Läs mer

Bibelkommentarer NT – JOH 3:1-21 Domen – Rättfärdigheten

De här verserna om domen handlar om en avskiljning. Men det handlar också om rättfärdighet för att vara rättfärdig betyder egentligen: Att vara frikänd från dom. Att vara rättfärdig (frikänd från domen) kan man bara bli igenom att tro. Tron är en överbevisning om det vi inte kan se (Heb 11:1-2) så Tron är med andra ord ett avtäckande överbevisande…
Läs mer
Läs mer

Bibelkommentarer NT – LUK 21:34-36

Luk 21:36 Watch ye therefore, and pray always, that ye may be accounted worthy to escape (EX-Pheugo) all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of man. Luk 21:34 Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger så att den dagen…
Läs mer
Läs mer

Bibelkommentarer LUK 4:1-13 JESU PROV

Luk 4:1 Uppfylld av den helige Ande återvände Jesus från Jordan och fördes av Anden omkring i öknen, 2 där han frestades av djävulen i fyrtio dagar. Under de dagarna åt han ingenting, och när de var förbi, blev han hungrig. 3 Då sade djävulen till honom: Är du Guds Son, så befall att den här stenen blir bröd. 4…
Läs mer
Läs mer

Bibelkommentarer NT – MK 4:24

Mar 4:24 Och han sade till dem: ”Akten på vad I hör. Med det mått (3558 Metron) som I mäter med skall ock mätas åt er, och ännu mer skall bli er tilldelat. Innan detta så har Jesus nyss berättat liknelsen om såningsmannen. Han har berättat att målet för oss är att vara i den positionen han har bestämt. Att…
Läs mer
Läs mer

Profetiskt: Ohlins funderingar 5/5 -10

När vi tänkte igenom alla varningar Herren gett oss om en kommande katastrof kan vi sammanfatta: Vi tror att det som sker i det naturliga, kan spegla profetiskt vad som sker i den andliga världen. Det Israel möter i det naturliga speglar profetiskt även vad som sker i församlingen. När världen nu vänder sig mot Israel så vänder man sig…
Läs mer
Läs mer

Ohlins funderingar 21/6-10

Snaran görs klar är du beredd? Vi får många mail från läsare som undrar över ordningen i ändens tid. Därför gjorde vi denna undervisning om tidsbegreppen ta dig tid och lyssna i ordning. Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Herrens Dag är den ”Avkortade” tidsperiod Gud har bestämt skall komma över hela jorden som ett prov.…
Läs mer
Läs mer

Profetiskt: Ohlins funderingar 5/8-10

Herren kommer att skaka allt som kan skakas. Heb 12:25 Se till att ni inte avvisar honom som talar. Ty om inte de kunde komma undan, som avvisade honom när han varnade dem här på jorden, hur mycket mindre skall då vi kunna det, om vi vänder oss bort från honom som varnar oss från himlen. 26 Den gången kom…
Läs mer
Läs mer

OHLINS FUNDERINGAR 15/10-10

  Ett budskap från Guds hjärta Det hann bara gå några minuter innan jag förstod att det här budskapet är speciellt och måste spridas så att fler får ta del av det. Carter Conlon i Time Square Church, bekräftar i sin predikan det Gud har talat till oss (och många andra), sedan ungefär 20 år tillbaka och då blir man…
Läs mer