Profetiskt: Born To Watch 18/9-10

<< Tillbaka

Sammandrag ur Born to Watch 17/9-10

SPANIEN ERKÄNNER EN PALESTINSK STAT

”Utrikesminister Moratinos har meddelat at Spanien kommer att behandla den Palestinska Myndigheten diplomatiskt, som om den vore regeringen för en palestinsk stat, dess högkvarter i Madrid får diplomatisk status som Ambassad, och konsulatet i Östra Jerusalem kommer från och med idag [7 sept 2010] att vara en spansk ambassad. Han uppmanar andra att följa efter, som förberedelse för den kommande självständighetsförklaringen.” ”Vi har hållit er informerade om den växande rörelsen för att legalisera en palestinsk stat utanför ett internationellt ramverk för skapandet av en stat. Spaniens agerande är ett stort kliv mot etablerandet av en sådan företeelse. Det kringgår Israel helt på detta område, och behöver inte Israels godkännande. Genom att ignorera Israel bäddar det för det internationella samfundets erkännande av en palestinsk stat enligt de 1967 gällande gränserna. Palestinierna behöver inte gå med på någonting för att få detta ’pris’. Därför kommer deras krav på den så kallade rätten att återvända, kraven på Jerusalem som huvudstad, och deras vägran att erkänna Israel som en judisk stat kommer att erkännas dem, och de kommer inte att avkrävas någonting i retur.” >>

Kan ni helt fatta vad ni just läste?… Jag försöker fortfarande få upp hakan, efter att den trillade i golvet.
Okej, låt oss försöka få ihop alla pusselbitar. Vi vet att EU är mitt i Belgiens roterande presidentskap. Belgien har fortfarande ingen regering på plats. Det lilla landet saknar ledarskap, och har varit i stort sätt tysta sedan deras EU-ordförandeskap började den 1 juli. Vilket land inom EU har vi hört mest ifrån? … Jag skulle säga Spanien, direkt. De ”avslutade” ju precis sitt sexmånaders ordförandeskap i slutet av juni. Men låt oss ta en liten sväng tillbaka i tiden och friska upp minnet. Minns ni vem som för närvarande ansvarar för den spanska säkerhetsstrategin?

Håll i er nu för nästa. Jag hade glömt att det fanns ett verkställandedatum inskrivet. Det är underligt hur lätt man glömmer. Men Vår Herre kan påminna oss när det är något viktigt, som i det här fallet.

Den 7 januari, 2010: Solanas Spanska Säkerhetsstrategi ska värkställas den 30 november, 2010, under det år då även EU:s säkerhetsstrategi ska uppdateras, och NATO:s nya strategikoncept godkännas. >>

Var hamnar vi med all denna information? Ger det oss en indikation om vad tiden är liden för de profetiska händelser som finns utlagda i Skriften?… Kanske, och kanske inte. Jag misstänker att vi kan se utvecklingar i slutet av november eller snart därefter. Jag tror inte att judarna har bett tillräckligt mycket genom åren, som Jesus instruerade dem, vad gäller följande.

”Men be att er flykt inte sker på vintern, eller under sabbaten…”
Matteus 24:20

Med Israel norr om ekvatorn, kommer den kalla väderleken in i slutet av november, och in i december.

När ni då ser 'förödelsens styggelse',* som profeten Daniel talar om, stå på helig plats - den som läser detta bör noga lägga märke till det - 16 då måste de som är i Judeen fly bort till bergen. 17 Den som är på taket skall inte gå ner för att ta med sig det som finns i huset, 18 och den som är på åkern skall inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. 19 Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna! 20 Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten.”
Matteus 24:15-19

”Ty då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma.” Matteus 24:21

USA FÖRESLÅR 3 MÅNADERS FÖRLÄNGNING AV BYGGSTOPP
”Abbas har samtyckt till det amerikanska förslaget, men Netanyahu har inte svarat än. [ ] Netanyahu hade betonat under mötet att byggstoppet inte skulle förlängas.” >>

Hela den här processen är otrolig, eller hur? …Jag tror jag nästan kan höra hur ångan tjuter från tryckkokaren nu.