RUNES ANALYSER 9/2-11 USA:S EKONOMI

Vad väntar USA?

Kan vi inom en snar framtid få se kravaller i USA:s storstäder? Ja frågan är berättigad. Något mycket alvarligt är under utveckling i amerikansk ekonomi. Allt fler ekonomer varnar för att den amerikanska metoden kommer att leda helt fel. Den amerikanska upplåningen ökar kontinuerligt. Inom ett par månader kommer man att nå det tak på sin skuldsättning som är satt till 14,29 biljoner dollar, ett tak som beslutades av kongressen så sent som i februari 2010. Finansminister Timothy Geithner skrev nyligen ett brev till ledande representanter för kongressen med en allvarlig uppmaning att kongressen måste ta sitt ansvar och ännu en gång höja det aktuella taket för att möjliggöra ytterligare upplåning. Skulle man inte lyckas få igenom kraven på en höjning väntar en omedelbar och allvarlig ekonomisk turbulens i USA. Något som sannolikt skulle påverka hela den globala ekonomin.

Det som kan vara motorn till att vi kan få se protester och oroligheter på USA:s gator är framför allt de internationellt snabbt stigande livsmedelspriserna. Speciellt tre faktorer påverkar denna stegring. Vädret med bl.a. sommarens torka i Ryssland och de nu pågående översvämningarna i Australien är en faktor. En annan orsak är höga och stigande energipriser, olja är en viktig del i livsmedelsproduktionen i de utvecklade länderna. För det tredje och kanske viktigaste, en ökande penningmängd med miljarder nypräglade dollar som kommer att tävla mot miljarder yuan, yen, euro, etc. om att köpa upp den redan minskade tillgången på föda.

Idag är 14 procent eller 42 miljoner av amerikanerna beroende av matkuponger för sin försörjning, ett antal som ökat kraftigt sedan finanskrisen 2008. Dessa fakta innebär alltså att var sjunde amerikan idag inte kan äta sig mätt utan hjälp från staten. Siffror som, om inget radikal inträffar, kommer att växa i takt med att de internationella livsmedelspriserna fortsätter att öka. Var smärtgränsen går för denna process är svårt att sia om men klart är att allt för många amerikaner inom en snar framtid kommer att vara så fattiga att man passerat gränsen för vad man kan acceptera. En kuslig parantes i detta sammanhang är om man betänker vilken enorm mängd vapen som florerar fritt i det amerikanska samhället. TV- kanalen CNBC rapporterade nyligen att vissa speciella grupper av soldater i amerikanska armén genomgår utbildning som syftar till att vara förberedda på evakuering och häktning som ett svar på upplopp i samband med ekonomisk katastrof.

Förutom diskussioner om det amerikanska skuldsättningstaket har även andra anmärkningsvärda företeelser ägt rum i amerikansk ekonomi under den senaste tiden. Så kallade insider traders (personer som handlar med aktier eller andra värdepapper och som har tillgång till viktig icke offentlig information om de aktuella bolagen) har under den gångna hösten successivt avyttrat aktier, ett fenomen som kulminerade 10-14 januari då man sålde aktier för 163 miljoner dollar utan att under samma period köpa EN ENDA aktie. För första gången i Wall Streets historia köptes inte en enda aktie av insider traders under en hel vecka. Samtidigt med detta faktum ökade silverförsäljningen markant under samma period. Gissningsvis kan dessa ”insiders” sitta inne med viktig information om den kommande utvecklingen i amerikansk ekonomi, information som från deras sida tar sig uttryck i dessa radikala åtgärder.

Avslutningsvis kan vi konstatera att FED (amerikanska centralbanken) nu är största innehavare av amerikanska statsobligationer då man nyligen passerade Kina. Detta har möjliggjorts bl.a. av QE2, dvs ekonomiska lättnader där man tills vidare låter sedelpressarna lösa problemet med den amerikanska statsskulden. Fortsätter man på den inslagna vägen kommer detta i förlängningen ofelbart att leda till superinflation och en total kollaps av amerikansk ekonomi. Mvh Rune