Profetiskt: Ohlins funderingar (EO) 17/5 -2012

<< Tillbaka

Innehåll:
1. Vad gör du, Gud?
- vi förstår inte alltid Guds handlande men kan få svar nog
2. Nyhetssammanfattning Det heliga Romarriket - politik och religion
- en historisk upprepning enligt Bibeln
3. Varför skulle ändens tid vara nu?
- "såret som helas"
4. En bankkollaps, en stark ledare och regering över Europa? politik och ekonomi
5. Gog i Magog och lyftesstenen Jerusalem
6. Hur mår naturen?
7. Earth Hour - en hyllning till Jorden
- försök till masspåverkan mot new age
8. Nytt arkeologiskt fynd bekräftar Bibelns riktighet
- många bevis för ett hebreiskt rike med kung David för 3000 år sedan!
9. Den sanne Jesus
- jämförelse med Esra och Nehemja tid och försök till falsk enhet och en annan Jesus

1. Vad gör du, Gud?

När vi befinner oss i omständigheter i livet som vi inte förstår, tror jag att vi får vi be Gud om att få en förklaring på vad han gör. Jag har gjort det mer än en gång och Gud har svarat på den bönen. Även om svaret är: "Vad jag gör förstår du inte nu, men längre fram skall du förstå det" (Jesus, Joh 13:7), är det ändå svar nog. Det allra viktigaste är att vi vet att vi är i Guds närhet och i Guds vilja med våra liv, hur konstigt livet än kan se ut i vårt perspektiv.

Den här gången kom bönesvaret genom en undervisning av Sven Reichmann (som jag ännu bara har hört en del av men som är värd att höra och finns på menyn Undervisning). Han talade rakt in i situationen och bekräftade det man hade anat men ändå undrade över. Det är inte så att Gud brukar förklara exakt vad han gör men svaret räckte för att känna igen Guds handlande, hans väg i Bibelns ljus. "Vetekornets lag" fick en ny dimension.

4q

Vi håller inte med om precis allt som Sven Reichmann säger, men vi anser att han är ett gott föredöme med en speciell gåva från Gud att undervisa och han lägger en fast grund utifrån Guds ord. Den undervisningen behövs i vår tid och Sven Reichmann är till stor välsignelse. Boken "Allt är inte Gud som glimmar" har kanske aldrig varit mer aktuell och värdefull än idag! Bibeln uppmanar oss att lyssna till människor och ledare som är goda exempel, inte dåliga (3 Joh 1:11). Dåliga exempel och falska profeter finns det tyvärr gott om.

2. Nyhetssammanfattning

Det Heliga Romarriket - politik och religion

Den första nyhetsrubriken som jag såg när vi kom hem från vår resa den 2 maj, fick mig att haja till ordentligt. Det stod i mailet från en nyhetsajt: EU-plott för att skrota Storbritannien >> (Eng) "LEDANDE eurokrater ritar i hemlighet en plott för att skapa en superstark EU- ordförande... Motståndare fruktar att planen skulle kunna skapa en modern motsvarighet till det som förutsågs av den europeiska kejsaren Napoleon Bonaparte eller ett återvändande till det Heliga Romerska riket (Holy Roman Empire) av Karl den Store som dominerade Europa under medeltiden."

"...en superstark EU- ordförande ...eller ett återvändande till det Heliga Romerska riket (Holy Roman Empire) av Karl den Store som dominerade Europa under medeltiden." Ni som har läst och hört vår undervisning om ändens tid, förstår varför. Det heliga Romarriket (The Holy Roman Empire) förklarar Bibelns beskrivning av ändetiden i Uppenbarelseboken kapitel 13. Det betyder ett upprättat Romarrike från den tid då en religiös ledare och en politisk ledare samarbetade för att få världsherravälde. Den religiöse ledaren var Påven och den politiske ledaren var Karl den Store (Charlemange). Det kallades det Heliga Romarriket (The Holy Roman Empire).

7q

Den här nyheten spred sig snart som en löpeld. Citatet kommer alltså från uppmärksamma politiker i Europa, inte från kristna bibelläsare. Vilket avslöjande! Bibelns profetior går i uppfyllelse och den sista tidens världskyrka och världsreligion samlas, med Rom som centrum - staden på de sju kullarna (bergen). Man varnar för en maktfullkomlig "superstark ledare" i Europa. Kan det sägas tydligare?

Under den mörka medeltidens "Heliga Romarrike", förföljde påvekyrkan Guds församling och det judiska folket. Det är en religion och kyrka som bygger på makt, hierarki och herravälde och är därför Guds fiende med ett mycket blodigt och fruktansvärt grymt förflutet.

Enda vägen till räddning är att en sådan kyrka med dess ledare i spetsen omvänder sig helt och gör upp med sitt förflutna. Det har aldrig skett och vad vi förstår av Bibelns profetior kommer det inte heller att ske. Rom-kyrkan säger tvärtom att den är ofelbar och den har bevarat och dessvärre utökat sina villoläror och bibelstridiga dogmer och traditioner. Den räddning som återstår är att enskilda människor drar ut därifrån och vänder sig till Jesus Kristus, till sann omvändelse och överlåtelse.

Det tankesätt (paradigm) som bygger med makt och mänsklig auktoritet, kan leda till handgripliga metoder som är helt främmande för Guds folk, nya förbundets folk. Därför har vi under många år också varnat för Herraväldesteologin och Dominion-läran. Likheterna är inte svårt att finna när man förvanskar Guds rike till ett mänskligt "Gudsrike". Deras aukoritetsbegrepp är avslöjande. Det är bara så att konturerna av det profetiska skeendet blir allt tydligare för dem som har ögon att se med, dvs den som VILL se.

Upp 17:8 Vilddjuret [troligen det politiska Romarriket med globalt inflytande] som du såg, det var och är inte mer. Det skall stiga upp ur avgrunden och går sedan i fördärvet. De invånare på jorden som inte har sina namn skrivna i livets bok från världens grundläggning, de skall förundras när de ser vilddjuret, eftersom det var och inte är men skall komma. 9 Detta är det sinne som ger vishet: de sju huvudena är sju berg som kvinnan [det religiösa Romarriket med Rom som centra] sitter på. De är också sju kungar.

3. Varför skulle ändens tid vara nu?

Det Heliga Romarriket kallades egentligen "Heligt romerskt rike av tysk nation". Kejsaren, den politiske ledaren, ansågs vara helig på grund av att han hade den "heliga lansen" >> , en relik som påstods vara den som stacks i Jesu sida på Golgata. Nog måste väl dåtidens bibeltroende ha sett likheterna med Bibelns förutsägelser om skökokyrkan och antikrist och trott att tidens slut var nära då? Vad är det som säger att det är nu som tiden är inne? Jag vill lyfta fram två punkter här (det finns många fler).

q8q9
"Europas dödssår har läkt" + Globalismen

  1. Det första är "såret som helas", Upp 13:3. Det gäller tolkningen att detta var Berlinmuren, som man också skrev om i dagstidningar 1989, när Berlinmuren föll. Muren skulle förhindra Tysklands makt i Europa men den tyska "leoparden" eller "pantern" (olika bibelövers), som nu är på väg att nå sin fjärde uppgång - det fjärde och sista "huvudet" i Dan 7 och Upp 13. "Såret" är läkt, dvs muren är nedriven.
    Kanske såret gäller både politiskt och religiöst..? Även Romerska katolska kyrkan förlorade mycket av sin makt under Napoleons tid men det vände med tiden.

  2. Det andra är att allt sker globalt idag, som aldrig förr i historien, Upp 13:8, 16. Det var inte möjligt före dataåldern. Bibelns beskrivningar var omöjliga att räkna ut eller förstå tidigare men för oss som lever idag är det inga svårigheter. Utvecklingen har gått i en rasande fart bara de senaste 20 åren. Vem kunde veta? Bara Gud visste...

Upp 13:3 Ett av dess huvuden såg ut som om det hade blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det,

Dan 7:23 Då svarade han: "Det fjärde djuret betyder att ett fjärde rike skall uppstå på jorden, ett som är olikt alla de andra rikena. Det skall uppsluka hela jorden och trampa ner och krossa den.

Upp 13:7 Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och att besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag.

Eftersom Johannes såg samma djur som profeten Daniel, men nu som ett globalt rike, innebär det att profetian endast var delvis uppfylld i och med det första Romarriket. I det enade Europa skulle ett av dess huvuden [ledare med ett rike] få ett dödligt "sår" men dödssåret skulle läkas så småningom och det riket skulle än en gång resa sig tillsammans med de övriga. Romarriket eller Det heliga Romarriket, skulle "återuppstå" men denna gång med inflytande över hela världen. Det världsriket består av Daniels fyra rikens symboler i ändens tid - men nu tillsammans enligt Johannes syn.


4. En bankkollaps, en stark ledare och regering över Europa?

Politik och ekonomi

1q

Citat från TV4:s ekonominyheterna den 15 maj 2012: "Nyvalet i juni äventyrar nu det framtida återbetalningarna till det redan hårt skuldsatta Grekland. Och med detta befaras också risken för en omfattande europeisk bankkollaps ha ökat." ...Den största faran nu är spridningseffekterna. Risken för en bankkollaps i Europa rycker nu närmare. IMF uppmanade också svenska hushåll att förbereda sig för risken att ekonomin försämras."

Vad skulle kunna föra Europa in i det som Bibeln beskriver? Vi kanske har svaret här och i den senaste tidens nyhetsrubriker: Europa en enda röra >> (Sv): "Europa är en röra - polititiskt, ekonomiskt, finansiellt, säger ekonomen David Rosenberg." Europa förbereder sig för kaos när Grekland drar sig ur eurozonen >> (Sv). Vad händer om Grekland drar sig ur euro-samarbetet? Inget vet säkert men många befarar en dominoeffekt. Greklands president varnade (15/5) för att deras banker riskerar att få slut på pengar, vilket som han sa, utgör ett "hot mot vår nationella existens."

q8

Storbritanniens premiärminister vill ha en stark regering i EU >> (Sv). Nigel Farage varnar för att man kommer att införa en diktator i EU >> (Eng): "Vad dessa killar i EU kommer att försöka göra, när denna kris förvärras och går nedåt, då kommer ett försök från dem någon gång under de närmaste månaderna, att sätta upp något som kommer att vara mycket likt en diktatur. Jag är inte säker nu, med allmänhetens sinnesstämning, att de kommer att komma undan med det... likheterna (till 30-talet) är verkligen ganska skrämmande."

Denne starke ledare i Europa skulle få större befogenheter än USA:s president och är inte vald. Vi ska också ha i minne att det som sker i EU och Europa, är planerat att sedan bli globalt genom FN.

10q

Hur lätt är det att rösta igenom ett förslag i EU-parlamentet och få enighet, med så många länder? Vi fick ett exempel på manipulation och påtryckningar när en gymnasieklass från Göteborg fick pröva på EU-spelet. Lyssna till radioprogrammet P1 här >> (Sv). Beslutet som skulle tas, handlade om att man skulle operera in ett mikrochip under huden på alla EU-medborgare. Trots tveksamhet och en kritisk inställning hos många studenter, var det ingen större svårighet att få igenom ett enhälligt ja till förslaget. För bibelläsare var det förstås en ytterligare påminnelse om märket i Upp 13, det ekonomiska system som kommer att vara infört innan slutet och Jesu återkomst.

Det är än mer upprörande att det finns bibellärare som lär ut att det är ofarligt att ta det kommande märket. Det är detsamma som att nonchalera Bibelns varningar. Med den politiskt-religiösa utvecklingen som vi ser, kommer även märket att involvera en antikristlig världsreligion och ett förnekande av Bibelns Jesus Kristus. Jag skulle inte vilja stå till svars för att ha lurat människor rakt i fällan, som dessa ledare faktiskt gör.


5. Gog i Magog och lyftesstenen Jerusalem

Mellanöstern

Putin har återtagit presidentposten men i ett förändrat Ryssland >> (Eng). Även om Putin har stöd från många, reser sig också demonstrationer och protester alltmer. Därför vill Putins parti införa straffarbete för demonstranter >> skriver SvD (Sv). Det kan mycket väl vara Gog [titeln på ledaren] i Magogs land [folket norr om Svarta havet, idag Ryssland], som Hesekiel profeterar om, Hes 38-39. Världsriket som Daniel och Johannes såg [FN(?)] hade fötter som en björn och tre revben i sitt gap [Baltiska staterna?], Dan 7, Upp 13. Den ryska björnen kommer så småningom att leda [fötter] armén mot Israel och Harmagedon.

2q

Israel rustar för att kunna försvara sig havsvägen med ytterligare tre Dolphin u-båtar från Tyskland. ”Att spåra och anfalla fiendens sjöfart är bara en av Dolphins roller. En ubåt är i grunden en mobil bas för att samla in visuell och elektronisk intelligens, avsändning av kommandosoldater till avlägsna stränder och lansera konventionella attacker mot mål på land. Nästan alla framtida krig som IDF kan ställas inför, vare sig i Libanon, Syrien, ett radikaliserat Egypten och naturligtvis Iran, kan bekämpas från havet.” >> (Sv)

q13

En död fågel i Turkiet väckte misstankar när man upptäckte att den var ringmärkt i Israel >> . Någon trodde att det var en israelisk spion. Nej, det är inget skämt. Det visar bara på Turkiets inställning mot Israel när misstankarna blir ganska löjliga och konspirationsteorierna frodas. (Å andra sidan är israelerna uppfinningsrika...) I Israel ringmärks många fåglar eftersom inte mindre än 500 miljoner flyttfåglar rastar där vår och höst.

Jerusalem Post skrev 8 maj om Muslimska Brödraskapets mål. En egyptisk islamist lovade ett globalt kalifat i Jerusalem >> . "Ja, Jerusalem är vårt mål. Vi ska be i Jerusalem, eller dö som martyrer på dess tröskel," lovade Mursi. "Raymond Stock, en amerikansk översättare och akademiker som tillbringade två decennier i Egypten, sa att klippet bör inte komma som en överraskning för någon. Detta är vad Muslimska brödraskapet verkligen står för: att utrota Israel - och judar överallt - samt spridning och kontroll av det radikala islam över världen", sa han till Jerusalem Post.

Sak 12:3 Det skall ske på den dagen att jag skall göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den skall göra sig illa på den. Och alla jordens folk skall församla sig mot henne.

De inser inte att det är emot GUD själv de strider. Han vakar över staden Jerusalem dit Jesus Messias ska återvända, som han har sagt. Jerusalem ÄR i fokus och ÄR en "lyftessten", som Bibeln har förutsagt. Varenda en som ger sig på Jerusalem, kommer att få ta konsekvensen av det. För alla frälsta vittnar Jerusalem om Jesu återkomst!

Apg 1:10 Medan de såg mot himlen dit han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem. 11 Och de sade: "Ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen." (alltså synligt och fysiskt).


6. Hur mår naturen?

Det är mycket som skakar både politiskt, religiöst, ekonomiskt och geologiskt. I nuläget har 9 vulkaner pågående utbrott i världen och ytterligare 5 visar ny aktivitet, enligt Global Volcanism Program. Den 12 maj rapporterades att 7374 jordskalv hade ägt rum under de senaste 30 dagarna. En jordbävning på 5.5 skakade norra och centrala Israel den 11 maj >> . Epicentrum var troligen vid Cypern.

3q

3q

Vi kunde läsa härom veckan att artutrotning är ett underskattat miljöhot >> (Sv). "Artutrotningen är lika allvarlig som klimatuppvärmningen och ozonskiktets uttunning. Det slås fast i en ny studie. Om en femtedel eller mer av arterna försvinner minskar produktiviteten i naturen med tio procent."

Världsnaturfonden hävdar i sin årsrapport att vi lever över våra tillgångar >> (Sv). "Överbefolkning och överkonsumtion hotar vår planets framtid. Jorden hade behövt vara 50 procent större för att klara nuvarande nivåer på konsumtion och utsläpp... År 2030 räcker det inte ens med två Jorden för att försörja människans aktivitet om vi inte ändrar kurs, varnar WWF."

Heb 12:26 Den gången kom hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång skall jag komma inte bara jorden utan också himlen att skaka. 27 Orden "än en gång" visar att det som skakar skall försvinna, eftersom det är skapat, för att det som inte kan skaka skall bestå. 28 Då vi alltså får ett rike som inte kan skaka, låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja, med vördnad och fruktan.

5q

6q

De här rapporterna har kommit hittills enbart i maj 2012:

2Petr 3:13 Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte.

Rom 8:19 Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn skall uppenbaras. 20 Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om 21 att också skapelsen skall befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet.

7. Earth Hour - en hyllning till Jorden

Världens största miljömanifestation >> (Sv), stod det i en artikel i Hemmets vän. Den här uthyrningen av Filadelfiakyrkan var kanske inte lika illa som de tidigare? MEN artikeln stör mig, inte enbart för att jag irriteras av den sortens masspåverkan för att få alla att agera likadant. Det är uppenbart att man här inte bara bryr sig om natur och miljö - vilket är bra i och för sig. Man säger att det är en hyllning till Jorden.

Språket är alltför new age-igt för att vara sunt. "– Earth Hour är världens i särklass största miljömanifestation. Den visar på enigheten och angelägenheten i denna fråga som angår oss alla. Den visar också den tyngd och kraft som enskilda människor får när de går samman över hela planeten på en specifik tidpunkt, en specifik dag."

Från detta är steget inte långt att uppmana till att söka den "enhet" eller "oneness" som man eftersträvar i nyandligheten, där man tror sig bli ett med universum som kallas gud, en ockult upplevelse och tillbedjan av Moder jord. Här är målet masspåverkan. Nej, skapelsen skall inte hyllas. Vi ska hylla och tillbe Jesus, vår Herre och Gud - Skaparen!

Rom 1:21 Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. Rom 1:25 De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen.

Ps 104:24 Hur många är inte dina verk, HERRE! Med vishet har du gjort dem alla, jorden är full av vad du har skapat.

Är det inte det här budskapet som enhälligt borde gå ut ifrån en kyrka?!


8. Nytt arkeologiskt fynd bekräftar Bibelns riktighet

Beit Shemesh, Israel

Arkeolog säger att nya fynd stöder Bibelns riktighet, skriver Israel Today >> (Eng). " Professor Yosef Garfinkel har grävt på Khirbet Qeiyafa nära Jerusalemförorten Beit Shemesh sedan 2007. Carbon-uppdatering av uppgrävda olivgropar har lagt en period av verksamheten vid Khirbet Qeiyafa till 1020 f.Kr. - 980 f.Kr., nästan exakt den tid Bibeln säger att David och Salomo var aktiva i regionen. Dateringen, tillsammans med de unika fynden, har gjort Khirbet Qeiyafa till en av de viktigaste bibliska arkeologiska utgrävningarna.

En inskription visar att ett levande, centraliserat och kunnigt hebreiskt rike fanns i området för 3000 år sedan, precis som Bibeln säger, och bevisen är många. "För första gången i historien har vi faktiskt föremål från tiden för David, som kan relateras till monument som beskrivs i Bibeln", sa Garfinkel i ett pressmeddelande. "Olika förslag som helt förnekar den bibliska traditionen om kung David och hävdar att han var en mytologisk figur, eller bara en ledare för en liten stam, visar sig nu vara fel."

9. Den sanne Jesus!

Att enas runt "Jesus" därför att man säger sig tro på honom, räcker tyvärr inte. Att tala om Jesus utan Golgata och FRÄLSNINGEN leder till en new age-kristus. Korsets budskap får därför aldrig tystas eller tonas ned. Det är det centrala. Många inom nyandligheten bekänner sig tro på "Jesus", men det är inte Bibelns Jesus. Det är en förfalskning, enbart en av många "lärda mästare" och man förnekar synd och behovet av Guds frälsning, som Bibeln så tydligt talar om.

Att påstå att Jesus offras vid varje katolsk och ortodox mässa, beskriver likaså en annan Jesus eller lögner om den sanne Jesus, Guds Son. Om man säger sig tillbe Bibelns Gud men också ber till "himlens drottning" och avlidna människor, är man i mörker och villfarelse. Då är man motståndare till Gud och Guds folk. Så här var inställningen hos ledarna när Guds folk [Israel] skulle bygga upp templet i Jerusalem efter återkomsten från Babylon.

Esra 4:1 När motståndarna till Juda och Benjamin fick höra att de som hade kommit tillbaka från fångenskapen höll på att bygga ett tempel åt HERREN, Israels Gud, 2 gick de till Serubbabel och till huvudmännen för familjerna och sade till dem: "Låt oss bygga tillsammans med er, för vi söker er Gud liksom ni, och vi har offrat åt honom ända sedan den assyriske kungen Esarhaddon lät föra oss hit." 3 Men Serubbabel och Jesua och de övriga huvudmännen för Israels familjer sade till dem: "Ni får inte tillsammans med oss bygga ett hus åt vår Gud. Vi skall själva bygga huset åt HERREN, Israels Gud, så som den persiske kungen Koresh har befallt oss."

Orsaken var inte kärlekslöshet eller stolthet. Det var ödmjukhet inför Guds helighet, gudsfruktan och en vägran att beblanda den äkta tron på Herren med blandreligion och villfarelser som Gud hade förbjudit. De som kallas "motståndare" här, var människor med blandreligion. De sa sig tillbe Israels Gud men de tillbad också andra gudar. De kallas samarier i NT och det fanns alltså en orsak till varför judarna inte umgicks med samarierna.

När Jesus mötte den samaritiska kvinnan vid Sykars brunn, var det med både NÅD och SANNING, (Joh 4). Kvinnan blev frälst och fri och hennes vittnesbörd ledde till väckelse i staden. Vi kristna kan bli sanningsivrare men tappa bort nåden. Då blir vi lagiska och obarmhärtiga. Vi kan också tappa bort sanningen och enbart tala om nåd. Då blir vi flummiga och förlorar skärpa och urskiljning. Båda dikena gör oss kärlekslösa.

Idag tycks det bli allt vanligare att ledare resonerar tvärtemot Serubbabel och Josua. Ungefär så här: "Javisst får ni vara med. Desto fler vi är desto bättre och desto starkare är vi..." Så går det till när MÄNNISKOR ska åstadkomma enhet. Om inte utgångspunkten och centrum är NÅDEN och SANNINGEN utifrån Bibeln och JESU EGNA ORD, då får man förvirring [Babel], för Guds nåd och sanning är oskiljaktliga.

q11

Serubbabel stod som förebild för den kommande Messias i och med hans ledarskap över tempelbygget. Namnet hade han fått i Babel - det var alltså givet av fienderna och inte hans rätta namn - och det betyder utspridd i Babel eller utspridd [utbredd] förvirring.

Babel betyder förvirring och kommer från balal, som betyder att svämma över (särskilt av olja), underförstått att blanda, (även foder) - smörja, förväxla, mingel, blanda (själv). Jag skulle vilja dra slutsatsen att det beskriver blandreligion [andlig mat/foder], en falsk smörjelse [oren ande] och en falsk enhet som leder till förväxling [av sanningen] och att laglösheten därför svämmar över [avfall]. Det är ungefär samma beskrivning om "skökan" i Upp-boken.

På grund av den ogudaktiga enhetsträvan i Babel utifrån andlig förvirring, stoppade Gud bygget och spred ut [ordet "puts" betyder slå något i bitar, förskingra eller kasta ut] människorna. Så kan vi se mönstret upprepas, att falsk enhet och andlig förvirring leder till splittring. Men Gud hade gett löftet till dem som vände om och höll sig till honom.

Hag 2:10 Den kommande härligheten hos detta hus skall bli större än den förra, säger HERREN Sebaot, och på denna plats skall jag ge frid [shalom], säger HERREN Sebaot.


Den slutliga uppfyllelsen var inte ett fysiskt tempel, utan det andliga templet med Jesus, "den levande stenen" som ger liv till alla som kommer till honom. Härligheten syftade på Jesus som kom med Guds närvaro. Ordet frid [shalom], kan beskrivas med att utspridda delar kommer samman och sätts på rätt plats [= enhet]. Jesus samlar sitt folk och han bygger sitt tempel av människor som tror på honom - och bara håller sig till honom. (Mer i predikan 8/5 Haggais bok - tiden är nu >> )

1Petr 2:4 Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. 5 Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje.

q12

Jesus samlar även ihop gruset av trasiga människor som är lika ruiner med "grusade" förhoppningar, av ett liv i synd utan Gud. Jesu blod renar från all synd (1 Joh 1:7). Guds kärlek är det enda hållbara som håller samman de trasiga bitarna i en sann enhet och frid. Män och kvinnor som är Guds tjänare samlar till Jesus Kristus och böjer sig till de minsta, till "gruset". Tiden är inne att låta Jesus bygga och att samla till honom.

Ps 102:14 Du skall gripa in och förbarma dig över Sion, det är tid att du visar det nåd. Ja, stunden har kommit. 15) Ty dina tjänare har dess stenar kära, de förbarmar sig över dess grus. 16) Hednafolken skall frukta HERRENS namn och alla jordens kungar din härlighet, 17) när HERREN bygger upp Sion och uppenbarar sig i sin härlighet. 18) Han vänder sig till de utblottades bön och föraktar den inte. 19) Detta skall skrivas ner för ett kommande släkte och ett folk som han skapar skall prisa HERREN. 20) Ty han blickar ner från sin heliga höjd, HERREN skådar från himlen ner till jorden 21) för att höra den fångnes klagan och befria dödens barn,

Hag 1:8 (1917 års övers.) Men dragen nu upp till bergen, hämten trävirke [trä - symboliskt för korsets budskap] och byggen upp mitt hus, så vill jag ha behag därtill och bevisa mig härlig, säger HERREN.


Mvh
Elvor Ohlin