Läs mer

Vägen till att superöverflöda i nåden

Utkastet till Janne Ohlins predikan Parousia 4/12-2016 Jag tänkte på vilken nåd vi har fått som tror. Jag hade absolut ingenting när jag blev frälst, jag stod på minus gällande alla mänskliga resurser. Men i Guds Rike är det så att våra minus förvandlas till plus. Paulus hade lärt sig det här så han sa: ”Det enda jag kan berömma…
Läs mer
Läs mer

Hebreiska ordet 4164 Motzak

Ordet handlar om vad som finns i mörkret eller i vår synd. 4164 Motzak – Mycket trångt, Men det har intressant nog innebörden av att vatten fryser till is. Ordet indikerar att det är något som orsakar en skada hos en person på det fysiska eller psykiska området. Den här skadan gör att människan kommer in i ett tvångsbeteende som även…
Läs mer
Läs mer

Latter Rain

New Age tror att vi skall gå från fiskarnas tidsålder in I vattumannens tidsålder. När det sker kommer mänskligheten att göra ett stort hopp framåt till att bli en gudomlig kropp (Enhet) som skall föra in det nya riket. Deras syn på Jesus är att han bara var en ”mönsterbild” som skulle visa oss vägen till att producera en inkarnerad…
Läs mer
Läs mer

New Age böcker som kan bedra en Kristen

  WARNING! All six of these books are often promoted as “Christian” but are “New Age” books which preach “Another Jesus”, “Another Spirit”, and “Another Gospel”. “The Shack” by William P. Young teaches: ● Universal Salvation ● God does not Punish Sin ● Human Heart is Good ● “Do what thou Wilt” ● The Bible is Fallible ● Relativism ●…
Läs mer
Läs mer

Hebreiska ord – 1471_Goyim_Hedningarna

Luk 21:29 Han gav dem också en liknelse: ”Se på fikonträdet (Israel) och alla andra träd. (Hedningarna) 30 Så snart ni ser att de knoppas, förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. (Domen) Fikonträdet betyder förbundsfolket Israel men även de som är inympade i Israels förbund. EF 2:11 Kom därför ihåg hur det var tidigare: ni var hedningar…
Läs mer
Läs mer

Grekiska ordet – 3340 METANOEO – OMVÄNDELSE

Mat 4:17 Från den tiden började Jesus predika och säga: ”Omvänd er (3340 Metanoeo) ty himmelriket är nu här.” Ordet för omvändelse på Grekiska betyder att: Aktivt börja att överge det tankesätt som vi nu har för att börja att tänka på ett nytt sätt. 3340 Metanoeo handlar om ett helt nytt tankesätt att förändra sina tankar. En väg är…
Läs mer
Läs mer

Grekiska ordet 3308 Merimna

Mat 13:22 Det som såddes bland tistlar är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet, så att det blir utan frukt. Mat 13:22 He also that received seed among the thorns is he that heareth the word and the care (3308 Merimna) of this world (165 Aion = Tidsåldern) and the deceitfulness of riches, choke…
Läs mer