RUNES ANALYSER 23/3-11

“The Middle East, The Rest of the Story”

Överskriften är titeln på Lindsey Williams senaste 2,5 timmar långa DVD där han gör en fördjupad och mer detaljerad sammanfattning av vad han förmedlat under de senaste åren men även en uppdatering av det kommande händelseförloppet. Man kan tycka vad man vill om Lindsey Williams men vi kan inte förneka att Williams hitintills har haft rätt i det han uttalat sig om. Med andra ord, han sitter inne med en öppen kanal till Eliten. Det som bekymrar mig är att folk i allmänhet inte verkar förstå vad det egentligen är Williams talar om och de konsekvenser detta kommer att föra med sig inte bara för amerikanen utan för hela världen. Men som han själv uttrycker det i senaste DVD:n , om ett halvår till ett år från dags datum kommer folk att förstå vad det handlar om.

Den agenda NWO handlar efter har varit deras riktmärke i många decennier. Man försöker inte bara efterlikna Gud man till och med tror att man är gud. Hela denna agenda för maktövertagandet kallar de själva ” djävulens messias” vilket inte har något med antikrist att göra utan syftar på hela processen att knäcka US-dollarn vilket skall leda fram till att man kan lägga hela världen under sina fötter. Den fortsatta utvecklingen kommer allt mindre att handla om pengar och allt mer om olja och om kontroll . ”The Name of the Game is Control”, det vill säga världen kommer i fortsättningen inte att styras av pengar utan genom kontroll. Det antikristliga riket kommer helt och hållet att handla om kontroll. Vi ser nu en indikation på detta i Libyen där NWO inte accepterar ett fortsatt Gaddafi-styre.

Det som nu utspelas inför våra ögon är finalen i det som leder fram till att NWO kommer att lägga under sig hela världen. Vi ser nu hur snaran sluts runt de oljeproducerande arabländerna. Startskottet var Egypten där massorna efter ”segern” på Tahrirtorget skallade ”Vi är på väg mot Jerusalem, martyrer i miljoner”. Vi kommer att se hur det ena landet efter det andra drabbas av protester och upplopp. Händelser som hela tiden styrs av Eliten. Man har infiltrerat Muslimska brödraskapet som för närvarande används som murbräcka. Celler i CIA och MI6 är också till viss del involverade i händelseutvecklingen. Målet för hela processen är att till större delen strypa oljeleveranserna från Mellanösterns OPEC-länder vilket kommer att få stor inverkan på oljepriset. När oroligheterna når Saudiarabien kommer turbulensen att vara total med kraftiga inskränkningar i oljeleveranserna som följd. Målet för Eliten är att oljepriset skall nå upp till 200 dollar eller där över. >>

Vi kan också se hur Williams beskrivning av Elitens plan här helt sammanfaller med den profetiska dröm som Jerry Golden nyligen hade och som Ohlins tidigare redovisat i detta forum. >>

De flesta förstår säkert vad detta kommer att leda till i det svaga läge som världsekonomin allmänt befinner sig i och då USA:s ekonomi i synnerhet. I kombination med de kvantitativa lättnader som genomförts kommer detta att sätta en enorm press på den amerikanska dollarn. En redan försvagad dollar kommer att tappa alltmer i värde för att till sist mer eller mindre kollapsa. Tidsramen för detta är att dollarn skall, som man uttrycker det, vara ”död” vid slutet av 2012. Williams säger också att veckorna innan detta händer drabbas också euron av stora svårigheter med en trolig kollaps. Observera, det talas idag mycket om det ständigt stigande guldpriset men detta är i stort sett en illusion. Vad som i själva verket händer är att det är den amerikanska dollarn som oupphörligen förlorar i värde gent emot guldet. Guldvärdet förhåller sig relativt konstant.

USA kommer i detta läge att genomgå enorma svårigheter. Priserna på i stort sett alla varor kommer att stiga påtagligt och orsaka mycket kraftig inflation eller i ett värsta scenario hyperinflation. I takt med att dollarvärdet sjunker kommer besparingar, pensionsförsäkringar och andra investeringar att kraftigt minska eller i värsta fall helt förlora sitt värde. Detta medför att medelamerikanen inte längre kommer att kunna betala räntor och amorteringar på sina fastigheter, i förlängningen resulterar detta i att Eliten kommer att vara ägare till stora delar av USA:s fastighetsbestånd. Så här långt är många amerikaner också i ett läge där svält hotar. Williams säger att livsmedelshyllorna hela tiden kommer att vara fyllda men mycket få kommer att ha råd att handla. I denna situation kommer man med all säkerhet att se ett eskalerande gatuvåld med kravaller, plundringar och stölder. Amerikanska armén har redan specialutbildade trupper redo att kväsa eventuella upprors- och plundringsförsök och underlätta folkomflyttningar. Det finns många videoscenarier om detta händelseförlopp och uppfattningen om hastigheten i turbulensen. Denna tycker jag är en av de bättre. >>

Man måste förstå att nyckeln till att nå världsherravälde är att utradera den amerikanska dollarn. Dollarn har fungerat som världens reservvaluta men är det i praktiken inte längre. Det är inte heller euro, yen eller yuan utan oljan som i dagsläget är hårdvaluta. Vad Eliten nu åstadkommer med turbulensen i Mellanöstern är att man med kraftigt stigande oljepriser kraschar den amerikanska dollarn. Detta kommer att leda till att Mellanösterns OPEC- länder, Kina, Japan och alla som sitter på amerikanska värdepapper nödgas vidkänna enorma förluster. Det är i detta skede Eliten öppnar de väldiga oljefyndigheter inom USA:s gränser som under decennier medvetet varit outnyttjade. Eliten styr nu över oljetillgångar som är större än OPEC:s samlade tillgångar. Man beräknar att kostnaden för att utvinna oljan kommer att röra sig runt 16 dollar men allmänheten kommer att få betala 200 dollar. ”The name of the game is control.” För ytterligare info läs gärna det jag tidigare skrivit om Lindsey Williams. >>

Mvh - Rune J