Läs mer

Bibelkommentarer NT JOH 8:21-32

Joh 8:21 Än en gång sade Jesus till dem: ”Jag går bort, och ni kommer att söka efter mig, men ni kommer att dö i er synd. Dit jag går kan ni inte komma.” 22 Då sade judarna: ”Tänker han ta sitt liv, eftersom han säger: Dit jag går kan ni inte komma?” 23 Han sade till dem: ”Ni är…
Läs mer
Läs mer

Bibelkommentarer NT – JOH 3:1-21 Domen – Rättfärdigheten

De här verserna om domen handlar om en avskiljning. Men det handlar också om rättfärdighet för att vara rättfärdig betyder egentligen: Att vara frikänd från dom. Att vara rättfärdig (frikänd från domen) kan man bara bli igenom att tro. Tron är en överbevisning om det vi inte kan se (Heb 11:1-2) så Tron är med andra ord ett avtäckande överbevisande…
Läs mer

Bibelkommentarer NT – LUK 21:34-36

Luk 21:36 Watch ye therefore, and pray always, that ye may be accounted worthy to escape (EX-Pheugo) all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of man. Luk 21:34 Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger så att den dagen…
Läs mer
Läs mer

Bibelkommentarer LUK 4:1-13 JESU PROV

Luk 4:1 Uppfylld av den helige Ande återvände Jesus från Jordan och fördes av Anden omkring i öknen, 2 där han frestades av djävulen i fyrtio dagar. Under de dagarna åt han ingenting, och när de var förbi, blev han hungrig. 3 Då sade djävulen till honom: Är du Guds Son, så befall att den här stenen blir bröd. 4…
Läs mer
Läs mer

Bibelkommentarer NT – MK 4:24

Mar 4:24 Och han sade till dem: ”Akten på vad I hör. Med det mått (3558 Metron) som I mäter med skall ock mätas åt er, och ännu mer skall bli er tilldelat. Innan detta så har Jesus nyss berättat liknelsen om såningsmannen. Han har berättat att målet för oss är att vara i den positionen han har bestämt. Att…
Läs mer

Bibelkommentarer NT – Matt 10:38-39

Mat 10:38 Den som inte tar sitt kors och följer mig är mig inte värdig. 39 Den som finner (2147 Heurisko) sitt liv (5590 Psuche) skall mista det, och den som mister sitt liv för min skull skall finna (2147 Heurisko) det. Helt klart betyder det här att förneka sig själv (Själen) Och gör man inte det är man inte…
Läs mer
Läs mer

Bibelkommentarer NT – 1 Kor 14:31-40

TALA eller TIGA 1Kor 14:31  Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. 32  Och profeternas andar underordnar sig profeterna. 33  Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar 34  skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig,…
Läs mer