Profetiskt: Pastor Brian 30/9-10 GARANTIER

<< Tillbaka

MINA TANKAR

Haken i fredssamtalen är att den Israeliska regeringen begärt garantier från USA och det internationella samfundet i utbyte mot ett förlängt byggstopp. EU:s Catherine Ashton är i Israel på överraskningsvisit. Den exakta orsaken är okänd, utöver att förmå Israel att förlänga byggstoppet. Jag ser inte hennes besök som betydande, eftersom jag inte ser att hon kan ge Israel något av vikt som de vill ha. Jag misstänker att Israel vill ha säkerhetsgarantier när ett avtal signeras. Dessa säkerhetsgarantier misstänker jag kommer att vara USA/NATO trupper på Västbanken, och även någon form av säkerhetsstyrkor som omger Jerusalem och de heliga platserna. Mycket ovisshet för närvarande. Vi kommer att veta, efter den 4 oktober, då Arabförbundet möts.

De kommer att besluta om fredssamtalens öde baserat på samtalen Mitchell har hart med israeler och palestinier. Jag kan inte förutsäga vad som kommer att hända, men den första veckan i oktober kan bli händelserik. Det är mycket man ska komma överens om, och de båda sidorna markerar sitt revir. Återigen, så är den ende europén av vikt i samtalen Tony Blair. Sarkozy vill in, och Solana finns kvar i bakgrunden. Ashton är i Mellanöstern, men vad kan hon åstadkomma? Vi får vänta och se vad som händer. Min åsikt, från Bibeln, är att Antikrist kommer från EU, så i sinom tid kommer EU att producera ’syndens människa’, och till dess han har trätt fram vid mittpunkten av Daniels 70:e vecka, får vi ha tålamod. Broder Brian

NYHETSLÄNK

Mitchell diskuterar förslag med Netanyahu där USA ger vissa garantier till Israel mot ett förlängt byggstopp. Netanyahu har hittills reserverat sig. >>