Profetiskt: "JUST NU" ARKIV 2010 >> 2011 - 2013 >>

6

0

"Föreningen Parousia Mission är en kristen ideell förening som vill vara en resurs för att sprida evangelium i Sverige. Med evangelium menar vi det som överlämnades till apostlarna från Jesus Kristus för att spridas, bevaras och försvaras. (Mark 16:15)* Läs mer om Parousia Mission HÄR - (Pdf)

Organisationsnr: 802473-0841
Bankgiro: 192-7946

e

Parousia Mission har nu bokat in Bjurslättsskolans aula söndagen den 15 December Kl 14:00. (OBS! TIDEN) Vi hälsar alla välkomna till det mötet och tackar er som slöt upp senast.

Elvor & Janne Ohlin: - Undervisning
OBS! Juris Kuvalds medverkar med sång o musik, vittnesbörd
Parousia Missions styrelse medverkar.

Parkering: Kör Wieselgrensgatan förbi Wieselgrensplatsen (mot Björlanda) och sväng höger in på Långängen. Ta andra vänster på Konvaljegatan. parkeringen ligger rakt fram vid Konvaljegatans slut.

Gratis - Parkering: Kör Wieselgrensgatan förbi Wieselgrensplatsen (mot Björlanda) och sväng höger in på Långängen. Ta andra vänster på Konvaljegatan. Parkeingen ligger rakt fram vid Konvaljegatans slut.

Den kommande falska freden i Israel och delningen av landet är profetiskt föreskriven i Guds ord. Avfallet breder ut sig och även det är profetiskt förutsagt i ordet. Det här är ämnen vi talar så lite om ute i församlingarna men vi tycker är viktigt inför avslutningen av denna tidsålder. Herren vill ha ett berett folk inför sin tilkommelse! (Grek: PAROUSIA)

30/11 - 2/12

NY RUNES HÖRNA: GUDS NORM ELLER FIATPENGAR? (Pdf)

Muslimska zoner i Oslo (Eng)
CBN News: Muslim från Irak är oroad för utvecklingen i Norge. "Något kommer att hända. Jag vet inte vad men jag känner på mig att något kommer att hända." Det finns muslimska zoner i Oslo där polisen i princip har gett upp. I dessa områden infiltreras radikal islam och och man vill införa sharialagar. "Att inte prata om det löser inga problem".
Oslopolisen: Vi har förlorat staden (Eng)
Det är inte det radikala islam, det är islam- Fahad Qureshi (Eng)

Kristna pensionatsägare fällda för diskriminering
"Det var fel av kristna pensionatsägare att inte låta ett homosexuellt par hyra ett rum. Det har Högsta domstolen i Storbritannien slagit fast. För pensionatägarna har rättstvisten lett till hot och trakasserier och nu ser de sig tvingade att lägga ner verksamheten. ...Peter och Hazelmary Bull stämdes 2008 av det homosexuella paret Steven Preddey och Martyn Hall, som då hade nekats att hyra ett dubbelrum i det pensionat som paret Bull driver i sitt hem. Pensionatägarna förklarade att de alltid nekat alla ogifta par att bo tillsammans, och att de inte särskilt pekar ut homosexuella, men de bortvisade gästerna ansåg sig ändå vara utsatta för homofobi och brott mot diskrimineringslagstiftningen. ...Utanför domstolen sade Hazelmary Bull att hon och maken var mycket besvikna. – Vi är bara vanliga kristna som tror på äktenskapet som ett förbund mellan en man och en kvinna. Vårt pensionat är inte bara vårt företag, det är vårt hem. Allt vi försökt är att leva efter våra egna värderingar under vårt eget tak, sade hon enligt Christian Today. ... Mike Judge, talesman för Christian Institute, som stöttat paret Bull under den rättsliga processen, beskriver utslaget som ”ett slag i ansiktet på kristna”, skriver Christian Today. Konsekvenserna av deras ställningstagande har blivit svåra för paret Bull. De har, som de själva beskriver det, utsatts för en hatkampanj där de bland annat utsatts för hotfulla telefonsamtal, vandalisering av deras hus och bil och pensionatets hemsida har hackats och ersatts av en pornografisk sida. Verksamheten har också blivit lidande, då de stoppats från att annonsera, vilket lett till att deras ekonomi raserats. I vintras kunde de inte hålla värmen uppe i hemmet och hade knappt råd med mat, har paret Bull berättat tidigare. För någon månad sedan såg de inget annat val än att försöka sälja pensionatet, som de drivit i 25 år. – Vi såg mer och mer att vi inte kunde betala våra amorteringar, sade Hazelmary Bull till Christian Institute i september. "

Ohlins: Bibeln har förutsagt svåra tider när det kostar på (kan kosta allt) att leva gudfruktigt, som för det här paret.
2Tim 3:1 Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. 2 Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, 3 kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, 4 falska, egensinniga och högmodiga...

Judar mest utsatta religiösa gruppen i USA
När FBI för en tid sedan offentliggjorde 2012 års statistik över hatbrott i USA stod det klart att det judiska folket är klart överrepresenterade bland offren. Nära 60 procent av de religionsbaserade hatbrotten har riktats mot judar och judiska intressen, rapporterar Christianpost.com. Det är tre gånger så fler brott än de som riktas mot muslimer. FBI:s rapport bygger på statistik som samlats in från polismyndigheter i nästan hela landet.
I USA baseras hatbrott precis som i Sverige på rasism på grund av etnicitet eller ursprung, sexuell läggning samt religion, och det är inom kategorin religion, som står för en femtedel av alla hatbrott, som judar är överrepresenterade.

Kinesisk tortyr
"Uppgifter om och tv-bilder av tortyr i Kina har väckt stor upprördhet, inte minst i Sverige, de senaste dagarna. Radio- och tv-inslag har producerats, nätsidor länkats, Facebookupprop har upptummats och Twitter-hashtaggar formulerats. Tortyr, men bara fysisk sådan, är enligt lag förbjudet i Kina. Den lagen är myndigheterna mycket skickliga på att kringgå. FN har pekat på ”omfattande och rutinmässig” tortyr i landets häkten, framför allt för att tvinga fram erkännanden. Det är inte ovanligt att fångar dör i ­kinesiska fängelser efter misshandel. Andra blir offer för summariska avrättningar­. Kanske ilskan handlar om den form av plågande som går under benämningen dödsstraff? Kina är det land i världen som enligt Amnesty har ihjäl flest fångar. ...De senaste dagarnas ilska mot Kina skulle kunna riktas mot allt detta. Men det gör den inte. Man upprörs över behandlingen av kaniner. Inte för att det är något förkastligt att bli arg på just detta. Det är tvärtom ett tecken på fungerande empati när människor reagerar starkt på tv-bilder av skrikande djur som får sin päls bortsliten i klädindustrin. Men kanske kunde vi, om och när protesterna gjort verkan, också demonstrera lite för de där andra – landets dissidenter, muslimer, kristna, buddister och aktivister? Det är nämligen inte svårt att hitta minst lika många kinesiska Youtube-klipp av skrikande människor."

Berit Simonsson: Isaskar, du behövs i dag
"Vad är det som händer i svensk kristenheten, egentligen? Hur har det kunnat bli så här, hur är det möjligt att biskopar, präster och pastorer ifrågasätter Bibelns heliga sanningar, hur kan någon på fullt allvar hävda att Jesus bara är en tankekonstruktion? Hur kan man uppmuntra olika religioner att fira gudstjänst tillsammans, hur kan det komma sig att politiska partier har sådant inflytande i Svenska kyrkan?  Att förstå tidens tecken och att inse vad som bör göras, var viktigt på Isaskars tid och är i dag helt avgörande. Personer med denna Isaskar-förmåga, förstår att det handlar just om tidstecken. Därför grips de inte av panik när svåra saker sker i världen eller i kyrkan. De förstår vad det är som verkligen sker i det som sker. De avslöjar lögnen i det som många tycker verkar så riktigt och de formulerar sanningen så att den framstår i all sin självklara skönhet. De har modet att stå ensamma om det skulle behövas. Isaskar som förstår tidens tecken, låter sig inte luras, driver inte bort med strömmen, tappar inte fattningen."

Ohlins: Berit Simonsson avslutar ledaren "I dag behövs Isaskars unika gåva, för att svensk kristenhet med frimodighet ska kunna navigera i den tid som är. Låt oss be om den gåvan i funktion." Det instämmer vi i och när den gåva kommer i funktion kommer också Berit Simonsson att ta avstånd från Oasrörelsens inblandning av katolicism och deras väg till ekumenik med Rom.

Jean-Erik Mårtenssons Analys av Ulf Ekmans dopsyn
(Nattvarden och dopet) "Ty koinonia är inte en substans utan ett förhållande, ett nära förhållande, ett åtnjutande. I nattvarden och i dopet kommer vi i ett nära förhållande till Jesu blod och lekamen, till hans död och uppståndelse. Det betyder inte att Kristi lidande och död återupprepas vid dop och nattvard. Roms lära om mässoffer är därför utanför Skriften. Den närhet som uppstår sträcker sig från nuet tillbaka till Jesu sista måltid och till korsfästelsen på Golgata. UE:s påstående att de kristna delas i två grupper, symbolister och realister är för snävt. Det finns en tredje grupp, de som tar fasta på begreppet koinonia, det nära förhållandet.
...Grundtexten säger tydligt att Kristus kom som omskärelsens tjänare. (Även viktiga översättningar: Ex. Vulgata, King James osv). Jesus har kommit som Guds tjänare för att förklara vad omskärelsen innebär samt fullborda omskärelsen så vi kan bli delaktiga av den. Om den judiska omskärelsen av små pojkar skulle ha fått sin fortsättning i ett kristet barndop skulle Paulus ha haft ett gyllene tillfälle att upplysa om detta när han i Jerusalems äldstekår hörde om de nykristnas klander. (Apg. 21:21) ”Nu har de hört sägas att du lär alla judar ute bland hedningarna att avfalla från Mose och säger till dem att de inte skall omskära sina barn eller leva efter våra seder.” Vilken tröst hade det inte varit för dessa nykristna om Paulus förklarat för dem att dessa barn skulle döpas i stället? Men det gjorde han inte.
...Hur skall vi undgå att såra våra kära, kristna trossyskon som helhjärtat tror på sitt barndop. T.B. Barratt, metodistpastor och senare en pingstväckelsens apostel i Norden, var barndöpare när han blev döpt i den helige Ande. Hur förhöll sig Lewi Pethrus i sin relation till Barrat? Barrat var en mycket hängiven anhängare av barndopet även sedan han blev döpt i den helige Ande år 1906. Under de följande åren hade Pethrus och Barrat det bästa samarbete och den djupaste gemenskap trots att de ofta samtalade om sina olika dopuppfattningar. Först efter sju år 1913 blev Barrat döpt i Filadelfia i Stockholm. Exemplet visar att det går att vara andligen nära varandra fastän vi har olika uppfattningar t.o.m. i dopfrågan..."

Den omtalade kometen Ison...
"...verkade ha "gjort en Ikaros" - flugit för nära solen. Men nu kan astronomer slå fast att en del av kometen klarat sig. Astronomer har spänt följt Isons bana vid solen, för att se jätteklippans beståndsdelar när den starka upphettningen sliter den i bitar. Det var uppenbart att banan skulle innebära hårdbantning för Ison - temperaturen på kometens yta har beräknats till 4.900 grader, och tre miljoner ton is och sten i sekunden ska ha förångats. Men nu står det klart att en del av kometen har överlevt. Hur mycket den har krympt är för tidigt att säga. ...Om den nu använt solens oerhörda gravitationskraft som katapult beräknas den på vägen ut ha den svindlande hastigheten 1,3 miljoner kilometer i timmen - motsvarande sträckan Göteborg-Stockholm på drygt en sekund."

Rekordlön till terrorister
"De palestinska terrorister som nyligen släppts ur israeliska fängelser, mottas som hjältar i det palestinska självstyret – och belönas med stora summor pengar."

Ohlins: Det är minst sagt upprörande att veta att våra skattepengar är med i desa vidrigheter. Vi har tidigare länkat till Skottpengar

Maria är inte Guds moder
"Enligt Nya testamentet är saken faktiskt ganska enkel: Gudomlig var Jesus från evighet, mänsklig blev han genom att födas av Jungfru Maria. Det skriver Stig Andreasson i replik till Anders Piltz. Kan man inte tro på Jesu gudom utan att betrakta Maria som Guds Moder? Enligt Anders Piltz kan man inte det. "Maria är Guds Moder, annars är Jesus bara människa", skrev han nyligen i Dagen. Därmed påstår han också, att alla evangeliska kristna nödvändigtvis förkastar Jesu gudom eftersom de inte ser upp till Maria som Guds Moder. Ett drygt och häpnadsväckande påstående. Sanningen är lyckligtvis av en helt annan natur. ...Enligt Nya testamentet är saken faktiskt ganska enkel. Gudomlig var Jesus från evighet. Mänsklig blev han genom att födas av Jungfru Maria. Därför skapar Piltz’ påstående en jättestor begreppsförvirring. Han ger rådet att respektera den historiska sanningen om kyrkohistorien. Jag skulle vilja ge ett annat råd: "Respektera den historiska sanningen i Nya testamentet!" (Stig Andreasson)

Bibeln och Katolska kyrkan säger olika om Maria
"Alltså riktar en katolik sina böner till Maria, som man anser vara både medåterlösare och medlerska mellan Gud och människa. När det gäller till vem bönen skall riktas, lär Jesus att den skall vara till Fadern i Hans namn (Joh 16:23). När det gäller att vara medlare finns det bara en medlare, nämligen Jesus (1 Tim 2:5.). Katolska kyrkan talar om Maria som evig jungfru, drottning över himmel och jord samt hennes himmelsfärd. Bibeln talar inte något om detta. Var i Nya Testamentet finns det någon lära om att be till Maria såsom det sker i katolska kyrkan? Var i Nya testamentet kan vi finna att de kristna upphöjde Maria såsom det sker i Katolska kyrkan? Svar: Ingenstans." (Holger Nilsson)

Stefan Gustavsson: Allt är inte rättigheter
"Utifrån de mänskliga rättigheterna – som yttrandefrihet – har Cecilia Wikström rätt att driva precis vilken uppfattning som helst i abortfrågan. Men är rätten till abort en del av de demokratiska och mänskliga rättigheterna? De grundläggande mänskliga rättigheterna handlar om rätten till liv, rätten till frihet – som åsiktsfrihet, yttrandefrihet, religionsfrihet, mötesfrihet – och likhet inför lagen. Abort finns inte som en rättighet i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Europadomstolen har nyligen konstaterat (fallet A, B and C v Ireland ECHR 2032) att Europakonventionen inte heller implicerar att abort ingår i de mänskliga rättigheterna. Hur skulle abort kunna vara en mänsklig rättighet? Vi är ju överens om att abort måste förbjudas efter en viss vecka i graviditeten. I Sverige sker inga aborter efter vecka 22 och det krävs tillstånd efter vecka 18. Det finns alltså ingen principiell rätt att avbryta graviditeter. I verkligheten kommer de mänskliga rättigheterna in i abortfrågan från andra hållet. Inte utifrån en principiell rätt att avbryta graviditeter utan utifrån en principiell rätt till liv – och rätten till liv är verkligen en grundläggande mänsklig rättighet. Frågan för oss i Sverige är: Varför saknas rätten till liv fram till vecka 22? Är inte det ett brott mot de mänskliga rättigheterna?

It's Not the ''Radical Shaykh'' it's Islam - Fahad Qureshi
En skrämmande video om Islam - inspelad i Norge! Hundratals "vanliga" muslimer i Norge bekänner sig här ha samma tro utifrån Koranen som islamister har. "Vad ska de göra nu i det här landet? Ska de utvisa oss allihop, alla muslimer?"

Ohlins: Politiker borde våga se verkligheten som den är och vad Islam för med sig. Vi som är kristna vet dock att det bara är Guds kärlek i Jesus Kristus som kan befria från hat och död religion.

29/11

LUND. En nyligen upptäckt variant av hiv-virus leder snabbare till den fruktade sjukdomen aids. Varianten uppstår när en person smittas av två olika hiv-virus. – Det finns alla skäl att vara uppmärksam på den här kombinationen, säger lundadoktoranden Angelica Palm som deltagit i forskningsstudien (KP) >>

VAR AVTALET MED IRAN EN "TAKTISK FINT" ATT PRESSA ISRAEL MOT EN FALSK FRED?

LIGHTHOUSE TRAIL NEWS

Chrislam’s Rick Warren Partnering With Mosques To Teach That God And Allah Are The Same (Eng)
Chrislam s Rick Warren samarbetar med moskéer som undervisar att Gud och Allah är samma.
Rick Warrens Chrislam-väg

Tydlighet om tron nödvändig
"Om man inte kan vara tydlig med sin tro så blir det teologiska samtalet i praktiken omöjligt. Det skriver Anna Sophia Bonde i en replik till förra veckans debattartikel av präst­kollegan Kent Wisti. ...Vi är, var och en, skyldiga att vara trogna det Ord som Kristus anförtrott oss. När lärjungarna spekulerar i vem som skulle komma till himlen ger Jesus ett svar som i förstone kan verka otydligt: Kämpa för att komma in genom den trånga porten. Han går inte sensationslystnaden till mötes. Det behöver inte heller vi göra så fort någon uppmanar oss att reagera snabbt. Men det stämmer också att lärjungarna efter pingsten fick en ny glädje i sina hjärtan. Deras prio ett var inte: Vad ska vi predika, hur ska vi lära? Utan: ”Vi kan inte tiga om det som vi sett och hört!” Deras entusiasm tilltalade säkert inte alla. Somliga uppfattade den nog som pinsam, påträngande, alltför radikal. Att säga att tydlighet alltid är dåligt kan tyda på att det budskap man ställts inför är jobbigt och att man helst vill slippa ta ställning till det, få vara ifred. Men det är ju inte säkert att det för den skull kan sägas vara ett dåligt eller falskt budskap. Det kan inte uteslutas att jag i slutändan kommer att gå moloken därifrån om jag dissar evangeliets imperativ, bara för att det är kärvt. Konstens uppgift är att förbereda människan för döden. Varför då? Jo, för det är genom döden – och endast genom döden – som vägen till Livet går, inte bara för Kristus utan också för oss." (Anna Sophia Bonde)

Minst 30 svenskar i strid
"Omkring 1 000 muslimer har rest från västvärlden för att delta i striderna i Syrien, enligt en dansk studie. Från Sverige är det minst 30–40 personer, men mörkertalet kan vara stort, tror Magnus Ranstorp, terrorismexpert vid Försvarshögskolan. ...I Danmark konstateras nu att strategin för att hindra danska medborgare att delta i Syrienkriget har misslyckats. Minst 80 personer har rest till Syrien från Danmark för att delta i striderna, och från Skandinavien minst 140 personer. Ett tiotal av de svenskar som deltagit i strider har dödats. –­ Det är nödvändigt att personer i miljöerna som ungdomarna vistas i tar ett större ansvar för att bromsa utvecklingen, säger Jakob Scharf, chef för PET, danska polisens underrättelsetjänst, till Jyllandsposten, enligt TT.
... Inbördeskriget i Syrien är inte vilken konflikt som helst, påpekar han. För radikala muslimska krafter finns en eskatologisk dimension, med domedagsprofetior som uttalats över Syrien. – Man tror att det som har förutspåtts nu står inför dörren och det ger en emotionell kraft till att delta. De ser sig själva som en spjutspets i förverkligandet av ett islamiskt kalifat. Problematiken med muslimer som reser för att delta i striderna mot regimen i Syrien är en viktig fråga i många länder, menar Magnus Ranstorp. – Varje säkerhetstjänst i Europa pratar om det. Det svåraste är att följa individer och samla information som kan hålla i en rättegång. Sedan är det också frågan om vilket hot de utgör när de återvänder och har med sig stridserfarenhet, en sänkt tröskel för att ta till våld och ett brett terrornätverk. Jag tror att det här blir den stora säkerhetsutmaningen framöver. Det kan komma någon form av terrordåd i väst, som leder till en ökad polarisering, där högerextremismen och islamismen växer sig starkare, i en ond cirkel."

Ohlins: Det är dags att vakna i Sverige NU, över konsekvensen av urskiljningslös invandring av muslimer och sluta kalla folk islamofober, som oroas över Islams utbredande. Visst ska vi i Sverige hjälpa katastrofoffer, krigsdrabbade och förföljda människor MEN samtidigt värna om att det inte sker på bekostnad av religionsfrihet, yttrandefrihet och jämlikhet och ökat våld i samhället, precis som Magnus Ranstorp varnar för här. Det som sker nu kommer enbart att stärka Sverigedemokraterna och rasistiska falanger i samhället. Övriga politiker är utan tvekan medskyldiga till den utveckligen - som "vanliga medborgare" länge har insett men som de ledande inte vill se eller erkänna.

Barnett fängslad och utslängd ur Israel
"Den brittiske Jews for Jesus-missionären Barry Barnett har fängslats och därefter utvisats ur Israel efter att han deltagit i en evangelisationskampanj i Beersheva tillsammans med lokala messiastroende israeler förra onsdagen. – Jag tackar Gud som fick ut mig ur fängelset och för de kristnas böner medan jag var fängslad. Det var några tunga dagar, men Gud hjälpte mig igenom, säger Barnett. ...Hans vänner i Jews for Jesus försöker nu att få israeliska immigrationsmyndigheten att ändra sitt beslut. Den lokala Jews for Jesus-edaren Dan Sered berättar att advokater har överklagat beslutet och gör om nödvändigt rättssak av ärendet. – Han hade full rätt att uttrycka sin tro, hålla upp plakat och vittna om sin tro på Jesus som judarnas Messias. Det var precis det  han gjorde och det är inte förbjudet i Israel, sade Sared.
Han vet inte hur lång tid detta kan ta, men lovar att ta ärendet om nödvändigt hela vägen till Högsta domstolen för att rätt ska skipas, inte bara för Barnett utan för alla kristna som kommer till Israel och vill vittna om sin tro för judar i Israel. - Jag är bekymrad för vad detta betyder för vårt arbete. Samtidigt tror jag på Herren, och när Gud är med oss, vem kan då vara emot oss? säger Dan Sered till norska Dagen. Barry Barnett berättar att han är mycket sliten efter tiden i israeliskt fängelse, men samtidigt glad att vara fri. - Det var grymt. jag kände mig som ett fångat djur i ett mycket trångt rum. Luftgården var också väldigt liten där vi kunne befinna oss 45 minuter tre gånger om dagen. Resten av dagen delade jag cell med nio andra personer. Jag trodde jag var den enda kristna, men det visade sig att sex av de andra fångarna också var kristna och vi hade bönemöten varje dag klockan två. Jag fick god anledning att vittna för de andra fångarna, så jag nyttjade tiden väl där, säger Barnett. - Jag har lärt mycket av detta, men mest av allt har jag upplevt att Herren är med oavsett vad som sker, säger Barnett."

28/11

FRAMTIDENS PENGAR HAR KOMMIT OCH KALLAS FÖR COINS

It looks like a credit card. It’s the size of a credit card. It swipes in credit card machines. But it holds the information of up to eight of your debit, credit, rewards, or gift cards. And you can switch between cards by simply pressing a button. The new product, launched recently, promises to change the way consumers spend money in a secure and efficient way. The key technology is a Bluetooth signal. To load information from your different cards, just swipe them on a card reader into your Apple or Android phone and take a picture of the card. If you’re too far from your card—like, say, you leave it at the restaurant—your phone gets a notification. And the Coin’s battery lasts up to two years.

AVTALET EN SEGER FÖR ISLAMSKA TERRORISTER

Barndomens skräck dröjer kvar
"Jag har ljusa minnen från min barndoms kyrka, men känner även tydligt igen mig i Peter Hallströms berättelse. Våra smärtsamma minnen är värda att tas på allvar. Det skriver journalisten Margareta Benson. ...Några exempel: När jag var i de tidiga tonåren fick vi inom församlingens ram se den amerikanska filmen ”Som en tjuv om natten”. Denna film om Jesu andra tillkommelse var både fascinerande och skrämmande och långa perioder gav den mig vad jag i dag nog skulle drista mig till att kalla ångest. En ångest som jag absolut inte vågade dela med någon – borde jag inte vara GLAD över att Jesus skulle komma tillbaka? Jag var bara skräckslagen..."

Ohlins: De exempel som nämns av Margareta Benson är intressant eftersom de båda i vår mening saknar stöd i Bibeln. Alla försök att sätta datum på Jesu återkomst har hittills misslyckats och Jesus sa själv att vi inte kan veta dag eller stund, endast tiden utifrån alla tidstecken som vi har fått i Bibeln. Det s k hemliga uppryckandet är en sentida lära från 1800-talet som inte stämmer med Bibelordet, där Jesu återkomst alltid beskrivs i härlighet med de heliga (änglarna) och synlig för alla. Filmen "Som en tjuv om natten" har i alltför många fall lett till ångest istället för längtan och glädje över att Jesus ska komma tillbaka. Samtidigt måste sägas att just rädsla för att inte vara redo har drivit många människor till Jesus och till ett överlåtet liv, alltså blivit till räddning. Idag förtigs Jesu återkomst och Bibelns profetior i många kristna sammanhang, vilket nog är ännu värre än tidigare misstag.

Rekordmånga europeiska judar emigrerar till Israel
"Den judiska immigrationen från Frankrike till Israel har ökat med 49 procent under årets första nio månaderna, jämfört med året innan. Till och med september hade 2 185 franska judar immigrerat till Israel jämfört med 1 469 under samma period 2012, skriver Times of Israel. – Septembertalet är vanligtvis en god indikation på tendensen för hela året, säger Howard Flower, immigrationsdirektor vid Internationella kristna ambassaden i Jerusalem, som bidrar till Jewish Agencys arbete till stöd för de immigrerande judarna. Ökande antisemitism i Frankrike är en av orsakerna till de höga immigrationstalen. Franska myndigheter reagerade starkt efter morden mot en judisk far och hans två barn utanför en judisk skola i mars 2011 och satte in åtgärder för att bekämpa antisemitismen. Men ett år senare, i juni 2012, framkom att antalet antisemitiska övergrepp i landet ökat med 40 procent. Antalet immigranter ökar också från resten av Västeuropa."

Världens dyraste bok såld i New York
"Världens dyraste bok såldes på Sotheby's auktion i New York för 14 miljoner dollar, motsvarande 92 miljoner kronor. Boken är den första som tryckts i vad som som i dag är USA. "The Bay Psalm Book" är en översättning av bibliska psalmer och trycktes av bosättare i Cambridge, Massachusetts 1640."

Ohlins: "Ej silver ej guld har förvärvat mig frälsning..." det måste sägas att dessa miljoner är ingenting i jämförelse med värdet av att finna den som boken handlar om: Jesus, Frälsaren!

Fatahs "fredsplan"
"Följande video finns på Fatahs officiella faceboksida. Den "moderate" Abbas är ledare för Fatah men knappast kommer han att bli uppringd av upprörda politiker från västvärlden på grund av budskapet som förs fram av hans organisation. Han är ju en representant för de  "moderata och fredsälskande" palestinierna, oberoende av vad han säger och gör, verkar det som." Fatah publicizes threatsto kidnap, kill, and bomb Israelis by terror organization Al-Aqsa Martyrs' Brigades -the military wing of Fatah

27/11

DET RELIGIÖSA BEDRÄGERIET NÅR NYA HÖJDER I ROM

Mat 24:1 När Jesus lämnade templet och var på väg ut, kom hans lärjungar fram och visade honom på tempelbyggnaderna. 2 Men han sade till dem: "Ni ser allt detta. Amen säger jag er: Här skall inte lämnas sten på sten. Allt skall brytas ner." 3 När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade: "Säg oss: När skall detta ske, och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?" 4 Jesus svarade dem: "Se till att ingen bedrar er.

OHLINS: Stora kyrkobyggnader och ceremonier med stort prål skall inte imponera på hans lärjungar menar Jesus. Nu gäller det verkligen att bevara sitt hjärta i Herren för att inte bedras av ändetidens stora förförelser.

Efter vi skrev detta så dök denna nyhet upp:

DESSA 3 MÖTS I ROM

Svårt att komma igenom den trånga porten
”Jag är rädd att om vi som kristna fortsätter att höja tak och sänka trösklar och inkludera allt mer åt både höger och vänster, kan vi få det svårt att komma igenom den trånga porten till slut.” (Björn Magnusson)

Det viktigaste: Att ingen leds vilse
"
I all debatt om samtalston, och hur olika uppfattningar bör framföras – det viktigaste och överordnat allt måste ändå vara, i denna tid, att ingen människa leds vilse, kommer bort från Jesus och går förlorad." (Gunnel Wadström)

Israelerna känner sig svikna. Varför?
"Iranska kärnvapen är naturligtvis inte bara ett hot mot Israel. Det är också en styrkedemonstration i religionskriget i Syrien, där iranska shiamuslimer stöttar Assads diktatur i Syrien och Hisbollahs terrorverksamhet i Libanon. Muslimska brödraskapet i Egypten och Hamas i Gaza glider mot shia, och spelar delvis också med i Al Qidas terrorverksamhet, nu senast i Sinai. På andra sidan står Saudiska politiska och religiösa intressen styrda av sunni-islamisk teologi och vapen. Striden om mecka styr den politiska agendan. Shia står mot Sunni. Sunni är den avgjort dominerande muslimska uttolkningen. ...Den närmaste tiden kommer att utvisa om Iran går att lita på, eller om världsledarna blivit grundlurade i ett spel där de av någon anledning inte velat ta med alla förutsättningar för att kunna delta. Trots att avtalet prisas av ”de stora” finns det ändå all anledning att ha förståelse för den israeliska oron. Det är inte Israel som hotar freden, men Iran om man återigen spelar falskt." (Siewert Öholm)

Lavrov till Obama: Snart är robotskölden överspelad
"”Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov säger att det nyligen slutförhandlade avtalet om Irans nukleära program borde leda till att USA och Nato skrotar sin satsning på en robotsköld i Europa, ett projekt som Kreml gång på gång fördömt. Under ett pågående besök i Italien tog Lavrov till orda: – Om avtalet med Iran omsätts i praktisk handling kommer det som anförts som motiv för uppbyggnaden av en försvarssköld inte längre att kunna åberopas, sade Lavrov till journalister.”

Ohlins: Ett intressant uttalande från Rysslands utrikesminister. Israel förväntas att lita på Iran som bokstavligen har uttryckt att de vill utplåna Israel. Iran sägs vara orsaken till USA:s och NATO:s robotsköld, vilka enligt deras egen förklaring är ett skydd mot hot från Iran, men som i så fall nu saknar berättigande. De vågar själva inte lita på Iran trots att de kräver att Israel ska göra det.

Israel Today: Väst ignorerar den största massakern av kristna i Syrien (Eng)
”En av de värsta kristna massakrer - komplett med massgravar, kvinnor och barn torterade-till-döds, och förstörda kyrkor - ägde nyligen rum i Syrien, i händerna på de USA-stödda jihad "rebellerna", och den amerikanska regeringen och dess "mainstream media"-språkrör är som vanligt tysta (det vill säga när de inte aktivt försöker att minimera frågan). Massakern ägde rum i Sadad, en gammal syrisk-ortodox kristen bebyggelse, så gammal att den nämns i Gamla Testamentet. De flesta av regionens invånare är fattiga, då Sadad ligger i den avlägsna öknen mellan Homs och Damaskus (ökenregioner, som tills nu, tydligen är de enda platser Syriens kristna kan känna sig trygga, 600 kristna familjer hade tidigare flytt dit för att få en fristad från jihad, endast för att bli förföljda av dem). I slutet av oktober, invaderade och ockuperade den USA-stödda "oppositionen" Sadad i över en vecka, tills utkonkurrerades av landets militär. Bland andra grymheter, hittades 45 kristna -inklusive kvinnor och barn- som dödats, flera torterade till döds, Sadats 14 kyrkor, vilka några mycket gamla plundrades och förstördes, kropparna av sex personer från en familj, från åldrarna 16 till 90, hittades i botten av en brunn (ett allt vanligare öde för "undermänskliga" kristna).”

26/11


Avtal om Irans kärnprogram
Israelnyheter: "Skillnaden i stormakternas och Israels syn på avtalet beror antagligen på att Israel är mera realist (pessimist?) när det gäller ledningen i Iran.
Enligt avtalet verkar Iran inte behöva göra några verkligt stora eftergifter, de köper sig mera tid och efter sex månader kan de köra igång sina anläggningar för fullt igen.
Stormakterna tror, lite blåögt verkar det som, att Iran nu kommer att börja samarbeta, tillåta inspektion av alla anläggningar och avstå från att anrika uran till en grad som kan användas för atomvapen."

”Ett historiskt misstag”
Paul Widén: "”Det som uppnåddes i natt i Genève var inte en historisk överenskommelse, utan ett historiskt misstag,” sa Israels premiärminister Binyamin Netanyahu under morgonens regeringssammanträde. ”Idag har världen blivit en mycket farligare plats eftersom världens farligaste regim har tagit ett viktigt steg mot att förvärva världens farligaste vapen. För första gången har världens ledande nationer samtyckt till urananrikning i Iran och därmed förbigått de säkerhetsrådsresolutioner som de själva drev igenom. De sanktioner som det krävdes många år att införa erbjöd den bästa chansen för en fredlig lösning. Dessa sanktioner har man nu gett upp i utbyte mot kosmetiska iranska eftergifter som kan upphävas på bara några veckor. Denna överenskommelse och vad den innebär, utsätter många länder, inklusive Israel, för fara. ... Organisationen United Against Nuclear Iran, där bland andra fd. vice ordförande i det internationella atomenergiorganet (IAEA) Olli Heinonen sitter med, påpekar att överenskommelsen som nåddes för några timmar sedan i Genève inte kräver att Iran skrotar sina avancerade urancentrifuger, bara att landet lovar att dra ut alla sladdar. Detta, i kombination med att Iran tillåts behålla allt hittills anrikat uran, innebär att landets ledarskap närsomhelst kan besluta sig för att återuppta anrikningsprocessen och på bara två månader ha tillräckligt mycket 90%-igt anrikat material för att konstruera ett kärnvapen. Sanktionslättnadera kommer i sin tur att innebära att Iran inte längre kommer att befinna sig i akut ekonomisk press när slutförhandlingarna inleds, vilket gör att landet då kan kosta på sig att anta en betydligt tuffare attityd.

Israeliska myndigheter godkänner byggandet av 829 nya bosättningar på Västbanken, uppgav på måndagen en organisation som bland annat bevakar bosättningspolitiken (SvD) >>

Ohlins: Det här leder givetvis till att världen bli ännu mer irriterat på Israel, till och med USA svek Israel vid Iran - avtalet. Varför skulle vi tro att USA inte skulle svika vid ett fredsavtal? Men vi vet att det här kommer att leda fram till tidens avslutning så detta måste ju ske. Men Herren kommer inte att svika sitt folk, hans löften står fasta. Herren är långmodig men till slut exploderar vreden.

Snart blir Lejonet av Juda (MESSIAS) riktigt riktigt arg! JES 30:27 Se, HERRENS namn kommer fjärran ifrån med brinnande vrede och med tunga rökmoln. Hans läppar är fulla av förbittring, hans tunga är som förtärande eld. 28 Hans andedräkt är lik en ström som svämmar över, så att den når ända upp till halsen. Ty han vill sålla hednafolken i förintelsens såll och lägga i folkens mun ett betsel som leder dem vilse. 29 Då skall ni sjunga som under en natt då man firar helig högtid, och era hjärtan skall glädja sig som när man under flöjtspel tågar upp på HERRENS berg, upp till Israels klippa. 30 Och HERREN skall låta sin majestätiska röst höras och visa hur hans arm drabbar i vrede och förbittring, med förtärande eldslåga, med storm och störtskurar och hagelstenar.

23-25/11

SPRICKA - EGYPTEN - TURKIET

Egypten har bett Turkiets ambassadör att lämna landet, rapporterar den statliga egyptiska nyhetsbyrån Mena på lördagen med hänvisning till landets utrikesdepartement. Egypten nedgraderar, enligt uppgifterna, även sin diplomatiska representation i Turkiet. (DN)

BAKTERIEN SOM HOTAR VÄRLDEN

Bakteriesträngen KPC-Oxa 48 hotar mänskligheten för ingen Antibiotika i världen biter på den.
In January, while he was teaching English in Vietnam, (Brian) Pool suffered a brain hemorrhage and was operated on in a Vietnamese hospital. He was flown to Wellington Hospital where tests found he was carrying the strain of bacterium known as KPC-Oxa 48 – an organism that rejects every kind of antibiotic. Wellington Hospital clinical microbiologist Mark Jones (said): “Nothing would touch it. Absolutely nothing. It’s the first one that we’ve ever seen that is resistant to every single antibiotic known.”

UPP 6:8 Och jag såg, och se: en gulblek häst. Och han som satt på den hette Döden, och helvetet följde efter honom. Och åt dem gavs makt över en fjärdedel av jorden, makt att döda med svärd och med svält och med pest och genom jordens vilda djur. (GK: Therion) = Livsfarligt djur!

Vi som nu lever i profetiornas uppfyllelse kan förstå att jordens vilda djur knappast handlar om Tigrar eller Lejon. Nej snarare handlar det om små livsfarliga djur nämligen Bakterier. Är det så att det är obotliga sår och bölder som slår ut på dem som tar vilddjurets märke som inga mediciner biter på?

2 Mos 15:26 Han sade: "Om du hör HERRENS, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och håller alla hans stadgar, skall jag inte lägga på dig någon av de sjukdomar som jag lade på egyptierna, ty jag är HERREN, din läkare.

NETANYAHU TÄNKER INTE LÅTA IRAN FÅ KÄRNVAPEN

Evolutionsläran en av världens största villfarelser någonsin
"Bäckströms försök att kombinera kristen tro med evolution genom en syndafallets universalitet, är visserligen både kreativt och originellt, men som sagt onödigt. Sennerstams försök har åtminstone tre brister. För det första leker han med ord då han kallar naturens blodtörstiga dödande för en naturlig balans i vilken vi kan se både Guds storhet och hans vishet. För det andra misstar han sig då han menar att vi hela tiden kan se en vidareutveckling inom biologin. Vi kan se en variation av befintliga egenskaper, ja, men ingen har ännu kunnat visa upp en mutation som tillför funktionalitet till arvsmassan. För det tredje stämmer Sennerstams långa utvecklingsprocess inte med Bibeln, då Första Mosebok 2:1 pekar på en fullbordad skapelse. Evolutionsläran är en av världens största villfarelser någonsin. Dess popularitet beror inte på dess vetenskapliga meriter utan den har helt andra orsaker. Därför behöver inte kristna kapitulera för dess anspråk och med skohorn pressa in den i Bibeln. Med Gud som skapare, människan som syndare och Kristus som frälsare får vi en världsbild som är konsekvent, trovärdig och vetenskapligt oantastlig." (Anders Gärdeborn)


Stefan Gustavsson: "När Paulus satt fängslad i Caesarea lät ståthållaren Felix hämta honom ”för att höra vad han hade att säga om tron på Jesus”. Intressant; hur relaterade Paulus till en person som ville veta mer om Jesus? Han talade om ”rättfärdighet och försakelser och den kommande domen”! Han utmanade Felix att omvända sig. Vår samtids terapeutiska budskap om bekräftelse – att vi är bra som vi är – lyser med sin frånvaro i Nya testamentet. Jesus stryker aldrig medhårs och låter sig inte reduceras till vår coach. I evangelierna finns inget utrymme för humanism med en andlig touch. Situationen är mycket mer dramatisk än så; vi ställs inför den levande Guds Son. Jesus – inte vi vilsna människor – är i centrum som frälsare och Herre. Omvändelsen ligger inte dold långt inne i den kristna tron, den är en del av den offentliga presentationen av evangeliet. Det fantastiska erbjudandet om nåd och nytt liv går inte att separera från det uppfodrande ropet ”Omvänd er” eller den personliga kallelsen ”Följ mig”. Ett milt godkännande är det sista Jesus efterfrågar."

 

22/11

PASTOR BRIAN NEWS

Broder Brian: "Den arrogans och diktatoriska karaktär Obama och Vita huset visar förebådar ont för Israel när Mellanöstern snurrar iväg utom kontroll. Israel har stått inför den amerikanske presidentens anti-israeliska fientligheter många gånger under de senaste åren. Då Obama faller ner ytterligare i det politiska svarta hålet i Amerika, söker han efter att Israel ska få den värsta stöten av presidentens frustration. Israels närmaste framtid är mycket dyster. Men vi vet från Skriften att Gud alltid kommer att vara med Israel,.."

AYATOLLAN: ISRAEL ÄR DÖMT TILL UTROTNING

Svensk judinna söker asyl i Sverige
"Annika Hernroth-Rothstein, judinna och svensk medborgare, har sökt asyl i Sverige. Hon gör det för att rikta uppmärksamheten mot bristande religionsfrihet – och säkerhet - för landets judar. ... – Jag vill att folk ska se att det här är en fråga om mänskliga rättigheter. Människor kommer hit från hela världen för rätten att leva fritt och öppet, men judarna i Sverige förvägras den rätten."

Palestinskt universitet anordnar fascistliknande uppvisningar
"EU och FN:s utvecklingsprogram (UNDP) har nyligen skrivit under en överenskommelse som garanterar ca 21 miljoner svenska kronor till universitetet för att “bevara det palestinska kulturarvet”. Ett rimligt beslut från EU, FN och alla akademiska institutioner runtom i världen som har samarbete med Al-Qud är att omedelbart avbryta samarbete och ekonomiskt stöd då universitetet sprider våldskultur och förnekar Israels rätt att existera. Någon som fortfarande undrar varför det inte finns fred med palestinierna när t.o.m. palestinska universitet används för hatpropaganda mot Israel och judar och bedriver historieförfalskning?"

20-21/11

Endast äkta evangeliet frälser
"...Men ett sådant vägval har ett högt pris. Det skeende vi ser ligger sorgligt långt från den väckelsetradition som skapat de frikyrkosamfund som nu slagit sig ihop. Vi tror inte att detta är en god växtmiljö för Jesustrogna enskilda och församlingar. Det är därför vi vill mana till allvarlig omprövning hos enskilda och församlingar. I ett sammanhang där allt skall få rymmas och bejakas, blir lärjungaskapet ett undantag. Där ingen gräns finns, ens i kärnan, där blir Guds ord bara ord bland andra. Vi kan inte bygga våra egna frälsningsvägar utan måste böja oss under den Ende som har nycklarna till frälsningen och våra kristna liv. Och en sak är säker, alla kommer att få böja sig, förr eller senare. ”…för att alla knän skall böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud fadern till ära”. Fil 2:10–11. (Tomas Forslin, Claes-Göran Bergstrand och Lars-Göran Berg)

Israel slog till mot Gaza efter beskjutning
"Israel besvarade på tisdagskvällen en attack från Hamas på Gazaremsan med att slå ut en vapenfabrik och fler tunnlar"

Varningsflagg för ny syn på supande
"Det stora bekymret är att budskapet om att det är onödigt med helnykterhet inte bara når den grupp som kan dra nytta av det. Det ger samtidigt alla dem sprit på sina kvarnar som vill ha tummen upp för ett fortsatt drickande trots att man befinner sig på ett sluttande plan i full färd med att förstöra sitt eget och sina närmastes liv." (Elisabeth Sandlund)

Svepande, generell och orättvis kritik
"Vad jag förstår växte väl Peter upp i en helt ordinär svensk pingstförsamling, eller är jag möjligen fel underrättad? Hur som helst köper jag inte Peter Hallströms världsbild rakt av, bara för att hans känsliga konstnärssjäl sårades i hans barndom och han inte togs på allvar och fick det stöd han förtjänade. Det beklagar jag naturligtvis, men att måla ut 1970- 80-talets pingstevangelister som en hoper verklighetsfrämmande fanatiker, stämmer då inte med min verklighetsuppfattning. ...Jag har under mina över femtio år som medveten kristen sett så mycket av engagemang från församlingar och individer för sämre lottade människor, missbrukare, uteliggare, prostituerade, interner och andra. Att då få kört i halsen att vi frikyrkliga hyser bottenlöst förakt för ”syndiga” människor, då är detta lika kränkande för oss, som att Peter Hallström får ett och annat ”hatbrev”. Jag känner då inget ”bottenlöst förakt” för dem som inte tror som jag. Däremot vill jag gärna att så många som möjligt ska få del i frälsningen och försoningen genom Jesus Kristus. Jag tror att vi är många som växt upp i frikyrkliga och karismatiska miljöer som inte alls känner igen den kränkande beskrivning som Peter ger de troende i hans barndoms församling. De hade säkert sina fel och brister som vi alla, men att fälla denna dom är kränkande, orättvist och kategoriskt. Det går faktiskt att vara kritisk till en livsstil som inte är bra, utan att förakta och döma den enskilda personen. Ska det vara så svårt att förstå?..." (Börje Norlén)
Tidigare artikel i ämnet av Peter Hallström: Varför skriver kristna hatbrev?

Berndt Isaksson 20 nov: "...Och de ansvariga på Kanal 10 borde vara bekymrade över att fenomenet med ”holy drunkness”, som vi ser prov på i Älmhultsmötena, idag sprids över världen och att det tar sig allt värre uttryck. Ska Kanal 10 ”hjälpa” svensk och nordisk kristenhet att öppna upp för något som tar sig värre och värre uttryck i en nedåtgående destruktiv spiral? Här ett exempel på hur det ser ut där det gått ytterligare ett steg längre ned i ”holy drunkness spiralen” >>HÄR Tänk om ansvariga på Kanal 10 ville förstå att vi som varnar för fenomen som ”holy drunkness” gör det utifrån omsorg om Kristi Kropp i vårt land, och inte utifrån någon illvilja eller förtalslusta. Istället för att lyssna ikläder man sig nu en martyrgloria och beklagar sig över de som kritiserar och inte sväljer det som förmedlas i den s.k. Älmhultsväckelsen."
Ohlins: Vi instämmer helhjärtat i dessa varningar!
1Kor 15:34 Nyktra till på allvar och synda inte. Några av er har ingen kunskap om Gud. Till er skam säger jag det.
1Petr 5:8 Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka.
1Tess 5:8 Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm.

Förändrad dop-praktik försvårar flyttningsbetyg
"Det som i dag kan uppfattas som bokstavstrohet var egentligen hängiven strävan efter lydnad mot Guds vilja. Denna sökte man enträget att finna i Ordet. Lite enkelt sa man: ”Lydnad är bättre än offer” och ”Hur står det skrivet?” (Det kunde bli fel ibland, då också, förstås.) Lydnaden = Troheten mot Ordet, var viktig. Om nu ett par stora pingstförsamlingar inför en förändrad praktik, kommer det naturligtvis att, på olika sätt, påverka hela Pingst. Vi har ju, till exempel varit vana att flyttningsbetyg varit enkla att hantera inom församlingarnas gemenskap, eftersom man haft samma församlingssyn. Hur har Filadelfia och Smyrna tänkt i fråga om detta?" (Åke Stenlund)

Palestinska terrorister får bra betalt av PA
Israelnyheter: "Palestinska terrorister som mördat judar hedras som hjältar när de friges och återvänder till de sina.Men de är inte bara hjältar de får också bra betalt av de palestinska myndigheterna (som i sin tur finansierar sin verksamhet med hjälp av understöd från västvälden, kanske dina och mina skattepengar).
En palestinsk mördare som suttit över 20 år i fängelse kan få 50.000 dollar sombidrag förutom att han får en månatlig lön som uppgår till 4.000 shekel (minimilönen på de palestinska områdena är 1.450 shekel/mån)."

Skottpengar
Paul Widén: "En snabb överslagsräkning ger vid handen att enbart bonuspengarna uppgår till över 17 miljoner svenska kronor, medan månadslönerna till de frigivna terroristerna sammanlagt kommer att uppgå till mellan 978 000 kr och 1 370 000 kr. Och detta enbart för de hittills frigivna terroristerna, 52 nattsvarta själar inalles. Israel planerar att frige ytterligare 52 mördare i två omgångar det närmaste halvåret, och då fördubblas alltså summan. Och som om detta inte vore nog betalar den palestinska myndigheten redan ut över 33 miljoner svenska kronor varje månad i ”lön” till de över 4000 palestinska terrorister som sitter i israeliska fängelser. Trots att den palestinska myndigheten ständigt står vid randen av ekonomisk kollaps anser alltså dess politiska ledarskap att man har råd att formligen ösa pengar över dömda terrorister."

Nio döda i extremregn på Sardinien
Borgmästaren: "En apokalyptisk storm"

LIGHTHOUSE TRAIL NEWS

SÅ NÄR PALESTINAFRÅGAN BLIR EN FN-SAK KAN ISRAEL RÄKNA MED FÖRSTÅELSE ?

19/11

 

16-18/11

Ett oväder som rör sig snabbt och som riskerar att piska upp mycket hårda vindar hotar miljontals människor i omkring tio delstater i USA, varnade den amerikanska vädertjänsten på söndagen. >>

Israel Today:
Palestinians Quit Peace Talks Despite Promises Not To
Palestinierna överger fredssamtalen trots löften att de inte skulle göra så (Eng)
Knesset: 'Mortal Danger' to Jews on Mount of Olives
Knesset: "Dödlig fara" för judar på Tempelberget (Eng)

Därför tror många att bosättningarna är olagliga (Eng)
JP: "USA: s utrikesminister John Kerry kommentar nyligen att de israeliska bosättningarna är "illegala " (en form av rättsstridighet) är inget nytt. Så är läget för utrikesdepartementet och det internationella samfundet. Kerrys anmärkning bygger på FN: s generalförsamlings resolutioner, som i sin tur grundar sig på beslut av Internationella kommittén för Röda korset, den officiella " väktaren " från den fjärde Genèvekonventionen (1949 ) ( FGC ). Det finns naturligtvis ingenting i konventionen som nämner Israel eller bosättningar, men ICRC bestämmer godtyckligt och ensidigt att konventionen, särskilt artikel 49, som behandlar status på områden som ockuperats i en konflikt, gäller vad de kallar "ockuperade palestinska territoriet, " Judeen, Samarien, Gaza och östra Jerusalem eller " Västbanken. " ICRC ignorerar den grundläggande frågan om huruvida konventionen är tillämplig på alla, eftersom Israel inte erövrade områden som rättmätigt tillhörde ett annat land. Egypten och Jordanien erövrade delar av vad som kallades mandatet Palestina 1948. Deras styre var aldrig erkänt av det internationella samfundet och de använde dessa områden för att utföra terrorism. Egypten bifogades aldrig Gazaremsan och Jordanien avstod alla anspråk för cirka 30 år sedan..."

Förhandlingarna om historiens största frihandelsavtal har gått in på runda två. Enligt vissa beräkningar kan borttagandet av dubbelregleringar i de två världsdelarna leda till att 400.000 nya jobb skapas (Di) >>

Boken SYNEN av David Wilkersson: Sid 20:
" Bered dig att få höra talas om världsomfattande handelsavtal som blir övervakade av en internationell kommité med stora befogenheter. Stränga riktlinjer kommer att dras upp för den internationella handeln, framtvingad av stormakternas intressen, kommer en "världsmarknad" till stånd. För att uttrycka det enkelt vi blir snart vittnen till hur en världsvid handelspolicy utvecklas. övervakad av en supersekreterare utrustad med utomordentliga maktbefogenheter av alla länder som bedriver internationell handel."

Ohlins: Det här avtalet innebär ett stort steg mot profetians uppfyllelse.

Stefan Gustavsson: Kristus är inte en tanke
"Hammars position är också inkonsekvent. Samtidigt som Kristus är en tankekonstruktion så hävdar Hammar att den bygger på en erfarenhet av "gudsnärvaro, inkarnation". Men om Kristus är en tankekonstruktion, så är väl gudsnärvaron det också? Hur vet Hammar att de första kristna hade en sådan erfarenhet? Jo, genom att denna historiska verklighet återspeglas i deras berättelse. Precis som uppväckandet av änkans son. Vi människor finns i samma verklighet och vi har en gemensam historia som mänsklighet. Därmed har vi tillgång till referensramar som öppnar för en meningsfull diskussion om bättre eller sämre tolkningar av verkligheten och historien."

Kallades ”judesvin” efter minnesceremoni
”Först talade han under en manifestation i Göteborg till minne av Kristallnattens offer. Och på vägen därifrån stoppades han av ett gäng som kallade honom för "judesvin".
Ohlins: Det är så hemskt att sådant händer i Göteborg och Sverige! Man kan inte låta bli att undra över hur stort ansvar vissa svenska media har för detta, med den ofta snedvridna och israelfientliga bilden som de ger.

Läs inte in Maria i allt
"Björn Fjärstedt skriver i Dagen den 1 november om Maria, Jesu mor. I slutet av artikeln kan man läsa följande: ”Protestanter har haft svårt med Uppenbarelsebokens krypterade språk, men att det är hon, Gudaföderskan, som avses i 12:e kapitlet är svårt att bortse från”. Nej, det är inte självklart att det är Maria som åsyftas i det sammanhanget. Skrift ska förklara skrift är den gyllene tolkningsmodellen och vi kan använda den här. I Uppenbarelseboken 12:1 läser vi: ”Och ett stort tecken syntes på himlen, en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud”...Nämnas kan också den kommentar som finns i Studie-Bibeln till denna vers i Uppenbarelseboken: ”Många uttolkare menar att kvinnan är en bild av Israel. De tolv stjärnorna är i så fall en bild av de tolv patriarkerna eller stammarna. Jämför Josefs dröm i 1 Mosebok 37:9. Barnet hon föder (v.2) är uppenbarligen Kristus (v.5), och det var från Israels folk han kom”. Att sedan katoliker gärna läser in Maria i olika sammanhang, ja, det är en annan sak." (Holger Nilsson)

Israelnyheter: Iran fortsätter anrika uran
"Iran har under dess nya "moderata" presidents första månader fortsatt att anrika uran som tidigare säger chefen för IAEA Yukiya Amano. "Inga radikala förändringar har rapporterats till mig" säger Amano...Gold förklarar att redan om Iran får fortsätta att anrika uran till 3,5 procent räcker det till för att landet skall kunna producera kärnvapen. Han påminner också om att FN:s säkerhetsråd antagit sex resolutioner under kapitel VII som kräver att Iran upphör med urananrikningen. Kapitel VII betyder att resolutionerna är bindande och betraktas som internationell lag."

15/11

SJUNKHÅL HOTAR HEM I SÖDRA CHICAGO

En gigantisk ismassa har brutits loss från Antarktis. Vill det sig illa kan isberget, drygt hälften så stort som Öland, komma att utgöra en fara för handelsfartyg som rör sig i vattnen norr om den istäckta kontinenten.(DN) >>

POLIOUTBROTTET I SYRIEN HOTAR VÄRLDEN

Luk 21:11 och det skall bliva stora jordbävningar, så ock hungersnöd och farsoter på den ena orten efter den andra, och skräcksyner skola visa sig och stora tecken på himmelen. (1917)

UTVECKLINGEN GÅR SNABBT MOT UPP 13

14/11

ISRAEL BÖJER SIG FÖR USAS PÅTRYCKNINGAR

NY PASTOR BRIAN NEWS (Svenska - Pdf)

Pastor Brian: Västvärlden som en gång var Israel stöd, vänder nu ryggen åt den judiska nationen. Detta är den sista bastionen av stöd så när amerikanerna vänder ryggen åt Israel, då kommer hela världen att vara emot Hans (Guds) folk. Kom ihåg, vi är kallade att be för det judiska folket och deras frälsning. Dessa saker måste hända för att Kristus skall komma tillbaka.

Framgångsteologin är fattig
"Framgångsteologin är inte vägen framåt för kyrkan, det är en återvändsgränd som leder bort från trons centrum: Kristus och hans kors. ...Jag var tvärsäker på att jag funnit sanningen – tills jag började studera Nya testamentet på grundspråket. Då förstod jag att det jag blivit lärd och lärt ut faktiskt inte oförfalskats har dragits ut ur Guds ord – som jag trodde – utan tvärtom var ett resultat av att man läst in främmande tankar i skriften. Upptäckten skakade mig i grunden och det tog över sex år av heltidsstudier och forskning för att komma ur framgångs­evangeliets träskmarker till en utsiktspunkt där jag kan skåda något av Kristi outgrundliga rike­dom. Kristuscentrerad, korsformad och bibelgrundad teologi fick mig att inse framgångsteologins fattigdom på framför allt fyra områden. Framgångsteologin är fattig för att den leder till en människocentrerad tro där Gud i praktiken blir reducerad till ett opersonligt system av andliga lagar som man använder för att förverkliga sig själv – jagets strävan efter makt, hälsa och rikedom. ...Det är en klipp-och-klistra teologi där bibelverser rycks ur sitt sammanhang samtidigt som man blundar för de skriftställen som motsäger det man vill tro är sant. I rikedomsundervisningen drar man från Gamla testamentet utan att lyssna till vad Jesus och resten av Nya testamentet verkligen säger om pengar och girighet..." (Mikael Stenhammar)

13/11

RÖSTER HÖJS FÖR ETT ISRAELISKT ANFALL PÅ IRAN

Kan det vara något sådant som kommer att få hela världen (FN) emot Israel och pressa fram ett falskt fredsförbund?

VATIKANEN PÅSTÅR ATT MAN FUNNIT PETRUS BEN

Det finns inga belägg för att Petrus någonsin var i Rom så något måste man ju hitta på. Katolska kyrkan lär ju som bekant att Påven är Petri efterträdare som har fått himmelrikets nycklar att förvalta.

SUNNI - SHIA BRÅKET STÖRSTA HOTET MOT VÄRLDSFRED

Det står inget i Bibeln om Maria som Guds moder
"Om Oas inte har en dold agenda varför ska det då vara så svårt att få svar på dessa frågor? Det hänvisas i svaret till kyrkomötet i Efesos 431 för att påvisa Jesu Kristi jungfrufödsel fastän det inte är det mina frågor handlar om. Dock var det i Efesos 431 som bruket att dyrka Maria som Guds moder blev en dogm vilket ju inte stämmer med Bibelns Maria som Herrens ödmjuka tjänarinna och Jesu Kristi jordiska mor, inte Faderns mor! Det står ingenstans i Guds ord om Maria som Guds moder. Vidare var ju kyrkomötena i Efesos inte några fromma tillställningar precis. De präglades av rå maktkamp och rivalitet. Vid kyrkomötet i Efesos 449 misshandlades biskop Flavian till döds av biskop Leos prästerskap. Leo utnämnde sedan sig själv till Kristi ställföreträdare på jorden. Kyrkomöten i all ära men det är bättre att vända sig till de urkristna källorna i Guds ord." (Mats Olofsson)

Är det dags för ett läroämbete i pingst?
Någon kanske nu
menar att detta borde vara en fråga för det läroämbete som somliga har efterfrågat. Jag tror dock inte att vi är i behov av ett gemensamt läroämbete som ska bestämma i teologiska frågor, jag tror nämligen att vi tillsammans är detta läroämbete. Men bara så länge som vi träffas och samtalar kring teologiska frågor. Pingströrelsen behöver alltså ett gemensamt och offentligt teologiskt forum där vi kan lyssna på olika perspektiv, samtala i en god ton och studera Bibeln tillsammans, en mötesplats dit alla ska vara välkomna, inte bara pastorer. Att diskutera denna och liknande frågor handlar inte om att bli liberal eller börja öppna upp för allt möjligt, utan det handlar om att samtala om hur vi på bästa sätt ska tillämpa Guds ord i en ny tid. Varför inte använda våra gemensamma offentliga sommarkonferenser för att samtala kring detta? Som en högst välkommen bonus kanske vi då kommer att upptäcka att vi var och en får ett större intresse för Bibeln och mer aktivt börjar studera Guds ord. (Christian Mölk)

12/11

KINA KAN SÄNKA HELA VÄRLDSEKONOMIN I ETT EKONOMISKT HARMAGEDON

Väckelsesignal eller avfall?
"Olof Djurfeldt vars ledare jag läste som daglig spis under mina tonår och uppskattade på grund av sin bibliska förankring, talar om att man ser sig tvungen att öppna för medlemskap även utan bibliskt dop på grund av "ekumeniska skäl", det vill säga ekumeniken har blivit överordnat Guds ord. Ordet "ekumenik" kommer av grekiskans oikoumene, det vill säga den bebodda delen av jorden och i det här sammanhanget den del i Jesu bön om enhet som mynnar ut i prognosen att "världen" ska tro. Här har man gjort en logisk kullerbytta. Att hela världen ska tro är inte medlet men väl målet och resultatet av att Jesu bön om enhet går i fullbordan, en enhet som visar sig i att de ord (naturligtvis också i dopfrågan) som Jesus gav åt lärjungarna, de orden har de gett vidare. Här finns en enhet på lärans område som till syvende och sist går tillbaka till Jesus själv. Så också på gärningarnas, bönhörelsens och kärlekslivets område. Det är när denna enhet med Fadern och Sonen bli synlig som lärjungarna kommer att väcka tro i världen." (Samuel Svensson)

Döpte de sig baptistiskt i onödan?
"I min ungdom följde jag mina föräldrar till en sommarkonferens i södra lappland. I konferensen praktiserades vuxendopet som skedde i en mycket kall fjällsjö, där pastorn och dopkandidaterna vadade ut och dopet genomfördes. Sannolikt hade dopkandidaterna blivit barnbegjutna tidigare, men de valde att låta sig döpas för att visa sitt beslut och sin vilja att följa Jesus. Var detta fel? Och har (om man nu ska tro dem som har den nya synen på dop och församlingsgemenskap) alla som åren igenom döpts till Kristus trots sin barnbegjutning gjort detta alldeles i onödan? Och har den kamp som baptister och för den del pingstvänner kämpat, förkunnat och trott på i dopfrågan varit alldeles onödig. De som i tro på att det baptistiska dopet varit och är förenligt med vad man kan läsa i Guds ord, fängslades för denna övertygelse var den kampen helt onödig?" (Nils G Wiklund)

Förändrad syn på medlemskap är förändrad syn på dopet
"Pingströrelsen brottas redan med så många problem, och genom ingrepp av ovan nämnt slag så skaffar vi oss själva ännu fler. Låt oss slippa det." (Robert Granat)

Pånyttfödelsen sker inte i dopet

Lyssna in Bibeln om dopet
"Tre frågor uppstår: 1) Försöker man med kejsarsnitt förlösa foster som inte kommit fram till födsel? 2) Är det rädslan för sjunkande medlemskap som är alternativet till ändrad doppraxis? 3) Är det en våg av den allmänna liberaliseringen ifråga om teologin?"

Klimatforskare: ”Vi kommer att få ser mer av sådana här händelser”
"Haiyan har skördat tusentals liv i Filippinerna. Samtidigt har den nyckfulla tyfonen, som sedan i natt ändrat riktning och är på väg mot norra Vietnam, åter satt fokus på det globala klimatet. ...Richard Klein är på väg till Warszawa i Polen för att delta i kommande veckas klimatmöte där världens länder ska diskutera de avgörande stegen mot ett nytt klimatavtal. Och sedan tidigare har just FN:s klimatpanel rapporterat att många länder nu måste börja förbereda sig på att hantera fler svåra klimatkatastrofer. Det handlar exempelvis om skyfall, värmeböljor, torka och tyfoner."

Matt 24:7 Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar [seismos (grek) - jordbävning, storm] på den ena platsen efter den andra.

Paul Widén: Carl ”lite märkligt” Bildt
"I klartext: en diktatur vars ledare drivs av apokalyptiska vanföreställningar och som öppet förespråkar förintelsen av staten Israel ser ut att efter mer än 10 års fruktlösa förhandlingar med världssamfundet nu vara mycket nära en överenskommelse som gör det möjligt för landet att obehindrat fortsätta utvecklingen av kärnvapen. Israels premiärminister fördömer detta i nästan desperata ordalag. Sveriges utrikesminister tycker att det är ”lite märkligt. Det är inte första gången som Bildt tycker att kroknäsorna i Jerusalem beter sig lite märkligt. Vi minns till exempel hur han efter terroristorganisationen Hamas valseger i de palestinska parlamentsvalet 2006 tyckte att det var ”lite märkligt” att han och hans kollegor från EU, efter påtryckningar från Israel, var förhindrade från att träffa representanter för sagda terroristorganisation. Bildts spelade förvåning har alltså en förmåga att spela i händerna på organisationer och regimer vars främsta mål och själva existentiella syfte är att döda så många judar som möjligt. Lite märkligt, eller hur?”

9-11/11

NY! PASTOR BRIAN NEWS (översatt till svenska Pdf)

Pastor Brian: "USA kommer att lägga fram en plan som båda sidor måste acceptera i januari. Den kommer att ha en tidsplan för genomförandet. Vi kommer att vara här för att redovisa planen och hur den kan uppfylla profetian. De händelser som vi ser varje dag är bara bevis på att vi är en speciell generation som Gud har valt. Jag vill titta på tre olika teman i profetian. Skriften delar profetian i tre divisioner som är Israel, kyrkan och hedningarna..."

OHLINS: Ni som varit på våra möten känner igen det här som vi varnat för. Ett interrimavtal är pågång som till punkt och pricka kommer att uppfylla profetiorna. Nästa möte med Parousia Mission som hålls söndag 15 Dec Kl 14:00 (Se ovan) kommer en profetisk uppdatering.

"Vi får aldrig glömma kristallnatten". Det var budskapet när Ung vänster manifesterade på ett regnigt Rinkeby torg på lördagskvällen. Flera intresserade stannade upp och pratade med bland annat Shayan Bukhari, ordförande i Ung vänster Hässelby/Vällingby. >>

Lisa Abramovicz: En halv sanning är också en lögn
Det som bekymrar mig är inte att Israel kritiseras. Det är den uppenbara slagsida och självklara illvilja som kritiken kännetecknas av som är obehaglig. Media agerar polis, åklagare och domare utan att låta den anklagade komma till tals. Titeln på ledarskribenten Hanne Kjöllers bok En halv sanning är också en lögn är talande även i denna kontext. (Lisa Abramovicz)

USA:s misslyckade inblandning i konflikten
"Fredsförhandlingarna mellan Israel och palestinierna verkar inte gå bra. Egentligen är det inget någon borde vara förvånad över, det var USA som mer eller mindre tvingade parterna till förhandlingar utan att det fanns några verkliga möjligheter till resultat. Bara det att palestinierna har två skilda regeringar, Fatahdominerade västbanken och Hamasstyrda Gaza visar att en förhandlingslösning för tillfället är omöjlig.Även om Abbas skulle komma överens om något med Israel skulle Hamas i Gaza inte acceptera det. USA:s utrikesminister Kerry har nu i ett par dagar turvis träffat palestiniernas ledare Abbas och Israels premiärminister Netanyahu för att försöka föra förhandlingarna framåt eller kanske för att försöka förhindra att förhandlingarna avbryts."

Hillsong får inte vara kvar på anrika Nalen
"Efter två och ett halvt år i anrika Nalens lokaler i centrala Stockholm måste församlingen Hillsong flytta. Beskedet kommer sedan en radioreporter konfronterat Nalens VD med uppgift om att pastor Andreas Nielsen inte viger samkönade par och är emot abort."

Ohlins: Oavsett vad man tycker om församlingen Hillsong, är det som sker här upprörande om uppgifterna stämmer. I Sverige talas det stort om yttrandefrihet och tolerans men den gäller bara om du har samma åsikt som htbq-lobbyisterna som tycks avgöra vad som är politiskt korrekt, inte sällan drivna av hat och förakt mot dem som har andra åsikter än deras egna. Hos dem lyser verkligen tolerans och yttrande- och åsiktsfrihet med sin frånvaro.

S-E Nilsson om strandade delfiner på livetsordskusten
"Just glömma är ett nyckelord här. Jag var med i Livets Ord i dess början, mest av två anledningar, resten av släkten var med och många andra brinnande kristna var med. Det var med chock och förfäran jag långt efter mitt utträde upptäckte att andra som lämnade sammanhanget fick troskriser och psykiska/sociala problem. Jag konstaterade att det var sådana som inte likt mig själv hade en gedigen bas av egen troserfarenhet och teologi som fick problem. De hade nämligen köpt Ulfs bibeltolkning rakt av istället för att bit för bit integrera det som var bra i det han sa med det som de redan hade. De hade därför glömt vad de en gång haft, vad det var som en gång burit dem och glatt dem! Det här är den överlägset viktigaste biten i det som ännu plågar så många och som fortfarande berövar dem deras frimodighet. Samma sak kommer nu att hända igen! ...Redan på nyåret 2009 avslöjade Ulf Ekman tydligt att det finns en agenda. Jag påtalade detta i en stor artikel i Dagen. Tidningen hade inte tagit in artikeln om de inte tyckte att jag hade fog för min varning. Ulf sa så här apropå den opposition som gjort sig hörd mot hans närmande till Katolska kyrkan:..."
Livets ords paradigmskifte Del 1 & Del 2
Bibelfokus: Ulf Ekmans katolska trosbekännelse

RÄKNA MED ETT LADDAT MELLANÖSTERN LAGOM TILL HARMAGEDON OCH HERRENS DAG

2 Pet 3:3 Framför allt skall ni veta, att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er 4 och frågar: "Hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse." 5 De som påstår detta bortser från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten, i kraft av Guds ord. 6 I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. 7 Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga skall dömas och bli fördömda. 8 Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag. 9 Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig. 10 Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då skall himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till.

8/11

RUNES HÖRNA: KOMETEN ISON ETT TECKEN FRÅN GUD?

DET POLITISKA SPELET FORTSÄTTER

Pastor Berndt Isaksson (6 nov): "Vad menar Jens Garnfeldt med "väckelse"? "Jens Garnfeldt har ikväll predikat om  omvändelse och folkväckelse. Men observera!!! När han visionerar om den kommande väckelsen så beskriver han hur han ska fylla stora nationalarenor i detta land med folk. DET är vad han menar med väckelse. Megamöten i megaarenor där städer tapetseras med affischer om massmötena. Och väckelse är för Jens Garnfeldt "megapredikanter" som upphöjs som största tänkbara idoler och stjärnor som drar skaror till sina massmöten. Ikvällens möte erbjöds en "smörjelse" för att bli en sådan "menagpredikant" som drar folkmassor. Är man inte beredd att bli en sådan megapredikant skulle man inte heller komma fram och ta emot "smörjelsen att dra skarorna". Var i Bibeln det talas om en sådan särskild smörjelse tillkännagav han dock inte. Jens Garnfeldt skulle säkert kunna bli ett redskap i Guds hand, men då behöver han omvända sig från det som kommit att kallas framgångsteologin och holy drunkness. Han behöver tydligt och med kraft ta avstånd från sådana förkunnare som han under dessa veckor i Älmhult berömt och prisat - amerikanska framgångsteologer och deras hädiska förkunnelse och skamliga manipulerande av människor för att få deras pengar. Sånt "måste" Jens Garnfeldt ta avstånd ifrån, men det lär han förmodligen inte göra. Innan Jens gör det har vi ingen anledning att bejaka det han kallar folkväckelse. Vi behöver i sanning en folkväckelse, men inte en rörelse av "megapredikanter" som kan göra sig själva ett namn i egna personliga "ministrys". Det är inte min uppfattning av vad sann biblisk väckelse kännetecknas av."

MER OM VISUALISERING

"...Låt oss påminna oss ännu en gång om den ockulta inställningen till hela detta tillvägagångsättet med det magiska bruket av föreställningsförmågan. Tidigare fick vi veta att Alice Baileys “inre guide”, den den upphöjde mästaren Djwal Khul, skrev genom henne: “Ledtrådentill allt detta esoteriska verk som anbefallts av Shambhala finns i utvecklingen av konsten att visualisera “. 1 En av de främsta orsakerna till att ockultister vill utveckla förmågan och kraften i sin föreställningsförmåga, är att de ska kunna utverka extraordinära förändringar i sina liv, i andras liv och i deras omständigheter runt omkring dem genom kraftfull visualisering av den önskade förändringen. I dess kristna uttrycksform har denna teknik blivit känd under olika namn som “möjlighetstänkande”, “att be med skapande fantasi” eller “havande bön”. Det första av våra “kristna” exempel på denna teknik är den koreanske pastorn Dr. Paul Yonggi Cho. I sin bok “Den fjärde dimensionen: Nyckeln till att få din tro att verka för ett framgångsrikt liv “, framlägger Dr. Cho en doktrin om ekonomiskt välstånd genom användandet av “tanke-kraft”, som varje ockultist entusiastiskt skulle bejaka. Han är pastor i Full Gospel Central Church inom Pentecostal Assemblies of God i Seoul i Korea, som har mer än en halv miljon medlemmar. Dr. Cho är mycket uppskattad av många i västvärlden p.g.a. församlingens storlek och i synnerhet för att han har blivit en symbol för den karismatiska rörelsens ideal om “förnyelse” och väckelse i församlingen. I pingst-karismatiska kretsar är det bannlyst att tala illa om denne koreanske ledare som framställs som en förebild av en “smord och Andefylld tjänst”. Men en enkel genomläsning av hans böcker avslöjar en teologi som har “rivits ut” från viss grundläggande undervisning, som har sitt ursprung i den nya gnosticismen..."

7/11

KAMPEN OM JERUSALEM FORTSÄTTER

Ännu ett steg mot Rom - accepterar varandras dop
Lighthouse Trail 4 februari 2013: Ännu ett stort steg mot en världsekumenisk religion (som en dag kommer att dyrka den falske Kristus känd som anti-Kristus) som Bibeln säger kommer före Jesu Kristi återkomst... "Ledare som representerar den romersk-katolska kyrkan och vissa amerikanska protestantiska samfund har undertecknat ett avtal i Texas att erkänna varandras dop. Efter cirka sex år av dialog undertecknade USA:s katolska biskopskonferens, den reformerta kyrkan i Amerika, Presbyterian Church (USA), den kristna reformerta kyrkan i Nordamerika, och Förenade Kristi kyrka ett dokument som erkänner varandras liturgiska dop. De fem valörer undertecknade "gemensam överenskommelse om ömsesidigt erkännande av dopet," bekräftade dop avtalet på tisdag kväll på en böngudstjänst som hölls på St Marys Cathedral i Austin. (Michael Gryboski, Christian Post) ...Kommentar från Förstå Times: Vägen mot återförening med Rom blir mer och mer uppenbart för dem som kan se den kommande One World Religion med säte i Rom. Tyvärr, medan detta sker, det finns färre som är villiga att påpeka detta tecken på den sista tiden och varna fåren. Till exempel de som följer ledare, många av dem som följer Purpose Driven modellen främjas av att Rick Warren, hävdar att "det är bättre att vara känd för vad du är för än vad du är emot." På så stänger de sina ögon för de tecken som avslöjar Bibelns profetior pågår och bli en del av bedrägeri som pågår."

Ohlins: I dagarna har vi kunnat läsa om att Niklas Piensosho i Filadelfia Stockholm och Urban Rinbäck i Smyrna Göteborg driver frågan att acceptera (späd)barndopet. Vi ska inte låta oss luras att tro att detta är ett "litet" svenskt fenomen. Nej, det här är ett steg ytterligare i ekumenikens riktning mot en världskyrka som Lighthouse Trail alltså skrev om redan i början av året. Eller skulle det vara en tillfällighet att det kommer upp på agendan nu?? Tro det den som vill.

Nu smulas klassisk pingstteologi sönder
"När Pelle Hörnmark återupprepar idén om att alla församlingar får tolka medlemskapet som de vill undrar man vad han menar. Under de första 75 åren, efter mycken bön, fasta och ingående studier, antog pingströrelsen en serie trossanningar som man solidariskt delade med varandra. Så var det också och på biblisk tid. Man vakade över den lära som hade överlämnats till församlingarna. Någon självständighet för eget experimenterande fanns inte. Kampropen har alltså tystnat. Teologin har spätts ut med människotankar och medlemmarna lever i en sorts läromässig likgiltighet som är skrämmande. Och de pastorer och ledare som nu ägnar sig åt att smula sönder den klassiska pingstteologin, kommer i framtiden att få bära ansvaret för den kommande utvecklingen." (Nils-Olov Nilsson, missionär och teolog)

Inget stöd för barndop i Nya testamentet
"Omskakad, nästan lite chockad, tog jag del av nyheten att det finns pingstpastorer och pingstförsamlingar som erkänner barndopet som ett giltigt dop, och tycker andra ska göra likadant! Jag upplever detta som ett svek emot klassisk pingstteologi. Ett svek mot de baptistpionjärer som satt i fängelse och fick utstå förföljelse och lidande för sin övertygelse att troendedopet är det enda sanna dopet. Men först och främst ett svek mot Nya testamentets doplära. ...För några år sedan mötte jag en kyrkoherde i Svenska kyrkan som sa till mig att det är ni pingstvänner och baptisterna som har det rätta dopet. Han sa vidare att han inte tror på barndopet utan att det endast är ett arv från en katolsk tradition. Är inte världen upp och ner när en präst anser barndopet obibliskt medan det finns pingstpastorer som vill ge det sitt fulla erkännande?" (Björn Magnusson, pingstpastor, Storfors

Dan Salomonsson: Sanningen och förhandlingarna
"Grundfrågan i all teologi bör vara: "Vad säger Bibeln?". Texternas församlingar består av människor som medvetet låtit döpa sig. Med urkristendomen som ideal blir frågan teologiskt okomplicerad. Församlingen består av människor som kommit till tro på Jesus och i lydnad för Ordet medvetet låtit döpa sig. Gemenskapen däremot är självklart till för alla döpta eller odöpta oavsett åsikter, social position eller ålder. ...Om inte dopet är porten in i församlingen vem ska då bedöma om någon är tillräckligt aktivt troende eller levande i sitt dop?  Det enda objektiva är att fastställa dopsynen och låta den avgöra vem som tillhör församlingen. Alla andra kriterier blir farligt påverkbara och flytande. Det har etablerats en märklig praxis att rösta demokratiskt i teologiska frågor. Den politikstyrda kyrkan bestämmer sig för att i strid med bibeltexterna viga samkönade par. Och nu verkar frikyrkorna beredda att rösta om församlingen ska bestå av döpta eller inte. Är nästa fråga på den demokratiska dagordningen att rösta om Jesus får komma tillbaka? Läran och teologin kan aldrig handla om majoritetsbeslut i ett församlingsmöte. Praktiserad lära handlar om övertygelse utifrån Skriften..."

En tredje väg i dopfrågan
"Håll fast vid den baptistiska församlingens övertygelse om troendedopet som det bibliska dopet, samtidigt som vi av respekt för individens personliga övertygelse och ödmjukhet i denna tolkningsfråga också kan välkomna dem som endast är döpta som spädbarn." (Daniel Norburg pastor i EFK)

Evangeliets innersta kärna borta
"Centrumet för vår misstro är att Sofia Camnerin tar avstånd från den absolut omistliga kärnan i kristen tro. Och Equmeniakyrkans ledning står bakom denna uppluckring av klassisk kristen väckelsetro. Det skriver företrädare för Nätvärket för klassisk baptism och kristen tro. ...Vi vill inte åt Sofia Camnerin. Hon imponerar på många sätt och utklassar oss såväl med akademisk höjd som medmänsklighet. Vi är enkla, relativt olärda män som ändå hävdar vår rätt att protestera när en kyrkoledare tolkar den kristna tron, särskilt försoningen, mer utifrån allmänmänskliga relationer och inte främst med Bibelns egna ord. ...Vad betyder ordet frälsning, som får ett märkligt släktskap med framgångsteologin när konsekvenserna främst ska lösas in här och nu i form av fred, frihet, tolerans, miljömål och mänskliga rättigheter? Fast det inte alls var så Jesus sa. Missionsuppdraget blir religionsdialog och försök till ömsesidig samsyn mellan religioner. Fast det var inte så Jesus sa. Tro blir tvivel och tvivel blir norm. Detta är det större mönster vi ser. Tonläget, dialogen och relativismen blir själva religionen. Alla kan ha lika rätt utom den som tror direkt på Ordet. Allt suddas till, ses som mänskliga tolkningar, allt är förhandlingsbart. Evangeliets erbjudande blir till slut helt obegripligt. Vad ska jag ta ställning till och varför? När nu hela Equmenia­kyrkans ledning, gamla Baptistsamfundets ledare liksom höga teologer och ledare samfällt och enigt står upp för otydligheten och uppluckringen av klassisk kristen väckelsetro så är det nödvändigt att inse att en avgörande gräns har passerats. Ingen, nej ingen av dessa kyrko­ledare markerar ens revir för evangeliets innersta kärna. Vi vill inte splittring. Andligt inbördeskrig och meningslösa oändliga diskussioner är förödande, men frågan är om glappen blivit för stora och allvarliga för att överbrygga... " (Nätverket för klassisk baptism och kristen tro)

Så det är detta som är samfundets teologi?
"Hur ska en frimodigt vittnande och evangeliserande kyrka kunna byggas på maskäten liberal teologi? Ett tal om Jesus som tömts på sin kärna – korset. Det var kraften i förkunnelsen om Kristi kors som fick ett hedniskt Romarrike att falla sönder. Samma budskap räddade Sverige från moralisk undergång på 1800-talet. Ledaren för en kyrka i Kina som växt från en liten husförsamling på 1970-talet till cirka 10 000 medlemmar sa till mig: Vi vill inte ha något att göra med liberal teologi. Den frigör ingen! Vad kan vi som litar på Jesu ord och apostlarnas vittnesbörd göra? Ett tips. Den Equmenia-SAM-församling som jag är med i ordnade nyligen tillsammans med en annan Equmeniaförsamling tio dagars bibelskola. Bibelförankrade teologer stärkte vår tro på att det finns starka skäl att lita på Bibelns ord. Under bön och ivrigt studium av Guds ord måste vi utrusta oss att gå emot otrons ande!" (Eskil Albertsson, F d missionsföreståndare i Svenska alliansmissionen)

”Guds ords omtolkare” mer rättvisande titel?
"När präster vigts för sin uppgift så får de titeln VDM, Verbi Divini Minister, vilket betyder ”Guds Ords tjänare” eller förvaltare. Med tanke på förvirringen och debatten efter ärkebiskopsvalet, liksom om Equmeniakyrkans liberala teologi vill jag föreslå ett par varianter för dem som vill vara ärliga. Det verkar inom ledarskiktet i Svenska kyrkan liksom i det nya samfundet finnas en hel del som hellre borde kalla sig VDK, Verbi Divini Kommentator, eller VDR, Verbi Divini Recensent, eller kanske VDO, Verbi Divini Omtolkare." (Thomas Carlson, Bankeryd)

Abbas: Israel är ockuperat palestinskt territorium
""Alla våra heliga platser är fortfarande ockuperade och vi har ännu inte befriat en tum av Palestinas land. Hela Palestina är ockuperat - Gaza är ockuperat, västbanken är ockuperat, landet från 1948 (dagens Israel) är ockuperat och Jerusalem är ockuperat". Citatet ifall det finns sådana som tror att Abbas förändrats sedan PLO skrev sina stadgar."
Ohlins: Abbas sprider lögner och vill utplåna Israel. I Arafats och PLO:s fotspår, alltså. Fredssamtal från palestiniernas sida är därmed "ett spel för galleriet".

6/11


Vi vill bestämt varna för det som Stanley Sjöberg försvarar angående Yonggi Cho och Robert Shuller: "Den fjärde dimensionen" - hämtad från buddhismen - visualisering, positivt tänkande mm ska inte blandas med kristen tro eller biblisk undervisning. Det är beklagligt när en som kallas pastor saknar urskiljning och även saknar ödmjukhet att ta till sig varningar från dem som har erfarenhet av den ockulta andligheten, new age, och som har blivit befriade av Jesus Kristus och därmed fått andlig klarsyn. Yonggi Cho gör på samma sätt som RKK en gång i tiden, nämligen hämtade läror och begrepp från de gamla mysteriereligionerna och Babylon. Än idag tillber därför katoliker statyer, likdelar, avlidna människor och presenterar moder-son-kulten med en annan Jesus än Bibelns och tillber "himlens drottning", som Gud har förbjudit. Dessvärre döljer ledarna detta vid lämpliga tillfällen då man istället vill framstå som vilken kyrka som helst och många kristna ledare är duperade och sväljer "betet".

INVANDRARHATET SOM KOMMER ATT DRABBA JUDARNA ?

Han har ryskt pass. Han talar ryska perfekt. Hans morfar och farfar slogs i Röda armén i andra världskriget. – Men det spelar ingen roll. I Moskva är jag en svartskalle, säger Ruslan Kabanitjbekov, 34-årig bilmekaniker från Bisjkek i Kirgizistan. Han flyttade till Moskva för tio år sedan och har livnärt sig som bilmekaniker, byggjobbare och taxichaufför. För några år sedan blev han rysk medborgare.

Jer 16:14 Se, dagar skall komma, säger HERREN, då man inte mer skall säga: "Så sant HERREN lever, han som förde Israels barn upp ur Egyptens land", 15 utan: "Så sant HERREN lever, han som förde Israels barn ut ur landet i norr och ur alla andra länder, dit han hade drivit bort dem." Ty jag skall föra dem tillbaka till deras land, det som jag gav åt deras fäder. 16 Se, jag skall sända bud efter många fiskare, säger HERREN, och de skall fiska upp dem. Sedan skall jag sända bud efter många jägare, och de skall fånga dem på alla berg och alla höjder och i alla bergsskrevor.

5/11

THE TRUMPET NEWS (Pdf)

Stefan Gustavsson: Vilseledande resonemang
” I kyrkans historia har man formulerat den latinska satsen "Abusus non tollit usum", som betyder: "Missbruket upphäver inte (det rätta) bruket". Om jungfrumotivet har missbrukats i kyrkans historia måste det påtalas, men det finns ingen anledning att utifrån senare missbruk ifrågasätta den ursprungliga händelsen.”

”Barndopet är inte giltigt”
” Tigleth Malkey, pingstpastor i Södertäljekyrkan, är själv barndöpt inom Syrisk-ortodoxa kyrkan, och en majoritet av medlemmarna i hans församling kommer från kyrkotraditioner med barndop. Men Malkey, som noga studerat frågan, har en tydlig ståndpunkt. … Av de cirka 100 personer som är medlemmar i Södertäljekyrkan i dag kommer en majoritet från sammanhang som praktiserar barndop, berättar han. Enligt honom har 90 procent av dem som han mött och samtalat med om dessa frågor i kyrkan förstått hållningen och sedan tagit steget att troendedöpas. – Det blir också en markering av var man tillhör. Vi tillhör alla Kristus, men jag tror det är viktigt att man inte har fötterna i två olika kyrkor.– Jag möter det här hela tiden. Det kommer människor som har hållit fast vid sitt barndop och som är med hos oss och kan ta nattvard om de vill och som är aktiva i gemenskapen. Jag tvingar mig inte på någon. Samtidigt är jag tydlig med att det är endast genom tro och sedan dop som man blir medlem." 

Ett spel med höga insatser
Paul Widén: ”Det är ungefär som att säga att man tidigare stängde fönstret för att hålla vinterkylan ute och att erkänna att det mycket riktigt blev varmt inomhus när fönstret var stängt, men att man nu istället har valt att öppna fönstret, i förhoppning om att detta ska hålla vinterkylan ute.”

2-4/11

UTAN URSKILJNING GÅR FÖRSAMLINGEN FEL

1Joh 2:18 Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att Antikrist skall komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit. 19 Från oss har de utgått, men de hörde aldrig till oss. Om de hade hört till oss skulle de ha blivit kvar hos oss. Men detta skedde för att det skulle bli uppenbart att inte alla hör till oss. 20 Ni har en smörjelse från den Helige och känner alla sanningen. 21 Inte har jag skrivit till er därför att ni saknar insikt i sanningen, utan därför att ni känner den och vet att ingen lögn kommer från sanningen. 22 Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen. 23 Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner Sonen har också Fadern. 24 Låt det ni har hört från början förbli i er. Om det som ni har hört från början förblir i er, kommer ni också att förbli i Sonen och i Fadern. 25 Och detta är vad han själv lovade oss, det eviga livet. 26 Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker leda er vilse. 27 Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom, och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom, så som den har lärt er. 28 Ja, kära barn, förbli i honom, så att vi kan vara frimodiga när han uppenbarar sig och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer åter. 29 Om ni vet att han är rättfärdig, då inser ni också att var och en som gör det som är rätt är född av honom.

5 ISRAELISKA SOLDATER SKADADE VID GRÄNSEN MOT GAZA

Israel i misstänkt luftanfall på Syrien (Eng)
Israel Today: Regionala medier rapporterade på torsdagen att Israel låg bakom ett luftanangrepp som fullständigt förstörde en syrisk flygbas längs landets Medelhavskust på natten. Attacken, som enligt uppgift kom från riktning mot havet, tog ut en rysk-gjord ​​"surface-to-air" missil batteri och dess stödjande fordon och anläggningar. Strax innan dess, rapporterade libanesiska medier att en skvadron av israeliska stridsflygplan hade setts flyga längs kusten nära Beirut. Men, dessa rapporter är vanliga i de libanesiska medierna. Attacken skedde i ett område i Syrien som fortfarande är starkt under greppet av diktatorn Bashar Assad. Libanesiska, syriska och andra arabiska medier var säkra på att Israel låg bakom attacken. Israeliska tjänstemän vägrade att kommentera rapporterna. Israel har vid flera tillfällen under det senaste året attackerat känsliga mål i Syrien när de har känt att det utgjorde ett hot mot säkerheten för den judiska staten.

Oas har ingen dold agenda
Berit Simonsson svarar Mats Olofsson: "Oas-rörelsen är inte på väg till Rom, inte heller till Konstantinopel, Wittenberg eller Azusa Street. ...Oasrörelsen har ingen dold agenda, som du misstänker, och det konspiratoriska tänkesätt du ger uttryck för i din insändare, när du skriver att det finns mycket som försiggår bakom kulisserna som vi vanliga kristna inte får reda på – det är ett anmärkningsvärt påstående och ett personligt möte (som jag i mitt förra svar inbjudit dig till) kunde bidragit till att du sluppit skriva så. Också Oasrörelsen och dess ledning består av  – vanliga kristna. Oasrörelsen är en karismatisk förnyelserörelse inom Svenska kyrkan, med en ekumenisk öppenhet. Därmed står den i gemenskap med karismatisk förnyelserörelse i hela kristenheten, och i de sammanhangen finns det ortodoxa, katoliker, anglikaner, lutheraner, frälsningssoldater, pingstvänner med flera. Mellan dessa grupper finns skillnader i tron på många ibland mycket viktiga, punkter. Men där finns också generositet och respekt inför andra kristna. Är man trygg i sin egen tradition är det aldrig farligt att möta en annan."

Ohlins: Berit Simonssons svar är inte alls lugnande. Oaskonferenserna innehåller katolska inslag som inte alls hör hemma i en "förnyelserörelse". Det handlar väl inte om att vara trygg i sin tradition? Det handlar om att vara trygg i sin tro dvs. förankrad i Guds ord/Bibeln, i sanningen! Simonsson försvarar samtidigt katolska benämningen Theotokos, som flitigt används för att upphöja Maria till "himlens drottning" och är grunden för mariatillbedjan (avgudadyrkan). Det är ett dåligt argument för att försvara Jesu gudom, Sonen. Lurar man sig själv eller försöker man lura andra? Eftersom vi alla vet att "enhet" för RKK är lika med att alla böjer sig för påven och Oasrörelsen alltmer välkomnar katolska inslag, krävs det beyudligt tydligare gränser och ståndpunkter för att övertyga om att Oas inte är "på väg till Rom".

1/11

Stefan Swärd: Viktigt att försvara kärnfrågorna
"Den kristna kyrkan är alltid en generation från utplåning. Om vi inte lyckas överföra tron och kristna läran till nästa generation, då finns det inte något kvar. Därför är väckelse och andlig förnyelse i varje generation en livsnödvändighet, men också att man lär sig Bibelns innehåll och förstår grunderna i den kristna tron. Den första kristna kyrkan var konstant utsatt för attack och de svåraste attackerna var de som kom inifrån, från dem som ville omtolka kärnan i kristna tron. En kamp var mot judaiseringen och att lagen som frälsningsväg skulle krypa tillbaka in i den kristna kyrkan. En annan kamp var med gnosticismen, som ville luckra upp den kristna läran. Breven i Nya testamentet är präglade av denna kamp för evangeliets äkthet."

RYSSLANDS PUTIN UTVALD TILL VÄRLDENS MÄKTIGASTE MAN

HES 38:1 HERRENS ord kom till mig. Han sade: 2 "Du människobarn, vänd ditt ansikte mot Gog i Magogs land, mot storfursten över Rosh, Mesek och Tubal, och profetera mot honom 3 och säg: Så säger Herren, HERREN: Se, jag är emot dig Gog, du storfurste över Rosh, Mesek och Tubal. 4 Jag skall föra dig omkring och sätta krokar i dina käftar. Jag skall föra dig ut med hela din här, hästar och ryttare, alla klädda i full rustning, en enorm skara, beväpnade med stora och små sköldar, och alla med svärd i hand. 5 Perser (IRAN) nubier och puteer är med dem, alla med sköld och hjälm, 6 Gomer och alla dess härskaror, Togarmas folk från den yttersta norden och alla dess härar, ja, många folk har du med dig.