Läs mer

Bibelkommentarer NT – 1 Kor 1:4-12

1 Kor 2:4 Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord (Logos = Rådslut – Plan >>) som skulle övertygagenom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraft. 5 Vi ville inte att er tro skullebygga på människors visdom utan på Guds kraft. 6 Vishet förkunnar vi emellertid bland de fullkomliga,en vishet som inte tillhör den…
Läs mer
Läs mer

Bibelkommentarer NT – Rom 13:8-14

Rom 13:8 Stå inte i skuld till någon utom i kärlek (26 Agape) till varandra. Ty den som älskar (26 Agape) sin nästa har uppfyllt (4138 Pleroma) lagen. (3551 Nomos) 9 Dessa bud: Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte mörda, Du skall inte stjäla, Du skall inte ha begär, och alla andra bud sammanfattas i detta ord: Du…
Läs mer
Läs mer

Bibelkommentarer NT – Rom 8:28-31

MÖNSTERFÖRKUNNELSEN Paulus har som en grund i sitt evangelium att vi var redan innan denna världen fanns utvalda i honom. När Gud skapade världen så fanns du i honom planerad hur du skulle se ut. Gud uppmätte redan då vilka gåvor och vilken kraft som du skulle operera i. Du är ett lerkärl skapat och format av honom för skatten…
Läs mer
Läs mer

Bibelkommentarer NT – Rom 7:1-4

Rom 7:1 Eller vet ni inte, bröder – jag talar till sådana som känner lagen – att lagen råder över människan så länge hon lever? 2 Så är en gift kvinna genom lagen bunden vid sin man så länge han lever. Men när mannen är död, är hon fri från den lag som band henne vid mannen. 3 Därför kallas…
Läs mer
Läs mer

Bibelkommentarer NT Rom 1:21-23

Jag har jämt trott att det som står i Rom 1 om att byta ut härligheten från Gud mot bilder av människor handlar om att vi tillber någon sten eller staty eller så. Ja så var kanske bilden i GT men bakom allt finns det en andemakt så i NT handlar det om vårt hjärta och våra tankar. Bibeln säger…
Läs mer
Läs mer

Bibelkommentarer NT – APG 5

APG 5:19 Men en Herrens ängel öppnade om natten fängelsets portar och förde ut dem och sa: 20 Gå åstad och träd upp i helgedomen (Gk: Templet) och tala till folket alla det sanna livets (Zoe = Det andliga livets) ord (4487 Rhema som är Imrah – Som vattnar i 5 Mos 32) 21 När de hade hört detta gick…
Läs mer
Läs mer

Bibelkommentarer NT – JOH 21:18

Joh 21:18 Amen, amen säger jag dig: När du var yngre, spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir äldre, skall du sträcka ut dina händer (Kraft) och en annan skall spänna bältet om dig och leda dig dit du inte vill.” Att sträcka ut sina händer och låta en annan binda dem…
Läs mer
Läs mer

Bibelkommentarer NT Joh 20: 20-29

JOH 20:24 Men Tomas, en av de tolv han som kallades Didymus var inte med dem när Jesus kom. 25 Då nu de andra lärjungarna sade till honom att de hade sett Herren, svarade han dem. Om jag inte ser hålen efter spikarna i hans händer och sticker mitt finger i hålen efter spikarna och sticker min hand i hans…
Läs mer
Läs mer

Bibelkommentarer NT JOH 8:21-32

Joh 8:21 Än en gång sade Jesus till dem: ”Jag går bort, och ni kommer att söka efter mig, men ni kommer att dö i er synd. Dit jag går kan ni inte komma.” 22 Då sade judarna: ”Tänker han ta sitt liv, eftersom han säger: Dit jag går kan ni inte komma?” 23 Han sade till dem: ”Ni är…
Läs mer