Profetiskt: Pastor Brian 14/9-10

<< Tillbaka

MÖTESVECKA

VAD JAG VET

 

VAD JAG INTE VET

MINA TANKAR

Amerikanska tjänstemän kommer att vara i Egypten på tisdag och i Jerusalem på onsdag för att prata fred. Jag misstänker att det viktigaste ämnet kommer att vara en förlängning av byggstoppet. Men bli inte förvånade om något annat dyker upp. Förmodligen, tror jag att vi kommer att få ett annat datum inbokat för möten, om man kan lösa bosättningsfrågan, vilket jag tror man kommer att göra. [ ] Till dess, kommer jag att låta mötena ha sin gång innan jag kommenterar.

Javier Solana har hamnat i nyheterna, då han talade vid en annan konferens i helgen. Jag håller fortfarande koll på honom här på hemsidan, och vi får se på vilket sätt, om något, han uppfyller profetian framgent. Kom ihåg, att många goda människor i Guds rike genom historien inte visste exakt vilka huvudaktörerna var innan det väl hände. Därför måste vi alltid ha alla möjligheter på bordet, inklusive Javier Solana. Slutligen, medan profetiska väktare håller ögonen på Mellanöstern, så finns det en annan faktor att ta med i beräkningen, och det är Ground Zero moskén i New York. Det ser ut som om imam Raouf fläktar fart på lågorna genom att utnämna Sarah Palin, en praktiserande kristen, till islamofob. Jag är inte för att bränna någons ’heliga’ böcker.

Jag är för att berätta för en otroende värld vad Gud har att erbjuda dem. Med det sagt, ser jag den pågående kontroversen som ett tillfälle för den otroende världen att utmåla pånyttfödda kristna som extremister. Det finns de inom den kristna gemenskapen som är extrema, men bered er på att världen kan sätta penseln till hela den pånyttfödda kristna världen. Bibeln säger i Uppenbarelseboken, att i de sista dagarna kommer kyrkan som prostituerar sig själv för världen att vara emot Gud, medan de som förblir den rena bruden tills Jesus kommer tillbaka kommer att lida förföljelse. Bli därför inte förvånade när den liberala, världsbesmittade kyrkan ställer sig bakom attacken på pånyttfödda troende. Broder Brian

BIBELLÄNK

Upp.17:1-5 En av de sju änglarna med de sju skålarna kom och talade till mig och sade: "Kom, jag skall visa dig domen över den stora skökan som tronar på många vatten. 2 Jordens kungar har bedrivit otukt med henne, och dess invånare har blivit berusade av hennes otukts vin." 3 I anden förde han mig då bort till en öken. Och jag såg en kvinna sitta på ett scharlakansrött vilddjur, som var fullt med hädiska namn och hade sju huvuden och tio horn. 4 Kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och smyckad med guld, ädelstenar och pärlor. I handen hade hon en guldbägare, full av skändligheter och smuts från hennes otukt. 5 På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet: det stora Babylon, modern till skökorna och skändligheterna på jorden.

Kommentar: En bild av kyrkan genom tiderna. Men kanske framför allt en bild av den sista tiden falska religion?

NYHETSLÄNK Solana: ”Världen befinner sig i en mycket känslig övergångsfas, och det står ännu inte klart åt vilket håll G20 kommer att luta. Den stora utmaningen nu är att fortsätta användandet av ’20-geometrin’ och bygga instrument för världsstyre. Även om den ekonmiska stormen har mattats av, har den inte lugnat ner sig ännu. Så mycket återstår att göra. Med länder som rör sig med olika hastighet, måste en global strategi bli en prioritet.”

”Länder måste anstränga sig för att släta över sina skiljaktigheter och fördjupa sina relationer: vi måste övervinna den håglöshet som drar oss mot gamla tankesätt – gamla allianser.”

Kommentar: Dr. Solana betonar att världsledarskap är viktigare än något annat, och att multilateralism (världsregering) är nödvändigt. Han lägger grunden för en kommande Antikrist och en världsregering, som kanske redan är här.