Profetiskt: Constance Cumbey 30/3-10

<< Tillbaka

MEDLEMMAR AV KRISTEN MILIS ARRESTERAD I TRE STATER

När jag körde hemåt i eftermiddags, pausade jag min ’Lär Dig Spanska’ CD tillräckligtlänge för att höra nyheten att FBI hade utfört räder mot miliser i Indiana, Michigan och Ohio. Det uttrycktes särskilt att en av miliserna var en ’kristen milis’. Jag beslöt mig för att kolla upp det, och fann att den kristna milisen kallades ’Hutaree’.

Jag gick in på deras hemsida och laddade ner tillgängligt material och länkar. Jag upptäckte flera störande detaljer. De verkade förbereda en väpnad milis för ändetids- syften, ”att förbereda för ändetids-strider för att hålla vittnesbördet om Jesus Kristus levande”. Jag märkte att de hade länkar till material som mycket väl kan ha kommit från mina efterforskningar och Herb Peters’ arbete. Det allra mest störande var att jag såg Mark Koernke refereras till på deras diskussionsfora. Jag ställde Koernke (som tidigare kallat sig för ’Mark of Michigan’ vid ett möte så tidigt som 1993) mot väggen. Han förlamade åhörarskaror fyllda av fruktan genom uttalanden om att helikoptrar skulle komma och plocka upp dem när som helst. Han predikade också en väldigt antisemitisk linje. Jag gjorde en politisk markering genom att öppet förkasta honom och lämna mötet. Skönt nog, var det många som följde mig ut.

Koernke blandade några sanningar med extrema felaktigheter. Enligt djungeltelegrafen här i Michigan var han en Hitlerbeundrare. Jag vet inte om det är sant, men han orsakade panik bland sina åhörare genom att få dem att koppla samman sådant som kanske inte alls hade något att göra med hans förutsägelser om kommande förföljelse. Självklart sålde han och hans vänner nödproviant, det vill säga drog vinning av dem som blivit tillräckligt uppskrämda av honom för att köpa det han rekommenderat.

Han berömde också de som sålde sina utländska investeringar. De som sålde vapen och ammunition for inte illa ekonomiskt av det heller! Jag har märkt att de som sägs bekämpa den nya världsordningen är ’ekonomiska experter’ allihop. Deras sång och dans lyder vanligtvis: ”dina pengar är trygga med mig, lilla vän.” Jag vet inget om motivation, skuld eller oskuld hos e i Hutaree milisen. Jag tror säkert de har goda intentioner, men felaktiga föreställningar om det bibliska tillvägagångssättet. Bibeln varnar verkligen för en kommande Antikrist, och många, om inte de flesta eller alla tecken tyder på att det är alldeles inpå oss.

MEN Skriften visar oss hu de troende lyckades övervinna odjuret, som vann några viktiga strider, men inte kriget: ”De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden.” (Uppenbarelseboken 12:11)

Jag minns inte att jag läst någonting om vapen, skytteövningar mot FN-hjälmar, en större och bättre husbil, eller ens mat. Vi varnas i bibeln(Jesaja 8:11-14):

”Så sade HERREN till mig, när hans starka hand var över mig. Han varnade mig för att vandra på detta folks väg och sade: Kalla inte för sammansvärjning allt som detta folk kallar för sammansvärjning, frukta inte vad det fruktar och bäva inte för det. Håll HERREN Sebaot helig. Låt honom vara er fruktan och den ni bävar för. Han skall vara en helgedom. Men för Israels båda hus skall han vara en stötesten och en klippa till fall och för Jerusalems invånare en snara och en fälla.”

 

Jag vet inte vad det är som har hänt, för det är skralt med nyhetsrapporteringen, men de som varit inblandade i detta behöver våra böner och vår förståelse. Vi måste också inse vilken ond tid vi lever i, och slugheten och frestelsen hos den onde och hans anhang. Framför allt måste vi vara vaksamma i denna tid av uppenbart ’krig mot fundamentalismen’. Problemet med många fundamentalister är att de inte är tillräckligt fundamentalistiska, enligt min åsikt. DU SKALL ICKE DÖDA är ett klart FUNDAMENTALT bud! Var snälla och kom också ihåg, att precis som det har funnits provokatör-agenter (dubbelagenter som rör upp motstånd och sedan rapporterar) tidigare i historien, så kommer det säkert inte råda brist på sådana i den sista tiden – mitt ibland oss – som uppmuntrar beteenden som skulle kunna leda till att vi andra snabbt stängs ner.

”Inled oss inte i frestelse, utan fräls oss från det onda”.

Fortsätt att be, och hålla koll!

CONSTANCE >>