Profetiskt: "JUST NU" ARKIV 2010 >> 2011 - 2013 >>

6

0

"Föreningen Parousia Mission är en kristen ideell förening som vill vara en resurs för att sprida evangelium i Sverige. Med evangelium menar vi det som överlämnades till apostlarna från Jesus Kristus för att spridas, bevaras och försvaras. (Mark 16:15)* Läs mer om Parousia Mission HÄR - (Pdf)

Organisationsnr: 802473-0841
Bankgiro: 192-7946

e

Parousia Mission har åter igen bokat Bjurslättsskolans aula söndagen den 3 november Kl 14:00. (OBS! TIDEN) Vi hälsar alla välkomna till det mötet och tackar er som slöt upp senast. Vi öppnar dörrarna ca 14:30 för dem som vill hjälpa till innan mötet.

Carina Järpmyr: "Min väg ut ur New Age"
Elvor & Janne Ohlin: - Undervisning o Predikan - (+ profetisk uppdatering av läget)

Gratis - Parkering: Kör Wieselgrensgatan förbi Wieselgrensplatsen (mot Björlanda) och sväng höger in på Långängen. Ta andra vänster på Konvaljegatan. Parkeingen ligger rakt fram vid Konvaljegatans slut.

Den kommande falska freden i Israel och delningen av landet är profetiskt föreskriven i Guds ord. Avfallet breder ut sig och även det är profetiskt förutsagt i ordet. Det här är ämnen vi talar så lite om ute i församlingarna men vi tycker är viktigt inför avslutningen av denna tidsålder. Herren vill ha ett berett folk inför sin tilkommelse! (Grek: PAROUSIA)

r

OHLINS FUNDERING

Elvor Ohlin: "Med den "bibliska synen på Israel" menar jag inte att vi ska förringa (de s k) palestiniernas situation. Däremot är vi skyldiga att stå för sanning och fakta och välsigna och försvara Israel och judarna mot den massiva antisemitiska och antikristliga propagandan. Det kan vi göra även om vi inte nödvändigtvis håller med Israel i precis allt."

31/10

NÄR VI SER AVTALET SKRIVAS UNDER VET VI ATT SLUTET ÄT NÄRA

VATICAN CITY (CNS) -- Pope Francis gave Palestinian President Mahmoud Abbas a fancy pen as a gift, and Abbas told the pope, "I hope to sign the peace agreement with Israel with this pen."

LIGHTHOUSE TRAIL NEWS

PASTOR BRIAN NEWS (Pdf)

Pastor BrIan: "I sin tid kommer Kristus att komma tillbaka för att återlösa oss och skapelsen helt och fullt. Vi kommer att vara medarvtagare med Kristus i de nya himlarna och den nya jorden. Vi kommer att ha en position högre än änglarna i evighet, men lägre än änglarna i tidsåldern vi lever i nu. Allt i denna världen förbereder oss för nästa stora evenemang i profetian. Vissa av dessa händelser beskrivs i Uppenbarelseboken kapitel 6. Den enorma tryckningen av sedlar kommer att leda till skenande inflation, sjukdomar kommer fortsätta att öka och våld och ondska kommer att fortsätta öka kraftigt under de kommande åren. Dessa är långsamma, bedrägliga händelser i vår värld."

Bibelns Gud går inte att förena med evolutionen
"På torsdagens ledarsida skriver Elisabeth Sandlund att det inte finns någon motsättning mellan att Gud är Skaparen och utvecklingsläran. Jag håller inte med. Här är varför: Evolutionens potentielle gud är en blodtörstig despot som slår ihjäl den svage, medan Bibelns Gud är en kärleksfull Fader som tar hand om den föräldralöse och änkan. I evolutionen byggs livets strukturer successivt upp från Big bangs kaotiska urtillstånd, medan Bibeln beskriver en skapelse lagd under förgängligheten efter en början som mycket god. ...Visst, evolutionsläran går att förena med en skapargud i allmänhet. Men definitivt inte med Bibelns sanne Gud." (Anders Gärdeborn, talesman för föreningen Genesis)

Gud straffar – men erbjuder också nåd
"Genom hela Bibeln går det en längtan efter att Guds straffdom äntligen ska komma, att det äntligen skall bli någon rättvisa, att rollerna äntligen ska bli ombytta. De saktmodiga ska besitta jorden. En höjdpunkt är till exempel Psalm 96 där både himmel, jord, hav och träd jublar i glädje inför Herren som kommer för att döma jorden med rättfärdighet och folken med sin trofasthet. Lika tydligt finns det i Jesu och apostlarnas undervisning. Gud är en straffande Gud över all synd, men också en barmhärtig Fader som erbjuder nåd till syndare. Nåd och sanning, helighet och kärlek – båda ska vara med för att teckna Bibelns Gud." (Mats Jansson)

30/10

ISRAEL KAN BLI DET FÖRSTA KONTANTLÖSA SAMHÄLLET

Hur är Equmeniakyrkans teologi?
"Vi ser med sorg och smärta en väckelsetradition som har tappat den evangeliska tråden. Det skriver företrädare för Nätverket för klassisk baptism och kristen tro i en kritik av Sofia Camnerin, biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan, och hennes teologi. ...Den breda vägens ”allt skall med” är närmast motsatsen till kristet lärjungaskap. Genom valet av ledare och deras bekännelser visar ett samfund sin kurs. I Galaterbrevet 1:6 skriver Paulus, ”Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium”. Är Equmeniakyrkans församlingar beredda att låta ledarskapet präglas av Camnerins obibliska teologi? Om inte vill vi uppmana alla församlingar som trots egen ofullkomlighet vill leva i trofasthet mot Jesu ord, i lärjungaskap och efterföljelse att noga ompröva vilket skeende man är en del av." (Thomas Forslin, Claes-Göran Bergstrand och Lars-Göran Berg, Nätverket för klassisk baptism och kristen tro)

Vill förändra synen på medlemskap
"I Filadelfiaförsamlingen i Stockholm finns nu planer på att inte låta dop eller livsstil vara hinder för medlemskap. Glappet mellan gemenskap och medlemskap ska minskas.
– Det är gemenskapen som är den nytestamentliga församlingen, säger Niklas Piensoho, pastor och föreståndare."
Nyordningar i Filadelfia, Stockholm, del 1
(Mikael Karlendals blogg)
Vad konstituerar en församling?
"Konklusion: Att tala om församlingen utifrån begrepp som uppfattas som allmänna gemenskapsmodeller är säkert grundat i den goda viljan, men inte i Nya Testamentets teologi." (Tommy Dahlman)
Omvändelse och dop är inte lärosatser utan sanning
"Mönsterbilden – planritningen för Guds församling – finner vi i Bibeln och ingen annanstans. Den ska vi följa! Inte ens demokratiska majoritetsbeslut får ges företräde. Omvändelse och dop med församlingsgemenskap är inte lärosatser utan sanning, som har kostat våra föregångare fängelse och till och med död, även i vårt land."

Israel friger fångar – beskjuts med raketer från Gazaremsan
"På måndagsmorgonen besköts Israel med två raketer från Gazaremsan, dagen efter att Israel godkänt att 26 palestinska fångar ska friges.
En av de två raketer som avfyrades mot Israel tidigt på måndagen var på väg mot staden Ashkelon när den sköts ned av raketförsvarssystemet Iron Dome, uppger Israels försvarsstyrkor, IDF. Den andra raketen slog ned i ett obebott område utanför Ashkelon. Det är ännu okänt om den orsakade några skador."

Granater och raketer från Gaza
Israelnyheter: "Igår avfyrades två granater från Gaza mot Israel och tidigt idag sköts två raketer mot Ashkelon. Ingen skadades i attackerna.
Israel svarade med att bomba raketavfyrningsramper i Gaza."

Skallfynd skakar forskarvärlden
"Upptäckten av en skalle som uppges vara 1,8 miljoner år gammal ger stöd för hypotesen att alla tidiga arter av människan egentligen är en och densamma. – Detta har vi förfäktat länge, säger Mats Molén, geovetare och skapelsetroende."

29/10

THE TRUMPET NEWS (Pdf)

När man läser detta så slår det oss att är det inte liknelsen om ogräset och vetet (Mt 13) som nu går i uppfyllelse rakt framför våra ögon. Vi ser en liknande debatt här i sverige. Är Älmhult ifrån Gud eller inte? Ja du måste själv välja vad du följer. >> Jerrry Potter ljudklipp Mp3 >>

Israel släpper palestinska fångar
Ohlins: "Fångar" låter i media som om det vore politiska fångar som äntligen blir fria. I själva verket är det kallsinniga mördare och terrorister som Israel tvingas släppa ut efter påtryckningar i "fredens" namn.

FN:s råd för mänskliga rättigheter och Israel
Israelnyheter: "Rådet skall den 29 oktober behandla Israel och hur de mänskliga rättigheterna respekteras i landet (UPR).Behandlingen borde ha skett redan i våras men eftersom Israel vägrade infinna sig sköts behandlingen upp. Israel bojkottar rådet eftersom Israel särbehandlas i rådet. Israel ensamt behandlas under en speciell permanent punkt på dagordningen medan alla andra  192 stater behandlas tillsammans under en annan punkt. Israel är den enda staten som  inte tillåts  vara med i någon av de fem regionala grupper som förbereder arbetet i rådet och Israel fördöms gång på gång i rådet där de muslimska staterna understödda av andra diktaturstater har stort inflytande.(ca 35% av alla resolutioner som kritiserar en speciell stat har riktats mot Israel.)"

Israel Today: Israel Quietly Feeding Syrian Refugees in Jordan (Eng)
Israel stöder syriska flyktingar i det tysta: "Över en halv miljon flyktingar som flyr Syriens pågående inbördeskriget har strömmat in i norra Jordanien under det senaste året. Nästan hälften av dem lever i ett stort FN-flyktingläger, men resten är beroende av vård från olika frivilligorganisationer, varav minst en från Israel. Bland de organisationer som finansierar och distribuerar fysiska och emotionella stöd till de hundratusentals syrier finns IsraAid, en israelisk humanitär grupp med många års erfarenhet i Afrika och andra regioner. I Jordanien köper gruppen stora säckar och sätter ihop viktiga varor som skickas ut till syriska flyktingar dagligen. Men, de måste göra det diskret. Både IsraAid och dess jordanska partners är noga med att ta bort all märkning som skulle identifiera de stödpaket som kommer från eller som betalas av israeler. Med Syrien fortfarande i officiellt krig med Israel, är det en försiktighetsåtgärd arrangörerna känner är nödvändigt för att upprätthålla ordning och säkerhet i flyktinglägrets områden."

Att vara eller att inte vara sig själv? Det är frågan. I Tyskland är det snart möjligt för alla ”att vara” – de blir det första europeiska landet som erkänner ett tredje kön. – Det är bra att man etablerar andra könskategorier än de två som finns i dag, säger Vio Szabo, 28. >>

1 Mos 1:27 Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.

26-28/10 (Uppdateras löpande)

Kristna Kanal 10 samlar på ett år in runt 20 miljoner – i kollekt. För pengarna kör tv-pastorerna lyxbilar och bygger ett imperium. – Det är en korruption av tron, säger teologen Mikael Stenhammar. (AFTONBLADET) >>

RUNES HÖRNA: BLIR GREKLAND DEN UTLÖSANDE FAKTORN?

Det är ett mysterium forskarna inte riktigt kan förklara. Men på 200 år har magnet­fältet runt jorden blivit 10 procent svagare. En del hävdar nu att det beror på att polerna är på väg att byta plats. Och i södra Atlanten finns ett märkligt ”hål” där allt redan verkar ha börjat ... (Ab) >>

En jordbävning med en magnitud på 7,3 på richterskalan har inträffat i närheten av kärnkraftsverket Fukushima i Japan. En timme efter skalvet nådde en mindre tsunami den japanska kusten. Den personal som finns >>

Varnar för exodus från Europa
Jerusalem Post: ” Efter att ha tagit upp flera undersökningar som de senaste åren pekar på ökande antisemitism i många europeiska länder, och lagar som förbjuder utövande av judiska religiösa seder, drar Jerusalem Post slutsatsen att tiden är inne för Israel att förbereda sig på ett exodus, uttåg, av judar från Europa. "Israel bör förbereda sig... på att ta emot tusentals europeiska judar. Deras exodus kommer att vara ett bevis på att Europa lärt sig för lite av Förintelsen, men kommer också att vara en väldig tillgång för den judiska staten", skriver tidningen på ledarplats. Ledarskribenten hävdar att judar känner sig mindre och mindre välkomna i Europa.
"Nu måste israeliska politiker börja förbereda sig på en ström av europeiska judar som har insett att det var fel att hoppas på en renässans för europeisk judendom efter Förintelsen. Det är den övergripande slutsatsen av den stora undersökningen bland europeiska judar som utförts av EU:s byrå för grundläggande rättigheter", skriver tidningen."
Jer 31:8 Se, jag skall föra dem från landet i norr och samla dem från jordens yttersta hörn, bland dem både blinda och halta, både havande kvinnor och barnaföderskor. I en stor skara skall de komma tillbaka hit. 9 Gråtande skall de komma, men jag skall leda dem där de går bedjande fram. Jag skall föra dem till vattenbäckar på en jämn väg där de inte skall stappla. Ty jag är en fader för Israel, och Efraim är min förstfödde son. 10 Hör HERRENS ord, ni hednafolk, och förkunna det i kustländerna i fjärran. Säg: Han som skingrade Israel skall också samla det och bevara det som en herde bevarar sin hjord.

25/10

24/10

ISRAEL KÄMPAR FÖR SITT JERUSALEM

Fria församlingar är bibliskt
"Är exemplen på läroämbeten inom exempelvis Katolska kyrkan och Svenska kyrkan speciellt goda? Är inte snarare den fria och självverkande församlingen att föredra utifrån Bibeln? Det undrar Sigvard Svärd, som i dag fortsätter debattsamtalet med Ulf Ekman. ...De flesta församlingar som är omnämnda, klart uttalade eller mer som husförsamlingar, var fria och självverkande i förhållande till andra. Samma gäller då vi iakttar hur församlingarna leddes. Det var inte alls så likartat och ensidigt som det ofta framställs. Det uppräknas äldste men också apostlar, lärare, profeter, herdar, förkunnare, sändebud, för att nämna några ledar- och uppbyggelsetjänster. Så här kunde det gå till eller låta: ”Dessa båda, som alltså sändes ut av den helige Ande…” (Apg 13:4). ”Fri och oberoende av alla har jag gjort mig …” (1 Kor 9:19). Någon lära om successionsordning av ämbeten kan jag inte läsa mig till. Dessutom lyser särskilda läroämbeten mer med sin frånvaro än sin närvaro. Det är ju först när den apostoliska tiden har övergått i det vi kallar kyrkohistorien som dylikt upprättas."

Israel Today:
Israeli Minister: Our Capital Cannot Be Divided (Eng)
"Israelisk minister: Vår huvudstad kan inte delas. Israels kabinett har ställt sig bakom ett lagförslag som kräver en stor Knessetmajoritet för att godkänna en ny uppdelning av Jerusalem, medan premiärminister Benjamin Netanyahu är motståndare till förslaget, med argumentet att det kommer att hindra fredssträvandena. Lagförslaget skulle kräva godkännande av minst 80 av Knessets ledamöter (två tredjedelar av de 120-medlemmar parlamentariskt organ) för att ens inleda förhandlingar som leder till delning eller avstå av ens en liten del av Jerusalem till palestinierna. ...Netanyahu lovade mer än en gång att inte förhandla om Jerusalem, sa "Litzman." Budskapet i propositionen är tydlig: Jerusalem är Israels huvudstad och ligger utanför alla förhandlingar."

Ohlins: Herren har gett landet och staden Jerusalem till judarna och låtit dem få tillbaka sitt eget land och samlat dem från diasporan. Guds ord står fast vad människor än säger.
Sak 12:2 Se, jag skall göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring. Också Juda skall drabbas, när Jerusalem blir belägrat. 3 Det skall ske på den dagen att jag skall göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den skall göra sig illa på den. Och alla jordens folk skall församla sig mot henne.

Earthquakes Rattle Israel's Confidence (Eng)
"Jordbävningar skakade Israels tillförsikt. Efter att en serie av fyra mindre jordbävningar drabbade norra Israel mellan förra torsdagen och söndag eftermiddag, signalerade Israels regering växande oro för att hundratusentals byggnader över hela landet skulle falla sönder om och när ett större jordskalv inträffar."

Abbas Talks Peace While Hamas Calls for War (Eng)
"Abbas talar fred medan Hamas efterlyser krig. Palestinske ledaren Mahmoud Abbas insisterar på att nuvarande USA-drivna fredssamtal med Israel inte har nått en återvändsgränd, som hävdas av många medier, medan samtidigt som Abbas söker försoning kallar terrororganisationen Hamas till krig mot judarna. "Förhandlingarna är svåra, men de har inte nått en återvändsgränd. De är fortfarande i ett inledande skede och vi har tillräckligt med tid att ytterligare ta itu med de viktigaste frågorna som visar sig vara svåra," sade Abbas till Tysklands Deutsche Welle TV. Samma Abbas som nu verkar redo att ta saker långsamt skrek för mindre än ett år sedan, tillsammans med andra arabiska ledare och västerländska tjänstemän, att tiden rinner ut för ett fredsavtal."

 

23/10

Österländska andliga metoder på Arkens bibelskola
"Man kan ju genom dessa bokrekommendationer få intrycket att ledarskapet på Arkens bibelskola är emot österländsk mystik och österländska andliga metoder (som meditation, mindfulness och yoga), men som du skall se nedan är det faktiskt tvärtom – vilket framstår som mycket obehagligt med tanke på Berglings medverkan på de två nämnda böckerna. Som du också kan se nedan, är mycket av den ”tro” som Arken förmedlar en slags metodbaserad tro, detta till skillnad från sann kristen tro som så starkt präglas av ett enkelt, avspänt och naturligt barnaskap. Ha även det i åtanke när du läser texten nedan, att fokus på andningen och kroppen är en central metod inom yoga." (Sammanställning av Evy Juneswed)

Tävlingen Start Tel Aviv 2013
" Israel, med Tel Aviv i spetsen, ses allmänt som Europas ledande tekniska centrum med en stark profilering inom webb, säkerhets- och mobilteknik. Tel Aviv anses vara en av de absolut bästa platserna i världen att starta ett företag i."

Pinsam tystnad från kristna ledare
"Tystnaden från kristna ledare i Sverige är pinsam, i dag är det svårt att finna ledare som vågar kritiserar islam, numera är det mest samma Gud predikandet som hörs, senast i ärkebiskopshearingen. Tidningen Dagens Publisher Daniel Grahn vågade gå så långt att han i en krönika efter bombattentatet i Pakistan, där 80 kristna dog, vädjade om att Islam behöver en Nelson Mandela, som avstår våld och söker fred, det vill säga: Det är inte fel på religionen eller ideologin utan ledarna. Är det sådana uttalande som hjälper muslimer i långa loppet? Jag lyssnar hellre på en kristen syrier som vet vad han pratar om. (Fredrik Willén)

Frågetecknen kvarstår, Oas
"För några veckor sedan skrev jag en debattartikel i Dagen angående Oas-konferensen i Kungälv i somras. Jag fick ett undvikande svar och jag beklagar att Oas-rörelsens ledning inte vill svara öppet och offentligt på den oro som framfördes. Tycker det är märkligt och tråkigt att det inte går att hålla ett öppet samtal i dag kring dessa viktiga frågor. Alltså: Är Oas på väg till Rom? Är Mariakult okej enligt Oas? Har Oas katolska kopplingar och läror som man ämnar fördjupa och inkludera? Är ignatiansk spiritualitet en inkörsport till katolicismen? Tystnaden synes visa på att det finns mycket som försiggår bakom kulisserna som vi ”vanliga” kristna inte får reda på. Jag föredrar ett ledarskap som tål att svara i ljuset och som inte vill hålla samtal i skymundan. Därför tror jag att kärleken till Sanningen & till Guds Ord blir än viktigare ju närmare Jesu Kristi återkomst vi står." (Mats Olofsson)

 

 

22/10

Yom Kippurkriget (sv: Oktoberkriget)
"Perspektiv på Oktoberkriget – dag för dag. För 40 år sedan, under Yom Kippur, stod Israel inför en av sina största utmaningar någonsin. Den 6 oktober 1973 attackerade hundratusentals soldater, tusentals pansarvagnar och attackflyg Israel i ett överraskningsanfall. Syrien och Egypten var fast beslutna om att återta det de hade förlorat under Sexdagarskriget. ...Lördagen den 6 oktober 1973 14:00. De syriska och egyptiska arméerna valde, tillsammans med sina allierade, att gå till anfall klockan två en lördag för 40 år sedan, mitt under Yom Kippur. Vid precis 14.00 påbörjades en artilleriattack mot IDF:s positioner på Golanhöjderna och i Sinai. De israeliska styrkorna på marken blev överraskade och var underlägsna i antal..."

Israelnyheter: Druser i Israel (Eng)
"Druserna i Israel bad president Peres hjälpa druserna i Syrien när Peres idag besökte drusernas ledare."

 

19-21/10

NETANYAHU SKALL MÖTA PÅVEN NÄSTA VECKA

FATTIGDOMEN BREDER UT SIG ÄVEN I ISRAEL

Data published by the Central Bureau of Statistics (CBS) on Wednesday indicate that 31 per cent of Israelis are at risk of falling into poverty, compared with an average of 17 per cent in the European Union. Among the EU states, Spain and Greece had the highest percentage of citizens at risk of poverty – 20 per cent

Snart kan barn ha tre föräldrar
"Barn i den amerikanska delstaten Kalifornien kommer snart kunna ha tre föräldrar. Den nya lagen har kommit till för att täcka in situationer där samkönade par får ett barn men där den andra biologiske föräldern är av motsatt kön. Kritiken har inte låtit vänta på sig och lagen har kallats en "trojansk häst för agendan om samkönade äktenskap", rapporterar The Christian Institute på webben. Jennifer Roback Morse, grundare av The Ruth Institute som arbetar för en traditionell äktenskapslagstiftning, konstaterar att "När man väl gjort samkönade föräldrar till norm och omdefinierat äktenskapet genom att ta bort kravet på motsatta kön, så blir konsekvensen tvunget trippelföräldraskap". Lagen träder i kraft i början av nästa år och Kalifornien blir den femte delstaten som godkänner en lag av det slaget."

Otydligheten förtydligad
"Valet av ny ärkebiskop har föregåtts av intensiv debatt om kristen tro. En av frågorna till ärkebiskopskandidaterna handlade om ifall Jesus ger en bättre bild av Gud än Muhammed. Mumlandet till svar tvingade Antje Jackélen till ett förtydligande som finns på Svenska kyrkans hemsida: Vi och "de andra" – ett kristet perspektiv.
Problemet är att det som förtydligas är otydligheten." (Stefan Gustavsson)

Var femte jude i Europa döljer sin identitet av rädsla
"22 procent av europeiska judar visar inte sin judiska identitet av rädsla för antisemitism. Särskilt i Sverige är rädslan stor för att bära kippa. En majoritet av judarna inom EU anser också att antisemitismen ökat de senaste åren. Det visar en stor EU-undersökning som presenteras i november."

Församlingen är ingen isolerad ö
"...Att pingstpastorer är bevandrade i och läser teologisk litteratur tvivlar jag inte på. Det jag ville ta upp är ett fenomen som egentligen sträcker sig vidare än Pingströrelsen, nämligen behovet av ett autentiskt läro­ämbete. ...Naturligtvis finns det teologer som mer eller mindre avvisar all form av auktoritet eller menar att vi aldrig kan veta vad som är rätt eller fel. Denna pessimistiska och relativistiska syn resulterar i urholkning av uppenbarelsen och i godtycklig subjektivism som jag menar inte har täckning i Bibeln. Det jag funderar över är om varje enskild församling själv autonomt kan klara denna uppgift. Att den fria församlingen är självständig i lärofrågor menar jag är lika problematisk som om varje kristen självständigt skulle ta ansvar för alla lärofrågor." (Ulf Ekman)

Ohlins: Eftersom vi la ut Sigvards Svärds fråga till Ulf Ekman lägger vi här ut svaret. Vi håller inte med om att LO var nödvändigt, tvärtom. Framgångsteologin och trosrörelsen har gjort stor skada och lett många vilse. Ulf Ekman har på senare år gjort en kovändning när det gäller RKK och åker numera gärna till Romkyrkan. Efter de uttalanden som han har gjort är det inte alls taget ur luften att det Ekman menar med ett "autentiskt läroämbete" och auktoritet kan syfta på påven, om inte på sig själv(?). Beskrivningen som han gör av pingströrelsen stämmer väl dåligt eftersom man på den tiden samtalade, bad och diskuterade Bibelns lärofrågor på de årliga stora konferenserna. Det var alltså inte så att varje enskild församling hade sin lära. Jämförelserna är (som vanligt) manipulativa och dåligt förankrade i verkligheten.

18/10

NY PASTOR BRIAN (Pdf)

Tyskland lägger fram ny plan för en europeisk armé (Eng)
Att få alla 28 medlemstater att ge upp sin militär till en gemensam i EU tar för lång tid. Tyskland vill ha resultat nu. Då vill man istället att det ska bli sammarbete mellan de olika länderna. Ett av de största orsakerna är orligheterna i Mellanöstern, uppger man. "Tyskland bör utveckla "öar av samarbete"-små grupper av länder vars militärer arbetar tillsammans-som kan användas som "byggstenar" av en pan-europeisk militär makt, skriver man."

Cover-up: Top Israeli rabbi 'found Messiah'
Rabbinen Ytshak Kaduri sa att han hade funnit Messias efter mycket bön och fasta. Namnet på hans Messias blev känt efter hans död, då ett brev fick öppnas som han själv hade skrivit. Namnet på Messias? Jehushua (Jesus). Hans familj förnekar det och många andra säger att han förlorade verklighetsuppfattning av sin höga ålder. Han blev 108 år och 250.000 deltog på begravningen 2007. En bok har nu skrivits av en pastor med titeln: Rabbinen som fann Messias. Han är övertygad om att det finns många fler rabbiner som tror på Jeshua (Jesus).

UPPMANAR TILL MORD

17/10

Putin utnyttjar nationalismen
I söndags stormade nationalister en grönsaksmarknad i södra Moskva där många migranter arbetar. Attacken var en form av protest mot mordet på en 25-årig etnisk rysk, Yegor Shcherbakov. Den misstänkte mördaren har gripits, en man från Azerbajdzjan. Angriparna ropade slagord som ”vit makt” och ”Ryssland åt ryssarna”. Omkring 380 personer greps av polisen. I måndags fortsatte protesterna och polisen har hittills gripit över 1 600 migranter i ett uppenbart försök att gå nationalisterna till mötes. Farten i den ryska ekonomin har minskat betydligt under senare år. Det sjunkande oljepriset slår mot tillväxten och mot regeringens möjligheter att leva upp till människors förväntningar. Samtidigt är korruptionen mycket utbredd och medelklassen allt mer uppgiven. Den ryska nationalismen har alltid funnits som en underström i samhället men Vladimir Putin har utnyttjat den för att stärka sin ställning. Det har öppnat för en hetsjakt på bland andra homosexuella och migrantarbetare. (AB) >>

EU SATSAR PÅ FRED

Hade Livets ord grundats idag?
"...Jag kommer ihåg när prästen Torsten Josephson (Evangeliska Fosterlandsstiftelsen) en dag under våren 1981 kom till månadens präst- och pastorsgemenskap i Södertälje och grät. Ulf Ekman, min andlige son som han sa, har bestämt sig för att gå en egen väg inom kristenheten i Sverige. I augusti 1981 reste du till USA för att gå ett år på trosrörelse-bibelskolan i Tulsa. ...Det jag undrar över nu, med tanke på det du tar upp om ett läroämbete inom pingströrelsen och i övrigt skriver och antyder i din ledartext, är detta: Skulle du kanske aldrig ha startat Livets ord i dag, med viss annorlunda teologi gentemot den övriga samlade kristenhetens, om man tar utgångspunkt i din inställning numera? Samt har dagens Livets ord med hela trosrörelsen inräknad ett dylikt läroämbete, likt det du tänker att pingströrelsen skulle vara betjänt av?" (Sigvard Svärd, pingstpastor)

Anna Sophia Bonde: Vad är vitsen med sådan Gud?
"Eller så kan man ju våga vara som ett barn och säga: vad är det för vits med en gud som inte förmår det omöjliga? Vad är det för vits med en tro som måste lindas in i allsköns ”å ena sidan … å andra sidan” tills ingen glädje eller frimodighet eller för den delen förundran finns kvar? Tills det enda som är kvar är ungefär lika upphetsande som de svarta matlådorna som många äldre får hem till sig för värmning i mikron. ...För hur ska man med glädje kunna bjuda in till festen om man fått lära sig att Jesus aldrig menar vad han säger? Hur ska någon kunna känna det angeläget att svara ja på inbjudan som ständigt får höra att var och en blir salig på sitt vis (läs: det är inte säkert att vi har det just du behöver!)? Hur ska vi kunna göra Guds verk i världen, vara Jesu efterföljare, om vi aldrig vågar komma nära Honom och ta del av Hans kraft – på riktigt, konkret, bokstavligen?"

 

 

16/10

FRUKTAN FÖR SKULDERNA

U.S. Risks Joining 1933 Germany in Pantheon of Deadbeat Defaults

Failure by the world’s biggest economy to pay its debt in an interconnected, globalized world risks an array of devastating consequences that could lay waste to stock markets from Brazil to Zurich and bring the $5 trillion market in Treasury-backed loans to a halt. Borrowing costs would soar, the dollar’s role as the world’s reserve currency would be in doubt and the U.S. and world economies would risk plunging into recession and potentially depression

JAN MARKELL NEWS

Äldreekvationen som inte går ihop
"Gapet mellan förväntningar och resurser i omsorgen ökar. Nyligen rapporterades att en förtvivlad kvinna tagit sitt liv när hon fick ett, som hon uppfattade det, avvisande besked av kommunens representant. På ett annat håll i landet anses en 99-årig man för pigg för äldreboende, en bedömning som förvaltningsrätten håller med om."

Hög tid göra mer för DR Kongo
"Har du en smartphone eller dator hemma eller på jobbet? Vet du, i så fall, att den kan ha tillverkats av konfliktmineraler och gett upphov till systematiserade våldtäkter och övergrepp på kvinnor och barn i DR Kongo? Problemet är att det kan du inte veta. I dag är det tyvärr omöjligt för svenska konsumenter att genom sin konsumentmakt välja bort produkter som tillverkats av råvaror från konfliktzoner. Den pågående konflikten i DR Kongo är en av världens mest bortglömda och en av de allvarligaste. I landet finns naturtillgångar värda lika mycket som EU:s och USA:s bruttonationalprodukter tillsammans, ändå kommer knappt något av detta det kongolesiska folket till del."

Alla får inte be på Tempelberget men man får be till Allah
"Jerusalem är Israels huvudstad. Tempelberget är judarnas heligaste plats. På Tempelberget i Jerusalem hindrar israelisk polis judiska besökare att be, arabiska muslimer kan däremot be öppet på platsen. Idag greps 13 judar av polisen på platsen för att de bett, sjungit Hatikva, den israeliska nationalsången, och viftat med israeliska flaggor vilket  störde ordningen på platsen. En av de märkliga sakerna i den judiska staten Israel.."

Palestinska hjläp-pengar försvinner (Eng)
Israel Today: "Under de senaste fyra åren, har den palestinska myndigheten lyckats "förlora" väl nästan $ 3 miljarder i ekonomiskt stöd från EU, enligt en rapport från Europeiska revisionsrätten som läcktes till brittiska Sunday Times. Nyheten kommer bara några dagar efter den palestinske ledaren Mahmoud Abbas offentligt anklagade Israel för hans regimens ekonomiska kris. Europeiska revisionsrätten är ett organ som inrättats av Europeiska unionen för att övervaka inkomster och utgifter av medlemsstaterna. I sin rapport, visade domstolen att $ 2.7 direkt stöd till palestinierna mellan 2008 och 2012 inte kunde förklaras. Dessutom, kunde EU-utredare som besökte Jerusalem och den så kallade "Västbanken" inte komma åt information eller tala med palestinska tjänstemän om misstänkt korruption."

Svenska kyrkan får kvinnlig ärkebiskop
Ohlins: Vi tillhör inte Svenska kyrkan men kan bara beklaga den katastrof som det innebär att en kyrka har en ärkebiskop som förnekar Guds ord.

15/10

Cirka 400 personer har gripits vid etniskt präglade kravaller i Moskva, när extremnationalister protesterade mot ett mord de menar har begåtts av en invandrare. (Di) >>

Ohlins: Flera har varnat för Rysslands vändande till det sämre i de sista dagarna. Vi är rädda för att den här vreden till slut kommer att få en "syndabock" nämligen Judarna som är kvar i landet. Står vi inför det "exodus" som flera har varnat för >> & >>

Försvarsledningarna i Baltikum och Polen ser med stigande oro hur en pågående vitrysk-rysk militärövning vuxit från aviserade knappt 13.000 man till uppemot 50.000 soldater. Det framgår av baltiska medier.(Di) >>

Är inte Kristus kyrkans usp?
Det undrar Svenska Dagbladets ledarskribent Maria Ludvigsson. "Ett trossamfund som vänder trossatserna ryggen tappar snart sig själv. Utan en stark självkänsla och tydlig kärna måste den förhålla sig till omvärldens dagspolitiska villkor. Då är relativism, att allt kan besvaras med ett ”det beror på”, den naturliga följden. När biskoparna inte vet svar på frågan om vem Jesus var står SSU beredvilligt och väntar på kyrktrappan med svaret: ”Jesus var sosse”. Och kyrkan blir ett politiskt ungdomsförbund svar skyldig. "

Det lågintensiva våldet
Paul Widén: "Under söndagen uppgav också Israels försvarsstyrkor (IDF) att man i förra veckan upptäckte en 2.5 km lång tunnel som hade grävts under gränsen mellan Gaza och Israel. En av tunnelns flera mynningar låg i närheten av ett dagis på kibbutzen Ein Hashlosha och uppges ha varit fylld med sprängämnen. IDF uppskattade att minst 500 ton cement hade använts för att stärka tunnelkonstruktionen, som beräknas ha pågått i minst ett års tid. En räls hade även konstruerats i tunneln, förmodligen för att möjliggöra en snabb reträtt tillbaka till Gaza efter en terroristattack. IDF:s demoleringsexperter ägnade flera dagar åt att göra tunneln obrukbar innan pressen fick tillstånd att publicera uppgifter om upptäckten."

Israeliska araber positiva till staten Israel
"En nyligen utförd studie av Israeli Demo­cracy Index 2012 visar fascinerande resultat som förvånar många både i och utanför Israel. Visst är många israeliska araber kritiska mot delar av israelisk politik, men det förvånande är det stora gap mellan dem och den arabiska eliten i Israel där den senare är mycket mer negativ än araber i allmänhet...

OM 3 DAGAR KAN USA GÅ OMKULL  

12-14/10

VIKTIGT! (På Berndt Isakssons sida)
Likheterna mellan falsk karismatik och New Age!!

PÅ TAL OM VÄCKELSE - LYSSNA PÅ S REICHMANS UNDERVISNING "HÅLL ER VAKNA"

Miljoner människor har gått från välstånd till fattigdom i Europa som upplevt den värsta ekonomiska krisen på 60 år, skriver Röda Korset i en ny rapport. (DI) >>

USA RISKERAR EN KONKURS

Här spänner Ryssland musklerna mot Sverige. För första gången har ryssarna satt in det nya superplanet "Suchoj 34 Fullback" över Östersjöområdet, skriver Svenska Dagbladet. – Det var en nyhet för oss att de flög in här, säger försvarsmaktens insatschef generallöjtnant Anders Silwer till SvD. >>

36 500 kilometer ovanför jorden kretsar den satellit som ska kartlägga solens beteende. Vid en datorskärm i Maryland sitter Brett Sapper och letar efter tecken på den solstorm som kan slå ut stora delar av jordens elnät. Den kan komma inom tio år. – Vi är som brandmän. Vi vill vara uttråkade, för om det blir spännande innebär det ett stort problem, säger han till BBC >>

Kärlek och sex hör samman
"Vi säger inte att materialet ”Sex i skolan” enbart är ­dåligt. Men det säger för lite om kärlek, trohet och relationer. Det skriver Olof Edsinger och Alf B Svensson i ett svar till före detta RFSU-informatören Cindhy Cronjezon." (Alf B ­Svensson, Olof ­Edsinger)

Skrivs nytt kapitel i kyrkohistorien?
"Tanken på en klyvning av Svenska kyrkan måste få tänkas. Det går en spricka genom svensk kristenhet. Den skär rakt igenom samfund och enskilda församlingar. Alla delar av kristenheten är – eller kommer att bli – påverkade men allra tydligast är den inom det största samfundet, Svenska kyrkan. Om den inte var uppenbar tidigare har den blivit det genom det pågående ärkebiskopsvalet. ...Frustrationen hos alla dem i Svenska kyrkan som inte tvekar om att Bibeln är Guds ord och Jesus Kristus hans son med fullständigt unika egenskaper har vuxit under så många år att vägen framåt är svår att se framför sig. Kommer framtida kyrkohistoriker att kunna konstatera att hösten 2013 var den tidpunkt då konturerna på en ny, stor luthersk frikyrka i Sverige började bli urskiljbara? Tanken är inte ny och den måste kunna tänkas utan att utlösa panikreaktioner. De praktiska problemen att mejsla fram ett nytt samfund ur den forna statskyrkan är självfallet gigantiska – men de är inte oöverstigliga. ...Det är inte farligt med bredd och mångfald. Men villkoret är att alla är överens om det riktigt viktiga. Och för den lutherska kyrkan finns bara ett svar på frågan inte vad utan vem som är centrum: Inte Jesus, som etiskt föredöme eller vishetslärare, utan Jesus Kristus, Guds son, vår Frälsare och Herre." (Elisabeth Sandlund)
Kommentar från bloggen Salt och blandat: Sista spiken i kistan

Ohlins: En delning av Svenska kyrkan med en frikyrka som tror på Jesus Kristus och Bibeln som Guds ord, är enda anledningen att tillhöra Svenska kyrkan idag. Om det inte blir en klyvning där ett troende folk samlas, borde alla Jesustroende/frälsta göra som teologen Eva Hamberg: Gå ur Svenska kyrkan! Dra bort ifrån de upproriska (Antje Jackelén m fl) som föraktar sanningen, Guds ord, på samma sätt som Israels folk uppmanades i öknen.
4Mos 16:24 "Säg till menigheten: Drag er bort från lägerplatsen kring Kora, Datan och Abiram."

Evangelium enligt Antje Jackelén
Apropå bibeltolkning som lanserats lagom till ärkebiskopsvalet: ”Ingen kommer till Fadern utom genom bland annat mig.” (”Jesusord ur Evangelium” enligt Antje Jackelén). (Jonas Sjögren)

(tillägg) Joh 14:6 Jesus sade till honom: "Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. = JESUS ÄR ENDA VÄGEN TILL FADERN!

Kommentar på Vakna Sverige av S-E Sköld 07 oktober 2013: ”När jag och Per Sundgren i mars 1986 fick Guds uppdrag, att varna Sveriges folk, och främst då kristenhetens ledare, för den skörd som kommer över vårt land p.g.a. vår blodssådd; oskyldiga barn som dödas i moderlivet, visade Guds Ande mig, kristenheten i vårt land som en skara sorglösa, lekande barn i sommarkläder, som inte hade en aning om, att vintern var i antågande; vilket däremot deras mor (Gud) visste. Och hon arbetade med att ge dem nödvändig vinterutrustning, för att de skulle låta sig utrustas med den – Andens kraft och nådegåvor – så att de kunde möta framtiden. Men de var inte särskilt samarbetsvilliga: de ville fortsätta att leka i sina sommarplagg. Möjligen tills dess de insåg vad deras mor redan kände till: vintern kommer.

Storbankerna rustar för amerikanskt tvärstopp
"BUDGETSTRIDEN. Storbankerna litar inte på en uppgörelse utan rustar för det värsta."

11/10

DEN ANTIKRISTLIGA ANDEN ÄR EMOT ISRAEL (Upp 12)

Ni som var med på Israeldagen på Vrångö hörde oss nämna det här. Vi kan förvänta oss ett allt större motstånd mot Israel ifrån dem som inte fyller sig med DHA. Men vi som är inympade i det äkta olivträdet kan inte hata Israel. (Rom11)

Upp 12:13 När draken såg att han hade blivit nerkastad på jorden, förföljde han kvinnan som hade fött barnet.

Upp 9:1 Den femte ängeln blåste i sin basun. Och jag såg en stjärna, som hade fallit från himlen ner på jorden. Åt den gavs nyckeln (GAVS MAKT) till avgrundens brunn. 2 Stjärnan (ORMEN) öppnade avgrundens brunn, och rök steg upp ur den som rök från en stor ugn, och solen och luften förmörkades av röken från brunnen. 3 Ur röken kom gräshoppor ut över jorden, och åt dem gavs en sådan makt som skorpionerna på jorden har.

JES 14:12 Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son! Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken! 13 Du sade i ditt hjärta: 'Jag skall stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor skall jag upprätta min tron. Jag skall sätta mig på mötesberget längst upp i norr. 14 Jag skall stiga upp över molnens höjder, jag skall göra mig lik den Högste.' (ANTI-KRIST = ISTÄLLET FÖR KRISTUS)

 

Detta är inte en intellektuell debatt, det är på liv och död
"Mitt bibeltrogna hjärta gråter i alla fall i sitt innersta när jag läser hennes och även de andra kandidaternas svar. Det känns som att Svenska kyrkan pendlar i ytterligheter när det gäller att ha en låg eller hög bekännelse till den heliga skrift som vi har som vår urkund. Med den bibelsyn som till exempel Antje Jackelén gav uttryck för i utfrågningen bland kandidaterna till att bli nästa ärkebiskop måste man väl säga att kyrkan knappast kan räkna sig till en hög bekännelse. Mitt bibeltrogna hjärta gråter i alla fall i sitt innersta när jag läser hennes och även de andra kandidaternas svar. Jag var tvungen att läsa svaren flera gånger om, jag hoppades att jag läst fel, men det gjorde jag inte. ...Vi ska som kristna vara salt och ljus i denna värld. Hur kan vi vara det som kyrka om vi menar att kristna och muslimer tillber samma Gud? Jesus Kristus är de kristnas Gud och mig veterligen är det bara kristna som erkänner honom som Gud. I den undervisning jag fått så har jag fått lära mig att om jag inte mött Jesus och fått syndernas förlåtelse går jag förlorad. Detta är inte en intellektuell debatt, det är inte myt och mysticism, det är på liv och död. Jag upplever också av svaren från Jackelén som att Svenska kyrkan då distanserar sig från frikyrkan, går mot en mer allmänreligiös hållning där allt och alla hör hemma, för alla tror egentligen på samma Gud, och man utmålar frikyrkan som farliga fundamentalister."

Ohlins: Ja, tyvärr är det precis dit det leder och många kyrkoledare tycks vara på väg till den "breda vägen" och en världsreligion, vilket också är förutsagt i Bibelns profetior. De som fortsätter på "den smala vägen" kallas inte sällan fundamentalister, när kompromisser och otydlighet ökar och kärleken till sanningen (Jesus) svalnar. Dessvärre är inte bibeltroheten självklar i alla frikyrkor heller.

Då har vi inget att bygga vår tro på, Jackelén
"Om jungfrufödseln bara är en biologisk kullerbytta och Bibeln inte är Guds Ord, då har vi ingenting att bygga vår tro på. ...Finns det inte tillräckligt många experter som arbetar med klimatrapporterna? Som i många fall är felaktiga skrivbordsprodukter. Vad hände med kyrkans uppgift att rädda själar? Där kan jag tycka att ungdomarnas situation kommer in. Vi har nu ett par generationer som har vuxit upp utan tron på en Gud som skapat dem och har omsorg om dem. Är det inte nog?" (Erna Berger-Sundin)

 

10/10

RUNES HÖRNA

Något som i USA alltid väcker starka känslor så väl innanför som utanför kristna kretsar är nya och oftast kontroversiella uppgifter från Lindsey Williams. I mitten av september släppte Williams en DVD med ny information beträffande Elitens agenda för den nästkommande tiden. Denna artikel är en kort sammanfattning av den aktuella informationen. Var och en får naturligtvis själv bedöma substansen i artikelns innehåll. Uppenbart är dock att Williams vid ett flertal tidigare tillfällen tillkännagett uppgifter som långt senare styrkts av konkreta händelser, inte minst gäller detta den "Arabiska våren".

Birger Thureson: Samhällsfarlig religionsfobi
"Nolltolerans för kyrkan, men fritt fram för fotbollsvåld. Är det så våra myndigheter vill skydda barnen? Frågan kan ställas efter ett par händelser på senare tid. ...Nu är religionsfobin inte ny i Sverige. I en intervju i min bok ”Passionärerna” berättar Bengt Göransson (s), en gång minister hos Olof Palme, hur det var när ungdomsgårdarna i objektivitetens namn skulle kommunaliseras på 50-talet. Hans eget parti ville inte att de skulle präglas av idéer. Vilket folkrörelsemannen Göransson fnyser åt. ”En pingstförsamling skulle inte få driva ungdomsgården, för tänk om någon stackars ung människa började tro på Gud ...” Det är dags att tänka om. För barnens skull. För samhällets skull." (Birger Thureson)

Ta inte efter Svenska kyrkans exempel
"Det är bekymrande att se på hur Svenska kyrkan påstår att alla religioner ber till samma Gud, hur de påstår att Gud är pervers och att kyrkan är queer, hur de går i demonstrationståg tillsammans med kommunistgrupper som erbjuder indoktrineringsresor till Nordkorea eller hur de påstår att vissa delar av Bibeln inte är sanna – allt för att passa in i det som är politiskt korrekt i dagens samhälle, i världen som vi inte är utav. Därför uppmanar jag er som läser detta att inte ta efter detta exempel, för saliga är ni om ni hånas för Kristi namns skull, ni ska jubla och vara glada, när han uppenbarar sig i sin härlighet." (Jacob Blomgren, 17 år)

"Väntat och välförtjänt pris"
"Att kalla den för "gudspartikeln" och men att den skulle ersätta Guds existens, menar Krister är långt ifrån korrekt resonemang. Snarare tvärt om. – Alla de här teoretiska modellerna för universum och dess byggstenar är matematiska modeller. Att man då kan förutsäga existensen av helt okända partiklar med hjälp av matematik tyder på att universum är matematiskt uppbyggt. Krister Renard jämför med osannolikheten att, om man skulle hälla ut en kortlek på golvet och korten hamnar på ett sätt som går att förklara med en matematisk modell. – På samma sätt om ett universum skulle ha poppat upp av en slump och är så avancerat att det kan förklaras med matematik är ju väldigt osannolikt. – Det är det många forskare som håller med om, och hållt med om, bland dem Albert Einstein, konstaterar Krister Renard." (Samuel Björk)

Största begravningen i Israels historia
"Rabbi Ovadia Yosef dog 93 år gammal på måndagen. Han var sefardisk chefrabbi  från 1973 till 1983 och andlig ledare för det religiösa Shas partiet. Det uppges att över 800.000 människor deltog i begravningen i Jerusalem, bland dem både president Peres och premiärminister Netanyahu."

Gå med i Nato – en dålig idé
"Ett svenskt Nato-medlemskap är en dålig idé. Sveriges linje har i över ett hundra år varit alliansfrihet i fred och neutralitet i krig. Det var en hållning som räddade Sverige undan två världskrig. Och jag tror att det är en rimlig hållning, även i framtiden. ...Idag hävdar många kritiker att det svenska försvaret är för litet och för illa fungerande. Det är svårt att frigöra sig från intrycket att kritikerna har rätt, även om jag inte är någon säkerhetspolitisk expert. Med tanke på Rysslands nyvaknade intresse för att upprusta sin försvarsmakt och landets allt större intresse för Östersjön, verkar det rimligt att se över de svenska försvarsanslagen. Men att gå med i Nato vore ett felsteg."

 

9/10

Jesus ska döma oss och hans dom är rättvis
"Vi får inte göra om Jesus till något han inte är. ...Jag håller helt med om att Jesus har ett attraktivt budskap, bejakar människan och lyfter fram de svaga. Men vi måste också gå till ordet för att se vad det står. Det är Jesus själv som säger i Matt 7:14 ”Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och de är få som finner den”. Detta kan vi inte bortförklara. Hans allvarliga undervisning fortsätter i vers 21: ”Inte skall var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja”.

Svenska kyrkan – en kyrka där otro frodas?
"När Antje Jackelen sedan säger att Jesus visserligen säger sig vara sanningen men inte den enda sanningen är det uppenbart att hon knappast kan kallas kristen längre. Dessutom tycks hon ha vissa svårigheter med svenska språket. Sanningen är singularis bestämd form, vilket innebär att det inte finns någon annan sanning. Dessutom lägger ju Jesus till att ”Ingen kommer till Fadern utom genom mig” (Joh 14:6), för att understryka denna sanning! Man frågar sig om detta är Svenska kyrkans officiella teologi? I sådant fall bör alla sant kristna människor som är medlemmar där skyndsamt söka utträde. En kyrka där slik otro frodas har ingen rätt att längre kalla sig kristen. Eller är det bara ett antal ärkebiskopskandidater och kanske en del andra präster som omfattar samma otro som Antje Jackelén? I sådant fall bör man omgående avskeda dessa och ersätta dem med troende människor." (Sune Söderkvist)

Västbanken har blivit oroligare
Israelnyheter: "Under september månad registrerade israeliska säkerhetsstyrkor 129 attacker mot civila eller militära mål på västbanken. motsvarande siffra för augusti var 93. Den senaste månaden mördades två israeliska soldater, 72 brandbombsattacker registrerades, 4 bombattacker och fyra attacker med lätta eldvapen. Hamas och Islamsk Jihad försöker organisera nya celler på västbanken och den avslöjade attacken mot Mamilla torget i Jerusalem för några veckor sedan  visar vad de försöker uppnå."

8/10

Kerry beskrev mötet med Lavrov ”som ett av de mest produktiva vi haft”. Fredskonferensen ska enligt planerna äga rum i Genève den andra veckan i november. (SvD) >>

Angående boken: Uppryckandet – vad säger Bibeln?
"Om läran inte är sann, vad orsakar den då? Kan man rent av se den som ett avfall från Herrens väg i så fall? För är den inte sann, sätter den då inte viktiga delar av Guds ord ur kraft? De händelser som berör den kommande vedermödan gäller nämligen inte församlingen utan bara de kvarlämnade, hävdar förespråkarna. Själv brukar jag kalla läran för ”genvägsteologin”! Jag tycker den påminner om Petrus försök att få Jesus att genväga förbi korset och svårigheterna. Är den inte sann så är det nog mer än en åsikt som kommit djupt in i kristenheten, utan snarare en villolära och konsekvenserna är lite svåra att överskåda, men de visar sig säkert på sikt. Frågan är bara hur allvarligt det blir i så fall?"  (Benny Julås)

Varning för bedragare och andra mörkermän
"De problem som drabbar avhoppare från sekter har mycket lite med själva religionen att göra. Det handlar i de allra flesta fall om faktorer som har med generella gruppmekanismer att göra., gruppmekanismer man hittar i alla grupper. ...Slutligen en annan förhoppning jag har – att religiösa samfund skulle våga fundera över och diskutera hur man kan undvika att låta sig utnyttjas av charmiga bedragare, pedofiler och psykopater. Det finns tyvärr belägg för att troende människor är mer lättlurade generellt. Det handlar inte om bristande intelligens eller något annat utan främst om en humanism och vilja att tro gott om människor, vilket är mycket bra egenskaper, men tyvärr gör det en samtidigt till ett mycket lättare offer för bedragare och andra mörkermän."

Den frälste måste tränas för att överleva
"När Gunnar Svahns debattartikel dyker upp i Dagen (25/9), undrar i alla fall jag om inte den är ett försök att på ett försynt sätt presentera Filadelfiaförsamlingen Stockholms omställning till en mjukare linje i församlingsfrågor. Att något är på gång är helt säkert. ...Vi har nästan övergivit tron på att Jesus kan förvandla en människa genom ett ögonblickligt och övernaturligt ingripande som leder till nyfödelse och kraft att leva i renhet. Därför blir vår förkunnelse ofta terapeutisk (omplåstrande) i stället för kirurgisk, då vi erbjuder lyssnarna att låta Herren operera bort synden i deras liv. Successivt har vi glidit bort från den trånga portens idé varpå vi sänkt trösklarna in i församlingarna. Men vore det inte bättre att predika ett fulltonigt evangelium, i stället för att gömma undan vitala sanningar för människornas frälsning. Vi hjälper inte människor med ”pop-psychology” prat." (Nils-Olov Nilsson, Teolog)

UNESCO antog sex resolutioner som fördömer Israel
"Det är inte bara FN:s råd för mänskliga rättigheter som ständigt fördömer Israel Efter att "Palestina" fick medlemskap i UNESCO (FN:s organ för utbildning, vetenskap och kultur) verkar organisationen nu gå samma väg. Sex resolutioner som fördömer Israel. Eftersom man inte verkar ha något vettigt att syssla med  kunde man ju inom FN:s olika organ ordna en tävling om vem som hinner producera flest resolutioner som riktar sig mot Israel."

 

4-7/10

NI SKALL FÅ SE OGRÄSET SAMLA SIG (Profetisk Mp3 - klipp - Jerry Potter)

Populära och inflytelserika pastorerna Osteen och Warren förenas med Oprah Winfrey i att vränga Skriften i en 'Word-of Faith' - New Thought - 'allians': >>

Livet i världens hav förstörs snabbare än någonsin, rapporterar Sveriges Radios Ekot. Nu varnar forskare för allvarliga konsekvenser om det fortsätter i samma takt - även för samhället. Bakom den snabba förändringen ligger bland annat föroreningar, överfiske och övergödning. (Expressen) >>

Krismöte för att komma närmare en lösning på budgetkrisen.

Självklart kan man tycka olika
"I ett öppet samhälle behöver man inte göra tro och församlingsengagemang till en enbart personlig och privat fråga; det är också något man kan vara öppen med. Man behöver inte problematisera sitt engagemang i RFSU eller i Ja till livet, eftersom man har den självklara rätten att bilda sig en egen uppfattning. Framför allt behöver man inte svära trohet mot nuvarande lagstiftning. Det är ju självklart att det finns olika uppfattningar i viktiga frågor. En minister måste därför kunna få säga: ”Jag respekterar självklart svensk lagstiftning. När det gäller till exempel abort hade jag för egen del gärna sett en översyn av lagstiftningen. Men det finns en massiv majoritet som tycker det motsatta, så just nu är det politiskt en icke-fråga.” (Stefan Gustavsson)

Pakistans kristna kräver beskydd
" Armén bör bevaka alla kyrkor i landet. Det kräver nu ledare för Pakistans kristna efter förra söndagens attentat mot en kyrka i Peshawar, som skördat minst 139 människoliv. ...– Ofelbara åtgärder måste till för att skydda alla kyrkor och kristna boendekolonier i en omfattande säkerhetsplan, säger han, och kräver också åtgärder mot polisen för den bristande säkerheten i samband med kyrkattentatet."

Ny radioaktiv läcka vid Fukushima
"En ny radioaktiv vattenläcka har upptäckts vid det havererade japanska kärnkraftverket Fukushima och kontaminerat vatten kan ha runnit ut i Stilla havet. "

Binyamin Netanyahus otacksamma uppdrag
Paul Widén: "Varför kunde inte Israels delegater då vackert sitta på sina platser, nicka artigt och göra det bästa av situationen? Därför att Iran alltjämt förnekar Förintelsen och förespråkar Israels förintelse. Israelisk press och TV har i helgen rapporterat att Iran inom några få månader kommer att ha producerat tillräckligt mycket anrikat uran för att kunna konstruera ett kärnvapen. Tidningen Ma’ariv påstod till och med att Iran redan har konstruerat ett kärnvapen. När Irans påstått moderate president utan omsvep kallar grundandet av Staten Israel för ett ”brott” (som skedde i den gångna veckans mycket omtalade CNN-intervju) hyser man i Israel inga tvivel om Irans verkliga avsikter."

Israel: "Sårade syrier behandlas i Israel I början var det mest unga män i 20- och 30 årsåldern men nu är det även många skadade barn som hoppas få kompetent medicinsk behandling på Ziv Medical Center i Safed i norra Israel. Det rör sig om hundratals patienter som dittills endast fått första hjälpen på båda
sidor om gränsen på Golanhöjderna. Behovet är dock oändligt mycket större men kan inte mötas av kapaciteten vid Israels sjukhus.. Personalen har av försvaret fått instruktioner att undvika annat än medicinska samtal med de sårade." (Yav Zitun i Ynet News den 26 juni.)

RYSSLAND OCH PUTIN GÅR EMOT PROFETIORNAS UPPFYLLELSE.

HES 38:14 Profetera därför, du människobarn, och säg till Gog: Så säger Herren, HERREN: På den tiden, när mitt folk Israel åter bor i trygghet, skall du veta det. 15 Du skall komma från ditt land längst uppe i norr, du själv och många folk med dig, alla ridande på hästar, en stor skara, en talrik här.

 

3/10

Netanyahus tal i FN:  "Irans Rouhani är en varg i fårakläder"

Ny asteroid nära att träffa jorden
"Asteroidexplosionen över Ryssland i februari skadade nästan 1 500 personer. Nu larmar ryska rymdforskare att ännu en asteroid, i liknande storlek, var nära att träffa jorden i helgen, skriver Daily Mirror. …Och under helgen var det nära igen, enligt ryska rymdforskare. Via robotsystemet Master vid Moskva-universitet, kunde man se en ny asteroid som passerade på ett avstånd på 11 000 kilometer och i en hastighet på 16 kilometer per sekund, säger forskaren Vladimir Lipunovo. Kunde orsaka stora skador Storleken på meteoriten tros ha varit likvärdig med den som föll över Tjeljabinsk tidigare i år, skriver Daily Mirror. Fyndet rapporterades till den internationella astronomiska unionen och den tros ha kunnat orsaka stora skador om den hade åkt in i jordens atmosfär. Och det här är inte de enda fallen av stora asteroider som passerar nära jorden. Förra året syntes en asteroid med en diameter på hela 40 meter, bara 27 700 kilometer från jorden. Närmare har inte en asteroid i den storleken varit vår planet.

Matt 24:29 Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas.

David Wilkersons syn fortfarande aktuell
"Om Herren talat om apati som råder, så kan följaktligen inte detta tillstånd vara något som skall bekräftas, utan det behöver belysas så att det verkar fram en förändring. Låt det finnas en öppenhet för Herrens tjänare och tjänarinnor att få frihet att bära fram det budskap som Gud vill ge till församlingarna! Det kan innebära att det blir rannsakande budskap som till exempel gör upp med andlig slöhet, försoffning och ljumhet. Men låter vi detta ske så kommer det också att innebära att en andlig friskluft strömmar in i församlingarna och ger förnyelse och nytt andligt liv. Det sker när Gud får nå fram med sitt tilltal. Det finns inget så frigörande som att få höra Gud tala. Vi behöver det – och vi behöver det omgående." (Holger Nilsson)

När vetenskapen krockar med Bibeln
"Det har blivit en viktig fråga eftersom alltfler kristna menar att Bibelns svar på när och var världen började och ska sluta inte gäller längre. De ser inget problem med att böja sig för sekulär vetenskap. Den inställningen är fel på två sätt. För det första är det en förutsättning i evangeliet att Gud skapat världen, när och var det hände påverkar hur vi ser på Gud och oss själva. Har Gud låtit konkurrens och död forma våra egenskaper och hur kan vi då utgöra hans avbild? För det andra kan naturvetenskapen inte dra slutsatser om enskilda händelser, den beskriver bara hur naturen fungerar generellt. Forskare studerar fenomen som kan undersökas och kontrolleras om och om igen, inte hur det gick till när Gud skapade världen. När människor påstår att vetenskapen krockar med Bibeln så kan kristna frimodigt gå emot sådana tankebyggnader utan att ge upp Bibelns historicitet." (Erik Scherman)

"Bara fundamentalister emot religionsdialog"
"Antjé Jackelén, favorittippad till ärkebiskopsämbetet, övertygad om att kristna, judar och muslimer ber till samma Gud. – Jag är övertygad om att kristna, judar och muslimer tillber samma Gud. Det är bara fundamentalister som är emot religionsdialog, det sade Antjé Jackelén, lundabiskopen under den utfrågning av fyra av de fem ärkebiskopskandidater som just nu utfrågas i Gottsunda kyrka i Uppsala. Jackelén vann provvalet stort. Helvetet är ett inomjordiskt tillstånd, menade också lundabiskopen. Frågan om jungfrufödelse har blivit ett prov av tron på sistone. Jungfrufödseln är ett bildspråk som inte ska förväxlas med biologisk jungfrufödelse."

Ohlins: Är förvirringen total i Svenska kyrkan? Att Svenska kyrkan kan ha kandidater som varken är frälst/pånyttfödd eller tror på Bibeln, är tyvärr inget nytt. KG Hammar gav snarare uttryck för flummiga new age-tankar än kristen tro. Då rör man sig i mörker och glömmer tydligen bort att det är inför himlens Gud man en dag skall stå till svars, inte inför dem man kallar "fundamentalister". Koranens gud uppmanar muslimer att döda judar och kristna, enligt Muhammed. Koranens gud förnekar Jesus som Guds Son, förnekar Jesu död på korset och uppståndelsen. Muhammed sa själv att han mötte satan och blev besatt av en ond ande. Det kan man läsa om i hans livsberättelse (skriven av Al Hababi, del 1 sid 227) i muslimska böcker. Källa: Fader Zakaria Botros som har mångårig forskning om Koranen, Allah och profeten Muhammed. Det är väl bara religiöst förvirrade människor som kan påstå att kristna, judar och muslimer ber till samma Gud?!
Joh 8:31 Jesus sade till de judar som hade satt tro till honom: "Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, 32 och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria."

2/10 

Bryt fördomarna om romer
"Genom att likställa och sätta in alla romer i ett fack berövar vi dem rätten att vara människor. Nu är det dags för Sverige att se sig i spegeln och möta sina attityder. Det skriver missionären Daniel Råsberg. ...Många är de romer som kan berätta om både öppet förakt och dold exkludering på grund av deras ursprung. Jag har i mitt arbete som missionär i Serbien arbetat med projekt för att öka romers möjligheter genom riktade sociala projekt. Jag har dagligen mött de frågeställningar som romer möter och även diskuterat romers situation med ledande politiker i Sverige och i Serbien. När jag berättar om mitt arbete för vanliga människor på gatan märker jag många av de fördomar som vi i majoritetskulturer bär på."

”Stå upp för romerna”
"Registreringen river upp gamla sår och väcker minnen från Nazi­tyskland, förklarar han. – På Hitlers tid började det med olaglig registrering och slutade med massmord. Det är därför romerna i dag reagerar så starkt. Vi är rädda att något sådant ska kunna hända igen. Är det här början på en större offentlig rasism? ...– Jag ber alla pastorer att be för romerna och göra sin röst hörd. Vi behöver utomstående som står på vår sida. Tillsammans kan vi i enighet besegra rasismen mot romerna. Jag önskar att kristenheten skulle se romerna genom Jesu ögon, så att vi får uppleva kärlek. Tron på Jesus har burit inte bara honom själv utan hela det romska folket, menar Roland Demeter. – Jag tackar Jesus Kristus för den nåd han visat mot oss. Utan honom hade vi inte klarat oss. På grund av hatet har många romer tagit sin tillflykt till Gud och i dag är det en väckelse bland romer i Europa. Gud vill upprätta romerna som folk."

Utspel om dödshjälp möter kritik
”Svårt funktionshindrade vetenskapsmannen Stephen Hawking har ändrat sig angående dödshjälp och menar nu att det bör tillåtas. Men han får skarpt mothugg från Dame Tanni Grey-Thompson, den brittiska paralympicsstjärnan som fruktar för konsekvenserna. ...Idrottshjältinnan Dame Tanni Grey-Thompson, som föddes med ryggmärgsbråck och vunnit 16 medaljer i Paralympics, invänder mot Hawkings uttalanden, som hon menar kan förstärka fördomar mot funktionshindrade människor. Jämförelsen med att vi inte låter djur lida är orimlig, skriver hon i The Times. "De som använder det argumentet verkar bortse från att folk inte bara låter avliva sina djur av medlidande. De gör det ibland för att djuren är till besvär eller för att de är för dyra att ta hand om. Är det ett samhälle vi vill se?"

”RFSU banaliserar abortfrågan”
Det är dags att lyssna på fler röster när det gäller abort och andra frågor som har med samlevnad att göra än på enbart Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU. Det skriver pastorer i flera olika kristna församlingar i Borås i en debattartikel. …"I RFSU:s Sverige är tydligen abort något bra och eftersträvansvärt, något som helt okomplicerat bara handlar om en kvinna och hennes kropp", skriver de sex. "Eventuella tvivel eller moraliska dilemman som man upplever är bara illusioner, antagligen orsakade av så kallade högerkristna extremister. Och fostret är utan diskussion undantaget både de mänskliga rättigheternas och barn­konventionens uttalanden om varje individs rätt till liv".

DELNINGEN AV LANDET KOMMER ATT LEDA TILL SLUTET AV DENNA TIDSÅLDER

JoeL 3:1 Ty se, i de dagarna och på den tiden, när jag gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap, Joe 3:2 skall jag samla alla hednafolk och föra dem ner till Josafats dal. Där skall jag hålla dom över dem för mitt folks, min arvedel Israels, skull, som de har förskingrat bland hednafolken. De har delat mitt land (FREDSPROCESS STEG 1)

Sak 14:1 Se, HERRENS dag kommer! Då skall man dela bytet bland er. 2 Ty jag skall samla alla hednafolk (FN) till strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas, husen plundras och kvinnorna våldtas. Halva staden skall föras bort i fångenskap. Men återstoden skall inte bli utrotad. 3 Sedan skall HERREN gå ut i strid mot dessa hednafolk, så som han stred förr på drabbningens dag. 4 På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut. Och Oljeberget skall delas mitt itu, från öster till väster, till en mycket stor dal genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder.

Det internationella samfundet under antikrist anser att Israel inte håller tidtabellen i interrimavtalet. (Kartan för fred) Man vill då i världsfredens namn ge Palistinierna östra Jerusalem till huvudstad. Då kommer Jesus!

1/10

Se inte ner på det frikyrkliga arvet
"Den längtan som fanns att skapa en församlings­gemenskap av de heliga som levde i en avskildhet för Gud och från världen, denna strävan är djupt nytestamentlig och något vi i dag bör värna om. Det präglade församlingen i Apostlagärningarna, det präglade de gamla pingst- och baptistförsamlingarna, och de var inte isolerade sekter. De vann mycket mer människor för Kristus än vad vi gör i dagens församlingar. I dagens svenska kristenhet behöver vi mer få tag i denna form av församlingsliv. Komma bort från ytlighet, och ett liv där samhällets sekularisering präglar de kristnas värderingar och livsstil mer än Bibeln och bekännelsen av Jesus som Herre. Den moderna kyrkans vanliga strävan att tala om nåd utan att tala om syndens allvar och domens och förtappelsens allvar, det blir en billig nåd. Nåden blir oändligt stor och en rikedom när vi inser att utan Kristus är vi förtappade syndare, och syndens lön är döden. Detta behöver förkunnas, detta behöver förklaras, nutidsmänniskan har ofta en djup medvetenhet om sin synd och skuld trots att man saknar kristna terminologin, men behöver också få höra om nåden och befrielsen i Kristus, det är detta som är evangeliet. En församling behöver präglas av guds­fruktan, helighetslängtan och en passion­erad längtan efter att följa Kristus, ett liv som får konsekvenser på alla livets områden." (Stefan Swärd)

Dags att vidga vyerna, SKR
"...Sveriges kristna råds hemsida har jag följt under en tid och med stigande häpnad. Förvåning därför att hemsidan avslöjar en alldeles förvrängd "världskarta", där konflikten mellan palestinier och israeler helt dominerar. ...SKR är en stor och typisk "koncensusorganisation", men det borde ändå kunna vara en organisation som tydligt markerar gränserna mellan kristen och militant islamistisk människosyn. I stället har man länge tigit i de stora frågorna och låtit Pale­stina/Israelkonflikten bli fokus. Om den strategin vore saklig och objektiv hade det varit en viktig konflikt att belysa, men i stället har SKR:s intresse, avspeglat på hemsidan, dominerats av obalanserad, generell och nästan konspiratorisk Israel­kritik. Vem ansvarar för sidan och politiken? Tjänstemän, styrelsen eller (Gud förbjude) Helle Klein och andra kristna Israel­fiender?"

Ohlins: Israelssynen som SKR har gett uttryck för, är dessvärre bara en konsekvens av den inriktning som SKR redan från början hade. Varför förvånas?

Överlåten till fredsprocessen
Israelnyheter: "Abbas är ordförande för Fatah och enligt sina egna ord "helt överlåten till fredsprocessen". Enligt en av Fatahs facebooksidor försöker man få folket att bli lika "överlåten" till fredsprocessen på följande sätt. Bildtext: "Mitt hemland lärde mig att det är blodet av martyrer som ritar hemlandets gränser."

Ohlins: Abbas kallar även självmordsbombare "martyrer" trots att de är terrorister och mördare eftersom deras mål var att skada, lemlästa och mörda andra människor (judar). "Palestina" är en myt och en lögn som aldrig har existerat. Namnet användes av romarna ca år 100 för att förnedra judarna och slå ner deras sista motstånd mot den romerska ockupationen. "Palestina" hänsyftade då på filisteerna som var fiender till Israel i GT. Dagens palestinier är araber som har tagit ett namn som inte har någon grund och deras situation idag är följden av att de muslimska arabstaterna vägrade att godkänna delningen av landet, gjord av FN 1947. Dessa araber har sedan dess varit en användbar bricka i ett politiskt spel med målet att utplåna Israel och att utrota det judiska folket.

Israelnyheter: Gamla europeiska ledare av annan åsikt om EU:s Israelpolitik
Som ett svar på brevet från "Eminent European Persons Group" har en annan grupp europeiska ledare (bl.a. José María Aznar och David Trimble) gett uttryck för en direkt motsatt åsikt. De visar på det ologiska i att EU sätter krav på Israel som inga andra måste följa och påpekar att bojkotten av israeliska bosättningar motverkar EU:s allmänna målsättning.

Amerikanska statsobligationer betraktas som de säkraste i världen. – Att USA alltid betalar sina skulder är det fundament på vilket hela världsekonomin vilar, skriver ekonomiprofessorn och Nobelpristagaren Paul Krugman i New York Times. Han och många med honom förutspår skrämmande konsekvenser om USA inte längre kan betala. (AB) >>