Jesu återkomst

Videoserie – Jesu återkomst

Video: Läran om ”uppryckandet” innan är farlig /S Reichmann
Hur såg kyrkofäderna på antikrist? (eng) Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 /fullfilled prohecy.com

Ändens tid

Temadag om Ändens tid Trunnagården i Orsa (Mp3) /
Övriga Temadagar om Ändens Tid och Profetiskt (Mp3) /

Mark Biltz – Tecken i himlen – 12 /
En ny världsordning /

Tidens tecken och grunden

Grunden /Janne
Pusselbit 1 (Lyssna på grunden först) /Janne
Pusselbit 2 (Tidsgränserna ger oss ljus) /Janne
Pusselbit 3 Israels frälsning (Förbundet) /Elvor
Pusselbit 4 Det stora avfallet
Janne: Tidstecken och förberedelse för Jesu tillkommelse
Elvor >>  Dan 70:e årsveckan mm .. (Från Missionskyrkan i Sunne)
Janne >> Avslutning (Från Missionskyrkan i Sunne)