Profetiskt: "JUST NU" ARKIV 2010 >> 2011 - 2013 >>

6

 

 

29 - 1/4

Viktigare att hålla ihop än att vara rik
"Från att ha ökat under många år verkar nu trenden mot mer instabila förhållanden ha stagnerat eller till och med vänt på 2000-talet, konstaterar SCB, vars siffror även visar att allt fler får alla sina barn med samma partner. Och unga svenskar menar i attitydundersökningar att det ger större respekt att hålla ihop en familj i många år än att bli framgångsrik eller rik. ...Sveriges 15-19-åringar
drömmer om ett familjeliv med barn och fint hus och de vill absolut inte offra familjelivet för att kunna göra professionell karriär även om det självklart är viktigt att ha ett bra jobb", sammanfattar Kairos future resultatet. Att lyckas hålla ihop en familj i många år är värt respekt, till och med mer respekt än att bli en framgångsrik idrottsman, skapa sig en förmögenhet eller att vara allmänbildad."

28/3

Kristendomen och välfärdsstaten
"Nyligen publicerades World Economic Forum's jämlikhets­rapport 2012. Där rankades 135 länder utifrån olika jämställdhets­kriterier. Island intar främsta position, följt av Finland, Norge och Sverige. Danmark placeras som sjua efter Irland och Nya Zeeland. Sist place­ras Pakistan och Jemen. Bland de sju främst rankade nationerna har sex kors på sina flaggor och står i protestantisk tradition. Det är värt att understryka eftersom många i dagens debatt enbart sammankopplar välfärd med sekularisering.I historiskt perspektiv är sekulariseringen en relativ ny företeelse. Förklaringen till de nordiska välfärdsstaternas frontposition är i stället att finna i den kristna idétraditionen. Korsen på flagg­orna är mer än symboliska, de röjer grunden för den positiva samhällsutvecklingen..."

27/3

PÅVEN OCH OBAMA SKICKAR PÅSKHÄLSNING TILL JUDARNA

Todd Bentley - Randy Clark - Lakeland Florida & False spirits invade the church - Lakeland Florida
Ohlins: Randy Clark har nyligen besökt Sverige och påstod att hans möte var det "starkaste på 20 år i Europa", enligt tidningen Dagen. Låt dig inte luras av denna falska, orena karismatik som Clark, Bentley, Arnotts, Jones, Johnson, King och många andra representerar. Se videon från 2008 när Randy Clark "profeterar" omåttlig framgång över Todd Bentley, som vid den tiden levde i otrohet med en annan kvinna - som han senare gifte sig med efter skilsmässan från sin dåvarande fru - och dolde sina missbruksproblem. De spasmiska skakningarna och andra ockulta manifestationer i hans tjänst, inte att förglömma. Dessa falska profeter och apostlar (som de kallar sig) tillhör Nyapostoliska reformationen (NAR). Clark har tydligen framgång genom att upphöja och uppmuntra människors högmod, det som Bibeln kallar värdelöst och köttsligt och det är ganska typiskt för denna rörelse. Trots att de står och svamlar och utdelar falska profetior, skäms de inte utan fortsätter på samma sätt. Är det stolthet och högmod som så har förblindat dem? Ändå välkomnas de på konferenser i Sverige(!), vilket aldrig hade hänt om inte ledarna medvetet hade nedmonterat vaksamhet och urskiljning i många församlingar. "Vi får inte vara kritiska, vi ska inte vara dömande", är deras mantra. Här har vi resultatet och detta trots att Bibeln så tydligt uppmanar till andlig vaksamhet, bedömning och urskiljning! Läs också Döpt i anden från Kenneth & Kenneth!

– Gud styrde kulan
"Olavi Blomfjord – polisen som sköt Mattias Flink. Sommaren 1994 blev han den polis som satte stopp för Mattias Flinks dödliga våld i Falun. Olavi Blomfjord ger Gud äran för att ingripandet slutade som det gjorde. ... – Sedan bad jag en tredje gång: I dina händer lägger jag mitt liv, Herre. Använd mig som ditt redskap. Amen. Då kände jag mig lugn, trygg och omhändertagen. Jag hade ingen garanti att jag skulle överleva men var i trygga händer och kunde fokusera på min uppgift att sätta stopp för det dödliga våld som pågick."

Var femte nobelpristagare har judisk bakgrund
"Tre av fjolårets tio nobelpristagare var judar, en av fem sedan Nobelpriset instiftades år 1901. Bland pristagarna i ekonomi, fysik och medicin är andelen ännu högre.– Den judiska kulturen lyfter fram utbildning, forskning samt intellektuell frihet och utveckling som något betydelsefullt, menar professor Lennart Möller. ... Det finns fler sakuppgifter som förstärker bilden som den höga andelen judiska nobelpristagare målar upp. I Israel startas fler högteknologiska företag per invånare än i någon annan nation på jorden. Och inget annat land satsar så mycket pengar på civil forskning och utveckling per invånare. Landet Israel, med sju miljoner människor, lockar dessutom lika mycket riskkapital som Frankrike och Tyskland tillsammans."

26/3

NY RUNES HÖRNA: TECKEN I SKYN!

Israelexpert: ”Bilden blir totalt felaktig”
"Svar på Micael Grenholm debatt­artikel "Jesus står inte för ockupation" publicerat den 18 mars. ...Grenholm presenterar ett tänkbart scenario där en tvåstatslösning leder till vänskap mellan judar och araber och därefter en enstatslösning. Själv kan jag tänka mig ett mer realistiskt scenario där en tvåstatslösning leder till etableringen av en arabisk terrorstat och tjänar som brofäste för andra nationer som är fiender till Israel. Detta scen­ario är mer realistiskt riktigt därför att det faktiskt har hänt, och inte bara en gång. Libanon och Gaza är exempel där terrororganisationer tagit över områden som Israel lämnat. Det är svårt att förstå den skandinaviska naiviteten som Grenholm representerar. Den har inte någon som helst grund i den verklighet som Israel lever i. Man har kanske tillåtelse att vara naiv när man sitter riskfritt i sitt skandinaviska fredsparadis. Men man har inte lov att begära av Israel att riskera sin existens. Ett sista ord om kristnas hållning till Israel. Det finns ord för kristna som är "oslagbara". Om man talar om rättfärdighet, fred och kärlek, är det ingen som kan undgå att säga amen. Om man talar om ockupation och orättfärdighet får kristna rysningar längs ryggen. Problemet i Grenholms artikel, som i många liknande, är att dessa begrepp rycks ur sina sammanhang och resultatet blir en form av manipulation. Men låt det stå klart att det finns absolut inget omoraliskt i att stötta Israel, inklusive deras närvaro i Judeen och Samarien. Tvärtom är stöd till Israel både moraliskt, rättfärdigt och bibliskt. Israels närvaro i Judeen och Samarien kan försvaras med historiska, judiska, moraliska och humanitära argument. Den judiska staten har hela tiden sträckt ut handen för fred, men har tvingats till krig i självförsvar. Om Grenholm vill styrka chanserna för fred i Mellanöstern bör han därför göra vad han kan för att stötta Israel – och hellre fördöma dem som använder terrorism och hjälteförklarar terrorister." (Roar Sörensen)

Politisk korrekthet definierar inte sanningen
" Svar på Micael Grenholm debatt­artikel "Jesus står inte för ockupation" publicerat den 18 mars. ...Internationell lag erkänner giltigheten av en ockupation, när det har skett i försvarssyfte, för att betvinga en angripare, eller så länge som ett hot från en angripare existerar. Detta hot lever Israel varje dag med genom självmordsbombare och raketanfall. Israel passar dock inte in på definitionen av en ockupant, eftersom Israels närvaro och lagliga rätt har stöd av internationell rätt. Detta bekräftades av NF 1922. Deklarationen slog också fast att judiska bosättningar i Palestina skulle främjas av mandatmakten Storbritannien. När Storbritannien under tryck från araberna styckade av detta område och medverkade till att en palestinsk stat upprättades (Jordanien), fick judarna klara sig på de återstående 20 procenten av Palestinamandatet. ... Ja, jag motsätter mig en tvåstatslösning av många skäl. Kriterier för att en stat ska godkännas är att en regering är demokratisk och står för mänskliga rättigheter, skydd för minoriteter, kontroll över sitt territorium och har goda relationer med andra stater (Israel). En palestinsk stat uppfyller knappast dessa kriterier eftersom Hamas och PLO ligger i fejd med varandra, och den blivande palestinska staten vill kasta ut en halv miljon judar från Västbanken (Juderein)." (Alf Lindgren)

24 - 25/3

I natt blev Nasa nerringt av oroliga amerikaner efter att de sett ett "eldklot" på himlen. – Det såg ut som ett plan som skulle landa på flygplatsen, säger ett vittne till AP. >>

Den antimuslimska organisationen Swedish Defense League genomför i dag på eftermiddagen en manifestation på Stortorget i Malmö. >>

JOHANNES HADE BARA ETT HUVUD - SÅ VEM LJUGER?

(Gp) Vid gårdagens rättegång berättade ett vittne att mannen verkade förbannad efter ett församlingsmöte där man diskuterat budget och organisation i början av året. >>

 

23/3

TONY BLAIR DRAR UNDOMAR IN I VÄRLDSKYRKAN.

Läs den här profetiska varningen vi skrev på TrueReformation >>

2 Tess 2:1 När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, 2 att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. 3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

Hård kritik mot medicininköp
”Den största stölden i Europas historia” Sverige och en rad andra länder ”har blivit lurade” av läkemedelsbolaget Roche att köpa in stora mängder av influensamedicinen Tamiflu. Medicinen är ”inte bättre än vanliga febernedsättande piller”, enligt en av världens tyngsta forskningsgranskare. ...Cochraneinstitutet har i flera studier ifrågasatt hur effektiv influensamedicinen Tamiflu är och Peter C. Götzsche säger till SVT att han betvivlar att medlet är bättre än vanliga febernedsättande piller, som Alvedon och Panodil."

OBAMAS FÖRSLAG RENA SJÄLVMORDET FÖR ISRAEL

ÖB backar inte om veckan
"Överbefälhavare Sverker Göranson står fast vid sitt uttalande om att Sverige bara klarar av att försvara sig under en vecka. Ett uttalande som han gjorde strax före sin sjukskrivning och som då skapade debatt. ”Med den kunskap som många i uniform har så kan man komma fram till den slutsatsen fort”, säger han i programmet Veckans Politik." (di.se)

22/3

Rob Bell stödjer samkönade äktenskap
"Predikanten Rob Bell, som väckt stor uppmärksamhet med boken Love wins där han ifrågasätter läror om helvetet, skapar på nytt rubriker. Han har nu offentligt deklarerat sitt stöd för samkönade äktenskap. - Jag är för kärlek, vare sig det är mellan en man och en kvinna, en kvinna och en kvinna, en man och en man, säger han enligt Christianpost. ...Uttalandet har väckt reaktioner både inom och utanför evangelikala kretsar i USA. En som ställer sig bakom Bell är pastorn och författaren Brian McLaren som enligt Christianpost.com menar att man nu är på väg att nå en punkt där synen på strävan efter samkönade äktenskap kommer att jämställas med den kamp som förts i historien för lika rättigheter oavsett kön och hudfärg. En av de som kritiserar Bell är Brad Williams, baptistpastor i Alabama, som skriver för sajten Patheos:
"Den globala kyrkan kan helt enkelt inte följa Bell dit han går. Kyrkan måste vara tydlig och hennes ledare måste vara tydlig om Bibelns undervisning"."

Vi vill stå fria från österländska metoder
"Många anser att det inte är så allvarligt, och ser inte riktigt kopplingen till de österländska religionerna. Vid vårt årsmöte nyligen talade Gertrud Storsjö om de här frågorna. Flera har hört av sig och berättat att man inte klart har tagit ställning från början och sedan har man hamnat i något som man inte alls tänkt sig från början. Det verkade så oskyldigt till att börja med och man mådde ganska bra, men efter till exempel yogaträning mår man dåligt och behöver hjälp för att bli fri. Vår bön är att vi ska ha öppna ögon och mod att våga stå för vår kristna tro och inte kompromissa, även om det skulle kosta på. Vi i Sveriges kristna sjukvårdsförbund vill stötta varandra att vara kristen i vården, och vi hoppas att vi ska se att man även i församlingar tar detta mer på allvar." (Margréth Jansson ordförande i Sveriges kristna sjukvårdsförbund)

21/3

Scouting ger båda könen plats
"I ett inlägg den 20 februari lyfter Livets ord-pastorn Leif Johansson fram att pojkar och flickor är olika och att vi måste skapa verksamheter som möter deras speciella behov. Jag tycker det ligger en sanning i detta, men samtidigt finns det risk att vi hamnar i gammalmodigt tänkande. Att börja tänka i könssegregerade kategorier kräver ett väldigt medvetet förhållningssätt. Annars är det lätt hänt att man i stället cementerar att pojkar är si och flickor är så. Man bör veta vad man vill uppnå och vad man behöver träna flickor och pojkar på. Vår kristna strävan sträcker sig bortom sociala könsmönster och individuella roller. Vårt uppdrag är att utveckla och utrusta, inte bara nå, de unga till en gemenskap i Guds rike över könsgränserna. Vårt förhållningsätt måste då vara att inte underskatta någons möjligheter på grund av kön. ”Här är inte man eller kvinna, alla är ett i Kristus”."

Ny virusstam kan få globalt utbrott
" Vaccinering hindrar fortfarande att en infektion bryter ut, men när den väl har gjort det verkar läkemedlen på marknaden vara chanslösa mot viruset som återfinns bland friska människor i större utsträckning än sjuka och svaga. – Det som oroar mest är att det läkemedelsresistenta viruset kan sprida sig globalt på ett liknande sätt som svininfluensa gjorde, säger doktor Aeron Hurt, ledare för forskningsteamet bakom upptäckten, enligt BBC."

20/3

Därför behöver vi mer studier av Bibeln
"Det handlar om att odla en ny församlingskultur. ...Jag känner behov av att kraftigt stryka under dessa påståenden. I profeten Hosea 4:6 står det: ”Mitt folk går under i brist på kunskap.” (Svenska Folkbibeln). När inte bibelundervisningen prioriteras i våra församlingar uppstår andliga bristsjukdomar och undernäring. Det finns flera anledningar till att vi måste skapa förutsättningar för en förändring:
1) Bibelkunskapen är dålig och bibelläsandet är svagt i dag. Vi behöver göra allt för att stimulera Guds folk att på nytt igen bli ”läsare”. För det andra lever vi i ett sekulariserat samhälle, som med sina värderingar och tankesätt ständigt påverkar oss. Genom massmedia utsätts vi för en, ibland omedveten, ”omprogrammering” av våra attityder och vår livsstil. Bästa botemedlet mot är att vi genom studiet av Guds ord blir uppbyggda och styrkta i vår tro.
2) För det tredje behöver vi målmedveten, systematisk, konkret och andefylld bibelundervisning för att kunna växa, formas och utvecklas i vårt lärjungaskap. Guds ord har kraft att förvandla våra liv, så att vi kan leva utifrån vår nya identitet som rättfärdiga i Kristus. Då kan vi också bli fria från våra brister och utrustade av Gud, så att vi kan tjäna honom med glädje och frimodighet." (Roine Swensson)

Nu räcker det, RFSU!
"I flera mål i svenska domstolar har den reviderade lagstiftningen mot sexualbrott tillämpats. Syftet med lagstiftningen var att öka skyddet för barn och ungdomar gällande sexuella övergrepp och därför infördes nya straffbestämmelser som enbart skyddar barn. Men i fall där domstolarna har dömt till sexuellt utnyttjande av barn, när gärningsmannen har varit drygt 15 och flickan varit 13, har RFSU protesterat och menat att ”lagen gör barn till sexualförbrytare”.
Aha, det är alltså lagens fel! Det har inget som helst att göra med RFSU:s egen propaganda till svenska ungdomar under de senaste åren? Det borde vara en av samhällets grundläggande uppgifter att skydda barn och ungdomar mot alla former av sexuella kränkningar, inte uppmuntra sexuellt riskbeteende. Vem tar ansvar för de ökade sexualbrotten och svenska barns och ungdomars allt mer ökade psykiska ohälsa?" (Ruth Nordström)

Kina: 330 miljoner aborter sedan 1971
"Från 1971 till 2010 utfördes 328,9 miljoner aborter i Kina, enligt officiella siffror. Ettbarnspolitiken hotar nu att slå tillbaka mot Kina, med en åldrande befolkning och stort underskott på kvinnor. ...Konsekvenserna av den hårda ettbarnspolitiken börjar nu bli allt mer tydliga. Andelen av befolkningen i arbetsför ålder börjar sjunka och 2050 beräknas 23,3 procent av kineserna vara 65 år eller äldre, att jämföra med exempelvis Indien, där samma siffra r 13,7 procent. Detta enligt en kommande studie från Asian Development Bank, skriver The Atlantic. Den höga andelen pensionärer påverkar kraftigt landets ekonomiska konkurrenskraft och kan leda till sociala spänningar om myndigheterna tvingas ta en större del av arbetarnas inkomster för att försörja pensionärerna. En annan svår konsekvens är det kraftiga underskottet på kvinnor. Eftersom många föredrar att få en pojke, inte minst av ekonomiska skäl, har flickor ofta valts bort genom abort. I dag finn det 34 miljoner fler män än kvinnor i Kina, enligt FT."

19/3

Azaryahu: OAS rörelsens kopplingar till den katolska kyrkan
"Reflektion: Som det går att se finns det ett ganska nära samarbete med en del katolska företrädare och OAS. Att hävda att de endast har relationer med katolska karismatiker säger inte så mycket i praktiken. De åker till Vatikanen på studiebesök, det finns inget öppet ifrågasättande av de osunda delarna i den katolska kyrkans lära (inte efter vad jag har funnit i alla fall), de har bjudit in katolska talare vid ett flertal tillfällen vilket sänder en symbolisk signal till OAS besökarna att dessa är doktrinärt godkända. Hade OAS exempelvis bjudit in en mormon att tala på en gudstjänst? De katolska karismatikerna säger själva att de är helt underställda läroämbetet och trogna den katolska kyrkan vilket gör att det inte finns någon skillnad mellan en katolsk karismatiker och en ”vanlig” katolik i lärofrågor. De är båda bundna vid att följa vad påven och kardinalerna beslutar."

ARTIKELN >> En annan Jesus? Nej tack !!!!

Alla har rätt att få höra om Jesus
"Svenska kyrkan som så ofta och så högljutt uttalar sig om rättvisa och mänskliga rättigheter, är öronbedövande tyst just när det gäller förföljda kristna
i andra länder och även här i trygga Sverige. Tyst är man också, när det gäller det som en gång var själva kärnan i det som förr hette Svenska kyrkans mission – nämligen att gå ut och förkunna evangelium. Numera heter det "Hela världen", och det framhålls att man inte ska "pracka på" andra folk vår tro. Missförstå mig inte: det är viktigt med bra miljö och mänskliga rättigheter, men till dessa rättigheter borde även höra rättigheten att få höra om Jesus, världens frälsare!
Queermässor, raserandet av förtroendet för den Heliga skrift, interreligiösa satsningar och så vidare, allt hänger ihop och för mitt samfund in på olycksvägar. Därför är det så viktigt att både be "Herre, förbarma dig" och tacka för och be för de präster och lekfolk som inte accepterar att man handskas hur som helst med Ordets förkunnelse, be för de sammanhang där Guds ord fortfarande hålls i ära." (Karin Ranieli)

Varför får inte Israel stöd av kyrkor?
"En ny tid och nytt ställningstagande måste göras då den Israeliska staten kom till genom FN:s försorg 1948. I många evangelikala kyrkor såg man Guds uppfyllelse till det judiska folket. Då den politiska opinionen svängde från stark sympati till det judiska folket till sympati för palestinierna kom också kyrkorna att påverkas. När världssamfundet genom FN förordar en tvåstatslösning har många kristna fallit in i denna kör.
Ledare för många kyrkor och samfund säger offentligt att de inte tror att Israel har någon rätt att göra bibliska anspråk på landet. Kyrkornas världsråd, Vatikanen och Nationella kyrkornas råd stöder fredskonferenser som är i total opposition mot Bibeln. I Sverige vill Svenska kyrkan och Diakonia bojkotta israelska varor tillsammans med vänstern. Denna felaktiga hållning ger möjligheter för politiska grupper att förfölja judar och ta avstånd från Israel. Det kallas i många fall för antisionism, men är i själva verket dold eller öppen antisemitism." (Alf Lindgren)

17-18/3

NY PASTOR BRIAN (Pdf)
"Fyra saker hände igår (13 mars), vilket gav mig en stund att stanna upp och tänka. Det första är påven Francis som kristendomens ansikte för allt vad det är värt, Israel har en ny regering, Obamas resplan läckte ut och Gudspartikeln har hittats." Pastor Brian

16/3

PÅVEN - ARTIKELN >>
Joh 5:43 Jag har kommit i min Faders namn, och ni tar inte emot mig. Men kommer det någon annan i sitt eget namn, honom tar ni emot.

Gud gör sig igenkänd
"I Jesus från Nasaret – i hans liv, i de under och tecken som präglade hans offentliga verksamhet och i hans uppståndelse från de döda – visade sig Gud på ett tillräckligt tydligt sätt. Uppväcka döda, mätta tusentals människor med fem bröd och två fiskar, gå på vattnet, omedelbart hela hundratals svårt sjuka människor och ge dem full hälsa tillbaka ... visst är det tillräckligt tydligt?! ...Jag tror att Blaise Pascal (1623-1662), fransk matematiker och universalgeni, är sanningen på spåren. Han menar att Gud gör sig igenkänd för dem som söker honom, men döljer sig för dem som flyr från honom." (Stefan Gustavsson)

Här är påvens första tal – ord för ord
"...I morgon vill jag be Madonnan att hon ska beskydda Rom..."
Ohlins: Madonnan är detsamma som himlens drottning (Jer 44:25, 7:18). Se och hör Stig Andreassons undervisning Katolicismen i Bibelns och historiens ljus

Stöder påven om roll i smutsigt krig
"Bergoglio har anklagats för att ha förrått två unga jesuiter. 1976 fördes de till en ökänd militärhögskola som fungerade som ett tortyrcentrum."

15/3

Varför reagerar omvärlden bara på vissa konflikter?
"Några dagars strider i Gaza med några dödsoffer väcker starkare reaktioner i omvärlden än tiotusentals döda i Syrien.Varför?" Who Are These Moralists?

Kvinnor vill se upp till män
" ...Jesus var trygg i sig själv. Han visste sin livsuppgift och gick sin egen väg oberoende av vad andra tyckte. Han var inte politiskt och religiöst korrekt. Inte heller konflikträdd. Han stod för det som var rätt och vågade säga sanningar. Jesus blev arg men skämdes inte för att gråta offentligt. Hans drivkraft var inte jakten efter egen bekräftelse i form av pengar, sex och makt. Han ställde i stället upp för andra, i synnerhet de som levde i utanförskap. Män får i Bibeln stora utmaningar. Något som jag tror män både behöver och uppskattar. Mannen ska älska sin hustru så som Jesus älskat församlingen – alltså villkorslöst. Han ska först se till kvinnans behov. Inte till sina egna intressen och önskningar. Trohet är en annan utmaning. Vilket i dag innebär att varken porrsurfa eller i hemlighet ha kontakt med andra kvinnor varken på nätet eller ” in real life”. Pappor får utmaningen att fostra och vägleda barnen och inte överlämna ansvaret till frun. Både män och kvinnor behöver frigöra sig från gamla stereotypa könsroller. Kvinnor vill ha jämställda män. Men de vill också ha män som de kan se upp till och vara stolta över. Det räcker inte att han drar upp brallorna, hänger mindre framför datorn och köper blommor någon gång ibland. Han ska vara trygg i sin identitet som man och inte en könsneutral ”hen”." (Alf B Svensson)
Svar direkt från Felicia Svaeren: Förändrad mansroll ett växande problem
"Forskning bekräftar att män tappar fotfästet, att unga pojkar frustreras i sin könsidentitet, att skolresultaten för pojkar stadigt sjunker, men ökar för flickor. Hängbrallor och tv-spel är bara symboler, men tyvärr är huvudfrågan om den förändrade mansrollen ett växande samhällsproblem. Jag är glad om du kan se andra tecken än jag. Jag vill bara peka på det jag ser som Guds egen ordning: ”Till man och kvinna skapade han dem ...”

Många små steg på jämställdhetsvägen
"En aktiv opinionsbildning måste vända sig till både män och kvinnor. Det rör sig om allt från att påverka ungdomars val av yrke till att få genomslag för uppfattningen att det i alla sammanhang borde vara självklart och får gynnsamma effekter om båda könen är representerade. Till den uppfattningen kan man komma vare sig man är särartsfeminist (kvinnor är annorlunda och tillför andra erfarenheter än män) eller likhetsfeminist (kvinnor och män är i grunden lika och kvinnor kan minst lika bra som män). Den positiva särbehandlingen tar den tankegången ett steg vidare. I situationer där valet står mellan en man och en kvinna med likartad kompetens bör den som i just det aktuella sammanhanget tillhör det underrepresenterade könet ha ett försprång, just därför att en jämn könsfördelning generellt sett är bättre än en ojämn." (Opinionsredaktör Elisabeth Sandlund)

Ateistisk ockupation av svenska skolan
"Det är en katastrof att ateismen ska härska enväldigt i skolsalarna när naturvetenskapliga ämnen behandlas. När det undervisas om vetenskapsmän, upptäckare, fantastiska uppfinnare, är det fritt fram för fascination. Det är ju helt otroligt vad människan åstadkommit. Här gäller den omutliga lagen: ”ingenting kommer från ingenting”. Men när det kommer till det allra största i tillvaron, livet, då gäller inte denna lag längre. Livet med dess miljarder former har utvecklats av sig självt under miljarder av år. Och höjdpunkten i utvecklingen, människan med sina 70–80 miljoner celler, som var för sig är ett mirakel och som samverkar mer avancerat än den starkaste superdatorn, är en slumpklump. Man blir idiotförklarad av så kallade upplysta personer om man: 1) Hävdar att majblommorna, som snart börjar säljas, har kommit till av ren slump i en evolutionsprocess. 2) Hävdar att vårblommorna, som snart täcker alla ängar, har skapats av Gud. Kristna lärare: Slut er samman och höj era röster mot den ateistiska enkelriktningen i de naturvetenskapliga ämnena!... Om Gud blir totalt utfryst i vårt samhälle hamnar vi så småningom i Nordkoreas situation. (Eskil Albertsson)

Latinamerika hyllar sin första påve
Ohlins: Guds folk samlas omkring sin Herre och Frälsare Jesus Kristus i en sann enhet genom den helige Ande. Den falska enheten samlas under en påve, en människa som upphöjs som "Kristi ställföreträdare" och inte bara blandar mänskliga traditioner utan obibliska och hedniska sådana, vilka sätts över Bibeln, Guds ord. Den religiösa förförelsen är så stark att den religiösa och egenrättfärdiga människan dras till sådant, där hon måste förtjäna och köpa sin frälsning och förlåtelse och tycker att det är något vackert. Men den fallna (synda)naturen, begäret, är detsamma i alla tider och förnekar sig inte. Jesus uttryckte det med orden: (Matt 24:28) Där den döda kroppen är samlas gamarna.

14/3

På onsdagskvällen syntes vit rök syns från Sixtinska kapellets skorsten. En ny påve har valts.

Kan Knutby gå igen?
"Ett år efter Knutby hölls ett seminarium i Uppsala pingstkyrka som bl.a. behandlade frågan om bakgrunden till till det tragiska dramat. Hur kunde det hända? Ove Gustafsson, forskare och teolog, framhöll bl.a. att församlingens koppling till Livets ord, där ledare gått bibelskolan, fått en alltför liten uppmärksamhet. Det saknar inte betydelse ansåg han. ... Om en felaktig lära implementeras i EN församling kan skadan begränsas till den, även om det finns risk för spridningseffekter. Om ett samfund börjar vackla i tidigare given lära påverkar den naturligtvis många fler människor. En självklarhet kan man tycka. Det är bl.a. därför som jag är så skeptisk till gemensamma initiativ som tar sikte på att utveckla en ekumenik som också omfattar en bibelsyn som är främmande för pingst. Man skall inte heller underskatta grupptryckets makt. Det kan leda längre än man från början hade tänkt. Ordspråket, ”det börjar med en knappnål men slutar med en silverskål” kan bli en smärtsam slutpunkt." (Stig Melin)

FN: Palestinsk raket dödade barn
"Det var antagligen en förlupen palestinsk raket som dödade den knappt ettårige sonen till en BBC-journalist i Gaza i november förra året, konstaterar FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter i en utredning. Barnet dödades under de intensiva striderna som fördes mellan Israel och Hamas. Människorättsgrupper och familjen anklagade Israel för dådet, där även två släktingar till barnet dödades. BBC-journalisten kallar dock slutsatserna för ”struntprat” och säger att ingen FN-person har talat med honom."

"Be för oss i den här svåra situationen"
"– Situationen är fruktansvärd. Det säger pastor Liaquat Qaiser i staden Lahore efter att hundratals kristna familjer förlorat alla sina ägodelar när tusentals muslimer bränt ner deras hem."

Spelreglerna inte desamma i GT och NT
"Det första jag vill kommentera är den tanke som har framskymtat om att ”om Gud låg bakom allt han tillskrivs i GT måste han handla likadant i dag”. Denna slutsats är faktiskt inte alls självklar, av det enkla skälet att spelreglerna i GT skiljer sig dramatiskt från dem som gäller i det nya förbundet. Strängheten i GT:s civila lagar måste till exempel förstås utifrån det faktum att Israel var en teokrati, och att brott mot förbundet riskerade att göra hela Guds frälsningsplan om intet..." (Olof Edsinger)

13/3

Israels president Shimon Peres höll på tisdagen ett historiskt anförande i EU-parlamentet där han krävde att Arabförundet ska ingripa i Syrien ”för att stoppa massakern”. >>

12/3

En medlem i en pingstförsamling i Forshaga har åtalats misstänkt för mordbrand. Han ska ha satt eld på församlingens kyrka. I en lägenhet i samma hus som kyrkan bodde en kvinna med barn och därför utgjorde de två bränderna fara för människors liv, menar åklagaren i åtalet, skriver Värmlands Folkblad. >>

Nordkorea har klippt linjen till den hjälptelefon som löper genom den neutrala byn Panmunjom, rapporterar den sydkoreanska nyhetsbyrån Yonhap. >>

10-11/3

AFTONBLADET AKTUALISERAR PROFETIA OM PÅVE
Den nya påven kan bli den sista någonsin. Enligt en profetia från 1100-talet kommer "den fruktansvärda domaren döma folket" efter att Benedictus XVI efterföljare valts. Profetian namnger även den "siste påven" till Petrus - samma namn som toppkandidaten Turkson heter i förnamn.

Det har gått 20 år sedan Steven Spielbergs ”Schindler’s list” hade premiär. Senare manade han att Förintelsen aldrig får falla i glömska. 52000 vittnesmål spelades in och arkiverades av Spielbergs Shoah Foundation FORTS...

THE TRUMPET NEWS (Pdf)

9/3

Den kyrkliga monarkin i Rom
"Genom utnämningsmonopol avgör påven vilka som väljer nästa påve. Realiteten är förvisso att en intrigerande byråkrati opererar med påvemaktens envälde som sköld mot lekmannainflytande. Men idén med det hela är monarki och diktatur, om än i en juridisk form där arvskifte sker ordnat och med vit rök, inte med kupper och våld. Monarki i kyrka kan ju som monarki i stat ha sina historiska förklaringar. Men när alla slags protestantiska kyrkor, utom vissa auktoritärt ledarstyrda mindre samfund med småpåvar, förkastar påveprincipen och har olika former av lekmannastyre och kyrkomöten är detta inte utan teologiska skäl. Kristus befriade, han band inte sina lärjungar i en diktatorisk organisation med en mänsklig monark som makthavare". (Åke Wredén, journalist)

Nordkoreas ledare Kim Jong-Un talade om ett "fullskaligt krig" när han i dag besökte en militär enhet vid gränsen till Sydkorea, rapporterar statliga medier enligt AFP. Kim Jong-Un var på två öar som ligger nära den omstridda maritima gränsen mot Sydkorea. Där sade han att landets militär är "helt redo att utkämpa ett fullskaligt krig i koreansk stil", enligt den statliga nyhetsbyrån KCNA. >>

 

 

8/3

Se de dramatiska slukhålen
"Slukhål beror i regel på erosion i underjordisk kalk- eller sandsten. Hålen kan bildas gradvis men ofta uppstår de plötsligt. De förekommer över hela världen och kan variera i diameter från någon meter till flera hundra meter."

Ett tidstecken? Jes 24:19 Jorden brister, ja, den brister. Jorden rämnar, ja, den rämnar. Jorden vacklar, ja, den vacklar.

Judar välkomnas tillbaka till Spanien efter 500 år
"För mer än 500 år sedan förvisades runt 100 000 judar av arabisk-spansk härkomst från den Iberiska halvön. Nu välkomnas deras ättlingar tillbaka. De erbjuds en gräddfil till ett spanskt pass och medborgarskap. Intresset är stort."

En av Egyptens plågor svämmar över till Israel (Eng) >>
"Med bara några veckor kvar till påsk är det svårt att inte tänka på de 10 bibliska plågorna som slog Egypten före Israels uttåg från slaveriet, vilket an av dem var gräshoppor. Men för andra är det ett välkommen kulinariskt nöje. En ortodox familj reste i timmar från Tel Aviv för att samla insekterna för, som de säger, en smakfull snacks. "Vi samlar dem för att äta dem. Det är kosher enligt Bibeln ...lägg dem i ugnen så blir de som chips och du kan hälla barbecuesås på dem."

Mat 3:1 Vid den tiden trädde Johannes Döparen fram och predikade i Judeens öken 2 och sade: "Omvänd er, ty himmelriket är nära." 3 Om honom heter det hos profeten Jesaja: En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom! 4 Johannes bar kläder av kamelhår och hade ett läderbälte om livet, och hans mat var gräshoppor och vildhonung.

Michail Gorbatjov, Sovjetunionens ledare 1985–1991, säger sig vara förbluffad över en del av de nya lagar som stiftats i Ryssland. Dessa är en ”attack på medborgerliga rättigheter”. >>

Hugo Chávez dog av en massiv hjärtattack, uppger chefen för Venezuelas presidentgarde general José Ornella. I sin sista stund ska presidenten ha uttryckt en vilja att leva. >>

Heb 9:27 Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas.

Den senaste tidens uppgång på aktiemarknaderna har fått investerare att fly guldet. I februari såldes rekordstora mängder guld. Nu går analytikernas åsikter isär om huruvida det är början på slutet på guldets gyllene period för den här gången. >>

7/3

Vad gör kardinalerna nu? FORTSÄTTNING .... >> (Svd)
De 115 kardinalerna träffas just nu i Rom för att planera valet av ny påve efter Benedictus XVI. Denna vecka väntas de bestämma datum för konklaven då påven väljs. Samtidigt förbereds Sixstinska kapellet och inkvarteringen för kardinalerna under konklaven. Bland annat kontrolleras att störningssändare fungerar så att mobiltelefoner inte kan användas, och att inkvarteringen inte är avlyssnad.

6/3

RUNES HÖRNA (Pdf)
Flera av krisländerna brottas också med en social kris som är en tickande bomb. I en ny rapport skriver 17 ledande ekonomer att Europa rör sig mot en katastrof av enorma proportioner - såväl ekonomiskt som humanitärt. Det finns fortfarande en möjlighet att rädda unionen - men då krävs det drastiska lösningar. Internationella rödakorskommittén varnar också för en liknande situation då miljoner européer som för inte så länge sedan var ganska välmående nu har svårt att skaffa mat. Europa bör därför förbereda sig på folkliga uppror, liknande dem som skakat Nordafrika.

I väntans tider "Har vi inte en levande tro på Jesus och hans snara återkomst levande, så blir det snart ”kulturkristendom” som tar över. Där det bara blir ett innehåll av poesi, psykologi och världsliga koncept med ett s.k. postivt framgångstänkande som tar över. Församlingarna blir föreningar eller kanske företag som ska styras som just företag som säljer populära produkter som människor enligt senaste trenden frågar efter. Vi brukar sjunga i en kör; ”öppnade ögon, Herre oss giv”. Den bönen behöver vi ständigt be. Öppna våra ögon Herre så vi ser tidens tecken och förstår att vi lever i väntan på att Jesus snart, mycket snart kommer tillbaka. När det är levande i våra sinnen så blir övriga prioriteringar också de rätta. Det viktiga blir prioriterat och det oviktiga får inte längre möjlighet att stjäla våra hjärtans uppmärksamhet. ...Men vi som hednafolk har inget att förhäva oss över. Idag är det vi som var och en behöver se om vårt eget hus och liv och fråga oss om vi lever i omvändelsen. Ett tecken på att man lever i omvändelsen är att man välsignar Israel och försvarar och talar väl om judarnas rätt till sitt land. Ett mycket grundläggande ord när vi talar om Israel är ordet i 1 Mos. 12:3 ”Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade.”(Berndt Isaksson)

GRÄSHOPPORNA TILLBAKA I EGYPTEN

Artikeln >>
Upp 9:13 Den sjätte ängeln blåste i sin basun. Och jag hörde en röst från de fyra hornen på guldaltaret inför Gud.
14 Den sade till den sjätte ängeln, han som hade basunen: "Släpp lös de fyra änglar, som är bundna vid den stora floden Eufrat." 15 Då släpptes de fyra änglarna lösa, de som för den timmen, den dagen, den månaden och det året stod rustade för att döda en tredjedel av människorna. 16 Antalet män i dessa ryttarhärar var tjugo tusen gånger tio tusen. Jag hörde deras antal.

Obs! Redan 1965 sa Kina att man kunde ställa upp en armé på 200 milj man >>

5/3

"Mars kommer att bli en intressant månad. Det katolska systemet ska välja näste ”helige Petrus” som hålls i Rom. Katolicism och huvudfåran i protestantism är vänner i denna onda värld. Många av mina läsare har upplevt livlöshet med ljummen kristendom. Länder i Europa och många samhällen i USA upplever avgudadyrkande system med falsk kristendom. Det finns många bra upprätta kristna i dessa avgudadyrkande system, men systemet som helhet kommer att dömas av Gud. För övrigt kommer president Obama till Israel i slutet av mars när det heliga landet kommer ihåg den sista veckan med Kristus. Tidpunkten är udda och surrealistisk." Pastor Brian (Pdf) >>

DET FANNS 42.500 GETTON ÖVER EUROPA

”Vem har skapat Gud?”
De nya ateisterna, med Dawkins i spetsen, har ofta med triumferande tonfall återkommit till frågan om vem som skapat Gud. Gradvis har frågan satt sig i det allmänna medvetandet – den kom upp i båda klasserna jag besökte. Är det en bra fråga? Filosoferna svarar nej. Själva frågan är nämligen ett exempel på ett tankefel, ett så kallat kategorimisstag. Filosofen J P Moreland förklarar: "Vi begår ett kategorimisstag när vi tillskriver något en felaktig funktion eller egenskap. Till exempel om vi frågar: "Hur många meter lång är lukten av en ros?" eller "Hur smakar noten C?" Frågorna tycks anta att dofter har längd och att ljud har smak, vilket är ett kategorimisstag." ...Tanken på ett nödvändigt väsen ligger i själva det monoteistiska gudsbegreppet och kommer tydligt till uttryck i både Gamla och Nya testamentet. När Gud uppenbarar sig för Mose vid den brinnande busken uttyder han sitt namn och säger: "Jag är den jag är. Säg dem [israeliterna] att han som heter 'Jag är' har sänt dig till dem." I Uppenbarelseboken beskrivs Gud som Alfa och Omega: "han som är och som var och som kommer". Det är därför ett kategorimisstag att fråga vem som orsakade Gud. Det är liktydigt med att fråga: "Vem orsakade det orsakslösa?". Det är lika meningslöst som att fråga efter smaken på tonen C. Den ateistiske filosofen Michael Ruse säger därför spydigt om Dawkins att han "som en förstaårsstudent glatt går runt och frågar högt: Vad orsakade Gud? som om han hade gjort en betydelse­full filosofisk upptäckt." (Stefan Gustavsson)

Hur evangelikala är evangelikalerna?
"Den mycket kände evangelikale ledaren och baptisten i England, Steve Chalke, har nu stuckit ut hakan igen. För några år sedan gick han ut och kritiserade traditionella kristna försoningsläran och kallade den för "kosmisk barnmisshandel". Han avfärdade tanken att Kristus på korset tog på sig straffet och Guds vrede över vår synd. Nu har Chalke uttalat sitt stöd för samkönade äktenskap i den kristna församlingen. Den ståndpunkten har ju hörts ett bra tag från liberala protestantiska kyrkor i västvärlden. Att en välkänd och betrodd evangelikal profil gör ett sådant utspel är dock ett trendbrott. Även den välkände amerikanske evangelikale profilen Brian McLaren har rört sig i den riktningen, vilket inte alls är överraskande. Ett problem med herrar som Chalke och McLaren är att de uppenbarligen ser som sitt uppdrag att ändra evangelikal kristendom. ... Chalke och McLaren är spjutspetsar i en trend att göra kristna tron och evangeliet anpassat till västvärldens värderingar för tillfället. Det blir ett evangelium utan stötestenar, men ack så kraftlöst. Det är bara att titta på västvärldens liberala protestantiska kyrkor för att se hur det går." (Stefan Swärd)

3-4/3

Vardag i Israel - finns den?
"Diskrepansen mellan vad jag vet och vad jag ser är stor och ganska förvirrande. Jag vet att lilla Israel är omringat av hätska fiender som bara inväntar rätt tillfälle att göra slut på oss men samtidigt ser jag här ett underbart vackert land där mandelträden blommar och där gräset är fräscht gräsgrönt efter regnen. Jag ser också människor som aldrig, trots bakslag efter bakslag, förlorar hoppet om lugnare tider. ...Precis som i Sverige så hör vi nyheterna i media med den skillnaden att vi vet att en Katyusha när som helst kan ramma huset och göra spintved av taket. Det ÄR en skillnad men i vardagslivet är det en skillnad som inte påverkar någonting. ... På varje plats på jorden finns en vardag och så också i Israel. Det är bara det att vi tar vardagarna en och en, inte månader i stöten, för vi vet – inte bara vid solnedgången – att varje dag är en gåva och att dessa gåvor när som helst kan förvandlas till exploderande infernon." (Från: I Gilboas svala skugga)

Stor Stasi-aktion samtidig med IB-avslöjande
"En av Stasis största operationer mot Sverige under det kalla kriget sammanföll både i tid och i syfte med IB-avslöjandet år 1973. Jan Guillou och Peter Bratt gav därmed draghjälp åt Stasi när deras uppmärksammade IB-avslöjande släpptes." (Inblick)

2/3

Putin calls for upgrade of Russian army

Hes 38:1 HERRENS ord kom till mig. Han sade: 2 "Du människobarn, vänd ditt ansikte mot Gog i Magogs land, mot storfursten över Rosh, Mesek och Tubal, och profetera mot honom 3 och säg: Så säger Herren, HERREN: Se, jag är emot dig Gog, du storfurste över Rosh, Mesek och Tubal. 4 Jag skall föra dig omkring och sätta krokar i dina käftar. Jag skall föra dig ut med hela din här, hästar och ryttare, alla klädda i full rustning, en enorm skara, beväpnade med stora och små sköldar, och alla med svärd i hand. 5 Perser, nubier och puteer är med dem, alla med sköld och hjälm, 6 Gomer och alla dess härskaror, Togarmas folk från den yttersta norden och alla dess härar, ja, många folk har du med dig. 7 Rusta dig och gör dig redo med alla de skaror som har samlats hos dig och tag befäl över dem.

Anfallet kommer på Herrens Dag efter en Falsk Fred

Hes 39:4 På Israels berg skall du falla med alla dina härar och med de folk som följer dig. Jag skall ge dig till föda åt rovfåglar av alla slag och åt markens djur. 5 Du skall falla ute på marken, ty jag har talat, säger Herren, HERREN.
6 Jag skall sända eld över Magog och över dem som bor i trygghet i kustländerna, och de skall inse att jag är HERREN. 7 Jag skall göra mitt heliga namn känt bland mitt folk Israel, och jag skall inte mer låta mitt heliga namn bli vanhelgat. Folken skall inse att jag är HERREN, den Helige i Israel. 8 Se, det kommer, ja, det skall ske! säger Herren, HERREN. Detta är den dag som jag har talat om.

Innan den Dagen kommer skall de säga "fred med säkerhet"

1Tess 5:2 Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 3 När folk säger: "Fred och trygghet", då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. 4 Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv.

Obs! Herrens Dag är en bestämd tidsperiod mellan 2 Punkter och inte 24 Timmar.

Luk 21:34 Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er 35 som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden.

Den ekonomiska domedagen är här. >> (Expressen)
Som väntat kom inte den amerikanska kongressen överens om en budgetlösning i tid - och i dag börjar de automatiska nedskärningarna gå igenom. President Obama ska träffa ledare för kongressen under dagen, men utsikterna för en lösning är inte stora.

Jag saknar svar i debatten om gudsbilden i GT
"Tyvärr blir jag lite besviken på de insändare som Stanley Sjöberg och Olof Edsinger skrivit svar på ”70-årig pingstsyster” (14 feb) och min egen undran (20 feb) över den gudsbild som framskymtar här och där i GT. ...Att glida undan i allmänna ordalag eller flytta fokus hjälper inte oss som inte riktigt får ihop gudsbilden i GT och NT." (Gräsrotskristen)

Vi var tänkta att leva för evigt
"Om vi ska förstå teodicéproblemet – hur Gud kan vara allsmäktig och kärleksfull samtidigt – kan vi inte utelämna denna tidiga fas av människans historia då hon var odödlig. Gud måste dock ge henne en fri vilja eftersom syftet med skapelsen är att älska honom, och en kärlek som tillkommit genom tvång, hot eller manipulation är inte värd namnet. Människan använder denna fria vilja till att göra uppror mot sin skapare och drar på så sätt lidande och död över världen. Resten av Bibeln är Guds räddningsplan för den fallna världen. Han har ett övergripande mål och det är att sätta Frälsaren till världen. Vägen dit är på många ställen ganska blodig. Problemet här är dock inte Gud utan människans synd. Men tack vare Guds konsekvens i genomdrivandet av räddningsaktionen kan vi bli frälsta. På korset, och endast på korset, kan Gud vara ett hundra procent helig genom att hans kungörelse står fast. Synd leder obönhörligen(!) till död, men Jesus tar ställföreträdande på sig denna oerhörda konsekvens av människans synd. Gud är på korset också ett hundra procent kärleksfull genom att alla som säger ja till hans lösning på problemet får tillbringa evigheten tillsammans med honom." (Anders Gärdeborn)

1/3

EU VILL DELA JERUSALEM

En dag så kommer man att göra verklighet av detta hot men då kommer Herren.

Sak 14:1 Se, HERRENS dag kommer! Då skall man dela bytet bland er. 2 Ty jag skall samla alla hednafolk till strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas, husen plundras och kvinnorna våldtas. Halva staden (ÖSTRA) skall föras bort i fångenskap. Men återstoden (VÄSTRA) skall inte bli utrotad. 3 Sedan skall HERREN gå ut i strid mot dessa hednafolk, så som han stred förr på drabbningens dag. 4 På den dagen (Herrens Dag är en tidsperiod) skall han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut. Och Oljeberget skall delas mitt itu, från öster till väster, till en mycket stor dal genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder.

"CHURCH OF TARES – OGRÄSETS KYRKA"
Ohlins: Vi har tidigare länkat till videon om Rick Warren. Nu finns den med svensk text på Bibelfokus.se
Om Rick Warren: "Så fort som Rick Warrens program infördes, så försvann evangeliet!" "Jag vet inte om hans målsättning är att förstöra hela evangeliska rörelsen men han har gjort ett ganska bra jobb"

Vännerna minns Algot Niklasson
"Algot Niklasson var i början av 1950-talet Sveriges mest uppmärksammade väckelseevangelist. Efter en tid av fasta och bön framträdde han som en profetgestalt och berörde hela vårt land med sitt budskap. I Pingströrelsens "predikantvecka" i december 1950 såg många Guds eld över samlingen, då i samma ögonblick hela pastorskonferensen gick ner på knä i bön och förkrosselse. Den här tidsperioden kallades "förnyelseväckelsen" och innebar självrannsakan och syndabekännelse."

Italien har den 3:e största skuldbördan i världen efter USA och Japan (Eng)