Profetiskt: Pastor Brian 27/9-10

<< Tillbaka

BOSÄTTARE OJ OJ!

VAD JAG VET

VAD JAG INTE VET

MINA TANKAR

Fredsprocessen är uppkopplad på hjärt-lung-maskin. Arabförbundets möte nästa måndag är jätteviktigt. Det de säger kommer att påverka framtiden för fredsprocessen. Franske presidenten Sarkozy, som fortfarande känner stinget av att EU uteslutits från de pågående fredssamtalen, vill få till ett möte i paris i oktober. Ni kanske lade märke till att palestinske presidenten Abbas reste till Paris sedan han först hotat att dra sig ur samtalen. Palestinierna vill ha EU vid förhandlingsbordet på ett eller annat sätt. Om Arabförbundet ställer sig bakom ett EU-toppmöte om fredssamtalen, så kan det mycket väl bli så. Nästa vecka blir väldigt viktig.

Israel har kört igång med byggnationen igen, och araberna ser chansen att ge israelerna skulden. Det lyckas också i viss mån. Obama, som fortfarande vill ha judisk uppbackning i de kommande parlamentsvalen, spelar lugnt, men kanske inte så länge till. Netanyahu spelar många sidor i konflikten, och det är fortfarande oklart vad hans verkliga intentioner är. Israels konservativa, religiösa partier, driver på en fortsättning av byggnationen på Västbanken, det bibliska Judéen och Samarien, och de vill inte ha någon fredsprocess. Om Netanyahu menar allvar med freden kan han behöva ta in det mer moderata ’Kadima’ partiet i regeringen, och skippa samarbetet med de konservativa bosättarpartierna.

Det är svårt att säga exakt hur det kommer att gå med Mellanöstern. EU kräver att bosättningsbyggandet ska stoppas. Araberna kommer att mötas nästa måndag för att kanske avblåsa fredssamtalen helt och hållet. Jag vet att herren har allt under kontroll, och Han kommer att låta allt sluta precis så som Han förtäljde för sina profeter för länge sedan. Världen  ivrar att ta landet från judarna. Gud lovade dem landet, och judarna vill återbefolka det, men världen, ledd av satan, kommer att göra allt i sin makt för att tvinga bort judarna från landet. Det är därför judarna är sådana fiender till världen, för de är fiender för satan. Kom ihåg att satan kan bibeln bättre än många av oss. Han vet i viss mån hur det kommer att sluta. Satan arbetar för att utplåna judarna på ett sätt så att inte Skriften ska uppfyllas. Men han kommer att misslyckas, och Gud kommer att stå som Segrare, men längs vägen dit måste vi vara tålmodiga. Vi hörs igen. Broder Brian

BIBELLÄNK

Matteus 24:13-19 ”Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst. 14 Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma. 15 När ni då ser 'förödelsens styggelse',* som profeten Daniel talar om, stå på helig plats - den som läser detta bör noga lägga märke till det - 16 då måste de som är i Judeen fly bort till bergen. 17 Den som är på taket skall inte gå ner för att ta med sig det som finns i huset, 18 och den som är på åkern skall inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. 19 Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna! 20 Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten.”

NYHETSLÄNK