Läs mer

Bibelkommentarer 1 Pet 5:6-11

1Pet 5:6 Ödmjuka er (5015 Tapeinoo) alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne. 7 Och kasta alla era bekymmer (3308 Merimna) på honom, ty han har omsorg (ni är i hans intresse) om er. 8 Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem…
Läs mer
Läs mer

Bibelkommentarer NT- Heb 3:6-8

Nu skall vi ta och titta på någonting väldigt intressant här som framkommer genom den grekiska grundtexten. V 6 här talar om för oss hur ett hus på klippan ser ut. Heb 3:6 Men Kristus är betrodd som Son (Heb: Ben = Uppbyggare) att råda över Guds hus, och hans hus är vi när vi håller fast vid vår frimodighet…
Läs mer

Bibelkommentarer NT – 2 Tim 1:1-14

2Tim 1:5 Jag tänker på den uppriktiga (Utan täckelse) tro som finns hos dig och som först fanns hos din mormor Lois och din mor Eunice och som nu, det är jag övertygad om, också finns hos dig. 6 Därför påminner jag dig om att låta den Guds nådegåva (Charis-ma) flamma upp igen som finns i dig genom min handpåläggning.…
Läs mer
Läs mer

Bibelkommentarer 1 Tim 3:15-4:1

I bibelkommentaren till Fil 4:6-9 Visade vi att det finns villkor för att få Guds beskydd och Guds ledning i sitt liv. Och denna bibelkommentar understryker detta ytterligare. Vi lärde oss att det första handlade om ödmjukhet och det andra handlade om att göra och praktisera läran. De här 2 sakerna släpper in Guds närvaro (1 Petrus 5) Här i Petrusbrevet…
Läs mer
Läs mer

Bibelkommentarer NT – 1 Tess 2:13

1Tess 2:13 Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord (3056 Logos) som vi predikade och tog det till er, inte som ett ord (3056 Logos) från människor utan som Guds eget ord, (3056 Logos) något som det verkligen är, ett ord (3056 Logos) som är verksamt (1754 Energeo) i er som tror. (4100 Pisteuo) 3056…
Läs mer
Läs mer

Bibelkommentarer Kol 1:15-16

Kol 1:15 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. 16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Lance Lambert: Vad betyder det att vara förstfödd i de här länderna på den här tiden? Jo det…
Läs mer
Läs mer

Bibelkommentarer NT – EF 5:21-29

Kommentaren är hämtad från Sven Reichmann Mp3: Gud är inte auktoritär EF 5:21 Underordna er varandra i Kristi fruktan. 22 Ni hustrur, underordna er era män, så som ni underordnar er Herren. 23 Ty en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud – han som är Frälsare för sin kropp. 24 Som församlingen underordnar sig Kristus, skall…
Läs mer
Läs mer

Bibelkommentarer NT – Gal 5:22 – Gal 6:5

Gal 5:22 Andens frukt däremot är kärlek (Agape) glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, 23 trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. 24 De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. 25 Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden. 26 Låt oss inte söka tom ära, inte utmana…
Läs mer