Profetiskt: "JUST NU" ARKIV >> (PDF)

6

0

"Föreningen Parousia Mission är en kristen ideell förening som vill vara en resurs för att sprida evangelium i Sverige. Med evangelium menar vi det som överlämnades till apostlarna från Jesus Kristus för att spridas, bevaras och försvaras. (Mark 16:15)* Läs mer om Parousia Mission HÄR - (Pdf)

Organisationsnr: 802473-0841
Bankgiro: 192-7946

Parousia hyr lokal i Wartagården (Hisingen) Välkomna!

Sång & Musik
Undervisning och Profetisk uppdatering: Elvor & Janne
Nattvard
Personlig förbön
Fika

Vi brukar när vi har tid ha en Profetisk uppdatering av världsläget. Det är viktigt att vi är beredda på världshistoriens största händelse: Jesu Tillkommelse (Grek: PAROUSIA)

VÄGBESKRIVNING: Wartagården ligger på S Sälöfjordsgatan 29 vid Eketrägan på Hisingen i Göteborg. Med spårvagn mot Biskopsgården respektive Länsmangården från centrum gå av vid hållplatsen Sälöfjordsgatan.
MED BIL: Om du kör Hjalmar Brantingsgatan i riktning västerut (från Wieselgrensplatsen mot Biskopsgården) tar du av till höger in på Långströmsgatan (korsningen är nära hållplatsen Eketrägatan). Sväng därefter direkt vänster in på Baltzersgatan. Fortsätt rakt fram och ta vänster in på N Sälöfjordsgatan. Du passerar underleden (Hjalmar Brantingsgatan) och ser snart en stor byggnad med texten ”Wartagården” på vänster sida. Parkering finns utanför.

______________________________________________________________________________________

OBS UPPDATERAS LÖPANDE VARJE DAG- Se även vår sida Truereformation News >> / nyheterna arkiveras med jämna mellanrum >> / 2015 1 2 3 4 2016 1 2 3

_____________________________________________________________________________________

bb

PREDIKNINGARNA FRÅN MÖTET MED PAROUSIA MISSION 9/10 - 16 (Mp3)

ELVOR: Profetia i en tid som denna
JANNE: När sigillen öppnas och du ser

___________________________________________________________________________________

Bibelstudier av Janne Ohlin >> 11/9 - 16 ANDAKTER (Jannes) >> 2/8-16
Bibelstudier av Elvor Ohlin >> 20/7-16

YY

TIDSAKTUELLA PROFETISKA ÄMNEN

___________________________________________________________________

hhtt

UNDERVISNING FRÅN TEMADAGEN OM ÄNDENS TID I SALA 19/3 2016 (Mp3)

Elvor Ohlin del 1 del 2
Janne Ohlin del 1 del 2
________________________________________________________________________________________

På mötena med Parousia Mission kommer folk i olika åldrar, en ung tjej vid namn Noomie bad vi skriva ner sitt härliga vittnesbörd, som följer här >> / Vi döpte en syster i Parousia Mission i somras och det blev en stark proklamation inför många vittnen. Här följer hennes vittnesbörd >> / Här är Yvonnes vittnesbörd >> / Här är en tjej som sökte Allah men fann Jesus >> /

_________________________________________________________________________________________

STRUL MED HEMSIDAN VISAS INTE SIDORNA "UPPDATERA" - VI FÖRSÖKER LÖSA DET

ANDAKT: ETT ROP I NÖDEN TILL GUD

3we3

ANALYS & DEBATT. Att Strålskyddsmyndigheten i Sverige förnekar alla risker med trådlös kommunikation trots forskning är redan ett faktum, men vad händer när 4G-näten ersätts av 5G? Josh Del Sol varnar för att 5G inte bara kan öka hälsoriskerna, men även knyta ihop säcken för övervakningssamhället.

OHLINS: Snacka om att allting liksom kommer samman i läglig tid. Nu blir det fullt möjligt att kunna införa ett totalitärt övervakningssystem som kan spänna över hela jorden. (UPP 13)

Ny Unesco-resolution utan judiska namn
"För andra gången i år har FN:s världsarvsorganisation Unesco röstat igenom en resolution som undviker att använda de judiska namnen på Tempelberget, utan enbart använder det arabiska Haram al-Sharif. Sverige avstod denna gång från att rösta för resolutionen, som lämnats in av Algeriet, Egypten, Libanon, Marocko, Oman, Qatar och Sudan. Unescos verkställande styrelse, där Sverige ingår, kommer att ta stälning till skrivelsen nästa vecka."

Stark kristen oro över Kanadas liberala utveckling
"Under den nya premiärministern Justin Trudeau har landets liberala agenda accelererat. Kanada har infört läkarassisterat självmord, utredning av könsneutrala id-handlingar står för dörren, Trudeau hissade i somras en prideflagga utanför regeringsbyggnaden och han har uttryckligen sagt att pro life-kandidater inte är önskvärda i hans parti. Bland många kristna växer nu kritiken."

Att stå upp för andra
”Jag solidariserar mig alltid med människor som trakasseras, hotas och förtrycks och vars trosfrihet begränsas”, skriver Christer Sturmark som det viktigaste motivet för honom, som sekulär humanist, att engagera sig i kampanjen #mittkors. ”Rätten att själv välja livsåskådning och ge uttryck för den får vi aldrig kompromissa med”. (Världen idag)

 

 66

WEEKLY WATCHMAN

Livets Ord anmäls för "oegentligheter"
"En paragraf i Livets Ords stadgar pekas ut som central för anmälan. Enligt den ska stiftelsens anställda i alla grenar av verksamheten ha marknadsmässiga löner. Verkligheten ser helt annorlunda ut, menar anmälarna. – I stället har det skapats ett A-lag runt familjen Ekman med höga löner och förmåner, och ett B-lag med låga löner och ingen tjänstepension, säger en av personerna bakom anmälan, som motiverar beslutet att vara anonym med att de ”vill ha fokus på sakfrågorna, inte på personerna”. Enligt anmälan har ledningen, i synnerhet familjen Ekman, på en rad sätt fattat beslut under åren som "berikar dem själva på ett sätt som dränerar verksamheten". Det här har skett i sådan omfattning att länsstyrelsen skyndsamt bör tillsätta en god man för att förvalta verksamheten, menar anmälarna."
OHLINS: 2Petr 2:3 I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er. Men domen över dem är sedan länge verksam,...

För generaliserande om frikyrkans syn
(Debatt) "...När det gäller frågan om frälsningen så blir Ninni Tjäderklo nästan det hon försöker undvika och varna för: Dualistisk. Med det menar jag att hon på flera ställen i sin debattartikel ställer den ena dimensionen av frälsningen mot en annan. Att betona ”på bekostnad av” i stället för ”både och” är både naivt och teologiskt bristfälligt. Om man nu vill kasta fram bibeltexter så finns det så många bibelord som betonar både den ”totala omvändelsen från mörker till ljus”, den ”pågående frälsningen” och den totalt livsförvandlande ”slutfrälsningen”. Jag läser ambitionen att ”lyfta fram min övertygelse om att frälsningen är mer än bara ett avgörande moment” som en god ansats. Men då kan man inte i den fortsatta debatten bara fokusera frälsningen här och nu och påstå att frikyrkan mest ägnar sig åt den slutliga frälsningen, eskatologi och evighetsfrågan. Problemet är nog större än så, vi ägnar troligen för lite tid åt att reflektera över de eviga värdena och vårt ansvar för livet utifrån dessa perspektiv." (Lennarth Hambre)

UNESCO votes: No connection between Temple Mount and Judaism
"UNESCO röstade för resolution som förbiser judarnas koppling till Tempelberget. En UNESCO kommission som består av samma 58 stater som styrelsen röstade i dag igenom en resolution som helt förbiser judarnas koppling till Tempelberget med rösterna 24-6. Israeliska politiker från regeringspartier och oppositionen är eniga i sina fördömanden av resolutionen och i sin förvåning över hur världens nationer kan strunta i sanningen och förfalska historien. När man påstår att Israel och judarnas inget har att göra med Tempelberget är det som om man skulle säga att Egypten inte har någon koppling till pyramiderna konstaterade premiärminister Netanyahu."
OHLINS: Hes 36:2 Så säger Herren, HERREN: Eftersom fienden säger om er: "Ha, ha, de urgamla offerhöjderna har nu blivit vår egendom"

 

rr

Germany to Build World’s First All-in-One Synagogue, Church and Mosque

 

88

LIGHTHOUSE TRAIL NEWS

 Behöver Gud ”hämtas hem”?
"Den som vågar ifrågasätta det hela anses ofta gå emot Gud och blir själv hindret för att få hit Gud och väckelsen. Inget vidare bra underlag för samtal i ämnet, om man säger så. Vi har alla en teologi om en närvarande Gud, i alla fall i teorin. Varifrån kommer då teologin om att Gud alltid primärt är någon annanstans, hos andra människor och sammanhang? Jag vet inte men har mina misstankar, Jag tror bland annat att en alltför stor betoning på ”det spektakulära” ställer till det för oss. Gemensamt för mycket av det som måste ”hämtas hit” är att det är just spektakulärt och anspråksfullt. En hjälp att hitta rätt för mig som pastor är en vana att alltid lyssna efter anspråken och de stora orden när nya företeelser dyker upp. Där avslöjas mycket. Ju större ord och ju större anspråk desto mer själavård och vilsenhet tycks följden bli. Gång på gång. Ändå dominerar tankesättet fortfarande delar av svensk frikyrka. Kanske är det uppvaknande vi verkligen behöver inget annat än insikten att Jesus är här mitt i vår vardag, mitt i våra liv och våra många gånger mediokra­ omständigheter och att det är något alldeles fantastiskt. Tänk om det bästa vi kan ge våra barn är en trygg och jordnära tro som håller även utan ”specialeffekter”." (Joachim Elsander)
OHLINS: Artikeln är läsvärd, även om den enbart berör tänkesättet att "hämta hem Gud". Varningar måste gå ut för de nämnda rörelserna inte bara för att man vill "hämta Gud", utan framför allt för den osunda andlighet och irrläror som dessa rörelser representerar.

”Handlingsfriheten för präster kan begränsas”
"Prästerna avkragades av domkapitlet i Göteborg efter medverkan i Missionsprovinsens gudstjänster, men beslutet upphävdes av överklagandenämnden. Biskopen Per Eckerdal har dock drivit saken vidare och nu vill Gudstjänstutskottet i kyrkomötet att behovet av ändringar i kyrkoordningen utreds. ...Ett annat kontroversiellt förslag, att det ska bli tvingande för präster framöver att viga samkönade par, avslås däremot i utskottet. ”Utskottet vill även i år framhålla att Svenska kyrkan rymmer olika äktenskapssyner. De olika ståndpunkterna bör också kunna få praktiska konsekvenser för enskilda prästers handlingsutrymme.” En intensiv debatt om båda dessa förslag är att vänta när kyrkomötet samlas igen för beslut i november" (Världen idag)

Mördare hyllas av Fatah som en martyr
"Terrororganisationen Hamas hyllade inte oväntat attacken. Men även president Mahmoud Abbas parti Fatah har uttryckt sig jublande över dådet, rapporterar Times of Israel. Enligt Palestinian media watch beskrivs mannen som utfört attacken som ”välsignad” och som en martyr och hjälte på Fatahs Facebooksida. Fatah i Jerusalem utannonserade via Facebook på söndagen en strejk i Jerusalem ”till minne av de palestinska martyrernas själar och martyren denna morgon”. Man ska också ha hänvisat till ett citat från Koranen som talar om rätten att hämnas. USA:s utrikesdepartement har fördömt attacken. “Det finns absolut ingenting som rättfärdigar att ta oskyldiga människors liv”, säger man i ett uttalande. Man fördömer också de kommentarer som förhärligar ”denna förkastliga och fega attack”."

Vi måste tala om islam och kristen tro
"Även kyrkor och samfundsledare har blundat och tystnat inför människors oro och inför att våga genomlysa vad islam som ideologi och religion i grunden står för.
...Det nya, efter förra årets stora flyktingström in i vårt land, är att mångkulturen och islam finns i vår vardag på ett helt nytt sätt. Ett minst sagt rörigt och dilletantmässigt flyktingmottagande i kombination med skrönor, halvsanningar eller sanningar om bråk och våldsdåd, där invandrare varit inblandade, har spätt på oron. Islam blir en sammanfattning för den oro som pyr i folksjälen. Ansvaret här vilar tungt på politiker och journalister.
Men även kyrkor och samfundsledare har blundat och tystnat inför människors oro och inför att våga genomlysa vad islam som ideologi och religion i grunden står för. Är islam en så harmlös och fredlig religion som den godkända debatten säger? Handlar det ”bara” om 300 radikaliserade jihadistsympatisörer när vi talar om islam i Sverige? Budskapet från flera imamer i flera svenska moskéer talar ett annat språk. Men inte ens detta ger oss  rätt till en kollektiv stämpling av alla svenska muslimer som potentiella jihadister, redo för krig mot västerlandets alla värderingar. Här gäller, som ofta, att kunna tolka och identifiera verkliga våldsagitatorer från påstådda. Vad som då krävs är en massiv bred kunskapsorientering  och debatt om vad islam förkunnar och säger, historiskt och i dag." (Siewert Öholm)

rr

GREGS BLODSOCKER NIVÅER FÖR OCH EFTER LCHF

OHLINS: Kan verka konstigt med denna nyhet, men en på förra Parousia mötet tog upp det här med mig (Janne) eftersom han visste att vi äter Kolhydarfattig kost. Flera fall visar nämligen att man med kosten kan bli av med diabetes. Nu undrade han som har Diabetes 1 om det kunde hjälpa honom? På kostdoktorns hemsida fanns följande info.

Dr Eenfeldt, Jag ville bara skriva ett kort tack för din fantastiska hemsida och ditt sätt att se på behandling av diabetes. Jag har haft typ 1-diabetes i över 30 år och har träffat endokrinologer, dietister med flera, och troget läst varje nummer av ”Diabetes Forecast”. Jag hörde ALDRIG LCHF nämnas som ett alternativ till viktuppgång, räknande av stärkelse etc. tills jag kom till din hemsida. Här är data från mitt kontinuerliga mätande av blodsocker trettio dagar innan LCHF och de första trettio dagarna efter. Inget portionsräknande, sug till nästa måltid eller smärta av hunger. Kort och gott, det fungerar. Jag gick också ner 5 kg den första månaden och det känns inte som att jag går på diet. Jag har minskat mitt insulin till ⅓ av vad jag tog innan LCHF. Med vänliga hälsningar, Greg

Två dödade och fem skadade i terroristattack i Jerusalem
"Två personer dödades och fem personer skadades i en terroristattack i Jerusalem på söndagmorgonen. Gärningsmannen, en 39-årig arabisk man bosatt i östra Jerusalem, var bilburen under attacken och beväpnad med en M-16 automatkarbin. ...Terroristattacken hyllades under söndagen av flera palestinska terroristorganisationer, bland annat Hamas (som alltså även tog på sig ansvaret för attacken) och Islamiska Jihad. Även Fatah-partiet, som helt dominerar den Palestinska myndigheten på Västbanken, hyllade attacken och utropade en generalstrejk.

YY

NYTT! Elvor Ohlin: "Listigt och på smygvägar, Mellanöstern, välsignelse eller förbannelse"

RR

THE TRUMPET NEWS

666

The report, drawn up by the Council of Europe's human rights watchdog, blamed the recent increase in hate crimes and racism in the UK on the 'worrying examples of intolerance and hate speech in the newspapers, online and even among politicians', although the research was done before the EU referendum campaign had even begun. Read

WEEKLY WATCHMAN

Russia launches massive nuclear war training exercise with '40 million people'
Ryssland lanserar massiv kärnvapenkrigövning med '40 miljoner människor" (Eng)

Öka respekten för kontantanvändarna
"Genom manipulativa metoder har storbankerna försökt öka hastigheten i rörelsen­ bort från kontanter. ... Rent principiellt ogillar vi att pappa staten berövar oss det skydd som alternativet kontanter faktiskt innebär. Vem vill lita på att ett monopol för digitala knapptryckningar inte blir inkörsporten till ett samhälle som många av oss inte vill ha? Bara dagens förekomst av så kallade minusränta skickar kalla­ kårar vad som kan vänta den dag när våra bankbehållningar och avvikelser från dessa enbart hänger på vad bankerna väljer att skicka som kontoutdrag! Utomlands ges bilden i media av denna unika svenska transformation som en förvandling av landet ”lagom” till landet ”extremt”. Och denna massiva utländska förundran kan ju möjligen vara ett uttryck för en sund skepsis mot stats- och bankmonopol på finansiella marknader. Till helt nyligen verkade vi gentemot det politiska systemet att alltför ofta tala för döva öron." (Björn Eriksson)

Kristna nordkoreaner har krossats med ångvält
"De tvingas dölja sin tro inom sig. Blir de påkomna med sin kristna övertygelse hamnar de med största sannolikhet i fångläger. Det ska även ha hänt att de blivit överkörda av en ångvält, eller blivit upphängda på ett kors över en eld. Det handlar om de kristna i Nordkorea. Nyligen släppte den kristna människorättsorganisationen ”Christian solidarity worldwide” en rapport som uppmanar världen att gripa in. ...Enligt Open doors är Nordkorea för fjortonde året i rad det land i världen som är allra värst drabbat av förföljelse av kristna. Enligt denna organisation kan så många som 100 000 nordkoreaner sitta i fångläger på grund av sin kristna tro. ”Det måste bli en förändring” avslutas Christian solidarity worldwides rapport. ”Åtgärder för att få slut på brotten mot mänskligheten i Nordkorea borde ha vidtagits för länge sedan.” (Sara Andersson, Världen idag)
Vädjar till omvärldens kristna: Be för oss
"Vad säger de kristna nordkoreanerna? – Främst säger de ”Be för oss. Vi behöver era förböner.” De ber själva för sin egen regim. De ber att Kim Jong-Un ska få möta Kristus – att han ska få en ”Paulusupplevelse” liksom Jesus uppenbarade sig för Paulus och sa ”Det är mig du förföljer.”
OHLINS:
Hebr 13:3 Tänk på (kom ihåg dem i bön!) dem som sitter i fängelse, som om ni vore deras medfångar, och på dem som misshandlas, som om det gällde er egen kropp.
För den som vill veta mer om Nordkorea och dess bakgrund - ett land som en gång i tiden kallades "Österns Jerusalem", rekommenderar vi boken Gud är inte död - inte ens i Nordkorea på Ljus i Östers hemsida -HÄR -

Hon var ett streck på en sticka, men hon betydde allt för mig
"Jag har tänkt på det där strecket när jag de senaste veckorna har läst om rättegången med barnmorskan som inte vill utföra aborter. Jag tänker på att min dotter var min dotter även under de första arton veckorna, då jag med hjälp av internet såg henne utveckla fingrar och tår och benmuskler och grimaser. Hon var aldrig en cellklump, aldrig en underlivsfråga, alltid min dotter. Det var ett skört liv hon ägde, men det var ett liv. Hade hon varit oönskad så kunde de båda strecken ha förvandlats till ett, och min dotters ettårsdag hade suddats ut ur minnet. Hennes skratt hade tystnat, och kontakten i min mobil som heter ”Elise” hade inte funnits där. Det är helt i sin ordning att varje sjukhusanställd ska vara beredd att göra allt som krävs för att rädda liv – vilka samvetskval hon än må ha. Detsamma kan däremot inte gälla när uppgiften inte är att rädda ett liv, utan att avsluta det. Om livet i fråga kan kallas mänskligt eller inte går säkert att debattera, men en sak är odiskutabel: det är ett liv som levs och det är ett hjärta som bultar och varje person som läser detta har en gång varit precis ett sådant liv. Den som ger sin personal uppgiften att avsluta ett sådant liv, måste göra det med stor respekt för sina anställdas samveten."

 

hh

En intressant insändare i tidningen Sändaren
Är förnyelserörelser och uppburna andliga ledare lösningen på tillbakagång och andlig tröghet? Eller är det så att deras andliga framtoning inte fokuserar på Gud utan på människan? Vilka vågar och kan göra teologiska analyser till vägledning?
• Hillsong Church med Andreas Nielsen som svensk förgrundsgestalt
• New Wine-nätverket i Sverige med bland andra Stefan Swärd i styrelsen
• Bethel Church i Redding, Kalifornien, och dess pastor Bill Johnson.

CITAT: Listan kan göras längre över nya kyrkor, nya förnyelserörelser och uppburna andliga ledare som utgör senaste mode i frikyrkokretsar. Är detta lösningen på tillbakagång och andlig tröghet? Är det fråga om nytt vin som spränger gamla vinsäckar eller som vitaliserar dem? Sådana frågor kan för pastorer och medlemmar kännas mer angelägna än de som tas upp på kyrkokonferenser och i församlingsmöten. Varför? Jo, dessa nya kyrkors framgångar utmanar och oroar – vare sig vi vill det eller inte – de vanliga församlingarnas trogna arbete och vanliga förkunnelse.

Vi behöver tala om döendet
"Vi kommer se mer av sådana utspel om målkonflikter, om vilka som ska räknas och vilka som anses vara skyldiga att sänka sin livskvalitet. I det finns en människosyn, en syn på åldrande, sjukdom och skörhet. I stället för att se svaghet som en del av det mänskliga livet blir det något som får människan att förlora sitt värde. Vi behöver nu vara oerhört uppmärksamma på vad som sker med människosynen i vårt samhälle. ...Mina erfarenheter har inte fått mig att ändra min syn på dödshjälp, även om det fanns stunder då jag önskade döden. Jag ser det som en omöjlig utväg för ett samhälle, både etiskt men också utifrån samtal med många anhöriga i mitt arbete som präst. Det går inte att systemsätta dödshjälp, det har inte fungerat etiskt tillfredställande någonstans." (Annika Borg)

Varning! Vi varnade för Awakening Europe redan i somras, med tanke på vilka som leder och talar. Pastor Berndt Isaksson har lagt ut den här varningen (ett exempel på den orena andlighet som man riskerar att utsätta sig för): "Awakening Europe laddar för att fylla Sveriges största arena, skriver DAGEN. Det skulle vara intressant att veta om de församlingar som är medarrangörer verkligen kan gå i godo för exempelvis Heidi Baker som är en av talarna i denna konferens? Känner de ingen tveksamhet inför hennes medverkan? Tycker det kan vara en berättigad fråga när man ser detta: >>HÄR

rrrrr

KYRKORNA SKALL TVINGAS UNDER APOSTLARNA OCH DERAS NÄTVERK

One key teaching in the New Apostolic Reformation cult is that these people demand Christianity be governed by modern day Apostles (Bill Johnson, Brian Houston) and “prophets” (Amanda Wells, Lana Vawser). However, as our research has pointed out, none of these self-appointed frauds in the NAR have any biblical accountability to Christ’s church and show no regard or adherence to laws in their countries.

I så fall hade Jesus inte behövt ge sitt liv
"..Men skämt åsido, det är inte alls, som NT skriver ”betungande att tro att man har patent på sanningen och dessutom en plikt att öppna andras ögon för den”. Att vara kristen är att leva i gemenskap med en levande Herre som själv är Sanningen, och plikten, som NT kallar det, är det välsignade uppdraget att berätta om honom som vill alla människors räddning." (Tomas Söderhjelm)

Signature Meditation & Yoga Retreat
OHLINS: Här har vi nu f d Emerging Church-pastor Rob Bell, hängiven i new age ockulta andlighet tillsammans med bland andra Marianne Williamson. (Se under rubriken: Featured Speakers) Medan vi varnade för hans böcker för några år sedan fanns det pastorer - t ex pingstpastor Niklas Piensoho, Filadelfia Stockholm - som gärna gjorde reklam för Rob Bell och uppmanade att läsa hans böcker. Redan då var Bell inne på flummiga vägar, inte minst när det gällde universialism. Det är alltså ingen tillfällighet eller ens förvånande att Bell är där han är idag. Hoppas att berörda pastorer tar sitt ansvar och istället varnar för Bell.

Ett viktigt ekumeniskt tecken
"Om en knapp månad har svensk kristenhet möjlig­heten att tillsammans med påven och Lutherska världsförbundet vittna om Jesus Kristus så att världen kan tro. Det skriver Anders Arborelius och Antje Jackelén."
OHLINS: Dessa är eniga med varandra men de är inte eniga med Gud och Guds ord. Reformationen behövs som aldrig förr. Att bevara församlingar från katolicismens falska Kristus och falska läror likaså.

33

INTERNET KONTROLL

on October 1st. Nearly two decades after it created the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, the body which oversees the internet’s address system, America’s government will let lapse a contract that gives it control over part of ICANN. This means that a crucial global resource will henceforth be managed by an organisation that is largely independent of national governments. But how did ICANN come about and what is its mission? Whoever controls the internet’s address book can also censor the internet: delete a domain name (such as economist.com) and the website can no longer be found.

Ett multikulturellt samhälle håller inte i längden
Pastor Merzek Botros: "Jag kom till Sverige för över 26 år sedan och har sedan dess älskat landet och anammat kulturen. Jag vill bevara den svenska kulturen, och inte bara jag, utan även mina barn som är en del av samhället. Integration kräver att vi förstår essensen i kulturen som samhället bygger på. Sverige är det samhälle som jag har valt att bo i och därför måste jag integrera mig i det. Jag fann i Sverige det jag skulle vilja kalla sju heliga pelare på vilka Sveriges och Europas kultur vilar: Mänskliga rättigheter, Jämlikhet, Skydd för minoritetsgrupper, Demokrati, Åtskillnad mellan religion och stat, Laglydighet och Yttrandefrihet. Kultur är människans identitet, och varje person som kommer till vårt land måste integreras genom att lära sig språket och bli en del av landet, älska och vara rädd om det. Integration är inte känslor utan ett val som för med sig ansvar. Alla flyktingar måste leva som studenter för att lära sig den svenska kulturen och dess historia med respekt."

Könsexperiment får absurda följder
"Queerprojektet är inte ett sätt att hjälpa människor att bli trygga i sin sanna identitet, utan ett ideologiskt experiment med allvarliga konsekvenser för individer och samhälle. I Sverige ser vi en motsvarighet i Patientföreningen Benjamin som företräder personer med könsidentitetsstörning. De tar skarpt avstånd från de lobbygrupper som agerar för att frigöra människan från alla typer av givna ramar, till och med biologiska sådana. Dessa queergrupper ignorerar helt de mer djupliggande lagren i en ung människas sökande efter sitt autentiska jag. I stället tvingar de in tonåringar i en identitetskamp de inte har bett om, och de kör över de människor som verkligen kämpar med sin könsidentitet. Det är okänsligt, och det är i verklig mening kränkande mot individen. Antalet svenskar som vill genomföra ett könsbyte har exploderat på senare år, allra mest bland ungdomar."

Bibelböckerna, Maria och avlaten
”Jesus, apostlarna och de nytestamentliga författarna var judar, utom möjligen Lukas, som ändå står mycket nära synagogan. Det finns ingen anledning att anta att de skulle hålla sig med en annan gammaltestamentlig kanon än den judiska gemenskapen gjorde”, skriver Anders Gerdmar i en replik till Martin Lembke om vilka bibelböcker som ska ”räknas”.

Tidningen Haaretz ger osann bild av Israel
"Haaretz är en utpräglad vänstertidning som propagerat emot alla sorters israeliska regeringar i årtionden samt vars upplaga endast representerar ungefär 6 procent av israeliska dagstidningar. Faktum är att Haaretz, hos den israeliska allmänheten, är känd som den mest provokativa, obalanserade och orättvisa bland alla israeliska tidningar. Anledningen till varför den så ofta citeras av svensk media är inte för att den representerar den allmänna opinionen i Israel utan snarare därför att det är den tidning som bäst överensstämmer med den svenska synen på konflikten. Haaretz är naturligtvis en högst legitim tidning i ett land som Israel, där pressfriheten och yttrandefriheten är ytterst levande. Problemet är att svensk media medvetet förvränger den generella israeliska opinionen genom att använda Haaretz som sin huvudsakliga källa. ...Vad skulle svenskar tycka om Sverige utomlands representerades av endast ett politiskt partis meningar?" (Isaac Bachman)