Profetiskt: Ohlins funderingar 24/6 - 09

<< Tillbaka

Det verkar som om tempelberget på ett särskilt sätt har satts i fokus de senaste dagarna och många tror att vi där kommer att få se en antikrist sätta sig i det templet och säga sig vara Gud.

Du finner följande nyheter på våra nyhetssidor 22 – 23 Juni

Kommande "templet" för alla 3 Abrahams religionerna? (Dan 9:27 + 2 Tess 2) >>
Ännu mer frågor om templet aktualiseras i Israel >>
Israel tar upp frågan om en delad tempelplats  >>

Många har frågor angående det här men enligt grundtexten behöver det inte vara så att han personligen måste sätta sig på en tron i ett tempel och säga sig vara Gud. Här är ett bibelstudium som vi tyckte var intressant som vår nya översättare skrev ner till hemsidan. Det heter Laglöshetens människa träder fram >>

2 Tess 2:3 Låt ingen bedra er om vad sätt det vara må. Ty först måste avfallet ha skett och "Laglöshetens människa" fördärvets man, ha trätt fram, 4 vedersakaren, som upphäver sig över allt vad gud heter, och allt som kallas heligt, så att han tar sitt säte i Guds tempel och föregiver sig vara Gud.

Om vi först tar och förklarar ordet Gud här som juden Paulus vill ha fram så tänker han på Elohim vars namn egentligen står för den högste auktoriteten och högste domaren. Det är han som sätter alla lagar och det är endast han som också står för domen av överträdelsen. Se >>

Antikrist kommer alltså att ta Guds plats (Domarens) genom att han förändrar Guds lagar och för in andra lagar som han själv kommer att döma efter. Han kommer att förbjuda "det dagliga" som då borde vara Jesus som enda vägen till Gud.

Dan 7:24 Och de tio hornen betyda att tio konungar ska uppstå i det riket och efter dem skall uppstå en annan, som skall vara olik de förra, och som skall slå ned tre konungar. 25 Och denne (Antikrist) skall upphäva sitt tal mot den Högste (Gud: Domaren) och föröda den Högstes heliga (De som lyder hans lagar) han skall sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar (Han skall ta Guds - Domarens plats) och de ska ges i hans hand under en tid, och tider, och en halv tid. (3 ½ år)

Tidsbestämmelsen gällande 3 ½ år viktigt för det innebär att vi hamnar i Upp 13 som talar om världsregeringen, världsekonomin, världsreligionen och de 2 hornen som får makt att regera i 42 månader (3 ½ år)

Genom att vi förklarade det där ordet för Gud så blev allting mycket mer förtåligt eller hur? Vi tror att det är just den händelsen när Antikrist förändrar Guds lagar och genom det tar hans plats på jorden som är ”förödelsens styggelse" Bibeln säger oss att från uppsättandet av ”förödelsens styggelse” till slutet är det just 3 ½ år.

Dan 12:11 Och från den tid då det dagliga offret blir avskaffat (Jesus som enda vägen) och "förödelsens styggelse" uppställd ska ett tusen två hundra nittio dagar förgå. (3 ½ år)

Egentligen så står det styggelsen som orsakar förödelse i den hebreiska grundtexten här. Det länkar även ihop Daniel 12:1 med händelserna i 2 Tess 2 om "det stora avfallet"

Jesus själv nämner den här händelsen.

Matt 24:15 När ni nu fån se 'förödelsens styggelse om vilken är talat genom profeten Daniel, stå på helig plats den som läser detta han giv akt därpå 16 då må de som är i Judéen fly bort till bergen.

Förödelsens styggelse” kommer att dra igång en världsvid förföljelse med början i Judéen som är precis det område man nu vill ge till palestinierna i vägkartan för fred som innebär en delning av landet (Läs Joel 3)

Igår lade vi in ett nytt ljudklipp med Gary Kah >> Där framkommer det att ”förödelsens styggelse” är en påtvingad världsreligion. Om vi nu är så långt fram som vi tror och de 2 hornen är de vi tror, så är det nog också helt uppenbart vad antikrists nya världsreligion innebär. Den måste om tidsscemat stämmer redan nu vara någonting som världens ledare talar om och planerar för. Du måste bara läsa om Obamas o Solanas (de 2 hornens?) kommande polisstat som kommer att förfölja dem som de tycker är ett hot mot samhället (= De trogna som inte tar märket)  se >>

På den så alltid skärpta väktaren Contance Cumbeys hemsida hittar vi idag en länk som går till vad vi tror är uppfyllelsen av profetiorna om "förödelsens styggelse" nämligen FN:s Alliance of Civilisations >> .

Där har vi översatt det mesta av videon från engelskan. Men du gör väl i att lyssna igenom allt som sägs.

Alliance of Civilizations:

”Vem kan definiera extremism för resten av världen?
När det gäller extremism och terrorism har vi inte varit så framgångsrika så långt, eller hur?
Extremism är när du inte tillåter en annan åsikt och när du anser att din åsikt är exklusiv”.

”Vi lever i en värld där religion har kidnappats. Istället för att ta Jesu ord att älska dina fiender, döm inte andra, så har vi upplevt att kristna ständigt dömer andra människor. Ständigt använder de Skrifterna för att argumentera och slå ner andra...”

”Det som utmärker kristnas rätt är den apokalyptiska synen på alltings slut. De flesta av dessa fundamentala rörelserna och extrema rörelserna är rotade i en stor fruktan och känsla av förödmjukelse…”

”Det farliga med extremism, även om den inte behöver vara våldsbenägen, är när den blir exklusiv i det att den i grunden inte bara säger att min tro är rätt utan också att din tro är helt fel. Inte bara min tro är rätt utan mina beslut i min tro är rätt och andra muslimer som inte tycker som jag har fel. Du är i en mycket farlig situation här för du gränsar till en teologi av hat. En sådan mentalitet kan lätt användas och har använts av Osama Ben Laden för att utföra militära handlingar. Du kan lätt halka över gränsen när du befinner dig i det jag kallar hatets teologi. Vi ser det när det gäller sidor av den kristna rätten, den judiska rätten och element av den muslimska rätten. Jag undviker ordet fundamentalist här men ni vet vad jag menar.”

Obama: ”Toleransen…har utmanats på olika sätt. Hos en del muslimer finns en tendens att mäta sin egen tro genom att förkasta någon annans tro”.

”Jag tror att det är dags att vi kommer förbi idén om tolerans och rör oss mot uppskattande av de andra…två människor borde se på varandra och se sig som gudomliga. Det är det utflödet som finns i alla religioner. Jag önskar attni skulle hjälpa till med skapandet av att sjösätta…en grupp av inspirerande tänkare från de tre abrahamitiska traditionerna judendom, kristendom och islam baserat på den grundläggande gyllene regeln. Vi behöver skapa en rörelse bland alla dessa människor som vill delta på något sätt och återproklamera deras tro som jag säger har kidnappats…”

Obama: ”Naturligtvis är bekräftan på mänskligheten bara början. I själva verket skulle tron föra oss samman. Därför har vi...projekt i Amerika som för samman kristna, muslimer och judar. Det är därför vi uppskattar satsningar som Saudiarabiens kung Abdullahs gränsöverskridande dialog och Turkiets ledarskap i Alliance of Civilizations.”

  Världsreligionens tankar smyger sig så sakta in i vårt land också och anammas redan >> av flera grupper.


Det här ger oss ytterligare ljus över Ps 2.

Ps 2:1 Varför larma hedningarna och tänka folken fåfänglighet? 2 Jordens konungar resa sig upp och furstarna rådslå med varandra mot HERREN och hans smorde: 3 Låt oss slita sönder deras bojor och kasta deras band ifrån oss. 4 Han som bor i himmelen ler, HERREN bespottar dem. 5 Då talar han till dem i sin vrede, och i sin förgrymmelse förskräcker han dem: 6 Jag själv har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg. 7 Jag vill förtälja om vad beslutet är; HERREN sade till mig: "Du är min son, jag har i dag fött dig. 8 Begär av mig, så skall jag giva dig hedningarna till arvedel och jordens ändar till egendom. 9 Du skall sönderslå dem med järnspira, såsom lerkärl skall du krossa dem." 10 Så kom nu till förstånd, ni konungar låt varna er ni domare på jorden. 11 Tjäna HERREN med fruktan, och fröjda er med bävan. 12 Hylla sonen, så att han inte vredgas och ni förgås på er väg ty snart kunde hans vrede upptändas. Saliga är alla de som tar sin tillflykt till honom.

Vers 3 Kan syfta på att upprätta en ny religion med nya lagar. Vers 10 Domare på jorden.

Här har vi det antikristliga upproret på jorden. Antikrist kommer att införa en ny världsreligion med militär och ekonomisk påtryckning. (Förödelsens styggelse)

I den nya världsreligionen är Jesus Kristus inte enda vägen till Gud. Om du tror det och säger det högt kommer du att ställas till svars inför en domstol för ”hatbrott”. Antikrist kommer att ta Guds plats som domare och laggivare på jorden.

V 6 Jesus Kristus är konungen V 12 Hylla Sonen!

Jesus, Guds son gav sitt liv för att frälsa oss. Därför är han upphöjd Konung, enda vägen till Fadern. Honom ska vi hylla och tillbe, ingen annan. Oavsett vad människor beslutar är det Gud som har sista ordet. Ta din tillflykt till honom! (V 12) Hur ska det gå om vi blir anklagade för dessa antikristliga demoniska lögner som tar över världen?

Svar:

Luk 21:13 Så skall ni få tillfälle att frambära vittnesbörd. 14 Märk därför noga att ni inte förut må göra er bekymmer för hur ni skall försvara er. 15 Ty jag skall ge er sådana ord och sådan vishet, att ingen av era vedersakare skall kunna stå emot eller säga något emot.


Mvh Elvor och Janne Ohlin / Göteborg