Profetiskt: "JUST NU" ARKIV 2010 >> 2011 - 2013 >>

6

 

 

UUUU

OBS! VÅR UNDERVISNING FRÅN MULLSJÖ PRÄSTGÅRD FINNS ATT LYSSNA TILL (Mp3)

28/2

VIDEO MED SVENSK TEXT
Känner du dig främmande inför mycket i Sveriges kristenhet av i dag om du jämför med hur det var för t.ex. 20 år sedan? Vill du ha en bättre förståelse av vad som har hänt och varför det har blivit som det blivit i många sammanhang? Ta då gärna del av detta videobaserade reportage!

NÄR DET "OMÖJLIGA" SKER ÄR VI NÄRA HERRENS DAG - MEN VEM FÖRSTÅR DET?

1Tess 5:1 Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. 2 Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 3 När folk säger: "Fred och trygghet", då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. 4 Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv.

Hes 38:2 "Du människobarn, vänd ditt ansikte mot Gog i Magogs land, mot storfursten över Rosh, Mesek och Tubal, och profetera mot honom 3 och säg: Så säger Herren, HERREN: Se, jag är emot dig Gog, du storfurste över Rosh, Mesek och Tubal. 4 Jag skall föra dig omkring och sätta krokar i dina käftar. Jag skall föra dig ut med hela din här, hästar och ryttare, alla klädda i full rustning, en enorm skara, beväpnade med stora och små sköldar, och alla med svärd i hand. 5 Perser, nubier och puteer är med dem, alla med sköld och hjälm, 6 Gomer och alla dess härskaror, Togarmas folk från den yttersta norden och alla dess härar, ja, många folk har du med dig. 7 Rusta dig och gör dig redo med alla de skaror som har samlats hos dig och tag befäl över dem. 8 Efter lång tid skall du kallas till tjänst. I kommande år (Heb; Den avslutande tiden) skall du tåga in i ett land som har fått ro från svärdet. De som bor där har samlats från många folk upp till Israels berg som länge legat öde. (Från år 70 till 1948) De har förts ut från folken, så att alla nu bor där i trygghet. (Den kommande falska freden under Kvartettens Fredsplan)

TROLIGEN KOMMER ISRAEL HITTA ÄNNU MER OLJA OCH DÄRMED ÖKAR SPÄNNINGARNA ÄNNU MER

Risk för övertro på ekumenik
"Jag tycker Dagen målar upp en alltför stereotyp bild av kristenheten. En längtan skulle alltså väckas om de kristna blev ”ett”?
Inte fungerade det så när pingstväckelsen bröt fram. Inte när missionärerna i hårt motstånd från den katolska kyrkan bröt ny mark i Brasilien heller. Gud har i olika omgångar väckt upp en längtan hos sina barn på olika platser efter mera av honom och gett oss besökelsetider. Det har skett hos dem som varit öppna för Anden. Församlingsledningarnas längtan efter en bredare gemenskap vilar på en falsk grund. Nämligen att vi ska bli starkare och trovärdigare genom att vi blir många, och därmed trodda. Sedan skulle vi, i någon form av ekumenisk yra, sluta diskutera trosfrågor med varandra, och få mer tid att ägna oss åt vårt uppdrag. ...Att vi ägnar oss åt att bekämpa varandra är också det ett tveksamt påstående. Vi har i olika avseenden under tidigare år diskuterat Bibeln och var det eller det står skrivet. Nyttiga samtal som berikat kristenheten. Var finns den behövliga diskussionen i dag? Vad jag kan se, inte i kyrkorna i alla fall. Om vi håller oss till frikyrkans ”interna strider”, får man nog se dem som en mjuk smekning i sökandet efter var vägen går. Där är vi i stort sett eniga om redan i dag. I vart fall utan att behöva diskutera skillnader. Om vi menar oss ha ljus över skriften måste vi se till att vi lever i det ljuset. Det kan i vissa avseenden också ha mörkare inslag att kämpa med, utan att för den skull inbjuda mörkret själv till någon form av organiserad ekumenisk gemenskap." (Stig Melin)

Vi måste låta Gud få var GUD!
"Vårt problem i Sverige är att vår tro är endast intellektuell. Vi tror bara på det vi med förnuftet kan omfatta. Detta gör att Gud blir väldigt liten. Det är omöjligt för oss att förnuftsmässigt förstå Gud. Gud är mycket större än vårt begränsade intellekt. Gud skall man inte förstå. Gud skall man tro på. I andra delar av världen, där man inte förminskar Gud genom sitt förnuft utan låter Gud göra det han säger i sitt ord att han kan och vill, får man se mer av Guds under. Efter hand som undertecknad upptäckt hur hela Bibeln hänger ihop som en helhet skulle jag aldrig våga ifrågasätta GT. Det vore detsamma som att ifrågasätta Jesus Kristus själv. Han bekänner sig till hela GT som han säger ”vittnar om honom”. När hans frälsningsplan var att befria ett folk från slaveriet i Egypten för att få en plattform på vilken han skulle bli synlig inför hela världen och låta sin egen son födas i detta folk för att försona hela världen med sig själv. Då fick inget hindra det. Farao kunde ha förhindrat blodbadet. Vi måste låta Gud få var GUD!" (Bo Carlsson, pensionerad pastor)

 

27/2

JAN MARKELL NEWS

Bra att gudsbilden diskuteras
(Olof Edsinger) "Det mest grundläggande problemet för oss moderna bibelläsare tror jag därför ligger i vilka förväntningar vi kommer med till Guds ord. Den i synd fallna människan hötter gärna med näven åt Gud och ifrågasätter att han kan låta någon enda av oss gå förlorad. Bibelns författare, däremot, vänder sig i vördnad och tillbedjan till den helige Guden och frågar sig: hur kan det komma sig att någon enda av oss kan bli räddad? Inte konstigt att det uppstår förvirring när så diametralt olika världsbilder bryts mot varandra! Ytterst sett tänker jag därför att vi behöver läsa både GT och NT utifrån några svårsmälta, men djupt bibliska, grundpremisser:
1) Eftersom Gud är den som har gett oss livet har han också rätten att ta det ifrån oss – till exempel genom olika former av domshandlingar.
2) Guds domar är inte ett tecken på hans ondska utan på hans godhet – att han i vrede vänder sig emot allt som bryter ned hans goda skapelse.
3) Det stora undret är inte att en människa går förlorad – utan att några av oss genom Guds nåd faktiskt kan bli frälsta."

”Konst” lika grov som näthatet
"Elisabeth Ohlson-Wallin fortsätter att såra genom fotomontage som hon påstår är konst. Ohlson-Wallins agenda är uppenbarligen att få egen tillfredställelse genom att kränka andra människor och grupper som inte kan försvara sig. Det drabbar många och är samma fenomen som näthatet. Nu är det dags att följa Scanpix och stoppa hennes publiceringar och stänga kyrkornas dörrar för hennes så kallade konst." (Anders Bergstedt)

Skilj på rättvisa och avundsjuka
"Är det inte dags för oss som kyrka att reagera? En vanlig industriarbetare behöver 17 år för att arbeta ihop den summa som en enda person i makteliten har som årsinkomst. ...När journalister och andra offentliga personer förvränger våra värderingar genom att försöka göra vår känsla för rättvisa synonym med avundsjuka, så bidrar de till en normförskjutning som kan vara till allvarlig skada för samhället. På det här sättet lyckas de förmodligen tysta en hel del berättigade protester mot sanslösa och skenande inkomstklyftor. Enligt alltfler forskare är nuvarande inkomstskillnader dessutom till förfång för hela samhällsutvecklingen. Är det inte dags för oss alla att reagera tydligare mot orättvisor och andra missförhållanden som växer i vårt samhälle?" (Fredrik Persson)

26/2

Här är en sida som förklarar profetian om de 112 Påvarna

Tydligen handlar den inte alls om alla Påvarna som varit i den Katolska Kyrkans tidsålder för de är betydligt fler än 112. Men glöm inte att den kommer ifrån män som ägnat sig åt mysticism. Men som sagt var kanske Gud låter stenarna ropa! (Profetian om de sista 10 >>) RFID chips i Vatikanen >>

Ett ny vapen som kan slå ut fiendens elektronik har framgångsrikt testats i Utahöknen i USA. Det skriver Boeing på sin hemsida. >>

Andelen svåra infektioner med grupp A-streptokocker, köttätande mördarbakterier, ökar kraftigt. Förra året dog 54 svenskar av smittan. Inte sedan mätningarna började har så många blivit svårt sjuka, konstaterar Smittskyddsinstitutet. Och ökningen fortsätter. Under januari månad i år rapporterades 96 fall av svår sjukdom. >>

Upp 6:8
Och jag såg, och se: en gulblek häst. Och han som satt på den hette Döden, och helvetet följde efter honom. Och åt dem gavs makt över en fjärdedel av jorden, makt att döda med svärd och med svält och med pest och genom jordens vilda djur. theG3588 beastsG2342 (THERIA) of theG3588 earth.G1093

Det finns små livsfarliga djur nämligen Bakterier - skulle tro att det är detta bibelordet syftar till. Är det bakterier som orsakar bölderna hos de som tar emot vilddjurets märke?

Upp 16:2 Och den förste gick bort och tömde sin skål över jorden, och onda och svåra bölder slog upp på de människor som hade vilddjurets märke och som tillbad dess bild.

2 Mos 15:26 Han sade: "Om du hör HERRENS, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och håller alla hans stadgar, skall jag inte lägga på dig någon av de sjukdomar som jag lade på egyptierna, ty jag är HERREN, din läkare.

2 Mos 9:8 HERREN sade till Mose och Aron: "Fyll era händer med sot ur smältugnen, och Mose skall kasta upp det mot himlen inför faraos ögon. 9 Av sotet skall det bli ett damm över hela Egyptens land och genom det skall bölder uppstå som slår ut med blåsor på människor och boskap i hela Egypten." 10 Då tog de sot ur smältugnen och trädde fram inför farao, och Mose kastade upp sotet mot himlen. Genom sotet uppstod bölder som slog ut med blåsor på människor och boskap. 11 Och spåmännen kunde inte träda fram inför Mose för böldernas skull, ty det var bölder på dem och på alla egyptier. 12 Men HERREN gjorde faraos hjärta hårt så att han inte lyssnade på dem, alldeles så som HERREN hade sagt till Mose. 13 Därefter sade HERREN till Mose: "Stig upp tidigt på morgonen, träd fram inför farao och säg till honom: Så säger HERREN, hebreernas Gud: Släpp mitt folk, så att de kan hålla gudstjänst åt mig. 14 Annars skall jag denna gång sända alla mina plågor över dig själv, dina tjänare och ditt folk, för att du skall förstå att ingen är som jag på hela jorden. 15 Ty nu var jag nära att räcka ut min hand och slå dig och ditt folk med pest för att utrota dig från jorden. 16 Men just därför skonade jag dig, att jag skulle visa dig min kraft och för att mitt namn skulle förkunnas på hela jorden.

Den Pestbakterie som utplånade 1/3 av Europas befolkning mellan 1348 - 1353 finns fortfarande vid liv.

24-25/2

Först hade vi meteorit nedslaget i Ryssland och nu är det störningar på Saturnus. >> Och även störningar på Solen >> Luk 21:26 då nu människor uppgiva andan av förskräckelse och ängslan för det som skall övergå världen; ty himmelens makter skola bäva.

Vittnesbörd: Marina satte stopp – och hittade tron
"30 års missbruk fick räcka, tyckte Marina Lundén som bestämde sig för att sätta stopp – och gjorde det. Hos LP i Helsingborg har hon hittat gemenskap, trygghet och tro.– Jag hade gjort kristendomen så komplicerad, när den i själva verket är så jätteenkel, säger hon. ... Kontakten med LP blev också Marinas första kontakt med kristen tro. – Kristendom var något jag hört om i skolan, inget annat. Jag hade massvis av förutfattade meningar, och tyckte att det absolut inte var något för mig. Men när min syster Yvonne och Peter Klang från LP kom hem till oss, så såg jag på Yvonne att något hade hänt med henne. I hennes ögon såg jag frid och lugn, och det hade jag inte sett innan. Det var en sådan skillnad. Nu, efter några år, så är jag själv där. Marina är tacksam över att LP inte slog Bibeln i huvudet på henne när hon kom dit." (Inblick)

Polygamiförslag saknar analys
"Lucas och Areskog hävdar att ”Det samfund som inte tror på polyamori ska såklart inte behöva viga polyamoröst.” Det var ju vänligt men besvarar inte frågan varför någon ska ges rätt till månggifte. Månggifte upprätthålls framför allt i kulturer som bygger på patriarkala strukturer. Det förekommer även i vårt samhälle i dag men då utan att vara sanktionerat av lagstiftningen. Det behöver knappas påpekas att det då inte rör sig om en kvinna med många män, utan uteslutande om en man med flera fruar."
Ohlins: Först ja till enkönade äktenskap och nu förslaget om polygami. Det kan väl inte vara något annat än ytterligare tecken på ett land i förfall.

Bara Israel straffas
"Ahlin har föga att säga om den sorgliga utvecklingen i arabvärlden, där ett steg framåt ofta har följts av tre steg bakåt. Liberala, progressiva, kvinnor och minoriteter har bara använts som murbräckor för att bli av med olika auktoritära regimer, som till exempel Mubaraks i Egypten. Därefter har hårdföra islamister ledda av Muslimska brödraskapets president Mursi flyttat fram sina positioner och vill nu tillämpa majoritetens (?) diktatur. Sharia ska tillämpas strikt och kvinnors, oppositionens och minoriteters rättigheter försämras. ...Som vanligt ägnas den utrikespolitiska deklarationen (S) åt Israel-Palestina (21 gånger nämns orden Israel och Palestina) och endast Israel skuldbeläggs för bristen på framsteg i fredsförhandlingarna. ...Sedan skuldbelägger Ahlin den svenska regeringen för att inte ha blivit inröstade i FN:s Råd för mänskliga rättigheter. Det ska vi vara tacksamma för, med tanke på Rådets vana att se grandet i Israels öga (landet är den enda stående punkten på Rådets agenda!) men inte de enorma bjälkarna i de diktaturers ögon som Rådet är helt dominerat av." (Lisa Abramowicz)

23/2

Pope Steps Down – Possible Indictment Coming!
(Eng) "Påven avgår - eventuellt åtal kommer! Påven kanske avgår av skäl som inte anges offentligt. Anledningen: att hålla sig undan åtal och kastas i fängelse. Som rapporterats i ITCCS (Internationella tribunalen av brott i kyrka och stat), är söker påven immunitet och skydd mot Italiens president Giorgio Napolitano."
Benedictus XVI för att söka immunitet och skydd mot Italiens president Giorgio Napolitano den 23 februari
(Eng) "Som svar på de dokumenterade brott som barntortyr, människohandel och folkmord kopplat till påven Benedictus och Vatikanens tjänstemän kommer ITCCS att sponsra en serie av pågående protester och yrkanden i katolska kyrkor och kontor via sina dotterbolag runt om i världen, med börjar i påskveckan, 24-31 mars, 2013, och fortsätter på obestämd tid. Dessa åtgärder kommer att följa de rättsliga ansträngningarna för att få Joseph Ratzinger och andra Vatikanens tjänstemän inför rätta för sina beprövade delaktigheter i brott mot mänskligheten och kriminell konspiration. The Easter Reclamation Campaign kommer ta kyrkans egendom och tillgångar för att förhindra att de används av präster som våldtar barn, som är skyddade enligt katolsk kanonisk rätt. Medborgarna har denna rätt att försvara sina samhällen och barn när myndigheterna vägrar att göra det, enligt internationell rätt. Rev. Kevin Annett och en officiell delegation från ITCCS huvudkontor kommer också att sammankalla en formell utredning om mänskliga rättigheter i Rom som börjar veckan 13 maj 2013, för att överväga ytterligare anklagelser mot Vatikanen och dess nya påve för brott mot mänskligheten och hinder av rättvisa". Rev Annett och hans delegation kommer att arbeta med organisationer över hela Italien i denna undersökning. Under 2009 och 2010 höll han samling utanför Vatikanen och träffade media och människorättsgrupper över hela Italien med anmälan av Vatikanen för mer än 50.000 aboriginska barns död i Kanada."

Handeln mellan USA och EU är möjligt i mindre än två år - Javier Solana
"Madrid, 16 Feb (AP) - Den tidigare chefen för europeisk diplomati Javier Solana sade i dag att det är möjligt att nå en överenskommelse för att skapa ett transatlantiskt frihandelsområde på mindre än två år. Inom en session på integrerat Europa under den spanska socialisternas dagar, aviserade den f d högste representanten för utrikespolitiska gemenskapen att han ser frihandelsområde mellan Förenta staterna och Europeiska unionen (EU) som "en extraordinär idé". Som svar på frågor från netizens, sa Javier Solana att han hoppades att bilaterala förhandlingar är snabba och betonade att frihandelsområdet blir det största steget som någonsin tagits i förbindelserna mellan USA och EU".

David Wilkerson skrev i SYNEN: "Bered dig att få höra talas om världsomspännande handelsavtal, övervakade av en internationell kommitté med stora befogenheter. Stränga riktlinjer dras upp för den internationella handeln, och framtvingad av stormakternas intressen, kommer en "världsmarknad" till stånd..." (sid 20)

Svar om GT till ”70-årig pingstsyster”
"Vår tids teologer har haft ambitionen att framställa Guds egenskaper, som om han vore en människa. Därför förnekas Bibelns övernaturliga händelser i historien. Vår tids predikan och musikaliska uttryck för tron på Gud är en kärleksbeskrivning som jämförs med mänskliga kärleksrelationer. Gud betraktas inte som en auktoritet i helighet och som dömer oss för vår synd och ohederlighet. Gamla och Nya testamentet ger oss en tydlig förståelse av att Gud är både fruktansvärd i sin makt och kärleksfull i sin nåd. Allt det som händer har ett evighetsperspektiv och syftar till en total upprättelse av skapelsen, varje individ och varje detalj. Därför kan ingen ge en rättvis bedömning av det Gud aktivt gör eller låter ske." (Stanley Sjöberg)

Kyrkan öppnar för homovigslar
"Utskottsmajoritetens bibeltolkning får kritik av bland andra Espen Ottosen, informationsansvarig på Norges största missionsorganisation Norsk Luthersk Misjonssamband. – Det är djupt problematiskt, eftersom det finns så tydliga, klara texter i Bibeln som definierar äktenskapet som en heterosexuell samlevnadsform, säger Espen Ottosen."

Mindfulness till snart utförsäkrade
"Mindfulness är en metod som de senaste åren tagit sig in i alltifrån terapeutiska behandlingar till företagscoaching och Fas 3-aktiviteter. Men kritiska röster höjs mot synen på mindfulness som en universallösning på problem, och från kristet håll varnas det för de andliga rötterna. ...Andlighet och spiritualitet, men inte religion. Här menar Storsjö att man har fel. – Vi behöver förstå vad buddh­is­tisk andlighet är och förstå den buddistiska människosynen. Syftet med de metoderna man använder sig av är att komma fram till att vi inte är individer, att vi saknar själ. Målet är att komma i kontakt med övernaturliga krafter och det slutliga målet är att uppgå i världsalltet. Hon menar att mindfulness är en del av en religiös tradition som syftar till att förneka det individuella hos en människa och att metoden för vissa kan få andliga konsekvenser."

22/2

Andliga analfabeter
"Att staten är sekulär, vilket nog de flesta i Sverige uppskattar, innebär inte att samhället är det. Våra kommuner och myndigheter måste därför ha bättre kompetens vad gäller medborgarnas andliga vardag. Det går inte att likställa muslimska böneutrop med utomhuskonserter och samtidigt kräva att adventssamlingar i en kristen kyrka ska vara sekulära. Gör man det har man som företrädare för det offentliga Sverige både olika måttstockar och en naiv syn på vad som är förkunnelse. Det är hög tid att svenska kommuner och myndigheter blir behöriga i tros- och livsåskådningsfrågor." (Åke Hällzon)

EU måste agera mot Hizbollah
"Om Hizbollah skulle klassas som en terroristorganisation av EU skulle det bli svårare för organisationen att finansiera sin verksamhet. Tyvärr är det många länder inom EU som inte är intresserade av att svartlista Hizzbollah. Frankrike med sina historiska band till Libanon hör till dem. Både USA och Israel försöker påverka EU att vidta åtgärder mot Hizbollah för att försvåra organisationens möjligheter att utföra nya terrorattacker." (Israelnyheter)

Hezbollah på europeisk mark
"Året var 1983, den amerikanska ambassad i Beirut bombas och 63 personer dödas. Strax därefter dödas ytterligare 241 amerikaner och 58 fransmän då Hezbollah attackerar amerikanska och franska marinbarracker i Beirut. Kidnappningar, kapningar, bombdåd i Buenos Aires och Paris. I Saudiarabien dödas 19 amerikaner 1996. Allt detta resulterade i att Hezbollah var en av de absolut första terroristorganisationer som sattes upp på det amerikanska utrikesdepartementets terroristlista. Under en tid var Europa skonat från denna organisations dåd och illgärningar. Genom de bulgariska myndigheternas och Europols resultat är denna tid nu förbi. Hezbollah finns på europeisk mark. Europa bör agera." (Israel idag)

Europas nästa kris
"Banknestor spår jobbkris. De goda nyheterna är att eurokrisen går mot sitt slut. De dåliga är att en jobbkris står för dörren. Det menar Lars Thunell, tidigare vd för SEB, i en intervju med Dagens industri."

Ny storstrejk i Grekland
David Wilkerson skrev i SYNEN: "Detaljerna framstår inte klart för mig, men jag ser att fruktansvärda problem väntar fackföreningarna. Arbetsfred är bara en dröm. Inget annat än svårigheter väntar framöver..." (sid 17)

Vi avstår från Libris konfirmandbiblar
"I dagarna kom nu ett nyhetsbrev från Libris Förlag där man presenterar sig som ”Bibelförlag”. Bifogat var en marknadsföring av nämnda ”Konfirmandbibel”. Nyfiket tittade jag på marknadsföringen och konstaterade att raden ”med apokryfer” fanns på ett ställe. Däremot talar man lite längre ner i samma stycke om ”Bibelns 77 böcker”!? Libris har alltså på egen hand upphöjt apokryferna till bibelböcker. Det är tråkigt att ett förlag som vuxit fram i svensk frikyrka, sprunget ur Örebromissionen, Baptistsamfundet och Helgelseförbundet – som genom sammanslagning med Dagengruppen också blivit pingströrelsens, på detta sätt avlägsnar sig från den syn på Bibeln som varit rådande i dessa rörelser." (Emil Gillsberg pastor i Centrumkyrkan, Mora)

21/2

Ur-Baptistisk Pingst brev 44 (Sigvard Swärd)

Hamas's Talibanization of the Gaza Strip
Hamas inför sharialagar i Gaza (Eng) "PLO: s avdelning för kultur och information sade att Hamaskampanjen syftade till att skapa en enhet med talibansk stil. Utländska aktivister som fortsätter att uttrycka solidaritet med Hamas behöver veta att de är delaktiga i arbetet med att skapa en repressiv och brutal enhet som inte har någon respekt för friheter."

Vad innebär nollvision för aborter?
"Att driva en nollvision för aborter samtidigt som man driver rätten till aborter är ett meningslöst företag; nästan 40 års erfarenhet bevisar det. Om vi inte vågar problematisera aborten som sådan, finns det ingen kraft bakom försöken att få ner aborttalen. Nollvisionen för trafiken bygger på avskyn för det dödsbringande i nuvarande situation. Det vore förstås absurt att ha en nollvision för trafiken och samtidigt hävda någon slags rättighet – vid speciella tillfällen – att få köra ihjäl varandra." (Stefan Gustavsson)

TIDSTECKEN? METEORER ÖVER HELA JORDEN

Luk 21:25 Tecken skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna (ASTRON) och på jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. (= ORSAKAT AV VINDARNA/HÄSTARNA)

20/2

Gud är kärlek som världen inte känner (Broder Brian Pdf)
"Vi älskar personen men inte synden" är ett riktigt påstående, men det är mycket mer än så.Vi måste förakta synden så mycket, att vi på ett kärleksfullt sätt uttrycker för våra vänner och familj hoppet som Gud ger oss. Låt inte en synd hålla dig borta från himlen, eller många synder. Den enda synd som kommer att hålla dig borta från himlen är otro men det finns många synder som leder till den oförlåtliga synden."

Sista mässan för Benedictus XVI
"Den 13 februari 2013 går till historien – för första gången sedan år 1415 har en påve genomfört en mässa medveten om att det sista gången han gör det. Världen idags medarbetare Klara Borgström rapporterar från det historiska tillfället då tusentals människor samlades i St. Peterskyrkan till askonsdagens mässa. ...Mässan är lång men minutiöst organiserad. Askonsdagen innebär att folk skall tecknas med aska i pannan­, och både detta och nattvarden är mycket välkoordinerat. Tecknandet av alla de tusentals människor som samlats i denna världens största kyrka tar ungefär en kvart, och detsamma gäller nattvarden. Efter nattvardens efterföljande tystnad och kontemplation håller en kardinal tacktal till påven."

Ohlins:Vid varje katolska mässa (eukaristi) påstår RKK att Jesus offras oblodigt igen och igen. De förnekar därmed Bibelns ord och sanningen att Jesus FULLBORDADE sitt offer på Golgata EN GÅNG för alla. Att bli bestruken med aska i pannan låter inte särskilt trevligt... Bibeln säger istället att alla som tillhör Jesus Kristus har Guds sigill på sin panna, det vill säga den helige Ande i sitt hjärta. Levande tro och död religion är två helt olika saker.
Hebr 10:10 Och i kraft av denna vilja är vi helgade genom att Jesu Kristi kropp blev offrad en gång för alla.
2Kor 1:22 Han har även satt sitt sigill på oss och gett oss Anden som en handpenning i våra hjärtan.

 

19/2

Fruktade och hemliga fångläger
"Runt 200.000 människor tros hållas fängslade i Nordkoreas politiska fångläger. Ett snedsteg i det väl utbyggda angivarsamhället kan leda till att tre generationer i en familj stämplas som förrädare."
Miljoner hungrar i Kim Jong-Uns maktskugga
Kim-dynastin regerar vidare

Gud är inte död – inte ens i Nordkorea
"På 1930-talet kallades Nordkoreas huvudstad Pyongyang för "Österns Jerusalem". Var femte korean i staden beräknas ha varit kristen. I dag är landet det som hårdast förföljer de kristna, men trots det harkristen tro inte kunnat utrotas. I boken får man läsa både om väckelsen ibörjan av 1900-talet och den väckelse som spirar i dag trots stenhårdförföljelse."

17-18/2

East vs. West: Russia becoming mired in more of the world’s deadliest conflicts
"Ryssland sade på onsdagen att det var leverera militär utrustning och vapen ljus till regeringarna i Syrien och Mali, eftersom det expanderar försäljning och behåller sin fot i några av världens dödligaste konflikter." (Eng)
"Gog" rustar sig och rustar andra.
Hes 38:7 Rusta dig och gör dig redo med alla de skaror som har samlats hos dig och tag befäl över dem.

Kristnas relation till staten
"Att staten har ett uppdrag från Gud innebär självklart inget frikort för staten att agera hur som helst. Tvärtom; just eftersom det är ett så viktigt uppdrag måste staten kritiseras när den bejakar det onda eller begränsar det goda. Den kristne lyder makthavare och myndigheter när det stämmer med att göra gott; inte när det innebär att göra ont. När Stora rådet i Jerusalem vill belägga Petrus och Johannes med munkavle och kräva av dem "att aldrig tala eller undervisa i Jesu namn" svarar de enligt Apostlagärningarna 4 så här: "Tänk efter själva om det är rätt inför Gud att lyda er mer än honom. Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört.

16/2

ARTIKELN: >>
David Wilkerson skriver i SYNEN: "Guldpriserna kommer att stiga men de som investerar i denna vara i hopp om att finna trygghet, kommer att drabbas av en obehaglig överraskning. Priset på Guld kommer att stiga till astronomiska summor , men det sjunker snart tillbaka igen. Tro det eller ej men inte ens Guldet kommerbibehålla sitt värde, Guldhamstrare kommer att drabbas svårt. Detta är en av de mest betydelsefulla förutsägelserna i denna bok."

Meteorit slog ner över uralbergen >> ”En meteorsvärm har slagit ner över de ryska uralbergen. Kraftiga explosioner krossade fönsterrutor och minst 500 personer har skadats, enligt inrikesdepartementet. En meteor gick i bitar över Uralbergen och började brinna, i synnerhet i den lägre atmosfären” skriver den lokala katastrofmyndigheten enligt TT. – Något började explodera i luften och landade sedan på marken. Ett svart moln ligger över staden. Folk trodde att kriget har kommit, säger ett ögonvittne boende utanför Tjeljabinsk till Interfax."

Ohlins: Är det en föraning och en påminnelse om Jesu ord? Matt 24:29 Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas.

15/2

14/2

VATIKANEN VILL BESITTA JERUSALEM

Etiopiskt beslut bör inte förvåna någon
"...Svenska kyrkan har varit lika tydlig: Beslutet att viga man med man och kvinna med kvinna kommer inte att ändras. Den stora överraskningen hade därför varit om Mekane Yesus bytt fot och beslutat sig för att gå vidare med samarbetet som om inget hänt. ...Vad som sker nu är oklart. EFS särställning som inomkyrklig rörelse som inte bejakat den förändrade äktenskapssynen kan bidra till att hålla dörren på glänt. Stängs den helt är det etiopierna som får lida när biståndsflödet sinar. För bedömningen att principer kan vara viktigare än pengar är de värda all heder."

Är vårt budskap på defensiven?
"När kristna slutar att tala om synd, nåd och frälsning, blir andra så kallade sanningar mer åtråvärda. Slutar vi tala om behovet av verklig omvändelse så blir dess nödvändighet onödig. Predikas det inte om att, "göra bättring och tro evangelium", utan vi aktar oss för att komma för nära evangeliets innersta kärna, vilket berättigande har vi då?"

13/2

OBAMA TILL ISRAEL MED FREDSAGENDA

1Tess 5:2 Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 3 När folk säger: "Fred och trygghet", då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. 4 Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv.

De politiskt korrekta
"Problemet för de politiskt korrekta är kanske att de saknar just detta: humor. Tar man allt på blodigt allvar finns det mycket att censurera. Det verkar som de politiskt korrekta, förutom att sakna humor, också sakna historiskt perspektiv och ägnar sig, liksom i forna Sovjetunionen, åt historierevisionism. I sin iver att, som de tycker, ge människor en bättre bild av världen och vad man bör tänka om den, blir de själva auktoritära och förtryckande."

12/2

ARTIKELN >>
Upp 13:11 Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden; det hade två horn, lika ett lamms, och det talade såsom en drake. 12 Och det utövar det första vilddjurets hela myndighet, i dess åsyn. Och det kommer jorden och dem som bo därpå att tillbedja det första vilddjuret, det vars dödssår blev läkt. 13 Och det gör stora tecken, så att det till och med låter eld i människornas åsyn falla ned från himmelen på jorden. 14 Och genom de tecken, som det har fått makt att göra i vilddjurets åsyn, förvillar det jordens inbyggare; det förmår genom sitt tal jordens inbyggare att göra en bild åt vilddjuret, det som var sårat med svärd, men åter kom till liv. 15 Och det fick makt att giva ande åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild till och med kunde tala och kunde låta döda alla som icke tillbådo vilddjurets bild. 16 Och det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga, både fria och trälar, att låta giva sig ett märke på högra handen eller på pannan, 17 så att ingen får vare sig köpa eller sälja något, utom den som är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal. 18 Här gäller det att vara vis; den som har förstånd, han räkne ut betydelsen av vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sex hundra sextiosex.

ARTIKELN >>
Det handlar om det område som Jesus talar om skall dra igång den stora vedermödan. Inte undra på att det står talas om HUS (bosättningarnas ?)

Mat 24:15 När I nu fån se 'förödelsens styggelse', om vilken är talat genom profeten Daniel, stå på helig plats - den som läser detta, han give akt därpå 16 då må de som äro i Judeen fly bort till bergen, 17 och den som är på taket må icke stiga ned för att hämta vad som finnes i hans hus, 18 och den som är ute på marken må icke vända tillbaka för att hämta sin mantel. 19 Och ve dem som är havande, eller som giva di på den tiden! 20 Men bed att er flykt icke må ske om vintern eller på sabbaten. 21 Ty då skall det bliva 'en stor vedermöda, vars like icke har förekommit allt ifrån världens begynnelse intill nu', ej heller någonsin skall förekomma.

”Patriot-missiler på Gotland”
"Björklund vill ännu inte utveckla hur mycket försvarsanslagen bör öka. Men han pekar på ökad rysk militär rustning och aggressivitet mot grannländer. FP-ledaren vill ha mindre fokus på internationella insatser och mer på förmågan att försvara Sverige. ...Björklund pekar också på att ett mer kvalificerat luftvärn behövs och att det var ett misstag att avrusta Gotland. En möjlighet, säger han, vore att köpa in luftvärnssystemet Patriot från USA och med ett sådant på Gotland skulle andra länders möjlighet att agera i svenskt luftrum försvåras avsevärt."

Läs Elvor&Jannes profetiska budskap angående Ryssland >>

Det är ett av få livstidsjobben i världen. Senast någon slutade var 1417. Men nu chockar Påven Benedictus XVI hela världen med sitt besked om att han lämnar sitt ämbete inom kort, uppger italienska nyhetsbyrån ANSA. >>

Vi förstår att det här är riktigt profetiskt och frågan är: VEM KOMMER SEDAN?

 

10-11/2

Förändrad attityd till livets gränser behövs
" För trafikdöd har en nollvision vunnit allmän acceptans trots att alla vet att den är omöjlig att uppnå hur säkra bilar och vägar som än konstrueras. På samma vis skulle allmänhet och politiker kunna arbeta för en nollvision för aborter. I samma ögonblick som ett barn blir till finns tre individer att ta hänsyn till – den blivande modern, den blivande fadern och ett foster som redan från början har en egen identitet, som är sett av Gud och sammanvävt av Honom. Med start där tar synen på abort ett steg tillbaka från att vara en rättighet för kvinnan att bestämma över sin egen kropp till att bli en möjlighet som ibland måste utnyttjas, en sista utväg när alla andra är prövade. Ett sådant förhållningssätt kräver först och främst en attitydförändring men också ett ändrat regelverk, exempelvis med obligatoriska rådgivningssamtal innan beslutet om abort fattas. Det skulle minska bruket av abort som ett slentrianmässigt tillgripet alternativ till avhållsamhet och preventivmedel. Därmed skulle det förskräckande höga antalet medvetet avbrutna graviditeter i Sverige, ett land där ingen brist råder vare sig på sexualundervisning eller på preventivmedel, kunna reduceras." (Dagens ledarredaktion)

Mekane Yesus bryter med Svenska kyrkan
"Protest mot samkönade äktenskap. Etiopiska lutherska kyrkan Mekane Yesus bryter sin relation till Svenska kyrkan och andra kyrkor som "öppet accepterat samkönade äktenskap". Det innebär bland annat att nattvardsgemenskapen upphör. ...- Det här får konsekvenser för våra kontakter och våra pengar. De kan bli utan bistånd, säger Wejryd. Mekane Yesus har tydligt markerat sitt missnöje med Svenska kyrkan och andra lutherska kyrkor som beslutat att acceptera samkönade äktenskap – en utveckling som Mekane Yesus ser som obiblisk. Nu har den etiopiska kyrkan tagit steget fullt ut och beslutat att bryta relationen med flera kyrkan. Det handlar om ELCA, den lutherska kyrkan i USA, Svenska kyrkan och "de kyrkor som öppet accepterat samkönade äktenskap", enligt ett pressmeddelande från ELCA."

9/2

Månggifte hotar jämställdheten
"Polygami är ett hot mot jämställdheten, skriver Stefan Gustavsson, som anser att kritikerna av den nya könsneutrala äktenskapslagen nu fått rätt. ...Nu är vi redan där. I tidningar och tv diskuteras år 2013 polygami: att vi i Sverige måste få rätten att vara gifta med fler än en person i taget. Historiskt har polygamins avskaffande setts som ett framsteg, en reform som inte minst varit till kvinnans fördel. Det har setts som en jämställdhetsreform. Nu sitter unga och framgångsrika kvinnor i SVT:s ”Debatt” och kräver rätten till månggifte! Så vad är problemet med månggifte? Det finns åtminstone två principiella problemområden. Det första är kärleken. Tänk på litteraturen, poesin, filmen… allt från ”Romeo och Julia” till ”Borta med vinden”. Stor kärlek är monogam. ...Det andra är jämlikheten. Det finns en hel del modern sociologisk forskning kring polygami, eftersom den inte är avskaffad på alla platser på jorden. Och sociologerna är ganska överens: polygamin har negativa konsekvenser för kvinnan och för barnen... Nyligen berättade ­Kyrkans tidning om en motion till Svenska kyrkans ungas årsmöte, som pläderar för det som man nu kallar polyamori, det vill säga flera samtidiga kärleksrelationer. Men här måste kristna gå emot tidsandan snarare än att flyta medströms. Söndagen den 10 februari firar kyrkor över hela landet ”Äktenskapets dag”, för att lyfta fram Skaparens tanke, odödligt formulerad redan i skapelseberättelsen: ”Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de skall bli ett kött." (Stefan Gustavsson)

Ändrad syn på Israel beror på okunnighet
"Att vara likgiltig inför Israels betydelse innebär att nonchalera Bibelns vägledning till global fred och skapelsens upprättelse i frid och harmoni. Därför stödjer jag Israels rätt till sitt land, med trygga och säkra gränser." (Stanley Sjöberg)

Därför svalnar stödet för Israel
"Jag är inte ett dugg förvånad över det påståendet. Inställningen till Israel och det judiska folket har förändrats kraftigt i svensk kristenhet. Allt fler kristna ifrågasätter nu öppet om Israel verkligen är svaret på Bibelns profetior. Jag tror att den förändrade gudsbild och liberala bibelsyn, som breder ut sig bland kristna i Sverige har sin orsak i att man inte läser Guds ord och tar det till sig. Att ifrågasätta Israels existens visar på en mycket dålig kunskap om ­Bibelns profetior och Israels roll i sluttiden. Den växande antisemitismen i vårt land är inte i första hand ett uttryck för ett politiskt hat utan för djävulens hat mot Israel som Guds egendomsfolk." (Arne Brännström)

Evolutionsteorin kontroversiell bland biologilärare
"I en avhandling som lades fram vid Karlstad universitet i slutet av förra året framkommer att många biologilärare tycker att det är svårt att undervisa om evolutionsteorin. Vissa väljer också att lyfta fram att det finns alternativa skapelseberättelser. Maria Petersson berättar att resultatet av djupintervjuerna med de 21 biologilärarna spridda över landet chockade henne. Hon är adjunkt på Högskolan och undervisar på Lärarprogrammet och om biologiämnet på högskolan, hennes avhandling fokuserade på hur biologilärare förhåller sig till evolutionsteorin i undervisningen. - Så gott som alla la fram det så, att det inte är helt enkelt att undervisa om. Dessutom fanns det enstaka lärare som i sin undervisning faktiskt valde att poängtera att det finns alternativa skapelseberättelser, som hade ett samarbete med religionsläraren och tyckte att det var bra om eleverna fick möjlighet att ifrågasätta naturvetenskapen, säger hon till Lärarnas nyheter."

Koalitionsförhandlingar under tornande orosmoln
"Koalitionsförhandlingarna sker under en allt mer spänd säkerhetssituation. Efter förra veckans rapporter om en israelisk flygattack mot en vapenkonvoj på väg från Syrien till Libanon har retoriken från den muslimska världen mot Israel hårdnat avsevärt. Iran har lovat att Syriens reaktion mot attacken kommer att försätta Israel i ett koma. Mer oväntad var dock Turkiets skarpa kritik mot den förmodade israeliska räden. Turkiet är numera fiende till den syriska regimen och länderna har vid flera tillfällen de senaste månaderna öppnat eld mot varandra vid deras gemensamma gräns. Trots detta kritiserade Turkiet den syriska regimens passivitet i nästan hånande ordalag och uppmanade den hårt ansatte diktatorn Bashar Assad att gå till motangrepp mot ”den bortskämda ungen” Israel. Även den syriska oppositionen, som har massakrerats av regimen i närmare två år, kritiserade Assads passivitet. Hatet mot Israel kan alltså förena de bittraste av fiender." (Paul Widen, Efrat)

 

8/2

ARTIKELN >>
Psa 83:1 En sång, en psalm av Asaf. 2 Gud, var icke så tyst, tig icke och var icke så stilla, o Gud. 3 Ty se, dina fiender larma, och de som hata dig resa upp huvudet. 4 Mot ditt folk förehava de listiga anslag och rådslå mot dem som du beskyddar. 5 De säga: "Kom, låt oss utrota dem, så att de ej mer äro ett folk, och så att ingen mer tänker på Israels namn." 6 Ty endräktigt rådslå dem med varandra, de sluta mot dig ett förbund: 7 Edoms tält och ismaeliterna, Moab och hagariterna, 8 Gebal och Ammon och Amalek, filistéerna tillika med dem som bo i Tyrus 9 Assur har ock slutit sig till dem, han har lånat sin arm åt Lots barn. Sela.

"Våra modiga fångar"
"Ännu ett exempel på hur mördare hedras som hjältar av de palestinska myndigheterna." (Eng)

 

7/2

Vatten, Hezbollah, FN och Israel
"En artikel om vattensituationen på de palestinska områdena.Israel anklagas ofta för att palestiniernas vattenförsörjning inte fungerar men de palestinska myndigheterna avbröt samarbetet med Israel angående vattenfrågor för 5 år sedan och missköter sig både i fråga om vatten och behandling av avloppsvatten.
Artikeln baserar sig på en undersökning av Lauro Burkart,“The Politicization of the Oslo Water Agreement.” (Eng)

”De vackra och sunda får ta plats i det nya klassamhället”
"Dagens hälsomoralism ger obehagliga associationer till det ras<biologiska tänkande som rådde i Sverige under många år. Det menar Margareta Persson, tidigare ledamot i riksdagen. – På 20-talet och ett par årtionden framåt var politiker, vetenskapsmän och läkare inriktade på att förädla människokroppen. Alla som inte var tillräckligt ”bra” och väl­fungerande skulle helt enkelt tas bort. Margareta Persson säger att samhället i dag präglas av ett synsätt där det gäller att se perfekt ut, och där alla ska vara friska och leva ett hälsosamt liv. Om dessa ideal sprids – och det gör de – riskerar vi att få ett hårt och kallt samhälle, fortsätter hon."

6/2

Jag har ifrågasatt kyrkan - inte katoliker
"För det första vänder jag mig till Sten-Gunnar Hedin. När det gäller ödmjukhet så tror jag att vi alla behöver mer av den varan. Jag ställer mig gärna först i ledet. Men jag har fortfarande inte fått svar på två av mina viktigaste frågor: 1. Verkade Sydamerikamissionärerna – vissa i mer än sextio år -utan Guds sanktion när vi vann katoliker för Kristus? 2. Med tanke på SKR och Charta Oecumenica-dokumentet undrar jag om all mission i latinamerikanska länder skall upphöra, med tanke på missionärernas ”proselytverksamhet”? När det sedan gäller min relation till katolikerna kan jag meddela att båda mina barn är gifta med katoliker. Vi respekterar dem fullt ut och har en underbar gemenskap med dem och deras familjer. Det betyder alltså att min artikel är ett ifrågasättande av den romersk-katolska kyrkan som institution och teologiskt system och inte katolikerna, bland vilka jag har många kära vänner. Sist men inte minst är jag ingen som går och hatar människor. Låt oss hålla debatten på en riktig nivå och inte ge oss ut i ohämmade anklagelser." (NIls-Olov Nilsson)
Sten-Gunnar Hedins anklagelser: Övertygelse utan ödmjukhet

Möjligt bojkotta israeliska varor?
"Den som vill bojkotta israeliska varor bör slänga sina datorer, menar Alf Lindgren. ...Många svenskar tror idag att Israel fortfarande bara är ett jordbruksland med Jaffaapelsiner som kronan på verket. Helt fel är denna bild inte, för Israel är ett fantastiskt jordbruksland med frukt och grönt av högsta världsklass. För att inte tala om den stora exporten av blommor som går till bland annat Europa. Detta har också Israels grannar upptäckt och har en stor handel med landet. ...För ett tag sedan läste jag att Kina som har mycket täta handelsförbindelser med Israel, också håller på att utveckla liknande anläggningar med hjälp av israelisk teknik. Israel har flest nybildade hi-tech företag i världen och alla stora företag som till exempel Apple, IBM, Google finns i landet. Det är därför de flesta datorer i världen har Intel-processorer som är en israelisk produkt. Även i våra mobiltelefoner finns det komponenter från Israel. Israel har efter USA och Kina de flesta företag på NASDAQ och flest ingenjörer i förhållandet till invånarantalet och investeringarna är tio gånger högre än USA i förhållande till invånarantalet. Så om bojkottare vill bojkotta israeliska varor bör de kasta bort sina datorer och aldrig mer använda mobiltelefoner. Dessutom bör de kasta bort det mesta av sin medicin och sluta använda medicinsk utrustning."

Islams trovärdighet sätts på prov
"Sekulär islam i västvärlden kan möjligen nöja sig med att endast utveckla en religiös kulturell identitet i likhet med andra grupper i ett demokratiskt samhälle, men om radikala islamisitiska krafter gör anspråk på lojalitet i islams namn, kan lokala konflikter snabbt internationaliseras, vilket vi redan sett många exempel på när det gäller situationen i Mellanöstern. Därför är utvecklingen av revolten inom arabvärlden av stor betydelse för hur muslimer kan komma att förhålla sig till demokratiska värderingar över huvud taget. Det uttalade kravet från folkmassorna på Tahrirtorget är frihet och värdighet inom ramen för ett demokratiskt styrelsesätt.
Vad man kanske inte alltid har förstått är att demokrati också innefattar värderingar om människosyn och mänskliga rättigheter som är överordnade det religiösa konceptet. Tål islam att möta den utmaningen?" (Sven Nilsson)

Det handlar inte om dig
" Gemensamt för böcker om att få bättre självkänsla är att Jesus aldrig är svaret. Det är du som ska hjälpa dig. Bara du lär dig tänka rätt, gör revolution mot duktigheten och vips kommer du att må bättre! Jesus nämns över huvud taget inte. När jag växte upp fanns det gott om traktater. Dessa småskrifter hade sina brister och förenklingar, men de var tydliga med att det goda livet börjar med att söka Jesus, inte söka ett nytt sätt att tänka. Det handlar inte om dig. Sök Gud först, och du ska upptäcka att du är älskad som människa. Utsätt dig för den kärleken och du ska se att du mår bättre." (Åke Hällzon)

Ännu ett steg mot Rom
Lighthouse Trail (Eng): Ännu ett stort steg mot en världsekumenisk religion (som en dag kommer att dyrka den falske Kristus känd som anti-Kristus) som Bibeln säger kommer före Jesu Kristi återkomst... "Ledare som representerar den romersk-katolska kyrkan och vissa amerikanska protestantiska samfund har undertecknat ett avtal i Texas att erkänna varandras dop. Efter cirka sex år av dialog undertecknade USA:s katolska biskopskonferens, den reformerta kyrkan i Amerika, Presbyterian Church (USA), den kristna reformerta kyrkan i Nordamerika, och Förenade Kristi kyrka ett dokument som erkänner varandras liturgiska dop. De fem valörer undertecknade "gemensam överenskommelse om ömsesidigt erkännande av dopet," bekräftade dop avtalet på tisdag kväll på en böngudstjänst som hölls på St Marys Cathedral i Austin. (Michael Gryboski, Christian Post)

5/2

EU på farlig väg
"I somras sa den ungerske premiärministern Viktor Orban: "Jag hoppas att vi inte ska tvingas införa ett nytt politiskt system som ersätter demokratin." Han menade, underförstått, att det krävs en stark man i dessa turbulenta tider med stora förändringar i världen!! När finansministrarna klubbade igenom bank­unionen den 12 december förra året togs ett steg närmare en politisk union inom EU. SEB:s chefsekonom, Robert Bergqvist, sa till Svenska Dagbladet den 14 december: " Beslutet handlar om att skapa ett nytt federalt parlament eller federal regering – som lite av en kopia till Tyskland ". När Swärd skriver i samma ledare,"Att vi från kristet håll varnar för en sådan utveckling är rimligt", – (den utveckling som jag här har pekat på), tycker jag att han motsäger sig själv. Somliga bedömare menar att Europas kris kan bli så allvarlig att nationer ställs mot varandra i våldsamma urladdningar då militärt ingripande inte kan uteslutas. Det kan leda till att folket kräver andra ledare, kanske rent av en stark ledare för hela EU. Ska historien upprepa sig? Nusituationen liknar på flera sätt 30-talet, då Tysklands befolkning gav Hitler maktbefogenheter som visade sig bli katastrofala. Var Hitler en förebild på Antikrist som Bibeln beskriver i Uppenbarelsebokens 13 kapitel? I så fall kan vi vara nära den tid då Bibelns Antikrist ska träda fram. Hans maktövertagande är kopplat till ett nytt ekonomiskt system som vi ser i Upp. 13:16-18. EU kan bli plattformen för ett nytt globalt ekonomiskt system som ska upprättas i ändens tid där Antikrist är ledaren som styr detta system politiskt! Nu är det hög tid att ta Bibelns profetiska ord på stort allvar, och vara vakande och bedjande som Jesus uppmanar sina lärjungar inför ändtiden, Matt. 24:42-44." (Claes-Göran Bergstrand, Baptistpastor, Hässelby)

Mer apologetik behövs
"Så beskrev han att trots att han inte längre trodde på Gud, fanns ett rop i hans inre. Inte till Gud eller någon annan. Det var ett rop av längtan, ut i tomheten. Då hamnade han genom Aftonbladets nyhetsartikel i Webbkyrkan och nu vill han få vägledning till att om möjligt få skäl att tro. Tusentals i vårt land växte upp i kyrkor med god social gemenskap, idrott, musik, lägerverksamhet. Det var ofta en andakt, ibland lite lättsmält, neutral. Försiktig andlighet, med tanke på kamrater som kom från icke troende hem. De blev vuxna utan att ha utrustats intellektuellt till att försvara sin tro inför det massiva angreppet av marxistiska doktriner, darwinistiska "sanningar" och kulturellt hån och förakt mot bibeltroende kristendom." (Stanley Sjöberg, pastor)

Samarbete som fungerar mellan Israel och palestinierna
"Under senaste år (2012) kom 210.469 palestinier till Israel för att få medicinsk vård. Av dem kom 16.553 från Gaza för att få vård i Israel eller på västbanken. En rapport från WHO uppger att 91,5 % av alla ansökningar om att få medicinsk vård i Israel beviljades, 7,2 % måste vänta på grund av säkerhetskontroll och endast 1,3 % avslogs. Israel ordnar också utbildning för de palestinska läkarna för att vården på de palestinska sjukhusen skall förbättras."

Den Palestinska Myndighetens obekväma sanningar av: Khaled Abu Toameh
"Över hundra ledande företrädare för PLO och Fatah har fått särskilda VIP-kort, som utfärdats av Israel. Med dem följer privilegier som förvägras vanliga palestinier. Till förmånerna hör att när som helst kunna ta sig in i Israel och resa utomlands. Dessa privilegier har funnits sedan Osloavtalen mellan Israel och PLO undertecknades 1993. ... Tiotusentals av den Palestinska Myndighetens tjänstemän på Gazaremsan får betalt för att stanna hemma utan att arbeta. Det är en praxis som gällt sedan Hamas tog kontroll över Gazaremsan 2007. Enligt Fatahs talesperson Ahmad Assaf spenderar den Palestinska Myndigheten – som främst finansieras av amerikanska och europeiska skattebetalers pengar – ungefär 120.000.000 dollar varje månad på den Hamaskontrollerade Gazaremsan..."

3-4/2

Ska kyrkan vara stängd på vardagar?
"Några tyckte att man kunde lägga ner församlingen och söka gemenkap i närmast större sådan. När väl församlingen beslöt om ­öppen kyrka en dag i veckan började saker och ting att hända. En man blev helad från psoriasis och kunde för den tacksamma mötespubliken på söndag förmiddag visa upp helade händer, med normal hud och dessutom berätta att hans förut söndertrasade sena i ena armen helades i samband med förbönen." (Samuel Svensson)

Ohlins: Vi kan vittna om samma erfarenhet under 90-talet, då Gud kallade oss till ett uppdrag med en öppen kyrka för bön på dagtid. Detta utvecklades till en verksamhet på heltid med bön och undervisning, självavård och evangelisation, bl a med soppkök som går att läsa mer om HÄR. Gud verkade på märkliga sätt och det hände att människor drogs dit av Guds Ande och kom in i kyrkan och blev frälsta, direkt från gatan.

Bakom det sexuella våldet
"Det här är inte ett uttryck för moralpanik, än mindre ett rop på lagar och förbud. Min fråga är en annan. Hur kommer det sig att vi menar det vara av stor vikt att plocka bort ordet neger ur Ture Sventon, klippa rasistiska scener ur Disney och försöka stoppa bilder av Lilla hjärtat, medan det inte ska spela någon roll hur vi pratar om sex eller vilka bilder vi etsar fast i varandras sinne? Hur kommer det sig att vissa ord och bilder antas ha en negativ inverkan på attityder och handlingsmönster, medan andra ord och bilder aldrig diskuteras ut-ifrån de värderingar och mönster som de förmedlar?" (Stefan Gustavsson)

2/2

Vi har sagt det förut att det kommer en delning av Israel enligt det profetiska ordet. Precis som det kommer en delning i bruden och skökan i det stora avfallet för Israel tror vi speglar vad som sker i kyrkan som helhet. Det blir en liten tapper skara mot en tillsynes övermäktig fiende (NWO) Men bibeln säger att Herren kommer för att döma till brudens fördel.

Israels rätt till säkerhet självklar
"Dagens grundhållning är att Israel har rätt till en existens som självständig nation inom säkra gränser och med ett fredligt förhållande till sina grannar. För detta finns starka argument. En utgångspunkt är de löften Gud ger i Bibeln, exempelvis i citatet ovan. Det judiska folket har en tydlig utfästelse om att få bli rotfasta i sitt land och slippa förtrycket av onda människor. På Gamla testamentets tid handlade det om fiender som filistéer och araméer, i våra dagar leds tankarna till det bestialiska folkmord som stavas Förintelsen. Men även om bibelställen av detta slag är en startpunkt kan de inte användas som argument vare sig för att relationen israeler-palestinier i grunden är problemfri eftersom Gud har sagt sitt eller för att försvara allt det staten Israel gör. ...Ur ett kristet perspektiv är det värt att reflektera över vad som skulle hända om Jerusalem hamnade i palestinska händer, inte minst mot bakgrund av tendenserna i andra länder i regionen där den demokratiska vårvärmen tycks få ge vika för en islamistisk vinterkyla. "Åt mitt folk Israel skall jag ge ett land där jag gör dem rotfasta och där de skall få stanna. De skall inte mera oroas och inte längre förtryckas av onda människor som tidigare." 2 Sam 2:10." (Dagens ledarredaktion)

Överspelad metod för bibelkritik
"Den post-moderna eran vi lever i öppnar för möjligheten att läsa Bibeln utifrån sina egna förutsättningar, också ur akademisk synvinkel. Lika väl som man kan läsa ut perspektiv som jag gett exempel på ovan, är det med intellektuell hederlighet och enligt vetenskapligt vedertagna premisser möjligt att bedriva bibelforskning med utgångspunkt i att Bibelns Gud tillhör verkligheten. Detta är en utmaning för kristna att ta till vara på, möjligheten och utveckla en alternativ metod för bibelvetenskap som integrerar historiska studier med socialvetenskaper, arkeologi, litteraturvetenskap och så vidare, med existensen av Bibelns Gud som en del av verkligheten. Kristen tro är förankrad i historien. Bibeln är mer än berättelser och idéer. I en tid med överhängande risk för att kristen bekännelse av Bibeln som ”Guds ord” blir en klyscha, är det viktigt att bibelbruk inte bara betraktas som en litterär upplevelse. Gud talar direkt och indirekt till läsaren därför att Han är Ordet. Bibeln är del av en verklighet som är större än själva läsupplevelsen. Den länkar Guds värld med människans och bottnar i historien. Därför sätter Paulus evangeliets hela trovärdighet på spel för en historisk händelse: om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös (1 Kor 15:17)." (Göran Lennartsson)

Privat ägande i första församlingen
"I ledaren ”Omöjligt vara kristen utan en församling” (25 jan) står det ”den totala egendomsgemenskapen” syftande på den första kristna församlingen i Jerusalem. Men i min Bibel står det tydligt att var och en ägde sin egendom (Apg 4:32). Ingen enda kallade något av det han ägde för sitt, utan de hade allting gemensamt (Apg 5:4). Det tillhör vår mänskliga svaghet att ska det fungera när det gäller denna sida av tillvaron måste det finnas ett personligt ansvar genom ägande. I Jerusalem tog var och en ansvar för sina egna prylar. Men de var så kloka att till exempel tio familjer inte hade tio åsnor utan de klarade sig med sju, eftersom de delade livet tillsammans. På det sättet kunde de hjälpa familjen Svensson som var i behovssituation. Idag är det snarare så att tio familjer äger 13 bilar och hur grannen Svensson har det är ingen aktuell fråga." (Börje Remstam)

 

Hamas erkänner inte Israel eller en tvåstatslösning
"Det är viktigt att man förstår att när palestinierna och i synnerhet Hamas talar om att bilda en palestinsk stat enligt "1967 års gränser" så betyder det inte att man erkänner Israel som judarnas hemland eller Israel överhuvudtaget. Hamas förnekade i dag att dess ledare Mashaal skulle ha accepterat tvåstatslösningen vilket vissa tidningsuppgifter gjort gällande. Yehya Musa, en ledande Hamas tjänsteman sade att Hamas under inga omständigheter godkänner en tvåstatslösning. "Vi kommer aldrig att gå med på att ge sionist staten (Israel) en enda tum av Palestina." Han höll också fast vid Hamas målsättning att befria Palestina från floden till havet och sade att acceptera en palestinsk stat inom gränserna från 1967 betyder inte att Hamas skulle erkänna Israel rätt till resten av landet."

 

 

1/2

Vem har gett Gardell tolkningsföreträde?
"Vi konservativa bibeltroende sägs ha tagit bort kärleken ur kärleksbudskapet. Det är ingen hejd på hur hjärtlösa vi är! Men vad ska man då säga om Gardell som helt har tagit bort begrepp som omvändelse, förlåtelse och upprättelse och förvandling ur det kristna budskapet? När man har tagit emot rening i Jesu Kristi blod och upplevt befrielse från mörkret och fyllts av kärlek till Jesus vill man nämligen bara göra det som Jesus rekommenderat i Bibeln. Helt enkelt för att Jesus är på vår sida, och att det han begär av oss är det bästa för oss. Jag känner mig kränkt när Gardell försöker kidnappa begrepp som omvändelse, upprättelse, förvandling och gudsfruktan ur det kristna kärleksbudskapet och göra om det till ett menlöst, urvattnat och till intet förpliktande trams!" (Börje Norlén)

Israel slog till mot syrisk vapentransport?
"Obekräftade uppgifter säger att israelisk flyg senaste natt slog till mot en vapentransport vid gränsen mellan Libanon och Syrien.
Israel har inte kommenterat saken men Israel är antagligen beredd att stoppa vapenleveranser från Syrien till Hizbollah om de anser att så krävs."

Rykten och spekulationer
"Den israeliska flygvapenchefen Amir Eshel förklarade igår att Israel för närvarande befinner sig i ett mellankrigskrig som man med alla till buds stående medel försöker hålla under den nivå då fullt krig bryter ut. Just flygvapnet spelar här en helt central roll och Israel har som bekant förfinat konsten att slå till fienden så hårt och så plötsligt att fienden tappar hakan och inte går till motangrepp. Irak 1981, Syrien 2007 och Sudan 2012 är bara några exempel på vågade israeliska attacker som inte resulterade i några repressalier. Denna strategi underlättas av att länderna som attackeras styrs av repressiva regimer som gärna undviker att erkänna när de har fått på pälsen av ynkliga judar. Israel går dem dessutom till mötes på den här punkten och låtsas som att ingenting har hänt, vilket alltså resulterar i ett ganska antiklimaktiskt slut på stridigheterna innan omvärlden ens visste att de hade börjat. Risken för ett öppet regionalt krig är emellertid fortsatt hög. Högt uppsatta personer i Israels säkerhetsväsende har den senaste veckan åkt i skytteltrafik till Washington, D.C. och Moskva för att uppdatera och koordinera med sina motparter där." (Paul Widen)

ARTIKELN
Allt mer laddat i mellanöstern. Men hela världen komer att hylla den som ordnar en falsk fred där nere. Ledaren som bibeln kallar för Antikrist kommer att till synes "fixa" det här och desarmera den "tickande bomben"