Ohlins fundering 7/3-2018 (EO)

Text: Elvor Ohlin Innehåll: 1. JESUS ÄR VÄRLDENS LJUS 2. När Satan gör sig lik en ljusets ängel – lögnens fader, falska apostlar både då och nu 3. Satan är lögnens fader – Grundtext: satan [Strong G4567, H7853], djävul [Strong G1228], lögnen i Eden, gnosticism och religionssynkretism 4. Ett falskt gudsrike – dominionism – de 7 bergen-läran (Dominion), Sverigebönen, NAR,…
Läs mer