Profetiskt: Ohlins funderingar 4/9 -10 (EO)

<< Tillbaka

5e

Kundalinivarning - del 5

Det här är femte delen av mindre sammanfattningar, citat och egna tankar utifrån boken Kundalinivarning, skriven av Andrew Strom. Den finns på engelska men inte på svenska (än). Här kan även ni som inte läser engelska få inblick i innehållet. Mina egna tankar är markerade med lila text.
/Elvor Ohlin

Håller orena andar på att invadera kyrkan?

Apostoliska reformationen
Andrew Strom har inga problem med varken "apostlar" eller "profeter". Det han har problem med, är de som utger sig för att vara sådana i den karismatiska rörelsen och som sedan delar in Kristi kropp i olika territorier som de ska regera över. De trycker visitkort med "Apostel" för att kunna skapa hierarkier över kyrkan. En sådan är Apostoliska reformationen (även kallad (Nya) Apostoliska revolutionen, NAR ), som är välkänd för många idag.

Är de verkligen "apostlar" enligt NT? Nej, det är de inte och helt säkert var det Gud som lät dem förödmjukas och komma på skam, genom det som hände i ´Lakeland´. Ingen kan förneka att det var "de högsta apostlarna" som sammankallade offentligt för att "förnya" Todd Bentleys tjänst, som gick så fruktansvärt fel. Gud visade verkligen hur han ser på deras "apostlarörelse"! Men de lär sig aldrig - de fortsätter att skapa ännu större nätverk för ännu större hierarkier och regera över kyrkan! (Dominionism)

Bli inte förvånad om Gud sänder nya chockerande avslöjanden, för han hatar det de håller på med. Att kalla sig en "apostel" över kyrkan om inte Gud har kallat till det, är höjden av arrogans emot Gud. Församlingen i Efesus avslöjade de falska apostlarna. Det är på tiden att dagens kyrka gör detsamma (Upp 2:2).

Inte heller Sverige är förskonat från de "apostoliska" nätverken. Det finns gott om självutnämnda apostlar även här. Läs mer om det i Karins Nyhetsbrev >>.

EFTERLYST: det äkta
Efter att allt detta falska har blivit belyst är det dags att rikta in sig på det som är äkta. Många kanske undrar ”Var finns det äkta?” Många frågor uppstår. Kan människor till exempel "falla under den helige Andes kraft"? Strom tror att det är möjligt. Men den helige Ande gör ingen stor "show" av det och behöver inte heller någon som knuffar omkull. Strom tror också på de övriga "nådegåvorna" - tungotal, profetia, helande, andebedömning, demonutdrivning osv.. De finns med genom hela NT.

Nyckelordet är HELIG. Det finns alltid en renhet och helighet i det som Guds Ande gör. Förfalskningar däremot, brukar ha något konstigt eller fult över sig. Ett vittnesbörd från en predikant i England: "Det var ca 20 pastorskollegor samlade i ett stort rum i huset hos en lokal pastor. Den speciella gästen presenterades för oss…de kommande tre timmarna var de konstigaste jag någonsin har varit med om.  Vi började med att lyssna på hennes vittnesbörd som verkade mycket starkt, sedan talade hon om de gånger hon möter ängeln Gabriel och andra andliga varelser, sedan förflyttades vi till ”portaler” mellan denna världen och himlen. Slutligen skulle hon ”öppna portalen till himlen” i rummet där vi befann oss. Nu började saker att hända, verkligen underliga saker och konstiga ljud… När hon rörde sig genom rummet och betjänade enskilda personer, föll de till golvet, studsade upp och ned, sprang omkring som om de befann sig i eld och gjorde en mängd olika ljud. När hon kom till mig hade hon inget profetiskt ord och ingenting hände, så hon bara fortsatte. Min vän från Vineyard var först att falla i golvet. Sedan den dagen har hans kyrka en ny skepnad. Det är inte samma kyrka längre”.

Predikan var annorlunda än den bibliska och anden som hon tjänade i, var inte den rena helige Ande - ser du skillnaden? Vi ska se upp med predikanter som för in obibliska eller New age-liknande termer i sina predikningar, eller som ofta talar om "änglar"! Om människor får möta sanna änglar, finns det alltid en helighet med. Änglarna från Gud har med sig tyngden av Guds heliga närvaro. Idag finns så mycket konstigt, fult och förlöjligande bland kristna. Det är inte Guds änglar det handlar om.

Vi har varit i många skolor och varnat för droger (Drogförebyggande verksamhet). Inställningen hos ungdomar idag är ofta en orädd attityd gentemot droger. De är nyfikna och testar både det ena och det andra, som om det vore något ofarligt. Grupptrycket spelar stor roll.

Det påminner om många kristna - de skyndar i mängd dit det "rör sig" och är beredda att testa vad som än bjuds på den andliga arenan: "andlig fylla", hysteriska manifestationer, (guidad) visualisering, trans, överföring av andliga krafter (impartation), onenessblessing, djupmeditation osv . Man leker med döden, precis som den som testar droger.

Det behövs både ett uppvaknande och en attitydförändring bland kristna - och inte minst prövning och urskiljning. Ingen av oss har det "i sig själv", det är bara den helige Andes verk. I oss själva är vi alla blinda, hjälplösa och svaga. Det vi borde frukta mer än något annat är, att riskera att förlora den helige Ande i våra liv. När David hade avslöjats och överbevisats om synd, var hans bön:

Ps 51:13 Förkasta mig inte från ditt ansikte och tag inte din helige Ande ifrån mig.

Kontemplativ bön
Heidi Swander
skriver: “I sin rena form, praktiseras kontemplativ bön genom att sitta stilla, tyst och koncentrera sig på andning och upprepning av valda ord (namnet Jesus exempelvis) om och om igen. Du ska koncentrera dig på det ordet (mantra) och på din andning, och arbeta för att utplåna alla tankar från ditt sinne. Efter en period på kanske 20 minuter – efter praktiserande – kan du ”gå in i tystnaden”. Ditt sinne är tomt (blankt). Du har i själva verket hypnotiserat dig själv. Och det är i tystnaden som Gud påstås tala till dig. Enligt ett vittnesbörd från en nu befriad, före detta new age:are, som jag nyss läste, är detta exakt samma metod som new age:are och österländska mystiker använder för att gå in i ett förändrat medvetandetillstånd, som öppnar upp personen för demoniskt inflytande”.

En mängd New age-liknande saker kommer in i kyrkorna idag, under täckmantel av "gammal böneteknik" och "visualisering". Guds folk måste vara vaksamma.

Kontemplativ bön är med andra ord s k djupmeditation (zen-meditation), som kommer från zen-buddismen. Man "söker sitt sanna jag". Citat av Evy Juneswed ur Vår tids andlighet (rekommenderas!) : "Metoden man använder är att upprepa ord eller en mening för att tömma sig själv på tankar. Detta känns bl a igen från TM (Transcendental Meditation), där man använder sig av mantra, som innebär upprepning av ett guds-eller gudinnenamn. I Kristen djupmeditation använder man kristna ord i sitt mantra. I vissa sammanhang använder man sig av den buddhistiska zen-meditationens sittställning, lotusställningen.Djupmeditation infördes i Sverige på St. Davidsgården, Stiftelsen Berget i Rättvik, av förre föreståndaren Hans Hof. Hof menar att TM, zenmeditation och kristen meditation är "varianter av en och samma grundform".

Per Mases ansvarar idag för verksamheten på Davidsgården, med en mängd ockulta kurser och utbildningar (bl a Mindfulness, Yoga, Kristen mystik, sesshin och Qigong >>). När han i tidningen Dagen augusti 2008 påstod att man använde samma meditation (zenmeditation eller buddhistisk meditation) "i den tidiga kyrkan", visar han vilken villfarelse och mörker han befinner sig. Detsamma gäller alla som åker till Berget i Rättvik och deltar i djupmeditation.

Flera av kursledarna är, som synes på Bergets hemsida, jesuiter... "Ignatius andliga övningar" används flitigt, efter Ignatius av Loyola (1491–1556), mystiker och grundare av jesuitorden. Även kontemplativ retreat ingår (9-16/8) med yoga och andra (new age-)tekniker.

Vad säger Bibeln om dessa tekniker, hämtade i buddhismen och andra religioner?

5 Mos 12:29  När HERREN, din Gud, har utrotat de hednafolk som du nu kommer till för att fördriva, och du har drivit bort dem och bor i deras land, 30  se då till att du inte lockas till att följa deras seder, sedan de blivit röjda ur vägen för dig. Fråga inte efter deras gudar, så att du säger: "Hur dyrkade dessa folk sina gudar? Jag vill göra på samma sätt."

Matt 6:7  Och när ni ber skall ni inte rabbla långa böner [battologeo] som hedningarna. De menar att de skall bli bönhörda för sina många ords skull.

Battologeo G945 betyder även gagnlösa upprepningar – jmf mantra. Bakom hednisk tillbedjan och "bönetekniker" döljer sig onda andar, som gärna tar emot tillbedjan. Dessa "bönetekniker" är inte bara värdelösa utan farliga. Vi bör förkasta allt sådant och inte heller följa vilsledande ledare - varken pastorer eller präster. (Tro inte att de är "andliga" eller "heliga" bara för att rösten är len).

1Kor 10:20  Nej, vad hedningarna offrar, det offrar de åt onda andar och inte åt Gud, och jag vill inte att ni skall ha någon gemenskap med de onda andarna.

Den som tillhör Jesus och har den helige Ande inom sig, kan frimodigt komma inför Guds tron med uppriktigt hjärtan, men kan omöjligt ta del av nyandliga tekniker och mysticism. Det är magi. Jesu efterföljare måste ta avstånd från allt sådant.

Joh 4:23  Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha.

Hebr 4:16 Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

Vem kan man lita på?
Det finns de som varken vågar gå på möten eller ta emot handpåläggning längre, av fruktan för allt som är falskt. Men det är att gå för långt. Om predikan är sund och man inte försöker "överföra" något från de falska väckelserna eller försöka göra shower, är det troligen bra.

Det är inte mindre under och tecken vi önskar utan mer, men det ska vara äkta. När vi läser Apostlagärningarna med allt som hände, ser vi att Gud är ÖVERNATURLIG. Lärjungarna fick instruktioner av änglar, drömmar, visioner och profetia... Profetiska tecken förekom, men allt hade en helig "karaktär" över sig. Det är nyckeln: de har en helig karaktär över sig, eftersom de kommer från en helig Gud.

Andrew Strom tror på en äkta väckelse med knivskarpa "Johannes döparen-predikningar", följda av mirakler när Ordet och Anden verkar. Det är det som Apostlagärningarna handlar om. Vi ska inte vara rädda för Guds övernaturliga kraft. Utan den helige Ande kan vi omöjligt nå denna förlorade och döende värld, på det sätt som Gud har kallat oss till. Vi är beroende av den helige Ande.

Djävulen vill att vi ska bli så rädda för förfalskningar så att vi hamnar i andra diket - att vi inte vill ha Guds kraft eller något "ovanligt" alls. Djävulen gillar att få in oss i ytterligheter - antingen överandlighet eller död ortodoxi. Guds väg är en balans där Anden och Ordet verkar. Där kan vi få vara med om äkta väckelse.

När Andrew Strom upplevde dopet i den helige Ande vid 17 års ålder, fanns både tungotal och Guds helighet med. Det ledde till hunger efter mer av Jesus och hans rättfärdighet, som " ett dop i helighet". Det skedde genom handpåläggning och vi ska inte förkasta varken handpåläggning eller Andens gåvor. Det är bibliskt och mäktigt och vi behöver mer av det, inte mindre.

År 2004 skrev Strom om behovet av att komma tillbaka till sanna profeter i vår tid. För inte så länge sedan brukade man med "profeter" syfta på Keith Green, Leonard Ravenhill eller David Wilkerson - någon som ropade till den ljumma kyrkan: "Vänd om!". Men idag har vi en "Profetrörelse" som saknar sådana budskap helt och deras budskap är korrumperade.

Gud ska rena sitt hus
Gud kommer att rena sitt hus och skakningarna har redan börjat. Guds redskap, som har formats och förberetts i vildmarken, kommer att träda fram och tala Guds ord. Andrew Strom sammanfattar sin bok med att Gud har börjat skaka och kommer att rena sin kyrka, framför allt bland ledarskapet. Han är övertygad om att det framför allt är två andemakter som måste drivas ut ur kyrkorna. Den ena är Kundalinianden (märkligt nog mest förekommande i västvärlden) och den andra är Mammon (kärleken till pengar), som även har tagit överhanden i Afrika, Sydamerika och delar av Asien.

Kyrkan befinner sig i en kris. Gud lurar man inte. När han börjar rena sitt hus, är det bara att samarbeta med honom, i rätt ande. Utan tvekan är det en tid av konfrontation, precis som mellan Guds profet Elia och de falska Baalsprofeterna (1 Kon 18). De falska profeterna har aldrig varit så dominerande som idag. Pengapredikanterna har aldrig skränat såsom idag. När Gud skakar, är vi då villiga att samarbeta med honom? Är vi beredda att ställa in oss efter sanningen, även om det kostar vårt anseende - till och med våra liv? Det är vad det kostar. Gud söker sådana tjänare/tjänarinnor idag. Är du en av dem?

"Under många år har denna villfarelse av ""sockersöta" predikningar såtts ut. Ingen förkunnelse om synd och dom, inget om djup omvändelse eller helighet. Bara en diet av "socker-vatten". Det måste förändras, för vi lever i ändetiden med mycket förförelse och bedrägeri, falska under och tecken. Det har aldrig funnits ett sådant behov av SANNINGEN som idag. Är du beredd att riskera allt för att bära ut den? Är du beredd att riskera allt för att stå fast? Herren behöver dig. Kommer du att gensvara?"

Med de orden avslutar Andrew Strom Kundalinivarning. De närgångna och livsviktiga frågorna måste vi ta ställning till var och en. Det är både märkligt och mäktigt att Gud talar ett och detsamma till sitt folk, genom den helige Ande. Oavsett var vi befinner oss eller lever på jorden är det samma budskap till alla Jesu efterföljare, som förstår vilken tid vi lever i.

Gud har varnat under lång tid - först och främst sitt folk. Vi kan inte tjäna "två herrar". Vi kan inte blanda sanning med lögn, Guds ord med nyandlighet och mysticism, Guds ledning med företagstänkande och andra mänskliga planer, den helige Andes verk med ockulta manifestationer och upplevelser etc. Vi kan lura oss själva och våra medmänniskor - men vi kan aldrig lura Gud. Han delar inte sin ära med någon och om vi vägrar att lyda, drar sig Guds Ande tillbaka och låter oss följa våra begär.

Ords 1:28 Då skall de ropa till mig utan att få svar, de skall söka mig utan att finna mig. 29 Eftersom de hatade kunskap och inte ville frukta HERREN, 30 eftersom de inte ville veta av mitt råd och föraktade alla mina varningar, 31 därför skall de äta sina gärningars frukt och mättas av sina onda planer. 32 Ty de oförståndigas avfällighet skall döda dem och dårarnas sorglöshet förgöra dem. 33 Men den som hör mig skall bo i trygghet utan att behöva frukta något ont."

Låt oss säga "Ja" på kallelsen och gå Guds väg. Om du är osäker på var du befinner dig, bed Herren om visshet och ledning. Han kommer att visa vägen och tala, för han vill inget hellre än att du kommer rätt och når det himmelska målet. Vi ska vara röster som varnar för villovägar, och som visar på JESUS och ropar "Här är vägen, gå på den!"

Jes 30:21 Och vare sig du viker av åt höger eller vänster, så skall dina öron höra detta ord ljuda bakom dig: "Här är vägen, gå på den."

 

Här följer till sist ett personligt vittnesbörd som kom på mailen. Mailet börjar: ”Jag har lite tankar om kundalinianden… jag skriver för att det kanske behöver varnas för denna andemakt, att man kan ta emot den på olika sätt, misstänker jag i alla fall”.
Efter att ha sett Andrew Stroms video-serie om Kundalini slog henne tanken att kanske några av ledarna vet vad det handlar om, och medvetet vill sprida detta hemska i kristenheten.

Orden kommer från en kvinna som har levt i ett äktenskap med misshandel, hot och sexuella övergrepp. När situationen blev outhärdlig, ropade hon till Gud om hjälp – en Gud som inte trodde på – men hjälpen kom för Gud hörde hennes bön! Jesus Kristus blev hennes personlige Frälsare och något helt nytt började. Vid den här tiden hamnade hennes man i en psychos med vanföreställningar och även ”religiösa grubblerier” hademed det onda att göra. Även spådom förekom. Det som har väckt tankar senare tid är likheten på hennes mans psykiska beteenden och det som kallas ”Kundaliniresning”. De stämmer överens på de flesta punkter. (Det betyder inte att all psykisk sjukdom har med andlighet att göra).

Mailskrivaren tror att man kan ta in kundalinianden genom handpåläggning men också genom sexuell förbindelse, vilket hon tror kan förklara en del av den sexfixering som pågår i samhället idag.
Minnen väcktes också från egna erfarenheter. Hon har själv upplevt att falla och bli som förlamad, hysteriska skratt, gråt och slag av osynliga händer, så att hon trodde hon skulle dö. I bönegruppen där detta hände, var det mest medlemmar från trosrörelsen. Alla sa att det var Guds Ande som verkade och eftersom de hade varit kristna mycket längre, så litade hon på dem.

Idag vet hon att det inte alls var Guds Ande, utan att det var en ond ande - Kundalinianden. På ett möte 1998 eller -99 såg hon en annan kvinna vara starkt påverkad av samma kraft. Hon höll på med krampaktiga rörelser under hela mötet. Dessa manifestationer var exakt samma som kan ses på Andrew Stroms video.
Nu vill mailskrivaren verkligen varna andra. Hon skriver: Nu lär Herren mig vad som är rätt och sant, jag läser själv Bibeln, det är enda sättet att få tag på Sanningen. Och så låta den Helige Ande undervisa, och det gör Han utifrån Guds Ord. Är det något jag får för mig som inte har nån grund i Bibeln, då är det inte från Herren. Det har jag äntligen lärt mig, tack och lov.


/Elvor Ohlin

Tillbaka till Del 1 >> Del 2 >> Del 3 >> Del 4 >>