Profetiskt: Pastor Brian 26/3-11 SOLANA TALAR

<< Tillbaka

MINA TANKAR

Mina tankar går fram och tillbaka. Jag ser betydelsen av Javier Solana, och sedan ser jag hur han glider undan. Sedan kommer han tillbaka igen. Skriften säger ju förstås, att Antikrist ska komma in på scenen, och sedan tona ut, för att åter komma tillbaka och fortsätta i 42 månader. Om nu Solana är mannen eller inte får tiden utvisa. För argumentets skull idag, låt oss återigen anta att Solana är Antikrist. I dagens första artikel, får vi komma innanför huvudet på denne intressante man. Han menar att NATO behöver en militär befälsordning, och att den måste vara tydlig. Nationer som samarbetar kommer att få åtnjuta NATO:s framgångar, medan vissa kommer att besluta emot NATO:s uppdrag, och kommer därmed inte heller att få njuta frukten av dess framgångar. Det finns en myndighet i hans ton, som om han själv skulle vilja vara Högsta Befäl. Solana var NATO:s generalsekreterare på 90-talet, så han vet vad han talar om. Han ser NATO som en politisk och militär enhet, och han ser NATO:s inblandning i Libyen som korrekt, för att kunna rädda de ’oskyldiga’, eller för att betjäna världsordningen.

Detta förhållningssätt är väldigt snarlikt det ändetidsscenario då världen kommer tvinga Israel på knä inför världsordningen. Det verkar som om man nu läger grunden för ett ingripande i Israel, medan världen alltmer förlorar kontrollen, och Israel vägrar att gå med på en unilateral palestinsk stat. För att en unilateral palestinsk stat ska bli verklighet, måste Israel dra sig tillbaka från bosättarområdena i Östra Jerusalem och på Västbanken, vilket hon kommer att vägra att göra. Detta kommer att ge Antikrist och NATO anledning att gå in i Israel, på liknande sätt som man gjort i Libyen, för att kuva det nuvarande ledarskapet till att nå ett högre mål. I denna uppgörelse kommer judar att bli förföljda, och sedan kristna. Libyen kan vara den första etappen mot det slutliga målet – Jerusalem.

I den andra artikeln (skriven i december 2010) ser vi Solana och ett gäng andra pensionerade, men viktiga, EU-ledare tala om hur EU kanske inte kommer att uppgradera relationen med Israel, om hon inte anstränger sig att få fred. Uppgraderingarna är sammanslingrade med ENP-avtalet. Om Israel inte uppför sig till april, 2011, så ligger uppgraderingarna löst, vilket innebär att någon måste komma in och bryta uppgraderingarna, eller ENP? Kvartetten har i mars 2011 redan bestämt sig för att fredsprocessen är död. Mötet i april, 2011, kommer att bestämma agendan för de närmaste månaderna framöver, medan världen tränger in Israel i ett hörn för att nå målet i september, en unilateral palestinsk stat. Artikeln påpekar också att Solana vill att en delegation ska åka till Östra Jerusalem för att tvinga Israels hand. Det blir inte Ashton, och frankrike vill inte att det ska vara någon EU-ledare, så vem ska Odjuret sända?

Detta kommer i bakvattnet av en påtagligt försvagad Catherine Ashton. Den sista artikeln visar att ingen kom till hennes försvar under Libyen-toppmötet. Det här är illa, väldigt illa för henne. Andra rapporter säger att hon kan vara borta till sommaren. Det finns en längtan efter Solana. Som Frankrike säger, så behöver de EU för att deklarera en unilateral palestinsk stat, och om Ashton är för svag, så skaffar de någon annan – kanske Solana. Det är för tidigt att säga om vi har ett profetiskt skeEnde framför våra ögon. Hittills verkar händelseutvecklingen utlöpa precis som Guds Ord har sagt, sedan tusentals år tillbaka. Håll utkik efter att västerländska/ NATO-styrkor underkuvar sig Egypten och Sudan, men bevarar Jordanien under de kommande månaderna (Dan 11:33-46). Spana efter att Solana kommer att återta tyglarna för EU:s Utrikesministerium samtidigt som FN:s Säkerhetsråd röstar fram en palestinsk stat. Om det är dags nu, så är det här vad jag ser. Kom ihåg september, för det är då jag tror att man kommer att rösta om en palestinsk stat.

Självklart är jag den förste att säga att jag kan ha fel, men ibland kan man lägga ut händelserna så som de skulle kunna hända. Kom ihåg, att händelseförloppet inte utvecklade sig under sommaren 2010 så som många av oss trott, och det är okej. Om vi inte tittar på möjliga händelseförlopp, blir vi blinda, om vi säger tvärsäkert att något kommer att inträffa blir vi falska, men om vi säger att något skulle kunna hända, blir vi Guds tjänare. Vi måste låta Gud ha sista ordet – inte vi. Kom ihåg att vid Kristi första advent fanns det de som sökte i Bibelns sanningar med frågor liknande dem vi har nu, men till skillnad från den gången tittar vi nu inte efter en korsfäst Frälsare, utan en Frälsare som kommer som kungars Kung, och tillintetgör Antikrist och alla fiender, vilka de än må vara. När ni ser upp mot skyn ikväll, så är det samma himmel som Antikrist kanske tittar på, och samma himmel där Jesus snart ska komma tillbaka. Tills nästa gång… // Broder Brian

NYHETSLÄNKAR

Enligt Solana behövs det en tydlig befälsordning, med ett politiskt ledarskap över NATO:s militär, utifrån NATO:s högkvarter. Men NATO som sådant kan inte delta, eftersom alla medlemsnationer inte vill delta. Solana: ”Det finns ingen återvändo.” >>

Solana …hade ändå de nationella ledarnas respekt på ett sätt som Ashton uppenbarligen inte har. Ashton ligger risigt till, men det är inte bara ett personligt bakslag: positionen som Högste Representant är också skadad. Om Ashton haltar vidare, kommer hennes efterträdare då att kunna uppbåda support och respekt?