konvertera till islam. Samtidigt är det tydligt att påven vill förbättra kyrkans relationer med världens muslimer. Ett skifte i attityd kan märkas.

 

11/5

MÄNNISKAN VÄNDER GUD RYGGEN

Psa 53:2 Dåren säger i sitt hjärta: "Det finns ingen Gud." Onda och avskyvärda är deras gärningar, ingen finns som gör det goda.

Israel är ingen ockupationsmakt
"Historiskt sett går Israel-Palestinakonflikten tillbaka till NF-deklarationen från 1922. Där slogs fast att judiska bosättningar skulle främjas av mandatmakten Storbritannien. När Storbritannien styckade av detta område och medverkade till att en palestinsk stat upprättades (Jordanien) fick judarna klara sig på de återstående 20 procenten av Palestinamandatet. Rätten för judar att bosätta sig har aldrig blivit begränsad på dessa 20 procenten, utan FN har som NF:s efterträdare bekräftat giltigheten av mandatet. Delningsplanen (FN-resolution 181) har ingen som helst juridisk giltighet, eftersom Säkerhetsrådet inte ratificerade den på grund av den arabiska attacken 1948. Detta vet många internationella experter, eftersom det inte handlar om ett ockuperat land som tillhör en annan stat. Därför passar inte Israel in på definitionen av en ockupant. Internationell lag erkänner också giltigheten av en ockupation, när det har skett i försvarssyfte, för att betvinga en angripare, eller så länge som ett hot från en angripare existerar. I dag ignorerar FN och EU tidigare avtal och lagar som bekräftar Israels rättigheter. Bojkott av israeliska varor och politiska påtryckningar på bosättningar i Jerusalem och Västbanken, används för att uppnå en tvåstatslösning. Kriterier för en stat skall godkännas av Världssamfundet är att en regering är demokratisk och står för mänskliga rättigheter och skydd för minoriteter. En palestinsk stat uppfyller knappast dessa kriterier, trots att FN i dag har uppgraderat deras status. Fatah vill också kasta ut en halv miljon judar från Västbanken och det är knappast något skydd för minoriteter." (Alf Lindgren)

Jubileum kan bli bibelrenässans
"Hur firar vi reformationsjubileet i vårt land och i vårt ekumeniska landskap? Frågan aktualiserar vår historia, vår kristna identitet och vår framtidsorientering. Ett sätt att svara är att uppmärksamma Luthers epokgörande insats för Bibeln. Luther visar oss vägen tillbaka till Bibeln. Det var ju tack vare egna studier i Bibeln som han upptäckte de sanningar som blev reformationens fältrop: Kristus allena, nåden allena och tron allena. Tänk om reformationsjubileet fick leda oss in i en bibelrenässans. ...Det var Bibelns ord som förlöste honom från den andliga prestationsångesten. Bibelns ord övertygade honom om att Gud har talat nådens evangelium till alla syndare. Vi kan alla vara med om ”det saliga bytet”. Kristus företräder oss och vi blir rättfärdiggjorda av Guds nåd genom tro. Vi närmar oss alltså inte Bibeln för att dyrka en bok, utan för att finna Kristus, ”Skriftens kärna och stjärna” till frälsande tro och andlig rikedom. ”Jag ger dig skatter, dolda i mörkret, gömda rikedomar, för att du skall inse att jag är Herren” (Jes 45:3a). Luthers dubbelformulering Deus dixit – Deus loquens gäller än i dag. Gud har talat och Gud fortsätter att tala genom sitt ord och när så sker förnyas och reformeras Kristi kyrka." (Torbjörn Edebol)

Felicia Svaeren: Ängsligt var ordet
" Vi kan också fundera på varför en tittare anmälde detta uttalande som ändå var näst intill intetsägande jämfört med mycket annat som sägs i tv och som skulle kunna fällas många gånger om. Men säg kyrka, Jesus, Gud eller kristen så blir det genast väldigt ängsligt i Sverige. Det vet vi sedan länge. ...Det är många som gärna vill bekämpa kristendomen utan argument och åsikter men genom att försöka tysta, kväva och stoppa ned allt som har med tro att göra i en låda på vinden som förhoppningsvis aldrig hittas. Det är ofta samma människor som kräver fritt spelrum för sina egna ståndpunkter. Ofta gränsande till ren intolerans. Effekten har lett till såväl ängslighet som tystnad hos både troende och sekulära. Med denna ängslighet omkring oss blir det ännu viktigare för oss som tror att stå upp för berättelsen om Jesus som räddaren av både människor och samhälle. Det handlar inte så mycket om plakat och deklarationer som vittnesbörden med våra liv." (Felicia Svaeren)

10/5

Skottland: Are Your Taxes Abetting Church of Scotland’s Assault On Judaism?
"Är din skatt medhjälpare till att angripa Israel?" (Eng) Church of Scotland har återupplivat en anti-judisk kristen läran som man länge trodde begravdes i efterdyningarna av Förintelsen. Förra veckan, innan dess generalförsamling samlas senare denna månad, släppte kyrko- och samhällsrådet en rapport, "Abrahams arv? En rapport om "Det utlovade Landet" ", vilket förklarar attdet är teologiskt ogiltigt om någon hävdar att det judiska folket måste ha landet Israel. Vidare syftar rapporten till att riva vad man kallar kristen "skuld" över "århundraden av antisemitism" och förintelsen som en grund för stöd för Israel. Även om dessa känslor är, i sig själva, moraliskt upprörande, är fläcken som sprider sig en följd av den verksamhet som leds av skattefinansierad icke-statliga organisationer (NGO). Church of Scotland-rapporten påverkas av Sabeel Ecumenical Liberation Theology Center, en Jerusalem-baserad palestinsk kristen grupp. Sabeel är en viktig aktör i arbetet med att övertyga kristna kyrkor över hela världen att stödja anti-Israel bojkott, avyttring och sanktioner (BDS). Sabeels inflytande noteras i rapportens huvudtema: "löftet till Abraham om landet är uppfyllt genom inverkan av Jesus, inte genom återställande av mark till det judiska folket."

Akademisk bojkott av Israel växer
"Allt fler akademiker ansluter sig till en bojkott av Israel. Professorn Stephen Hawking är den senaste i raden att protestera mot Israels behandling av palestinier. ...I ett uttalande som Stephen Hawking godkänt står det han tagit beslutet självständigt "utifrån hans kunskap om Palestina och de enhälliga råden från hans egna akademiska kontakter där"."

Ohlins: Det är en skrämmande utveckling som vi med rätta kan kalla antikristlig. Dessa akademikers kunskap måste vara väldigt bristfällig med de utlåtanden och ageranden som görs. Det verkar inte ha någon betydelse hur mycket Israel förklarar sin situation och hur många fakta som än kommer fram. Om de palstinska ledarna hade brytt sig om sitt eget folk, hade de kunnat bygga upp de områden de bor på, med alla de enorma summor i bidrag som de får. Ingen hade behövt ha ekonomiska svårigheter på Västbanken eller i Gaza. Ännu värre är det när s k kristna ingår i den fientliga inställningen mot Israel. Alla som har upplevt den helige Ande, får Guds kärlek till det judiska folket och landet. Det här är alltså en annan ande. Jesus uppfyllde löftena och lagen, det är sant. Men det är också sant att Jesus föddes som jude i Israel och inte minst, att han ska KOMMA TILLBAKA TILL JERUSALEM I ISRAEL när judarna har omvänt sig till honom. Profetiorna gäller även det fysiska landet som visar att GUD ÄR TROFAST SINA LÖFTEN.

Rom 11:12
Och om deras fall har varit till rikedom för världen och deras fåtal varit till rikedom för hedningarna, hur mycket mer skall då inte deras fulla antal vara det? 13 Och till er hedningar säger jag: som hedningarnas apostel sätter jag mitt ämbete högt 14 i hopp om att väcka mina landsmäns avund och frälsa några av dem. 15 Ty om deras förkastelse betydde världens försoning, vad skall då inte deras upptagande betyda, om inte liv från de döda? 16 Om förstlingsbrödet är heligt, är degen helig. Och om roten är helig, är grenarna heliga. 17 Men om nu några av grenarna har brutits bort och du, som är ett vilt olivträd, har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot, 18 då skall du inte förhäva dig över grenarna. ...23 Men även de andra kommer att bli inympade, om de inte blir kvar i sin otro. Gud har ju makt att ympa in dem igen.

FARSOTER PÅ PLATS EFTER PLATS

GELENTE: MELLERSTA ÖSTERN LADDAT FÖR VÄRLDSKRIG

9/5

Många frågor om tron på skärselden
"Jag har nyligen läst en granskning av de katolska dogmerna:” Templets förhänge – åter på plats?” av den franske pastorn André Thomas-Brès, översatt av Erling Medefjord (Gospel Media). ...Det är tragiskt att Katolska kyrkan fortsätter att undervisa om denna förfalskade lära om skärselden – som märkligt nog inte definierades förrän på 1400-talet – vid konciliet i Florens. Än i dag läses böner för de döda vid katolska mässor – för att förkorta tiden för de dödas vistelse i skärselden. Reformatorn Luther upptäckte i sitt sökande efter sanningen att frälsningen inte är en prestation som Gud kräver utan en gåva som Gud ger åt den som tar emot evangeliet om frälsning och nåd: ”Den rättfärdige skall leva genom tron.” När en av rövarna som korsfästes tillsammans med Jesus, ångrade sig och sa: ”Jesus tänk på mig när du kommer i ditt rike”, fick han följande svar av Jesus: ”Sannerligen – redan idag ska du vara med mig i paradiset”. Inte i skärselden! Hans liv hade bestått av övergrepp, tjuveri och våld. Han hade knappast presterat några ”goda gärningar”. Hos Jesus fick han ändå motta nåd. Ofattbart – men sant! Detta är bara ett exempel på hur katolsk teologi motsäger Nya testamentet klara frälsningserbjudande. Ovan nämnda bok är en viktig bok för oss alla – inte minst i dessa dagar då den katolska kyrkan valt en ny påve." (Henry Stålgren)

NETANYAHU BÖJER SIG FÖR PÅTRYCKNINGARNA

SUPERBAKTERIER FORSKARNA ÄR RÄDDA FÖR

Anpassning räddar inte kyrkan
"Utmaning –inte anpassning –är kyrkans vinnande väg. Kyrkor som däremot vågat gå mot strömmen vinner med tiden både förtroende och människor, anser Per Ewert. Tidskriften Time beskrev nyligen tio nutidstrender, varav en var en rörelse i kristenheten, där vägen framåt går via att förtydliga budskapet –inte mjuka upp det. Stärka ansträngningen att utföra missionsbefallningen –inte tona ner den. Trenden pekar tillbaka till Apostlagärningarna, där evangeliet förkunnades i en tydligt fientlig kultur, och vann framgång trots att – eller kanske just för att –budskap gick emot tidsandan. Rob Bell förklarade nyligen att kyrkan måste ”anpassa sig eller dö”. Jag tror att Rob Bells slutsats är helt felaktig. Strategin är ett väl beprövat recept på kapitalt misslyckande. Kyrkor som anpassat sig till rådande kultur har stadigt tappat i relevans och intresse. Kyrkor som däremot vågat gå mot strömmen vinner däremot med tiden både förtroende och människor."

Kyrka för dem som vill finna
"Som chaufför och ensam i bilen med nestorn bland väckelsens bärare i Norden ställde jag frågan till Frank Mangs: "Vad skulle du ändra om du fick börja om igen som predikant?"Utan betänketid, med sin karakteristiska finlandssvenska dialekt, mejslade han ut svaret: "Jag skulle satsa på dem som vill. Jag har ägnat mycket tid åt att motivera ovilliga men om jag fick leva om mitt liv skulle jag helt ägna mig åt dem som vill". ...Med Mangsorden som raster
kan man göra vissa spaningar. Självklart skall kommunikationen vara relevant och lättillgänglig. Attityder och former skall ändras så det svarar upp mot vanlig hyfs och trevlighet. Men om man syftar till innehållet, så är sökarvänligheten helt feltänkt. Om man tonar ner det obekväma och anstötliga finns det inget att finna. Om man riktar gudstjänster och förkunnelse till den som ändå inte tänker gå till kyrkan riskerar man att tala till någon som ändå inte är på plats. Kanske det är dags för ett nytt koncept, "finnarvänligt". Gudstjänster där det är på riktigt: liv och död, himmel och helvete, synd och nåd, skratt och gråt. När ett intresse väcks söker man inte det tillrättalagda. Man söker "the real thing". En äkta sökare vill finna! Det är bara flummaren som vill söka."

Ohlins: Är det äntligen en reaktion emot de s k "sökarvänliga" kyrkorna som vi ser? Den rörelsen har vilselett och urvattnat budskapet och påverkar fortfarande utvecklingen i stort, i många kyrkor runt om i världen som därför leds som ett företag. Vi får hoppas på ett uppvaknande och att det också blir konkreta konsekvenser av det. (Guds tilltal och varning för denna rörelse >>)

8/5

FRUKTAN GRIPER TAG I MELLANÖSTERN

Oppositionen demonstrerar i Moskva

VI GÅR MOT PROFETIORNAS UPPFYLLELSE: DELNING AV LANDET OCH HERRENS DAG

Upp till kamp mot stuprörssamhället
"Varje ärende handläggs enligt en modell där de vertikala stuprören saknar horisontella hängrännor. Eller, för att använda en annan bild, den enskilda människan faller mellan stolarna."

7/5

ISRAEL SÄTTER UPP NYTT ROBOTSYSTEM VID NORRA GRÄNSEN

FAYYAD FÖRSÖKER FÅ USA ATT GÅ EMOT ISRAEL

Israelisk pressröst: Att ligga lågt kan också vara farligt
"”Situationen är förstås mycket farlig, den är explosiv – men frågan är vilken väg som är den farligaste att gå.” Det säger säger Amir Oren, ledarskribent på israeliska tidningen Haaretz (liberal) och säkerhetspolitisk bedömare, till TT om attackerna mot Syrien. – I vanliga fall är återhållsamhet det minst farliga, men det finns lägen där omständigheterna gör att Israel agerar, säger Oren vidare. Han påpekar att det finns en allmän enighet i Israel om att just Hizbollahs beväpning är av avgörande betydelse för landets säkerhet. Israel har träffats av tiotusentals mer eller mindre primitiva raketer och robotar de senaste åren. Fateh 110-roboten är dock något helt annat, säger Oren."

5-6/5

EN SVART HIMLENS DROTTNING MED EN SVART SON
AFRIKAS MADONNA

Björn Ulvaeus har en dröm om ett kontantfritt samhälle. (Upp 13)

THE TRUMPET NEWS

Premiär för Israel Today i Norge
"Första numret i Norge kommer ut i morgon lördag och Vebjørn Selbekk, chefredaktör för Dagen, tycker att det är spännande att få samarbeta med ett av de stora internationella nyhetsmagasinen från Israel. – Israel är en av våra huvudfrågor och har varit det hela tiden. Det som är speciellt med Israel today r att det är en produkt som görs i israel. Politik, näringsliv, arkeologi, teologi - de täcker många olika områden som passar bra i vår profil, berättar Vebjørn Selbekk."

USA-soldater får dela sin tro
"Ett uttalande från en talesperson på USA:s utrikesdepartement på tisdagen fick den kristna juristorganisationen Alliance Defending Freedom, ADF, att se rött. ...Alliance Defending Freedom uppskattar förtydligandet från Pentagon. – Våra militärer ska inte förnekas de friheter vi slåss för att försvara. Religionsfrihet och yttrandefrihet är de främsta bland de friheterna" konstaterade juristen Joseph La Rue vid ADF till Charisma News och konstaterar samtidigt att få eller inga bevis alls finns för tvångsomvändelse inom militären. – Vi är fortfarande bekymrade över vad som låg bakom det ursprungliga uttalandet, säger Larue till Charisma News. "

Läs om Guds tilltal och varning i slutet på 90-talet för att ta in (Bill Hybels och liknande) företagsstrukturer och företagstänk i församlingen >> som är vanligt i ledarskapsutbildningar idag. En pastorsutbildning och ett pastorscertifikat på den grunden borde vara en varningssignal snarare än en rekommendation. Vad händer med de pastorer och förkunnare som hellre vill lyda Gud och vara ledd av den helige Ande? Blir de åsidosatta och utfrysta? Ja erfarenheten talar för att det är så det brukar gå till. Företagsstrukturer bygger på människans styrka, talanger och den mänskliga visheten, vilket blåser upp högmodet. Guds församling är ämnad att bygga på Guds vishet och den helige Andes kraft, vilket förutsätter att vi böjer oss inför Jesus, kungars Kung, söker Guds visioner och ber "ske din vilja!" i sann överlåtelse. Där kommer människans vishet, talanger och styrka till sin rätt när den är underordnad Guds vilja och genomsyras av Anden.

Jes 30:15 Ty så säger Herren HERREN, Israels Helige: "Om ni vänder om och är stilla skall ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka." Men ni vill inte. 16 Ni säger: "Nej, på hästar tänker vi fly." Därför skall ni också fly. "På snabba hästar tänker vi ge oss av." Därför skall också era förföljare vara snabba. 17 Tusen skall fly för en enda mans hot, och för fem mäns hot skall ni alla fly, till dess det som är kvar av er är som en ensam stång på toppen av ett berg, som ett baner på en kulle. 18 Därför väntar HERREN på att få visa er nåd, därför är han upphöjd för att visa er barmhärtighet. Ty HERREN är en domens Gud. Saliga är alla som väntar på honom.

 

4/5

Netanyahu pressed to accept new Arab peace offer (Eng)
Israel Today: "Netanyahu är pressad att acceptera arabernas fredserbjudande. ...Netanyahu svarade på onsdagen genom att påminna tjänstemän på UD att konflikten är faktiskt inte om land och gränser, utan om Israels existens. Som Netanyahu noterade, var Israel under attack i nästan två decennier innan de intog de så kallade "ockuperade områdena" 1967. Och när Israel ensidigt försökte överlämna Gaza under 2005 resulterade flytten till ökad terrorism. Med detta sagt, avslutade Netanyahu att för att undvika en bi-nationell stat där araberna blir fler än judarna, måste Israel nå en överenskommelse som leder till skapandet av en palestinsk stat."

Ohlins: Vi ser att Israel pressas allt hårdare till en delning av landet som Bibelns profetior har förutsagt, till och med för att rädda sin egen existens. En samexistens skulle kunna leda till att "araberna blir fler än judarna" och alla förstår vad det skulle innebära. (Demokratins akilleshäl?) Men Gud har ändå sista ordet för det är han som har gett landet till Abrahams son Isaks ättlingar och har bestämt landets gränser.
1 Mos 35:12 Det land som jag har givit åt Abraham och Isak ger jag till dig. Och åt dina efterkommande skall jag ge detta land."

När bara vissa åsikter är okej
"Jag menar att det bästa för samhället är en äktenskapsdefinition som tar sikte på mamma-pappa-barn. I ett demokratiskt samhälle borde det vara möjligt att driva den uppfattningen och kunna arbeta för en förändrad äktenskapslag. Men det bygger på att partier och media inte enbart är åsiktskontrollanter i ett panoptikon, utan är öppna för en bredare och djupare debatt. Finns den öppenheten? Ingela Bel Habib tvekar: "Det svenska samhället utvecklas i dag ... mot ett övervakningssamhälle där massmedia och politiska partier alltmer tar rollen som åsiktsövervakare, för att tilldela etiketter och kategorier i ett disciplinärt, uppfostrande syfte." (Stefan Gustavsson)

Danielssons verk tar lätt på tro
"Det är hög tid att upplysa Danielsson om hur islam ser på konvertiter. I praktiskt taget hela Mellanöstern är det förbjudet för muslimer att lämna islam. I åtta länder – Saudiarabien, Iran, Afghanistan, Pakistan, Sudan, Jemen, Mauretanien och Komorerna – är dödsstraff för konvertering från islam inskrivet i landets lagar. Jag gjorde en snabb genomgång av utrikesdepartementets egna rapporter för dessa länder. Även UD menar att det i dessa länder råder strikt islamisk lag med förbud för muslimer att konvertera till kristen tro. Det är förbjudet för en muslim att ens lyssna till ett kristet budskap. En muslim får inte inneha andra religiösa texter än islamiska, och hon får inte umgås med icke-muslimer. I dessa länder är det också förbjudet för kristna att försöka påverka en muslim så att denne blir kristen. Värst, enligt UD, är det i Iran och Somalia, där konvertiter från islam inte sällan blir just mördade." (Åke Hällzon)

 

3/5

NETANYAHU PRESSAS POLITISKT MOT DEN FALSKA FREDEN?
Source: Israel will again freeze the settlers in Samaria

2/5

IAF dödade terrorist i Gaza
Israelnyheter: Israeliska flygvapnet dödade i dag en man i Gaza som medverkade i raketattacken mot Eilat tidigare denna månad. Det är första gången sedan vapenvilan mellan Israel och Hamas trädde i kraft som Israel genomfört en dödlig attack mot mål i Gaza.

Palestinian terrorist stabs Jewish man to death
Israel Today: Palestinier knivdödade en judisk bosättare. ... Det visade sig att mördaren var en tidigare intern i israeliska fängelser som släpptes bara för sex månader sedan i en av Israels många okloka "goodwill gester" till den palestinska myndigheten.

1/5

Skottlossningarna har blivit vardag i Göteborg
" I snitt inträffar en skottlossning i veckan i Göteborg. Det visar tidigare opublicerad statistik som DN tagit del av. Enligt polisen är den ökade tillgången på illegala vapen i kriminella kretsar orsak till den kraftiga ökningen."´

NETANYAHU HINDRADE TILLTRÄDE TILL TEMPELBERGET

Joh 4:20 Våra fäder har tillbett på detta berg, och ni säger att den plats där man skall tillbe finns i Jerusalem." 21 Jesus svarade: "Tro mig, kvinna, den tid kommer, då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som ni skall tillbe Fadern. 22 Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna. 23 Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha.

 

Abbas: Palestinians who kill Jews cannot be punished
Israel Today: Abbas: Palestinier som dödar judar kan inte bli straffade (Eng) "Palestinske ledaren Mahmoud Abbas, som hyllas världen över som en "moderat", insisterade återigen förra veckan att palestinska araber som mördar israeliska judar inte kan straffas för sina brott. Abbas var värd för en två-dagars "frihet och värdighets" konferens i Ramallah för att markera den 11: e årsdagen av Israels gripandet av Marwan Barghouti, en ledande medlem av Abbas egen Fatah som dömdes för att styra många terroristattacker mot israeler."

Report: Israel bombs Syrian chemical weapons base (Eng)
Israel Today: "Fria syriska armén säger att israeliska stridsflyg bombade syriska kemiska vapenanläggningen innan rebellerna kunde lägga vantarna på de varorna. ... Många av de grupper som de syriska rebellstyrkorna är antingen anslutna till eller en del av, är organisationer som al-Qaida och Muslimska brödraskapet. De typer av grupper som Israel kommer att göra nästan vad som helst för att förhindra att inneha massförstörelsevapen. Det andra mardrömscenariot är att den hårt ansatta syriska regimen kommer att överföra sina kemiska vapen till dess libanesiska allierade, Hizbollah, vilket har visat sig mer än villiga att sända död på israeliska civila centrum. Den israeliska armén har börjat köra övningar på sjukhus i norra Israel för att förbereda den lokala befolkningen att hantera en eventuell kemisk vapenattack i framtiden."

NYE PÅVEN HAR EN DEL "GENOMRUTTET" ATT TA HAND OM VERKAR DET SOM

OHLINS: När man läser Rom 1:21-25 så är det väl vad som skett och sker i kyrkans historia?

Rom 1:21 Fastän de kände (GINOSKO) till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom (LJUSET KOM TILL DEM) utan förblindades (BLEV TOMMA) av sina falska föreställningar (I SINA TANKAR) så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. 22 De påstod att de var visa (MYSTIKER) men de blev dårar. 23 De bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder (IKONER) av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. 24 Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. 25 De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen.

V 21 + 22 Mystikerna lär att man skall tömma sinnet för att möta Gud i tomrummet
V 23 Nu kommer Ikontillbedjan in
V 24 Nu kommer all slags otukt in (Pedofili mm)
V 25 Den mystika upplevelsen gör att man upplever att Gud är i allt

Mt 24 bekräftar detta tankesätt

Mat 24:23 Om någon då säger till er: Se här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. 24 Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. 25 Jag har nu sagt er detta i förväg. 26 Om de alltså säger till er: Han är i öknen (GK: TOMHETEN) så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen (GK: BEHÅLLARE TABERNAKLET) så tro det inte.

Jesus nås inte genom att jag tömmer mitt sinne genom olika andliga övningar och andningstekniker. Inte heller är han nattvardsbrödet som läggs in i en Monstrance för att tillbedjas heller.