Profetiskt: "JUST NU" ARKIV 2010 >> 2011 - 2013 >>

6

0

"Föreningen Parousia Mission är en kristen ideell förening som vill vara en resurs för att sprida evangelium i Sverige. Med evangelium menar vi det som överlämnades till apostlarna från Jesus Kristus för att spridas, bevaras och försvaras. (Mark 16:15)* Läs mer om Parousia Mission HÄR - (Pdf)

Organisationsnr: 802473-0841
Bankgiro: 192-7946

j

Parousia Mission i samarbete med Vrångö Pingstkyrka inbjuder till Temadag i Vrångö Pingstkyrka lördag den 5 oktober

Två undervisningspass med början kl 12:00 med Elvor och Janne Ohlin: "Israel och det profetiska ordet" Kvällsmöte kl 19:00 Carina Järpmyr: "Min väg ut ur New age"

Anmälan till Temadagen för mat och fika senast 1/10 kostnad 80:- (betalas på plats)
Maila: ohlinelvor@gmail.com (Meddela om du inte äter köttsoppa).
För frågor går även att ringa Carina Järpmyr: 073-1831502
Färja från Saltholmen lördag kl 10:40 (Silvertärnan)
Färja hem lördag kl 21:14 från Vrångö

Söndag 6 oktober gudstjänst med Elvor och Janne kl 11:00 i pingstkyrkan, Vrångö
Välkommen!

27-30/9 (Sidan kommer att uppdateras dagligen)

Karin J:s nyhetsbrev är klart >>

Karin mailade även detta om allvaret med den Amerikanska ekonomin:
Den 1 oktober finns det risk för “US federal government shutdown”... Många är rädda att det ska bli som 1995…

Bifogar nedan länkar som jag fann när jag sökte... har själv ej hunnit läst alla och allt, men det kanske kan ge lite insight... Bed gärna för USA – om Guds vilja och att Han skall väcka många till frälsning, samt förse och hjälpa ”de sina”. Guds Frid, Karin J - LÄNKAR 1 2 3 4 5 6 7 8

The World Council of Churches, an ecumenical body which claims to represent 590 million Christians worldwide and based in Switzerland, will sponsor an event supporting the partition and Islamization of Jerusalem. >>

Jesus kräver total överlåtelse
"Jesus lyfter inte fram ett attraktivt budskap, Han beräknar kostnader och talar om ett liv som kräver total överlåtelse och totalt engagemang. Det skriver pastor John van Dinther. ...I vår tid finns det många människor som beundrar evangeliet, den trånga porten, Kristi verk på korset och även det arbete som utförs i hans namn. De beundrar Jesu etik och hans dygder. Men helvetet kommer att bokstavligt talat att vara fyllt med människor som beundrade Jesus, hans undervisning och hans etik eller som tyckte att våra församlingar var coola eller gillade våra fina, tröstande ord utan konsekvenser. Ibland säger folk till mig: ”Du är väldigt trångsynt. Mitt svar blir: ”Du har ingen aning om hur trångsynt jag verkligen är! Det som jag tror på, är mycket mer trångsynt än vad du kan ana!” Evangeliet, såsom Jesus predikar det, lämnar oss inte oberört. Det är som en kniv. Det skär rakt igenom allt, mig själv, dem som jag älskar, våra familjer, våra gemenskaper och kyrkor, städer och länder."

Otillräckligt svar om OAS-rörelsen och Rom
"...Mats Olofsson ställer högst relevanta frågor och då Berit Simonsson säger sig inte känna igen beskrivningen av OAS-mötet, menar jag att detta väcker fler frågor. Inte var väl utställningen om Maria som Himlens drottning och Marie himmelsfärd med mera något som insändarskribenten hittat på? Och att det var dagliga meditationer utifrån ignatiansk spiritualitet framgick ju tydligt i programfoldern för OAS-mötet. Säkert fanns mycket god undervisning vid OAS-mötet. Besökte det inte själv, men har många kristna vänner som deltar i OAS-möten. Dock är bland annat oklarheten i förhållandet till Romersk Katolska Kyrkan något som får mig personligen att tveka och undra. I boken ”Ny endräkt” av Peter Artman om den nya ekumeniken, framgår tydligt att man strävar efter en enhet under påven i Rom. Men är verkligen Rom-tåget vägen framåt för evangeliskt kristna i Sverige? Anar att detta kan vara obekväma frågor. Men de måste få ställas. Och få svar!" (Torvald Petersson)

Ohlins: Det är uppenbarligen både relevanta och känsliga frågor som har ställts. Vi kan bara konstatera att OAS-rörelsen är på fel väg med den katolska inblandningen, även om det fanns andra inslag som var bra. Det minsta man kan begära är tydlighet och ärlighet från ledarna!

Öppet brev till bönebarn: Jesus finns kvar
"Stundtals under dessa år, så kommenterade jag Bibeln, när den kom på tal. ”Bra grejer, men påhittat och skrivit av människor”, löd min dom. När jag efter 20 år fick mitt första Bibelord blev det Gal 1:11: ”Jag försäkrar er, evangeliet är inte något mänskligt påhitt”. Jag blev lite paff! Gud verkar ha humor, minns jag att jag tänkte. Vid detta skede började jag studera Bibeln ganska intensivt, lite med baktanken att bräcka kristendomen, men ju mer jag läste, ju fler sammanhang, utifrån modern psykologi och vetenskapsteorier, hittade jag. Bibeln stämde otäckt bra med livet och allt som fanns till. Inte minst problemet med ondskans varande. Min ateistiska hållning däremot, den krackelerade mer och mer. ...Kyrkan kanske inte tilltalar min generation. Det är möjligt att de äldre har ett ansvar i detta, då de velat klänga sig kvar i gamla drömmar och ideal. Gråter de inte högljutt (Esra 3:12) när nya former kommer på tal? Men vet du vad. Jesus struntar i vilken form det tar. Han finns kvar där, kanske i din barndomskyrka med taklampor från 1960-talet och doften av gamla psalmböcker. Och även om också den kyrkan läggs ner, så kommer Jesus finnas kvar. Redo att möta dig. Full med märklig nåd. I en värld, övrigt genomsyrad av egoism och makt." (Johannes Gustafsson)

7-27/9

Vi tycker oss se 2 tydliga tendenser av falsk kristendom innan Jesus kommer tillbaka. Den ena är en dragning in i mystiken och kontemplationen, som beskrivs i Matt 24.

Matt 24:26 Om de alltså säger till er: Han är i öknen (Gk: Tomheten = mystiken) så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen (Gk: Behållare, ask = som brödet i katolsk eukaristi - en annan Jesus - läggs i för tillbedjan) så tro det inte.

Sedan har vi den överandliga karismatiken och den falska elden som Jesus beskriver i Matt 7.
Matt 7:21 Inte skall var och en som säger 'Herre, Herre' till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. 22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar?

Vi ser idag en mkt stark dragning in i dessa 2 grenar av falsk kristendom. Det är väl inte att förundras över eftersom avfallet skall komma innan Jesus kommer tillbaka.

2 Tess 2:3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. 5 Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, när jag ännu var hos er? 6 Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. 7 Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. 8 Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. 9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, (DUNAMIS) med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

Katolska profeter säger idag att Jesu tillkommelse är "en kraftig närvaro" vid den eukaristiska mässan. Latter Rain-anhängare säger att Jesus kommer tillbaka "i kroppen i en närvaro". KOMMER DETTA ATT SMÄLTA SAMMAN OCH BEDRA MÅNGA SÅ ATT DE TROR ATT JESUS REDAN HAR KOMMIT?

6/9

 

5/9

Obama väljer synagogan
"När president Obama är i Sverige har han valt att förlägga ett besök i den judiska synagogan i Stockholm. Det är mycket glädjande. Detta skall i första hand ses som en hedersbetygelse för Raoul Wallenberg, som för övrigt är amerikansk hedersmedborgare. Wallenbergs modiga insatser som svensk diplomat innebar att tiotusentals ungerska judar räddades under andra världskrigets slutskede. Den typen av hjälteinsatser är USA betydligt bättre på att hedra än vad vi är i Sverige. Sedan tidigare finns en dag till Wallenbergs minne och heder i USA. Nu har dock – efter en lång kamp – en minnesdag för Raoul Wallenberg instiftats även i Sverige, och firades alldeles nyligen, den 27 augusti. Inom den kristet präglade västvärlden är det USA som flitigast, bäst och tydligast står upp för religionsfriheten i världen och inte minst för förföljda kristna, oftast i muslimska länder. Detta går knappast att förneka. USA har bland annat, sedan decennier tillbaka, en särskild ambassadör för att bevaka dessa frågor. Besöket i synagogan bör därför också ses mot bakgrund av detta. Som en påminnelse till de i vårt land som trakasserar och tränger tillbaka Sveriges judar, inte minst i Malmö. Men också till de politiker som inte säger halt, stopp och nog när antisemitismen tilltar mot vårt lands judar." (Lukas Berggren)

"Obamas besök i synagogan är väldigt hedrande"
"- Det är fantastiskt, vi är extremt glada och känner oss väldigt hedrade att USA:s president som är i Sverige ett enda dygn väljer att uppmärksamma Raoul Wallenbergs gärning och att göra det hos oss i synagogan, det är väldigt stort, säger Lena Posner-Körösi."
Räddades undan Förintelsen – får träffa presidenten

Offer för inbördeskriget får vård på israeliska sjukhus
"17 svårt skadade syrier vårdades på torsdagen i förra veckan vid Ziv Medical Center i Safed i norra Israel.
– Här får de världens bästa vård oavsett vilken bakgrund de har, säger läkaren Vania Volach."

Får homosexuella vara med i en pingstförsamling?
"Men anledning av den aktuella debatten har Pelle Hörnmark i sin blogg skrivit att praxis är att ”teologin formas i den lokala församlingen”. Samtidigt tror jag många önskar att Teologiska nätverket talar klartext och ger en tydligare vägledning till församlingarna i denna känsliga och kontroversiella fråga." (Alf B Svensson)

Evangeliets kärnfrågor saknas i förkunnelsen
"Väckelserörelsernas förkunnare har under alla tider gjort sig kända för ett tydligt budskap som tydligt betonat frälsningens centrala sanningar om synd och nåd, helgelse och renhet samt tidens korthet och behov av engagemang och överlåtelse innan Jesus kommer. Vad jag tycker mig märka är för mycket av amerikansk pop-psychology med betoning på människans välbefinnande. Vi peppar varandra fram till ett glättigt kristet liv. ...Paulus säger tydligt i Efesierbrevet 5:27: ”Ty han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller något annat sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara”. Vem vågar ha synpunkter på den pajasartade pridefestivalen, samboförhållanden i församlingen, skilsmässa och omgifte, vindrickandet och nattens destruktiva krogliv etcetera?" (Nils-Olov Nilsson)

4/9

Finns det en alternativ pingströrelse?
"Ingen kristen rörelse har monopol på Gud. Varken påvedömet, lutherdomen eller det svenska Pingstsamfundet/Pingst FFS (Pingst) kan paxa Gud. Ingen kristen rörelse, etablerad sedan lång tid tillbaka eller helt färsk sådana, kan boka Gud åt sig framför andra. Det är absolut omöjligt att stänga inne Gud åt sig, och därmed stänga ute honom för någon annan. Detta bör alla kristna bekännare tänka över. Ibland har den saken skötts dåligt. Svartlistning och utstötning har inträffat gång på gång. Är man inte med i en viss kyrklighet, kan man komma att betraktas som splittrare, sekterist och villolärare. Aktuellt i Sverige just nu är till exempel hur man förhåller sig till Pingst. Om det är sant att det håller på att växa fram en alternativ pingströrelse vid sidan av den "erkända" och "godkända", hur kommer då denna alternativa rörelse att bli behandlad av Pingst? ...Från min horisont hör och ser jag i dag, att det här och var i landet samlas pingstvänner i mindre och större grupper, till bibelstudier och uppmuntran i tron – utan att tillkännage eller rådfråga Pingst först. ...De som samlas, känner nu så mycket oro över den liberalteologi och formalism som de anser kännetecknar utbildningen av pastorer och församlingsledare i Pingst, att de inte längre står ut. Måttet verkar nu vara så rågat för många pingstvänner, att de inte längre låter sig "skrämmas" till att hänga på utvecklingen eller till att vara tysta åskådare." (Sigvard Svärd)

Varför denna rädsla att tala klarspråk kring lärofrågor?
"...Niklas Piensohos försök att använda bibliska motivbilder är som jag ser det knepigt ur exegetisk synvinkel. För när Bibeln talar om att alla folk ska önska sig den välsignelse som Abraham fått, så förklaras det i Bibeln med att det innebär att alla folk ska bli frälsta genom en tro som Abrahams, och bli inlemmade i Guds folk genom tron. En tro som tar sig uttryck i omvändelse. Abraham bad för människors frälsning, men Bibeln säger inte att han gick runt och sade "Gud välsigne dig!" Abraham är en förebild för oss i tron. Han trodde Gud och lämnade sitt land och sitt folk (ett exodus-motiv) och han levde i främmande land (diaspora-motiv). ...Den enkla frågan är: På vilken grund anser alla dessa frikyrkopastorer att läget i dag gör att vi inte behöver tala om synd, dom och rättfärdighet, om omvändelse? Jag talar nu om det reella innehållet i predikan, inte om dess språk eller om olika metoder. Tyvärr tror jag, att vi har denna typ av predikanter, därför att alltför många har en för ytlig teologisk förståelse och dåligt självförtroende. Många är mer fixerade vid metoder för att nå ut med budskapet, än vid att införskaffa och vårda en teologisk övertygelse." (Mikael Karlendal)

Har den helige Ande tillträde till kyrkan?
"Det är allvarsord till företrädare för församlingen som förkastar Bibelns ord och ändrar till det som passar det köttsliga sinnet. Därmed får Guds folk inte den kunskap som Gud står bakom. Det vi nu ser ske är det som står i 2 Tim 3:5 att människorna i den sista tiden ska ha ett sken av gudsfruktan, det vill säga kyrkan ska ha ett politiskt korrekt, religiöst program. Men förneka dess kraft, det vill säga vill inte ha med den helige Ande att göra. Vi är inte satta att bedöma Guds ord. Guds ord ska bedöma oss!" (Göran Åkesson)

Svenska kyrkan bör fortsätta vara svensk
"Det Åkesson i sitt sommartal gav uttryck för, är att Svenska kyrkan rimligen ska fortsätta vara svensk. Likaså menade han att kyrkan ska fortsätta vara kristen och inget annat. Varför är då detta viktigt att poängtera? Jag och flera med mig, upplever att intresset för teologiska frågor och inte minst kristendomen ökar. Det är inte på grund av några reklamkampanjer, pingisturneringar eller provocerande konstutställningar, det är snarare så att samhället i stora frågor kört vilse moraliskt och då söker människor svar. När då en ofullkomlig sverigedemokrat som jag söker mig till kyrkan vill jag ta del av det budskap som står att finna i bibeln. Jag vill få vägledning i livets stora frågor, få svar på rätt och fel, en stunds eftertanke och tillfälle till bön. Möts jag då inte av kristendom, utan i stället av Helle Klein, torde det vara självklart att besvikelsen är stor." (Chang Frick)
Ohlins: Vi håller oss utanför den politiska debatten och sympatiserar inte med det nämnda partiet men vi tycker att artikeln är läsvärd.

Israelnyheter: Statistik inför nyåret
"Det judiska nyåret närmar sig och då publiceras en del statistik i Israel. Israels befolkning uppgår till 8.081.000. Den judiska befolkningen uppgår till 6.066.000 eller 75,1 % av befolkningen. Det finns 1.670.000 araber, 20,7 %. Under året kom det 22.988 nya immigranter till landet.. Största delen av de nya immigranterna kom från det forna Sovjetunionen, men många kom också från Canada och USA. Israels befolkning växte under året med 1,8 % eller 142.000 personer."

3/9

Citat av Jens Garnfeldt i Älmhult: "Gud vill inte välsigna dig med hus, och bilar osv, men han vill välsigna dig med en smörjelse där du kan börja materialisera hus och bilar..."
Kommentar från ett blogg-samtal om den s k "Älmhultsväckelsen": "I samband med att jag fick börja om med Gud förlorade jag all ekonomi. Det är snart 6 år sedan nu. Varje dag har Gud givit mig och barnen det vi behöver och varje dag har jag fått lära känna Givaren mer och mer. Gud och det som Han ger för våra verkliga behov har varit så uppenbara under dessa år. I mitt tidigare liv var jag framgångsrik i pengar, bil, båt, hund o tax o semestrar. Aldrig att jag byter tillbaka till det livet. Aldrig. I Jens Köpenhamn skulle jag vara den sämsta av elever."

Ohlins: Den här kommentaren beskriver på ett bra sätt Guds evangelium, det sanna bibliska evangeliet som lovar att Gud hjälper och ser till det vi behöver. Det ligger uppenbarligen i strid med det som predikas i Älmhult.
Hebr 13:5 Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt: Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig.
1Tim 6:8 Har vi mat och kläder skall vi vara nöjda med det. 9 Men de som vill bli rika, de råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär, som störtar människor i fördärv och undergång. 10 Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande.

Stork misstänktes för spioneri
Ohlins: Storken var ingen spion men är kvar i häktet tills tillstånd utfärdats att den får släppas fri. I artikeln kan man även läsa att Egypten anklagade Israeliska underrättelsetjänsten Mossad 2011 för att vara skyldig till hajattacker i turistorten Sharm el-Sheikh på Sinaihalvön. Eventuellt skulle de ha försetts med gps för att hitta rätt. Ja, det är sant! Man måste nog säga att Israels reaktion är beundrasvärd, när de ständigt utsätts för falska och inte sällan hissnande anklagelser från sina grannar.
Citat: "Guvernören för Södra Sinai, Mohamed Abdul Fadil Shousha, kommenterade de häpnadsväckande uppgifterna så här när det begav sig: – Det som sägs om Mossad, att de släpper ut dödliga hajar [i havet] för att slå till mot turismen i Egypten kan inte uteslutas, men det behöver utredas, sade han till en egyptisk nyhetstidning. I den israeliska tidningen Jerusalem Post avfärdades anklagelserna som skrattretande. – Mannen måste ha sett filmen ”Hajen” en gång för mycket och blandat ihop fakta och fiktion, sade Yigal Palmor, talesperson för Israels utrikesdepartement, till den brittiska nyhetskanalen BBC."