Ohlins funderingar (EO) 10/6 -10

<< Tillbaka

Innehåll:
1. VÅR SYN PÅ ISRAEL MÅSTE VILA PÅ GUDS ORD
- en profetisk dröm 6 jumi 2010
2. ISRAELS FRÄLSNING NÄRMAR SIG - 3,5 år–är det bokstavligt?
3. MEDARVINGAR - SAMMA LÖFTEN SOM ISRAEL - samma löften innebär att Jesus kommer tillbaka EN gång
4. ANTIKRISTS POLITIK OM FRED MED SÄKERHET - jag tar upp grundtexten (Dan 8)
5. ANTIKRISTS DUBBLA BUDSKAP - han talar med kluven tunga (jag tar upp grundtext-ord)
6. FLER MED DUBBLA BUDSKAP - skriftlärde och fariséer på NT:s tid - påvens dubbla budskap
7. ENHET MELLAN VATIKANEN OCH ISLAM? - Mike Gendron jämför islam och Romerska Katolska Kyrkan (RKK), RKK:s strategier [Läs om CHRISLAM här >> punkt 9]
8. SVENSKT INTERRELIGIÖST RÅD BILDAT - SKR

 

1. VÅR SYN PÅ ISRAEL MÅSTE VILA PÅ GUDS ORD

Både jag och Janne har känslan av att ”något har släppts löst” i den andliga världen, när vi ser hatet som blossar upp mot judarna och Israel. För första gången vänder sig hela världen mot Israel som är förutsagt i Sakarja 12. Ryssland, Iran och Turkiet finns nämnda i Hesekiel 38-39 och frågan är om det redan drar ihop sig till Harmagedon?

En Rabbinsk Rådsförsamlig i Jerusalem har uttryckt att Israels konflikt med Turkiet överflottiljen” (Ship to Gaza) och deras försök att bryta blockaden av Gaza, ”kan rent av vara början till den bibliska processen av Gog och Magog när hela världen är emot oss, men som avslutas med den tredje och slutgiltiga förlossningen.”  >> De syftar på det tredje templet och Messias ankomst.

Låt oss först göra klart att vi ska be till Gud både för judar och araber/"palestinier". Att Jesus får förvandla hjärtan är enda vägen till sann frid och fred. Hatet kommer också att drabba oss kristna och Israelsvänner, alla som bekänner Jesus Kristus/Messias som världens Frälsare. Men vår syn på Israel är inte mänskliga åsikter utan vilar på en fast och säker grund, Guds eget ord.

Jag hade en dröm i helgen, natten till 6 juni, som jag tror kan vara profetisk.

DRÖMMEN: En kristen vän (kunde inte se exakt vem hon var), Janne och jag skulle handla i en matvaruaffär. Det var en konstig stämning därinne. Affären var ganska stor men den var totalt kontrollerad av tre män som såg ut som nazister och de utstrålade ondska och hat. Jag sa till de andra: ”Se hur de ser ut! De ser precis ut som nazister!

De såg ut som en ond ”treenighet” där de stod tillsammans och de stirrade på oss och följde varje rörelse. Vi skulle tydligen få tillåtelse att handla lite mat trots allt men vi visste att minsta lilla ord eller rörelse som männen inte gillade kunde leda till att vi skulle råka illa ut. Vi sa till varandra något om att ”de hatar oss (kristna) lika mycket som de hatar judarna”. 

När jag vaknade gick tankarna direkt till Uppenbarelseboken 16.

Upp 16:13  Och jag såg att det ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun kom ut tre orena andar som liknade paddor. 14  De är ondskefulla andar som gör tecken, och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag. - 15  "Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans kön." - 16  Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon.

2. ISRAELS FRÄLSNING NÄRMAR SIG

Det är upprörande och frustrerande när sanningen förtigs och förvrängs för att få opinion mot Israel. Så kallade fredsaktivister var i själva verket självmordskandidater (Ship of Gaza), >> beredda att dö för att skada Israel och det judiska folket och få världen att vända sig mot Israel. Även vapen fanns ombord på Ship of Gaza (som väntat)! >> Hur många falska nyheter har vi serverats av media? >> Foton beskärs medvetet för att vinkla. >>

Israels omvändelse och frälsning närmar sig och därför ökar också kampen både andligt och politiskt. Det kommer att bli en omvälvande väckelse som världen aldrig skådat, med syndanöd och tårar enligt Sakarja12, när judarna förstår vem juden, Jesus från Nasaret, verkligen är. Väckelsen kommer framför allt att pågå de sista 3,5 åren, under vedermödan, innan änden och Jesu återkomst enligt Daniel 12:1.

Dan 12:1 "På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten, som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. Men på den tiden skall alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken. 2 De många som sover i mullen skall vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evig skam.

3,5 år – är det bokstavligt?
Det finns olika åsikter om 3,5 år gäller bokstavligen. Vi vill påstå att det är så. När Gud säger att ”tusen år är som en dag och en dag såsom tusen år”, menas historien i sin helhet. Enligt Bibeln blev skapelsen till 4000 år f Kr. vi lever 2000 år efter och den sjunde dagen är vilodag, sabbat. Då inträder det tusenåriga fredsriket (bild på evigheten enligt en del).

När det gäller 3,5 år finns däremot många texter som uttrycker samma period: 

3. MEDARVINGAR - SAMMA LÖFTEN SOM ISRAEL
Paulus var hänförd över att vi hedningar, är medarvingar i samma löften som Israel.

Ef 3:4  När ni läser detta, kan ni förstå vilken insikt jag har i Kristi hemlighet. 5  I tidigare släktled har den inte avslöjats för människor så som den nu genom Anden har uppenbarats för hans heliga apostlar och profeter. 6  Den innebär att hedningarna i Kristus Jesus och genom hans evangelium är våra medarvingar och tillhör samma kropp som vi och har del i samma löfte.

Den siste fienden som berövas all sin makt är döden. Det sker vid Jesu tillkommelse vid de dödas uppståndelse, inte innan eller hemligt. Det verkar ske ett uppvaknande över att pretrib-läran med ett hemligt uppryckande inte stämmer med Bibeln.

1Kor 15:22  Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande. 23  Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och sedan, vid hans ankomst, de som tillhör honom. 24  Därefter kommer slutet, då han överlämnar riket åt Gud, Fadern, sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. 25  Ty han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. 26  Som den siste fienden berövas döden all makt, 27  ty allt har han lagt under hans fötter. Men när det heter att allt är lagt under honom, så är det uppenbart att den är undantagen som har lagt allt under Kristus.

4. ANTIKRISTS POLITIK OM FRED MED SÄKERHET

Även om hatet från ”lögnens fader” blir mer och mer uppenbart är satan som mest farlig när han förskapar sig till en ljusets ängel och utger sig för att stå för fred och rättvisa på jorden. Det är så som Antikrist beskrivs.

Dan 8:25  Genom sin klokhet [sekel H7922] skall han lyckas väl [tsalach H6743] med sitt svek [mirmah H4820]. Han skall anse sig själv överlägsen, och han skall fördärva många mitt i deras trygghet. Ja, han skall sätta sig upp mot furstarnas Furste (Jesus Kristus/Messias), men han skall krossas utan hjälp av människohand (vid Jesu återkomst Jmf 2 Tess 2:8).

Alternativ översättning (om Antikrist) från hebreiska:
Genom sin politik (sekel) om fred och (/med) säkerhet (tsalach) ska han lyckas väl med sin slughet (mirmah - översätts craft i KJ: genom sin politik ska han låta fartyg få framgång). Han ska upphöja sig själv (högmod) och förstöra många genom (falsk) säkerhet och fred.

Mitt i deras trygghet kan syfta på mitten av det sjuåriga fredsavtalet, mitt i ”70:e årsveckan”. Antikrists ska framträda mitt i den 70:e årsveckan och han kommer så småningom att upphöja sig själv till gud.

Ingen förstod Daniels vision och den blev förseglad och gömd till ändens tid (Dan 8:26). Vi lever i ändens tid och förstår att förseglingen är bruten och vi börjar förstå innebörden genom det som händer framför våra ögon. Ett uppvaknande sker här och där över att pretrib -läran om ett hemligt bortryckande av församlingen inte stämmer med Bibeln. Jesus kommer synligt vid denna tidsålders slut.

Hebr 9:27  Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas, 28  så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder, och han skall en andra gång träda fram, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom.

5. ANTIKRISTS DUBBLA BUDSKAP

Dan 8:23  Vid slutet av deras välde, när överträdarna har fyllt sitt mått, skall en fräck [az H5794 = hård] och illasinnad [biyn H995, chiydah H2420] kung uppstå.

Eng. understand dark sentences – illasinnad, arglistig. Antikrist verkar fredlig men är hård, svekfull och illasinnad mot Guds folk och Guds verk. Grundtexten tyder på att han ska framställa eller göra uttalanden med dubbel mening – dubbla budskap. Han talar med ”kluven tunga”, gör uttalanden medvetet för att lura åhörarna.

”Illasinnad” (hebreiska) beskriver även den som dömer i mörker, orättfärdiga domar. Jesus uppmanade att inte döma efter skenet (det yttre), utan döma en rätt dom (Joh 7:24). Dvs. att döma i ljuset, vilket är enligt Guds ord och att döma rättvist.

Överträdarna (hebr avfallna, upproriska) förbereder för antikrist. De talar samma budskap om världsfred, säkerhet och människans upphöjdhet (gudomlighet), påhejad av den falske profeten och världskyrkan/det religiösa globala systemet.

6. FLER MED DUBBLA BUDSKAP

Fariséerna och de skriftlärde på Jesu tid kände till lagen och utgav sig för att följa Guds bud, Torah. Men de förvrängde Guds ord, ändrade innebörden och lade till en mängd mänskliga reglar och traditioner som sattes över Guds ord.

Jer 8:8  Hur kan ni då säga: "Vi är visa, och vi har HERRENS lag". Se, utan tvekan har de skriftlärdas lögnpenna förvandlat lagen till lögn. 9  De visa skall komma på skam, förskräckas och tas till fånga. Se, de har förkastat HERRENS ord. Vad har de då för vishet?

Mark 7:9  Han (Jesus) sade också till dem: "Ni upphäver fullkomligt Guds bud för att hålla fast vid era egna stadgar.

Påven säger sig bekänna evangeliet samtidigt som han vill utropa ”Maria” till allas Moder, att tillbe liksom helgonen. Är inte det att ge dubbla budskap? Traditioner ställs över Bibeln som högsta auktoritet, vilket får konsekvenser även på synen på Israel. Nyligen kom detta uttalande från påven: ”vissa kristna teologiska fundamentalister använder de heliga skrifterna för att rättfärdiga Israels ockupation av Palestina”.

Människans ondska är fruktansvärd och vi blir påminda om att vaka över våra egna hjärtan för tiden är ond, som Bibeln säger. Gud kommer själv att gripa in vid Harmagedon, döma och förgöra det antikristliga väldet i grund och Jesus skall upprätta sitt rike av verklig frid och fred, ett evigt rike (Dan 7:26-27). Vi måste välja sida.

7. ENHET MELLAN VATIKANEN OCH ISLAM?

Förutom att hinduer driver på att påven ska leda Interfaith dialog, >> pågår dialog med islam. Mike Gendron var katolik tills han vid 35 års ålder läste Bibeln. Han stod inför valet att antingen tro på Bibeln eller tro på sina katolska ledare. Han valde Bibeln, blev frälst och fick frid! Han varnar för ekumeniken men förklarar också det som kanske är svårare att förstå: hur Islam och Vatikanen kan enas.

KK bygger broar till islam. Vad har de gemensamt?
Mike Gendron: "Det finns mer gemensamt med islam än med kristendom". Exempel:

MIKE GENDRON FORTSÄTTER (utdrag): Denna ”Maria” är inte Jesu mor utan en modergudinna, en demonisk aktivitet. Vi ska pröva andarna. Hur? Du lyssnar på vad de säger. En av dessa ”Mariauppenbarelser” säger att du måste vara hängiven mitt heliga hjärta för att bli frälst. Det är ett falskt evangelium, demoniskt. Katoliker säger ibland att de inte tillber Maria utan vördar. Men om du kollar upp ordet betyder det tillbedjan. De säger att Maria är medfrälserska.
År 2000 samlade FN 1000 religiösa ledare till det första World Peace Summit som ett stort steg i riktning mot en världsreligion. Sedan 1948 har Kyrkornas Världsråd arbetat för att ena alla protestanter och talar om en enda religion och kyrka.
Skökan bedriver otukt med alla kungar på jorden – koppling mellan politik och religion. Vatikanen är inte bara en religion, utan också en suverän stat. Alla jordens ledare kommer på besök hos påven.

I sista tidens kyrka är Jesus utdriven ur kyrkan. Han har bytts ut mot underhållning, program och allt som inte är i relation med Jesus Kristus. Predikanter predikar inte Guds ord utan utifrån mänskliga traditioner. Människors åsikter. Människors filosofi. De vädjar till behov och psykologiska behov, andliga behov.
Jesus knackar utanför för att få komma in i kyrkan. Det är det läget vi befinner oss i idag.

RKK flyttade ut Kristus från kyrkan redan på 300-talet. De ersatte honom med eukaristin. De tillber en falsk Kristus. Det kvittar vilken falsk Kristus de tillber för det leder till en falsk global världsreligion och leder till antikrist. Man ska förmå alla att tillbe antikrists bild.

Är bilden (antikrists) eukaristin? De säger att eukaristin är bilden av Kristus, att han är fysiskt närvarande. Alla katoliker tillber brödet som läggs i monstrans… som är en sol.

En av strategierna de har för att ena oss alla är att återdefiniera evangeliska termer. Katoliker kommer att säga till dig att du är frälst av nåd. men om du letar upp katolska kyrkans definition på nåd i paragraf 2027:
Nåd - du måste förtjäna alla nådemedel krävs för att få evigt liv. Hur förtjänar du oförtjänt nåd?!

Robert Schuller: ”Det är dags för protestanter att gå tillbaka till herden påven och säga vad ska vi göra för att komma hem?”

Pat Robertson: "Mitt möte med den helige påven var mycket varmt och lovar härmed att arbeta för den kristna enheten mellan evangelikaler och katoliker". (slut citat)

Katolska Kyrkans strategier:
- den omdefinierar evangeliska ord - känns igen på EC som leder människor till Rom
- den förvirrar protestanter med katolska mystiker och förleder och vilseför.
- den förför kända evangeliska ledare. Är de framgångsrika?

8. SVENSKT INTERRELIGIÖST RÅD BILDAT

Ett svenskt interreligiöst råd har bildats i ärkebiskopsgården i Uppsala den 4 maj 2010 på initiativ av Anders Weyryd, kan vi läsa på Sveriges Kristna Råd:s (SKR) hemsida >> . Citat: Rådet kommer att bestå av kristna, muslimer, judar, buddhister, bahai, sikher samt hinduer. Det nybildade rådet har till syfte att främja och skapa förutsättningar för interreligiöst samarbete i Sverige, lyfta fram religionens roll för att skapa fred och samförstånd i världen och utgöra en röst gentemot religionsfientlighet...Vi vill stärka friheten till religiös tro och utövning, både individuellt och i gemenskap, men också vara en röst i det offentliga samtalet om etik och andlighet.

Avfallet kännetecknas av synkretismen och ekumeniken där tron blandas med avgudadyrkan, mysticism och andra religioner. Äkta väckelse - det som vi behöver idag - börjar med omvändelse till HERREN, tro och utrensning av avgudar. Det är det som Gud uppmanar oss till. Tvärtemot kompromissens väg.

Joel 2:12 Men nu, säger HERREN, vänd om till mig av hela ert hjärta, med fasta, gråt och klagan.
13 Riv sönder era hjärtan, inte era kläder, och vänd om till HERREN, er Gud. Ty nådig och barmhärtig är han, sen till vrede och stor i nåd, och han ångrar det onda.

Det är uppmuntrande att då och då möta trossyskon som har fått sina ögon öppnade för det som pågår, när världens ande tas in i kyrkan. Det är ett uppvaknande, en "väckelse".

Mvh
Elvor Ohlin