Läs mer

Bibelkommentarer NT- Heb 3:6-8

Nu skall vi ta och titta på någonting väldigt intressant här som framkommer genom den grekiska grundtexten. V 6 här talar om för oss hur ett hus på klippan ser ut. Heb 3:6 Men Kristus är betrodd som Son (Heb: Ben = Uppbyggare) att råda över Guds hus, och hans hus är vi när vi håller fast vid vår frimodighet…
Läs mer
Läs mer

Bibelkommentarer NT – Titus 1:1-4

Det här är vad man kallar för ett Pastoralbrev. Och Paulus har inte bytt undervisning eller tro så det han nu skriver till Titus är samma sak som han skrev till Timoteus. Och i vår bibelkommentar till 2 tim 1:1-14 Finner vi någonting som vi kallar för ”Mönsterförkunnelsen” Och med den ”Mönsterförkunnelsen” menar vi att Paulus säger att: Du kan…
Läs mer
Läs mer

Bibelkommentarer NT – 2 Tim 2:25-26

2 Ti 2:25 Han skall i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske ger Gud dem omvändelse, (3341 Metanoia) så att de kommer till insikt (1922 Epignosis) om sanningen 26 och nyktrar till och slipper loss ur djävulens snara, där de hålls fångna, så att de gör hans vilja. 2Ti 2:25 In meekness instructing those that oppose themselves; if God peradventure will…
Läs mer

Bibelkommentarer NT – 2 Tim 2:15-18

2 Tim 2:15 Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord. 16 Men oandligt, tomt prat skall du akta dig för. De som befattar sig med sådant kommer att göra allt större framsteg i ogudaktighet 17 och deras ord kommer att sprida sig som cancertumörer. Till…
Läs mer

Bibelkommentarer NT – 2 Tim 1:1-14

2Tim 1:5 Jag tänker på den uppriktiga (Utan täckelse) tro som finns hos dig och som först fanns hos din mormor Lois och din mor Eunice och som nu, det är jag övertygad om, också finns hos dig. 6 Därför påminner jag dig om att låta den Guds nådegåva (Charis-ma) flamma upp igen som finns i dig genom min handpåläggning.…
Läs mer
Läs mer

Bibelkommentarer 1 Tim 3:15-4:1

I bibelkommentaren till Fil 4:6-9 Visade vi att det finns villkor för att få Guds beskydd och Guds ledning i sitt liv. Och denna bibelkommentar understryker detta ytterligare. Vi lärde oss att det första handlade om ödmjukhet och det andra handlade om att göra och praktisera läran. De här 2 sakerna släpper in Guds närvaro (1 Petrus 5) Här i Petrusbrevet…
Läs mer
Läs mer

Bibelkommentarer NT – 1 Tess 2:13

1Tess 2:13 Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord (3056 Logos) som vi predikade och tog det till er, inte som ett ord (3056 Logos) från människor utan som Guds eget ord, (3056 Logos) något som det verkligen är, ett ord (3056 Logos) som är verksamt (1754 Energeo) i er som tror. (4100 Pisteuo) 3056…
Läs mer
Läs mer

Bibelkommentarer Kol 1:15-16

Kol 1:15 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. 16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Lance Lambert: Vad betyder det att vara förstfödd i de här länderna på den här tiden? Jo det…
Läs mer
Läs mer

Bibelkommentarer Kol 1:13-16

Kol 1:13  Han har frälst oss från mörkrets välde (Exousia) och fört oss in i sin älskade Sons rike. 14 I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder.15 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. 16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och…
Läs mer
Läs mer

Bibelkommentarer Fil 4:6-9

Vi står inför jättestora svårigheter där bara Fridens Gud kan leda oss igenom. Det här studiet är till för att lära oss hur Gud vill leda oss och ta hand om oss. Observera att det är alltid i ett samarbete och i en gemenskap med honom som han tar hand om oss och leder oss igenom svårigheterna. Vi kan aldrig…
Läs mer